Page 1

Závěrečná zpráva o průběhu kontaktní předvolební kampaně: Pirátský létající cirkus Základní koncept kontaktní kampaně  hlavní událostí předvolební kampaně ve všech regionech: bylo předem naplánované turné po všech 14 krajích za účasti superleadera Ivana Bartoše spolu s dalšími kandidáty, kteří během měsíce května měli navštívit všechna krajská města a voličsky zajímavá místa v kraji  hlavním cílem bylo oslovit potenciální voliče České pirátské strany s důrazem na prvovoliče – nalákat je k volbám a obecně zvýšit povědomí o straně  další cíle: utužit a podpořit členskou základnu v kraji, setkání s příznivci  program dne v kraji: navštívit krajské město a další cca dvě okresní, večer pak byla zorganizována večerní akce za účasti kandidátů  struktura pro fungování kampaně byla krajská – v každém kraji byl ustanoven jeden koordinátor/ka z členské základny ČPS, který zajišťoval podporu dalších členů a podporovatelů v kraji a organizoval/a ve spolupráci s event manažerkou program dne v kraji  krajská struktura koordinátorů byla zastřešena mojí osobou na pozici event manažerky, která měla na starosti celkové naplánování turné, zkoordinování všech akcí, spravování kalendáře kampaně, komunikace se všemi koordinátory, pomoc s realizací kampaně v krajích, plánování tras a zpětné vyúčtování nákladů za pohonné látky atp.  Volební manažer byl po celou dobu kampaně informován o plánování a průběhu turné v krajích skrze event manažerku průběh a plánování kampaně v regionech:        

  

7. 3. 2014 byl vyhotoven přeběžný plán krajského turné po obdržení kontaktů na krajské koordinátory ze všech krajů jsem se všemi telefonicky spojila a představila jim základní rámec kampaně v regionech pro účely komunikace bylo kromě kalendáře zřízeno - pracovní fórum, kvůli nefunkčnosti jsem od toho upustila a upřednostnila rychlejší telefonické spojení či email koordinátorům byly zadány hlavní úkoly – zajistit zábory, místa pro konání akcí apod. regiony si zadaly požadavky na množství reklamních předmětů koordinátorům byly postupně předávány kontakty na dobrovolníky koordinátorům byla představena krajská tour s termíny a stanoveny pevné termíny v rámci kontaktní kampaně se ČPS v regionech zapojila i do projektu Vím, proč volím on tour realizovaného Českou radou dětí a mládeže, kterého se účastnili kandidáti za podpory místní členské základny: 5.4. Kopřivnice, 11. 4. Sokolov, 12. 4. Žatec, 24. 4. Prachatice, 26. 4. Jihlava, 2. 5. Třebíč, 3. 5. Znojmo, 7. 5. Praha před začátkem turné byly na volebním webu zveřejněny termíny a města, která byla plánována navštívit, přesné časy se měly upřesnovat v průběhu na stranickém facebooku samotné turné odstartovalo 30. 4. ve Středočeském kraji a ukončeno 21. 5. v Hradci Králové bylo plánováno, že během turné bude realizován něco jako online přenos z místa – přidávání fotek, videí a příspěvků, týkající se turné, na sociální sítě během dne v co Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov


nejaktuálnější podobě v průběhu turné jsme byli z časových a technických důvodů nuceni některé zastávky zrušit, o čemž jsme ale informovali

Hodnocení pirátského turné: Výsledek voleb: 72 514 platných hlasů 4,78 % Zdroj: www.volby.cz  procentuálně se jedná o nejlepší volební výsledek pirátské strany v celé EU, oproti podzimním sněmovním volbám 2,66 % (132 417)se jedná o nárůst podpory o více než 2%. Vzhledem k

tomu, že se u evropských voleb jedná o volby tzv. druhého řádu a navíc s extrémně nízkou volební účastí, je úspěchem i řádově nižší počet voličů celkem. Podle prvního z průzkumů voličských přesunů neziskové organizace KohoVolit si Piráti v celkovém výsledku udrželi poměrně malou část své voličské základny z podzimních voleb 2013. Z grafu výše je patrné, že Pirátům se přiklonili hlavně bývalí voliči Strany zelených a v menší míře i voliči zbylých stran. Pozitivní zprávou je, že se hlasy voličů Pirátů v podstatě nepřesunuly k jiným stranám (ale Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov


pouze v zanedbatelné míře a takováto fluktulace voličů je mezi volbami běžná), z čehož vyplývá, že velká část voličů Pirátů z podzimu se voleb nezúčastnila. Volební výsledek lze tedy považovat za historický úspěch, a to i přes to, že nebylo dosaženo žádného z mandátů. Navíc s blížícími se komunálními volbami dostali regionální zástupci Pirátů skvělou výchozí pozici pro nové volební klání. Navštívená města během turné: Poděbrady, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Humpolec, Jihlava, Třebíč, Brno, Hodonín, Zlín, Tovačov, Prostějov, Olomouc, Karviná, Havířov, Ostrava, Písek, České Budějovice, Stříbro, Plzeň, Karlovy Vary, Mariánské lázně, Ústí nad Labem, Žatec, Litoměřice, Děčín, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Trutnov, Hradec Králové  jedinou větší akcí v Praze byl Milion Marihuana March 2014, které se viditelně zúčastnili kandidáti i členové a podporovatelé Pirátů Všichni regionální koordinátoři, kteří se mnou po celou dobu kampaně spolupracovali na programové stránce dokázali více či méně úspešně zorganizovat den ve svém regionu a zajistit základní věci jako – oznámení o shromáždění, podporu místních. Konkrétně bych za dobrou organizaci a spolupráci na kampani chtěla vyzvednou Lenku Kozlovou a Daniela Prima(Středočeský kraj), Martina Šmídu a Petra Kapounka (Olomoucký kraj), Lukáše Černohorského (MSK), Janu Rohovou a Lubu Polákovou (JČ kraj), Radka Holodňáka a spol. (Ústecký kraj) a lidi z organizace Libereckého kraje. V těchto regionech mají Piráti slušnou základnu a je třeba je podporovat, aby jejich organizace mohly růst a měly dobré podmínky. V komunálních volbách lze očekávat úspěch především ve vytipovaných obcích v Olomouckém kraji a kraji Ústeckém, Libereckém, ale i Jihočeském, kde se na volby již připravují. Jediným krajem, kde nebylo z personálních důvodů možno uskutečnit turné, byl Pardubický kraj, který jsme nakonec zrušili, a namísto toho se počítalo s předvolební akcí v Praze, která se ale bohužel také nekonala. nedostatky: Aktivita a zapojení členů  asi největším problémem, který jsme jako posádka pirátské tour pocítili, byla malá ochota ostatních členů v regionech se zapojit do naší kampaně (samozřejmě to neplatí o všech)  na místě nás sice skoro vždy na čas čekali koordinátor a několik dalších místních pirátů, avšak co se týče aktivity, musím bohužel konstatovat, že většinou jsme celý náš “cirkus“ stavěli nanejvýš ve 4lidech, z toho oba kandidáti, koordinátor a někdo z naší posádky, kdo nám zrovna dělal řidiče …  vzhledem k tomu, že jsme byli na cestě už od 30. 4., bylo často dost úmorné stavět Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov


poněkolikáté stan atp. a vyzývat zbytek lidí k pomoci  navíc se dost často stalo, že nás na stánku zbylo opravdu málo, protože to prostě místní piráty přestalo bavit...  co se týče kandidátů, je zde situace ještě horší, celého turné se zúčastnili jen lídr Ivan Bartoš a dvojka kandidátky Marcel Kolaja, a ani v regionech nebyla účast lepší – z celkového počtu kanditátů do EP se během turné ve svých domovských krajích připojila opravdu zanedbatelná část kandidátů rozpočet a doprava:  kromě malé aktivity a snahy se zapojit jsme měli neustále potíže s přepravou našeho vybavení ale i osob  vzhledem k tomu, že jsem nedostala pro potřeby pirátského turné žádné finanční prostředky, nemohla jsem sestavit ani rozpočet naší kontaktní kampaně, s čím souvisí i problém s dopravou, protože nebylo možné si dopředu naplánovat např. vypůjčení vhodného vozu, s nímž bychom mohli objíždět kraje, tudíž jsme měli neustále problém s nedostatkem vozů, který jsme prakticky řešili svépomocí a to ze dne na den, což rozhodně nepřispělo ani k plynulému průběhu našich akcí, a ani k pohodlnému cestování, což by bylo v případě předvolebního turné na místě, neboť se kadidáti setkávají s voliči a měli by být odpočatí a působit klidným a atraktivním dojmem, tak aby zapůsobili  vše se platilo až zpětně a pokud si propočteme náklady na pohonné látky, sahají do tisíců korun, čímž bych také chtěla zdůraznit, že tyto náklady si platili kandidáti (Ivan Bartoš a Marcel Kolaja) ze svého, aniž by měli nějakou záruku, že dostanou peníze zpět a bez jejich příspěvků by byla celá kampaň neuskutečnitelná  co se týče ubytování, sehnali jsme nocleh vždy přes koordinátory nebo známé, nebo se ve večerních hodinách vraceli do Brna či Prahy  do budoucna by pro lepší průběh turné bylo vhodné zajistit nějaký finanční obnos, z něhož by se dopředu zajistila vhodná doprava a v některých případech i ubytování, protože se jedná o velice náročnou aktivitu a členové posádky a hlavně kandidáti by se měli cítit pohodlně, tak aby mohli soustředit všechny své síly k získání co největší voličské podpory medializace kampaně:  ačkoliv byly ve většině krajů sestaveny medialisty, nedošlo k větší medializaci našich aktivit  koordinátoři byli vyzváni, aby pro chystané předvolební akce využívali medialistů a posílali novinářům krátké zprávy a zvali je na akce ČPS, v případě, že by ani v budoucnu nedošlo k zlepšení, navrhuji převzít kontrolu nad krajskými médii centrálním mediálním odborem, který má s touto činností větší zkušenosti  k příležitosti krajského turné se podařilo zorganizovat tiskovou konferenci v Brně, na kterou přišli reportéři ČT, a která byla odvysílána v celostátním vysílání ČT 24  v Olomouckém kraji jsme v rámci turné navštívili veřejněprospěšné projekty PitBike a Rekola – v tomto případě by chtělo více zdůraznit, že ČPS se podílí na takovýchto projektech a pomáhá zlepšovat život v obcích, a snažit se díky těmto aktivitám zviditelnit v médiích Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov


Využívání sociálních sítí a komunikace s volebním štábem v Praze Celkové promítnutí celé tour na sociálních sítích má jistě velké limity, neboť nebylo dosaženo toho, co bylo plánováno před odstartování celé kampaně. Na Facebooku i jinde se sice objevili fotky ze zastávek po městech i různé statusy např. změny v trasách, nicméně původní představa, že budeme v podstatě průběžně online informovat o průběhu kampaně interaktivní formou, zůstala nenaplněna. Nebylo totiž možno zajistit nikoho, kdo by se věnoval pouze této určité činnosti, tedy že by přebíral fotky, videa a psal průběžné statusy týkající se krajské tour. Během turné byla snaha tento problém řešit hned několikrát, z mé strany byl navrhnutý člověk externista, který by byl schopen tuto práci dělat zadarmo a na profesionální úrovni jako příznivec Pirátské strany, po odmítnutí této možnosti, byla snaha zapojit do této činnosti volebního manažera, který byl ochoten si tuto činnost přibrat ke svým povinnostem. Nicméně ani toto řešení nebylo dlouho průchodné, a tak manažer dostal kompetence k tomu spravovat Facebook až poslední týden kampaně. Vzhledem k tomu, že před volbami došlo k rapidnímu nárůstu fanoušků na oficiálních facebookových stránkách a byl potenciál oslovit velké množství lidí (v porovnání s počtem lidí oslovených v terénu), nebyla tahle možnost zviditelnění se naplněna dostatečně. Jediným informačním kanálem, kde bylo možné takřka online sledovat pirátskou tour, byl facebookový profil lídra kandidátky Ivana Bartoše, který v reálném čase dokázal zásobovat svoje fanoušky fotkami, videi z terénu a množstvím statusů týkající se tour. Do budoucna by tak bylo více než výhodné určit člověka, který se touto činností bude během takovýchto turné zabývat a bude na ni mít čas. Právě nedostatečné využití potenciálu sociálních sítí bylo shledáno členy posádky pirátské tour jako jeden z největších nedostatků a v porovnání s úsilím členů strany na místě nebyla kampaň dostatečně zpropagována. Proto pro příště by se organice tzv. onlinů měla dostatečně dopředu zajistit jak personálně a organizačně, tak i materiálně – např. – využití techniky fotoaparátů s připojením k wifi. Pozitiva a negativa kampaně Pozitiva, která přinesla krajská tour byla především skutečnost, že Pirátská strana má celostátní fungující krajskou strukturu, na níž bude třeba do budoucna hodně pracovat, nicméně v každém z krajů, kde se odehrála krajská tour, je alespoň jeden člověk, na kterého se lze spolehnout a který je schopen organizovat další členy. Avšak vnitrostranické rozpory komplikují komunikaci uvnitř regionů, ale i v rámci komunikace regionů s centrálou. Nutno ale podotknout, že během kampaně všichni krajští koordinátoři dokázali fungovat a spolupracovat se mnou a dokázali tak úspěšně zorganizovat turné ve svém kraji. Na těchto členech lze stavěti do budoucna, ale potřebují, aby s nimi někdo komunikoval a v období kampaně s nimi spolupracoval na různých akcích a zajišťoval jim nejen materiální podporu z centrálního štábu. Kromě toho došlo ke zvýšení povědomí o straně i v regionech mimo velká města. Reakce, s nimiž jsme se jako členové pirátské posádky setkávali, vyznívají pro Pirátskou stranu spíše pozitivně. Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov


Kromě několika málo negativních reakcí a kromě obecného nezájmu o volby celkově, se lidé ke kontaktní kampani stavěli především kladně, neboť to bylo většinou poprvé, co se osobně setkali se členy či kandidáty Pirátské strany (často se dalo setkat s překvapenými reakcemi, že Piráti skutečně existují a nejsou jen na internetu). Mimo tradiční mladou voličskou skupinu se k pirátské straně kladně vyjadřovali i lidé středního a důchodového věku, kteří často oceňovali snahu a odvahu mladých kandidátů Pirátské strany vstoupit do politiky. Negativem pak byla nízká aktivita členské základny a ochota se účastnit a pomáhat na předvolebních akcích. Jedním z hlavních důvodů, proč se neuskutečnila žádná závěrečná předvolební akce v Praze, byla právě neochota zapojit se do jakýchkoli akcí na závěr kampaně. Přitom Praha je z hlediska volební podpory Pirátů strategicky důležitá. Do budoucna by bylo vhodné, aby se přesně určily kompetence v rámci volebního štábu, a aby se centrální volební štáb stavěl k celé kampani s větším nadšením a dokázal tak vyvolat nadšení i u sympatizantů pirátské strany a dokázal je využít v kampani, neboť aktivita členů i dobrovolníků je opravdu malá. Celkově mi přijde, že zde chybí jakákoliv forma motivace směrem k dobrovolníkům, a tím nemyslím jen materiální odměnu, jako je například tričko či jiná pozornost, ale například nějaké zábavné akce, které by je měli přesvědčit, proč by měli svůj volný čas věnovat právě ČPS. Kdyby se naplánovaly zajímavé a zábavné akce, viz. např. - navrhovaný závěrečný happenning na lodičkách na Vltavě, správně a aktivně se o nich komunikovalo na sociálních sítích, a kdyby se dal prostor všem sympatizantům aktivněji se zapojit do daných aktivit, nadšení a aktivita sympatizantů by byla zajisté mnohem vyšší. Létající cirkus byl skvělý nápad, nicméně jeho potenciál mohl být plně realizován jen s podporou centrály a sociálních sítí. Velká část energie vynaložená do kontaktní kampaně nebyla kvůli nedostatečné komunikaci a organizaci viditelná, a externí pozorovatel neměl pocit, že by se měl do kampaně jakkoliv zapojit, a už vůbec ne, že by měl takovou možnost. Vyše zmíněné komunikační problémy, nedostatečný engagement management, vynechání Prahy (neschopnost najít energii a pokusit se zorganizovat závěrečný happenning) a vyhoření v závěru kampaně stálo dost možná ČPS historicky první mandát. Příště více energie do práce a ne do vnitrostranických bojů, více komunikace a méně sporů, více nadšení a méně defetismu, a alespoň minimální rozpočet na tour a doprovodné akce. Na závěr bych chtěla říct, že jsem v průběhu kampaně slýchávala, že všechno co bylo špatně, bylo vinou volebního manažera. Proti tomu se musím ohradit, neboť i když vedení kampaně jistě nebylo dokonalé, nelze vinit člověka zvenčí za nastavený systém uvnitř strany, se kterým musel manažer bojovat, místo toho aby se plně věnoval vedení kampaně a mohl řešit ty „důležité věci“. Stejně jako lze jen těžko tvrdit, že jeden člověk může změnit celé vedení během pouhých 3 měsíců. Vypracovala: Mgr. Zuzana Kolaříková

Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov


Pirástké centrum Praha | Řehořova 19, Praha – Žižkov úterý 17:00–19:00 / středa 16:00 - 18:00 / pátek 14:00–17:00 / neděle 17:00–19:00 Česká pirátská strana | sídlo: Dalimilova 6, Praha – Žižkov

Čps zaverecna zprava o kampani  
Čps zaverecna zprava o kampani  
Advertisement