Page 1

„Uczyć – bawiąc” - czyli przypowiastki z morałem

CRT w (polskim) REAL LIFE (!) Czyli inaczej: Polska Jazda

Mielno 2014

Andrzej Kutarski Lublin (a_kutatski@yahoo.com)

www.usuwanieelektrod.pl


Postępowanie w przypadkach nieinfekcyjnych

Podziw budzi spokój przy kontrolach (stanu baterii ?!) pacjentów z CRT bez stymulacji LV ale i A czy RV Home monitoring to kosmiczny postęp ale … ewidentnie brakuje RTG monitoringu, choć kontroli co np. dwa lata. Spokojne (nie)patrzenie na katastrofy radiologiczne I liczenie na szybki zgon pacjenta przy zabiegach naprawczych. I czasem przymus „zaliczenia procedury”


Responder, któremu świeżo wymieniono jednostkę CRT-D po 4 latach, infekcja loży

Okazało się że już wege – ale niczego to nie zmienia w postępowaniu


Responder, któremu świeżo wymieniono jednostkę CRT-D po 4 latach, infekcja loży

ERI, otworzyli lożę, zobaczyli infekcję i dyslokację LV – więc wymienili jednostkę i … PROCEDURA www.usuwanieelektrod.pl ZALICZONA ! a_kutarski@yahoo.com


Responder, któremu świeżo wymieniono jednostkę CRT-D po 4 latach


Growing knowledge, growing availability of TLE, good standards on treatment of CIED infections but mortality of patients is still high ! 5-year survival after TLE - 1600 pts Lublin’s experience

Probability of survival

Non-infective (upgrading, lead replacement,etc)

Local pocket infection

18% + 27% +

SYSTEMIC INFECTION

If is so good – why is so wrong ? Days

43% +


KONKLUZJE  CRT to dobra procedura  CRT-D to BARDZO dobra procedura  I (zbyt) często na tym myślenie się kończy.  Zaskakująco duża liczna błędów postępowania z powikłaniami dowodzi zaniedbań i nieskuteczności edukacji z zakresu postępowania z powikłaniami  „To już było” ( o powikłaniach) i eliminacja tego tematu z wielu naszych eventów to opcja, której nie podzielam. www.usuwanieelektrod.pl a_kutarski@yahoo.com


Dziękuję za uwagę Masz problem ? wyślij e-mila na:

a_kutarski@yahoo.com www.usuwanieelektrod.pl

Crt w (polskim) real life  
Crt w (polskim) real life  
Advertisement