Page 6

5  Rewolucja

keynesowska – sukces czy porażka?............................. 130

Wyjaśnienie teoretyczne.........................................................................................................131 Porównanie ery keynesowskiej i postkeynesowskiej.....................................................147 Idee a rzeczywistość.................................................................................................................160

Powrót Keynesa 6  Keynes

a etyka kapitalizmu................................................................... 169

Moralne zasady kapitalizmu..................................................................................................169 Bogactwo a dobro.....................................................................................................................171 Miłość do pieniądza..................................................................................................................178

Sprawiedliwość..........................................................................................................................184 Keynes a chrześcijaństwo.......................................................................................................188

7  Polityka

Keynesa....................................................................................... 193

Nowa droga.................................................................................................................................193 Koncepcja roztropności..........................................................................................................195 Droga środka z lat 20. XX wieku.........................................................................................203 Pokłosie Keynesa.......................................................................................................................207

8  Keynes

na dziś........................................................................................... 208

Potrzeba ponownego przemyślenia....................................................................................208 Polityczne cykle koniunkturalne..........................................................................................210 Poskramianie finansów............................................................................................................214 Leczenie zaburzeń równowagi makroekonomicznej....................................................219 Normatywne granice globalizacji.........................................................................................224 Polityka makroekonomiczna.................................................................................................228 Rekonstrukcja ekonomii.........................................................................................................230 Keynesowska wizja harmonijnego świata.........................................................................234

Bibliografia........................................................................................................ 237 Indeks.................................................................................................................. 243

Keynes. Powrót mistrza  
Keynes. Powrót mistrza  

Wielki kryzys finansowy obalił panujące dogmaty – o roli państwa w gospodarce, zbędności regulacji, „efektywnych” rynkach czy „racjonalnych”...

Advertisement