Page 1

Kristina Krsnik

HRVATSKI DOWNLOAD PORTAL SKIDAJMO.COM

SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet - Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Prof. dr. sc. Ivan Strugar Broj indeksa autora: 30888R10 Zagreb, studeni 2012.


SADRŽAJ

Stranica 1. UVOD.....................................................................................................................................4 1.1. Predmet i cilj rada...................................................................................................................4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja....................................................................................4 1.3. Sadržaj i struktura rada...........................................................................................................4 2. KRATKI OPIS WEB SERVISA SKIDAJMO.COM...........................................................................6 2.1. Glavne funkcionalnosti.............................................................................................................6 2.2. Link Web servisa......................................................................................................................6 2.3. Ekranski prikaz početne stranice.............................................................................................7 3. TEHNOLOŠKI OKVIR .....................................................................................................................8

4. KRATAK RAZVOJ ...........................................................................................................................9

5. OPIS PROBLEMA ........................................................................................................................10 6. DETALJNA RAZRADA TEME..........................................................................................................12 6.1. Funkcionalnosti Web servisa Skidajmo.com............................................................................12 6.2. Ostale mogućnosti Web servisa..............................................................................................14 6.3. Desktop aplikacije za iste poslove...........................................................................................21 7.KREIRANJE PROFILA..........................................................................................................................22 8. POSLOVNA PRIMJENA......................................................................................................................24 9. KONKURENCIJA................................................................................................................................26 9.1. Svijet igra.................................................................................................................................26 9.2. Download.hr............................................................................................................................27 9.3. Programi.org............................................................................................................................28 9.4. FileHippo.................................................................................................................................29 9.5. Game house............................................................................................................................30 10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE..............................................................................................32 11. SWOT ANALIZA..............................................................................................................................33 2


12. TROŠKOVI KORIŠTENJA WEB SERVISA...........................................................................................34 13. NADOGRADNJA I FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI.................................................................35 13.1. Smjer razvoja u budućnosti...................................................................................................35 13.2. Funkcionalnosti koje bi povećale primjenu u poslovanju......................................................36 14. ZAKLJUČAK.....................................................................................................................................37 15. IZVORI............................................................................................................................................39 15.1. Popis tablica...........................................................................................................................40 15.2. Popis slika..............................................................................................................................41 16. ŽIVOTOPIS......................................................................................................................................42 17. SAŽETAK.........................................................................................................................................44

3


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je Web servis naziva Skidajmo.com. U ovom radu će se obraditi sve mogućnosti koje navedeni Web servis nudi te će se detaljno opisati načini na koji se preuzimaju aplikacije koje se nude na ovom servisu. Naglasak će pri tome biti na primjeni Web servisa u poslovanju i mogućnostima koje taj servis pruža u obavljanju posla. Ciljevi ovog rada su detaljno opisivanje svih funkcija koje Web servis nudi te načina na koji rade kako bi svi zainteresirani korisnici bili upućeni u korištenje navedenim Web servisom. Također je cilj rada sistematiziranje svih prikupljenih znanja na temelju istraživanja o Web servisu te njihova detaljna obrada, ne bi li se uočile sve pozitivne i negativne strane Web servisa, kao i mogućnost njegova daljnjeg razvoja.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Prilikom obrade pojedinih tema osnovni izvor podataka je Internet. Informacije su prikupljane s različitih Web adresa koje su poslužile za obradu pojedinih tema. Osnovni izvor podataka bila je adresa samog Web servisa koji se obrađivao. Metoda prikupljanja informacija bila je čitanje informacija sa Weba, njihovo povezivanje te prilagođavanje zahtjevima pojedine teme. Dodatan izvor informacija bio je kontakt s autorom Web servisa putem maila.

1.3. Sadržaj i struktura Seminarski rad je podijeljen na poglavlja unutar kojih se opisuje svaka od pojedinih tema povezana sa glavnim predmetom ovog rada, Web servisom Skidajmo.com. Čitav rad podijeljen je na odlomke, dok se unutar pojedinih većih poglavlja nalazi i nekoliko manjih cjelina.

4


Započinje se sa opisom Web servisa i njegovim osnovnim funkcionalnostima. Zatim se opisuje tehnološki okvir te kratak razvoj Web servisa. Na to se nastavljaju primjeri problema koje ovaj Web servis rješava te detaljni opisi svih funkcionalnosti. Naglašena je njegova primjena u poslovanju i problemi koje tu rješava. Na kraju su na temelju svih iznesenih činjenica dobiveni zaključci o pozitivnim i negativnim stranama Web servisa, njegovoj budućnosti te prilikama i prijetnjama. Vlastiti stavovi i mišljenja izraženi su u zaključku, dok su najbitniji dijelovi navedeni na kraju seminarskog rada u sažetku.

5


2. KRATKI OPIS WEB SERVISA SKIDAJMO.COM 2.1. Glavne funkcionalnosti Glavne funkcionalnosti Web servisa Skidajmo.com su mogućnost preuzimanja poznatih igara i aplikacija iz nekoliko različitih kategorija. Navedene aplikacije mogu značajno olakšati rad na računalu i pomoći u obavljanju nekih poslova. Osim samih ponuđenih aplikacija uz njih se nalazi i mogućnost uvida u ocjenu njihova sučelja, mogućnosti koje pružaju te konačne ocjene testnog tima. Skidajmo.com nudi i naprednu tražilicu softvera koja omogućava pretraživanje download repozitorija po ključnim riječima uz mogućnost filtriranja po kategorijama. Korisna osobina koja je nedavno uvedena je i tzv. "moja lista" engl. "my list" u koju se može spremiti neograničen broj omiljenih aplikacija i igara, čime korisnik na jednom mjestu ima samo one aplikacije i igre koje ga posebice zanimaju. Osnovna karakteristika Web servisa je ta da je preuzimanje svih aplikacija i igara u potpunosti besplatno. Što se tiče tehničkih funkcionalnosti, stranica Web servisa je pregledna i korisnik lako može pronaći programe koje traži. Brzina pregleda stranice je relativno brza, dok je njen sadržaj logičkog izgleda, iz razloga što su programi i aplikacije koje se mogu preuzeti istaknuti sa lijeve strane i svrstani po kategorijama.

2.2. Link Web servisa Link Web servisa Skidajmo.com: http://www.skidajmo.com/ .

6


2.3. Ekranski prikaz poÄ?etne web stranice Slika 1. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Web servisa Skidajmo.com

Izvor: http://www.skidajmo.com/

7


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Tehnologije koje se koriste pri izradi navedenog Web servisa su PHP skriptni jezik u kombinaciji s MYSQL bazom podataka. PHP skriptni jezik je programski jezik pomoću kojeg se može kreirati HTML stranica. Danas je jedna od najpopularnijih i najnaprednijih serverside skriptnih tehnologija u upotrebi. Skriptni programski jezik koji se koristi u izradi navedenog Web servisa je i JavaScript. JavaScript je skriptni programski jezik koji se izvršava u Web pregledniku na strani korisnika. Napravljen je da bude sličan Javi radi lakšega korištenja, ali nije objektno orijentiran kao Java, već se temelji na prototipu i tu prestaje svaka povezanost s programskim jezikom Java. Izvorno ga je razvila tvrtka Netscape . JavaScript je primjena ECMAScript standarda.1 JavaScript s AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) tehnikom omogućuje web stranicama komunikaciju sa serverskim programom, što čini Web aplikaciju interaktivnijom. U izradi Web servisa Skidajmo.com koristi se Java Script s AJAX i JS tehnikom koja čini stranicu interaktivnijom te omogućava korisnicima lakše korištenje stranice. Također se koriste i tehnologije HTML5 te CSS3 koje olakšavaju izradu Web servisa, čineći stranicu logičkom te nude dodatne mogućnosti izrade Web servisa. Posjetitelji Web servisa poput Skidajmo.com, zahvaljujući novim tehnologijama, prestaju biti samo čitatelji kojima se servira gotova i nepromjenjiva informacija, već postaju kontributori i dobivaju priliku sudjelovati u stvaranju sadržaja i pritom dijeliti svoje stavove i sadržaje s drugim posjetiteljima. Uloga vlasnika web-stranica se tako smanjila, a posao uređivanja sadržaja se prebacio na krajnje korisnike. Kako je rastao broj posjetitelja, odnosno kontributora, web-stranice su postajale zanimljivije i korisnije. 2

1

http://hr.wikipedia.org/wiki/JavaScript (Izvor: http://www.wikipedia.org/;11. Studeni 2012.)

2

http://hr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0_alati (Izvor: http://www.wikipedia.org/;11.studeni 2012.)

8


4. KRATAK RAZVOJ Skidajmo.com je etablirani hrvatski download portal. Iza projekta Skidajmo.com stoji tim koji je oformio jedan od najpoznatijih hrvatskih portala posvećenom software-u Recenzije.hr. Skidajmo.com je servis koji na jednostavan način nudi mogućnost preuzimanja najnovijih inačica raznog softwarea, igara i ostalog sadržaja koji se nadopunjava gotovo 24 sata na dan. Autor i glavni urednik portala je Ivica Kutnjak (univ.bacc.ing.inf.). Zaljubljenik je u Apple proizvode i nove gadgete. U slobodno vrijeme bavi se web dizajnom i razvojem web aplikacija. Završio je Fakultet Organizacije i Informatike u Varaždinu, a autor je nekoliko poznatih desktop aplikacija. U posljednje vrijeme sve više ga privlači razvoj mobilnih aplikacija za Android i i OS platformu. Uz Ivana Kutnjaka o portalu se brine i Neven Kutnjak (mag. prim. educ.) koji je voditelj prodaje i marketinga. Velika je podrška autoru projekta, zaljubljenik u moderne tehnologije i gadgete te predavač i profesor. Portal je pokrenut 2007. godine. Ideja osnivača bila je omogućiti posjetiteljima portala da na lagan i jednostavan način mogu doći do aplikacija koje im mogu olakšati rad na računalu te do popularnih igrica kojima si posjetitelji mogu kratiti vrijeme 3. Ideja je bila upravo u tome da se navedene aplikacije pruže korisnicima besplatno tj. da ih oni mogu besplatno „downloadati“. Slijedeći svoju ideju Ivica Kutnjak je 2007. dovršio svoju inačicu Web servisa te je objavio na Webu. Svakodnevnim radom i dodavanjem novih mogućnosti, Web servis je nadopunjavan sa novim sadržajima, a broj korisnika je počeo rasti. Jedna od noviji komponenti na portalu su aplikacije za iPhone i Android telefone koje se mogu besplatno preuzeti sa portala. U današnje vrijeme raste broj korisnika „pametnih“ telefona, pa samim time raste i potražnja za ovakvim aplikacijama zbog čega portal u posljednje vrijeme bilježi sve veći broj posjetitelja.

3

http://www.skidajmo.com/ (Izvor: Internet,www.skidajmo.com;11.studeni 2012.)

9


5. OPIS PROBLEMA S obzirom na to da Web servis Skidajmo.com omogućava preuzimanje različitih aplikacija i igara, vrlo je koristan pri svakodnevnom korištenju računala, jer omogućava korisniku da sa njega preuzme različite aplikacije koje može upotrebljavati pri svakodnevnom korištenju računala. Prvi problem koji ovaj portal rješava jesu troškovi preuzimanja aplikacija i igrica. Naime, preuzimanje sa portala je potpuno besplatno, tako da korisniku ne stvara nikakve troškove. Za razliku od brojnih portala na kojima korisnik često pronađe ono što mu je potrebno, međutim mora se registrirati i platiti preuzimanje, ovdje je sve besplatno. Budući da su aplikacije svrstane unutar 15 kategorija, navedeni portal svojom strukturom olakšava pretraživanje, a samim time i skraćuje vrijeme čime rješava problem

dugotrajnog

pretraživanja

za

besplatnim

aplikacijama.

Osim

pod

kategorijama, aplikacije se također mogu naći i pomoću tražilice. Ona osigurava pretraživanje programa i igara po ključnim riječima i ponovno rješava problem dugotrajnog pretraživanja. Web servis također nudi mogućnost kontaktiranja autora i urednika portala, gdje se zahvaljujući tome, njima mogu postaviti bilo kakva pitanja na koja će oni zasigurno odgovoriti. Tako da se u slučaju bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća u radu aplikacije ili igrice, korisnik uvijek može obratiti autoru te dobiti stručan odgovor. To jedna od prednosti ovog portala, pogotovo zato što je to hrvatski portal, pa se svi upiti naravno šalju na hrvatskom jeziku. Ovaj Web servis može biti koristan zbog samih programa koje nudi na jednom mjestu. Naime, neko manje poduzeće koje nema sredstava platiti skupo softversko rješenje, privremeno može preuzeti programe sa ovog Web servisa te oni mogu pomoći zaposlenicima u obavljanju svojih svakodnevnih zadaća. To su npr. programi iz kategorije Uredski alati ili Internet. Skidajmo.com nudi aplikacije koje su prije svega popularne, zbog čega mu i broj korisnika raste. Također nudi i popularne igre gdje omogućava lak i jednostavan način preuzimanja tih igara, a daje i kratak opis igre, ocjenu igre kao i broj dosadašnjih 10


preuzimanja. Samom mogućnošću preuzimanja igara, Web servis omogućava rješavanje problema dosade ili omogućava relaksaciju uz igre za sve koji vole računalne igre, npr. za vrijeme pauze u radnom vremenu. Posljednji problem koji navedeni portal rješava jest sigurnost preuzimanja igara i aplikacija. Naime, autor portala jamči kako su sve aplikacije testirane na testnim računalima kako bi korisnici bili sigurni u ono što preuzimaju. S obzirom na to da Internet krije mnogo opasnosti, ovo je jedna važna stavka koju portal nudi svojim korisnicima i čime zadobiva njihovo povjerenje, a ujedno rješava problem preuzimanja aplikacija koje korisniku mogu prouzročiti štetu na računalu, poput npr. računalnih virusa.

11


6. DETALJNA RAZRADA TEME U navedenom poglavlju detaljno će se opisati sve funkcionalnosti i mogućnosti koje Web servis nudi.

6.1. Funkcionalnosti Web servisa Skidajmo.com S obzirom na to da je Skidajmo.com namijenjen preuzimanju aplikacija i igrica, čitav njegov rad i funkcionalnost povezani su sa ciljem njihovog što lakšeg i jednostavnijeg preuzimanja za korisnika. Kako bi korisniku olakšali pronalaženje aplikacija koje ga zanimaju, one su podijeljene na portalu s lijeve strane u 15 kategorija. Redom to su Android, Audio&Video, Croware, Desktop, Grafika, Igre, Internet, Komunikacija, Linux, Programiranje, Sigurnost, Sistemski, Uslužni alati i iPhone. Slika 2. Kategorije aplikacija na Web servisu

Izvor: http://www.skidajmo.com/ 12


Klikom na neku od pojedinih kategorija korisnik dobiva pregled svih aplikacija ili igrica koje može preuzeti sa portala. Također osim samog pregleda aplikacija uz njih ima i sličicu te kratak opis aplikacije, zatim podatke o autoru, veličini aplikacije, licenci, broju preuzimanja, datumu kad je objavljena na portalu i platformi. Uz ove podatke nalaze se i ocjene sučelja, mogućnosti, jednostavnosti kao i preporuka autora. Primjerice ukoliko se otvori kategorija Internet, unutar nje se vidi ponuda svih aplikacija iz te kategorije, što izgleda ovako: Slika 3. Ponuda programa unutar kategorije Internet

Izvor: http://www.skidajmo.com/Internet/

Daljnjim klikom na neku od aplikacija, npr. na Mozilla Firefox HR korisnik dobiva sve gore navedene informacije o navedenom Internet pregledniku. 13


Slika 4. Kratki opis i informacije o aplikaciji

Izvor: http://www.skidajmo.com/search/Mozilla%20Firefox%20HR/ Iz slike se vidi i način na koji zapravo funkcionira osnovna usluga ovog Web servisapreuzimanje aplikacija. Korisnik koji želi preuzeti neku od aplikacija sa portala Skidajmo.com prvo odabire neki program iz kategorije koja ga zanima. Zatim klikom miša, odabire tu aplikaciju gdje dobiva gore navedene informacije o njoj te ispod informacija dobiva ponuđeno „DOWNLOAD“. Klikom na taj download započinje sa preuzimanjem programa. Već samim klikom na download aplikacija se automatski preuzima i nema nikakvog međukoraka. Nakon završetka preuzimanja na računalo automatski se i pokreće instalacija, gdje slijedeći upute korisnik začas može instalirati željeni program na računalo te započeti sa njegovim korištenjem. Iz ovoga se zaključuje kako je sam proces preuzimanja vrlo jednostavan. Nema nikakvih dugih koraka ili uputa prije početka samog preuzimanja. Također je i vrijeme preuzimanja relativno brzo. Tako da korisnik ne treba trošiti puno vremena na samo preuzimanje, jer je odabirom aplikacije i klikom na „DOWNLOAD“ ono začas završeno. 14


6.2. Ostale mogućnosti Web servisa Osim svoje najvažnije funkcije, koja je mogućnost preuzimanja različitih aplikacija i igara, Skidajmo.com nudi i druge mogućnosti koje dodatno informiraju korisnike ili im pomažu u odabiru aplikacija, a samim time i povećavaju kvalitetu usluge portala. Jedna od tih mogućnosti je i postavljanje pitanja ili davanje prijedloga o proširenju ponude aplikacija na portalu. Na taj način korisnik je u interakciji sa autorima, ali i ostalim posjetiteljima portala. Korisnik može vrlo jednostavno uputiti pitanje te riješiti svoje poteškoće u radu aplikacija. Dio portala posvećen pitanjima izgleda ovako: Slika 5. Najnovija pitanja korisnika

Izvor: http://www.skidajmo.com/ Najnovija pitanja se objavljuju na naslovnici portala te posjetitelj portala koji je zainteresiran za odgovor na neko od pitanja sa naslovnice može klikom miša na to pitanje vidjeti sve odgovore i rješenja koja su navedena. Važno je napomenuti da za postavljanje pitanja nije potrebna registracija na portalu. Međutim, registracijom mogu svi korisnici međusobno komunicirati i sudjelovati u raspravama. Do svih pitanja i njihovih odgovora korisnik dolazi putem izbornika na naslovnici i to klikom na kategoriju Pitanja?. Primjer pitanja i odgovora na pitanje izgleda ovako:

15


Slika 6. Pitanja korisnika

Izvor: http://skidajmo.com/pitanja/ Slika 7. Odgovori na pitanja

Izvor: http://skidajmo.com/pitanja/ 16


U kategoriji pitanja i odgovora javljaju se još neke podkategorije poput riješenih i neriješenih pitanja, statistika te leaderboard. Leaderboard je top lista korisnika po ocjenama, pitanjima, odgovorima i glasovima. Slika 8. Leaderboard

Izvor: http://skidajmo.com/pitanja/leaderboard Sva pitanja su klasificirana u nekoliko kategorija čime se korisniku olakšava pronalazak odgovora po pojedinoj kategoriji te omogućava lakše snalaženje među pitanjima. Slika 9. Kategorije pitanja

Izvor: http://skidajmo.com/pitanja/ 17


Mogućnost koju portal nudi je i tražilica. Nalazi se na naslovnici, povrh ponude programa. Funkcionira vrlo jednostavno. Upisivanjem ključne riječi u tražilicu, ispod se izlistavaju svi programi koji sadrže tu riječi i mogu se preuzeti s portala. Slika 10. Tražilica

Izvor: http://www.skidajmo.com/

Uz tražilicu, na naslovnici portala nalazi se još s lijeve strane top 5 i najnoviji programi. Top 5 kao što mu i samo ime govori predstavlja 5 najtraženijh programa koji se preuzimaju sa portala. Ispod njih se nalazi preporuka autora, odnosno aplikacije koje preporučaju autori te mala statistika portala koja pokazuje broj programa, online korisnika, ukupnu veličinu te broj kategorija.

18


11. Najpopularnije aplikacije, preporuka autora i kratka statistika

Izvor: http://www.skidajmo.com/ Navedene mogućnosti izgledaju ovako i klikom na svaki od programa direktno se dobivaju podaci o njemu te opcija preuzimanja. Na dnu naslovnice nalazi se nekoliko linkova na portale poput Racunalo.com ili besplatnestvari.biz gdje korisnici mogu naći neke druge aplikacije za preuzimanje ili pak pročitati brojne zanimljive informacije. Korisnici mogu i sami uputiti autorima svoje prijedloge za dodavanje softvera kojih još nema. Potrebno je samo da u izborniku odaberu „dodaj softver“ te potom ispune podatke o softveru, web adresi i e-mailu, a autori će potom razmotriti sve dodane prijedloge i pokušati omogućiti preuzimanje svih prijedloga i želja svojih korisnika. Ova opcija je značajna za autore

19


pojedinih aplikacija koji žele svoje aplikacije objaviti javno. Potrebno je naglasiti da cijena za objavljivanje vlastitog softvera na Skidajmo.com iznosi 500 kn. Zainteresiranim poslovnim korisnicima te suradnicima Web servis daje mogućnost oglašavanja što onda dakako predstavlja izvor prihoda tog portala. Sve informacije o oglašavanju i cijenama oglašavanja zainteresirane strane mogu naći u izborniku pod kategorijom Oglašavanje. Svaki korisnik može posjetom portala i pregledavanjem sadržaja programa odabrati one koji su mu najzanimljiviji te ih spremiti u svoju listu. Ukoliko takvih aplikacija ima više, korisnik se može spremanjem u svoju listu naknadno odlučiti o preuzimanju. Slika 12. Moja lista

Izvor: http://www.skidajmo.com/str/software_list/ Posljednje mogućnosti koje portal nudi su mogućnost pregleda servisa na engleskom jeziku za eventualne inozemne korisnike te Facebook profil portala. Na Facebook profilu objavljuju se sve novosti na portalu kao i aplikacije koje se mogu preuzeti. Tako da korisnici i na Facebook-u i na Twitter-u mogu lako stupiti u kontakt sa autorima portala te im uputiti svoja pitanja, mišljenja, kritike ili pohvale. 20


6.3. Desktop aplikacije za iste poslove Destkop aplikacije pomoću kojih bi se aplikacije preuzimale bez uporabe Interneta zapravo ne postoje, jer je poanta u tome da se programi odnosno aplikacije preuzimaju sa Web servisa. Primjer aplikacije pomoću koje se preuzimaju različiti sadržaji je Bit Torrent. Međutim razlika je u tome da se sadržaji preuzimaju s različitih Web servisa, ali se preuzimanje odvija pomoću Interneta. Dakle i ovdje se radi o preuzimanju programa i aplikacija s Interneta, jedino što je razlika u tome da je to program pomoću kojeg se aplikacije preuzimaju sa različitih Web servisa, dok se na portalu Skidajmo.com direktno preuzimaju s Web servisa, bez pomoći nekog programa za preuzimanje. Danas je Bit Torrent vrlo rasprostranjen oblik dijeljenja različitih sadržaja gdje se često povezuje i sa ilegalnim oblikom dijeljenja. Postoji mnoštvo BitTorrent aplikacija za razne operacijske sustave, najpoznatije su: •

Azureus

BitLord

BitTornado

BitTorrent

eDonkey2000

µTorrent4

7. KREIRANJE PROFILA 4

http://hr.wikipedia.org/wiki/BitTorrent (Izvor: http://www.wikipedia.org/;12.studeni 2012.)

21


Na portalu Skidajmo.com moguća je i registracija korisnika. Korisnik se može registrirati i kreirati svoj profil tako da u izborniku odabere Pitanja? te potom klikne na Registracija i ispuni potrebne podatke. Prednost registriranih korisnika je u tome što mogu putem svojih profila direktno postavljati pitanja na portalu i davati odgovore na postavljena pitanja drugih korisnika te tako biti u interakciji sa ostalim registriranim korisnicima odnosno mogu sudjelovati u raspravama. Da bi se mogao registrirati na portalu korisnik treba za početak u glavnom izborniku kliknuti na kategoriju Pitanja? koja se nalazi zadnja po redu. Slika 13. Prvi korak prilikom registracije korisnika

Izvor: http://www.skidajmo.com U sljedećem koraku ponovno klikom miša u izborniku odabire opciju Registracija, koja se nalazi u gornjem desnom kutu portala. Slika 14. Drugi korak prilikom registracije korisnika

Izvor: /http://skidajmo.com/pitanja/ Nakon toga u izborniku se pojavljuje obrazac u koji treba unijeti određene podatke na za to predviđena mjesta. Unosi se korisničko ime i lozinka koje korisnik sam odabire. Zatim se ta lozinka treba potvrditi odnosno ponovno upisati. Ispod potvrde lozinke unosi se još i mail te spam provjera u obliku rješenja nekog zadatka, npr. 8+7. Ispunjavanjem tih podataka potrebno je još samo kliknuti na Registriraj me i profil na portalu je gotov.

Slika 15. Posljednji korak prilikom registracije korisnika

22


Izvor: http://skidajmo.com/pitanja/register.php

8. POSLOVNA PRIMJENA 23


Osnovna usluga portala Skidajmo.com je preuzimanje različitih aplikacija i igara. Upravo iz te usluge proizlaze mogućnosti poslovne primjene portala. Kako brojna poduzeća, posebice ona manja nemaju velikih mogućnosti da plate skupa softverska rješenja, na ovom portalu mogu preuzeti neke od programa koje mogu koristiti u svom poslovanju, a samim time i uštedjeti. Primjeri takvih programa koji se mogu preuzeti sa portala i koristiti u svakodnevnom poslovanju nekih poduzeća su prije svega oni iz kategorije Uredski alati te Internet. Tako da se unutar kategorije Uredski alati nalaze programi i aplikacije poput LibreOffice i LibreOffice Hrvatski te OpenOffice.org koji omogućavaju pisanje, uređivanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, što je zapravo neizostavan dio svakog posla. Zatim se tu nalazi i aplikacija Lingoes koja služi za prijevod riječi ili cijelih rečenica pomoću najpopularnijih internetskih servisa za prevođenje koja se također može primijeniti u poslovanju kako bi olakšala prijevode poslovnih dokumenata koji su na stranim jezicima. Poznatiji programi koji se nalaze u toj kategoriji , a važni su za olakšavanje rada na računalu, pa tako i u poslovanju su Windows 7 i Windows 8, zatim malo manje poznata aplikacija EssentialPIM Free Portable 3.02 koji predstavlja jedan od PIM organizatora te ReminderCube koji predstavlja desktop kalendar sa brojnim dodatnim mogućnostima, poput alarma, planera i slično. U kategoriji Internet, svakako su naviše primjenjivi u poslovanju različiti internetski preglednici pomoću koji se pregledavaju internetski sadržaji, a samim time zaposlenici prikupljaju informacije sa neta ili ih pak objavljuju. Internet preglednici koji se najčešće koriste, a mogu se preuzeti sa Web servisa Skidajmo.com su Mozilla Firefox, Internet Explorer te Google Chrome. Neke od zanimljivijih aplikacija u toj kategoriji su i Gmail Notifier Pro za dobivanje obavijesti o mailu, FrostWire ili pak Trillian. Glavna prednost Web servisa je u tome što se na jednom mjestu mogu naći brojne popularne aplikacije koje se najčešće koriste u svakodnevnom obavljanju posla poput npr. sastavljanju ponude, slanju mailova, objavljivanju informacija na webu i sl., a povrh svega su i besplatna. Dodatna mogućnost za poduzeća koju portal nudi je mogućnost oglašavanja na portalu. Tako da se sva zainteresirana poduzeća mogu javiti na službeni mail te zatražiti prostor na portalu za stavljanje svog oglasa, gdje je najčešće taj oglas povezan sa službenom stranicom

24


oglašivača. Svakako da svaka takva marketinška aktivnost poduzeća utječe i na njihovu uspješnost poslovanja, ali i na imidž poduzeća.

9. KONKURENCIJA 25


Internet sam po sebi nudi niz mogućnosti, globalno je dostupan te povezuje računala i računalne mreže diljem svijeta. U današnje vrijeme nezaobilazan je dio svakodnevnog poslovanja poduzeća i omogućava intenzivno brz prijenos i razmjenu informacija. Kreiranje Web servisa na Internetu danas je sve jednostavnije, tako da i konkurencija različitim Web servisima raste i svaki od njih se treba „boriti“ pružajući jedinstvene usluge posjetiteljima ne bi li uspio privući čim veći broj korisnika. Web servisa za preuzimanje aplikacija ili igrica ima zaista puno. Skidajmo.com ima popriličan broj hrvatskih konkurenata, a samim time i znatan broj inozemnih. U kategoriju konkurenata spadaju različiti Web servisi, od onih koji nude preuzimanje samo igra do onih kod kojih se preuzimaju najrazličitije aplikacije, ali uz naplaćivanje preuzimanja. Primjeri konkurenata portalu Skidajmo.com su Svijet igra, Download.hr, Programi.org, FileHippo, Download.com te Game house.

9.1. Svijet igra Svijet igra je web portal koji omogućava preuzimanje različitih kategorija igara pa samim time predstavlja konkurenciju za Skidajmo.com. Njegove mogućnosti su preuzimanje igrica za PC, PS 1 i PS 2. Osim samih igrica, korisnici mogu na portalu preuzeti i spotove pjesama, crtane filmove te neke aplikacije. Link web servisa je : http://www.svijetigra.com/. Početna stranica izgleda ovako:

Slika 16. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Svijet igra

26


Izvor: http://www.svijetigra.com/

9.2. Download.hr Download.hr je hrvatski download portal za preuzimanje programa. Kao i Skidajmo.com nudi aplikacije razvrstane po kategorijama koje korisnici mogu preuzeti. Naspram portala Skidajmo.com, Download.hr nudi i neke dodatne mogućnosti, poput online TV-a i online igrica. Važno je napomenuti da je download također besplatan. Link web servisa je: http://www.download.hr/ .

Slika 17. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Download.hr

27


. Izvor: http://www.download.hr/

9.3. Programi.org Programi.org je također jedan od portala namijenjen besplatnom preuzimanju programa koji su potrebni za obavljanje određenih aplikacija te ugodno služenje s računalom. Programi su i ovdje razvrstani u nekoliko kategorija, međutim izgled čitavog portala nije baš u potpunosti pregledan zbog mnoštva teksta na naslovnoj stranici portala. Link web servisa: http://www.programi.org/ .

Slika 18. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Programi.org

28


Izvor: http://www.programi.org/

9.4. FileHippo FileHippo je primjer konkurentskog Web servisa portalu Skidajmo.com. Razlika je u tome da FileHippo nije hrvatski Web servis, međutim pruža vrlo slilčne mogućnosti svojim korisnicima kao i Web servis Skidajmo.com. Aplikacije su razvrstane na naslovnici po kategorijama unutar kojih se nalaze i gdje ih korisnici mogu preuzeti. Web servis također ima tražilicu

kao

i

mogućnost

registracije

korisnika.

Link

web

servisa

je

http://www.filehippo.com/.

Slika 19. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa FileHippo 29


Izvor: http://www.filehippo.com/

9.5. Game house Game house, kako mu i samo ime govori je Web servis za preuzimanje igrica. Nudi uistinu širok izbor igara iz različitih kategorija sa detaljnim opisom svake od njih. Za razliku od portala Skidajmo.com ovdje se većina igrica koje se žele preuzeti naplaćuje. Također, nudi se mogućnost registracije, pretraživanja pomoću tražilice, kontakt putem Facebook profila i ostalo. Link web servisa: http://www.gamehouse.com/.

Slika 20. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Game house

30


Izvor: : http://www.gamehouse.com/

10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE 31


Tablica 1. Pozitivne i negativne karakteristike Web servisa Skidajmo.com POZITIVNE KARAKTERISTIKE

NEGATIVNE KARAKTERISTIKE

Brojni korisni programi na jednom mjestu

Relativno mala ponuda programa

Jednostavnost preuzimanja

Nedovoljno dodatnih sadržaja na portalu

Besplatno preuzimanje

Mali broj registriranih korisnika

Sigurno preuzimanje

Velika usmjerenost na oglašavanje

Mogućnost postavljanja pitanja

Dizajn stranice

Mogućnost registracije, te interakcija s Odabir boja ostalim korisnicima Mogućnost davanja prijedloga za nove Slaba naglašenost tražilice softvere na web servisu Jamstvo kvalitete

Stranica navodi samo pozitivne strane

Mogućnost pregleda portala na engleskom Nedovoljno informacija o autorima, razvoju jeziku

portala

Mogućnost brzog pretraživanja aplikacija Neodgovorena pitanja korisnika pomoću tražilice

Izvor: autor seminarskog rada

11. SWOT ANALIZA Tablica 2. Swot analiza Web servisa Skidajmo.com Snage

Slabosti

32


Mnogi korisni programi i igrice na jednom Relativno mala ponuda programa mjestu

Nedovoljno dodatnih sadržaja

Besplatno preuzimanje

Mali broj registriranih korisnika

Jamstvo sigurnosti i kvalitete

Neodgovorena pitanja korisnika

Registracija korisnika

Puno reklama na portalu

Jednostavnost uporabe

Prilike

Prijetnje

Aplikacije za pametne telefone

Velika konkurencija

Komunikacija putem društvenih mreža

Široke mogućnosti interneta

Još bolja kvaliteta sadržaja weba

Zakonski propisi

Veća

ponuda

programa

u

pojedinim Dodatni

kategorijama

sadržaji

na

web

servisima

konkurenata (poput online igara, online TV,

Daljnji razvoj mobilne inačice portala

preuzimanjaglazbe i sl.) Računalni virusi i opasnosti koje Internet nosi

Izvor: autor seminarskog rada

12. TROŠKOVI KORIŠTENJA WEB SERVISA Kao što je već u mnogim dijelovima spomenuto, korištenje web servisa je u potpunosti besplatno. Dakle, svaki korisnik koji posjeti Web servis može preuzeti sa njega bilo koji program iz ponude uz nikakve troškove preuzimanja. Registracija na portalu je također u potpunosti besplatna. 33


S obzirom na to na Web servis nudi i dodatnu mogućnost koja se odnosi na oglašavanje, važno je napomenuti da se ona naplaćuje. Dakle, svako poduzeće odnosno korisnik koji želi objaviti svoj oglas na Skidajmo.com plaća taj oglas sukladno mjestu na kojem se nalazi, veličini oglasa i ostalim karakteristikama. Sve dodatne informacije o oglašavanju nalaze se na portalu. Portal nudi mogućnost za osobe koje se bave prodajom softverskih rješenja ili autore komercijalnih aplikacija da aplikacije objave u javnosti uz niže troškove. Revelantnih podataka o uspješnosti Web servisa nema, međutim kako on postoji od 2007. može se zaključiti kako ipak uspješno posluje. Glavni izvori prihoda dolaze iz oglašavanja te dodavanja softverskih rješenja na Web servis.

13. NADOGRADNJA I FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI S obzirom na sadržaje i mogućnosti koje danas nudi portal Skidajmo.com, postoji još puno prilika za daljnji rast i razvoj, ne bi li se broj zadovoljnih posjetitelja povećao.

13.1. Smjer razvoja u budućnosti 34


Mogućnosti nadogradnje i daljnjeg razvoja Web servisa su velike. Web servis bi trebao krenuti u smjeru poboljšanja kvalitete svoje usluge. Prije svega, to se odnosi na pružanje što većeg broja novijih i kvalitetnijih programskih rješenja. U većem broju slučajeva, takva rješenja imaju i visoke cijene, pa bi daljni razvoj Web servisa mogao krenuti u smjeru posebne ponude najnovijih programa za sve zainteresirane korisnike koji vole inovacije, ali koji bi onda preuzimanje takvih rješenja platili. Također bi mogućnost razvoja mogla ležati u ponudi brojnih dodatnih sadržaja na portalu kao što to danas već i imaju mnogi konkurentski Web servisi. Tehnologija danas iznimno napreduje, pa su trenutno vrlo popularni tzv. „pametni telefoni“ , koji bi također mogli biti smjernica razvoja Web servisa Skidajmo.com. Tako da Web servis ima mogućnost nadogradnje i pružanja korisnicima preuzimanje novih aplikcija za „pametne“ telefone uz naplaćivanje ili besplatno preuzimanje, ovisno na kojoj ideji želi poslovati u budućnosti. Nadalje, Internet je danas svjetski izuzetno rasprostranjen i postao je neizostavan dio poslovanja brojnih poduzeća. Međutim, kako raste njegova popularnost i broj korisnika, proporcionalno s time raste i potencijalan broj opasnosti koje s njega dolaze. Tako da su brojni korisnici svjesni tih opasnosti i izuzetno oprezni prije preuzimanja programa s neta. Upravo na toj činjenici zasniva se mogući smjer razvoja Web servisa. Brojna poduzeća te korisnici različitih Web servisa, spremni su i platiti više, ne bi li ono što preuzimaju bilo sigurno i kvalitetno. Tako da bi portal Skidajmo.com mogao temeljiti daljni razvoj na poboljšanju kvalitete svojih usluga kao i jamstvu svim korisnicima za izuzetnu sigurnost programa i aplikacija koje se preuzimaju.

13.2. Funkcionalnosti koje bi povećale primjenjivost u poslovanju Osnovna funkcionalnost koja bi povećala primjenjivost Web servisa u poslovanju je povećanje ponude programa koji se koriste u poslovanju, prije svega povećanje ponude u kategorijama Uredski alati, Internet ili pak Komunikacija.

35


Ukoliko bi se na Web servisu ponudila nova programska rješenja, koja olakšavaju svakodnevno obavljanje posla, a ujedno im je i preuzimanje sigurno, poduzeća bi za njih bila i spremna platiti određenu cijenu. Osim samih novi programskih rješenja, bilo bi korisno da se uz njih detaljno navedu sve mogućnosti te načini korištenja, koji bi mogli povećati broj preuzimanja, jer bi samim time korisnici bili upućeniji u ono što preuzimaju. Dodatne funkcionalnosti koje bi Web servis mogao uvesti su točna kategorizacija programa unutar svake kategorije. Poput npr. kalkulatora, tekstualnih urednika, alata za upravljanje vremenom i ostaloga unutar kategorije uredski alati. Danas portal nudi mogućnost preuzimanja nekih aplikacija za iPhone te android telefone. Svakako zbog njihove popularnosti, zadaća Web servisa je da i tu razvija tj. dodaje nove aplikacije, posebice one atraktivne među korisnicima. Većina poslovnih ljudi danas ima svoj „pametni“ telefon, tako da aplikacije poput organiziranja vremena, naručivanja taxija i sl. imaju važan utjecaj na njihov svakodnevni radni dan, a samim time i na efikasnost poslovanja, pa i zbog toga portal mora raditi na širenju ponude tih aplikacija, jer samim time povećava i svoju popularnost i posjećenost.

14. ZAKLJUČAK Web servis Skidajmo.com je odlično i brzo rješenje ukoliko se želi preuzeti neki program ili aplikaciju s Weba koja se nalazi u ponudi navedenog Web servisa. Prednost Web servisa je u tome što je uporaba posve besplatna i da bi se program preuzeo nije potrebna registracija, što je vrlo dobra karakteristika Web servisa, jer većina korisnika Internet uglavnom preuzima one aplikacije koje su besplatne. 36


Također jamstva autora o sigurnom preuzimanju i kvalitetnim programima pomažu jačanju povjerenja u Web servis te stvaraju dodatno povjerenje kod korisnika što je zbog svih opasnosti koje danas Internet krije vrlo važno. Korisnici koji na svojim računalima imaju pohranjene važne podatke pri preuzimanju aplikacija prije svega žele biti sigurni u kvalitetu onoga što preuzimaju. U cijelosti Web servis je jako dobro zamišljen i pruža korisne mogućnosti svojim posjetiteljima. Prednost portala je i u tome što korisnici mogu postavljati pitanja te na taj način rješavati poteškoće u radu sa računalom ili pak pomoći drugim korisnicima u dobivanju odgovora na njihova pitanja. Danas je komunikacija i interakcija vrlo važna, a ovom mogućnošću ona se postiže te stranica postaje dinamičnija. S obzirom na to da je Facebook postao neizostavan dio svakodnevnice gotovo svakog privatnog, ali i poslovnog života, profil Web servisa na Facebooku također je pozitivna karakteristika portala. Budući da na Facebooku autori objavljuju novosti vezane za portal, korisnici mogu tamo brzo saznati sve novosti te ih komentirati ili pak biti u s kontaktu s autorima ili ostalim korisnicima, što je u današnjem svijetu učestali i popularan oblik komunikacije. Web servis ipak nije još u potpunosti razvijen te postoje dodatne mogućnosti napretka i razvoja. Primjerice, autori bi trebali poraditi na širenju popularnosti Web servisa pomoću oglašavanja na ostalim Web servisima, jer bi se samim time povećao broj korisnika. Također, u ponudi programa postoje brojne mogućnosti za daljnji razvoj, prije svega povećanjem ponude programa. Općenito, osnovna funkcija i ideja Web servisa je vrlo dobro zamišljena. Na portalu se mogu preuzeti brojne aplikacije i igre posve besplatno što može pomoći korisnicima u obavljanju nekih poslova na računalu te im smanjiti troškove. Preuzimanje sa portala je jednostavno i brzo, a programi i igrice testirani na testnim računalima. Sve to zajedno utječe na sve veći broj posjetitelja i preuzimanja sa portala zbog čega je potrebno da se portal i dalje razvija, te prati moderne trendove i tehnologije.

37


15. IZVORI 1. http://www.skidajmo.com/ (Pristupano 28.l0.2012.) 2. http://hr.wikipedia.org/wiki/Web_portal (Pristupano 30.10.2012.) 3. http://hr.wikipedia.org/wiki/MySQL (Pristupano 3.11.2012.) 4. http://www.kroativ.net/web-dizajn/uvod-u-html5-i-css3/ (Pristupano 5.11.2012.) 5. http://hr.wikipedia.org/wiki/HTML (Pristupano 5.11.2012.) 38


6. http://hr.wikipedia.org/wiki/JavaScript (Pristupano 11.11.2012.) 7. http://hr.wikipedia.org/wiki/BitTorrent (Pristupano 11.11.2012) 8. http://www.svijetigra.com/ (Pristupano 12.11. 2012.) 9. http://www.download.hr/ (Pristupano 12.11.2012.) 10. http://www.filehippo.com/ (Pristupano 13.11.2012.) 11. http://www.gamehouse.com/ (Pristupano 13.11.2012.) 12. http://www.programi.org/ (Pristupano 13.11.2012.) 13. https://www.facebook.com/skidajmocom?ref=ts&fref=ts (Pristupano 13.11.2012.)

POPIS TABLICA Stranica 1. Pozitivne i negativne karakteristike Web servisa Skidajmo.com

32

2. Swot analiza Web servisa Skidajmo.com

33

39


POPIS SLIKA Stranica 1. Ekranski prikaz poÄ?etne stranice Web servisa Skidajmo.com

7

2. Kategorije aplikacija na Web servisu

12

3. Ponuda programa unutar kategorije Internet

13

4. Kratki opis aplikacije

14

5. Najnovija pitanja korisnika

15 40


6. Pitanja korisnika

16

7. Odgovori na pitanja

16

8. Leaderboard

17

9. Kategorije pitanja

17

10. Tražilica

18

11. Najpopularnije aplikacije, preporuka autora i kratka statistika

19

12. Moja lista

20

13. Prvi korak prilikom registracije korisnika

22

14. Drugi korak prilikom registracije korisnika

22

15. Posljednji korak prilikom registracije korisnika

23

16. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Svijet igra

27

17. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Download.hr

28

18. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Programi.org

29

19. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa FileHippo

30

20. Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Game house

31

16. ŽIVOTOPIS

41


Europass Životopis

Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Krsnik Kristina

Adresa(e)

Donja Šemnica 188 49 000 Krapina Hrvatska

Telefonski broj(evi)

049/640-609

E-mail

kristina.krsnik@yahoo.com

Državljanstvo

Hrvatsko

Datum rođenja

18.11.1991.

Spol

Ženski

Broj mobilnog telefona: 095/922-9688

Radno iskustvo Datumi

31.07.2012.-11.08.2012.

Zanimanje ili radno mjesto

Perač prozora

Glavni poslovi i odgovornosti

Pranje prozora na automobilima, briga za urednost prostora oko zgrade

Ime i adresa poslodavca

OMV Hrvatska d.o.o. Josipa Marohnića 1 10000 Zagreb

Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

Od rujna 2007. do svibnja 2010.

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Opća gimnazija

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Hrvatski jezik, matematika, kemija, biologija, fizika, njemački jezik, geografija

42


Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Srednja škola Krapina

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski jezik

Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Njemački jezik

B2

Samostalni C1 korisnik

Samostalni korisnik

B2

Samostalni B2 korisnik

Samostalni korisnik

C1 Samostalni korisnik

Engleski jezik

A1

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

Temeljni korisnik

A1 Temeljni korisnik

Govor Čitanje

A1

Pisanje

Govorna interakcija Govorna produkcija

A1

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Društvene vještine i kompetencije

Komunikativnost, pristupačnost, sposobnost za rad u timu

Organizacijske vještine i kompetencije

Organiziranost, motiviranost, discipliniranost te želja za stjecanjem novih znanja i iskustava

Računalne vještine i kompetencije

Windows operativni sustavi Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) Korištenje Interneta i e-mail-a

Umjetničke vještine i kompetencije

Kreativnost u pismenom izvještavanju

Vozačka dozvola

Ne

17. SAŽETAK Skidajmo.com je etablirani hrvatski download servis. On nudi mogućnost preuzimanja različitih aplikacija i igara koje nalaze u ponudi Web servisa.

43


Uz ponuđene aplikacije koje se mogu preuzeti, Web servis nudi i neke dodatne mogućnosti svojim korisnicima. To se prije svega odnosi na naprednu tražilicu koja omogućava pretraživanje download repozitorija te nedavno uvedena mogućnost spremanja omiljenih aplikacija i igara u Moju listu. Osnovna karakteristika i prednost portala je u tome da je preuzimanje aplikacija i igara za korisnike posve besplatno. U pogledu tehničkih funkcionalnosti valja naglasiti kako je stranica pregledna. Svi programi svrstani su unutar nekoliko kategorija koje se nalaze na naslovnici s lijeve strane. Stranica je logičkog izgleda, dok je pregled relativno brz. Tehnologije koje su korištene pri izradi navedenog Web servisa su PHP skriptni jezik u kombinaciji sa MYSQL bazom podataka. Također se koristi i Java Script s AJAX tehnikom koja čini web aplikaciju interaktivnijom te lakšom za korištenje. Iza projekta Skidajmo.com stoji tim koji je oformio portal Recenzije.hr, a pokrenut je 2007. godine. Ideja osnivača bila je omogućiti posjetiteljima portala da na jednostavan i brz način mogu preuzeti aplikacije koje im olakšavaju rad na računalu te različite igre i to sa jednog Web servisa. Problemi koje portal rješava su troškovi preuzimanja, gdje za preuzimanje nije potrebno plaćanje. Zatim se zbog jednostavne strukture i tražilice olakšava pretraživanje, te skraćuje vrijeme potrage za potrebnim aplikacijama i igrama. Uz mogućnost postavljanja pitanja autoru ili ostalim korisnicima, portal rješava brojne nejasnoće ili poteškoće u radu s računalom, jer korisnici mogu direktno bez registracije postavljati svoja pitanja. Također se zbog jamstva autora o kvaliteti i sigurnosti preuzimanja, smanjuje problem nepovjerenja u sigurnost aplikacija koje se preuzimaju, što je važno zbog svih opasnosti koje danas Internet krije i gdje se na svako računalo lako može prenijeti virus, crv ili neka druga bolest. Funkcionalnosti Web servisa imaju svrhu što lakšeg i jednostavnijeg preuzimanja za korisnike. Posjetitelj portala može lako naći program koji mu je potreban iz razloga što se oni nalaze unutar 15 različitih kategorija koje su vidljive odmah na naslovnici s lijeve strane. Otvaranjem neke od kategorija na stranici se prikazuju programi koji se nalaze unutar te kategorije, a odabirom nekog od programa uz njega se pojavljuje kratki opis samog programa te ocjene sučelja, jednostavnosti, mogućnosti kao i preporuka autora. Također je ispod ocjena ponuđena mogućnost „download“ gdje je dovoljan klik miša i automatski započinje preuzimanje aplikacije na računalo. 44


Ostale mogućnosti koje Web servis nudi su postavljanje pitanja te korištenje napredne tražilice za pretragu softvera. Tu je još i pregledavanje najnovijih programa, onih najpopularnijih kao i mogućnost spremanja omiljenih u vlastitu listu programa čime se korisnik naknadno može odlučiti o preuzimanju aplikacije. Na portalu je moguća registracija korisnika. Ona je besplatna, a omogućuje da korisnici međusobno mogu sudjelovati u raspravama. Poslovna primjena portala proizlazi iz mogućnosti da korisnici preuzmu sa portala aplikacije koje se mogu koristiti u svakodnevnom poslovanju poput npr. OpenOffice.org ili Adobe Reader. S obzirom na to da je pregledavanje, uređivanje, oblikovanje sastavljanje poslovnih dokumenata sastavni dio svakog posla, ovdje se mogu naći programi koji mogu olakšati rad s poslovnim dokumentima, a ujedno su za poduzeće besplatni i sigurni. Na portalu se poduzeća mogu i oglašavati te pomoću tih oglasa utjecati na veću posjećenost Web stranica poduzeća, ali i na imidž. Mogućnost poslovne primjene je i u tome da vlasnici nekog softvera mogu ovdje javno objaviti svoj rad te se tako promovirati ili pak steći uvid u uspješnost svog rada s obzirom na broj preuzimanja. Konkurencija Web servisa za preuzimanje je jaka i raznolika. Postoji puno Web servisa namijenjenih za preuzimanje Web aplikacija i igara. Međusobno se razlikuju po nekim dodatnim sadržajima koje pružaju. Neki od njih su FileHippo, Svijet igra, Programi.org, Download.hr i Game house. Da bi se diferencirao od konkurencije, Skidajmo.com treba raditi na daljnjem razvoju Web servisa te ga stalno nadograđivati ne bi li ga korisnici više posjećivali. Skidajmo.com ima svoje pozitivne, ali i negativne karakteristike. Pozitivne bi bile jednostavnost uporabe, besplatno preuzimanje, jamstvo sigurnosti i kvalitete, mogućnost registracije korisnika te interakcije s ostalim korisnicima, dok su negativne strane još uvijek mala ponuda programa i dodatnih sadržaja, mali broj registriranih korisnika, neodgovorena pitanja korisnika te prilično velika usmjerenost na oglašavanje. Uz navedena karakteristike javljaju se i nove prilike, ali i prijetnje daljnjeg razvoja. Prilike bi bile nova, šira ponuda aplikacija za „pametne“ telefone, veća ponuda programa u pojedinoj kategoriji, poboljšanje kvalitete sadržaja, daljnji razvoj mobilne inačice portala te komunikacija putem društvenih mreža. S druge strane prijetnje koje se tu javljaju su oštra konkurencija, široke mogućnosti Interneta, zakonski propisi te opasnosti od Interneta u obliku različitih računalnih virusa. 45


U budućnosti Web servis bi trebao krenuti u smjeru poboljšanja kvalitete svojih usluga, prije svega povećanja ponude što kvalitetnijih programskih rješenja. Budućnost bi mogla donijeti i neke dodatne sadržaje na portalu kao i razvoj ponude popularnih aplikacija za „pametne“ telefone. Također se u vidu daljnjeg razvoja u budućnosti preporuča rad na povećanoj zaštiti svojih korisnika i aplikacija koje se preuzimaju, ne bi li poraslo njihovo povjerenje, a samim time i njihov broj. U poslovanju također leži razvoj u širenju ponude programa u kategorijama važnim za poslovanje, prije svega Internet, Uredski alati i Komunikacija. Uz samu ponudu programa, uz programe bi se trebale detaljno navesti sve mogućnosti koje aplikacija ima tako da korisnik točno zna što preuzima. I u poslu, budućnost leži u aplikacijama za „pametne“ telefone, pa ponuda novih besplatnih aplikacija koje se mogu primijeniti u poslovanju može biti ključna za razvoj portala u budućnosti. Web servis Skidajmo.com je odlično i brzo rješenje u potrazi za besplatnim igrama i aplikacijama koje mogu olakšati obavljanje poslova na računalu, a nalaze se na jednom mjestu. Daljnjim razvojem i nadogradnjom Web servisa, portal ima mogućnost ostvariti svoj cilj - postati omiljeni hrvatski download portal među korisnicima.

46


47


48


49


50

Hrvatski download portal Skidajmo.com  

Web servis za besplatno preuzimanje aplikacija i igara

Hrvatski download portal Skidajmo.com  

Web servis za besplatno preuzimanje aplikacija i igara

Advertisement