Page 1

.hu

ww w. kr

ud y

lib

Il

1 î . rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

i \ \ iM à ï

/j-.:


A birtokos

ilő

neve

A birtokrészlet

lakása

ház-

osz­

száin

tály

>> '«a m *cS Io szántóföld

......*' “ j kert

' rét

szőlő

I

*w •* o +a ®*3 *«s ,2

területmérték:,

■g *■• hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

W f IM .

.hu

iá L

¿ M d '/U

lib

& A -

C L.

LL

ud y

t/

(r

¿ /V

:f ,{/? ttfv z x c j í//7 f /t í/n

1 1

£

JSL

£

a i

ww w. kr //

O /y n / J

ÍL

r /'in o h

J L

■( (

r ~Jíú

-

02. J? '

//

\j£ x A jlé C S

.

/L L _ i — (X ^ ~ -

ÍL

/ / ' Oldal

l}6


mivelési ága

A birtokrészlet rét

legelő

szőlő

Megjegyzések erdő

1 kataszteri hold =

területmérték

nádas

földadó alá nem eső terület

terület összesen

1600 [ J öllel

Ártér

alosztályozás vizszín szeiint

jelzése hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold □ a oszt. hold □ öl

m /

[m/

*

m

/

y /x

<//

------

□ öl ■

k. hold

□ öl

z

i

lib

í7 A / /

ud y

1)3$ j

kohold

sr

$ f

/

k.holdj □ ől

.hu

hold □ öl hold Dől

•/f T íjj z .

1

y

Jf

y

s■

**---—

ww w. kr

/

U r /

r

/// i

>i

i .

..............t l \

p ^ C T j í___ d*M __ ÍS*L Í~ T'é3QiK lb«WW Btr,í

___lá llís z ,

/J 7

-

-

/

J

n

i

/)■tlb

f .9

M

/o

m -

M

'

/ f

f . K.

m

4 ktt í

s 1 -» 1n* 1 »«c 1P Cl

// /

Ua

/ / V \í - í

<4

r r -1 w 1

1 1. rakt. sz. JAh

H l

i ii á. |*

íf m

1 1 Kati íiszter.,

«v 11

i

(Beliív.) '

1

í (1

iv 6 fillér.) JF

1

^


A birtokrészlet

ház­

osz­

szám

tály

lakása

neve

/r k

/ /

w m É a J --

vizsgálat folytál változtatott osztály

A birtokos

A A diiló birtok­ száma részlet vngy hely­ neverajzi száma zete

szántóföld

kert

rét

mivelési ága legelő

szőlő

erdő

nádi

1 kataszteri hold — 1600

területmérték:

hold □ öl hold □ öl hold [

hold D ől hold □ öl hold □ öl hold □ öl > 0

'■

.hu

% J .... /

-------

-----

í f

/ / - .

X

(2y

o

/

(X ./

'i

5T~ K

*-y— -- /

V

\

(iü

/

Jj _

NI

/ *

* *

m -

ud y

(jL

//

lib

y~ I+Xf-*---

------

ww w. kr

-- -----n

í-

ŰL

; / /

\

\Hu

--4/----f

if í /

,r

m l

— ^---

11

/

M l

ff

(, ■

¿ ¿ .

m

&

6

a

d y c

-----

|

-

ü

I

\1L

// /

» .. -

1

i »

f[l 11. rakt.. sz. Kataszter.


rét

1 kataszteri hold =

területmérték: □ öl 1so ld i Q öl 1i d d

erdő

legelő

szőlő

földadó alá nem eső terület

nádas

1600 Q öllel

terület összesen

3£.hold

hold □ oi oszt. hold □ öl

□ öl 1í. hold □ öl ií.lioldj Q öl

0/1

f .

q;l /

lib

44-díWl

m Is

:

íc ta 4/zIlÁ/Pl '/ / IS

|

f .,(-

-fm ii-

\

------

1

£*■

(o /

/

— ■■o?

1P

j:

it t

I

/ 7?

<

—h U ifí ------

le

------

i-x~ kt—f—L M a

Un

m

ift.JlíiA 'l ¿1u A m .

ww w. kr

! Ij

-----

»

U L

------

ol i

.hu

I f / ' /m - •

J .

vizszín szerint

ip]7PSP

hold □ öl hold | □ öl hold □ öl hold □ öl

[□ öl

I

alosztályozás

ud y

írt

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

A birtokrészlet

m

í

%

'0í>

Is

f a--

I

TI /f ¥i"

S -C

i

/ ':A jL

1

J7, “TT i f y-i

t

4 — ■/!<?

■Mffe-

ir

%

|

lU ' U is

<■

l)

It t / r

ff

Is -m

n

is '

r

11 D ík fth \í, m T __ _

í

( - —/ - ■

f

Ml

-plH -H1-

'I

) /

w 1

á


A birtokos

Ma

lfM .

iS

osz­

szám

tály

J /L f

4, U h 'rJ~d±4 x .

//

CL: ■ ¿E •

iff-

¿ v ' V ,v ¿ ^ y iH f O M , y < / / //" 6 /. / / ^

U-

U ff I '

¿L

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold

erdc

1 kataszteri hold

területmérték:

hold D ől hold C

□ öl

M '.

ÜL

/éif <

& r

/^ /

M f

tu

...

f/

legelő

szőlő

/

L L ^ jf L

(■

rét

/

r-2—

X

kert

.hu

lakása

ház­

szántóföld

¿ ff

i

lib

%

neve

mivelési ága

A birtokrészlet vizsgálat folytán változtatott osztály

A A dűlő a birtok­ száma N3 részlet hely­ vagy G neve­ >■ rajzi 3 száma zete CN O

>

. /

X

ud y

¿ A ■ CL .

r s /

A

!

%

■X

f i

4

■T

//

c/

■ft

/

ww w. kr

,X

// X

CL

//.

///

--------

¿5?

. Yf

s í?

Hl

W

i Z

/

\

/ / v V /fr/z 'rí// / '

J ft //

L _ J fy

/ ■

n

H!L ff?Z kW

/ '

ü t , CL

ff

m/ m

/

CL •

L

*

'/ ' c /Z t'Z tx ’

}/

.^ 5 /

!

f/s f/Z /h /jc A ^ c t //fsch

Oldal

/l m 11. rakt. sz. Kí


A birtokrészlet rét

szőlő területmérték:

ww w. kr

ud y

lib

.hu

hold d ő l hold Dől

m


A birtokos

A birtokrészlet ház-

osz­

szám

tály

lakása

vizsgálat folytál változtatott osztál v

A i A tliiló j. birtok- ij száma részlet j • hely- j[ ™gy í acrerajzi jF száma ;; zete

szántóföld:

kert

rét

szőlő területmérték:

hold, Döil hold □ öil hold j □ öii hold □ öl í

mivelési ága legelő

erdő

1 kataszteri hold =

n; 160

hold □ öl hold j □ öl hold

/ /

í

1

3 3

u

ud y

-

J

/

lib

f

M V

?

.hu

It t 7

i

-

5B I

If

//

£

ww w. kr

IH

//

Jt

n

f

n

Ü a / /

/

W-- r—

r~

3

n

- /.!

/

/

..

1 Í!

.1 ii m

•' v

---------------------

/

/ /

/

....

eV

r

1 11. rakt. sz. Kataszter.


állami nyomda, líuűapest, loia.

lib

ud y

ww w. kr .hu


A birtokrészlet szántóföld

kert

rét

szőlő

ww w. kr

ud y

lib

.hu

területmérték:


A birtokrészlet

legelő

szőlő

Megjegyzések nádas

erdő I

területmérték: iold □ öl hold □ öl

1 kataszteri hold =

földadó alá nem eső terület

1600 Q öllel

terület összesen

alosztályozás vizszín szerint

jelzése

hold Dől hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold I□ öl oszt. hold □ öl

k.hold

□ öl

k-hold □ ö i k. hold □ öl

ÍLq

M At

.hu

/ 4

/ 31/

’U>

lib

rét

mivelési ága

'¿¿1

1

UűIj

mj

*1 -

ud y

M

//

ww w. kr

is

k

¿£1

X/

r .

2 /o

2L

21

lT áá l

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

If

i4 L Is

Ht

V (1 iv 6 fillér.)


w A birtokos

A dűld birtok- száma részlet vngy

N SS3g 00

hely­

& "HS CN O

rajzi száma

neve

neve­ zete

y

M

ű

ház­

osz­

szám

tály

lakása

/ y \V

A birtokrészlet vizsgálat folytáa változtatott osztály

A

szántóföld

kert

rét

mivelési ága legelő

szőlő

erdő

nádas

területmérték: hold □ öl hold □ öl hold | □ öl hold □ öl >

hold □ öl hold □ fii hold

/

//f.

L& l Ll

A

/sldzc/A

.hu

/ Vv V

t'W Z '$<7 ' 7

/ // /

//

1W 7

lib

7

■iii

<&<: / h"i'wa/'ے

/ v/

/ f

f

'

/

1 fí V

'

' 7

ud y

//

p „

"

39V

//

/

!(

7

*

jjL

X

/£ /

U ’ iU ,

x Ml

Æ

u m

.

//# /

/

---.

'/

X

j

/

ww w. kr

I

~ r ..

%

ít)

/

ff

f a

a

m i

> A jlŰ (y o

40

Ic r n y /H

W

f e

V

"o

á

M

á

m

S

iiíj

h U sífs.

Í

u

M > t/

'^ { f

%£ í )(j^ ' & l1yÚ (yí-C Ü ^

h ív

u

K /? r .ÍÉj—il— /

J jU

a

-

M

....

3

Ii Oldal

1 i

------- -------------

m

, J

í _

í 11. rakt.. sz. Kataszter. (


lib

ud y

ww w. kr .hu


A birtokos

A birtokrészlet >>

lakása

neve

ház­

osz­

szám

tály

Ö N ^ M o 2 i ■s n * JS Ö u aX) £í ns3 .S£S ►

szántóföld

kert

rét

szőlő területmérték:

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

-

f

l -„ Ü L

.

.

¿ fó í ^ .¿ a j) j m j n M / 'L

.

SÁL

h rL

i i

J

]

é jd . r /

<74v 'A /-

6

/i.

0

o0 ^ ,

/

■fo

~

í m h m ^ M fy ffhAsiArtiAMM. y&fyMk W V

y

/

SIkaÍ iUt

"

H

... .

I<

m a

%-VT\.

l

Ya S^Máav \ I f/ w ^ a•a a ^ , JvlwövLo 1 /v\aa4,'

- t ? i Oa I/U

n k L

[ÚWMJtiü

y-- K---- u.-4------ Vr-- 1-1— *----------- —--- ---- ---

M

cP ' ... 1

/

?

m i

fovhAh........... .

ffíPvX o^viA íu,

%

&

th

I

r

f

U

Í1V / u

J ^ ^ u W l ^ p U a a T ] ‘YVC- 9 ^ t

i k

.m

;

jw ~r t.... h-

JloV'ŰU/i ÍPoIwOy

J

-■■m /—

;PP

z

rHn

---------

ww w. kr

/

/ ; /

/

h

£

H ^ ií ~P.

________

f

ud y

/■

^

s

I

A, ---M :É u í/m -Ááff. 2 JA

-

{/

._

.hu

ÍÁ

lib

_ _

m

«

M aáA/UÁ ü V k u iv tit (J p ' | N T

h í i

Oldal "

\

r

a (


A birtokrészlet

m

iv e lé s i

á g a

M

f ö ld a d ó r é t

e r d ő

le g e lő

s z ő lő

a lá

Á

e g j e g y z é s e k

r t é r

n e m

n á d a s e s ő

t e r ü l e t

t e r ü l e t a lo s z t á ly o z á s

területmérték:

ö s s z e s e n 1

k a t a s z t e r i

h o ld

=

1 6 0 0

Q

ö ll e i

v i z s z í n

s z e r in t

je lz é s e

□ öl hold □ öl

h o ld

h o ld

ö l

ö l

h o ld

ö l

h o ld

ö l

h o ld

ö l

o s z t .

h o ld

k . h o ld

ö l

k -h o ld

ö l

ö l

k . h o ld

ö l

- 4

/

/

f ‘

¿ V

M

I

n/

/ \s

/

0

0

.

P *

¿

/

/

lib

/

.hu

1

/

/

/

.

f

(

/

.

*

J

/

ö -

f

H

o

J t>

3

S

.

K

A

ud y

'

2

-

V

.

1/

If f Á

k

L k

fy .

h

p

l

*

-

ww w. kr t

/

ik .......... ! >

3

A

M

h

1

/

iS

'

r

5

'/

'

p

.

7

J& -

f it ?

¿

M

Jz h —

\

__. S

v Jr f i-

3

.

M

j

------

¿

5

7

é S

-

ff

f

f

f

f

f

f

ő

/ /

--------

l

//

/

m

P

h

kir. állami nyomda, ttudapes, 1912,

lo ld

ff

/ ?

M

i

1/

/

n

i

I

H 1

1

■ ......../

;

*

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

J

(1 iv 6 fillér.)

Á


mivelési ága legelő

erdő

1 kataszteri hold =

náda 1600

.hu

hold □ öl hold □ «1 hold

Irfp .

| 1

ww w. kr

ud y

lib

s 1 1

; ' ---------

11. rakt,. sz. Kataszter.


A birtokrészlet szőlő területmérték: H hold f□ öl hold □ öl

legelő

nádas

erdő

1 kataszteri hold

=

földadó alá nem eső terület

1600 Q öllel

terület összesen

vizszín szerint

jelzése hold □ ö i oszt. hold □ öl

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

f i

k. hold

□ öi

k. hold

□ öi

k. holdj □

___ f f ő

V

¿crP.

Zw

f

f

0^7

h

ív

d^típXCtrrvi

'J

ff

h

ud y

*

*

$

ww w. kr ------

-/úÁÁtiJf

/&

■u

K i*

&QM

í>y

/¿ r í

■ h c Á Á a t'

- "

H / /

%

. .

3

73. T----

M

i)l

lib

2n //

(

J

_

alosztályozás

.hu

rét

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

'9

j

% 4

/ %

r í J/

%

¿19

..

f

f

-

■ / r

í

------ ------

f r íz ,

..:

Ű >D

•• r í z

"

A

-------

m

¡S '

(

e

c c

?c.

n

--------

1 T fi tsctj

7

/

s >

/ / /

U S

a

! 5

m

t r

15)

------

--------

| 11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

(1 iv 6 fillér.)

a s


A birtokos

A birtokrészlet

lakása

neve

< la

osz­

szám

tály

szántóföld

rét

területmérték: hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

.hu

M

\A,Kj

amák

M

$

$j /Wlj C

H ű i \w \_

Í5í

lib

rttu A U V ffiv v m í/1 (VV<«-;Wt

AA.W

m

ud y

J A~AaJ~A u

ww w. kr

M

rí«

ct 1 / K U u rA

<oWj_

%

M

^ÍVnu<ovt-

L 0 /

tfi

X l uffiux-uA

J Si­

/3

t ii

J Ö lU ^

k

I

7

-r-

---------

•^ t 4 > ^'1'vU^tVVi i ^ u l /V ik i

a

szőlő

/#/

-

kert

¿a-

é M

ház-

vizsgálat folytán változtatott osztály

A dűlő száma vagy ueve-

-

¡5D

l .^ A áT\

ü

Oldal 4


legelő

szőlő

erdő

1 kataszteri hold =

területmérték:

|

földadó alá nem eső terület

nádas

1600 Q öllei

terület összesen

vizszín szeiiní

JCl/íCÖC

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold □ öl hold □ öl

alosztályózás

e/J

'

m iS

/

Z i

—/

U -

l'L

'v

n /

lib

faM ay - $r

--------

ud y

M /

1

sS~~

í'f

-----

k. hold □ öl kohold □ öl k. kold □ öl

hold □ öl oszt. hold □ öl !

.hu

rét

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

A birtokrészlet

¡ét

)ln f/l/zJw&)

/M

,//

ww w. kr

//f is

i

t)., Itíi-ÁJutf v/ ...

f f //

/f

ff

ff

/f

//

fó\

ff

/¿c-

IS

fíw

1

11

//

r í

>

/

-

'fi &

f!l

j

m

M , ------------- j

>

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

JL

1

1

1

í

(1 iv 6 fillér.)

3


*s«N33 m « ■a

>* f— SS3 ÜQ

fej r t o k ­ ré s z le t

hely­ r a jz i szám a

A birtokrészlet

A birtokos

A dűlő szám a

vngy

ház­

ŐSZ-

lakása

n e v e

neve­

sz á m

z e te

tá ly

vizsgálat folytál változtatott osztály

A

s z á n tó f ö ld

k ert

ré t

sző lő

mivelési ága legelő

erdő

l kataszteri bold =

nádas 1600 Q

te rü le tm é rté k : h o ld

□ öl

hold

□ öl

hold

□ öl h o ld

□ öl

hold □ öl hold □ öl hold

ö

i la v .

m

M

j ö v iM r l

íf^ v x W

__^/aaKA; c^\^0L{Á)k

__

■I "

'f'íhAAATl <Wb

m i

^ ■ W vO Í ^ J u l u \ t A U \

M

(í’flX ^/lAyüUU^

Vs,

o '^o o1& l a\o! u \

ih

/

g t W lí 't iU

lib

v -tJ t U

__

IS )frr-É viw tá, '*3 < fy *\*4 '

^ o m íc h

o ' M

4

i

iá t

tf

Ö

<3

r o w

W'

"

f

a

o o l ty a i

____ •''

ww w. kr

KM,i d

-Muüdb

'vvtn

35 iá lő

\n

_/i

J MJMfcvf f u t u x u l \ l ví lj

it t

A s

M

h iíh l W M l '/l/VVl/'D'Vl

flfa t/ j f a

$

ud y

qj^ í í

.—

.hu

f o u ' H u

\

J,

¡Ifi

-

g /|w . w i ö v ..

[ ■k

'p

/

t

1

j

Oldal 1!. rakt. sz. Kataszter.


szőlő

1 kataszteri hold

területmérték:

nádas

erdő

legelő

=

földadó alá nem eső terület

1600 Q öllel

terület összesen

vizszín szerint

íp] 7pqa hold | !□

hold [□ öi itiold j 1□ öl 1hold I□ öl hold 1□ öl h o ld j Q öl iitold

1

alosztályozás

81 .oszt. ]hold !□

öl

ií.hold i□

öl 1i. hold j□ öl 1£. holdj |□ öl

[3 öl

wt--- --- '44da*>5 ~

~r~f ~i

l

1 ----- "i"

..- ’

y/

1

!

M

.hu

rét

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

A birtokrészlet

" / 'frj' ■ ■jgffnr*" M

_.; __ i

/ /

tt

//D

SÍf

lib

//[ ) ✓

! is

/m

M —----- ^ rr-

é*1A

ud y

----------

1

------

ww w. kr

1

..... ..

l i

153 -------üOikm^f IS

1/

//

//f • /

ff

m! —

•I

ff

/Áé> *

,

Z53.

m /

//; / fk

1 r

1 |

fr

~~t~T

i" i

ff

99 / /

I

9.9

~T~n'

-----| ' m

m

/

i 13. i•akt,. í5Z.

Kiitasztc¡r.

c1 iv <> fffiéi

(B(3ÜV.)

-

_____


A birtokos

A birtokrészlet

neve

ház­

osz­

szám

tály

lakása

á

vizsgálat folytán változtatott osztály

A dűlő száma vagy neve­ zete

szántóföld

kert

rét

szőlő területmérték:

hold

□ öl

hold □ öl hold □ öl hold

□ öl

’■*V*,,' ^> ¥#L fl aBk* />

*V-

mivelési ága legelő 1 kataszteri 1: hold □ öl hol

i ■

eYt%)v y ,

CTilluA Ü a \

.hu

(j'Á0Í<|<p CÍegJ-t/tiv.’ »jVtt

1/

M 7

JM11 c l A / f t ^ u i u i u t y .

(&f ii í / t í'-ü;

// /s/>’ ' CAin (.iQ'VtC

m

ud y

lib

J nf

f

í

m

r

i

/¿ o

ww w. kr

/¿?0

ÚAA'!-

^1

T

TX'

11

f

M

5'

2/(o

/5a

Q .V n fM / ^ ¿ ¿ U 3 /( a

U y

,Q J .

Oldal

a

— .—

í t./p/ 11. rakt.


szőlő területmérték:

>1 hold D ől hold □ öl

legelő

Ártér

Megjegyzések erdő

1 kataszteri hold =

nádas

földadó alá nem eső terület

terület összesen

1600 Q öllel

álosztályozás vizszín szelint

jelzése hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold □ öl oszt. hold □ öl

M LlUk ' i '' ".... "'

□ öl k.hoidjnöi

k. hold

□ öl

k. hold

M. !

;

/

r

/? / 1?

//

M ..

/ (fM

" j/ //

tS

/

'

*¡5

!

á

//

r¥6. ....

m i

ww w. kr

\

---------

lib

M

ud y

rét

mivelési ága

.hu

A birtokrészlet

/ //'

f

r-t

/

n

r. P*.

[?k

//f

m ifjúig

r>

/ / l! ■V *

fj/ 7

n

-

Ms

■ 1i------| i

iH

/M

fi

/

,

9-é

.

á

r.

/

{? \

i /

tö/t /

J

/

) ^

:

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

í!

!

(1 iy 6 fillér.)


ház­

ŐSZ-

szám

tály

/ / H

vizsgálat folytál változtatott osztály

A birtokrészlet szántóföld

kert

rét

mivelési ága

szőlő

legelő

területmérték:

erdő

1 kataszteri hold =

nádas 1600

[

hold □ öl hold □ öl hold j □ öl hold □ öl Lold □ öl hold | □ öl hold □

- íj

M

.hu

i 1 ! //

|

;

/ / /

i

■ áf 1

— *

lib

|

l

ww w. kr

ud y

y& é .

//

f f /

i

.

>

j

á

/ M

M

l

J-

í

. //

///

' \

y / /

fr

k

W

1

i» i

i t

\

l

11. rakt. sz. Kataszter. ('.


lib

ud y

ww w. kr .hu


r

VT magmnmtuxsa

ö vcá

N za

C '.cü

> CD N3 co

I-—(

A birtokos

A A dűlő birtok­ száma részlet vagy hely­ neve­ rajzi száma zete

neve

A birtokrészlet

lakása

H

+e$ szántóföld

kert

rét

szőlő

ház­

osz­

szám

területmérték: tály *Í«S*D¿íS as N X>3 hold □ öl hold □ öl hold □ 81 hold □ öl

mivelési ága M

erdő

legelő

1 kataszteri hold hold C□ öl 1told | [□

öl

/

/fff

W '^ /íjlo fJ

.

r

f jj/l i

,X ^

iá -/ stf 'TTstJtL'<7 >

T /?

M

hu

XsC-

/H

.hu

A

J á

fy tf

7$

7

/'

/% /

A

/

c U U ^ f.. A

jlíA,

U

A

/? ? -

r

r

Mi

2oi

,/^ -

/>

íboo

7

N

Wi

rZ í,

~7

/7 3 .

¡IÁ

yo

V?*íM l- o /y ~7

ww w. kr

T

’/

<L-

\ \ Ni

w t

■ /fe .

ud y

(7

lib

V

V

ír

f- i - .

4 f-

’ s j'r /t 'ü ^ y K t ,/4 l//jv

----------

M í

£

2J£

O/J¿JltCsOí.

%JoO 't'l¿"1%'1/4, '¿), tv 1 I

Oldal

m

n

r

j.

|

,

i

1 !. rakt. sz. 1


A birtokrészlet ét

szőlő területmérték:

ww w. kr

ud y

lib

.hu

□ öl hold □ öl

Inota 1912 55 69(2) eredetiben 93 121 old (i számú nyilv tart jegyz 1949 inota) textmarked  
Inota 1912 55 69(2) eredetiben 93 121 old (i számú nyilv tart jegyz 1949 inota) textmarked  

Inota község kataszteri telekkönyve, 1912. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményéből

Advertisement