1 6(2) eredetiben 1 11 old (i számú nyilv tart jegyz 1949 inota) textmarked

Page 1

»

..... ...................... \

J

^

^

L

-község.

.hu

......... v

/

lib

X u i4 t? '(a iL

I. számú

a z

ud y

nyilvántartási jegyzék 1 9 ¿ Z Z -

é v

f o l y a m

á n

ww w. kr

a birtokosok személyében beállott változásokról,

Mmfyar állami nyomda, Budapest. ÍS4S. — 4184. 3001. rakt. szám. (Küíív.)

N y ilv á n ta r tá s i je g y z é k .


2

3

|

4

| 5

6

S

7

|

8

V á l t o z á s

la k h ely e

0

Aa '

,

M* '

m f li ■m

J

i

*&■

-

IfDUltj

/

^

}

|

o

CJlc 'V0/CO ~F ' ", cJ ő.jOm tvdst&b

$ <1

4* _

f

í

;

M ' &-

b

Jxóji&L, Jo'vsti! i \ j /¿a! •j /ÍX* ¿1 V 1 i* M - &■

th

/4 '

^

^

J t

r

tk í

-

f

r ^

o

* 1 >1ÖvOmÍíTMC i/3^ 1

'

J ) ÍU u m -

*

%,’ ■ q D Jk

....7

1

v<l ■£<!» i, ríöy.

3*

vTÍ-SWít 1 /I

un

t///

U

¿m

M

M

m m

¡kM

hol* hali)

fitc p

ik knr

M Í4 ld '

h

7

)llf '

h%

u

6

Jrtí

6

t

f

¿1

f r

mlo

r

jáo

?

i

'

( £

M

I

U ■

őC

khS

l íh

M h n

f

\

/

Mo

jfkVi Jtó h

*

<f

f

/

Jt n

ty jih*y

S

doo

)V )%

6

U i V /

P V £

£/

.ILI,

Q

w i íG 2íf l f ii

k

l ti 33

trj -~-£ ^uaJL

l jí - ko

&60 l m li

7

*/

3h

Jb*n U ií itCc 3te

int

lí/ o

m

^ , Jn

j& O

Jh

m

LuvcaÍ^Ji/

ujl-/—t

W í/

dtí.

¿L -

t

i

1

■■— ■

rtfi

Vb

f ifciűfa r dl

--r /

tf/lj t€U^' )" t/ rhf

típMtiZa

1 f* Ut ■J W ? “jíUíílUiJLA, /> A* ■ ¿t .

íl n

n 1/ n

3b}

w /h Áfa '/]r —/—

n t 3 f f . li »* ■/ ’ ^O^LUff ‘he 0nft€|JUihé- - ifW ir ff i^o H 4 JJf

__

¿1-

-----

lí "iSo

(t

in

w. * —(

A.

( /

le

¿í}

ww w. kr

n

*

—4 «*»

J-JixudvV

nii

> -

—*

./ / -

ír ií

-

m

h íf

»¡t(r

i>._ fii hMXej^ mh! —.—^— *i Vii 'h&jtMJK » ~ /í m k&hkf f U} b « ff/;

_

(

]

13

14

|

cr r l r h

_

* hS

<?OQ ¡00

'JeqJo J b$o

l fk h 4hl

/

l

tm

“ “T

jt y

_-. j,.

->

f1

iu k jh

m i

_ y ^

1] t*- ■ & ■ 0 M ■ CL.

te

/

«—

m

m lj i

Űí

* iJm h , J■ 7jáuU s M WA>

1

*i

%

ud y

í

1 $ * fölÁöjfoLío JU#11 aU

-

\

1 i í

¿ }h 1

í

|

éé"

m

¥

¿n

ÁL. ■J&O* si Om A oV 1} II/* A* ■ & ■

H

l "",rT

lib

*

12

|

e l ő t t

jtlo

13}

'j/wctlfi.

b

11

alosztályainak tiszta kát. helyrajzi száma míve- minő­ területe kát. jövedelme területe tiszta dűlőjének ségi jövedelme lési osz­ neve alága tálya hold D-öl alap­ rész­ hold □-öl K f f K ha m* részlet ha m* let TL * / « / ? rf _ / > JJ ,

birtokívének száma

n ev e

fi

J

| 10 |

a földrészlet

házszáma

száma

9

a birtokos

tétel­ száma

Folyószám

A változási jegyzék

|

.hu

II >

—-rt)

-

p

Ú

--t_


17 I 18 I

19

20

V á l t o z á s

21

helyrajzi szám

aîaprészlet

V-t N

sw

alrészlet

■ K ti}

n

m

4 iu W

m k

± .

focjri

AA-

JK ,

a. q iL l

.

¿ V g ji

ÍV j M

~T~ / i-vCí' -

fi,

J ÍJ

É t,

f£M£j

-

Í qjíkÁa&\)

fi

AŰt>'

mik

X£?

lie c

W

m

t\* lr

i

SÁ l

JM

C

6

r

r

r r i

W t/ír

jiitp

l/V

W - ^ ¿ lL u A

' u

m¡L

& u iu

mi rhr mi

¿

fi

ih r

Úi,

M' ' a

ii Ju

¿j%

'^tíuútXauX.

i d i - Jg~W

fi

AiZe’'

\

íh í

0.,

a i>.

a

_(r

V ti

0. tr

fi

M *

tf lh

M

V jií

y t r id 4

n M á.

Ir

/*■ '

¿TiC

*■ !

/)U í t

tí £ t#

tyüdjáíuv+űí íM*\mv hjf

** 5-hw*^» V ^ —^------- íU ájul ------- 4f£— H lifijtc 'iff J iC iU L '

tff/4

f f /<r

fyu>JuOWH+,’ TiPfó{J

€r?» tP»% 1 Wj. JiALUCuÁ í ! ht Ut>í m

m

j

L

£

h

t

" itt.m b „«te*» •

lo a

o

j1

A LC\

3 ih 41

3

M l ir \

1}

¿ ü l-

*±L±. Æ f c )o /l¡

M it Sejs-

u

IV

J l_

0}

l¿ 0

k i}

4>

íc i / VOQ

n

¡Ót

y

9U Í4j> Lfo ¿fo

Lo

Joh ¿t£

la £ sl

m

t

M

¿ i J?

Me HU

II ¿i

IS7 Áop

a

_ac

0} ot

Ut líe

U re

«

ír

r

I 60

r

So,

//

hr hr

u, / Cl /

£#■

f$ Í ím

U*4

hM/£j ,^ /j

í é>

í m Ia .

----------- r

/

0

tté it

íSSo

jH

^^íü>,

nke-

/

/IÁ*

CL

c/tfwflrçj__ ^ d o u c t

_L

¿■¿-Kv^r 7üio

fL

r

6.

¡i

4

Xüá¿Á&± y > e |

\ ' '

&

— (— Hc^

0*

A/íf

^

/

A íU

? o * \A x ^

JLűo /¿ r h*o Cco

/

/fss/'S'

w

in

M,

í

ic 0

ww w. kr

t H

JTq íoc

AÜJC

hűr

V

fo fo %

?

í

JW

X lo o

r

4ÜÇ ., á i¿ k .

Qs

JÁhAty

0

Á

.A ¿

W h ß

i/J’

í

/W -

lJí l

s\n

ÍOc ¡000

M i è iïjÂ

Oj

JÍOa CÍ^

í>

Jo$o

ud y

m

U r/>

*vMa

*

atM.

& A

S íi

,*L :

(r.

ú iU

V

J / K i& Í A ,

-i

i

lío m

s C A<?Cj

4%b$'

fa ji

m

A -

ÍPO: H

mive- minő­ ségi lési osz­ ága tálya

A jogügylet Telekkönyvi megnevezése. végzés száma Téves katasz­ földrészlet és teri felvétel az illeték kiigazítása alosztályainak ’ lerovását esetén a pü.kát. tiszta kát. igazoló vi. igazgatósági területe jövedelme területe tiszta rendelkezés jövedelme vagy i. szám. száma. hold □ -ö l hold □-Ö1 K f K ha ma m* ha

U 'f a *

ú u 4 y * ~ ,u f l k t m l

heJf ttf.fc»,— aw ^i4< <

8001. rakt szám. (Belív.)

W u /n i fabhúrti* ó "¿tte*

M l/ if H .H * .

j

m -^ t-

h v á fr L

<5xo4jJm>

M hi®

M ffm i

h lf

lid %

ifsuíllLr ,

Nyilvántartási Jegyzék.

nyomda, Budapest. 1949. — 4184.

•o > cs ¿Í E OC

27

26

állami

lakhelye

25

lib

neve

a

.aC>

24

u tán

a birtokos

ai e

23

22

Magyar

16

.hu

15


változási jegyzék

lakhelye

neve

dűlőjének neve

helyrajzi száma

alosztályainak kát. tiszta területe jövedelmei

alap­ részlet

ud y

lib

.hu

szama

területe

kát. tiszta jövedelm e

QzihUuk/

ww w. kr

Kdjmw QJ*

.^

_ —

3

^U w tu v fl* v , ' * W * '

|

-------;

**

---------------- --------------

_______ ________

LkWÍ« h ^ IfötÁÁ V t*^ _____________

p|i'uL ^^a- »LojJ«w

5

I . u x a iX Ú * ^ v

I iAuL/*iAa*->

** **

3 t »****-----------

Lom.», N * alu»> *» latul

iQcUHCfa

lattal»' . Uoml


15

16

17

|

18 1

19

20

Változás

a

helyrajzi szám

la k h ely e ■S s

/jf

23

mivé- minő­ ségi lési osz­ ága tálya

alap­ részlet

alrészlet

éó*

l/vtx’yh

¡1}S

4

Hl

ídíí

/UJf

JJ

¿fo

//

nf-JfOftí tfli• uU m & ^// úSmua* ^

i efr

3,0

-

r

¿¡of hS%Jj_' í ,

JtUju tfÁqj Y#» 1/ jfnQp íwU^MX 14

k ttfí+ .

<

Hi

Je*\AfilA4 J+um** l/u

IviX&h

Hl

Jtf,

H

U J ll *¡3Uccu plwt&lj ¿0 /*h£j&s Ü'aXű^ Jh>aL&* *• ________

1

fO i flMV J y v U

f ' CM J

M q}

r

*

*“ /VwijC

Cjy\iXy íAAAÁO,____________ _

ijsxtdjitif ^^UaOiU' to fotf

h_w_£

iitd£'XL+J

£^U***-p*v<j«V

)

r

_M

r

M

1

4

cAvUwa ^ W m (W^ t JUiLVyttM ^ ~ U tfe ,

r

9 /0

fí/é/m j ttot,

AHXLi ,____ ft

_____

fo fű

JhJ U Jl

Jc

11 fo

J

3to

JL t i

hoij

3lo

ti

h iú

A f

H

n t

ti

«f ,

2

K

r* Vj 6 3

W

lU

^ o ílv

Astiej

3UW/MiM%

R

11

hwjí

hW jj.

-föl

•¿Ica /¿/f/s9*1-U*

Q

ww w. kr

<fo|

Áíí

6

/ *

M^JUÍjí^\JtA wOUtf-U'

JiJi/fn ¿t,i.

A1

hhy' ■

<m * r

3\o

/¿u >

- V -

777 *

-4

^ /¿ /

/A

M 'c. ‘

Jolt

ud y

^ o JU u j &>A^ )

Jt

T f‘

r

■ ¥

W/fal Usz. íUxíi/e* 11>L-

M Ih

¿¡16

Jo

P'VOÍÍ*-?

hl

lib

—r -^------— --------------------- jpLthAV éji h Mjt,

fi

Jfo

ífltJbrfiss

o t/,

27

H«.

ú

/

.hu

G itt'

26

2

hhh

VV

25

A jogügylet Telekkönyvi megnevezése végzés száma Téves katasz földrészlet és téri felvétel az illeték kiigazítása alosztályainak lerovását esetén a pü.kát. tiszta kát. igazoló vi„ területe igazgatósági jövedelme területe tiszta vagy i. szám. rendelkezés jövedelme száma. hold □ -öl hold □ -ö l K K ha m ha ma

lifiluMU* ¿? iJ^lÚ) 1ju

^*)CP JaUllv fj

24

után

a birtokos

neve

22

.|_ 21

¿V ' |ísi^ w s-|J Í ö ^ í h u . /)-n (f,

t?o

3

J03

Vm/uam^ —

*

r 'i w v t La

'A

4^

H - i ’.

hvlb

7#b

m

/vU

:

r _b_

^4

?J-

r

A u a o jv « " i__ l*cjfiX>._______

fi:

J ll

IIhU uA,

*b<u

M

fa

^0W|l&ij IjcVrOJUJUA, _W jU * o V 'CJ m eV'

*1*1

«¡'¿if«*** MU****' **f ÍG& iMoMtiM+ir'

kU(é, TjtutU^

¡Ídv04M+*J‘ lUaXj* l lMJhaJt

qu

*~/i& Zktfe' '¡cuá&w fii

Mt* ffaö

1/uy

r*L* c,’ f f ' f/t#

K>3 / ÍJ

UZ

j

4/ W ^ i#

0

/ <f

*001. rakt szám. (Bel V.)

STh

flW

r

/éj

Uxub

H

ií'LcU^, hft/Uki tk*%

h ifi '9if bUi.

i í

WxXfrL

« f/

IS

f

% JJ

¿m

n

Mil

Hí ¿ u to

,Jxú

1

iiél/ifH Un.

0^10 ofyyWi. u>. 9U/, llr- ti.

Nyilvántartási Jegyzék.

*1


1

3

2

!

4

I

5

1

6

7

I

8

1

Változás

|

9

11

10

12

I

14

13

előtt

A b irtok os

neve

lakhelye

6i

c ]CdUL -feA**~t-'

hl

IL- JvtVUUíO íolvVUw l/i WjL

f &* \ ao! ^ A

&M1

•Jlvotű,

'

os £ "0N3 to "0N 3

io

h ü ^íIcXűLm '

< ^ W * v 1ű t» d r ,

-

¿0

'lo tó tU t, ií v ' r'

" low tl 1 , . • r

c

r

tm-

'*> 'h e *

a ió o u

r

fő i

,i

Se 3

j

'ifolvOov

I

í

Ili

d íL u /> v V ^ 4! ......... — ...| .................. ^ & $ \ a x a L H axa+l s t , dfV^Ü-4, lUüvwO*

; io ^ i k

....... ^

m

//

1

Jeuull» 'IAutí *o auíu ' T ' « i o . űa *TOixun lu f

j

u

<%

. M / v

- »

j L v u jtf

«1

¿j

^ ta W o jw

ic

w

f

in

■<7

if}

+ jö a

\

n

..........

f

W ib 1U W L ........

z h r

..... í r ­

f

;

n n

n 1°

QltiVMXtA

L ÍJ

t t t a l w tm ' 'J 'w t L

.................... .. is — -

i b

. Mc

*/

c

9 i

£>í

l a )• 1! t a'H0 V

fó c

i í

i R ég jM o

1

h í

>

m **

ti _

b ú

¿V 93

b hco

M S3

H í

3 kg

¡oíh

J Jo hc>3

ííf

tb

A Úbh h

6

s

A

)hCs

//

f i

n

J6f

<}

w

h *}i

¡c

w s

í

M i

i tb

J3 í g

/ 'c l

j

Jo

\ ív d AŰc

J

hú-

£

ik /ix U r u U

u

ti

■ mmr

h í}

?

‘l

T> tldc' L-

11

Hl

r j f í l hí

a

oh

h>

ttt) T

fok,

M

i

l

f ÍsMÁjbá)

^\

JutAVOkv

H h

(fo

r \o he

/ín; l&U-

ia A

3 h!

r

r* V

U *' ....t ~

h ú! ••

1

1

b

.

T

w

w

í

U

)h

cU

t w Z í-C

} i i '^tUtiííl' %

*1

n

li

i i í

\

J r r hoí

*f

/

,

m

<iv

Shh

J*r -

Ah

h ‘¡o

d

S

oltUr

h if

A hh

ilo

. ^

I 7i

€avu >

S'UŰüLthS

r

- y

w

ww w. kr

Itj-

ifh

• V-

m

UtU' ítalíO'

h

ud y

j ( H ot

f

K

m1

r

►—

i í

^♦{»iflciwvwjA' ti^íAxU/ 4a

□-öl

hold ha

r- ^——

-

V

- • -

m

_ VJ

W

«.

(

vO^WtPv

területe

j(o

_ V *¡30

m

Müal

'b t d c 44 ]Ö^C|

Oh h \

t w v Un. Lek,

.

%1

ÖlKtWC^U

1j

€K v (j-UU'

^¡ílvűju* h

ága

alrész­ let

minő­ ségi osz­ tálya

Kd

V.

,

11 “

lési alap­ részlet

m

\

míve-

kát. tiszta jövedelme

r

ijaÁ

m

helyrajzi száma

dűlőjének neve

fö ld r é s z le t

lib

c3

E <U‘Cd száma j. y-44-— y>*cN o

a

.hu

a

birtokívének száma

Folyószám

változási jegyzék

W

)

tA

1

; 'is

She>

&

1

1

-

hf

alosztályainak kát. területe tiszta jövedelme hold ha

□ -ö l m2

K

f


17

16

15

20

19

I 18 1

Változás

A jogügylet a földrészlet

Ihelyrajzi

g£ ■o

mivélési

>«

lakhelye

alap-

alrészlet

ága

27

26

25

24

23

után

a birtokos

neve

22

21

területe

minő­ ségi osz­ tálya

□-öl

hold ha

alosztályainak kát. tiszta területe jövedelme

k a i tiszta jövedelme

hold ha

K

m*

□ -ö l

m2

K

Telekkönyvi megnevezése. végzés száma Téves katasz­ teri felvétel és kiigazítása az illeték esetén a pü.lerovását igazgatósági igazoló vi. vagy L szám. rendelkezés száma.

f /

IviM h &Uff<\k

úhj_h

lo

tv

jÚS&

jh

r

3io

//j «

^

»

«

l / í <rteJ*sj>i ~cZüTi7T~ t

-'

VI i/C

«V OtűJéJi'.

Vit

/?<?

ioíh

¿ r

.7

íf t* j* v u * 'jt.

P<IV> •ylúc.'JU M á-.

T/jíaU ^

Äaifl' ft-

I JU^kyM. tklwA«fcL

h lî

g lisywWa/ ^ !/l

4,

H* ?”

blM/lhl fat

Uf

Uon. HWiW m». <r^u4

ír

ud y

m

TTtfU

lo

!L

M. rftcUi)

4

/ f ? UaT- /w îL

hs

lib

1sdlif

jc,

lo

-¿-7

L , "lAAtf?------ l l A -----,

-

A»;

ä

no

I crftfr.

,

r

*

I v&JL&h ÇpjJv

ÙA

Kit

.hu

US ißj S jf

é iu /w ***

o'/iiUJ#

V

u

cfxéArC*^

JÜL

dhc4Á**r

tlfak* ^

US

sfoJ "|ô*wî

6w > tU tt

^

ww w. kr

,W * * - v (' -K-uríwc- J«iAiOrf v C ö. 4/J

íí*£» V ÍtJ>

, »IiW

1 i^À ») ^li& ^ 0 ^

a

»V

Mi

jw u

V* c߻w

<ÆjUVV fyiUAr

*/fr ^ " XpÆ j^

^

l?fVvtjMilk- mjüjj'' J - j -

14,* . ^"

- h

^

%

36

íú

te

í_ vixa

qjf6/Çif f a

_ L hej)

Ih fi

US

Hi

CfsVChX*^____ yhf/fki H*?*

•¿tv-______ jfridh/fkl Mt*

híj

vh \ m / j _

_____

ioíh

?o

(V ttU . 40 'S’/Jfoií f I Í 41

ho

hói

ttt hói n

riV^

' VÚwC^ ik w ^ k 1/ii

tVtua^t- vW*^>* - - *» - ^ * — ^/h

1

4/4

jjêh

ia z u k k

.yuQßV jk# A 7 1 7 »i %jy t tyhi* ih X t W ^ l <?«-

|vAM Uv

W c^ L

ÁSS

/J4

\ w

r

M . qiô I A/o/^/

Vl

éli

'yu l <S?^>2j

/Q (<rjr/f*i1 MS' «

Ó/IC^LÍ** /

M

ZçJ.

ftl * \

J1 â-

rjrrjj

hh II

1 Jhti

W Í1

l#W 'X u ^ ^ (TcUvr>u*- h/f ht'Xuqrt íA*u*U 1/ú

r^°

ü l

y , .Iaq-%ieja

U3

<fch

í 13 I ÿ c f

\pMÍ~ fe4« ^ 1,

ff-jiiÆ-a.

ki 17 3

/

jm /ú f

ha

(i}\U

jitU> ( tUi'

/

G

J3M

r

Mi

¿(o

OfCA<£

¡faj S ÍÜL ¿oJJLj/tfirf H / *

cÁ j\

£ ts ty /

’7‘h^ÍA^

/rr

m rt/e I -

3001. rakt. sz ám . (Belív.)

y

fo±

m

&/ic'ÍU+

ru

G 69

állami

t.Lli'

yiüfi

n

h

fh fiW

Magyar

9

| u.k*»*^W' *|joe^t|v«x ut. C ic n '^ '' '5o«a

M

kc; •

IjJS/W tts— 4184.

'/V ^ o io

1949.

W U l»

___ í / £ ________ _|—

nyomda, Budapest.

\/i£J*h*M^ *a.

Nyilvántartási jegyzék*


lib

ud y

ww w. kr .hu


19

13 1

1 so

Változás

s

helyrajzi

alap­ részlet

/JT

un

Árt'

a4 jj_

0

ti V

&

- * — ;

fí>ű; p

Y

i -r fo*te J r fut

7

*/*

4 lCj

All

hhtr

m

'

6iliU u M , '¡ J u l i

U

toMís

liA IV

áÍC

¿■Uc

IruL

1,

4

m

&

<\lo

m

'

M

7

iM r

UaZ^C I tűt

¿UT

M

M

7

6

7

9gy

ÚÁL.

3

Vy

JJho

In oJj a

lti

jQ- Vf

7/3

AL r r

M

J l *1

fos

Ju t

M öc^n

nU)

r f Its. £tÜL______

ú

>

Jo

Sí lo

£

h b u /jn t i u

in

rH 2o

toSh Jl üm

i U*% ivÍXli

mS/

us

A+/tíL »_____

t

th íí: <í3v

JÉ>

¿3

M

¿3

Ml

; 'Ú h p H 1 Un.

toli y/?o

//

/v<£Li_____

f a í i t e </

,

Magyar

__3

M l m3

c

állami

^ ¿ a c u ' T*w*f V " tcJjM Vi ___ Is-édml n

>

'

33

r jj

Ahj£>

<tú /Sut)

;

;

)o

°ilO

P / fyuULMC It ,

0$9Mi*hA Tcwtu^

frxcVL*?.

a

•í^o

Kik

hjT?

J/o

f

ü

¿ ff'

ww w. kr

m

K

i6

% ré

m

> Td/bt ¿X-

□-öl m2

Áh

í

*! f -

;

ud y

4)11

hold ha

K

£

fal

/ifluAifluLlw Vfc

J IW j u J a u ^ T d j y

r

lií k r

.*/* jwti yt+aj.

r

i

Vi

'Iji.

¿ÍŰQ_

fo to

alosztályainak kát. tiszta területe jövedelme

A jogügylet Telekkönyvi megnevezése. végzés száma Téves katasz­ teri felvétel és kiigazítása az illeték esetén a pü.lerovását igazgatósági igazoló vi. vagy L szám. rendelkezés száma.

fh

7

m.

.

□-öl m*

ar

±

't / i

1

£

7í £

‘í

•uij i/í k ieUn,

hold ha

27

26

25

24

1

k á t tiszta jövedelme

területe

minő­ ségi osz­ tálya

l

Í22t

l/l

**

alrészlet

mivelési ága

/Itic

(űí

O L t jU a .,

23

.hu

5 >«

lakhelye

T*N

4 c tÁ *

I

a földrészlet

o>

-

22

után

a birtokos

neve

21

— 4184.

|

1949.

1 17

nyomda, Budapest.

16

lib

15

3001. rakt. szám. (Belív.)

Nyilvántartás Jegyzék.


lib

ud y

ww w. kr .hu


15

17

I______ Ü .

1 18 |

19

1

Változás

20

|

21

23

25

24

birtokívének száma

házszáma

helyrajzi szám alap­ részlet

27

T elekkönyvi végzés szám a és az illeték lero v ását igazoló vi. vag y i. szám .

m egnevezése. T éves k a ta s z ­ te ri felvétel

A jogügylet a földrészlet

lakhelye

26

után

a birtokos

neve

22

alrészlet

mivelési ága

minő­ ségi osz­ tálya

területe

kát. tiszta

jövedelme

alosztályainak kát. tiszta területe j ö v e d e lm e

hold ha

□ -ö l m1

K

hold ha

f

□ -ö l m*

K

esetén a pü.igazgatósági rendelkezés szám a.

f

-

.

.hu

/ )

Ú

J

-

'

....... ^

I t t

-

Oj

dU •

-

L

io

qhh

fa

b

lib

'

v

a

ud y

m

i

* -

ww w. kr

/

'“

*

I

V

-

.