Page 1

GUIDEDE TURE PÅ VESTEGNEN

HISTORIERNE I LANDSKABET

Program 2018 Ta’ med ud og oplev Vestegnens natur og historie. For både børn og voksne.

VÆLG MELLEM

10 GRATIS

UNDERVISNINGSFORLØB FOR 3.-9. KL.

SKOLEBØRN BYGGER NORDENS LÆNGSTE VIKINGEBRO OG -VEJ


TILBAGE TIL NATUREN Ta’ med ud og oplev Vestegnens naturperler og dramatiske fortid, når Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen inviterer med på guidede ture ud i landskabets historier: Til dengang for 12.000 år siden, hvor isens tilbagetrækning formede landskabet. Eller til dengang, vikingerne ofrede i mosen. Turene arrangeres af formidlingsprojektet ‘Vikingebro’ i Store Vejleådal, der med afsæt i vikingetiden, er Vestegnens nye oplevelsescenter for kultur- og naturhistorier.

2

På Københavns Vestegn ligger Store Vejleådal. Et 11 km langt naturforløb og rigt kulturhistorisk landskab, der gennemskærer fire kommuner fra Ishøj til Høje-Taastrup Kommune. I ådalens nordligste ende, mellem Kroppedal Museum og Vikingelandsbyen i Albertslund, opføres i disse år en 700 meter lang vikingebro- og vej, der skal gøre os klogere på vikingernes landtransport og håndværk. Attraktionen står færdig i 2019 og bygges af professionelle håndværkere, frivillige, lokale borgere og skolebørn. Vikingebro tilbyder derudover en lang række publikumsaktiviteter og formidlingstilbud: En udstilling om de lokale vikinger åbner på Kroppedal Museum i 2019. En mobil applikation, der guider til den lokale natur- og kulturhistorie, kan downloades fra juni 2018. Og i hele 2018 kan du komme med på guidede ture i vikingernes landskab. I hæftet her får du overblik over de aktuelle ture. Alle ture guides af erfarne natur- og kulturformidlere. Billetter købes online via Vikingebro.dk. Vi glæder os til at se dig!


PRAKTISK INFO · Billetter sælges online via Vikingebro.dk/arrangementer. Billetsalget lukker 24 timer inden den pågældende tur. Der kan ikke købes billet på dagen. For billetassistance ret personlig henvendelse på tlf. 4330 3024 eller pr. mail kontakt@vikingebro.dk. · Billetpris

80 kr./voksne, 40 kr./børn.

· Alle

ture gennemføres uanset vejret. I tilfælde af aflysning meddeles det direkte til billetkøbere pr. mail eller telefon inden turstart. · Husk påklædning og fodtøj til vejret. Våde områder kan forekomme. Medbring evt. også kikkert og drikkedunk/termokande. · Alle ture starter fra enten Vikingelandsbyen eller Kroppedal Museum (mødested fremgår under de enkelte turbeskrivelser). Mødetid 5 min. før turstart.

Vikingelandsbyen Ledøjevej 35, 2620 Albertslund. I bil: drej af ved Albertslund N på ring 4 og forsæt gennem landsbyen Risby. Med S-tog: stå af på Albertslund eller Ballerup Station og tag derfra bus 143 til Risby. Kroppedal Museum Kroppedals Allé 3 2630 Taastrup I bil: drej af ved Albertslund N og følg skiltningen til museet. Med S-tog: stå af på Høje-Taastrup Station og tag derfra bus 116 til Ole Rømers Høj.

3


ISTIDEN TUR/RETUR (PÅ CYKEL)

TID: 10. APRIL KL. 17-19 / 24. APRIL KL. 17-19 / 29. MAJ KL. 19-21 / 11. SEP. KL. 19-21 / 30. OKT. KL. 15-17 / 17. NOV. KL. 12-14 MØDESTED: VIKINGELANDSBYEN. INFO: MEDBRING EGEN CYKEL. VI KØRER I LAVT TEMPO MED FLERE STOP UNDERVEJS. Store Vejleådalen er et varieret og kuperet landskab i kanten af Vestskoven, der rummer fortællinger og natur, kun de færreste kender til. På cykler tager vi på en oplevelsesrig tur gennem landskabet - helt tilbage til istiden, hvor ådalen blev dannet.

4

Da isen trak sig tilbage efter sidste istid for cirka 12.000 år siden, efterlod smeltevandet sig en dyb fure i landskabet mellem vore dages Albertslundog Høje Taastrup Kommune. I denne fure fik Store Vejleå sit udspring, og lavningen omkring åen kalder vi i dag derfor Store Vejleådalen. I periferien af ådalen ligger landsbyerne Risby, Vridsløsemagle, Ledøje og Herstedvester, der dækker et kulturlandskab, hvor fortidens spor er rigt bevaret. Her finder man både gravhøje fra oldtidens agerbrugsamfund, spor efter den arktiske indlandsis og dens floder, og arkæologiske fund, der vidner om, at området med sine åsystemer, søer, moser og jordbund til alle tider har haft afgørende betydning for de mennesker, der levede der. På cykelturen tager vi os tid til at nyde denne kulturhistoriske oase, mens vi bliver klogere på ådalens natur og landskab. Turen går gennem både mose, skov og eng, og vi skal blandt andet forbi Vikingelandsbyen, Appevad, Kroppedal Museum og den største uspolerede mose mellem Roskilde og København, Porsemosen. I samarbejde med


VIKINGERNES SKOV TID: 15. MAJ KL. 19-21 / 26. JUNI, KL. 19-21 / 28. AUG. KL. 19-21 / 9. OKT. KL. 16-18 MØDESTED: VIKINGELANDSBYEN.

Hvorfor betød skoven så meget for vikingerne? Vi drager ind i vikingernes skov, og hører om både skovens sagn og om vikingernes skovdrift. De fleste af os kender historien om vikingernes evigtgrønne asketræ, Yggdrasil – Livets træ. Med rødder ned til både guderne, jætterne og underverdenen, og med en trækrone helt op i himlen. For vikingerne var træerne vitterligt forbundet med evigt liv, og skovene var altgørende for deres overlevelse. Det var i skovene, at vikingerne skaffede de lange, lige stammer, de skulle bruge til redskaber, huse og gærder. Derfor dyrkede de bæredygtig skovdrift, og sørgede altid for at træerne kunne danne nye skud, når træet var fældet. Det er det, man kalder at stævne. Vores tur går gennem Stævningsskoven ved Vikingelandsbyen, hvor vi skal høre om, hvordan vikingebonden udvalgte de stammer, der var klar til stævning og hvilke, der skulle stå år endnu. Og vi kigger på den flora, der dukker op i takt med at skoven bliver mere lysåben. Vi skal også høre om egetræets kvaliteter og om vikingebroen, vi er i gang med at bygge med netop egetræ. Og selvfølgelig også mere om Yggdrasil og om tordenguden Thors spor i skoven.

I samarbejde med

5


RØVERHISTORIER FRA PORSEMOSEN TID: 12. JUNI KL. 19-21 / 14. AUG. KL. 19-21 / 25. SEP. KL. 19-21 STED: MØDESTED PÅ P-PLADSEN V/ VIKINGELANDSBYEN. INFO: HUSK GUMMISTØVLER. Porsemosen er med sine cirka 100 hektar den største uspolerede mose mellem Roskilde og København. I mosen er der fundet 5.500 år gamle spor efter menneskelig aktivitet – blandet andet fra vikingetiden, hvor mosen blev set som en portal til underverdenen, og hvor man ofrede til guderne.

6

Fra den sene vikingetid helt op til slutningen af anden verdenskrig, har mosen været rig på tørv, som man har udnyttet til bl.a. brændsel. I dag gror blandt andet den sjældne vandplante, blærerod, i Porsemosen, der også huser flere beskyttede dyrarter, fx spidssnudet frø og stor vandsalamander. På denne tur deler vi sagn, myter og overtro fra mosens historie, mens vi holder et vågent øje med engens planter og dyr. Vi skal høre om, hvordan mosen er blevet dannet, og om tørvgravningens udvikling – og så skal vi naturligvis smage porsesnaps og høre om mosens kontroversielle navn, idet her faktisk ikke vokser porse! Turen klares bedst og tørrest iført gummistøvler.

I samarbejde med


SKOV FOR SJOV

FOR BØRN

TID: 29. SEP. KL. 12-15 / 16. OKT. OG 18. OKT. (EFTERÅRSFERIEN) KL. 12-15 STED: MØDESTED V/ P-PLADSEN VIKINGELANDSBYEN INFO: FOR BØRN OG DERES FAMILIER. DER ER MULIGHED FOR AT LAVE MEDBRAGT MAD OVER BÅL EFTER TUREN. TUREN KAN EFTER AFTALE OGSÅ UDBYDES SOM BØRNEFØDSELSDAG. Skoven set med børnenes øjne. Med vandrestaven i hånden tager vi på en gåtur gennem landskabet og historien. Vi starter i vikingetiden. Turen har indbyggede poster, børnene skal løse undervejs. Opgaverne og de dramatiserede fortællinger giver et indblik i, hvordan skoven gennem tiden har været en altafgørende ressource for mennesket. Fra vikingetidens store byggeri af ringborge og broer til middelalderens kampe om skovene, frem til i dag, hvor skoven primært opfylder rekreative formål. Vi skal både samle olden, finde foder til grisene, lege fredsløse krybskytter med bue og pil, se hvordan man hugger tømmer, fælde et træ og møde en finurlig tysk skovmand fra 1700-tallet. Børnene får en kronologisk fortælling om, hvordan mennesket har brugt og udnyttet skoven og dens ressourcer igennem de sidste 1000 år.

I samarbejde med Natur ungdom

7


OFFERMOSENS MYSTIK (STUEKÆR MOSE)

FOR BØRN

TID: 12. MAJ KL. 12-15 / 7. JULI KL.12-15 STED: MØDESTED PÅ P-PLADSEN V/ VIKINGELANDSBYEN. INFO: FOR BØRN OG DERES FAMILIER. DER ER MULIGHED FOR AT LAVE MEDBRAGT MAD OVER BÅL EFTER TUREN. TUREN KAN EFTER AFTALE OGSÅ UDBYDES SOM BØRNEFØDSELSDAG. Vi trækker i de grønne børnewaders frem og tager på opdagelse i Stuekær mosen. Her skal vi høre historierne om de overnaturlige væsener, der ifølge myterne lurer lige under overfladen.

8

Siden oldtiden har mosen været omgivet af mystik. Man var overbevist om, at overnaturlige væsner som Mosekonen, Elverpigerne og Lygtemændene levede der, og man ofrede både mennesker, våben og husdyr til guderne i mosen. Men mosen er også en mystisk naturtype, for den er fattig på ilt og opstår af døde planter. Vi tager waders på og fanger mosens smådyr for at undersøge, hvordan de kan overleve, næsten uden ilt. For at forstå, hvorfor oldtidsmennesket brugte netop mosen som offersted, vil vi til slut genopføre en oldtidsofring – men vi lover at alle kommer helskindede hjem!

I samarbejde med

Natur ungdom


KALENDER 2018 10. APRIL

ISTIDEN TUR/RETUR PÅ CYKEL

KL. 17-19

24. APRIL

ISTIDEN TUR/RETUR PÅ CYKEL

KL. 17-19

12. MAJ

OFFERMOSENS MYSTIK*

KL. 12-15

15. MAJ

VIKINGERNES SKOV

KL. 19-21

29. MAJ

ISTIDEN TUR/RETUR PÅ CYKEL

KL. 19-21

12. JUNI

RØVERHISTORIER FRA PORSEMOSEN KL. 19-21

26. JUNI

VIKINGERNES SKOV

KL. 19-21

07. JULI

OFFERMOSENS MYSTIK*

KL. 12-15

14. AUG.

RØVERHISTORIER FRA PORSEMOSEN KL. 19-21

28. AUG.

VIKINGERNES SKOV

KL. 19-21

11. SEP.

ISTIDEN TUR/RETUR PÅ CYKEL

KL. 19-21

25. SEP.

RØVERHISTORIER FRA PORSEMOSEN KL. 19-21

29. SEP.

SKOV FOR SJOV*

KL. 12-15

09. OKT.

VIKINGERNES SKOV

KL. 16-18

16. OKT.

SKOV FOR SJOV (EFTERÅRSFERIE)*

KL. 12-15

18. OKT.

SKOV FOR SJOV (EFTERÅRSFERIE)*

KL. 12-15

30. OKT.

ISTIDEN TUR/RETUR PÅ CYKEL

KL. 15-17

17. NOV,

ISTIDEN TUR/RETUR PÅ CYKEL

KL. 12-14

* Børnevenligt

9


10


11


Følg med pü Vikingebro.dk og Facebook.com/vikingebro Billetsalg: Vikingebro.dk/arrangementer

Historierne i landskabet  

Guidede ture på Vestegnen

Historierne i landskabet  

Guidede ture på Vestegnen

Advertisement