Page 1

Od 40 lat bydgoscy harcerze spotykają się w styczniową noc aby uczcić dwie ważne dla Bydgoszczy daty: 20 stycznia - rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy oraz 24 stycznia -rocznicę odzyskania niepodległości spod okupacji hitlerowskiej. Wędrując ulicami Bydgoszczy poznajemy jej nieznane zakątki i tajemnice. Zaglądamy w każdy kąt aby jak najwięcej dowiedzieć o naszym pięknym mieście. Również w tym roku Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz-Miasta zaprasza wszystkich chętnych do spaceru po mieście nad Brdą.

Gdzie i kiedy? Spotykamy się 24 stycznia 2014 r. o godz. 22.30 pod Pomnikiem Wolności – pomnikiem ku czci poległych żołnierzy radzieckich i polskich w czasie walk o wyzwolenie miasta w styczniu 1945 r., oraz upamiętniający powrót Bydgoszczy do Polski 20 stycznia 1920 r.. Po apelu i zapaleniu zniczy uczestnicy spotkają się w wyznaczonych miejscach z komendantami tras. Od nich otrzymają wytyczne jak wyglądać będzie ich wieczornonocny spacer po mieście. Po przejściu trasy wszyscy spotykamy się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży (ok. 3.00 w nocy). Zakończenie Biegu przewidziane jest ok. godz. 5.30.

Uczestnicy W Biegu mogą wziąć udział 5-15 osobowe patrole harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników a także osób niezrzeszonych w ZHP pod opieką osoby pełnoletniej. Uczestnicy startują w trzech kategoriach: I. Harcerze oraz osoby niezrzeszone uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych; II. Harcerze starsi oraz osoby niezrzeszone uczniowie szkół gimnazjalnych; III. Wędrownicy oraz osoby niezrzeszone uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


Zgłoszenia i odpłatność: Zgłoszenia udziału w biegu przyjmuje Komenda Hufca ZHP Bydgoszcz -Miasto w biurze przy ul. Dworcowej 56 w godzinach dyżurowania lub mailem na adres beata_wroblewska@bydgoszcz.zhp.pl do dnia 21.01.2014 r. (wtorek) do godziny 18.00 wraz z z dodatkową składką zadaniową, która wynosi: •

dla uczestników (drużyn) mających opłacone składki członkowskie za rok 2013 oraz nieposiadających innych zaległości

11 zł

a także dla osób niezrzeszonych w ZHP •

dla uczestników nie mających opłaconych składek za rok 2013

15 zł

Płatności można dokonać gotówką w biurze Komendy Hufca lub na konto bankowe o nr 09 1060 0076 0000 3300 0063 0315.

INFORMACJE DLA PATROLI

Z tajną mapą, kompasem i latarką wybierzemy się na poszukiwanie

tablic

pamiątkowych.

Waszym

zadaniem

będzie rozwiązanie krzyżówki a tajemnicze hasła rozwiążecie m.in..

przy

pomocy

znajomości

węzłów,

azymutów

i

szyfrów. Ważne abyście przypomnieli sobie również co nieco z historii bydgoskiego harcerstwa no i naszego miasta. Każdy patrol musi posiadać: długopisy, kompas i dobrą, dużą latarkę. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w ciepłe ubranie, jedzonko i coś niecoś do popicia. Do zobaczenia! Komendantka trasy hm. Emilia Domańska

Z aparatem na szyi, z mapą w dłoni i z oczyma dookoła głowy wyruszymy na foto-wędrówkę wyszukując ciekawe miejsca w Bydgoszczy. Przyda się również znajomość mapy no i alfabetu Morse'a. Każdy patrol musi posiadać: aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, dwa znicze, długopisy. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w ciepłe ubranie, jedzonko i coś niecoś do popicia. Do zobaczenia! Komendantka trasy pwd. Marcelina Rudzińska


Stając się adeptami detektywistycznej szkoły Sherlocka Holmesa przeniesiemy się w świat intryg, zagadek i tajemnic! Za pomocą kluczy, haseł, szyfrów i wskazówek odkryjemy sekrety naszego miasta i jego historii! Na trasie będzie przydatna znajomość szyfrów, terenoznawstwa, faktów z historii Bydgoszczy i Bydgoszczy na starej fotografii.

Przyda

się

także

orientacja

w

aktualnej

sytuacji

naszego

miasta.

Najważniejsza będzie jednak umiejętność logicznego myślenia! Wyposażenie patrolu: wykonany

przez

Was

SZKICOWNIK

DETEKTYWISTYCZNY

-

10-cio

stronicowy

(+okładka) notatnik w formacie A5. Wykonany w dowolnej formie. Na okładce musi być nazwa Waszego patrolu, imię i nazwisko opiekuna, jednostka. Strony muszą być ponumerowane. W szkicowniku będziecie zamieszczać rozwiązania poszczególnych zadań, oddacie go na koniec trasy. Za estetyczne wykonanie notatnika będzie można zdobyć dodatkowe punkty(od 1 do 3). Poza tym patrol musi mieć ze sobą: klej, taśmę klejącą, nożyczki, apteczkę, kilka długopisów, pomoce dydaktyczne, telefon komórkowy. Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w ciepłe ubranie, jedzonko i coś niecoś do popicia. Do zobaczenia! Komendantka trasy phm. Kamila Watkowska

Za zachowanie i bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. CZUWAJ! Komendantka Biegu hm. Beata Wróblewska


KARTA ZGŁOSZENIA NA XL HARCERSKI BYDGOSKI BIEG NOCNY

.................................................................................................................................................................... Nazwa jednostki organizacyjnej (drużyny, szkoły, itp.)

.................................................................................................................................................................... Imię i nazwisko opiekuna

...........................................................................................

..............................................................

telefon do ewentualnego kontaktu

TRASA

Skład patrolu: 1. ............................................................................................................................................................ 2. ............................................................................................................................................................ 3. ............................................................................................................................................................ 4. ............................................................................................................................................................ 5. ............................................................................................................................................................ 6. ............................................................................................................................................................ 7. ............................................................................................................................................................ 8. ............................................................................................................................................................ 9. ............................................................................................................................................................ 10. ............................................................................................................................................................ 11. ............................................................................................................................................................ 12. ............................................................................................................................................................ 13. ............................................................................................................................................................ 14. ............................................................................................................................................................ 15. ............................................................................................................................................................ do zapłaty:

ilość osób …................. x ….................. zł = ….................. zł …...................................... podpis opiekuna

XL harcerski bydgoski bieg nocny regulamin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you