Agnieszka Wiśniewska: Duża Solidarność, mała solidarność. Biografia Henryki Krzywonos

Page 4

134

DUŻA SOLIDARNOŚĆ , MAŁA SOLIDARNOŚĆ

– Według wspomnień z poznańskiego czerwca 1956 roku – ciągnie Janda – „na czele pochodu robotników szła kobieta. Chyba tramwajarka, bo miała mundur. Niosła biało-czerwoną flagę. Zdaje się, że była ranna”. „No proszę – myśli Krzywonos – tramwajarka. To znaczy, że nie byłam pierwsza”. – Widziano ją, ale czy rzeczywiście tam była? Może tylko ukazała się komuś na chwilę i tak powstała legenda? Kobiety to zazwyczaj „ciche bohaterki”, robotnice za kulisami, pomocnice i opiekunki. Jeśli wcielają ducha Bogini Wolności, czynią to bezimiennie, trwają parę chwil na barykadzie, aby zginąć od kul i zapaść w niepamięć. Janda zmierza do końca: – Na szczęście istnieją wcielenia mitu, które są z nami dłużej. Mają twarz i charakter, siłę zdolną przenosić góry również wtedy, gdy wymaga tego prozaiczna codzienność. Na szczęście są na tym świecie symbole, które nie giną na barykadach, nie kamienieją na cokołach pomników. Kiedy kończy się rewolucyjna gorączka, kiedy przychodzi podział władzy, nie popadają w szaleństwo, chciwość ani pychę. Schodzą z barykad i zakasują rękawy. Zabierają dzieci z domów dziecka i zakładają dla nich prawdziwy dom. Tak, to ona. Henryka Krzywonos-Strycharska. Oklaski, wzruszenie, płacz. Henryka Krzywonos-Strycharska została Polką Dwudziestolecia. Krystyna Janda wspomina radość i łzy. Czuła się wyróżniona, że to ona odczytuje laudację. „Spotkałam się z nią w «tamtych» latach – wspomina w książce Czas na kobiety. – Wywarła na mnie wtedy wielkie wrażenie. Elektrownia, pomyślałam. Atomowa. Energia, odwaga i otwartość, serdeczność dla świata i ludzi niespotykana. Zaskoczyło mnie to, jak piękną drogą podążyła