Page 1

.hu

ww w. kr

ud y

lib

Il

1 î . rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

i \ \ iM à ï

/j-.:


A birtokos

ilő

neve

A birtokrészlet

lakása

ház-

osz­

száin

tály

>> '«a m *cS Io szántóföld

......*' “ j kert

' rét

szőlő

I

*w •* o +a ®*3 *«s ,2

területmérték:,

■g *■• hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

W f IM .

.hu

iá L

¿ M d '/U

lib

& A -

C L.

LL

ud y

t/

(r

¿ /V

:f ,{/? ttfv z x c j í//7 f /t í/n

1 1

£

JSL

£

a i

ww w. kr //

O /y n / J

ÍL

r /'in o h

J L

■( (

r ~Jíú

-

02. J? '

//

\j£ x A jlé C S

.

/L L _ i — (X ^ ~ -

ÍL

/ / ' Oldal

l}6


mivelési ága

A birtokrészlet rét

legelő

szőlő

Megjegyzések erdő

1 kataszteri hold =

területmérték

nádas

földadó alá nem eső terület

terület összesen

1600 [ J öllel

Ártér

alosztályozás vizszín szeiint

jelzése hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold □ a oszt. hold □ öl

m /

[m/

*

m

/

y /x

<//

------

□ öl ■

k. hold

□ öl

z

i

lib

í7 A / /

ud y

1)3$ j

kohold

sr

$ f

/

k.holdj □ ől

.hu

hold □ öl hold Dől

•/f T íjj z .

1

y

Jf

y

s■

**---—

ww w. kr

/

U r /

r

/// i

>i

i .

..............t l \

p ^ C T j í___ d*M __ ÍS*L Í~ T'é3QiK lb«WW Btr,í

___lá llís z ,

/J 7

-

-

/

J

n

i

/)■tlb

f .9

M

/o

m -

M

'

/ f

f . K.

m

4 ktt í

s 1 -» 1n* 1 »«c 1P Cl

// /

Ua

/ / V \í - í

<4

r r -1 w 1

1 1. rakt. sz. JAh

H l

i ii á. |*

íf m

1 1 Kati íiszter.,

«v 11

i

(Beliív.) '

1

í (1

iv 6 fillér.) JF

1

^


A birtokrészlet

ház­

osz­

szám

tály

lakása

neve

/r k

/ /

w m É a J --

vizsgálat folytál változtatott osztály

A birtokos

A A diiló birtok­ száma részlet vngy hely­ neverajzi száma zete

szántóföld

kert

rét

mivelési ága legelő

szőlő

erdő

nádi

1 kataszteri hold — 1600

területmérték:

hold □ öl hold □ öl hold [

hold D ől hold □ öl hold □ öl hold □ öl > 0

'■

.hu

% J .... /

-------

-----

í f

/ / - .

X

(2y

o

/

(X ./

'i

5T~ K

*-y— -- /

V

\

(iü

/

Jj _

NI

/ *

* *

m -

ud y

(jL

//

lib

y~ I+Xf-*---

------

ww w. kr

-- -----n

í-

ŰL

; / /

\

\Hu

--4/----f

if í /

,r

m l

— ^---

11

/

M l

ff

(, ■

¿ ¿ .

m

&

6

a

d y c

-----

|

-

ü

I

\1L

// /

» .. -

1

i »

f[l 11. rakt.. sz. Kataszter.


rét

1 kataszteri hold =

területmérték: □ öl 1so ld i Q öl 1i d d

erdő

legelő

szőlő

földadó alá nem eső terület

nádas

1600 Q öllel

terület összesen

3£.hold

hold □ oi oszt. hold □ öl

□ öl 1í. hold □ öl ií.lioldj Q öl

0/1

f .

q;l /

lib

44-díWl

m Is

:

íc ta 4/zIlÁ/Pl '/ / IS

|

f .,(-

-fm ii-

\

------

1

£*■

(o /

/

— ■■o?

1P

j:

it t

I

/ 7?

<

—h U ifí ------

le

------

i-x~ kt—f—L M a

Un

m

ift.JlíiA 'l ¿1u A m .

ww w. kr

! Ij

-----

»

U L

------

ol i

.hu

I f / ' /m - •

J .

vizszín szerint

ip]7PSP

hold □ öl hold | □ öl hold □ öl hold □ öl

[□ öl

I

alosztályozás

ud y

írt

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

A birtokrészlet

m

í

%

'0í>

Is

f a--

I

TI /f ¥i"

S -C

i

/ ':A jL

1

J7, “TT i f y-i

t

4 — ■/!<?

■Mffe-

ir

%

|

lU ' U is

<■

l)

It t / r

ff

Is -m

n

is '

r

11 D ík fth \í, m T __ _

í

( - —/ - ■

f

Ml

-plH -H1-

'I

) /

w 1

á


A birtokos

Ma

lfM .

iS

osz­

szám

tály

J /L f

4, U h 'rJ~d±4 x .

//

CL: ■ ¿E •

iff-

¿ v ' V ,v ¿ ^ y iH f O M , y < / / //" 6 /. / / ^

U-

U ff I '

¿L

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold

erdc

1 kataszteri hold

területmérték:

hold D ől hold C

□ öl

M '.

ÜL

/éif <

& r

/^ /

M f

tu

...

f/

legelő

szőlő

/

L L ^ jf L

(■

rét

/

r-2—

X

kert

.hu

lakása

ház­

szántóföld

¿ ff

i

lib

%

neve

mivelési ága

A birtokrészlet vizsgálat folytán változtatott osztály

A A dűlő a birtok­ száma N3 részlet hely­ vagy G neve­ >■ rajzi 3 száma zete CN O

>

. /

X

ud y

¿ A ■ CL .

r s /

A

!

%

■X

f i

4

■T

//

c/

■ft

/

ww w. kr

,X

// X

CL

//.

///

--------

¿5?

. Yf

s í?

Hl

W

i Z

/

\

/ / v V /fr/z 'rí// / '

J ft //

L _ J fy

/ ■

n

H!L ff?Z kW

/ '

ü t , CL

ff

m/ m

/

CL •

L

*

'/ ' c /Z t'Z tx ’

}/

.^ 5 /

!

f/s f/Z /h /jc A ^ c t //fsch

Oldal

/l m 11. rakt. sz. Kí


A birtokrészlet rét

szőlő területmérték:

ww w. kr

ud y

lib

.hu

hold d ő l hold Dől

m


A birtokos

A birtokrészlet ház-

osz­

szám

tály

lakása

vizsgálat folytál változtatott osztál v

A i A tliiló j. birtok- ij száma részlet j • hely- j[ ™gy í acrerajzi jF száma ;; zete

szántóföld:

kert

rét

szőlő területmérték:

hold, Döil hold □ öil hold j □ öii hold □ öl í

mivelési ága legelő

erdő

1 kataszteri hold =

n; 160

hold □ öl hold j □ öl hold

/ /

í

1

3 3

u

ud y

-

J

/

lib

f

M V

?

.hu

It t 7

i

-

5B I

If

//

£

ww w. kr

IH

//

Jt

n

f

n

Ü a / /

/

W-- r—

r~

3

n

- /.!

/

/

..

1 Í!

.1 ii m

•' v

---------------------

/

/ /

/

....

eV

r

1 11. rakt. sz. Kataszter.


állami nyomda, líuűapest, loia.

lib

ud y

ww w. kr .hu


A birtokrészlet szántóföld

kert

rét

szőlő

ww w. kr

ud y

lib

.hu

területmérték:


A birtokrészlet

legelő

szőlő

Megjegyzések nádas

erdő I

területmérték: iold □ öl hold □ öl

1 kataszteri hold =

földadó alá nem eső terület

1600 Q öllel

terület összesen

alosztályozás vizszín szerint

jelzése

hold Dől hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold I□ öl oszt. hold □ öl

k.hold

□ öl

k-hold □ ö i k. hold □ öl

ÍLq

M At

.hu

/ 4

/ 31/

’U>

lib

rét

mivelési ága

'¿¿1

1

UűIj

mj

*1 -

ud y

M

//

ww w. kr

is

k

¿£1

X/

r .

2 /o

2L

21

lT áá l

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

If

i4 L Is

Ht

V (1 iv 6 fillér.)


w A birtokos

A dűld birtok- száma részlet vngy

N SS3g 00

hely­

& "HS CN O

rajzi száma

neve

neve­ zete

y

M

ű

ház­

osz­

szám

tály

lakása

/ y \V

A birtokrészlet vizsgálat folytáa változtatott osztály

A

szántóföld

kert

rét

mivelési ága legelő

szőlő

erdő

nádas

területmérték: hold □ öl hold □ öl hold | □ öl hold □ öl >

hold □ öl hold □ fii hold

/

//f.

L& l Ll

A

/sldzc/A

.hu

/ Vv V

t'W Z '$<7 ' 7

/ // /

//

1W 7

lib

7

■iii

<&<: / h"i'wa/'ے

/ v/

/ f

f

'

/

1 fí V

'

' 7

ud y

//

p „

"

39V

//

/

!(

7

*

jjL

X

/£ /

U ’ iU ,

x Ml

Æ

u m

.

//# /

/

---.

'/

X

j

/

ww w. kr

I

~ r ..

%

ít)

/

ff

f a

a

m i

> A jlŰ (y o

40

Ic r n y /H

W

f e

V

"o

á

M

á

m

S

iiíj

h U sífs.

Í

u

M > t/

'^ { f

%£ í )(j^ ' & l1yÚ (yí-C Ü ^

h ív

u

K /? r .ÍÉj—il— /

J jU

a

-

M

....

3

Ii Oldal

1 i

------- -------------

m

, J

í _

í 11. rakt.. sz. Kataszter. (


lib

ud y

ww w. kr .hu


A birtokos

A birtokrészlet >>

lakása

neve

ház­

osz­

szám

tály

Ö N ^ M o 2 i ■s n * JS Ö u aX) £í ns3 .S£S ►

szántóföld

kert

rét

szőlő területmérték:

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

-

f

l -„ Ü L

.

.

¿ fó í ^ .¿ a j) j m j n M / 'L

.

SÁL

h rL

i i

J

]

é jd . r /

<74v 'A /-

6

/i.

0

o0 ^ ,

/

■fo

~

í m h m ^ M fy ffhAsiArtiAMM. y&fyMk W V

y

/

SIkaÍ iUt

"

H

... .

I<

m a

%-VT\.

l

Ya S^Máav \ I f/ w ^ a•a a ^ , JvlwövLo 1 /v\aa4,'

- t ? i Oa I/U

n k L

[ÚWMJtiü

y-- K---- u.-4------ Vr-- 1-1— *----------- —--- ---- ---

M

cP ' ... 1

/

?

m i

fovhAh........... .

ffíPvX o^viA íu,

%

&

th

I

r

f

U

Í1V / u

J ^ ^ u W l ^ p U a a T ] ‘YVC- 9 ^ t

i k

.m

;

jw ~r t.... h-

JloV'ŰU/i ÍPoIwOy

J

-■■m /—

;PP

z

rHn

---------

ww w. kr

/

/ ; /

/

h

£

H ^ ií ~P.

________

f

ud y

/■

^

s

I

A, ---M :É u í/m -Ááff. 2 JA

-

{/

._

.hu

ÍÁ

lib

_ _

m

«

M aáA/UÁ ü V k u iv tit (J p ' | N T

h í i

Oldal "

\

r

a (


A birtokrészlet

m

iv e lé s i

á g a

M

f ö ld a d ó r é t

e r d ő

le g e lő

s z ő lő

a lá

Á

e g j e g y z é s e k

r t é r

n e m

n á d a s e s ő

t e r ü l e t

t e r ü l e t a lo s z t á ly o z á s

területmérték:

ö s s z e s e n 1

k a t a s z t e r i

h o ld

=

1 6 0 0

Q

ö ll e i

v i z s z í n

s z e r in t

je lz é s e

□ öl hold □ öl

h o ld

h o ld

ö l

ö l

h o ld

ö l

h o ld

ö l

h o ld

ö l

o s z t .

h o ld

k . h o ld

ö l

k -h o ld

ö l

ö l

k . h o ld

ö l

- 4

/

/

f ‘

¿ V

M

I

n/

/ \s

/

0

0

.

P *

¿

/

/

lib

/

.hu

1

/

/

/

.

f

(

/

.

*

J

/

ö -

f

H

o

J t>

3

S

.

K

A

ud y

'

2

-

V

.

1/

If f Á

k

L k

fy .

h

p

l

*

-

ww w. kr t

/

ik .......... ! >

3

A

M

h

1

/

iS

'

r

5

'/

'

p

.

7

J& -

f it ?

¿

M

Jz h —

\

__. S

v Jr f i-

3

.

M

j

------

¿

5

7

é S

-

ff

f

f

f

f

f

f

ő

/ /

--------

l

//

/

m

P

h

kir. állami nyomda, ttudapes, 1912,

lo ld

ff

/ ?

M

i

1/

/

n

i

I

H 1

1

■ ......../

;

*

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

J

(1 iv 6 fillér.)

Á


mivelési ága legelő

erdő

1 kataszteri hold =

náda 1600

.hu

hold □ öl hold □ «1 hold

Irfp .

| 1

ww w. kr

ud y

lib

s 1 1

; ' ---------

11. rakt,. sz. Kataszter.


A birtokrészlet szőlő területmérték: H hold f□ öl hold □ öl

legelő

nádas

erdő

1 kataszteri hold

=

földadó alá nem eső terület

1600 Q öllel

terület összesen

vizszín szerint

jelzése hold □ ö i oszt. hold □ öl

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

f i

k. hold

□ öi

k. hold

□ öi

k. holdj □

___ f f ő

V

¿crP.

Zw

f

f

0^7

h

ív

d^típXCtrrvi

'J

ff

h

ud y

*

*

$

ww w. kr ------

-/úÁÁtiJf

/&

■u

K i*

&QM

í>y

/¿ r í

■ h c Á Á a t'

- "

H / /

%

. .

3

73. T----

M

i)l

lib

2n //

(

J

_

alosztályozás

.hu

rét

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

'9

j

% 4

/ %

r í J/

%

¿19

..

f

f

-

■ / r

í

------ ------

f r íz ,

..:

Ű >D

•• r í z

"

A

-------

m

¡S '

(

e

c c

?c.

n

--------

1 T fi tsctj

7

/

s >

/ / /

U S

a

! 5

m

t r

15)

------

--------

| 11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

(1 iv 6 fillér.)

a s


A birtokos

A birtokrészlet

lakása

neve

< la

osz­

szám

tály

szántóföld

rét

területmérték: hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

.hu

M

\A,Kj

amák

M

$

$j /Wlj C

H ű i \w \_

Í5í

lib

rttu A U V ffiv v m í/1 (VV<«-;Wt

AA.W

m

ud y

J A~AaJ~A u

ww w. kr

M

rí«

ct 1 / K U u rA

<oWj_

%

M

^ÍVnu<ovt-

L 0 /

tfi

X l uffiux-uA

J Si­

/3

t ii

J Ö lU ^

k

I

7

-r-

---------

•^ t 4 > ^'1'vU^tVVi i ^ u l /V ik i

a

szőlő

/#/

-

kert

¿a-

é M

ház-

vizsgálat folytán változtatott osztály

A dűlő száma vagy ueve-

-

¡5D

l .^ A áT\

ü

Oldal 4


legelő

szőlő

erdő

1 kataszteri hold =

területmérték:

|

földadó alá nem eső terület

nádas

1600 Q öllei

terület összesen

vizszín szeiiní

JCl/íCÖC

hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold □ öl hold □ öl

alosztályózás

e/J

'

m iS

/

Z i

—/

U -

l'L

'v

n /

lib

faM ay - $r

--------

ud y

M /

1

sS~~

í'f

-----

k. hold □ öl kohold □ öl k. kold □ öl

hold □ öl oszt. hold □ öl !

.hu

rét

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

A birtokrészlet

¡ét

)ln f/l/zJw&)

/M

,//

ww w. kr

//f is

i

t)., Itíi-ÁJutf v/ ...

f f //

/f

ff

ff

/f

//

fó\

ff

/¿c-

IS

fíw

1

11

//

r í

>

/

-

'fi &

f!l

j

m

M , ------------- j

>

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

JL

1

1

1

í

(1 iv 6 fillér.)

3


*s«N33 m « ■a

>* f— SS3 ÜQ

fej r t o k ­ ré s z le t

hely­ r a jz i szám a

A birtokrészlet

A birtokos

A dűlő szám a

vngy

ház­

ŐSZ-

lakása

n e v e

neve­

sz á m

z e te

tá ly

vizsgálat folytál változtatott osztály

A

s z á n tó f ö ld

k ert

ré t

sző lő

mivelési ága legelő

erdő

l kataszteri bold =

nádas 1600 Q

te rü le tm é rté k : h o ld

□ öl

hold

□ öl

hold

□ öl h o ld

□ öl

hold □ öl hold □ öl hold

ö

i la v .

m

M

j ö v iM r l

íf^ v x W

__^/aaKA; c^\^0L{Á)k

__

■I "

'f'íhAAATl <Wb

m i

^ ■ W vO Í ^ J u l u \ t A U \

M

(í’flX ^/lAyüUU^

Vs,

o '^o o1& l a\o! u \

ih

/

g t W lí 't iU

lib

v -tJ t U

__

IS )frr-É viw tá, '*3 < fy *\*4 '

^ o m íc h

o ' M

4

i

iá t

tf

Ö

<3

r o w

W'

"

f

a

o o l ty a i

____ •''

ww w. kr

KM,i d

-Muüdb

'vvtn

35 iá lő

\n

_/i

J MJMfcvf f u t u x u l \ l ví lj

it t

A s

M

h iíh l W M l '/l/VVl/'D'Vl

flfa t/ j f a

$

ud y

qj^ í í

.—

.hu

f o u ' H u

\

J,

¡Ifi

-

g /|w . w i ö v ..

[ ■k

'p

/

t

1

j

Oldal 1!. rakt. sz. Kataszter.


szőlő

1 kataszteri hold

területmérték:

nádas

erdő

legelő

=

földadó alá nem eső terület

1600 Q öllel

terület összesen

vizszín szerint

íp] 7pqa hold | !□

hold [□ öi itiold j 1□ öl 1hold I□ öl hold 1□ öl h o ld j Q öl iitold

1

alosztályozás

81 .oszt. ]hold !□

öl

ií.hold i□

öl 1i. hold j□ öl 1£. holdj |□ öl

[3 öl

wt--- --- '44da*>5 ~

~r~f ~i

l

1 ----- "i"

..- ’

y/

1

!

M

.hu

rét

Ártér

Megjegyzések

mivelési ága

A birtokrészlet

" / 'frj' ■ ■jgffnr*" M

_.; __ i

/ /

tt

//D

SÍf

lib

//[ ) ✓

! is

/m

M —----- ^ rr-

é*1A

ud y

----------

1

------

ww w. kr

1

..... ..

l i

153 -------üOikm^f IS

1/

//

//f • /

ff

m! —

•I

ff

/Áé> *

,

Z53.

m /

//; / fk

1 r

1 |

fr

~~t~T

i" i

ff

99 / /

I

9.9

~T~n'

-----| ' m

m

/

i 13. i•akt,. í5Z.

Kiitasztc¡r.

c1 iv <> fffiéi

(B(3ÜV.)

-

_____


A birtokos

A birtokrészlet

neve

ház­

osz­

szám

tály

lakása

á

vizsgálat folytán változtatott osztály

A dűlő száma vagy neve­ zete

szántóföld

kert

rét

szőlő területmérték:

hold

□ öl

hold □ öl hold □ öl hold

□ öl

’■*V*,,' ^> ¥#L fl aBk* />

*V-

mivelési ága legelő 1 kataszteri 1: hold □ öl hol

i ■

eYt%)v y ,

CTilluA Ü a \

.hu

(j'Á0Í<|<p CÍegJ-t/tiv.’ »jVtt

1/

M 7

JM11 c l A / f t ^ u i u i u t y .

(&f ii í / t í'-ü;

// /s/>’ ' CAin (.iQ'VtC

m

ud y

lib

J nf

f

í

m

r

i

/¿ o

ww w. kr

/¿?0

ÚAA'!-

^1

T

TX'

11

f

M

5'

2/(o

/5a

Q .V n fM / ^ ¿ ¿ U 3 /( a

U y

,Q J .

Oldal

a

— .—

í t./p/ 11. rakt.


szőlő területmérték:

>1 hold D ől hold □ öl

legelő

Ártér

Megjegyzések erdő

1 kataszteri hold =

nádas

földadó alá nem eső terület

terület összesen

1600 Q öllel

álosztályozás vizszín szelint

jelzése hold □ öl hold □ öl hold □ öl hold □ öl

hold □ öl oszt. hold □ öl

M LlUk ' i '' ".... "'

□ öl k.hoidjnöi

k. hold

□ öl

k. hold

M. !

;

/

r

/? / 1?

//

M ..

/ (fM

" j/ //

tS

/

'

*¡5

!

á

//

r¥6. ....

m i

ww w. kr

\

---------

lib

M

ud y

rét

mivelési ága

.hu

A birtokrészlet

/ //'

f

r-t

/

n

r. P*.

[?k

//f

m ifjúig

r>

/ / l! ■V *

fj/ 7

n

-

Ms

■ 1i------| i

iH

/M

fi

/

,

9-é

.

á

r.

/

{? \

i /

tö/t /

J

/

) ^

:

11. rakt. sz. Kataszter. (Beliv.)

í!

!

(1 iy 6 fillér.)


ház­

ŐSZ-

szám

tály

/ / H

vizsgálat folytál változtatott osztály

A birtokrészlet szántóföld

kert

rét

mivelési ága

szőlő

legelő

területmérték:

erdő

1 kataszteri hold =

nádas 1600

[

hold □ öl hold □ öl hold j □ öl hold □ öl Lold □ öl hold | □ öl hold □

- íj

M

.hu

i 1 ! //

|

;

/ / /

i

■ áf 1

— *

lib

|

l

ww w. kr

ud y

y& é .

//

f f /

i

.

>

j

á

/ M

M

l

J-

í

. //

///

' \

y / /

fr

k

W

1

i» i

i t

\

l

11. rakt. sz. Kataszter. ('.


lib

ud y

ww w. kr .hu


r

VT magmnmtuxsa

ö vcá

N za

C '.cü

> CD N3 co

I-—(

A birtokos

A A dűlő birtok­ száma részlet vagy hely­ neve­ rajzi száma zete

neve

A birtokrészlet

lakása

H

+e$ szántóföld

kert

rét

szőlő

ház­

osz­

szám

területmérték: tály *Í«S*D¿íS as N X>3 hold □ öl hold □ öl hold □ 81 hold □ öl

mivelési ága M

erdő

legelő

1 kataszteri hold hold C□ öl 1told | [□

öl

/

/fff

W '^ /íjlo fJ

.

r

f jj/l i

,X ^

iá -/ stf 'TTstJtL'<7 >

T /?

M

hu

XsC-

/H

.hu

A

J á

fy tf

7$

7

/'

/% /

A

/

c U U ^ f.. A

jlíA,

U

A

/? ? -

r

r

Mi

2oi

,/^ -

/>

íboo

7

N

Wi

rZ í,

~7

/7 3 .

¡IÁ

yo

V?*íM l- o /y ~7

ww w. kr

T

’/

<L-

\ \ Ni

w t

■ /fe .

ud y

(7

lib

V

V

ír

f- i - .

4 f-

’ s j'r /t 'ü ^ y K t ,/4 l//jv

----------

M í

£

2J£

O/J¿JltCsOí.

%JoO 't'l¿"1%'1/4, '¿), tv 1 I

Oldal

m

n

r

j.

|

,

i

1 !. rakt. sz. 1


A birtokrészlet ét

szőlő területmérték:

ww w. kr

ud y

lib

.hu

□ öl hold □ öl

Inota 1912 55 69(2) eredetiben 93 121 old (i számú nyilv tart jegyz 1949 inota) textmarked  

Inota község kataszteri telekkönyve, 1912. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményéből

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you