Page 1

info DECEMBER 2016 - FEBRUARI 2017 | JAARGANG 3 | NUMMER 5

06

MASTERPLANNING INSPRAAK EN INFORMATIE

09

BIJENACTIEPLAN BIJ-VRIENDELIJKE BLOEMENSLINGER

12

MOBILITEIT NIEUW MOBILITEITSPLAN


Contactgegevens Gemeente O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke 03 740 02 10 onthaal@kruibeke.be www.kruibeke.be www.facebook.com/gemeentekruibeke Maandag: 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 15.30 - 19.00 uur woensdag: 09.00 - 12.00 uur donderdag: 09.00 - 12.00 uur vrijdag: 09.00 - 12.00 uur Weekendopening diensten bevolking en burgerlijke stand: elke 1e zaterdag van de maand 09.00- 12.00 u.

column

burgemeester: 0476 56 70 52 burgemeester@kruibeke.be

ocmw-voorzitter : 0473 94 87 17 voorzitter@ocmwkruibeke.be Wijkbureau politie Maandag: 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 16.00 - 19.00 uur woensdag: 09.00 - 12.00 uur donderdag: 09.00 - 12.00 uur vrijdag: 09.00 - 12.00 uur weekendopening: Elke 1e en 3e zaterdag van de maand 09.00 - 12.00 uur Sluitingsdagen Gemeentehuis, Wijkbureau Politie en OCMW gesloten op: maandag 26 december 2016 2e Kerstdag maandag 2 januari 2017 2e Nieuwjaarsdag Wacht- en hulpdiensten Apothekers wachtdienst: 0900 10 500 Huisartsen wachtdienst: 03 361 0 361 Tandartsen wachtdienst: 0903 39 969 Politie: 101 Ziekenwagen: 112

colofon Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 3-maandelijks Redactieadres Gemeentebestuur Kruibeke, Communicatiedienst, O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke 03 740 02 53, infoblad@kruibeke.be Verantwoordelijke uitgever Jos Stassen, burgemeester O.L.Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke Vormgeving: Peer De Maeyer Druk en verspreiding: Drukkerij Reyn Oplage: 8000 exemplaren

Coverfoto: licht ontvlambaar © foto paul d’eer

© Jan Maris

OCMW Kruibekestraat 12, 9150 Kruibeke 03 740 96 01 info@ocmwkruibeke.be Maandag: 09.00 - 12.00 uur dinsdag: 09.00 - 12.00 uur en 15.30 - 19.00 uur woensdag: 09.00 - 12.00 uur donderdag: 09.00 - 12.00 uur vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Kruibeke leeft, ook in de wintermaanden! Van november tot februari: de donkere maanden. Zorg dan zeker dat je veilig en goed verlicht op de baan gaat, zeker als fietser of voetganger. Enkele reflecterende bandjes of een fietshesje kunnen wonderen doen. Maar het zijn ook de warmste maanden, zeker met de vele activiteiten tijdens onze Kruibeke wintert en de Warmste Week van Studio Brussel. Je kan naar de leuke kerstmarkten in Bazel, Kruibeke en Rupelmonde, naar de vele nieuwjaarsrecepties her en der in onze gemeente, naar het nieuwjaarsconcert in kasteel Wissekerke in Bazel, naar onze nieuwjaarsdrink op zondag 8 januari tussen 11 u en 13 u op het binnenplein van het gemeentehuis in Kruibeke. Of sluit de donkere periode af met lichtmis en Winterwende in Wissekerke. Tijdens de herfst- en wintermaanden stijgt ook de kans op overstroming van de Schelde. De combinatie van springtij tijdens volle maan met een stevige noordwesterstorm zorgt voor opgestuwd zeewater in de Schelde. Voor ons betekent dit dat onze Polders van Kruibeke dienst doen als gecontroleerd overstromings­ gebied. En dit om overstromingen in Antwerpen en stroomopwaarts in de Schelde, Nete en Dijle te voorkomen. Als een overstroming dreigt, sluiten we natuurlijk de polder af en gelden een reeks veiligheidsmaatregelen. U leest

hier meer over in deze Kruibeke Info. Onze polders werden generaties lang beheerd door een polderbestuur, bestaande uit eigenaars of erfpachters, die instaan voor het beheer van de waterlopen in dit gebied. Dankzij hun inzet werden de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde goed beheerd en onderhouden. Na de realisatie van het overstromingsgebied is de situatie in onze polders sterk veranderd. Daarom werd samen met het polderbestuur, de provincie en de gemeente beslist om ons polderbestuur in het voorjaar van 2017 op te heffen. In de volgende editie van Kruibeke Info leest u meer over het polderbestuur. De gemeente zal samen met de provincie, Waterwegen en Zeekanaal en Agentschap Natuur en Bos de mooie erfenis van het polderbestuur goed beheren. Het polderbestuur laat ons ook enkele mooie kunstwerken na in onze drie deelgemeenten, een financiële tussenkomst bij de bouw van de verschillende jeugdlokalen en enkele splinternieuwe mobiele pompen, perfect bruikbaar bij zware regenval en problemen met ondergelopen straten. Donker, regen of springtij, hou het warm en gezellig samen! Tot op de nieuwjaarsdrink van 8 januari in Kruibeke! Van harte, Jos Stassen –Burgemeester


Lezersvraag In Kruibeke Info komen heel wat thema’s aan bod. Vind jij in deze editie het antwoord op volgende vraag:

Hoe heten de twee broers die tijdens de zomervakantie zwerfafval ophaalden in de Daalstraat? Stuur je antwoord naar infoblad@kruibeke.be en maak kans op een mooie prijs! Uit alle inzendingen zal één winnaar geloot worden.

Volg ons op facebook

facebook.com/gemeentekruibeke

Blijf op de hoogte van wat er gebeurt in Kruibeke via de officiële pagina van de gemeente op de sociale netwerksite Facebook. Gemeente Kruibeke zet heel wat communicatiekanalen in om zoveel mogelijk burgers te informeren en in dialoog te treden. Naast de gebruikelijke infokanalen communiceert de gemeente ook via Facebook. Interesse? Vind de Facebook pagina www.facebook.com/gemeentekruibeke leuk en je wordt op de hoogte gehouden van het nieuws in Kruibeke.

Hou je voetpad sneeuw- en ijsvrij Werk mee aan de veiligheid van de voetgangers tijdens de winter. Volgens het politiereglement is iedereen verplicht om voor een vrije doorgang te zorgen ter hoogte van zijn perceel. Dat geldt ook voor meergezinswoningen, appartementen en bedrijfsgebouwen, alsook voor onbebouwde percelen die jouw eigendom zijn. • Gooi sneeuw niet op de rijweg of op het fietspad. • Zorg ervoor dat rioolmonden en goten vrij blijven. • Je mag de sneeuw wel ophopen aan de rand van het voetpad.

BAZEL Anyo Interieur - Gordijnen Cleo Damesmode & Lingerie . Hiels Tuincentrum Oan de Kaarek – Praatcafé W.I.M. – Recreatie in de Polders van Kruibeke FSM Concept Bike Store KRUIBEKE Schoonheidsinstituut Nancy . Linelly - Lingerie ‘t Naaimandje - Herstellingen Publi-Rent - Feestverhuur . Optiek A.M. Foubert Handy Home Saniver - Doe-Het-Zelf Bloemenpaleis Van Goeye . Kids Kinderkleding De Springboon - Kinderkleding Fashion - Damesmode . Kaas & Wijn Stefaan RUPELMONDE Raamgarniering Moors-Vercammen Laetitia Nails – Nagelverzorging Hair@Kelly - Kapsalon . Wijnen Vinthousiast Huis Gonda - Naaibenodigdheden Schoonheidsinstituut Amorgos

Alvast bedankt om mee te zorgen voor veilige voetpaden!

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

3


Werken in de Burchtstraat In 2017 wordt de Burchtstraat volledig heraangelegd. Deze werken gebeuren in samenwerking met Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV). Gezien de gewestweg de levensader is voor alle verkeer in en door Kruibeke hebben deze werken een grote impact. Daarom worden ze goed voorbereid. Om de duur van de werken te beperken beslisten we de gehele weg tijdens de duur van de werken volledig af te sluiten. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de bewoners en de bedrijven toegang tot hun eigendom blijven hebben. De aannemer krijgt de opdracht om dit –afhankelijk van de fase van de werken –klaar en duidelijk aan de betrokkenen te communiceren. Fietsers kunnen te allen tijde gebruik maken van het bestaande fietspad in beide richtingen langs de gewestweg. We voorzien een lokaal en een regionaal omleidingstracé. AWV organiseert de grote regionale omleiding langs de E17 en de N16. De aannemer organiseert de lokale omleiding voor de Kruibekenaars. Richting Antwerpen verloopt deze omleiding –behoudens de bussen van de Lijn en het zwaar verkeer –volledig op Kruibeeks grondgebied. Richting Temse verloopt een gedeelte van de omleiding op grondgebied Beveren (Heir-

4

baan, de Hen, Kruibeke Steenweg). In de volgende Kruibeke Info tonen we alles op kaart. Gezien alle verkeer over de Molenstraat en Beverenstraat moet, zorgen we daar ook voor enkele begeleidende maatregelen zoals parkeerverbod, een tijdelijke parking aan de Scheldelei, verplaatsing van de parkeerplaatsen in het tweede deel van de Molenstraat, herinvoer van het dubbele fietspad in de Molenstraat (links richting Beveren). Om alles veilig te organiseren voorzien we ook bijkomende werken: de Heirbaan tussen de Galgenstraat en de Hogenakkerhoek wordt verbreed en het ontbrekende fietspad tussen de Beverenstraat en de Kruibekesteenweg op de brug over de E17 wordt aangelegd. Als alle voorbereidingen vlot verlopen, starten de werken aan de Burchtstraat begin april 2017. Normaal gezien eindigen deze werken begin 2018. De werken aan het fietspad en de Heirbaan starten zo snel mogelijk begin 2017 tot eind maart 2017. In de volgende editie van Kruibeke Info krijgt u alle exacte informatie. Voor de bewoners en bedrijven organiseren we een hoorzitting zodra de aannemer aangeduid is en zijn exacte fasering opgemaakt heeft. Samen met AWV, Aquafin en de aannemer hopen we dat de werken vlot zullen verlopen en zorgen we voor een permanente communicatie. Info Technische dienst, 03 740 02 36, td@kruibeke.be

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5

Een maand zonder alcohol Het is al een paar jaar een opkomende rage: een hele maand geen druppel alcohol drinken. De DrugLijn (VAD) en Stichting tegen Kanker willen op dit enthousiasme inpikken. Ze slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari 2017 een maand lang alcohol af te zweren. Alcohol: geen onschuldig product Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten: voor velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. In 2013 dronk 82% van de Belgen alcohol, ook al brengt dat heel wat risico’s met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je gedrag.

Voor uw gezondheid en voor het goede doel Redenen genoeg om alcohol een maand lang aan de kant te zetten. Je lichaam krijgt

zo de tijd om te recupereren. Heel wat mensen merken in die maand gaandeweg dat ze beter slapen en zich fitter voelen. Je spaart ook heel wat geld uit. En je krijgt minder calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door even ‘nee’ te zeggen. Tenslotte steunt de campagne ook het goede doel. Deelnemers kunnen een som doneren voor de Stichting tegen Kanker.

Februari zonder alcohol Februari 2017 wordt de alcoholvrije maand. De eindejaarsfeesten in december en de recepties in januari zijn typisch een periode van overdaad. De maand februari is dus een goed moment om daar even van te bekomen. Ga de uitdaging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be.

KRUIBEKE doet mee! Volg onze acties op de Facebookpagina: www.facebook. com/gemeentekruibeke Meer info Preventiewerker Drugpunt Waas 04 79 35 73 51 Karen.defosse@drugpunt.be


Arthur en Victor houden de Daalstraat schoon.

s Gratssien feestbu

ij

d an k z

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram Begin je feestje dit jaar al op bus of tram delijn.be/oudjaar

ad oudjaar_2016-2017_A5_CMYK_VV.indd 1

Reken op De Lijn om je veilig en gratis van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen. Kruibeke, Bazel en Rupelmonde worden bediend door volgende gratis feestbussen: • F1 Hamme - Temse Antwerpen Linkeroever • F10 Sint-Niklaas - Temse Hoogkamerstraat Antwerpen Linkeroever • F10 brengt je naar de stationsbuurt van SintNiklaas, waar o.a. in de Casino terug een Big Bang party plaatsvindt (haltes Station en Hofstraat).

10/18/2016 5:02:05 PM

• F1 stopt in Hamme aan de halte Roodkruisstraat en de nieuwe halte Marktplein. Van daar kan je te voet naar de Newyear party in feestzaal H@mbiance op het Kaaiplein. Vanaf begin december kan je via www.delijn.be nagaan naar welke party’s en op welke tijdstippen je nog mee kunt met andere feestbussen in Oost-Vlaanderen. Vanaf dan zijn er ook gratis folders beschikbaar in het gemeentehuis. Meer info www.delijn.be

Officiële opening volkstuintjes Het had letterlijk en figuurlijk veel voeten in de aarde, maar op 1 oktober werden de volkstuintjes van Nieuw Kortland in de Dijkstraat officieel ingehuldigd. Het feestlint werd doorgeknipt en het resultaat mag gezien worden, want er is heel wat gegroeid en geoogst. De 40 percelen van elk 131m2 zijn ondertussen zo goed als allemaal in gebruik, onder meer door enkele nieuwkomers. Wij hopen alvast dat op deze gronden nog vele jaren een overvloed aan verse groenten kunnen geteeld worden.

Gedurende de zomervakantie gingen de twee broers regelmatig op pad in de Daalstraat om zwerfafval op te halen. Gewapend met een grijptang, een go-cart mèt aanhangwagen en fluohesjes gingen ze het zwerfafval te lijf. En dat was héél wat! Ze genoten van de positieve aandacht van voorbijgangers die hen bevestiging gaven dat ze goed bezig waren. Ook van de werkmannen van de technische dienst kregen ze een dikke duim. Een grote proficiat aan Arthur en Victor!  

Afschaffing voorlopige identiteitskaart Vanaf 15 januari 2017 wordt de uitreiking van de (papieren) voorlopige identiteitskaart afgeschaft. Dit betekent dat burgers die in de dagen voor een reis naar het buitenland hun identiteitskaart verliezen, vanaf dan een officieel identiteitsdocument met spoed moeten aanvragen. Afhankelijk van de leveringsprocedure schommelt de kostprijs van het document tussen de 105 –245 euro. Info Dienst bevolking, 03 740 02 12, bevolking@kruibeke.be

Gemeentekalender 2017 Het jaar 2017 staat voor de deur, en daar hoort een nieuwe kalender bij. Zoals elk jaar staat de gemeentekalender boordevol activiteiten binnen onze gemeente. Je vindt de gemeentekalender van 2017 midden in dit infoblad!

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

5


Inspraak en informatie over RUP voor centrum Kruibeke en Rupelmonde Eerder dit jaar gaven we al een aantal updates van de masterplanning ‘Grote projecten –2030’ die loopt voor Kruibeke en Rupelmonde. De voorbije maanden werd het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: RUP) voor het centrum van Kruibeke en Rupelmonde scherp gezet. We geven hieronder graag een overzicht van de verdere evolutie in de beide projecten. Maximaal streven naar flexibele, eenduidige en hedendaagse voorschriften voor de kern van Rupelmonde en Kruibeke

bestemming, inrichting en beheer van de ruimte. De overheid bepaalt hiermee de krachtlijnen van hoe en waar in de toekomst in een bepaald gebied gebouwd en verbouwd mag worden. De opmaak van een RUP verloopt volgens een decretaal voorziene procedure, vooraleer het in werking treedt. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die in het RUP zijn opgenomen, kunnen –eens het RUP is goedgekeurd –stedenbouwkundige vergunningen conform de voorschriften worden afgeleverd.

RUP ‘Rupelmonde centrum’ Met dit RUP worden de huidige ruimtelijke bestemmingsplannen, die telkens slechts betrekking hebben op een deel van het grondgebied en gedateerd zijn, gebiedsdekkend vervangen. De aandacht gaat naar kernversterkend wonen en de aanleg van een kwaliteitsvolle publieke ruimte. Dit RUP zorgt voor de juridische veranke-

RUP 1 Vooreerst: RUPELMONDE wat is een RUP precies? CENTRUM Een RUP is een toekomstgericht ruimtelijk bestemmingsplan. Een RUP regelt de

RUP ‘Rupelmonde Centrum’

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5 6 timing Indicatieve

ring van de krachtlijnen uit het masterplan: • Versterken van toegangswegen en het historisch centrum: binnen het centrum wordt gestreefd naar het behoud van het historisch karakter. Voor de belangrijkste toegangswegen wordt een grotere dichtheid mogelijk gemaakt, om binnen deze zone een grotere dynamiek en levendigheid te promoten. • Toepassen van strategische projectzones: er zijn in totaal 8 projectzones: (1) gildenhuis, (2) Clara Hamendtzaal, (3-5) kade, (6) voetbalsite, (7) Graaf van Vlaanderenlaan –‘t Fabriekske en (8) Geeraard de Cremerstraat –Ankerstraat. Per project wordt een maximale bebouwing en aantal woningen opgelegd. • Verbinden met zachte netwerken: een zone voor trage wegen brengt de verschillende zones bij elkaar en vormt een netwerk voor voetgangers en fietsers binnen het dorpsweefsel.


Het huidig RUP kadert in een reeks van 3 RUP’s. Het volgend RUP dat wordt opgestart is de ‘Oude Scheepswerf’, het derde RUP zal de inrichting van de ‘Schietakker’ vastleggen.

RUP ‘Kruibeke Groene Have’ Ook in Kruibeke zijn er vandaag verschillende bestemmingsplannen van kracht die veelal verouderd zijn. Deze plannen worden vervangen door 1 allesomvattend RUP voor de ruime kern. Ook dit RUP heeft een aantal duidelijke ambities: • Ruimte bieden voor de ontwikkeling van wonen, werken en vrije tijd. • Een duidelijk kader bieden voor de verstedelijkingsdruk, met als doel het karakter van de dorpskern te vrijwaren. • Versterken van het groene karakter van de kern in relatie met de Polders van Kruibeke. • Ruimte bieden voor strategische projecten in een aantal binnengebieden. Er zijn 7 projectzones afgebakend: (1) administratieve cluster, (2) terrein voormalig rusthuis en post, (3) pastorij en gildenhuis, (4) binnengebied Kattestraat, (5) Scheldelei, (6) park ‘Hof in de Kerkhoeck’ en (7) kinderopvang.

Eerste goedkeuring door de gemeenteraad

denbouw (O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke) tijdens de openingsuren maandag –vrijdag: 9u-12u, maandag eveneens: 14u-17u en dinsdag eveneens: 15.30u-19u. Wat? De ontwerp-RUP’s bestaan uit een luchtfoto, een plan bestaande en juridische toestand, een grafisch bestemmingsplan, een toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften. Hoe? Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek (12 februari 2017) schriftelijk (aangetekend, tegen ontvangstbewijs of per mail) overgemaakt worden aan de Gemeentelijk Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a O.L.Vrouwplein 18/20 in 9150 Kruibeke of stedenbouw@kruibeke.be.

Wat nog volgt de komende maanden Na de periode van het openbaar onderzoek zal ook de GECORO advies uitbrengen over deze ontwerp-RUP’s. Na het deskundig advies van de GECORO kunnen beperkte aanpassingen aan het plan gebeuren in functie van de gemaakte opmerkingen en bezwaren. De gemeenteraad kan het plan dan definitief vaststel-

Omdat deze dossiers zo belangrijk zijn, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om voor elk ontwerp-RUP een infomarkt te organiseren. Op deze manier kan iedereen vrij langskomen voor toelichting bij het dossier en individuele vragen: • RUP ‘Kruibeke Groene Have’: op woensdag 14 december 2016 vanaf 14u-20u in OC De Brouwerij (O.L.Vrouwplein 18 in 9150 Kruibeke) • RUP ‘Rupelmonde centrum’: op woensdag 21 december 2016 vanaf 14u-20u in Sint –Jan Berchmansschool (Zoete Moederstraat 30 in 9150 Rupelmonde)

len. Dit wordt voorzien in het voorjaar van 2017. Indien het departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid) of de deputatie de definitieve vaststelling niet schorst (binnen een termijn van 30 dagen), kan de definitieve vaststelling worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De RUP’s treden in werking 14 dagen na de bekendmaking van de definitieve vaststelling van de gemeenteraad in het Belgisch Staatsblad.

De beide ontwerp-RUP’s werden in de gemeenteraad van 28 november voorlopig vastgesteld.

Volgende stap: INFORMATIE EN INSPRAAK De ontwerp-RUP’s ‘Kruibeke Groene Have’ en ‘Rupelmonde centrum’ kunnen nu gedurende 60 dagen in openbaar onderzoek gaan. Tijdens deze periode krijgt iedere burger of vereniging de kans om alle documenten (het plan, stedenbouwkundige voorschriften en toelichtende nota) in te kijken bij de gemeente en eventueel bezwaren of opmerkingen in te dienen. Hieronder vindt u alle nuttige informatie omtrent het openbaar onderzoek. Wanneer? De ontwerp-RUP’s liggen ter inzage van 12 december 2016 tot en met 12 februari 2017. Waar? Het ontwerp-RUP’s zijn te raadplegen op de gemeentelijke website en op het gemeentehuis van Kruibeke, dienst ste-

RUP ‘Kruibeke Groene Have’

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

7


Foto’s van jouw evenement?

in beeld 2

1

4

6

Heb je een mooie foto van een activiteit met je vereniging, buurt, vrienden‌? Wil je deze graag delen met de rest van de bevolking? Stuur dan als de bliksem jouw foto in voor de volgende editie van het infoblad. Je mailt hiervoor je foto als jpg-bestand naar infoblad@kruibeke.be (uiterlijk 1 februari 2017). Zo breng je mee in beeld wat er leeft in Kruibeke!

3

5

7

1 Ouderfeest 10-jarig bestaan kleuterschool De Eenhoorn (28 oktober)

2 Licht Ontvlambaar (19 november) 3 Halloweentocht PDK Plus (31 oktober) 4 Umunsi Mukuru (4 september) 5 Halloweentocht De Eenhoorn (28 oktober) 6 Markant Boekenmarkt (16 oktober) 7 College steunt Rode Neuzen Dag (oktober) 8 Scholencross Kruibeke (28 september)

8

8

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5


DEMO RANDENMAAIER Op 19 september vond op de Heirbaan een demonstratie plaats van een randenmaaier, in het kader van het Europees LEADER-project “Goed beheer van de akkerranden”. Dit project is in samenwerking met andere Oost-Vlaamse gemeenten en wordt mee gesubsidieerd door diverse organisaties en instanties. Een dertigtal landbouwers en andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig.

Goed beheer van de akkerrand Voor het beheer van agrarische percelen langs geklasseerde waterlopen gelden sedert 2014 extra regels. Hierdoor moeten land- en tuinbouwers veel meer aandacht hebben voor de waterloop en het beheer van bufferstroken. Het Leaderproject “Goed beheer van de akkerranden” wil hierop inspelen.

Het initiatief De bedoeling is dat landbouwers de randenmaaier kunnen inhuren voor het beheer van de akkerranden. Deze randenmaaier wordt ter beschikking gesteld door een samenwerking van het agrobeheercentrum Eco2, agro/aanneming, de Boerenbond, het ABS, de gemeenten Beveren en Kruibeke en de provincie Oost-Vlaanderen.

In de praktijk Het al dan niet verhakseld maaisel kan op de rand blijven liggen of door de machine op de akker geblazen worden. Een goed akkerrand- en grachtkantbeheer bevordert de goede kwaliteit van de grachten. Probleemonkruiden en verruiging worden bestreden. Bovendien wordt rekening gehouden met de wettelijke spuitvrije zone van één meter langs waterlopen. Geïnteresseerde landbouwers kunnen terecht op www.randenmaaier.be of bij Mathias D’Hooghe 0473 38 48 74, mathias.dhooghe@agrobeheercentrum.be

Aanplanten van een ‘bij-vriendelijke bloemenslinger’ aan de Kaai van Rupelmonde Op 25 april 2016 ondertekende onze gemeente het charter ‘bij-vriendelijke’ gemeente. Naar aanleiding hiervan werd een gemeentelijke bijenwerkgroep opgericht die een lokaal bijen­ actieplan opmaakte. Samen voor de bijen! De eerste concrete uitwerking van dit plan vond plaats op zaterdag 5 november 2016. Samen met een aantal zeer enthousiaste burgers realiseerde de bijenwerkgroep hun eerste actie: het aanplanten van 30 000 bloembollen (lange bloei bijenmengsel bestaande uit botanische krokus, bonte krokus, blauw druifje, boshyacint, sterhyacint en sneeuwroem) onder de notenbomen op het grasplein aan de kaai van Rupelmonde. Binnenkort (vermoedelijk van februari tot april) kan iedereen hier - samen met de bijtjes - komen genieten van een fraaie bloemenslinger.

Voor een Prachtige Lente! Deze eerste realisatie van de bijenwerkgroep werd heel bewust gekozen. We willen dat onze bloemenslinger zichtbaar is en de omgeving verfraait. Door de buurt hierbij te betrekken wordt iedereen ook een beetje ‘eigenaar’ van de bloemen. Bedankt aan alle helpende handen, jullie mogen fier zijn op het werk. Deze plantdag zal ongetwijfeld een fijne herinnering zijn wanneer de bloemen tevoorschijn komen.

Hoe gaat het nu verder? Uiteraard stopt het niet bij deze plantdag. Het is de bedoeling om op verschillende locaties, verspreid over de hele gemeente, bij-vriendelijke bloemen, struiken, bomen,… aan te planten en deze locaties met elkaar te verbinden. Binnenkort komt de bijenwerkgroep samen om nieuwe acties uit te werken. Daarvoor zullen we opnieuw de hulp van de buurt nodig hebben. We houden jullie op de hoogte!

Info Dienst milieu, 03 740 02 44, milieu@kruibeke.be

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

9


in Kruibeke

MA 12 DECEMBER Workshop Markant breicafé

19u30 tot 22u00 Ons Huis € € 8 o Markant Kruibeke i 03 774 16 18 http://www.markantvzw.be

WOE 14 DECEMBER Kerstdiner 13u tot 16u Restaurant De Ceder Molenstraat 1 o Neos Kruibeke

WOE 14 DECEMBER Kerstfeest 18u30 Scheldeland Gelaagstraat 33 € € 30 o Femma Kruibeke i www.femma.be/nl/groep/kruibeke

cursussen en lezingen podium

Tentoonstelling Noord-Zuid Trias in de kerk Kerk Bazel

sport uitgaan

VR 16 DECEMBER Santa Run met kerstmarkt Voormalige rusthuissite Altena, Kruibeke o Santa Crubeca

uitstap € o i

Prijs Organisatie Info

ZO 18 DECEMBER Kerstmarkt Rupelmonde 13u30 tot 21u00 Scoutskoer Kalverstraat 44

ZO 18 DECEMBER Kerstmarkt dorpshuis Kruibeke 13u30 tot 21u00 O.L.Vrouwplein 8 o Dorpshuis Kruibeke

MA 19 DECEMBER Kerstmarkt

ZO 15 JANUARI Nieuwjaars­

concert 14u30 tot 18u00 Kasteel Wissekerke € € 12 o Davidsfonds Kruibeke i www.davidsfonds.be/ activity/division/ activitydetail. phtml?id=45230

10

expo

VR 16 DECEMBER T.E.M. 15 JANUARI

13u30 tot 21u00 WZC Bazel o OCMW Kruibeke

evenement

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5

VR 23 DECEMBER Kerststallentocht 19u tot 22u Daalstraat (Bazel) o Landelijke Gilde Bazel i 03 774 09 24 lievedhollander@skynet.be

ZO 8 JANUARI Nieuwjaarsreceptie 2017 11u tot 13u Binnenplein OC De Brouwerij o Gemeentebestuur Kruibeke


ZA 04 FEBRUARI Winterwende

20u00 Kasteel Wissekerke € € 6 o Zonnewende vzw

DO 19 JANUARI Jaarvergadering

DI 14 FEBRUARI en DI 21 FEBRUARI

DI 28 FEBRUARI Lezing

12u Feestzaal De Watermeulen Burchtstraat 160 o VL@S Scheldekant € € 27 i 03 771 45 63

Werken met beton 19u30 tot 22u Ons Huis € € 12 o Femma Kruibeke i www.femma.be/nl/groep/kruibeke

ZA 28 JANUARI Prinsenbal

Tricot Lilly: een averechts verhaal over “den brei” door Marcella Piessens Den Duiventoren 14u o VL@S Scheldekant € € 1 i 03 771 45 63

21u Sint-Jan Berchmans Rupelmonde € € 1 o De Orde Van Mercator

met popverbranding 21u Markt Rupelmonde o De Orde Van Mercator

DI 07 FEBRUARI Babymassage - oefensessie 09u30 tot 11u Consultatiebureau voor het jonge kind Burchtstraat 11 i 03 760 38 11 gezondheidspromotie.waasendender@cm.be i http://www.cm.be/agenda

11 FEBRUARI Armoededictee

MA 27 FEBRuaRI 28ste Mercatorworp

‘Wil je ook jouw activiteit in deze agenda zien verschijnen? Surf naar www.UiTdatabank.be en voer je gegevens in vóór 31 januari!

ZO 26 FEBRUARI 56ste

Carnavalstoet Rupelmonde 15u tot 18u Vertrek: Temsestraat Aankomst: Markt Rupelmonde o De Orde Van Mercator

© Paul D’Eer

20u Gemeenteschool Kruibeke € Bijdrage voor het goede doel o Davidsfonds, Femma, KWB en Markant

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

11


Groepsaankoop groene stroom De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert opnieuw een groepsaankoop groene stroom en aardgas. Zo kunnen we samen een goede prijs en kwaliteitsvolle service bedingen en een eenvoudig overstap van leverancier maken. Inschrijven kan vanaf 1 december 2016 tot en met 8 februari 2017 via www.samengaanwegroener.be. De veiling vindt plaats op 9 februari 2017. Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. De Provincie brengt de overstap dan in orde. Het aanbod accepteren kan tot 21 april 2017. Door de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan je altijd kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier.

Meer info Gratis infolijn: 0800 76101 (werk­ dagen van 9 tot 20 uur) groenestroom@oost-vlaanderen.be Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je vanaf 5 december 2016 terecht bij de gemeentelijke milieudienst O.L.Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke, tijdens de openingsuren. Maak hiervoor best op voorhand een afspraak via tel 03 740 02 44.

12

Nieuw mobiliteitsplan Kruibeke De gemeente Kruibeke is volop bezig met het opstellen van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Het vorige mobiliteitsplan dateert al van 2003, tijd dus voor een grondige herziening. Een gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Ook in deze tweede versie van het mobiliteitsplan kiest Kruibeke voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (Privévervoer). Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder. Het gemeentelijk mobiliteitsplan is ook het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse gewest, VVM De Lijn, ...) via samenwerkingsovereenkomsten gerealiseerd kunnen worden.

De gewestweg N419, die de drie dorps­ kernen aaneenrijgt en verbindt met het stedelijk gebied Antwerpen en Temse, wordt verder uitgebouwd als een openbaarvervoerscorridor met een multimodaal knooppunt aan de Scheldelei. Dit laatste geeft dan aansluiting op het veer van Kruibeke dat fungeert als een overstappunt voor fiets, auto en watertransport. Volwaardige fiets- en voetgangersnetwerken verhogen de bereikbaarheid, zowel binnen de kernen als tussen de kernen. De drie dorpskernen en de omliggende woonwijken worden verder uitgebouwd als aangename verblijfsgebieden (woonerven/zone 30). Deze moeten weer ontmoetingsruimtes worden en geen verkeersruimtes. Niet alleen de inrichting dient hierop te worden afgestemd, dit moet ook juridisch ondersteund worden.

In het bijgewerkt mobiliteitsplan ligt de nadruk vooral op de leefbaarheid van de dorpskernen, een actualisering van de wegencategorisering en de fietsroute­ netwerken, en de uitbouw van een duurzaam parkeerbeleid. Het mobiliteitsplan van Kruibeke vertrekt van drie krachtlijnen : • multimodaal: alle vervoerswijzen komen aan bod • globaal: omdat de verkeersplanologische visie wordt ingepast in deze van het stadsgewest Antwerpen en van het Vlaams gewest • complementair: aangezien verschillende vervoerswijzen op elkaar afgestemd worden

Het parkeerbeleid voor de drie kernen is gericht op het opvangen van de lang­ parkeerders aan de randen. Kortparkeren en bewonersparkeren blijft mogelijk in de dorpskernen. Het doorgaand zwaar vervoer wordt uit de gemeente geweerd. Via bedrijfsvervoersplannen wordt het gemotoriseerd verkeer beperkt van en naar de noordelijke bedrijvenzone, en tot slot zal met sensibiliseringscampagnes getracht worden het verplaatsingsgedrag van alle inwoners te beïnvloeden. Wil je meer over het nieuw mobiliteitsplan vernemen? Begin volgend jaar zal per deelgemeente een informatievergadering worden georganiseerd. Meer info hierover volgt later.

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5


Waasland Klimaatland Wase klimaattop 2016

Tijdens de eerste Wase Klimaattop in het Bazelse kasteel Wissekerke werd op 14 oktober het startschot gegeven van de actie ‘Waasland Klimaatland’. Maar liefst 150 mensen, waaronder de burgemeesters van negen Wase gemeenten, een ambassadeur en twee ministers, woonden de top bij. 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 Om de klimaatverandering tegen te gaan slaan de provincie, Interwaas en de Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster) de handen in elkaar om de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent terug te dringen tegen 2020. Die inspanning moet zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving. Tijdens deze eerste klimaattop wisselden de deelnemers praktische ideeën uit over een concrete aanpak. Via het klimaatplan worden de burgers geïnformeerd omtrent problematieken rond klimaatverandering en energieverbruik in het Waasland. Deze winter krijgen de burgers zelf de kans om ideeën aan te dragen. Meer informatie hierover volgt begin 2017.

regionale klimaatvisie klaar te hebben. “We moeten samen zowat 200 000 ton minder CO2 uitstoten. Dat is mogelijk, maar uiteraard zullen we daarvoor fors moeten inzetten op milieuvriendelijke alternatieven. Dat zal niet alleen het klimaat ten goede komen, maar zal ook jobs opleveren in een energie-efficiënte economie”, aldus projectcoördinator Kristof Van Gansen van Interwaas.

CO2-neutrale gemeente tegen 2020

Burgemeester Jos Stassen gelooft erin dat Kruibeke de doelstelling zonder problemen kan halen en kijkt dan ook al verder dan 2020: “Ik denk dat de grote ambitie is dat we daarna nog verder gaan, want 20 procent is nog maar een begin. Wij moeten vooral zorgen dat we een goede basis leggen voor de generaties na ons.” Dat houdt in dat we het nu al moeten hebben over de toekomst van onze regio op vlak van schone technologie en innovatie, zoals bijvoorbeeld windmolens, zonne­ panelen, fietsbeleid, elektrische laadpalen, deelwagens en energie-efficiëntie.

Als gastheer van de eerste Wase Klimaattop heeft onze gemeente hoge ambities. Tegen 2020 wil het gemeentebestuur namelijk een CO2-neutrale gemeente worden. Hiervoor zullen structurele maatregelen worden getroffen; zoals het herbekijken van het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen en het investeren in LED verlichting (binnen een periode van vier jaar zou op deze manier de openbare verlichting in Kruibeke worden vervangen). Schepen van Energie Kris Smet is tevreden met deze eerste top, maar weet ook dat de gemeente dit niet alleen kan bereiken: “Het is geen vrijblijvende bijeenkomst geweest, op de volgende klimaattop in 2017 moeten er resultaten getoond worden. Kruibeke loopt voor in deze materie en andere gemeentes volgen nauwgezet wat we hier aan het doen zijn. Ondertussen hebben we ook een actieplan klaar om naar de bedrijven in Kruibeke te stappen, de eerste testen lopen momenteel. Onze acties naar de bevolking starten we op in 2017.” Meer info www.waaslandklimaatland.be

Samen op weg naar minder CO2

Alle aanwezige burgemeesters van de negen Wase gemeenten plaatsten hun handtekening onder het ‘Burgemeestersconvenant’, een Europees initiatief om het lokaal energieen klimaatbeleid te versterken. De Wase gemeenten werken samen om binnen het jaar een

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

13


jubilarissen Jubilarissen die op 22 oktober 2016 door het bestuur werden ontvangen – © fotografie: alex deyaert

Gouden bruiloft - 50 jaar

2 juli 1966 Martens Karel Smet Kristiane Bazelstraat 128

16 juli 1966 De Bouw Prudent De Bock Adrienne Rupelmondestraat 55

12 augustus 1966 Van Hoyweghen André De Bruyne Maria Kerkstraat 65

27 augustus1966 De Ryck Gilbert Amelinckx Marcella Korenbloemstraat 14

27 augustus 1966 Wulteputte Aimé Maes Marie-José Hoogstraat 71

10 september 1966 Van Wouwe Gustaaf De Ben Christiane Kattestraat 117

15 september 1966 Van Hese Hubert Henriksen Elisabeth Kalverstraat 26

20 september 1966 Vercauteren Robert Denert Magda Kalverstraat 93

14

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5


Diamanten bruiloft - 60 jaar

7 augustus 1956 Foubert Livinus Gorrebeeck Magda Langestraat 21/0002

28 augustus 1956 Oste Frans Maes Julia Nieuwe baan 20/A

11 augustus 1956 Cassauwers Henri De Vreese Erna Polderstraat 112

16 augustus 1956 Van Goeye Remi Steenssens Gerda Hendrik Mertensstraat 8

15 september 1956 De Backer Frans Van Goethem Simonne Kruibekestraat 58A

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

15


Kruibeke sport Er valt heel wat te beleven op sportief vlak ik Kruibeke. Het gemeentebestuur nam het masterplan ‘sport en vrije tijd’ op als één van de beleidspijlers en dat krijgt steeds meer vorm. Na vele maanden van voorbereiding is het tijd om te oogsten:

mend zicht van de Ruppelmondse kreek, de Bazelse polders en kasteel Wissekerke alvorens je de sporthal terug bereikt. 11

Kruibeke

Mountainbikeroute

Loopomloop In juni opende een nieuwe erkende loopomloop in de prachtige polders van Kruibeke. Zowel de beginnende loper als de geoefende sporter vindt hier zijn gading. De loopomloop met 3 lussen van ongeveer 5, 7 en 10 kilometer bestaat voor meer dan 80% uit onverharde grond. Je vindt er makkelijk de weg door de duidelijk bewegwijzering. De start- en aankomstplaats is sportcentrum “de Dulpop” in Bazel. Veel loopplezier!

42 km Provincie Oost-Vlaanderen

Eerste kunstgrasveld in Kruibeke

Mountainbikeroute Daags na de Polderscross in oktober en net voor de traditionele editie voor de bevolking, werd de nieuwe erkende mountainbikeroute geopend!

Kruibeke beschikt sinds kort over een prachtig A-terrein in kunstgras. Ook de achterliggende zone van het terrein werd aangepakt. Deze oplossing kwam er nadat de 4 voetbalvelden in natuurgras vaak onbespeelbaar waren door het slechte weer en overbelasting. De feestelijke opening vond plaats op 11 november. Alle voetbalploegen uit groot Kruibeke waren erbij, maar liefst 931 aanwezigen konden mee genieten van dit volksfeest op sportcentrum “Kerkeputten”.

Het parcours loopt in twee lussen doorheen Kruibeke: • De groene lus is 21,5 kilometer lang en loopt via opnieuw opengestelde dreven en kerkwegels de Kruibeekse polder in. Via voornamelijk onverharde wegen en langs prachtige kreken gaat de lus terug naar de sporthal. • De blauwe lus is een parcours van 28 kilometer lang en sluit aan op het netwerk van het Waasland en loopt via Kallebeek Veer en de Scheldedijken richting Rupelmonde. Langs deze route kan je genieten van een adembene-

16

kruibeke info | december 2016 - februari 2017 | nummer 5

Strategische ‘quick wins’ en hefboomprojecten In afwachting van de effectieve bouw van een nieuwe sport- en vrijetijdshal, worden in 2017 een aantal projecten uitgevoerd die op korte tijd een grote verbetering kunnen betekenen of die versterkend werken op meerdere vlakken: • Bijbouw van een zaal voor dans- en bewegingssporten in sporthal “de Dulpop” boven de bestaande kleedkamers. (aanvang van de werken: augustus 2017) • Bouw van een tribune tussen de voetbalvelden op sportcentrum “de Dulpop”: er wordt een dubbele tribune gebouwd tussen de 2 velden, zodat ouders en toeschouwers beschut tegen weer en wind naar het voetbal kunnen kijken. (timing mei 2017) • Aanleg van 2 nieuwe kunstgrasvelden op sportcentrum “de Dulpop”: momenteel liggen de voetbalvelden er vaak niet goed bij door een overbelasting van de velden. Na de positieve ervaring in Kruibeke volgt ook Bazel. (start aanleg: mei 2017) • Aanstelling functioneel ontwerper: om de juiste behoeften in te schatten van de sporters wordt een functioneel ontwerper aangesteld die een voorstudie zal maken. Deze voorstudie zal de krijtlijnen uitzetten waarbinnen het ontwerp later kan worden uitgevoerd. (aanstelling functioneel ontwerper: januari 2017)


in de kijker DE GEMEENTELIJKE GROEN

DIENST

Je hebt ze vast al in het straatbeeld aan het werk gezien: onze mannen van de groendienst. Of het nu een stralende lentedag is of eerder een gure herfstdag, ze staan altijd paraat om hun taken met veel enthousiasme uit te voeren.

kerkhoven

Als onze kerkhoven er tegen 1 november weer netjes bijliggen, is dit onder meer te danken aan de inzet van onze groendienst.

team

Te herkennen aan hun oranje fluo werkkledij, zorgt dit 9-koppig team van ploegbaas Luc voor het dagelijks groenonderhoud in onze gemeente. Wist je dat hun takenpakket heel wat uitgebreider is dan alleen maar het onderhoud van grasperken, hagen, bomen, bloemperken of sportterreinen? Je leest het, onze groene jongens zijn van alle markten thuis!

vuilbakjes

Het dagelijks leegmaken van de gemeentelijke vuilbakjes en helaas ook het opruimen van de sluikstorten maakt deel uit van hun takenpakket.

stormweer

Ook na stormweer staan deze mensen systematisch paraat. Takken en bomen die tot onveilige situaties leiden, worden door de groendienst aangepakt.

bladeren

Zij zorgen verder eveneens voor het opruimen en afvoeren van de afgevallen bladeren van de bomen. Sinds vorig jaar heeft de gemeente beslist om geen bladkorven meer te plaatsen. In het verleden moesten we immers vaak vaststellen dat deze bladkorven onterecht gebruikt werden voor tuinafval, lege blikjes, restafval, tot zelfs afgedankte elektronica. Onze groendienst zorgt er daarom voor dat deze bladeren systematisch worden opgehaald in de periode dat de bladeren van de bomen vallen.

nummer 5 | december 2016 - februari 2017 | kruibeke info

17


Burgemeester Jos Stassen

De Polderpagina’s

De Polders van Kruibeke bij storm en ontij Gemiddeld twee maal per jaar bestaat de kans dat de Schelde buiten de oevers treedt als een noordwesterstorm en springtij samenvallen. Om watersnood te voorkomen maakte de overheid hiervoor het Sigmaplan op. Sinds oktober 2015 is het gecontroleerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke klaar om water te bergen. Vanaf december tot februari zijn de waterstanden van de Schelde het hoogst en is er het meeste kans dat het overstromingsgebied in werking treedt. Jos Stassen, burgemeester van Kruibeke, vertelt ons meer. De winterstormen komen eraan. Hoe bereidt het overstromingsgebied zich hierop voor? “De Polders staan altijd paraat. Een gecontroleerd overstromingsgebied is een unieke oplossing om veiligheid in de regio bij stormweer te garanderen. Het water stroomt over de overstroombare dijk aan de Scheldezijde als het waterpeil boven 6,80m stijgt. Het overtollige rivierwater kan zo tijdelijk geborgen worden in het overstromingsgebied. Hierdoor neemt de druk op de dijken af en wordt de waterstand tot 40cm minder hoog verder stroomopwaarts zoals in Temse, Mechelen, … De ringdijk landinwaarts beschermt het achterland tegen het overstroomde Scheldewater.

118

communiceren en organiseren. Het afsluiten van het overstromingsgebied gebeurt steeds in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde. Als de storm rond schooltijd verwacht wordt, brengen we de lokale scholen op de hoogte. Het gebied wordt vervolgens afgesloten. Alle toegangswegen gaan dicht met slagbomen. De lokale politie doet daarna nog een inspectieronde in het gebied. Het veer van Bazel vaart niet meer uit, maar het veer van Kruibeke nog wel tot waterpeilen onder 7 meter.”

Zodra het waterpeil van de Schelde deze cruciale hoogte dreigt te overschrijden, sluiten we het gebied uit veiligheidsoverwegingen af voor het publiek...”

Wat gebeurt er als de storm is gaan liggen? “Na de werking van het overstromingsgebied, worden eerst de wegen naar het veer van Bazel gecontroleerd. Zodra de veiligheid en vlotte bereikbaarheid gegarandeerd is, gaat het veer weer open voor het publiek. Daarna volgen de andere toegangswegen en jaagpaden binnen het overstromingsgebied.”

Als burgemeester coördineer je het veiligheidsplan. Wat zijn de voornaamste stappen bij stormweer? ”Een te hoog waterpeil wordt twee dagen op voorhand aangekondigd door het Waterbouwkundig Laboratorium. Dan roep ik de veiligheidscel samen en starten we met

Heb je een tip voor de bewoners bij stormweer? “Als er watersnood dreigt en we de toegang tot het overstromingsgebied afsluiten, is het belangrijk dat er in het gebied niemand meer aanwezig is. Goed de veiligheidsinstructies opvolgen, is dus de boodschap.”

Kruibeke info | DECEMBER 2016-JANUARI 2017 |2017 nummer 3 kruibeke info | december 2016 - februari | nummer 5

Bergenmeersen tijdens de sinterklaasstorm 2013 © Waterbouwkundg Laboratorium

Veiligheidsoverleg

“Bij overstromingsgevaar worden alle toegangswegen afgesloten met slagbomen en de lokale politie doet een inspectieronde in het gebied.”


Simulatie stormtij

Polders populair bij veldrijders

Het Sigmaplan werd door de overheid gelanceerd na de zware overstromingen van 1976. Het plan wil door dijkverhogingen en overstromingsgebieden rond rivieren de watersnood voorkomen. En met succes! Tijdens de sinterklaasstorm van 2013 traden 12 overstromingsgebieden in werking. Het overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke, is het grootste van het Sigmaplan.

Š Paul D'eer

Wat is dat, het Sigmaplan?

Op stap met Xavier de Ree sss_AR-paneel_template eva_V1.indd 1

Xavier de Ree gidst je voortaan met veel plezier door het natuurpark Kortbroek in de Polders van Kruibeke. Met de Xavier de Ree app scan je de zuiltjes bij de rustpunten en verschijnt Xavier om je wegwijs te maken. Hij geeft je uitleg over de fauna en flora. Luister naar zijn verhalen en speur in de natuur!

3. scan dit zuiltje

1. ontmoet Xavier in 3D!

2. download de Xavier de Ree app

6/04/2016 10:03:07

Op 15 en 16 oktober 2016 vormden de Polders van Kruibeke en Bazel het wielerepicentrum van Vlaanderen. Bijna 10.000 bezoekers supporterden voor nieuwelingen, junioren, vrouwen, de BV cross en U23 + eliterenners. Op zondag 16 oktober kon je je eigen benen losrijden op het parcours in de Polders van Kruibeke. Deze jaarlijkse traditie zet MKMK Events in samenwerking met de vzw Polderscross de komende jaren verder. De professionele organisatie is de gemeente Kruibeke en de Belgische Wielrijdersbond (KBWB) niet ontgaan. De KBWB keurde begin oktober de kandidatuur van de gemeente Kruibeke goed om op 12 en 13 januari 2019 samen met de twee Polderscross organisatoren het BK veldrijden te organiseren.

www.poldersvankruibeke.be De Polders van Kruibeke

Download hier gratis de app Xavier de Ree (beschikbaar voor iOS)

19 2

nummer 5 | december 2016 -2016-JANUARI februari 2017 | kruibeke info nummer 3 | DECEMBER 2017 | Kruibeke info


Kruibeke INFO december 2016 - februari 2017  
Kruibeke INFO december 2016 - februari 2017  
Advertisement