Page 1

De dtu-studerendes blad

Tema: Applikationsudvikling

CampusNet app. Udveksling i Kina Pizzariaanmeldelse Bachelorprojekt og OL Vil du vĂŚre radiovĂŚrt? BEST summer courses 59. udgave November 2011

Accommodation trouble Vindere fra Studiemessen


I want

Leder

Krydsfelt

a place to live

af Gitte Frederiksen Ansvarshavende chefredaktør

November 2011

Overalt blomstrer nye påfund op i form

By Jebahar

students get an accommodation, the

dation for the university. Although there

4 Studievejledning

af applikationer på diverse platforme.

Allwin, interna-

state of most second year international

have been plans, the proximity of this is

6 Pizzariaanmeldelse

Månedens tema er skrevet af to DTU-

tional student at

students is pretty pathetic. I met a few

not certain. She also said that there have

studerende, som startede med en lyst

DTU.

students who were frequently moving

been some new places being rented for

til at lære at programmere applikationer

from one sub-let to another every three

DTU students.

og som nu begge er ansat inden for

months.

3

International page

8

Bachelorprojekt og OL

9

PF Nyt og S-huset

10

BEST summer courses

Some expressed the ambi-

androidudvikling. Du kan bl.a. læse om

guity about the waiting list, that it’s not

When I expressed that information is

12 Spilanmeldelse

de forskellige platforme, hvordan du

transparent, Danish information is very

scattered and that the information in the

12

Vindere fra Studiemessen

kommer i gang og om deres arbejde

Back in my previous year, I was

hard to decipher and that tenants do not

university website is very scarce, she

13

Udveksling i Kina

med CampusNet applikationen.

very scared about my accommo-

want to rent apartments to students.

agreed that the accommodation office

14

Tema: Applikationsudvikling

15

Vil du være radiovært?

16

Tema: Platforme

17

Tema: Sådan kommer du i gang

18

Tema: CampusNet app.

19

IAESTE

19

XFM radio anmelder

dation. But fortunately, I found

New accommodation rules

would do its best to make it better.

Vinderne fra årets studiemesse offent-

one.

liggøres. Læs med i en blog om elite-

that 70% of students experienced

Birgitte, who is responsible for the

sejlads, de internationale studerendes

trouble in finding their accom-

internationals’ accommodations said

Creating a better information system

problemer med at finde bolig, dine

modation and 33% of them did

that the rules for building new accom-

The current situation, yes, it does not

muligheder i BEST og om at studere i

not have a place to live when they

modation has recently changed and

look good. Students could work with the

Kina.

arrived in Denmark. I wanted to

that until now the university had to get

university in creating a better information

I did a survey and found

change this situation. So I gathe-

sponsors to build accommodation for

system or maybe a new free information

20 Bundfald

Denne udgivelse bringer tre anmeldel-

red all the complaints and went to

international students and not spend the

system for students to find accommo-

22 Sudoku

ser af musik, spil og pizza og Bundfald

discuss about it at the accommo-

university money on it, which was very

dation. Are you interested? You could

byder på to lækre opskrifter.

dation office.

difficult during the recession. She also

approach the accommodation office

expressed that our Dean, Martin Vigild,

or you could also write suggestions to

is working on creating more accommo-

Birgitte at bcv@adm.dtu.dk

22

Månedens foto

23 Kalender

Although most international first year

Kolofon Krydsfelt er magasinet for de studerende på DTU med et oplag på 4.000

Ansvarshavende chefredaktør Gitte Frederiksen

www.krydsfelt.dk

Design og layout Pascal Mikkelsen - 2011@prm.dk

Udgivet af Polyteknisk Forening Studenterforeningen ved DTU Anker Engelundsvej 1 DTU Bygning 101E, 1. 2800 Kgs. Lyngby Redaktionen kan træffes efter aftale via krydsfelt@pf.dk

Foto Alle billeder tilhører Krydsfelt, hvis andet ikke er angivet. Stor tak til PF-Foto og Mads Jensen. Månedens forsidebillede er taget .

Tryk Reklameholdet Nord ISSN: 16048482 Annoncer Dansk Mediaforsyning ApS: krydsfelt@dmfnet.dk Krydsfelt 60 Udkommer d. 24. november Deadline d. 3. november Krydsfelt 61 Udkommer d. 26. januar Deadline d. 5. januar

Artikler og billeder til Krydsfelt Bringes i det omfang, som pladsen tillader. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i, forkorte eller afvise indlæg. Indlæg skal være forsynet med navn, e-mail og telefonnummer samt evt. andre relevante oplysninger. De sendes til krydsfelt@pf.dk og skal være i almindelige tekstbehandlingsformater, mens evt. billeder eller grafik mailes som selvstændige JPG i den højst mulige opløsning (under 1 MB godtages ikke).

3

Krydsfelt.dk November 2011


RETHINK YOUR THESIS

Hjælp:

WOULD YOU LIKE TO WRITE YOUR THESIS WITH THE WORLD LEADER IN BIOINNOVATION?

Eksamen står for døren Af Louise Godt, Studievejledningen.

eksamensforberedelse:

men før, er det en god idé at øve den

Læs kursusbeskrivelsen

igennem. Det kan fx være ved at regne tidligere eksamensopgaver igennem og

På Kursusbasen kan du finde en udførlig

se, hvor meget du kan nå på den afsatte

beskrivelse af kurset, og hvad du skal

tid, eller ved at gennemgå tidligere eksa-

kunne vise til eksamen, de såkaldte

mensspørgsmål.

læringsmål. På den måde bliver du skarpere på, hvad der forventes af dig, og

Evaluér

Måske er du typen, der glæder

hvad kurset i sidste ende skal give dig af

Når du endelig er kommet på den anden

sig til eksamensperioden. Måske

kompetencer.

side af eksamenerne, er det tid til at kigge tilbage på, hvad der fungerede, og

er du ikke. For de fleste stude-

hvad du kan gøre bedre til næste gang.

rende er eksamener forbundet med noget negativt: Et nødven-

Find ud af, hvad der skal ske til eksamen

Du kan kun blive bedre til at gå til eksa-

digt onde, en tilbagevendende

Hvis ikke din underviser allerede har

men, når du bliver bevidst omkring hvad

stressfuld periode eller måske

fortalt

der virker for lige netop dig, og hvad der

endda

om,

hvordan

din

eksamen

forbundet

kommer til at foregå, kan du altid spørge

med angst. Her får du nogle tip til

ham/hende om, hvad der forventes af

at håndtere eksamen.

jer.

en

oplevelse

BEST THESIS WIN 10.000 DKK

At være nervøs op til en eksamen er

Forbered dig på formen

dog ikke kun skidt. Det skærper din

Hvis du ikke har prøvet eksamensfor-

ikke gør. Studievejledningen afholder i foråret et arrangement om eksamenshåndtering i samarbejde med en life coach, hold øje med Portalen for nærmere information.

opmærksomhed, og kan få dig til at yde en rigtig god indsats, når du endelig skal

At Novozymes we constantly seek out new opportunities for

If you are selected to be part of the process, you will gain:

præstere.

how we can create not just a better tomorrow, but also a

Det

er

selvfølge-

lig også irriterende og

måske

direkte

A permanent sparring partner with insight in your

better workplace and a better business. We want to change

focus area. You will meet with this person at least

the world together with our customers, and we want to

three times while writing your thesis

ubehageligt at være

connect with the thinkers of tomorrow to make that happen.

Access to relevant data

nervøs. I værste fald

If you share our vision and want to build a relationship with us,

Insight into the challenges of a global company

kan

eksamensner-

please tell us about your idea. You must submit the proposal

The possibility of writing your thesis with a mix of

ver fylde så meget,

for your thesis to us between October 1 and November 7,

at de blokerer, og

2011. The thesis writing together with Novozymes will begin

hindrer dig i at yde

in January 2012.

en god præstation. En måde at overkomme den værste

theory and practical insight •

Be a part of a structured procedure in which Novozymes’ HR department will help you prepare for

Find out more and apply at novozymes.com/rethinkyourthesis by November 7, 2011.

your future career.

nervøsitet, er ved at forberede sig. Vi har i Studievejledningen samlet fire tips til Novozymes is the world leader in bioinnovation. Together with customers across a broad array of industries. We create tomorrow’s industrial biosolutions, improving our customers’ business and the use of our planet’s resources. Read more at www.novozymes.com.

4

Krydsfelt.dk November 2011


Nærum Pizza og Kebab

Nakken anmelder Af Michael

”Pizza rucola”, som af en eller anden

velse at finde hår i salatmayonnaisen.

Buch-Madsen,

uforklarlig grund indeholder iceberg-

Vi vælger ikke at lade temperaturen

Matematik og

salat og ikke rucola. Den sniger vi os

trække ned hos dem. Noget tyder jo på,

Teknologi, og

pænt udenom, og bestiller i stedet en

at pommes kan være en fed oplevelse

Nakkeostens

”Boston” med luftørret skinke, parma-

hos Nærum Pizza.

bartendere.

sanost, rucola og pesto. Ved første bid

Vurdering: 67%

ville man ønske at valget i stedet var faldet på den med iceberg, da deres

Samlet vurdering: 34.75%

Nærum Pizza og Kebab. Ikke

rucola ikke rigtig er skyllet, og derfor

Hvad kan vi så lære af denne oplevelse?

umiddelbart et sted der ringer en

har lidt for meget knasen, som man kan

Tja, fem kilometer er åbenbart for langt

klokke med mindre, man bor på

bede til ikke er jord. Når man kommer

væk, hvis man kan lide sin mad varm.

Bersøe Kollegiet. Dette er utvivl-

sig over det første chok, så smager den

Det skulle heller ikke være i Nærum, at

somt et godt billede på hvor langt

dejligt af salt og ikke andet.

man fandt et sted der gik op i kvalitet.

ude vi er, i vores søgen på det

Vurdering: 32%

Det virker som om, at alle pizzarierne

bedste pizzaria i Lyngbyområdet.

Udbringning og service

Pommes

Færdig med din uddannelse inden for det næste år?

x=26736-13736+606

Så er IAK stadig den billigste a-kasse for dig. Klik ind på iak.dk/blivmedlem

Gratis studiemedlemskab sikrer dig

har opgivet. Det sælger jo alligevel, da der altid vil være studerende, der

Som ventet, når nu hele ordren er blevet

kæmper med en rapport. Mit råd her er

Der går så meget som to timer før vores

kold, er de ikke noget at skrive hjem om.

at lave ekstra store portioner aftensmad,

bestilling ankommer kold og kedelig

De viser dog noget potentiale i og med,

når I har tid og tag rester med i madpak-

Herudover er en del af ordren glemt,

at mængden er god. Ingen er tydeligt

ken. På den måde slipper man for den

så der går yderligere en time, før den er

forbrændte, og de er okay saltede.

evige skuffelse det er at bestille mad fra

komplet. Tragisk.

Til gengæld er det aldrig en fed ople-

et pizzaria i Lyngbyområdet.

Vurdering: 5% x=13.607 – det tjener du med et gratis studie-

Kebab pizza

medlemskab af IAK.

Vores forventninger er høje, da denne

Du får altså en måneds dagpenge – i 2011 svarer

tilsyneladende standard pizza er at finde

det til 13.607 kr. Normalt skal nyuddannede ellers

under ”Special Pizza” på deres menu-

vente en hel måned, før de kan få dagpenge.

kort. Men pizzaen er snarere speciel, som i Special Olympics, eller ”Johannes

Et gratis studiemedlemskab i IAK er en mulighed for dig, som

• studerer til ingeniør • er under 30 år

• har mindst 1 år tilbage af dit studie • har et studiejob.

er ikke dum, han er bare lidt speciel.”. Med andre ord er det en forfærdelig

Søg om optagelse på iak.dk. Her kan du også læse

oplevelse. Brun salat og brændt kebab

meget mere om studiemedlemskabet.

føles mere som en straf end et egentligt måltid. Men for en gangs skyld er der ikke sparet på kødet.

dk og vind Løs en ligning på iak.

Vurdering: 35%

Fancy pizza

– du har chancen hver uge.

Nærum pizza har en pizza,

der

hedder

Ingeniørernes A-kasse Trykte tekst er udtryk for forfatter(ers) personlige holdninger og oplevelser.

6

Krydsfelt.dk November 2011

biografbilletter


PF-Nyt og S-huset

G O BL

Bachelorprojekt og OL

Tømmermændsbanko Tømmermændsbanko

Af Tobias

eneste time, hvor jeg ikke sejlede.

til OL. Det blæser helt

Af Peter Tofte

Der findes dog også mere seriøse

Maduro Nørbo,

Desværre gik det både ud over de

afsindigt meget dernede,

og

præmier af koncert- og fodboldbillet-

Produktion og

sportslige resultater og bachelorprojek-

hvorfor

Kristine

ter, gavekort og andre studierelevante

Konstruktion.

tet, for selvom jeg fik et 10-tal, var min

nødvendig.

Clemmensen-

goder.

fedekuren

er

vejleders første kommentar:

Det kan være svært, om end ikke umuligt, at finde tid til at nå alt det man vil, når man skriver bachelor-

Hvis du pludselig ikke kan overskue

Rotne, S-huset.

”Når du skal skrive speci-ale, skal du nok overveje ikke at have et OL-projekt kørende samtidig!”

Næste blog bliver fra

Nu handler det ikke om at stjæle

alle de mange tal på bankopladen, kan

Australien og direkte

koncepter fra andre men tværtimod at

du altid lægge dig over i Chillout-zonen

til kolde Danmark.

gøre nytte af andres geniale idéer, så

med bløde sofaer, sækkestole og store

Hvorfor ikke rejse sig fra sin seng

hvorfor ikke prøve dette på hjemste-

dyner, hvor du kan se Fragglerne på

Vi læses ved på

søndag formiddag og pleje sine

det for Danmarks fremtidige ingeniører

storskærm og læse Jumbobøger.

www.facebook.

tømmermænd i fælleskab med

DTU med sine studerende, der netop

Når vi har rundet julen og nytåret, vil der

com/470.team.

andre?

komme yderligere info.

blev

om søndagen ikke altid bruger tiden

men når man samtidig skal finde

I bund og grund har han fuldkommen

besvaret på Studenterhus Aarhus

på lektielæsning, rapportskrivning og

plads til to world cups, et EM, et

ret, men jeg kan simpelthen ikke lade

ved Aarhus Universitet for et par

andet skolerelevant, hvor oversprings-

for-OL og den daglige træning,

være.

år siden, da de slog dørene op for

handlingerne står i kø for at komme til.

projekt. Det ved de fleste allerede,

kan det næsten blive umuligt.

Dette

spørgsmål

Tømmermændsbanko.

OL testet

I forårssemestret 2011 begyndte jeg

Tømmermændsbanko

er

konceptet,

En realitet i 2012

mit bachelorprojekt på 20 ECTS, som

Kort før min præsentation af bachelor-

hvor der kan vindes præmier, som har

sammen med et par kurser skulle

projektet drog jeg og min sejl-makker til

til formål at pleje dine tømmermænd, så

Til foråret 2012 slår S-huset dørene op

færdiggøres, før jeg kunne fordybe mig

det sydlige England, hvor der til august

alt fra burgermenuer på den lokale grill

for Tømmermændsbanko, og én ting

mere i den olympiske forberedelse mod

næste år skal være OL. Vi var blevet

til massage og reperationsbajere kan

er sikkert: Det bliver en søndag, og det

Sejlsport OL i London 2012.

udtaget til det meget præstigefyldte

blive dit.

bliver med mange tømmermænd, cocio

for-OL, som er et test-event for OL, hvor Har du læst min sidste blog, ved du

Dyner og Jumbobøger

alt fungerer præcis som til OL.

måske allerede, hvem jeg er, men for at

og panodiler. Herefter skal der nok blive For et beskedent beløb betaler man

et gøglershow ud af det med konferen-

entré, indeholdende én cocio, én pano-

cier og gæsteoptrædender af kendte,

opsummere: Jeg hedder Tobias, er 23

Det viste sig at være en særdeles god

dil og én kop kaffe. Bankoplader kan

som ukendte, og du må som stude-

år, læser Produktion og Konstruktion på

ting at gøre, for det var helt afsindigt

købes ved siden af sammen med kolde

rende ikke gå glip af det hele.

DTU og er fuldtidselitesejler. Fuldtidseli-

svært at sejle der.

drikkevarer, og hvad dertil hører.

Vi ses i 2012 til Tømmermændsbanko i S-huset.

tesejler? Hvad skal det betyde - spørger du sikkert. Det betyder simpelthen,

Vi var bestemt ikke i vores topform

at jeg sejler fem dage om ugen og de

under test-eventet, men sluttede på

sidste to dage bruger jeg på skole og

en acceptabel 23. plads, der om et år

arbejde.

gerne skulle være forbedret en hel del.

Kan ikke lade være

Fedekur

Prioteringen af eliteniveauet gav en del

Fra nu af og frem til jul, står den på

udfordringer, da jeg skulle skrive bache-

fedekur, vanvittigt meget træning og

lorprojekt i foråret.

en måned i Australien, hvor der er VM, men vigtigst af alt udtagelse

8

Krydsfelt.dk November 2011

Fotog

raf: N

RV/P

eter K ähl

Der blev skrevet og lavet forsøg i hver

Krydsfelt.dk

9


BEST

Summer course Copenhagen 2011 By Alina Ioana

work on LEGO Mindstorms sets. In this

canal tour, followed by a funny city rally

Manolache,

context, a trip to Legoland came natural

where they even had a spontaneous

BEST Copen-

as it was connected with the theme of

jam session in Nyhavn. They also went

hagen and

the course and is one of the important

canoeing on Lyngby Lake and had other

Digital Media

attractions in Denmark. At the company

many, many great moments together

Engineering

visits at Volvo and Kuka (in Gothenburg)

singing, playing silly games and having

student.

and Danish Technological Institute (in

fun.


Odense) the students had the opporThis year, 15-26 August, BEST

tunity to see some impressive industrial

10 awesome days

Copenhagen (Board of European

robots in action.


So there were 10 days of academic

Students of Technology) organi-

study, group work, social activities and

for international students. The

Danish culture and traditions

22 participants from more than

But the participants did not learn only

The good news is that you can also expe-

10 different nationalities were

about robots while being here. They

rience something similar, somewhere in

selected

zed a summer course on robotics

sightseeing around Copenhagen.

applicants

learned from each other about their

a nice place in Europe. You just have

from top European technical uni-

different cultures. For example, during

to follow BEST Copenhagen’s website

versities.

the International Evening, they presented

- best.dtu.dk - where courses organi-

traditional food, drinks and songs from

zed by other local BEST groups will be

Besides the lectures on robotics from

their countries. And they also learned

posted each season. Next application

professors in DTU Elektro, as the name

more about Denmark. A traditional

period, for the BEST spring courses,

of the course (“LEt’s GO, don’t MIND

Danish Christmas lunch showed them a

begins on the 13 November and ends

the STORMS”) suggests, the partici-

part of the Danish culture and traditions.

on 11 December 2011.

pants also engaged in practical group

They discovered Copenhagen through a

from

337

Grow Further.

EnginEErs wantEd

Visiting Associates Intern 2012 As the world’s leading advisor on business strategy, BCG pioneers ideas that drive sustained advantage and change clients, industries, and even society. Join our team in Copenhagen for 6–8 weeks and learn the strategy consulting at its best. You’ll work alongside and be coached by some of the finest minds in business from day one. You’ll be fully involved in transformational, leading-edge client work and help leaders in business change the rules of the game, not just play better. A unique opportunity and a fast track to a successful career. We grow, you grow with us. Application close 5 December 2011. Visit www.bcg.dk to submit your application.

10

Krydsfelt


Spilanmeldelse:

Udveksling

Twilight Imperium

En dag i Beijing Et travlt bybillede

Af Mikkel

er hvad, der, i dette univers, vurderes

specielle egenskaber og startbetingel-

Af Anne Mette

Foltmar, Miljø

for at være det vigtigste. Eksempelvis

ser. Selvom man kan være meget krige-

Vraa, Konstruk-

og Teknologi,

kunne et univers være fokuseret meget

risk, vil en god diplomat ofte vinde over-

tion og Mekanik.

Universitetet lå kun fire kilometer væk.

trere sig fuldt ud om sit studium. Derfor

Næstformand i

på handel og teknologi, og dermed

end en god sejrsherre, da spillet typisk

Alligevel tog det mig mellem 15-20

havde hun aldrig haft en kæreste, aldrig

PFantasy Dôme.

give point for at bruge ressourcer på

har fem til seks eller flere spillere.

minutter at nå derhen. Cykelstierne

været i byen osv.. Og selvom jeg havde

var altid proppede med cyklister og

svært ved at forstå, hvordan hun kunne

monumenter og have mange forskel-

blandt de studerende i Kina, og Wuliyasis forældre ville, at hun skulle koncen-

lige teknologier. En andet univers kunne

Fra sin hjemplanet kan man udforske

fodgængere, der skulle den ene eller

have nok i sin tilværelse, var hun meget

handle om politisk indflydelse og magt

universet og indtage de nærliggende

den anden vej. Derudover kørte biler af

tilfreds. Hun gik på Kinas ’bedste’

Man er en af mange forskellige

og dermed gå ud på at overtage andre

planeter for deres ressourcer, eller

I efteråret 2010 var jeg på studie-

og til ad cykelstierne for at finde parke-

universitet og havde en strålende frem-

racer i galaksen, der forsøger at

racer og have flere politisk vigtige pla-

måske bruge ormehuller til at presse

ophold i Beijing, Kina, hvor jeg

ringspladser, der var placeret ind over

tid i syne. Derudover følte hun sig privile-

overtage herredømmet af et uni-

neter end dem. Dermed er spillet altid

selv den mest fjerntliggende race.

læste et semester på Tsinghua

fortovet. På universitetet vrimlede det

geret over at bo i en lejlighed og have sit

vers, der tidligere blev regeret af

anderledes – ikke bare fordi man er en

Der kan dog kun være én, der vinder.

University.

ligeledes med folk. Her måtte biler dog

eget værelse. De kinesiske studerende

et nu kollapset imperie.

anden race eller universet er anderle-

Er du den næste kejser af universet eller

ikke køre for at gøre det muligt for de

bor som regel i små kollegieværelser

des, men også fordi målene ændrer sig

blot en vassal? Universet venter mandag

Hver morgen startede med et koldt gys

mange studerende at bevæge sig rundt.

med fire mennesker på et lille værelse.

fra spil til spil.

kl. 17 i 101E ved mødelokale Alpha.

i badet. Jeg havde valgt at bosætte mig i en typisk kinesisk lejlighed og for at få

Undervisningen var mere triviel, end

Om aftenen tog jeg ofte ud at spise. Det

Hver race har deres egen hjemplanet,

Pax Magnifica! Bellum Gloriosum!

varmt vand måtte man ud i køkkenet og

hvad jeg er vant til, og jeg savnede grup-

koster omkring 20-50 kr. at spise ude

tænde for gassen. Derefter kunne man

peregning. Dog var det sjovt at opleve

alt efter hvilket sted, man vælger. En

så vente på, at det opvarmede vand løb

den kinesiske undervisningsform, og

gang imellem lavede jeg kinesisk mad

gennem de mange rør og ud på bade-

det var interessant at arbejde sammen

sammen med Wuliyasi. Det var som

værelset. Efter et bad måtte man igen

med de myreflittige og åbne kinesere.

regel forskellige stegte grønsager og

Point optjenes ved at udføre missioner, enten ens hemmelige eller dem, der opstår igennem spillet. Disse missioner

Polyteknisk Forening og A&P University Solutions takker for veloverstået StudieMesse Vi ses igen til næste år

kogte dumplings.

ud i køkkenet. Denne gang for at åbne et vindue for at give lidt udluftning. Der

I frokostpausen spiste jeg som regel i

var ingen udsugning på badeværelset

en af universitetets mange forskellige

Trods kinesisk undervisning herhjemme,

og heller ingen vinduer.

kantiner. Her var der altid et væld af

indså jeg hurtigt i Kina, at hvis jeg skulle

mennesker og en lyd af spisepinde, der

lære noget, måtte der mere til end de

På en typisk morgen spiste jeg en skål

rammer bliktallerkner. Maden var meget

daglige muligheder. Derfor valgte jeg at

havregryn med mælk. Det var det eneste

anderledes, end hvad jeg er vant til i

tage personlig sprogundervisning i kine-

vestlige morgenmad, jeg kunne finde i et

Danmark, men det var lækkert og billigt.

sisk ved siden af studierne.

Social kontrast

Sæt dit verdensbillede i perspektiv

kinesisk supermarked. Ordentlig brød var en mangelvare, og jeg savnede at sætte tænderne i et stykke ristet brød med syltetøj.

Vindere af Weber grill Kristine Hillig

Tobias Brasch

Vinder af billetter Århus-København Filip Jensen

LINIE 8882

Når jeg fik fri, tog jeg som regel hjem til lejligheden, hvor jeg boede med Wuliyasi

Går du med tanker om et semester i

Efter at have pakket en skoletaske låste

- en kinesisk pige fra Mongoliet, som er

Kina, kan det varmt anbefales. Man får

jeg mig ud af lejlighedens dobbeltdør

flyttet til Beijing for at studere. Lejlighe-

sat sit verdensbillede i perspektiv og

og travede fem etager ned gennem den

den ejes af Wuliyasis tante, som midler-

finder ud af, hvor privilegerede vi er i

meget støvede opgang. Udenfor holdt

tidigt var i USA. Det gav mig muligheden

Danmark og hvor stolte vi som stude-

min rustne, brugte cykel og ventede

for at bo hos Wuliyasi. Wuliyasi læste

rende på DTU kan være af de undervis-

på mig. Efter at have fået stjålet tre nye

også på Tsinghua University, og hun

ningsformer og muligheder, vi tilbydes i

cykler havde jeg lært, at man kun kunne

brugte, i modsætning til mig, al sin tid

Danmark.

have en gammel cykel i fred.

på at studere. Konkurrencen er stor

Vind billetter

.dk www.linie888

13

Krydsfelt.dk November 2011


Tema

Applikationsudvikling

Applikationsudvikling Markedet for smartphones og tablet-pc’er er i rivende udvikling, og en stor del af den stigende popularitet skyldes muligheden for at installere applikationer eller “apps” på telefonen. Applikationer kan være alt fra spil til programmer, der hjælper brugeren i hverdagen. Der findes applikationer, som hjælper dig med at slå tiden ihjel når du sidder i toget, applikationer til at hjælpe dig med at finde vej, applikationer til at booke tider hos dit fitnesscenteret, til at finde koncerter med de kunstnere du har liggende på din smartphone, applikationer til at holde styr på økonomien og det fortsætter i en uendelighed.

Vil du være radiovært? Frivillige engagerede radioværter

netradio på hjemmesiden. Vi er åbne i

kræfter som radiovært. Vi forventer, at

søges til nyheds- og vidensfor-

forhold til at strukturere programmet, og

du har lyst til at lave radio mindst 4-8

midling på Studenterradioen XFM

vi bistår i forhold til tilrettelæggelse og

timer om måneden, og vi er fleksible ift.

på DTU.

praktiske forhold.

tidspunkterne.

Rammerne for programmerne er fleksi-

Om os

Er du interesseret, eller har du spørgs-

ble. Vi søger alt fra kreative og skæve

Radio XFM blev grundlagt i 1987 og

mål til stillingen, så skriv eller ring til

indslag til debatpaneler og seriøse

består i dag af ca. 20 musikinteresse-

Camilla Gummer på 26120517 eller

nyhedsindslag. Du kan enten sende i

rede radioværter, der sender alle hver-

calexasmixtape@xfm.dk.

morgentimerne (6.30 – 9.00) eller om

dagsaftener inden for forskellige musik-

eftermiddagen (12-16), og tidsrummet

baserede tema- og genreprogrammer.

kan variere afhængig af, hvor meget du

Radio XFM Bygning 101E

har på programmet.

Om dig

I dagtimerne sender vi ud på 95.5 Mhz

medarbejder og har lyst til at formidle

2800 Lyngby

i København, og derudover har vi en

nyheder, lave kreative indslag og prøve

www.xfm.dk

Anker Engelunds-

Du er studerende på DTU, en stabil

vej 1

UNDSKYLD, ER DU SØD AT BRUGE DIN CYKELHJELM! Månedens tema er skrevet af Johan van Beusekom (t.v.) og Lars Libak Pedersen, Softwareteknologi.

VI KAN NÅR SOM HELST FÅ BRUG FOR DINE EVNER.

Vi søger med jævne mellemrum nyuddannede ingeniører, som har viljen og evnerne til at ændre verden. Læs om mulighederne på cowi.dk

14

Krydsfelt.dk November 2011


Tema

Applikationsudvikling

Applikationsudvikling Platforme

Google

håbløst bagud i kapløbet om det bedste

Den anden store aktør er selvfølgelig

mobile styresystem, men meget tyder

Før man går igang med at udvikle

Google, som synes at være med på alle

på, at de er ved at komme ind på det

en applikation, skal man gøre

fronter i den digitale verden.

rette spor, og med mobilproducenter

Sådan kommer du igang

fleste objekt-orienterede programme-

Generelt for alle tre firmaer er det, at de

ringssprog har meget tilfælles.

vil gøre netop deres platform så attraktiv som mulig, da de alle tager 30% af

Når man udvikler til Android, skriver

indtjeningen på applikationer.

som Nokia, der er hoppet med på

Når man har bestemt sig for

man i Java, som er et meget udbredt

Derfor er det muligt, hos alle tre firmaer,

udvikle til. Som det ser ud lige

Googles styresystem hedder Android,

Microsoft-vognen, er der god grund til at

hvilken platform, man vil udvikle

programmeringssprog, og som bruges

at finde demo-programmer, dokumen-

nu, er der to til tre store aktører

og har ikke været ude helt så længe

se dem som en seriøs udfordrer til både

til, er man stort set klar til at gå

i et utal af kurser på DTU, bl.a. kurset

tation og retningslinjer til, hvordan man

i spil.

som iOS. Mange mobilselskaber er

Apple og Google.

igang.

Indledende Programmering med Java.

skal udforme sin applikation, som alt

sig klar hvilken platform, man vil

Apple og IOS Først har vi Apple med deres iOS.

sammen gør det lettere at komme igang

efterhånden begyndt at bruge Android, her kan nævnes HTC, Samsung og

Til iOS bruger man sproget Objective-C,

Google selv.

som er en udvidelse til C. Objective-C minder på mange punkter om alle andre

Apple bestræber sig på kvalitet, hvilket

Udnyt, at det er mobilt

også er grunden til, at alle applikationer

I modsætning til Apple har Google en

sprog af C familien, så kan man et af

skal igennem et grundigt tjek, inden de

mere frisindet tilgang til app-udvilking

disse, burde man være i stand til at give

kommer i Appstore, som er den butik,

og publicering, hvilket også kan ses i og

sig kast med Objective-C.

hvor man køber applikationer til sin

med, at Google har valgt at gøre kilde-

iPhone, iPad eller iPod Touch. Et sådant

koden til Android open source, således

Det skal dog nævnes at for at kunne

at en smartphone ikke er det samme

tjek kan tage op til flere uger, og der

at alle kan læse den. Dette giver nogle

udvikle til iOS, skal man have en Mac.

som en computer.

bliver ikke kun tjekket for fejl eller vira.

muligheder for at tilføje funktioner til et

Når

man

laver

applikationer

til

smartphones, er det vigtigt at huske på,

program, som man ikke ville kunne finde

Kravene til en smartphone-applikation

i apps til iPhone.

Masser hjælp at hente

man opbygger en grafisk brugerflade.

I modsætning til Appstore i iOS skal

På DTU findes der ingen kurser med

skal være noget, du kan bruge 10

Dette betyder, at apps i Appstore

applikationer, der uploades til Android

henblik specifikt på applikationsudvik-

minutter på i bussen, og ikke noget, du

generelt er af rimelig høj standard, og

Market, som er Androids svar på

ling til iPhone, der er dog kurser i mobil-

sidder med derhjemme i flere timer hver

man kan være sikker på, at hvad man

Appstore, ikke gennem nogen form for

udvikling generelt, hvor iPhone indgår

dag.

henter ned på sin telefon, ikke beska-

tjek. Det betyder, at du kan se din appli-

som et underemne.

diger den. Dette kan dog betyde, at

kation i Market umiddelbart efter, at den

Desuden findes der et hav af guides og

Funktionerne i en applikation skal være

udviklere ikke er frie til at gøre præcis,

er sendt afsted. Det betyder dog også,

tutorials på nettet for ikke at glemme,

nogle, du kan bruge ofte, fx ville det ikke

hvad de har lyst til, fx er det ikke muligt

at man uvidende kan få hentet en virus

at Stanford University har lagt alle fore-

give meget mening at lave en applika-

for en app at interagere med en anden,

til sin telefon, at man kan finde udstabile

læsninger fra deres “iPhone Applica-

tion, hvori man kunne ordne sin selvan-

hvilket betyder begrænset frihed for

eller direkte ufungerende apps, der ikke

Microsofts nyeste skud på stammen

Det er ikke påkrævet, at man har en

tion Programming” kursus ud på både

givelse, fordi det er en proces, der tager

udvikleren.

ville leve op til de krav, der bliver stillet

inden for mobile styresystemer er

med det styresystem, man vil udvikle

youtube.com og som podcasts i iTunes,

lang tid, og kun skal laves én gang om

hos Apple. Googles og Apples respek-

Windows Phone 7, der låner både fra

til, da der altid er mulighed for at teste

til fri afbenyttelse af alle.

året alligevel.

Et andet plus ved iOS er Appstoren,

tive app-butikker indeholder tilsammen

iPhone og Android. WP7 har ligesom de

sine programmer i en emulator, hvilket

som klart er den mest indtjenende af

over en million applikationer.

andre styresystemer også et en butik,

egentlig bare er en simuleret telefon på

Til Windows Phone 7 bruger man C#,

strømlinede og kunne give brugeren

Marketplace, hvor man kan købe appli-

computeren.

som også er udvidelse af C. Hvis man er

den ønskede information i løbet af et

interesseret i at lære C#, kan man tage

minimalt antal tryk.

Der bliver også tjekket, om brugeren har fulgt Apples generelle råd til, hvordan

de mobile app-butikker. Styrken ligger i,

16

med applikationsudvikling.

computerprogram. Spil på smartphones

hvor nemt det er for brugeren at købe en

Microsoft

applikation. Det kræver kun et enkelt klik

Halsende

og en indtastning af et kodeord, og så

kommer den sidste af de nævnevær-

kan man hente sin applikation.

dige udviklere af mobile styresystemer, Microsoft. Microsoft har længe været

Krydsfelt.dk November 2011

er meget anderledes end dem til et

efter

kationer og spil. Google

og

Programmerne

skal

være

simple,

Det giver lidt sig selv, at man skal

kurset Windows Programmering, hvor

Ligesom hos Apple skal apps igennem

kunne programmere for at lave applika-

der også vil være mulighed for at lave sin

Skærmstørrelsen på en smartphone er

et tjek, inden de får lov at komme i

tioner, dog er det ikke så vigtigt, hvilke

egen WP7 applikation, hvis man skulle

også langt mindre end på en computer,

Marketplace.

programmeringssprog man kan, da de

have lyst til det.

og derfor skal man passe på med ikke

Apple

17

Krydsfelt.dk November 2011


Tema

Applikationsudvikling

Applikationsudvikling at gøre sine applikationer for rodede ved at smide for mange elementer ind på skærmen. En smartphone kommer

CampusNet applikationen

IAESTE

Danish traditions

XFM

anmelder

og det er den, vi arbejder på i skrivende

By Mikkel Steen Foltmar, National

Af Morten Jørgensen, vært på

stund.

Secretary, IAESTE Denmark.

XFM

også med en masse hardware, som

Da vi først stiftede bekendtskab

Applikationen, som er i beta stadiet lige

en computer ikke har. Heriblandt er

med

var

nu, giver brugeren mulighed for at tjekke

der GPS, accelerometer, kamera og

det i forbindelse med Grøn Dyst

sin kalender, se sine grupper, gruppe-

andre ting. Alle disse kan inkorporeres

på DTU for halvandet år siden.

i applikationer, for at gøre livet lettere

Oprindeligt var det egentlig ikke

for brugeren. For eksempel kan man

intentionen, at vi skulle være med

IAESTE hopes you have settled well into your

få en Rejseplans-applikation til at finde

i Grøn Dyst, men vi havde lyst til

studies that the looming exams of December month

afgange i nærheden af brugeren vha.

at lave iPhone-programmering og

are not dulling your mood. Be excited! Because

GPSen eller man kan styre et spil ved at

forsøget på at oprette et special-

we’re nearing that time of the year where there’s a

Indieikonet Stephen Malkmus er tilbage i form

vippe telefonen.

kursus i dette endte med, at vi

party every week, for everyone!

med det femte ‘the Jicks’ album ‘Mirror/Traffic’.

If you already can’t wait for Christmas, and wish to lighten

På sine tidligere post-pave-

applikationsudvikling,

Stehpen Malkmus & the Jicks: Mirror/ Traffic

deltog i Grøn Dyst med vores Kort sagt skal man hele tiden have i

iPhone-applikation GreenWheels.

baghovedet, at det er en mobilplatform,

up your mood, you will once again have the chance to expe-

ment udgivelser har Malk-

man udvikler til, og at den kommer med

GreenWheels var en applikation, som

rience the coziness of that special period together with

mus været som et musi-

nogle andre forudsætninger og forhold,

pendlere kunne bruge til at finde køre-

IAESTE. Keeping up with the Danish traditions of Jul, and

kalsk hyperaktivt legebarn,

end dem man er vant til fra computeren.

partnere, så man derved skånede

hoping to provide loads of fun, entertainment and unforget-

hvor plottet sommetider

miljøet såvel som sparede penge på

table memories, we would like to invite you to participate

gik tabt i en søgen efter

benzin ved at dele regningen.

in our celebrations! On the 18th of November, from 14:00

at prøve så meget af som

onwards, we will be holding our annual gløgg get-together

muligt. På Mirror/Traffic er

Senere hen fik vi lyst til at prøve kræfter

for all IAESTE enthusiasts, trainees and members at our

lydbilledet mere defineret

med Android og oprettede derfor også

office in building 101E.

og tilbageskuende til pavement dagene, hvor der er gjort

et specialkursus i dette, hvor opgaven

plads til signatur-guitarlyden fra Malkmus med catchy riffs,

lød på at lave en mobil front-end til

Once again, we’ve also joined forces with DSE to bring an

breaks og legene guitarsoloer.

medlemmer, filer beskeder og andre

even more festive atmosphere to you. Come meet both orga-

basale funktioner fra CampusNet.

nizations in the student center and have a wonderful time!

ting som at vise hvilke grupper og kurser,

Vi arbejder pt. på at blive færdige med

You can also use this occasion to preregister for a traine-

iørefaldende melodier, hvor guitaren står fremme i lydbille-

man var medlem af, vise beskeder og

applikation, som kommer til at have

eship if you haven’t already done so. Remember that the

det og ikke trækker ud i et klaustrofobisk psykedelisk jam

give mulighed for at hente filer ned på

nogle nye funktioner i forhold til beta-

deadline for doing so is on the 25th of November, so time is

men derimod understøtter lyrikken. Albummet mister dog

sin telefon.

versionen, som ligger i Android Market

running out!

ikke lag i de kortere og mere præcise melodier.

The preregistration increases the chance that there will be

Psykedelisk horn

CampusNet. Applikationen skulle kunne de basale

Som den førstnoterede producer på et ‘SM & the Jicks’ album er Beck Hansen en del af koden. Der er fokus på de

nu. Vi var på tidspunktet alle nye til Android, så der gik lidt tid med at sætte sig ind i

Applikationen findes også til iPhone og

a job suiting your qualifications and it also puts you higher

Malkmus’ sange er lige så underfundige, ironiske og smør-

det hele, før vi kunne gå igang med at

er også udviklet af en studerende.

on the priority list. Additionally, in February we will mail you

ret, som de plejer. ‘Mirror/Traffic’ kommer ikke på niveau

udvikle applikationen.

a paper copy of our job catalogue the moment it is done,

med Pavement udgivelserne, men er den mest direkte

af

keeping you updated with what we offer form the very begin-

plade fra ‘Stephen Malkmus med The Jicks’, som er en

Arcanic, der var interesserede i at

ning of the application send-in period. This will give you a

enhver Stephen Malkmus fan et lyt værd.

ansætte os, med henblik på videreud-

head start on picking your future traineeship abroad.

Efterfølgende

blev

vi

kontaktet

vikling af den eksisterende applikation,

18

Krydsfelt.dk November 2011

19

Krydsfelt.dk November 2011


B

d l a f nu d

Elizabeths Opskrifter Af Elizabeth Rasmussen, Gastronomy and Health, LIFE.

Oldemors chokoladekage Af Simone Witzansky, Teknisk Biomedicin.

Maagaards links

Kagen Af Thomas Maagaard, Fysik og Nanoteknologi. 1. S og SF lover Fest Hos Mange (Helle og Villy)
De to partiledere har netop udgivet deres club banger efter valgsejren. Resultatet kan høres på YouTube.
 (http://www.youtube.com/watch?v=QA2sCRCfBSA) 2. How to Shut Up Politicians In The UK
En række politikere fra Storbritannien får deres sag for, da en publikummer får lov til at stille sit ”spørgsmål”. 
(http://www.youtube.com/watch?v=hvtCZOasvbk)

500g sukker 4 æg 300 g smeltet margarine 3,25 dl mælk 4 tsk. vanillesukker 4 tsk. bagepulver 3spsk kakao 400g mel Alt blandes sammen og hældes i en smurt form, kagen bages ved 190 grader i 20-25min. på nederste rille. Tjek om kagen er færdig, ved at stikke en gaffel i midten og se om der kommer dej på.

Amanda Kievet:

Fun fact: ”Amanda er amerikaner og studerer sociologi på KU”

20

Krydsfelt.dk November 2011

1. Kom kartoflerne i en gryde med koldt vand og lad dem ligge i 10 min, skyld derefter kartoflerne. Kog derefter kartoflerne i godt saltet vand (start med koldt vand) til de er møre.

Martin Juhl Jørgensen

2. Steg baconen i en pande, tilsæt løgene de sidste 2 min af stegetiden.

7 spsk. færdiglavet kaffe 200g margarine 2,5 spsk. kakao 100g kokosmel 3 tsk. vanillesukker 375g flormelis

Mads Jensen:

Hvad kan du godt lide at tage billeder af? - ”Mennesker og gaderapportage”

750g skrællede kartofler i tern 1 spsk. sennep 2 finthakkede løg 1 pk. bacontern 1 fed hvidløg 1 æg ¼ tsk. Muskatnød 1 tsk. paprika Salt og peber Rasp Rosmarin

Glasuren

Ekslusive interview: PF Foto

Hvordan fandt du PF Foto? ”Google search”

Kartoffelfrikadeller med bacon

Hvordan fandt du PF Foto? ”Til S-Hus Åbent”

Hvordan fandt du PF Foto? ”I rushåndbogen da jeg startede”

Hvad kan du godt lide at tage billeder af? - ”Sport og koncerter”

Hvad kan du godt lide at fotografere? ”Modeller og arkitektur”

Fun fact: ”Mads tager mange koncertbilleder til Krydsfelt”

Fun fact: ”Martin har været bestyrelsesformand i PF Foto siden 2007”

Det hele varmes i en gryde og påsmøres når kagen er halvkold. (Glasuren skal derfor ikke laves lige når kagen kommer ud af ovnen, der skal ventes et par timer)

3. Hæld vandet fra kartoflerne og tilsæt sennep, de stegte løg og bacon, presset hvidløg, muskatnød og paprika. Mos ovenstående sammen med bunden af et glas eller en gaffel. Smag mosen til med salt og rør derefter ægget i massen. 4. Bland rasp, rosmarin salt og peber på en tallerken. Form frikadeller med to spiseskeer og vend dem i raspen. Tryk dem evt. lidt flade.

Go’ fornøjelse! 5. Steg frikadellerne på en pande ved medium varme til de er gyldne.

21

Krydsfelt.dk November 2011


4 6

5 4

4

2

9

1

4

3

3

4

1 1

7

9

5

1

3

8 6

4

8

November 2011

7 2

6

2

8

3

4 1

6

3

7

6 7

1

9

3

8

2

8

1

svær

9

8

nem

5

2

6

3

1

8

7

2 2

5

5 9

4

1 4

4

8

Picture of the month Model: Kristoffer H. Klausen Fotograf: Søren Wrang www.pf-foto.dk

Nikon D7000, 50 mm, f/5.0, 1/160 sek, ISO 100

tir. 1. ons. 2. tor. 3. DTU og PF Åbent hus fre. 4. J-dag lør. 5. søn. 6 man. 7. tir. 8. Presidents’ Meeting at BEST Copenhagen (http://2011.presidentsmeeting.eu/) ons. 9. tor. 10. Miljørådsmøde fre. 11. lør. 12. søn. 13. DTU students can apply to BEST spring courses until the 11th December man. 14. tir. 15. ons. 16. tor. 17. fre. 18. lør. 19. Elko og Miljø julefrokost søn. 20. man. 21. tir. 22. ons. 23. tor. 24. fre. 25. lør. 26. søn. 27. man. 28. tir. 29. Vil du have noget med i Krydsfelts kalender? Send en mail med begivenons. 30. hed inkl. dato til krydsfelt@pf.dk.

23

Krydsfelt.dk November 2011


Der er et sted, hvor ideer bliver til forretning

Scion DTU a/s | Venlighedsvej 10 | 2970 Hørsholm | 4586 4100 | www.sciondtu.dk

Scion DTU a/s hjælper innovative personer og virksomheder med at realisere deres højteknologiske ideer - og gøre dem salgbare. Som international forskerpark, med rødder i universitetsmiljøet, skaber vi de optimale rammer for vækst ved at give adgang til bygningsfaciliteter, services, rådgivning og faglige netværk. Med over 180.000 etage m² i Hørsholm, på DTU Campus i Lyngby og forskerparken COBIS i København arbejder Scion DTU sammen med flere end 175 videnintensive virksomheder og 3.500 medarbejdere.

Krydsfelt 59  
Krydsfelt 59  
Advertisement