__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Szczep 7 Bydgoskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Zielona Siódemka” im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza 15.05.2021 r./nr 4

Dąb “Skaut” zasadzony! Jubileusz stulecia już niedługo! Wielkie wydarzenia zazwyczaj świętuje się w nadzwyczajny

sposób.

wśród nas Skaut – Siódemka.

Właśnie dlatego zawitał

dąb Stulecia Szczepu Zielona

Chociaż ma dopiero około 4 metry,

jesteśmy pewni, że niedługo sięgnie chmur! 24 Harcerstwa samym

kwietnia

br.

w Parku Bydgoskiego

posadziliśmy drzewo stulecia, tym

zbliżając

się

jubileuszu

Zielonej

zuchów,

harcerzy

do

głównych

Siódemki. i

W

harcerzy

obchodów

towarzystwie starszych,

wędrowników, kadry, przedstawicieli Chorągwi oraz Koła Przyjaciół Siódemki, Skaut znalazł wśród nas swoje miejsce. Uroczystość zrelacjonowały TVP3 Bydgoszcz oraz Gazeta Wyborcza. Piękny wiosenny dzień i radosna atmosfera wydarzenia

znowu

pozwoliły nam poczuć moc braterstwa i przyjaźni, ale jednocześnie nadały nam obowiązek – od teraz los Skauta jest w naszych rękach! Jak mówi szósty punkt Prawa Harcerskiego – harcerz miłuje przyrodę j stara się ją poznać. Jeśli kiedyś znajdziecie się w pobliżu Parku Bydgoskiego Harcerstwa, zatrzymajcie się na chwilę i sprawdźcie, czy dąb Zielonej Siódemki dobrze się miewa.

str. 1


„DOBRZE SCHOWAŁ, KTO SCHOWAŁ W PAMIĘCI” Do obchodów 100 Rocznicy Powstania 7 BDH coraz bliżej! To właśnie tę myśl poety i filozofa Dantego przytoczył dh Edward Baumgart we wstępie Suplementu do Monografii ,,Wierni Zielonej Siódemce”. Publikacja ta jest już drugim tomem suplementu i obejmuje okres od października 2015 do marca 2021 roku. Przyświeca jej piękny cel – ocalić od zapomnienia wydarzenia i fakty z życia Szczepu. Autor, o którym więcej dowiecie się w czerwcowym – JUBILEUSZOWYM numerze Zielonego Kuriera opisuje najnowsze dzieje podzielone na cztery części: przygotowania do obchodów 95-lecia Szczepu, przebieg obchodów jubileuszu, działalność Koła Przyjaciół Siódemki oraz przygotowania do obchodów 100 rocznicy powstania 7 BDH. Całość tej cennej bazy informacji dostępna jest na Issue. Zachęcamy do zapoznania się z całością suplementu, a szczególnie z załącznikami, które powstały – jak pisze dh Edward – ,,aby umożliwić członkom Szczepu poznawanie naszej historii bez konieczności wertowania kronik, monografii i suplementów przygotowałem blok informacyjny pod wspólną nazwą – «Nasza historia w skrócie» ”.

Vivat Maj! Trzeci Maj! – obchody 2021 W tym roku obchodziliśmy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dowiedz się więcej i poznaj niezwykłe fakty oraz ciekawostki związane z tym wydarzeniem! Konstytucja 3 Maja 1791 roku została uchwalona przez Sejm Czteroletni, to drugi na świecie, a pierwszy w Europie taki dokument. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski. Jak uchwalono Konstytucję? Samo uchwalenie Konstytucji 3 Maja było wydarzeniem wielkiej wagi. Zaplanowane na 5 maja przyspieszono - panowała powszechna obawa użycia siły przez stronnictwo moskiewskie. Większość przeciwników przyjęcia Konstytucji nie wróciła jeszcze z przerwy wielkanocnej, dlatego prace przyspieszono. Zwolenników reformy państwa wezwano imiennie na posiedzenie rozpoczynające się w dniu 3 maja. Wieczorem drugiego dnia maja w Pałacu Radziwiłłowskim odczytano projekt, a w nocy podpisano „Assekuracyę”, czyli deklarację poparcia przyjęcia ustawy zasadniczej. Trzeciego maja Zamek Królewski w Warszawie stał się miejscem obrad, strzeżony przez Gwardię Królewską oraz wojska dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego. Na ten dzień do Zamku stawiło się 182 posłów (na około 500). W tej liczbie 72 z nich zdecydowanie wyrażało sprzeciw. Między innymi poseł Jan Suchorzewski wskazał na swojego sześcioletniego syna i mówiąc, że „zabije własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje”.

str. 2


Przypadkowy gest, który przeszedł do historii Projekt Konstytucji przyjęto większością głosów, a Sala Senatorska stała się świadkiem uchwalenia Konstytucji. Co ciekawe, nie została odczytana. Całkowicie przypadkowo, gdy poseł Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia Konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia, Stanisław August Poniatowski podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu. Zwolennicy uchwalenia zinterpretowali gest króla jako gotowość do składania przysięgi. Przyjęto dokument przez aklamację. Król złożył więc przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Pawła Turskiego. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez dokument: ❖ ❖ ❖ ❖

wprowadził trójpodział władzy, czyli ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zniósł liberum veto, likwidował podział Rzeczpospolitej na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, zniósł wolną elekcję,

Konstytucja została obalona po 14 miesiącach od jej uchwalenia. Oryginał Konstytucji 3 Maja przechowywano w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich w Wilanowie. W latach 70. XIX wieku archiwum trafiło do Krzeszowic pod Krakowem, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Znajdują się tam trzy oryginalne rękopisy dokumentu. Należy pamiętać, że oryginalne rękopisy Konstytucji nie są zebrane w osobnej księdze, lecz stanowią część dokumentów z epoki, takich jak księga Metryki Litewskiej, księga Archiwum Publicznego Potockich i księga Archiwum Sejmu Czteroletniego.

POZNAJ KADRĘ, CZYLI KILKA PYTAŃ DO… Druhny hm. Doroty Sucharskiej! Imię i nazwisko: Dorota Sucharska Środowisko w Szczepie 7 BDH: „Młode Wilki”, Harcerska Sekcja Płetwonurków Pełniona funkcja: Komendantka Szczepu, drużynowa PYTAŃ CZAS: Jak zaczęła się Druhny przygoda z harcerstwem? Wszystkiemu

winien

jest

mój brat.

Zaczęło się w trzeciej klasie w wakacje. Mój brat

zdjęcie udostępnił druh Kotwica

szykował się na obóz, a ja podsłuchałam, jak rozmawia z moją mamą, że jest wolne miejsce. Wcześniej już miałam styczność z harcerstwem, bywając na harcerskich imprezach, na które mnie zabierał. Mama się zgodziła i …pojechałam. To były niesamowite dwa tygodnie. Wróciłam z Pólka z Przyrzeczeniem Harcerskim i

przyrzeczeniem sobie, że to dopiero początek mojej harcerskiej drogi. Ta droga prowadzi mnie do dzisiaj. str. 3


Jakie

jest

Druhny

najzabawniejsze

wspomnienie z harcerskiej drogi?

najwięcej satysfakcji, radości i pewności siebie. Kiedy musimy się napracować i przełamać

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to

własne bariery – takie doświadczenia stają się

pytanie z prostej przyczyny: tych zabawnych

cenniejsze, a my możemy przesuwać własne

wspomnień jest tak wiele, że trudno wybrać to

granice dalej i dalej.

jedyne.

Harcerstwo

po

prostu

pełne

jest

radosnych przygód. Moje

Jak Druhny zdaniem Prawo Harcerskie i harcerskie ideały wpłynęły na kształtowanie

najtrudniejsze

wyzwanie

na

codziennego życia?

harcerskiej drodze to…

Sprawiły, że harcerstwo stało się częścią

Harcerstwo bywa wymagające i często stawia

moim

mi dużo radości i satysfakcji. Te wartości, ideały i

„harcerskim życiorysie” tych wyzwań było

mądre, proste słowa Prawa i Przyrzeczenia

sporo, np. 10 km wędrówka z plecakiem, który

Harcerskiego kształtowały i nadal kształtują mój

ważył prawie tyle co ja, organizacja wyprawy

charakter,

zagranicznej bez znajomości tamtejszego języka,

odpowiedzialności.

czy

nam

objęcie

trudne

funkcji,

odpowiedzialności,

wyzwania.

która

ale

też

W

mojego życia. I jest to ta część życia, która daje

wymaga

poczucie

obowiązku,

dużej

przygoda

z

nurkowaniem i działalnością w Harcerskiej Sekcji Płetwonurków, gdzie zaczynając nie umiałam nawet pływać… Najtrudniejsze wyzwania dają Z PRZYMRUŻENIEM OKA: Ulubiona harcerska lub zuchowa piosenka to… Jest wiele takich piosenek, jedne przywołują ciekawe wspomnienia, inne szalone przygody, a jeszcze inne przyjaciół, poza tym gusta zmieniają się i zależy to od chwili, nastroju, klimatu… I może trochę na przekór na dzisiaj jest to piosenka ”Hej w góry, w góry”, bo harcerska wędrówka przy komputerze to zdecydowanie nie to. Zaraz potem „Zbudujemy mały obóz” i obietnica obozowej przygody na Podlasiu, a na koniec „Przygasa ognisko” z workiem harcerskich wspomnień i nadziei, że jeszcze będzie normalnie. Ulubiona harcerska/zuchowa zabawa… Belgijka z całym tabunem roztańczonych zuchów i harcerzy. Ulubiony harcerski lub zuchowy pląs… Zdecydowanie „A cum ci ca”. Ulubiona forma zaprawy porannej… Kubek gorącej kawy.

😊

str. 4


PODRÓŻE KURIERA - KIERUNEK: UGANDA! Poznajcie

Jovita Kintu

-

wędrowniczkę, która

rozpoczęła swoją przygodę ze skautingiem w szkole podstawowej. Jej celem jest służba i poznanie nowych skautów.

Warto

się

z

nią

zaprzyjaźnić

ma

już

doświadczenie w pracy z zuchami, jest pogodna i zawsze stara się pomagać innym. Ma nawet doświadczenie w walce z wężami! Jej przygody są niesamowite!

G: Serdecznie dziękuję za kontakt! Jak nazywa się Twoja drużyna? Jovita: Szkolny Klub Skautowy w Little Muheji, ale używamy raczej skrótu MACOS. G: Czy masz jakąś specjalną funkcję w Twojej drużynie? J: Zwykłam być zastępową, a teraz chciałabym startować na drużynową - u nas, wśród wędrowników, wybiera się ich w wyborach. Chwilowo jestem proporcową, zajmuję się naszymi flagami. Tę na zdjęciu nazywamy ją Kikundi Kya Bandera. G: Co najbardziej lubisz w skautingu? Jak wyglądają Wasze zajęcia? J: Skauting jest interesujący, bo możesz poznać mnóstwo ludzi z różnych miejsc i się z nimi zaprzyjaźnić. Robimy tak podczas każdego obozu. Uczymy się też, jak pomagać innym w niebezpieczeństwie. G: Czy wiąże się to z jakimiś wyzwaniami? J: Największym problemem jest brak różnych środków - podczas obozu, jako od skauta, wymaga się od nas więcej, szczególnie, kiedy nawet dzieci w szkołach nie mają odpowiedniej ilości długopisów, książek, środków higienicznych. To nie jest zbyt łatwe, prowadzenie zajęć jest czasami problematyczne. Ale i tak mamy siłę do nauki bardzo pożytecznych rzeczy. G: Jakich, dla przykładu? Czego miałaś okazję się nauczyć? J: Raz miałam okazję uratować moją klasę przed wężem. Był naprawdę duży i nawet mój nauczyciel się bał, dlatego postarałam się wykorzystać umiejętności ćwiczone na zbiórkach. Wzięłam nożyczki i złapałam węża za fragment szyi tak, żeby przeciąć ją w odpowiednim miejscu i pozbawić go trucizny. Udało mi się to i na szczęście nikt nie ucierpiał. Z wyjątkiem węża, oczywiście. G:

Brzmi niesamowicie, gratulacje! Zazdroszczę Ci odwagi! Może zechciałabyś podzielić się nią z

harcerzami z Polski? J: Cóż, nigdy nie poddawajcie się na skautowej drodze i zawsze bądźcie gotowi do pomocy. Nauczcie się pogody ducha i sympatii w każdej sytuacji, dzielcie się tym, co macie. Nie trzeba posiadać wiele, żeby wiele dać.

Dziękujemy naszej nowej przyjaciółce za cudowne opowieści z jej przygód i życzymy wszystkiego, co najlepsze! str. 5


KĄCIK ZUCHOWY Czuj, Zuchu! Wielkimi krokami zbliżają się 100 urodziny naszego szczepu! Z tej okazji masz szansę zdobyć unikatową odznakę 100-lecia „Zielonej Siódemki”! Jeśli chcesz, aby ta piękna pamiątka zdobiła Twój mundur, wykonaj zadania i prześlij zdjęcia swojej pracy mailem na: kontakt@zielonasiodemka.pl ❖

Narysuj ilustrację do historii „Zielonej Siódemki” - jest to świetna okazja aby zapoznać się z dziejami naszego szczepu!

Zrób 7 dobrych uczynków – 7 jak „Zielona Siódemka”. Możesz pomóc rodzicom w gotowaniu, dokładnie posprzątać swój pokój lub pilnie odrabiać prace domowe. Pamiętaj, zuch stara się być coraz lepszy!

❖ ❖

Zrób kartkę do kroniki – opisz albo zrób ilustrację do jednej ze zbiórek, na której byłeś. Zdobądź 3 sprawności – może nauczysz się czegoś nowego? Kolorowe odznaki z pewnością będą się pięknie prezentować na rękawie Twojego mundurku!

Zadbaj o swój mundur – pamiętasz gdzie leży? Może warto go wyprać? Sprawdź, czy na pewno są wszystkie guziki i złóż go starannie lub zawieś, żeby elegancko prezentował się podczas stulecia szczepu.

Weź udział w obchodach jubileuszu „Zielonej Siódemki” – to będzie jedyna taka zabawa na następne 100 lat! Nie może Ciebie zabraknąć!

Życzymy powodzenia i niecierpliwie czekamy na pierwsze prace! CZY WIESZ, ŻE…. Pierwsza gromada zuchowa w „Zielonej Siódemce” powstała aż 25 lat temu, 1 lutego 1996 roku! WOW! ~ Helena Mizera

Redakcja czeka właśnie na Ciebie! Jeśli masz ciekawy pomysł, lubisz pisać, interesujesz się grafiką - to miejsce jest właśnie dla Ciebie! Skontaktuj się z redaktorem naczelnym przez adres e-mail! str. 6


Profile for Krzysztof Kobus

Zielony Kurier nr 4  

Gazeta zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów Szczepu 7 Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka"

Zielony Kurier nr 4  

Gazeta zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów Szczepu 7 Bydgoskich Drużyn Harcerskich "Zielona Siódemka"

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded