Page 1

...................Łódź......., dn. ............15.06.12........ Miejscowość i data

Rachunek z dnia ........26.05.12.......

Zleceniodawca: .................................. ................

mLingua Sp. z o.o.....................................

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-10...................................................

Zleceniobiorca:

............Janina Kowalska, Zdrojowa 15, 76-098 Łódź, NIP: 675-27-22-98.................................

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ....... 29754,70

euro...........

2. Kwota uzysku: .......................------------.............. 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: ...........-------------------------............. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: .......-----------------------------------............ 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: ..........

29754,70 euro.................

(słownie: .....dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery euro …... ........siedemdziesiąt euro centów.....)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rozliczenia tłumacza z klientami ... rachunek  

Rozliczenia tłumacza z klientami... rachunek. Liczenie Count Anything

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you