Page 1

studenci

pracownia sitodruku na wydziale Grafiki i malarstwa Akademii Sztuk piEknych w Ĺ odzi


Fragment ekspozycji w Galerii „U Jaksy” prac studenckich z Pracowni Sitodruku ASP w Łodzi.

W wystawie wzieli udział: Kaja Bajowska, Magdalena Bielecka, Dorota Borkowska, Karolina Grudzińska, Krzysztof Iwański, Agata Jakubowska, Tomasz Jędrzejko, Ilter Kayas (stypendysta programu Erazmus, z Turcji), Jolanta Królicka, Adam Lis, Katarzyna Łukasik, Aleksandra Niepsuj, Paweł Olchawa, Dominika Sadowska, Tomasz Soliwoda, Jan Wasiński, Marcin Wilkoszewski, Remigiusz Wojaczek, Mikołaj Zientalski.


Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

studenci pracownia sitodruku na wydziale Grafiki i malarstwa Akademii Sztuk piEknych w Łodzi

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2008


Krzysztof Iwański - Get off - 2007 r. sitodruk, 100 x 70 cm


Historia oraz cel Pracowni Pracownia Sitodruku powstała w 1972 roku, jako pierwsza tego rodzaju pracownia w wyższych szkołach plastycznych w Polsce. Jej założycielem był wówczas młody asystent pracowni litografii Andrzej Smoczyński, a wspomagał go w jej organizacji jego profesor i ówczesny Rektor, nieżyjący już prof. Roman Artymowski. Po ośmiu latach rozwoju i owocnej pracy, pracownia została zamknięta jako pracownia artystyczna i została przekazana katedrze Grafiki Projektowej w charakterze zaplecza realizacyjnego pracowni plakatu. W 1991 roku, na skutek interwencji studentów i niektórych pedagogów, ówczesny Rektor prof. Ryszard Hunger, podjął inicjatywę reaktywowania Pracowni Sitodruku w Katedrze Grafiki Warsztatowej, jako samodzielnej jednostki dyplomującej i ponownie powierzył jej kierownictwo Andrzejowi Smoczyńskiemu. Celem dydaktycznym pracowni jest umiejętne połączenie problematyki artystycznej z nauczaniem metod technicznych umożliwiających celową i właściwą realizację dzieła. Program jest realizowany zgodnie z rozwojem świadomości artystycznej każdego studenta. Oznacza to, że prowadzimy indywidualną pracę i korekty z każdym studentem, stosownie do jego osobistego rozwoju i poziomu. Należy podkreślić w tym miejscu, że osobiste doświadczenie, cechy osobowościowe, temperament różnią studentów znacznie i byłoby bardzo istotne umożliwienie im indywidualnego kształtowania osobowości twórczej. Bogactwo technik druku, różnych metod wykonywania szablonu oraz możliwość wykorzystywania technik fotograficznych, dają studentowi dużą swobodę do realizacji idei artystycznej. Umożliwi im to również odnalezienie właściwych proporcji i zależności, jakie zachodzą między kształtowaniem się idei dzieła artystycznego a środkami formalnymi koniecznymi do jej przedstawienia. Dlatego podstawą korekt powinno być wspólne odnajdywanie właściwej drogi, nowych punktów widzenia. Nauczyciel winien występować jako pomocnik, który nie narzuca, a jedynie pomaga. Ważne jest rzetelne poznanie warsztatu z pełną jednak świadomością, że jest on tylko służebny wobec idei artystycznej. Droga kształtowania się artysty to droga kształtowania się człowieka, człowieka samodzielnego i osobnego, a więc niezależnego.

Pracownia Sitodruku


Aleksandra Niepsuj - Magiczna g贸ra - 2007 r. sitodruk, 70 x 100 cm


Adam Lis - Obszar VI - 2008 r. sitodruk, 69 x 98 cm


Kaja Bajowska - Akt - 2008 r. sitodruk, 68 x 89 cm


Jolanta Królicka - Bez tytułu - 2005 r. sitodruk, 100 x 70 cm


Tomasz Jędrzejko - Bez tytułu - 2005 r. sitodruk, 70 x 100 cm


Paweł Olchawa - Reakcja III - 2008 r. sitodruk, 98 x 68 cm


Marcin Wilkoszewski - Real terrorist - 2006 r. sitodruk, 100 x 70 cm


Ilter Kayas - Bez tytułu - 2008 r. sitodruk, 68 x 98 cm


Prace znajdujące się na tylniej okładce, od góry: Mikołaj Zientalski - Akcja lot - 2006 r. sitodruk, 70 x 300 cm Remigiusz Wojaczek - Bezdech - 2005 r. sitodruk, 70 x 300 cm Katarzyna Łukasik - Szprotka - 2000 r. sitodruk, 70 x 300 cm

Sponsor:

Galeria „U Jaksy” dziękuje za współpracę przy organizacji wernisażu Miechowskiemu Domowi Kultury.

Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria „U Jaksy” w Miechowie Adres: Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów tel/fax: 041 383 07 95 strona www: http://u-jaksy.miech.pl e-mail: u.jaksy@gmail.com Projekt i opracowanie graficzne: Paweł Olchawa Fotografie: Paweł Olchawa Kazimierz Olchawa Druk: Drukarnia SKLENIARZ ul. Lea 118, 31-133 Kraków

ISBN: 978-83-927672-7-5


Wernisaż uświetnił koncert zespołu „Duch milczy z uporem” w składzie: Regina Bogacz - wokal, Magdalena Fricze - altówka, Stanisław Słowiński - skrzypce, Maciej Kuciel - kontrabas, Wiktor Machowski - cajon, Tomasz Micyk - gitara oraz Piotr Nowak - gitara i kompozycja.

Na zdjęciu: dyrektor BWA Krystyna Olchawa oraz Adam Lis, reprezentujący studentów biorących udzał w wystawie, podczas otwarcia ekspozycji.

Goście w Galerii „U Jaksy” w czasie otwarcia wystawy studentów i absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.


Sitodruk. Studenci ASP Łódź