Page 1

De dtu-studerendes blad

Tema: Læs i udlandet Smallworld Underground Spleen United på DTU Norsemen Sailing Ny PF bestyrelse Createch-DTU PF’s skitur Modeblog KABS-nyt 62. udgave Marts 2012


Leder

Læs i udlandet

Krydsfelt

Af Gitte Frederiksen, Ansvarshavende chefredaktør.

Marts 2012 3

Interessen for udveksling er stor, og der bliver ved med at være

International page

4 Studievejledningen

spændende beretninger fra ophold verden over. Derfor er

5

Spilanmeldelse: Smallworld Underground

Krydsfelt igen på banen med et tema om udveksling. Her kan

6

Spleen United på DTU

7

XFM anmelder: Tindersticks

7

Electrolux Design Lab

8

Norsemen Sailing

10

PF Skitur 2012

Februar er ved vejs ende, og Polyteknisk Forening er klar med

11

Ny PF bestyrelse

en ny bestyrelse. Sig hej til Andreas, Henrik, Jacob, Kim, Line,

12

PF Bestyrelsens blå bog

Lisbeth, Mikkel og Sten, som introduceres på midtersiderne.

14

Tema: Læs i udlandet

15

Tema: EPFL i Schweiz

16

Tema: UQ i Australien

17

Tema: HK UST i Kina

du læse om Line, som har været på École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz, Mia på University of Queensland i Australien og Victoria på Hong Kong University of Science and Technology.

Studievejledningen og Karrierecenteret vil i 2012 skiftevis bringe en artikel. I denne udgivelse kan du læse om jobbet som studievejleder. Du kan læse om et nyt mentorinitiativ i Stardust DTU - Createch-DTU. KABS fortæller om deres

18 Createch-DTU

arbejde og traditionstro bringer PFantasy Dôme en spilan-

19

meldelse og XFM anmelder igen. Du kan (gen)opleve årets PF

Nyt fra KABS

20 Bundfald

skitur, koncerten med Spleen United og komme med til søs

22 Sudoku

hos sejlergruppen The Norsemen.

22

Månedens foto

Krydsfelt er efterhånden en ældre herre på 62 udgivelser men

23 Kalender

lader ikke sin alder forhindre sig i at være med på moden. Der introduceres i denne måned et ny fast modeblog på siderne Bundfald, og vi opfordrer alle studerende med interesse for mode til at kommentere på bloggen på Krydsfelt@pf.dk. God fornøjelse.

Kolofon Krydsfelt er magasinet for de studerende på DTU med et oplag på 4.000

Ansvarshavende chefredaktør Gitte Frederiksen

www.Krydsfelt.dk

Design og layout Pascal Mikkelsen - 2012@prm.dk

Udgivet af Polyteknisk Forening Studenterforeningen ved DTU Anker Engelundsvej 1 DTU Bygning 101E, 1. 2800 Kgs. Lyngby Redaktionen kan træffes efter aftale via Krydsfelt@pf.dk

Korrektur Zarmeena Abid Foto Alle billeder tilhører Krydsfelt, hvis andet ikke er angivet. Stor tak til PFFoto, Søren Wrang og Mads Jensen. Månedens forsidebillede er taget af Mads Jensen til Spleen United på DTU.

Tryk Reklameholdet Nord ISSN: 16048482 Annoncer Dansk Mediaforsyning ApS: Krydsfelt@dmfnet.dk Krydsfelt 63 Udkommer d. 29. marts Deadline d. 1. marts Krydsfelt 64 Udkommer d. 26. april Deadline d. 5. april

Artikler og billeder til Krydsfelt Bringes i det omfang, som pladsen tillader. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i, forkorte eller afvise indlæg. Indlæg skal være forsynet med navn, e-mail og telefonnummer samt evt. andre relevante oplysninger. De sendes til krydsfelt@pf.dk og skal være i almindelige tekstbehandlingsformater, mens evt. billeder eller grafik mailes som selvstændige JPG i den højst mulige opløsning (under 1 MB godtages ikke).


What’s on the cards after DTU?

By Surendra Kunwar, Wind Energy Master Student from Nepal

Towards the end of January this

home country, DTU and Denmark.

year, I made a visit to the univer-

which was targeted for international students enrolled at DTU and vari-

sity library in building 101 in con-

For international alumni who want to get

ous universities in Denmark. Some 90

nection with my thesis work. Just

experience of the Danish workplace and

students would be selected and trained,

across hallway in the canteen were

maybe even settle in Denmark, atten-

and the students would be expected

groups of new students attending

ding the Young International Alumni

to be ambassadors of Denmark and

Introduction Week at DTU. I knew

Dinner was a golden opportunity to

Danish universities in their native coun-

they would have as much fun as I

network with fellow alumnus. Often

tries. Each ambassador-student would

had during my orientation one and a

word of advice from a friend goes a long

receive training and mentoring by an

half years ago. However, the scene

way into making the career of people.

expert with a relevant career. Thus, both

also provoked one big question in

And sometimes, it is a friend’s friend

Danish universities and their returning

my mind - what will I be doing after

who can help a young graduate make a

international students would benefit by

I graduate from DTU?

head-start with career.

participating. The program looks very

Five minutes later

attractive, especially due to its connec-

page (www.alumni.dtu.dk). I remember

Networking without understanding your neighbor?

the university officials recommending

At a time when people are talking about

new graduates to join DTU’s alumni

globalization, it is very common to see

In an era of competition, it is very impor-

network at the Graduation reception

an increasing tendency to understand

tant for students to network. That’s the

in October last year. What caught my

other cultures and languages. The aspi-

reason career counselors keep saying

attention in the webpage was the news

ration of many international students

that about 60% of job vacancies are

column

International

to work and live in Denmark is just an

never advertized at all.

Alumni Dinner’. According to the page,

example. But even the good number

in November 2011, DTU organized the

international students who want to serve

dinner event, bringing together 140

their home country can benefit from

international alumni (from 36 different

their networking In Denmark as well.

I found myself navigating the DTU Alumni

titled,

‘Young

tion with some prominent organizations in Denmark (for further information: http://ambassadornet.dk/youth/).

countries) currently residing in Denmark. I remember receiving a message on What Martin P Bendsøe, Dean of Gradu-

Campusnet

ate Studies and International Affairs,

Ambassador Corps from the Interna-

about

Youth

Goodwill

said at the dinner is very interesting; the

tional Affairs Office last year. We were

young DTU alumni present there were

being reminded of the deadline for

triple ambassadors representing their

application to this ambassador program

3

Krydsfelt.dk Marts 2012


7000 kunder i butikken Af Liza Schmidt,

Hvilke arbejdsopgaver har du?

Hvad er det bedste ved at være

studievejleder,

I Studievejledningen er alle jo velkomne

studievejleder?

Afdelingen for

til at kontakte os, så vi taler med alle fra

Jobbet er kendetegnet ved frihed under

Uddannelse og

gymnasieeleven, der gerne vil vide, hvor

ansvar. Vi har et godt sammenhold, for

Studerende

DTU ligger, til en forsinket studerende

alle vil det bedste for de studerende,

på 15. semester, der er gået i stå i sine

selvom vi arbejder på vidt forskellige

studier.

måder. Det giver mig arbejdsglæde, at der er frihed til at tage initiativ. Ens ideer

I DTU’s Studievejledning er der altid

Studievejlederne holder også oplæg

bliver næsten altid bakket op, så man

masser af gode tilbud på hylderne.

for studerende på DTU og for gymna-

kan få gennemført det, man brænder

Mød Alexander, der har valgt stu-

sieelever, som besøger DTU, eller som

for. Og så er det dejligt at føle, at man

dievejledning som sit studiejob og

vi møder på uddannelsesmesser rundt

gør en forskel.

står klar med vejledning og infor-

omkring i landet. Når man står over for

mation om mulighederne på DTU.

200 mennesker i et auditorium, giver det

Jeg håber og har også på fornemmel-

lidt sug i maven. Så man lærer en masse

sen, at de studerende føler, de har fået

Hvorfor arbejder du i DTU’s Studie-

om at formidle på en relevant og spiselig

en god behandling og er kommet videre,

vejledning?

måde afhængig af, hvem målgruppen

når de har været i Studievejledningen.

Før jeg blev studievejleder, arbejdede

er.

Der er altid mulighed for at få hjælp.

jeg i 1 ½ år i et lille firma, der laver videooptagelser af operationer. Det var jo et meget studierelevant arbejde. Jeg søgte jobbet som studievejleder for at blive udfordret på et mere personligt plan. Så jeg ser også studievejledningen som et studierelevant arbejde, men selvfølgelig på en anden måde end et job i medicobranchen. Som studievejleder er man den, der samler trådene og hjælper andre med at få overblik.

Det er ikke altid, man

selv kan se alle sine muligheder. Det er dejligt at kunne hjælpe med at klarlægge de forskellige muligheder, så den

4

Krydsfelt.dk Marts 2012

studerende selv kan træffe sin beslut-

Navn: Alexander Hansen

ning. Mit arbejde har lært mig at bevare

Alder: 26 år

overblikket og holde en professiona-

Profession:

lisme, uanset hvem man møder. Alle har

rende på Medicin og Tekno-

ret til den samme behandling, og som

logi, begynder speciale til

studievejleder skal man kunne tackle

sommer. Har arbejdet i DTU’s

rigtig mange situationer på en profes-

Studievejledning siden som-

sionel måde.

meren 2010.

Kandidatstude-


Smallworld Underground Spilanmeldelse

Af Mikkel Foltmar, Næst-formand PFantasy Dôme

Smallworld

Underground

ligner

Vinci og Smallworld, og mange af reglerne er de samme; Hver spiller har et valg mellem seks forskellige kombinationer af monster-racer og evner i første tur, og der kommer flere til. Man kan også finde specielle områder og udstyr spredt på brættet. Alt kan hjælpe én med at erobre underverdenen. Spilleren med flest point efter et bestemt antal ture (afhængig af antallet af spillere) vinder. I en tur burde man få mellem 5-15 point. Får man mere, er det et tegn på at andre spillere ikke gør nok imod en, men får man mindre tyder det på at man ikke har viljen til at tage chancer. En meget vigtig detalje: Monsterriger bør og skal falde før eller siden. Et rige har begrænset brikker at udvide med.

Det hjælper også mod stærke kombi-

mænd. Vi ses i studentercentergangen

Et fældet rige giver stadig point til den

nationer af monster og evne. Spillet

over S-huset kl. 17.00 om mandagen.

spiller, der ejede det, men er svækket

kræver, at man er mindst tre spillere,

og uden evner. Til gengæld kan man

men spilles bedst med fire eller fem.

begynde et nyt rige den følgende tur.

Mød PFantasy Dôme

Hvis man venter for længe med at fælde

Hvis man synes, man har for meget

riget, så får man en tur eller to med kun

plads på DTU eller andet steds, og der

Alle er velkomne til at kigge

5 point, idet ens aktive rige står stærkt

ikke er nok konkurrence i hverdagen, så

forbi hos klubben, som holder

svækket fra konstante angreb. Det slår

kan man komme forbi og prøve spillet i

til

hårdt!

brætspil klubben PFantasy Dôme.

over S-huset kl. 17 på mandage.

i

studentercentergangen

Vi glæder os til at se dig. Spillet er dejligt selv-balancerende. Den

Kom en tur underjorden med vulkaner,

stærke spiller bliver ofte hårdt slået på.

magiske svampe og mudrede mudder-

Se mere på www.pfantasy.dk.

5

Krydsfelt.dk Marts 2012


Spleen United

FOTO: Mads Jensen, PF Foto.

P책 DTU

6

Krydsfelt.dk Marts 2012


Legende

melankoli

Sans for

designoplevelse

Af Alexandra Hasseldam,

Af Lise Wendel Eriksen, Essencius

Studerende KTS,

Kommunikation og PR, Electrolux.

Radiovært på Radio XFM

Det britiske band Tindersticks

Electrolux lancerer for 10. gang

er ude med deres niende album.

deres internationale designkon-

Bandet, der i sig selv består af

kurrence for studerende, Design

5 mand, kollaborerer på The

Lab. Årets tema er ’designople-

Something Rain med en række forskellige musikere på

velse’. Vinderen kan se frem til

alt fra cello til saxofon.

global eksponering, 5.000 euro og et seks måneders lønnet internship, hvor de 10 finalekoncepter omsættes

Det kan måske virke som et virvar af instrumenter, der spiller

til prototyper og udstilles over hele verden.

på kryds og tværs, men man mærker fra første tone, at der er tænkt over hver en detalje når man hører et af Tindersticks

Electrolux udfordrer i år studerende til at tænke husholdnings-

numre. De forskellige instrumenter skaber et utroligt dynamisk

apparater på en helt ny og anderledes måde: Husholdnings-

lydbillede, hvor det hele sådan set harmonerer rigtig godt med

apparater, der kan give en større sanselig oplevelse, hvad

hinanden.

enten det er gennem cutting edge-teknologi eller via en overraskende og intelligent blanding af teksturer og overflader –

Man er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er et Tindersticks album fra de dybe melankolske numre, som f.eks. ’Medicine’, hvor

apparater, der altså spiller på flere af vores sanser.

forsangeren Stuart Stables rustne stemme virkelig skin-

Lyt, smag og føl


ner igennem til de mere opløftende numre som ’This Fire of

”Med Design Lab 2012 skal de studerende tilbage til det umid-

Autumn’, hvor lyden er mere drilsk og det nærmest virker som

delbart sanselige og medtænke dette i designet. Men vi opfor-

om instrumenterne flirter med én.

drer også studerende til at tænke ud over de traditionelle fem

Et godt album med overraskelser

sanser, hvor synssansen – det visuelle – er den absolut mest dominerende i industrielt design i dag”, siger den tidligere

Alt i alt endnu et solidt album fra Tindersticks, endda med et

chefdesigner hos Volvo, Henrik Otto, SVP, Electrolux Design.

par overraskelser på. Det første nummer Chocolate er nemlig

Link til de professionelle


en fortsættelse til deres sang ’My Sister’ fra 1995. Her læser David Boulter, der bl.a. er pianist, op på bedste højtlæsnings-

Deltag nu


manér.

Designkonkurrencen er åben for bachelor- og kandidatstuderende over hele verden. Deadline for indgivelse af desig-

The Something Rain udkommer d. 21. februar på Lucky Dog,

nbidrag er 1. juni 2012 kl. 23:59. Læs mere om Electrolux

og så kan Tindersticks desuden opleves live i Koncerthuset

Design Lab, designbrief, konkurrencevilkår og udvælgelses-

d. 10 marts.

kriterier på http://www.electroluxdesignlab.com/. Se også sidste års finalekoncepter på http://newsroom.electrolux.com/ dk/2011/09/09/verdenspremiere-pa-prisvindende-fremtidsdesign.

7

Krydsfelt.dk Marts 2012


Crossing the Pacific Ocean with The Norsemen By Jakob O.

We are all avid travelers and we have all

how the disposal habits of much of the

Thiesson, DTU

made the most of our particular oppor-

world affects areas far removed from the

Ambassador for

tunities to travel to destinations both

main centers of human activity. Expe-

CPH.MCC, Civil

near and far over the course of the last

ditions like Tara Oceans* that seek to

engineering in

5 years.

study the oceans and phenomena like

Building Science

the Great Pacific Garbage Patch and

The Great Pacific Garbage Patch

to recycle and re-use plastic items have

near incomparable comfort of Den-

both been inspirational to us in planning

mark in exchange for a life filled

our own voyage.

More than just students on adventure

hurricanes, pirates, and sharks? Due to our inexperience with ocean

The role we seek to fill though lies less

cruising, our journey may seem slightly

in science than Tara and less in grand

foolhardy, but in truth we, the Norse-

inspiration than Plastiki. Our ambitions

men, have taken considerable measu-

We realize that no part of our planet

are neither static nor defined, but rather

res to ensure a safe journey. But, our

has been untouched. The consequen-

evolve with our plans as the voyage we

desire to live life more in tune with

ces of the actions of humans in any

are planning begins to find a life force of

nature, to learn who we really are when

part of the globe resonate beyond

its own.

(pardon my expression) “shit hits the

geo-political boundaries. In the Paci-

fan”, and to learn more about how our

fic Ocean for example, there is an area

Despite originally conceiving of the

generation can meet the challenge of

of between 700,000 square kilome-

voyage as a parallel to an equally impor-

unprecedented climate change and

ters and 12,000,000 square kilometers

tant and not forgotten internal journey,

environmental degradation is none the

of suspended plastic particles (trash)

we want to be more than just students

weaker for it.

known as The Great Pacific Garbage

on an adventure. We want to do our part

Patch, which is a screaming evidence of

to contribute to a sustainable future for

There are five of us: Anders Jensen (stud.vet.med.) Hans Murillo (stud.vet. med.) Jakob Thiesson (cand.polyt.stud) Benjamin Hunner (cand.polyt.stud) and Phillip Dambæk (res.off.). Our planned voyage will take us from Panama to the South Pacific and back before heading off in the opposite direction to sail north along the coast of Central America and then along the islands of the Caribbean Sea.

Krydsfelt.dk Marts 2012

Rothschild that seek to inspire people

What drives 5 friends to leave the

with dangerous reefs, rogue waves,

8

expeditions like Plastiki** by David de


our planet. One of the ways we wants

ble energy forms with which Denmark

Currently we have a number of collabo-

to influence others is to motivate and

has extensive experience and expertise.

rative partners, but we’re happy to find

inspire people to seek experiences in

Paving paths, if not actual, then perhaps

others who want to partner with us.

nature as we believe, bringing people

at least visionary paths for cooperation

closer to their environments, to nature,

between nations a world apart would be

We’d love to hear from anyone with

to animals and thereby building emotio-

an achievement that we would be proud

ideas or advice related to our efforts in

nal bonds is crucial to helping people

of, leaving aside its immeasurability.

fundraising and sustainable energy.

In Denmark we live normal lives, but as

You can contact us at info@blueshift-

sailors we’ll be making our own expe-

crew.com.

realize the need for conservancy efforts on a global scale. Utilizing our experience to help the world


riences with solar, wind, and hydro

Hopefully, we can inspire others to get

energy while enjoying the bountiful trea-

closer to Gaia, because that connection

sures that the natural world has to offer

drives people to change the way they

- surfing, diving and snorkeling while we

live today in order to accommodate the

make our way from island to island as

needs of a global community.

gently as we can and leaving as light a carbon footprint as possible.

On one hand it’s a global problem and on another it’s about what each of us can do as individuals to help. Environmental efforts are all still in their infancy and people, unless educated about the fragile nature of our planet and its ecosystems, aren’t easily moved to making sacrifices in their own lives that seem insignificant against an often invisible problem.

Denmark’s role We plan to support organizations like Biosphere Fakareva that seek to

Learn more

educate locals to use the natural resour-

Learn more about our projects to power

ces at their disposal sustainably and

our boat with renewable energy and

has turned several atolls in the Tuamo-

about how you can help the causes we

tus archipelago into marine reservati-

seek to support on www.blueshiftcrew.

ons. Islanders face difficult challenges,

com or follow us on facebook at http://

and even though conservation efforts

www.facebook.com/pages/The-Norse-

*The Tara Ocean Scientific Expedition:

are vitally meeting their challenges, it

men/275671515804170.

http://oceans.taraexpeditions.org/

Reference projects:

requires not only conservation but also

**The Plasticki Expedition: http://www.

development. That’s where Denmark

theplastiki.com/

can play a role. Wave, wind and solar energy are all sustainable and renewa-

9

Krydsfelt.dk Marts 2012


skituren 2012 Af Line Jensen, Skitursgruppen, PF-formand 2012

I skrivende stund sidder alle 400 deltagere og PF guider i syv forskellige busser på vej hjem fra Les Arcs, Frankrig. Det har været en fantastisk uge med masser af sne, ski, snowboard, fest og ikke mindst hygge. Turen startede fredag d. 20. januar, hvor PF’s syv busser startede rejsen mod Les Arcs. Det er første gang PF gæster denne charmerende by, der har vist sig at være et godt match til DTU. Næsten alle de 400 gæster blev indkvarteret

en

kande

i residenserne Belle Challes’ og Les

pomfritter.

Lauziers skrå og usystematiske gange,

Afterski

kombine-

der fik skabt forvirring hos selv den

ret

forskellige

bedste stifinder.

arrangementer såsom

med

øl

velkomstfesten,

10

med

live

Efter ankomst og indkvartering blev alle

musik på Red Hot,

PF’er budt velkommen på byens disko-

picnic,

tek Apokalypse, hvor der blev afholdt

kælketuren, var med til

velkomstmøde. Søndag og mandag

at skabe en fed stem-

morgen startede med pistevisning i

ning blandt PF’erne.

hhv. Les Arc og Paradiski området, hvor

Især picnicen var en

PF-guiderne viste gæsterne rundt på de

stor succes. PF’erne mødte talstærkt op

mange løjper, som der skulle køres på

for at nyde grillmad, øl og musik fra DJ

resten ugen.

Cookie trods dårligt vejr.

Efter en typisk dag faldt de trætte, lidt

Vi vil fra arrangørgruppen sige tusind tak

svedige, dog glade PF’ere til ro på vores

for en helt fantastisk tur, og håber på at

faste afterski sted, The Red Hot Saloon,

kunne møde ligeså talstærkt op næste

hvor det hurtigt blev en trend at bestille

år! Ses på løjperne i 2013.

Krydsfelt.dk Marts 2012

PF

fest

og


Ny PF bestyrelse Lørdag d. 4. februar overtog den

der er endog mange aspekter i det.nye bestyrelse officielt tøjlerne for

Vi har vores egne idéer, men vi sidder her for jer, og vi vil derfor vældig gerne

vores herlige studenterforening. Vi

Du kan møde os i mange forskellige

høre jeres mening om studiepolitiske

skal det kommende års tid stå for

roller i foreningen. Vi assisterer i hverda-

spørgsmål som f.eks. undervisningens

den daglige drift af foreningen med

gene på sekretariatet, er en del af den

kvalitet og SU? Hvad er jeres holdning

alle de udfordringer det vil medføre.

frivillige arbejdskraft i S-huset og kan på

til studiemiljøet på DTU? Sker der nok

onsdage findes i Kælderbaren.– også efter, at undervisningen er afslut-

Siden vi blev valgt den 24. november i

tet? Kort sagt, alt hvad der kan relateres

det just hedengangne år, har vi forsøgt

Vi vil høre den studerendes mening.
Det

til studielivet på campus vil vi gerne høre

at få bare en lille idé om, hvad det egent-

at sidde i bestyrelsen er ikke kun at

jeres mening om. Men man kan også

lig indebærer at sidde i PF’s bestyrelse.

jonglere med sprutflasker og lange

snakke med os om alt det andet.

iskolde fadbamser over disken. Vi skal De fleste af os har siddet i Fællesrådet i

også repræsentere jer, vores medlem-

Vi er ganske lydhøre overfor alt, hvad I vil

et eller flere år, og mente derfor at have

mer, over for DTU udadtil, når de stude-

snakke med os om. Brug os.

en rimelig idé om omfanget af bestyrel-

rendes sag skal tales.

sesarbejdet. Det har siden vist sig, at

11

Krydsfelt.dk Marts 2012


’s bes Formand


Line S. Deinbjerg Jensen,

Næstformand


Mikkel Hofstedt Hansen,

Øjenfarve: Blå.

Øjenfarve: Blå.


Skostørrelse: 39.


Skostørrelse: ~41.


Livret: Blandede små retter

Livret: Helleflynder i ovn med

(Foie gras, kammuslinger,

grøntsager og/eller nødder på

snegle, røget laks etc.).


toppen.

Yndlings drinkz: Mojito eller

Yndlings drinkz: 2 dele Ama-

bare alt med malibu.

retto, 1 del Grenadine, 7-UP/

Hvad vil du være når du bliver

Sprite (To taste).

stor? Produktudvikler/forsker

Hvad vil du være når du bliver

inden for Human Machine

stor? Peter Busk.

interaction.

Tilfældig viden: Det tørreste

Tilfældig viden: Er kæmpe

sted på Jorden er Antarktis.


Star Trek fan. Live long and prosper.

20 12

S-husformand


Lisbeth Kronborg Jensen

Forretningsrådsformand Henrik Sander Marke

Øjenfarve: Blå.

12

Krydsfelt.dk Marts 2012

Skostørrelse: 38-39.


Øjenfarve: Grøn.

Livret: Tarteletter (skinke,

Skostørrelse: 41-42.


asparges, ærter, gulerødder

Livret: Koldskål.

og persille).

Yndlings drinkz: Rom & Cola


Yndlings drinkz: Malibu &

Hvad vil du være når du bliver

Cola.

stor? CSO i en stor virksom-

Hvad vil du være når du bliver

hed.

stor? Forestillingsleder på et

Tilfældig viden: Ud over at

teater. Tilfældig viden: Findes oftest på et dansegulv.sidde i PF’s bestyrelse, er jeg brandmand i Lyngby.


estyrelse Blå bog

Socialpolitisk koordinator Kim Louise Ettrup,

Landspolitisk koordinator
 Andreas Moesgaard Christiansen

Øjenfarve: Blå.

Øjenfarve: Blå.


Skostørrelse: 36.


Skostørrelse: 45.


Livret: Lasagne.


Livret: Stegt flæsk med persil-

Yndlings drinkz: Cosmopoli-

lesovs.


tan.

Yndlings drinkz: Whisky on

Hvad vil du være når bliver

the rocks.


stor? Superhelt!


Hvad vil du være når du bliver

Tilfældig viden:

stor? Ph.D. i organisk kemi.


Jeg ÆÆÆÆLSKER sko!Tilfældig viden: Jeg ser alle som mine modstandere.20 12 Informations koordinator Jacob Seneca Larsen

Uddannelsespolitisk koordinator Sten Haastrup

Øjenfarve: Blågrønne.


Øjenfarve: Blå/grå.


Skostørrelse: (1)45! (45! =

Skostørrelse: ~42.


1.1962 x 10^56).

Livret: Pandekager!


Livret: Tournedos Rossini

Yndlings drinkz: Noget med

(smørstegt crouton med

gin: G&T eller Lyssværd.


oksemørbrad, foie gras,

Hvad vil du være når du bliver

madeira sauce og friskrevet

stor? Bartender i Kælderba-

trøffel).

ren.

Yndlings drinkz: Lyssværd

Tilfældig viden: Jeg har kun

med en B52 som sidevogn. Og

to ben!

Fernet naturligvis.
 Hvad vil du være når du bliver stor? Ingeniør! Tilfældig viden: Min bror har to gange været i Guiness Rekordbog for at køre længst på en tre-hjulet børnecykel (ca. 24 km).

13

Krydsfelt.dk Marts 2012


Tema: Læs i udlandet Det kan være en oplevelse for livet at komme på udveksling. Læs med i dette tema om tre studerendes forskellige udvekslingsoplevelser.

Find information på Portalen Uanset, om du ønsker at søge udvekslingsplads

gennem

DTU’s

aftaler eller via andre kanaler, kan du finde information om et semester i udlandet på Portalen via følgende links: http://portalen.dtu.dk/dtu_generelt/ aus/studerende/laes_i_udlandet. aspx http://portalen.dtu.dk/DTU_Generelt/AUS/Studerende/Laes_i_udlandet/Rejserapporter.aspx

FOTO: Line Hesselholdt.

http://portalen.dtu.dk/DTU_Gene-

14

Krydsfelt.dk Marts 2012

relt/AUS/Studerende/Laes_i_udlandet/Frister.aspx http://portalen.dtu.dk/DTU_Generelt/AUS/Studerende/Laes_i_udlandet/Samarbejdsaftaler.aspx


Tema: Læs i udlandet

Schweiz

Mere end ost og chokolade

Af Line Hessel-

man selv kan flytte rundt mellem de to

Hjemme igen – hvad nu?

holdt,

sovehjørner der er opstået – de reddede

Der går nok lidt tid før jeg får lyst til at

Anvendt kemi

mange fredage med tre mellemtimer for

spise mad som hovedsageligt består af

mit vedkommende.

smeltet ost igen, og der går nok også

Natur og kultur

lidt tid før jeg kommer ud af supermarkedet uden en indkøbsvogn fyldt med

Hvis det en morgen var lidt hårdt at

kød af ren begejstring over, at en pakke

komme ud af sengen, gik jeg hen til

hakket okse faktisk kan fås til under 50

vinduet og nød udsigten over de fran-

kr. Det er rart at folk igen forstår mig hvis

Schweiz er især kendt for sine oste

ske alper for foden af Genevesøen. Hvis

jeg siger merci (har stadig svært ved

og kvalitetschokolade, men for en

man er lige så glad for bjerge som jeg

at forstå, at min franske accent var SÅ

udvekslingsstuderende har landet

er, kunne det redde selv den værste

dårlig), og mine ben sætter pris på at

heldigvis meget mere at byde på.

morgen. Heldigvis var de heller ikke

være tilbage på cyklen og væk fra alle

Jeg har tilbragt sidste semester

længere væk end at man med de effek-

bakkerne i byen. Til gengæld savner

på universitetet EPFL i den fransk-

tive schweiziske toge var der på en time,

jeg allerede bjergene, udsigten, skiene,

talende del af Schweiz, og efter et

og kunne tilbringe en weekend i selskab

chokoladen,

semester præget at skøn natur,

med køer, nyde en (oste)fondue og

sækkestolene og ikke mindst solen.

hårdt arbejde og et glas vin i ny og

trække lidt af den friske luft. Så var man

Schweiz er et fantastisk land, og jeg

næ, er jeg netop kommet tilbage på

klar til at tage hul på en ny uge.

vil helt bestemt anbefale EPFL til andre

dansk jord.

Arbejd, arbejd, arbejd

vinmarkerne,

vennerne,

studerende. Universitetet er meget internationalt,

og

Da semestret startede, gik det hurtigt

er

arrange-

op for mig, at på EPFL skal der arbejdes

ret både pub nights

lidt mere for pointene end man generelt

og ture til f.eks. Altech

skal på DTU, og at niveauet af under-

gletscheren,

visningen også er ret høj. Professorerne

skitur til Zinal, Geneve

synes ikke rigtigt, at det er nødvendigt

og ikke mindst CERN,

med bøger – de sparsomme slides, de

som jeg har drømt om at

laver er da mere end rigeligt efter deres

besøge siden jeg første

mening, og så er det ellers bare med at

gang hørte om stedet

dukke op til forelæsningerne (og høre

(og hvis du er almindelig

efter!). Især fordi de fleste af mine eksa-

DTU-nørdet bør du have

mener var mundtlige og uden noter.

samme drøm). Schweiz

Der var ALTID studerende, som sad og

er på størrelse med

læste i det nybyggede Rolex Learning

Danmark, men alligevel

Center. Faktisk virkede det som om,

har landet fire officielle

søndag aften var de lokale studerendes

sprog og en kultur, som

foretrukne læsetidspunkt.

er helt unik og meget

ugentligt

der

Zürich,

præget af de omkringNoget DTU kunne lære lidt af, er de

liggende lande.

mange sækkestole i bygningen, som

15

Krydsfelt.dk Marts 2012


Tema: Læs i udlandet

Australien

At stå på egne ben

Af Mia Wagner, Bioteknologi

At tage på udveksling, stå på egne ben i et andet land og lære en ny kultur at kende, er utrolig horisontudviklende. Jeg har selv tilbragt de sidste 6,5 måneder i Brisbane, hvor jeg har læst på University of Queensland - det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. til de store essentielle spørgsmål i livet. At læse i et andet land giver ikke kun noget fagligt, men også ubeskrivelig

Et ophold er selvfølgelig, hvad man gør

meget personligt og menneskeligt. At

det til, men jeg kan kun opfordre til at

møde en ny kultur – eller rettere flere

leve livet, at prøve at bo sammen med

kulturer gennem de andre internationale

en anden kultur, at tage ud at opleve det

studerende, sætter et helt nyt perspek-

land, man befinder sig i, og endda også

tiv på alt, lige fra de små ting i hverdagen

de omkringliggende, hvis muligt. Jeg passede skolen i hverdagene og tog på ture hver weekend. Jeg er utrolig taknemmelig for at have været på udveksling, at have haft et sjovt og oplevelsesrigt ophold på den anden side af jorden, samt at have lært alt det, jeg har. At bygge en helt ny verden op, og at få det til at lykkes.

16

Krydsfelt.dk Marts 2012


Tema: Læs i udlandet

Kina

Det bedste semester nogensinde

Af Victoria Yang,

Bestemt ikke min sidste tur

M.Sc.

HKUST optager flere hundrede udveks-

Bæredygtig

lingsstuderende hvert semester, og er

Energi

derfor utrolig god til at arrangere introture og andre sjove aktiviteter, så alle udvekslingsstuderende møder hinanden.

At tage på udveksling i Hong Kong

Man får mange nye venner lynhurtigt, og

er den perfekte kombination af nye

Unibar er stamstedet hvor alle mødes,

udfordringer på studiet, fede fester

før man tager i byen og festen rigtigt

på verdensklasse, nye venner fra

går løs. Hong Kong rummer nogle af

hele verden og uforglemmelige rej-

verdens bedste gå-i-byen steder, så det

seoplevelser.

skulle der udnyttes.

”Det må være det smukkeste universitet

Hong Kong er en dynamisk og ener-

i verden!” tænkte jeg, da jeg ankom til

gisk by, og der foregår så meget nyt

Hong Kong University of Science and

og spændende, der er værd at se og

Technology (HKUST) i slutning af august

opleve, kulturelt, kulinarisk osv.. Det var

2010 – det sted, jeg skulle tilbringe det

et semester alt for kort til. Jeg har alle-

5. semester på min uddannelse.

rede planer om at vende tilbage.

At gå rundt på HKUST føles som at

Hvis man slet ikke har været der eller har

befinde sig på et eksotisk ferie-resort,

prøvet at være studerende på HKUST,

da det ligger på et bjerg ud til havet i

har man virkelig gået glip af noget.

smukke naturomgivelser. Mit kollegieværelse havde, ligesom de fleste andre på skolen, havudsigt, hvilket nok ikke kan fås på mange andre steder. Det var interessant at gå i skole på en anden måde. Forelæsningerne er kortere i forhold til på DTU, og afleveringerne mindre udfordrende. Der er dog ofte eksaminer, de fleste uden hjælpemidler, hvorfor UST også bliver præsenteret som University of Stress and Tension af opfindsomme studerende. Det var nogle hårde måneder, men sjove var de bestemt også.

17

Krydsfelt.dk Marts 2012


Student driven incubator at DTU By Mette

learn more and support the new initia-

Maagensen,

tive. Among the visitors were a lot of

stud. Cand.

students and partner organizations from

Polyt. Design

CBS and ITU, all excited to see the cool

& Innovation,

office space, get a beer, and mingle with

Project Coordi-

a lot of cool people.

nator CreatechDTU

Createch-DTU

Createch-DTU

a

who might have the business or social

student driven business incubator for

is

marketing profile you need in your team

The entrepreneurial organization

student startups. We have 20+ mentors

Stardust-DTU have, with support

in our program, a partnership with the

from CIEL -Copenhagen Innovation

law firm Lassen Richard, which provide

& Entrepreneurship Lab, started

favorable services to the startups invol-

the first student incubator at DTU. ved, and we are continually expanding our network and partnerships. As an extra feature, Dragan Milic, who has a lot of experience in finance, entrepreneurship and business plan development, will be available one day a week, and is an offer to all DTU students. The incubator is initiated by Stardust-

How to join

DTU, which brings along a strong part-

In order to be part of the incubator your

nership with entrepreneurial student

start-up needs to have a connection to

organizations and incubators at other

DTU - as a current or former student, an

Friday January 20th Createch-DTU -

universities, which will make it easier for

employee or in another way. If you want

a student incubator - had its official

DTU students to match up with the right

to know more, stop by or read more

opening with a closed arrangement for

people, in order to create even stronger

at www.stardust-dtu.dk/createch. For

startups.

specific questions, e-mail us at crea-

At Createch-DTU you’ll get As a member you will get an insight in a creative office environment where you get a base to work on your business among other start-up companies, a strong network of entrepreneurs on different levels to share competent feedback, access to mentors with tech- and

18

mentors and startups followed by an

business heavy knowledge to guide

open after party with beer, wine and

you in the right direction, better access

tapas. About 100 people showed up to

to students from other universities

Krydsfelt.dk Marts 2012

tech@stardust-dtu.dk.


KABS

– Meget mere end bajere og bræk

Af Nökkvi ”Jolle”

Det er sjovt nok også i denne tilstand

resulterer i de fordomme, der eksisterer

Sigurdarson,

de fleste lægger mærke til KABS på

om os. Lad os bare sige, at jeg ynder at

KABS12, Design

campus, og det er deraf forståeligt nok

rumstere i en vis kælder i 101 ud på den

& Innovation

at man forbinder os med druk og hvad

tidlige morgen - hertil er fri om fredagen

der dertil hører.

utrolig nyttigt.

Rollen som KABS bestrides i et år, og

Hvis man (af en eller anden grund) er

man står for udvælgelsen og opkvali-

nysgerrig, og har lyst til at følge med i

Den er sgu gal. Man må vidst sande,

ficeringen af rusvejledere, afvikling af

KABS’s daglige arbejde, kan jeg kun

at det igen er blevet tid til skødes-

rusture, koordinering af forløbet efter

opfordre til at man læser vores mødere-

løs propaganda fra PF familiens

rusturene, samt at indgå i samarbejde

ferater, der ligger på PF’s hjemmeside.

klæbrige onkler – medlemmerne af

med DTU omkring tutorordningen.

Alternativt kan man vel kigge forbi til et

Koordinering Af Bachelor Studiestart.

par stifter i Kælderbaren på en given Ud over at planlægge den kommende

torsdag aften – prøv at lokke mig til at

studiestart

give den første,

er

hvervet

som

KABS

I den senere tid, har jeg sørgmodigt

centreret omkring at arbejde mere lang-

måtte sande, at der med KABS-hver-

sigtet for studiestarten som helhed.

Du kan følge med i KABS’ daglige

vet medfølger et ”ham der KABS’en er

KABS har derudover kontakt til utrolig

arbejde på www.pf.dk

altid stiv” prædikat, der umiddelbart er

mange organer rundt omkring på DTU,

mere fastklæbende end et limsniffende,

og vi agerer deraf ofte som bindeled.

harpiksindsmurt dovendyr. Selv aftenen/natten op til en eksamens-

Travle møder efterfulgt af belønning

opgave forleden, blev mine medstu-

Den nuværende udgave af KABS

derende dybt chokerede da de kunne

holder (som mange af de tidligere

konstatere at jeg var (i deres øjne)

årgange) møder hver torsdag

uanstændigt ædru ved min tilbage-

aften. Generelt set har vi fanta-

venden til min yndlingsdatabar efter et

stisk travlt til disse møder; prøv

længere KABS møde. Om dette i virke-

evt. selv at få 22 mennesker

ligheden siger mere om mig end det gør

til at blive enige.

om KABS som helhed kan dog selvfølgelig diskuteres. Dog kommer man

I modsætning til hvad man

ikke uden om, at KABS-hvervet for det

måtte tro, kan den seriøse

meste er ret seriøst arbejde.

del af mødet godt kræve

Hvad laver KABS egentlig ud over at være stive?

pinligt ædru deltagere, og

dette

kan

godt

trække indtil midnat.

Bevares, vi KABS’er er ualmindeligt dygtige til at benytte enhver given lejlig-

Hvad der forløber

hed til at sidde og brumme i den nærme-

herefter,

ste fredagsbar/kælder/hule med hove-

ærligt

jeg

indrømme

det nedfældet i en spandfuld humle.

19

Krydsfelt.dk Marts 2012


B

d l a f nu d

BMB ss12

Wackerhaus ss12

Louises modeblog Af Louise Ugilt Thomsen, Fashionista og CBS-studerende Jeg har fået fornøjelsen af at tilføje et pift af mode til jeres magasin. Mode er en sjov størrelse - to gange årligt præsenterer designere og modehuse deres bud på, hvordan moden skal være i den kommende sæson til modeuger, verden over. Den seneste modeuge i København i uge 5, hvor efterår/ vinter 2012 kollektionerne blev vist, er blevet et eksempel på, at modeugen bliver mere og mere tilgængelige for ”almindelige” danskere med interesse for mode. Det er nu blevet mere muligt for den alment modeinteresseret dansker at følge med i shows og udstillinger – både igennem fashionweek-TV og på copenhagenfashionweek.com.

Stine Goya ss12

Det interessante og finurlige ved mode er personlighed og stil. Mode og trends er, hvad designerne sender ud på catwalken – stil er at gøre tingene til ens egne. Trends svinger fra sæson til sæson, nogle varer længere og er hvad vi kalder klassikere, hvorimod andre ”holder” en enkelt sæson, en såkaldt ”fad”. Jeg vil i denne klumme komme med mine bud på, hvilke trends du skal holde øje med og hvordan de kan bruges og personliggøres. Jeg kan ikke sige det bedre selv end en af de mest signifikante personligheder i verdens modeudvikling; Coco Chanel ”Fashion fades, only style remains the same”.

20

Krydsfelt.dk Marts 2012

Wackerhaus ss12


Simones Opskrifter Af Simone Witzansky, Teknisk Biomedicin.

På studieophold i udlandet?

Voldsom lækker islagkage med chokolade og orange Af Marie Marvits, Rambøll. Af Simone Witzansky, Så er det nu, du skal søge

Teknisk Biomedicin.

Rambøll Legatet 2012. Legatpuljen på i alt 75.000

BUNDE


kr. tildeles studerende, der

• smør til formen 


skal læse på internationale

• 3 æggehvider

topuniversiteter. Der er

(2 bægre pasteuriserede) 


deadline for ansøgninger

• 150 g flormelis

23. april. Se mere på www.

• 150 g blendede mandler 


student.ramboll.dk.

• fintrevet skal af en økologisk appelsin 
 • 1 tsk. bagepulver 
 • kornene fra ½ stang god vanilje 


A letter to Krydsfelt

CHOKOLADETRØFFELCREME MED ORANGE
 • 100 g god mørk chokolade med orangesmag (70 % 
kakao) 


By Milli Huiqiong, Environ-

• 4 æggeblommer (2 bægre pasteuriserede) 


mental Engineering.

• 40 g sukker 
 • 2½ dl piskefløde 


Hello! I have read the article ”Noise Music” in the

PYNT


magazine Krydsfelt (Feb.

• 50 g høvlet mørk

2012) and found it pretty

chokolade 


interesting. The writer

• 125 g blåbær seems to have a very deep understanding about the

Beklæd bunden af en

universe and our world, as

springform (20 cm)

well as the life and living

med bagepapir. Smør

sense. Could you please

formen godt. Pisk hvi-

introduce some links (e.g.

derne stive, tilsæt flormelis, og pisk, til hviderne er helt stive. Vend

youtube), where I may find

de blendede mandler med appelsinskal, bagepulver og vaniljekorn,

the music to listen to?

og vend forsigtigt det hele i æggehviderne. Fordel dejen i formen.

Thank you for the help!

Bag bunden i en 180° varm ovn i 20 minutter. Afkøl bunden. Hak

-----------------------------

chokoladen, og smelt den over et vandbad. Pisk æggeblommerne

Did you find the article

helt hvide med sukkeret, og hæld forsigtigt den smeltede choko-

exciting as well? Simon

lade i, mens du pisker. Pisk fløden til skum, og vend en tredjedel af

Stålhandske (s092994@

skummet over i chokoladeblandingen. Vend denne blanding forsig-

student.dtu.dk) has provi-

tigt tilbage i resten af flødeskummet. Fordel chokoladecremen over

ded us with the following

bunden i formen, og stil den i fryseren, til den har sat sig, mindst

links:

6 timer og gerne natten over. Høvl chokoladen over kagen og pynt

http://soundcloud.com/

med blåbær.

polyprog/audiocycling http://www.youtube.com/

God fornøjelse og velbekomme!

watch?v=yX7Q30MrzBU We hope you enjoy. W

21

Krydsfelt.dk Marts 2012


4

6 6

7 5

1

6

9

5

5

9

6 9 8

7

7

9

1

1

6

2

6

2

9

8

9

1

5

5

1

6 3

3

4

5

8

2

2

5

7

6 7

6

7

svær

7

8

nem

7

6

4

7 5

8

1

2

7

3

Picture of the month Fotograf: Jeppe Bjørn Selvportræt i Avoriaz, Frankrig. 13. jan 2012 Kamera: Canon 5D II på stativ, Blænde: f/5,6, ISO: 100, Lukker: 4 og 8 sek (sammensat)

4 2

7

6

7 5


Marts

tors. 1. PF-Åbent Hus. MaratonBar 2012 i Falladen. fre. 2. FredagsRock: Rage Against the Machine Jam lør. 3. Ostenfeld Kollegiets Fastelavnsfest kl. 20 søn. 4. man. 5. tir. 6. ons. 7. tors. 8. Annul general meeting in SBE at 5.30 pm in building 210 - www.sbe.dtu.dk fre. 9. DSE giver 900 gratis øl i Hegnet kl. 15. ForårsJoint: Von Dü kl. 20. lør. 10. søn. 11. man. 12. tir. 13. ons. 14. tors. 15. fre. 16. FredagsRock: Thomas Holm lør. 17. søn. 18. man. 19. tir. 20. ons. 21. Visit at DuPont/Danisco in Aarhus and Grindsted - www.sbe.dtu.dk tors. 22. Visit at DuPont/Danisco in Aarhus and Grindsted - www.sbe.dtu.dk fre. 23. lør. 24. søn. 25. man. 26. tir. 27 Live Champions League i Kælderbaren kl. 19 ons. 28. tors. 29. fre. 30. OPtur 2012 starter Mangler der noget i Krydsfelts kalender? lør. 31. Send en mail med begivenhed og dato til krydsfelt@pf.dk


søg rambøll legatet 2012 Søg et af tre legater på 25.000 kr. senest 23. april 2012. Kom forbi DSE-messen 28.-29. marts og hør nærmere om legatet og om en fremtid i Rambøll. Se mere på: www.student.ramboll.dk

Krydsfelt 62  
Krydsfelt 62  
Advertisement