Page 1

„Uczyć – bawiąc” - czyli przypowiastki z morałem

What are we pacing? Which chamber ??? Czyli: „Bez komentarza” Ryn 2012

Andrzej Kutarski Lublin (a_kutatski@yahoo.com)

www.usuwanieelektrod.pl


6 years „RVOT” pacing … (with high Pth values) due to SND … LRIE and surprising findings

www.usuwanieelektrod.pl a_kutarski@yahoo.com


„RVOT” pacing … due to SND …

LRIE !!!


No comments ď Œ From mid / distal CS we can to pace LA (small enegy) and LV (high energy pacing)


6 V / 0,75 ms

2,4 V / 0,4 ms


Conclusion: Wrrrrrrr ….

6 V / 0,75 ms

2,4 V / 0,4 ms


Dziękuję za uwagę Masz problem ? wyślij e-mila na:

a_kutarski@yahoo.com www.usuwanieelektrod.pl

What are we pacing which chamber  
What are we pacing which chamber  
Advertisement