Page 1

GIP:Vooronderzoek SLS:School Libary System

James De Ridder

Namen leerkrachten MichaĂŤl De Schutter Natacha Bauwens Ann Van Landuyt

Klas :6 informaticabeheer 2010-2011

Dwight Heijerick


GIP

Inhoud I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Persoonlijke fiche - Heijerick Dwight .............................................................. 3 Persoonlijke fiche – De Ridder James ........................................................... 5 Voorstelling klant............................................................................................ 7 Probleemomschrijving-opdracht..................................................................... 8 Huidige manier van werken ........................................................................... 9 Doelstellingen ................................................................................................ 10 Algemeen ontwerp van oplossingsalternatief ................................................. 11 Tijdsplanning .................................................................................................. 15 Overzicht van de te verwachten investeringen................................................... 16 Advies...................................................................................................................... 17 Andere alternatieve oplossingen ......................................................................... 18

Reflectiepunten .............................................................................................. 19

2 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Heijerick Dwight Adres: Zuidlaan 68, 9630 Munkzwalm Tel: 055/49.74.76 GSM: 0479/30.57.84 e-mail: dwight_heijerick@hotmail.com Geboortedatum: 14/10/1992 Geboorteplaats: Waregem

Onderwijsloopbaan:  Basisschool: Basisschool Glorieux – Ronse  Secundair:  Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouwe - Oudenaarde:  Jaar 1 en 2: Handel  Jaar 3 en 4: Handel  Jaar 5: Boekhouden Informatica (t.e.m. 2 de trimester)  Koninklijk Atheneum – Oudenaarde:  Jaar 5: Informaticabeheer (vanaf 2de trimester)  Jaar 5 en 6: Informaticabeheer

Informaticabeheer:  Informaticavakken: Php, Netwerkenbeheer, SQL-(Databanken), Visual Basic, …  Algemene Vakken: Nederlands, Frans, Engels, Wiskunde, Toegepaste Economie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Godsdienst/Zedenleer, L.O., …  Meest aansprekende vakken: Php, Visual Basic, Netwerkenbeheer, (java en C++, vorig jaar gezien)

3 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Beroepservaring:  Gewerkt als jobstudent:  2008 – 2009 – 2010: Vakantiejob in Plantenbedrijf  2009 - …: Weekendwerk in restaurant ‘Ter Swaelm’ (Barman – zaalpersoneel)

Andere diploma’s – bijzondere vaardigheden  Rijbewijs A3  Voorlopig rijbewijs B

Hobbies: PC, individueel programmeren en bijschaven van andere talen waarvan C# en flash, ook wel een stapje in de wereld zetten.

Toekomstplannen  Hogeschool Gent: Toegepaste Informatica  Hogeschool Kortrijk: Game Development

Beroepen die mij aanspreken  Programmeur  Game Designer  Projectleider ICT

Karakter    

Sportief Sociaal Leergierig op het gebied van ICT Durft discussie aangaan

4 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

James De Ridder Adres:Ruddersveld 12, 9600 Ronse Telefoon:055/21 03 40 Gsm:0494/70 93 31 e-mail: deridderjames@hotmail.com Geboortedatum: 09/04/1992 Geboorteplaats:Ronse

Onderwijsloopbaan  Bassischool: Basisschool Glorieux Ronse

 Secundair: o KSO Glorieux,Ronse  Eerste graad:moderne o Technisch Instituut O-L-Vrouw,Oudenaarde  Tweede graad:handel o Koninklijk Atheneum,Oudenaarde  Derde graad:Informaticabeheer

Enkele gegevens over studierichting informaticabeheer  Informaticavakken:

o C++ o Databanken o Pc-Technieken o Netwerkbeheer o Java o Html en javascript o Php o Visual Basic  Algemene vakken:Nederlands, Wiskunde, Toegepaste economie, Engels, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis,Lichaamelijke opvoeding.

5 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Beroepservaring  Gewerkt als jobstudent:

o 2008:Utexbel o 2009-2010 Brasserie Local Unique(kelner)

Hobbies: Programmeren , series bekijken , computerspelletjes

Toekomstplannen  Hogere studies:Digital arts and entertainment in de hogeschool van Kortrijk+ eventuele nog een diploma Informatica erna

Beroepen die mij aanspreken  Game designer  Special effects editor

Karakter  Leergierig op het gebied van ICT  Durft discussie aangaan  Humoristische

6 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Koninklijk Atheneum Oudenaarde fax :055 319 418 info@kaoudenaarde.be

ASO/TSO Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 311 134

TSO/BSO Bergstraat 36 9700 Oudenaarde 055 312 131

DBSO Bergstraat 36 9700 Oudenaarde 055 390 420

Algemeen     

C. Blommaert, directeur Vansteenbrugge, adjunct-directeur, 2de en 3de graden ASO en TSO P. De Mezel, pedagogisch directeur 2de en 3de graden TSO en BSO L. De Rycke, graadscoördinator eerste graad F. Hiele, coördinator DBSO

Contactpersoon Devos Ilse Leerkracht eerste graad GSM: 0499/13 21 99 e-mail: ilse.devos@kaoudenaarde.be

7 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Opdracht Het uitlenen van boeken in schoolbibliotheek eenvoudig en werkvriendelijk maken. Met als doel zo weinig mogelijk verlies van boeken en de communicatie tussen leerkracht en leerling minder verwarrend en gemakkelijker te maken.  Mogelijkheid tot inscannen van de boekenen inscannen van studentenkaart  De leerlingen krijgen bericht op smartschool als het boek over bepaalde duurtijd uitgeleend is en dus terug moet worden teruggebracht.  De uitgeleende boeken per leerling eenvoudig kunnen nakijken.  Leerkracht en opvoeders kunnen inloggen met een personal ID.  Een nieuw boek moet kunnen worden toegevoegd aan de database.  Leerlingen database moet manueel worden geupdate.  Als een boek wordt terug gebracht moet dat kunnen bevestigd worden en komt er een groen vinkje i.p.v. een rood kruisje.  Barcodes voor boeken en database ervan voor eventuele duplicaten

8 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Alles gebeurd manueel, in elk boek zit een kaartje waarop de schrijver, de uitgever en de titel van het boek staat. Als het boek wordt uitgeleend dan neemt de leerkracht of opvoeder het kaartje er uit en houd dit bij. Dit zolang het boek word teruggebracht. Dus enkele problemen tot gevolg:    

Kaartjes worden verloren. Slechte communicatie. Boeken worden achtergehouden en gaan verloren. Geen gebruik van de scanner.

9 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Is het integeren van een barcode systeem dat het oude kaartjes systeem vervangt. We hebben daarvoor een barcode scanner tot onze beschikking. We maken ook gebruik van verschillende databasses (Leerlingen , Leerkrachten/opvoeders, boeken). Door deze vele veranderingen dat we willen maken , willen we het aantal boeken dat verloren gaan verminderen en controlen welke persoon wat heeft uitgeleend en wie de uitlening verstrekt heeft. We willen alleen bevoegde leerkrachten/opvoeders toegang geven tot het programma zodat niet iedereen zomaar boeken kan uitlenen.

10 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

September:

Projectomschrijving – vooronderzoek

Oktober:

Indienen vooronderzoek DFD’s / ERD Voorontwerp user-interface

November December Januari-Feb-Maart April Mei Juni

Indienen Systeemanalyse Voorstelling voor jury Implementatie Afwerken & testen Tussenevaluatie met jury Handboeken & technisch ontwerp (=verslag) Voorstelling voor jury

11 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Apparatuur  Barcode scanner(reeds aanwezig)  Computer(reeds aanwezig)  Printer voor afdrukken nieuwe barcodes

Software  Sql server

Personeel  Opvoeders/leerkrachten

12 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Door wat de school al reeds ge誰nvesteerd heeft in dergelijk hardware is de nu benodigde soft- en hardware zeer goedkoop in ratio met de vooruitgang die we gaan boeken met het programma. Door dit programma te maken gaan we het verlies van boeken tegen en zal er zo ook geld uitgespaard doordat de boeken niet zullen moeten vervangen worden. Dus word de kleine investering dat de school moet maken over termijn teniet gedaan. Deze investering en het gemak dat het programma gaat geven en niet alleen de leerkracht maar ook de leerling.

13 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Collectorz.com Book Collector http://www.collectorz.nl/book/?from=google&keyword=bibliotheek%20programma&gclid=CPm _37DLmKQCFZcz3godZTGBEA3

Buy Book Collector Standard edition Pro edition

€24.95 €39.95

14 Heijerick Dwight en De Ridder James


GIP

Dwight Waar verheug je je op: -

De implementatie. Een positieve blik van de jury tegenover de applicatie. Andere scholen die gebruik willen maken van SLS.

Persoonlijke problemen: -

De afwerking van de applicatie. Veel inspanning na de schooluren om het project tot een goed resultaat te laten komen.

Hoe ik de eerste samenwerking ervaren heb: -

Snelle anticipatie. Directe aanpassing van het papier werk. Streven naar direct resultaat.

James Waar verheug je je op: -

De implementatie.

Persoonlijke problemen: -

De afwerking van de applicatie. Het voordragen voor de jury.

Hoe ik de eerste samenwerking ervaren heb: -

Snelle anticipatie. Directe aanpassing van het papier werk. Streven naar direct resultaat.

15 Heijerick Dwight en De Ridder James

Vooronderzoek  

vooronderzoek van dwight en james

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you