Page 1

Sommerjobb?


Lønn I Norge har vi ingen lovfestet minstelønn. Dette betyr at så lenge du godtar lønnen arbeidsgiver tilbyr deg og skriver under på kontrakten, så kan arbeidsgiver tilby deg hvilken som helst lønn. Du kan selvfølgelig nekte å godta dette og forhandle med arbeidsgiver om høyere lønn. Men er du medlem i en fagorganisasjon så har du rett på den lønnen organisasjonen har forhandlet frem på vegne av sine medlemmer. Landsorganisasjonen (LO) og Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) er to store lønnstakerorganisasjonene.

Overtidsarbeid/ nattarbeid Hvis du jobber mer enn 40 timer i uken har du rett på overtidsbetaling. Overtidstillegget skal være på minst 40 prosent. Er du under 18 år kan ingen pålegge deg overtidsarbeid eller nattarbeid (mellom kl. 22.00 og 06.00). Her er det imidlertid noen få unntak, som for avisbud. Arbeidstakere under 18 år skal alltid ha fri minst 12 timer mellom hver arbeidsperiode.


Lurt å kunne reglene! Feriepenger Du har krav på feriepenger uansett hva du tjener. Feriepengene skal være 10,2 prosent av lønnen og skal komme i tillegg til lønnen. Feriepengene for inneværende år blir først utbetalt året etter.

Arbeidskontrakt Det er svært viktig å ha en skriftlig kontrakt før du begynner. Kontrakten bør inneholde opplysninger om lønn, arbeidstid, prøvetid og andre betingelser. En kontrakt er ikke bindende før den er undertegnet av begge parter. Dersom arbeidsgiver ikke kommer med kontrakt til deg kan du få tak i kontrakt fra Ungdomsinformasjonen i Oslo, LO eller YS.


ALDERSGRENSER Lovverket fastsetter en del regler for hva slags arbeid du kan gjøre og når du kan gjøre det. 13 år: Er du over 13 år kan du ta lettere arbeid som for eksempel avisbud. Du kan jobbe opptil syv timer i døgnet og 35 timer i uken. 15 år: Har du fylt 15 år kan du ta arbeid som ikke er til skade for helsen din eller hindrer deg i skolegangen. Det kan for eksempel være butikkarbeid eller lagerarbeid. 18 år: Du regnes som voksen og har lov til å ta alle typer arbeid. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforholdene dine på jobben. 20 år: Du må være fylt 20 år for å ha lov til å selge eller servere brennevin.


Ikke la dine venner hindre deg..

Ikke la venner hindre deg...


r t e e d en barn M . be er for b hva l jo r g e n e r ell r ka ielle r ort sten e f å r 13 spes som t. Atte e t v s t o e e e att jobb t Alle rbeid . t u r l ig s du ha bb. l uta unge t f i o kr og n s lenge øke j e r på . s e r å l k o p u a br taling av og hv du sk r u k d e en imeb har gjort ang d i u t t g D har en anlig te s d u e d ig n , og d v ing t me r vikt æ e ppl lønn o å re v p l væ a r k ka har ring s u D læ opp

Sommerjobb  

Brosjyre om sommerjobb