Page 1

„Uczyć – bawiąc” - czyli przypowiastki z morałem

„Small mistake” and very thrilling lead extraction  Class 3 or class 1 indication for TLE Ryn 2010

Andrzej Kutarski Lublin (a_kutatski@yahoo.com)

www.usuwanieelektrod.pl


„Ludzie listy piszą ...” M. l.46, ur. 16.04.1964, po implantacji stymulatora dwujamowego z powodu zespołu chorego węzła zatokowego w 2002 roku i wymiany z powodu wyczerpania baterii w sierpniu 2009 zgłosił się na wizytę ze stymulatorem wystającym z loży. Ten chory nie ma cech intensywnej inekcji, nie gorączkuje, CRP 2 mg/l. Mała niespodzianka, pacjent ma elektrodę komorową z ułańską fantazją włożoną przez przegrodę międzyprzedsionkową i zastawkę mitralną do lewej komory (2002). Ponieważ korzystał przez cały czas prawie wyłacznie ze stymulacji przedsionkowej nikt się dotychczas nie zorientował. Wyszło przy robieniu ECHO, przed zabiegiem usunięcia elektrod. Przepraszamy ... a_kutarski@yahoo.com


Patient & problems: • 8-y-old DDD pacing system

• Chronic pocket infection • Lead dependent infective endocarditis with vegetation • Necessity WHOLE system extraction • Erroneous LV lead location !

HRS guidelines from 2009 includes left heart lead extraction for class 3; it means that “percutaneous lead extraction is not indicated in such patients and additional techniques including surgical back-up may be used if the clinical scenario is compelling”


Wybór opcji: 1. Leczenie zachowawcze ? 2. Kolejna „plastyka loży” i antbiotykoterapia jak w LIDIE 3. K-chirurgia ? 4. Usunięcie przezżylne tylko elektrody RAA ? 3. Usunięcie układu w przezżylnie całości ? Lead removal is not indicated in patients with known anomalous placement of leads through structures other than normal venous and cardiac structures, (e.g. subclavian artery, aorta, pleura, atrial or ventricular wall or mediastinum) or through a systemic venous atrium or systemic ventricle. Additional techniques including surgical backup may be used if the clinical scenario is compelling. (Level of evidence: C) HRS 2009


First stage: Right side leads extraction. Atrial lead extraction (A,B) and vascular and right heart part of ventricular leadliberation. Procedure was performed with cerebral cilcuratory protection. The Filter-Wirer EZ (Boston Scientific) were placed in the distal straight segment of the extracranial internal carotid arteries to capture masses (potential substance of embolus) that might be dislodged.

During common invasive electrocardiologist’s, cardiac surgeon’s, interventional radiologist’s and echocardiographist’s consultation necessity removal of the system was established and the patient received proposal of percutaneous lead extraction (it was option preferred by the patient)


Left side lead extraction Step by step distal part of lead was excused TEE monitored part of procedure 6 Fr guiding sheaths with Filter-Wirer EZ utilised for cerebral cilcuratory protection are visible

www.usuwanieelektrod.pl a_kutarski@yahoo.com


Left side lead extraction – contunuation. Most dramatic moment. The lead threated of abruption due to its strong ingrowing with LV endocardium

a_kutarski@yahoo.com


Landscape after the battle LV lead removed (A) The Filter-Wirer EZ Boston Scientific (B) were some minutes later removed. Picture of the operating table (C,D) LV lead in very poor condition, strongly destroyed during the final part of its extraction. Inside the filters some of small fragments of white color tissue and some blood clot. www.usuwanieelektrod.pl a_kutarski@yahoo.com


Conclusion : It seems that in selected cases, erroneously chronically implanted LV leads can be extracted percutaneusly, especially in patients with increased operative risk or in patients which refuses open-chest cardiac surgery www.usuwanieelektrod.pl a_kutarski@yahoo.com


Dziękuję za uwagę Masz problem ? wyślij e-mila na:

a_kutarski@yahoo.com www.usuwanieelektrod.pl

Smal mistake and very thrilling lead extraction class 3 or class 1 for tle  
Smal mistake and very thrilling lead extraction class 3 or class 1 for tle  
Advertisement