Page 5

SPIS RZECZY

Wstęp do nowego wydania............................................................................... 9 Wstęp.....................................................................................................................12 Kryzys 1  Co

poszło źle?...............................................................................................21

Anatomia kryzysu........................................................................................................................ 21 Operacje ratunkowe................................................................................................................... 36 Spychologia winy......................................................................................................................... 44 Prawdziwa porażka.................................................................................................................... 50

2  Obecny

stan ekonomii................................................................................51

Wody słodkie, wody słone: zwięzły szkic............................................................................ 51 Fundamentalne przesłanki....................................................................................................... 53 Racjonalne oczekiwania............................................................................................................ 53 Teoria realnego cyklu koniunkturalnego............................................................................. 59 Teoria rynku efektywnego........................................................................................................ 61 Nieudane wyjaśnienia kryzysu................................................................................................ 68 Debata wokół pakietów stymulacyjnych............................................................................. 71 Konkluzja....................................................................................................................................... 75

Sukces i klęska ekonomii keynesowskiej 3  Żywoty

Keynesa............................................................................................79

Wszechstronny geniusz............................................................................................................ 79 Keynes na rynku.......................................................................................................................... 84 Efekt wielkiego kryzysu............................................................................................................ 90 Od rozwiązłości do wierności................................................................................................. 97

4  Ekonomia

Keynesa.................................................................................... 103

Myślenie przedkeynesowskie................................................................................................104 Ekonomia Keynesa....................................................................................................................111

Keynes. Powrót mistrza  

Wielki kryzys finansowy obalił panujące dogmaty – o roli państwa w gospodarce, zbędności regulacji, „efektywnych” rynkach czy „racjonalnych”...

Advertisement