Page 1

Kroonnuus TEL (056) 212 3171

DINSDAG 2 JULIE 2013

WWW.KROONNUUS.CO.ZA

GRATIS

Leier in murg en been Senwes se 15de voorsitter Tharine Geldenhuys

gesien het totdat ’n nuwe uitvoerende hoof aangestel is. DANIE MINNAAR van die plaas In 2001 is die Kroonstadse boer Springboklaagte breek nuwe grond. tot ondervoorsitter van Senwesbel Hy is die vierde geslag van die Min- en Senwes verkies. naars wat in die distrik Kroonstad Danie het ook vier jaar in die op die “goue vlakte” tussen Kroon- Mielietrust gedien, waar hy die witstad en Welkom boer. mielieprodusente van Suid-Afrika Hy het aan die Hoërskool Kroon- verteenwoordig het. Die trust se stad (Bloues) gematrikuleer waar hoofdoel is om finansiering vir die hy ook hoofseun was. Hy het deur navorsing en ontwikkeling van die sy naskoolse studie aan die Univer- mieliebedryf beskikbaar te stel. siteit van die Vrystaat (Kovsies) die Danie het ook verskeie kursusse graad B.Com. met sukses behaal. in die buiteland bygewoon, onder Dissipline is in dié sterk leier in meer aan die universiteite van Hardie landbou se are en sy verpligte vard en Stanford. diensplig aan die Pantserskool in In September 2008 is Danie tot Bloemfontein het hom die rangleer voorsitter van Senwesbel verkies. na luitenant en bevelvoerder van Senwesbel is die beherende aandie kommandement laat klim. Hier deelhouer in Senwes. het hy ’n aanprysingsertifikaat vir Die markwaarde van Senwesbel besonderse pligshet in die afgelope getrouheid en vyf jaar van diens van hoogR336 miljoen na R1,1 Met ’n knap vrou aan staande gehalte miljard gegroei en in sy sy, Tersia, laat hy hierdie ontvang. tydperk is met sy fyn aanvoeling In 1988 het hy R220 miljoen se divivir winsoogmerk diep dende aan boere uitsaam met sy pa op Springboklaagte spore in die landbou. gekeer. begin boer. Onder Danie is nou tot sy leiding het hy voorsitter van Sendie Saaibult-stuwes verkies. diegroep gestig en het as voorsitter Met ’n knap vrou aan sy sy, Terbaanbrekerswerk hier gedoen. sia, laat hy met sy fyn aanvoeling Minnaar is van jongs af ’n leier en vir winsoogmerk diep spore in die het in 1998 en 1999 in die uitvoeren- landbou. de bestuur van Vrystaat Landbou se Die egpaar het tweelingdogters Jongboerkomitee gedien. wat aan die Noordwes-Universiteit “In hierdie tydperk het ek ’n studeer, ’n gr. 11-dogter en ’n seun week lange kursus van die Chicago in gr. 7. Board of Trade gedoen. Dit is die wêSy eie boerdery getuig van hoëreldleier in die vrye verhandeling verrigtingboerdery wat sedert 1999 van graan. Suid-Afrika se graan- toegepas word. Mielies en aartapmark het uit ’n gereguleerde omge- pels word met oorleg en kundigwing na ’n vrye mark beweeg,” ver- heid verbou. Hy is ’n voorstander tel hy. van tegnologie en is boonop ’n Die Jongboerkomitee het tientalle voortreflike wildboer. kursusse oor Safex, die Suid-AfriElke hektaar wat op Springbokkaans graanverhandelingsbeurs, laagte geplant word, word geverifiaangebied. eerde stand en kunsmis toegedien Tydens sy termyn as voorsitter om die grond optimaal te benut. van hierdie kursusse het meer as Senwes is 104 jaar oud en Min300 boere die opleiding ontvang. naar is die vyftiende voorsitter van Voor die millenniumwenteling is dié landboureus. Minnaar tot die direksie van Sen- ) Vorige Kroonstadters wat as wesbel en Senwes verkies. voorsitter van Senwes gedien het, In 2000 was Senwes sonder ’n uit- is Schalk Burger (Jan en Burger voerende hoof en Danie was deel Geldenhuys se oupa) van 1951 tot van ’n driemankomitee wat na die 1960 en Danie Serfontein (Jurie daaglikse bestuur van Senwes om- Serfontein se pa) van 1968 tot 1974.

DANIE MINNAAR van die distrik Kroonstad is tot die vyftiende Senwes­voorsitter verkies.

Foto:One Shot Photography


2

KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

Skool gehelp Tharine Geldenhuys VRA die tweewiel-entoesiaste om ’n saak te steun en die kopligte word aangeskakel, riemtelegram versprei en die kameraadskap tussen die motorfietsryers maak ’n groot verskil in die lewe van mense wat dit nodig het. Saterdag het die motorfietsryers nie minder nie as 100 komberse aan Huis Eden, ’n sentrum vir hawelose mense, Palms-versorgingsoord en ander instansies geskenk. “Ons help graag waar die nood druk. “ ’n Motorfietsryer se hart vermurwe as mense swaar kry,”

vertel Elaine Riggien, een van die organiseerders van die optogte deur Kroonstadse motorfietsryers. Hoed in die hand het Kroonnuus die motorfietsryers gevra of hulle hul weg sal oop sien om vir die Lovedale-plaasskool se dubbelkwartet ’n bydrae vir nuwe skooluniforms te gee. Tydens Saterdag se optog om die komberse uit te deel is R1 100 vir die kinders ingesamel. Hulle het almal nuwe hempies, kouse, dasse en skoolbroeke vir die kinders gekry. ) Besoek www.kroonnuus.co.za vir nog foto’s en ook om na die video van die Lovedale-sanggroep te kyk.

LEKKER dik, warm komberse is waar die inwoners van Kroonstad dié win­ ter koud kry aan instansies geskenk. Altesaam 100 komberse is Saterdag uitgedeel.

INWONERS van die Palms­versorgingsoord is met nuwe komberse bederf. Die inwoners is deur die gebrul van motorfietse verras en kon met die motor­ fietsryers gesels. Foto’s: Elaine Riggien

Leer oor vee op dié dag ’n SKAAPINLIGTINGSDAG word op Woensdag 17 Julie by die Afrikaanse Hoërskool (Rooies) op Kroonstad aangebied. Dié dag word van 09:00 af deur die Suid-Afrikaanse Vleismerino-klub op die dorp aangebied. Benewens ’n praktiese demonstrasie oor hoe om kloue te knip, oorplaatjies aan te bring en volgens wet skape met tatoeëring te merk word ’n interessante

praatjie oor genetika en skaapbestuur, asook kuddegesondheid, deur dr. Elizma Joubert gelewer. Giepie Calldo van CMW/ OVS sal oor kuddebestuur gesels. Die bekende MSD-veemedisynemaatskappy sal ook die nuutste en beste inentings en medisyne vir skaapkuddes bekend stel. Geen registrasie vooraf is nodig nie.

Biefstukaand op pad AS ’n sappige biefstuk in jou smaak val en jy vir die Bloues skree, mag jy nie die jaarlikse Biefstukaand van die skool misloop nie. Dit vind op Vrydag 26 Julie op die jaarlikse inter teen die Rooies in die skoolsaal van

die landbouterrein plaas. Kaartjies sal van 17 Julie by die skool beskikbaar wees. Bring jou vriende saam en maak ’n tafel van tien mense vol. Dit is ’n aand met goeie kos, dans en pret en plesier.

Besoek ons by www.kroonnuus.co.za vir nuus en foto’s

Amper tyd vir Donkie-derby DIT is weer tyd om in ’n resies geld te verwed en te wen. Die Donkie-derby van die Afrikaanse Hoërskool (Rooies) vind op Vrydag 26 Julie plaas. Inskrywing kos R50 per persoon en kan by die skool se kantoor of by die onderskeie sportafrigters gedoen word.

Vroue word flink fiks KROONSTADSE vroue word ’n gulde geleentheid gebied om fiks te word en oortollige vetjies af te skud. ’n Egte bootcamp word van 15 Julie af net vir vroue op Kroonstad aangebied. Die oefensessies sal Maandae, Woensdae en Vrydae van 17:00 tot 18:00 aangebied word. Belangstellendes kan Spaski Geldenhuys by 083-649-2582 bel.


KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

Witleeuteelprojek boer vooruit Tharine Geldenhuys DIT is ’n bewaringsverhaal van die koning van die diereryk met Whitey, ’n witleeu, wat op die wildplaas Mo-kwalo in die distrik Hoedspruit van Albert en Mossie Mostert gedy het, en Tarra en Tomba, onderskeidelik ’n witleeuwyfie en bruinleeuwyfie met die witleeugene, wat in die Pretoria-dieretuin aangehou is. ’n Witleeuteelprojek is met die “huwelik” tussen Whitey en die twee leeuwyfies gesluit. Onderhandelings tussen die Pre-

toria-dieretuin om die twee wyfies op ’n verslankingsdieet te plaas, af te rond en vir teel met Whitey aan te wend het ’n rippeling in die leeubedryf teweeggebring. Van die 18 witleeus wat in die wêreld in 1990 oor was, het die Mosterts 11 besit. Tarra en Tomba was oorgewig in gevangenisskap en ’n deeglike eetprogram om hulle te help verslank moes gevolg word. Die voorbehoeding wat die leeuwyfies gehad het, is verwyder. Hierdie keerpunt in die waardetoevoeging van witleeutelery het

vinnig in ’n multimiljoenrand-bedryf ontwikkel. Mossie se passie is witleeus. Op die plaas Barnato buite Kroonstad het hy ná deeglike beplanning en oorweging die Barnato-witleeuteelprojek van Hoedspruit na die Noord-Vrystaat verskuif. “Dit is vir ons belangrik om soveel moontlik welpies in die natuur saam met hul moeders in kampe te sien grootword. “Dit bly egter noodsaaklik om die teelprojek winsgewend te hanteer,” sê Mossie.

SPELERIGE witleeuwelpies van die Barnato­witleeuteelprojek buite Kroonstad. ’n Leeuwyfie kan ’n maksimum van ses welpies baar. Die standaard is egter drie tot vier welpies. Foto’s: Verskaf

As ’n werpsel welpies in die natuur tot op speenouderdom op natuurlike wyse met rangordes en geslagsrypheid van die moeder weggaan, sal die leeuwyfie weer op hitte kom. As die welpies wel op dag een van geboorte van die wyfie gevat word, sal sy binne twee tot drie weke op hitte kom. Mossie glo daaraan om as die witleeu-eienaar met ’n dominansie bo die leeumannetjies by die kamp in te gaan. “Ek ken egter die lyftaal van die leeus en dan moet jy liefs die leeus uitlos en veilig hulle voer of na hulle kyk,” sê hy. ’n Omgekrapte wyfie dra beslis die aggressie aan haar welpies oor. Die Barnato-witleeuprojek is slegs oor naweke vir leeutoere beskikbaar vir besoe-

kers wat vooraf bespreek. ) Nog Barnato-witleeufoto’s by www.kroonnuus.co.za. of beloer by http://www.facebook.com/ mossie.mostert.39 die bedrywighede van die witleeupioniers op Facebook.

SUID­AFRIKAANS en trots op die wit gene. Een van die welpies van die Bar­ nato­witleeuteelprojek is lief vir die kameralens.

3


4

KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

Kroonnuus HOOFARTIKEL

Posbus 309, Kroonstad, 9459

Manne op ysterperde help graag DIE tweede helfte van die jaar is hier. Die winter is koud, maar tog is dit darem nie soggens onder vriespunt nie. Die aardrykskundiges sal jou gou wysmaak die lente is vinnig op pad, omdat die langste nag en kortste dag reeds verby is. Tog, al wil die boeke sê dit word warmer, kry ons eie mense koud. Terwyl almal gebuk gaan onder verhoogde petrolpryse wat Woensdag ons begroting ’n verdere knou gaan toedien, styg die elektrisiteitpryse ook aansienlik. Letterlik alles word duurder. Dit is egter waar dat so baie van die rykste mense eintlik die ongelukkigste mense is. In ’n plakkerskamp kan kindertjies nog lag en speel. In sommige gegoede buurte word kinders gedruk om te presteer en vereensaam in ’n wêreld van duimnaelkommunikasie of grootskermtelevisies met ’n rits

vermaak daarop. Die kinders kan lekker warm slaap, maar van hul ouers lê dalk wakker om die balansstaat te laat klop. Dit is verblydend om te sien hoe ons motorfietsryers kragte saamspan om behoeftiges in nood te help. Die lekker, dik komberse wat Saterdag na Huis Eden gebring is, sal aan ’n arm, hawelose mens weer sy menswaardigheid teruggee. Die redakteur van Kroonnuus, Tharine Geldenhuys, het Brett England sommer in die straat voorgekeer. “Brett, die Lovedale-dubbelkwartet sing so mooi. Die groep tree Dinsdag op en hul skooluniforms lyk gehawend.” Ná ’n uur of twee bel Brett terug: “Ons sal help!” In ’n ommesientjie het die motorfietsryers R1 100 ingesamel. Baie dankie daarvoor.

Praat oor optog KROONNUUS se Facebook-blad hou die gemeenskap oor die gebeure op Kroonstad en omgewing ingelig. Verlede week se voorblad met die optoggangers wat ontevrede was omdat die uitvoerende burgemeester, Jihad Mohapi, nie die versoekskrif oor swak dienslewering self ontvang het nie, laat gemoedere vlam vat. Dawn Els: Can one blame people for having had enough? Those poor souls, I fully support them. I’ve seen some poorer areas around Kroonstad, it’s shocking. Give the mayor a broom and tell him to start cleaning up the town . . .

Tuesday at 13:13 Corrie van Dalen: Dit is tyd dat Moqhaka se bestuur wakker word of verwyder word, dit kan nie so aangaan nie. Alles verval op Kroonstad. Dinsdag 13:18 Annelise de Witt: Ek dink ons almal het al meer as genoeg gehad van onbevoegde bestuur, maar wat help dit tog nou om alles te bemors en die bietjie wat nog oor is af te breek? Alles gaan tog net so bly soos dit is, want die bestuur het geen selfrespek om orde te skep nie. Dinsdag 16:26

Winterkoue oor die Valsrivier DIE winter het sy eie bekoring. Dié foto is verlede week van die fietsbrug agter die Opsaal­koshuis by die Sentrale Volkskool oor die Valsrivier na die Kroonstad­buiteklub geneem. Die verandering van die seisoen is naby. Dit is jammer dat dié prentjiemooi gebied deur rommel en onveiligheid weens misdaad byna ontoegank­ lik vir die publiek geword het. Foto: Tharine Geldenhuys

Stokvis in suurroom Bestanddele 1 kg stokvisfilette broodkrummels melk 15 ml pietersielie, gekap 1 tamatie, in skywe gesny 250 ml suurroom 150 ml gerasperde kaas Metode: Doop die vis in melk en rol dit in broodkrummels. Pak dit in ’n gesmeerde oondskottel en giet die room oor. Pak die tamatieskywe bo-op, strooi die kaas en pietersielie oor. Bak nagenoeg 30 minute teen 180 ºC. Thlapi ka hare ho romo e bodila 1 kg tlhapi e bakwang

mafotorotsane a borotho lebese 15 ml pietersielie e kgabetsweng 1 tamati e ditokana 250 ml romo e bodila 150 ml kase e raseperilweng Mokgwa: Inela tlaphi ka lebeseng ebe o e ina ka mafoforotsaneng a borotho. Bea ka hare ho pane/ sekotlolo se tshasetsweng sa onto (ka mafura). Tshela romo ka hodimo. Bea tamati e dikotswana ka hodimo. Tshela/ fafatsa kase le pietersielie ka hodimo. Baka ka onto e motjeso was 180 ºC nako e ka bang 30 minutes.

Wees bly oor wat jy wel het

Moqhaka, rise up

ALMAL KLA NET, Kroonstad:

M.G. NDWENI, Seheri Street, Maokeng:

DIT is darem ’n treurmare om deesdae iemand in die straat raak te loop, of in die winkel. Selfs om die briewekolomme in koerante te lees is amper asof ’n mens die Bybelboek Klaagliedere lees. Dit is die een klagte ná die ander. As dit nie oor die strate gaan nie, gaan dit oor die regering of die kerk. Vir ’n ekstra ligte klagtetjie kan die weer ook sommer bygereken word. Is dit in ons mense se aard of het die wêreld ons só gemaak? Sou ’n mens nou rondom jou kyk en jou oor uitleen aan elkeen wat iets te sê het, sou ’n mens sweer níks werk nie. Nie die “mislikepaliteit” nie, nie die “goewerment” nie en ook nie die mense nie. Niemand werk nie en niks gebeur nêrens nie. En dit is ’n infame leuen. Elke dag gaan duisende staatsamptenare steeds werk toe met die doel om ander te help. Hulle is nog daar en word selde bedank. Van

hulle werk in haglike omstandighede. Daar ís staatsdepartemente wat werk. Kroonstad se eie departement van binnelandse sake is ’n goeie voorbeeld. In die private sektor werk baie mense elke dag hard om hul naaste tot diens te wees. Vir elke aaklige en kwaai hospitaalsuster is daar seker vyf wat glimlaggend en met liefde help. En om deur ’n klagte-bril na die wêreld te kyk maak van jou ’n bitter mens. Kyk maar om jou rond, sien die mense wat swaarkry raak en wees dankbaar vir wat jy wel het. Dit kon jý gewees het wat met ’n bordjie om jou nek by die verkeerslig staan en bedel.

THE state of the dilapidation of our once nice and clean Kroonstad and Maokeng is a matter of serious concern for those of us born and bred here who so dearly love this place. The once famous Kroonpark is filled with overflowing sewerage which possibly runs into the Vals River. There has also been sewerage flowing next to the Checkers Shopping Complex for several months now. It seems overflowing sewers are part of the daily lives of the people of Marabastad. There is the smell of sewerage everywhere. Even Premier Ace Magashule could not escape it when he came to bury his grandmother at Marabastad. There were strong winds during the weekend of 1 and 2 June and as a result the electricity connection at 1210 Seheri

Street was affected. Fortunately, and unfortunately, Billy Kukame was in our street. When we experienced the electricity blackout, I approached him and he used his phone and told me the problem would be attended to. It was Saturday evening and Sunday morning when I personally phoned, I was told municipal workers did not work on weekends and overtime because the Moqhaka Municipality did not pay them. Mr Mncedisi Mqwathi (municipal manager), you left Metsimoholo under a cloud of financial mismanagement. What are you doing as the accounting officer about the funds of Moqhaka? Sometimes it is best when things happen at the right time. This is the right time to hold our public representation accountable, for the people who elected them. People of Moqhaka, rise up.


KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

5


KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

TANNIE DINA KRUGER, die oudste inwoner van Huis Edel­ kroon, is op Woensdag 19 Ju­ nie op 100 jaar, 3 maande en 28 dae oorlede. Ouma Di­ na, soos sy be­ kend was, het van­ jaar op 22 Februa­ rie haar 100ste verjaardag gevier. Haar troosdiens het op Donderdag 27 Junie in die Da­ vid Jacobs­saal van Huis Edel­ kroon plaasge­ vind. Foto: Verskaf

Participate in choral eisteddfod THE double quartet choir of the Lovedale Primary School on Private Property will be participating today at the South African Schools Choral Eisteddfod at the Rhema Church in Randburg, Gauteng. From the left are, front: Neo Khotle and Lolly Malete (Free State best choir conductor trophy winner); back: Khang Mokhethi, Keletso Nkha­ tho, Lebohang Mokoena, Mammie Rabala, Maria Madule, Mohau Malebelle and Meikie Leshoro. Photo: Tharine Geldenhuys

To listen to the choir, visit www.kroonnuus.co.za Koop na hartelus op mark

www.kroonnuus.co.za

ONTHOU, Saterdag is vlooimarktyd in die Ou Stad- saal. Daag rondom die hoenders se opstaantyd op, betaal ’n klein bedraggie en vlooi. Elke sent wat hiermee omgedraai word, help om mense selfstandig te hou en om die Ou Stadsaal stelselmatig te herstel.

Vir meer foto’s en nuus besoek

6

OOS VRyStAAt KAAP BedRyf BePeRK, tesame met CMW (CAPe MOhAiR & WOOl) en CMW elite as filiale, is ’n welvaartskeppende landbougroep met sy hoofkantoor te ladybrand en sowat 1 800 werknemers in diens, wat ’n verskeidenheid dienste aan die boeregemeenskap lewer, hoofsaaklik oor ’n gebied wat strek vanaf Port elizabeth in die suide tot Steynsrus in die noorde en Prieska in die weste. Aansoeke word tans ingewag vir die volgende vakatures:

TakbesTuurders

(Britstown en Steynsburg) Aansoekers moet oor ten minste twee tot vier jaar bestuurservaring van ’n landbouverwante onderneming beskik aangevul deur goeie kennis van landbouprodukte. Die vermoë om goeie kliëntediens en verkoopsvaardighede toe te pas, finansiële state te interpreteer en te bestuur asook die toepassing van voorraad- en begrotingsbeheer word as verdere vereistes gestel.

VerVoermakelaar (Ladybrand)

Aansoekers moet oor ten minste twee jaar praktiese ervaring op operasionele vlak in vervoerlogistiek en vervoermakelary beskik. Goeie taal- en kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels, basiese rekenaarvaardighede en die vermoë om binne ’n administratiewe en meganiese omgewing te funksioneer word vereis. ’n Sterk fokus op vorige ervaring van onderhandelinge en bemarking binne die vervoerbedryf word verder gestel. OVK bied ’n markverwante vergoedingspakket met mededingende voordele eie aan ’n groot en gevestigde onderneming. Aansoeke kan gerig word aan die Senior Personeelbeampte, per e-pos: robertm@ovk.co.za of faks: 0866 325 983. Vir enige navrae skakel Robert Mostert by (051) 923-4506. SSRA 101349

SluitingSdAtuM: 11 Julie 2013.


KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013 LINKS: Carla Crous was die kategorie­ wenner in die Barok­ afdeling. Sy het voorgr. 1­klavier met lof geslaag en ver­ skyn op Unisa se ere­ rol. Sy ontvang mu­ siekonderrig van Ma­ relize Boshoff.

REGS: Charlotte Doubell, ’n private musiekleerling van Marelize Boshoff op Kroonstad, het in die instrumentale afde­ ling twee A++­simbo­ le behaal.

MIA­MARIE CAMPHER het twee A+­ en een A­simbool in die instrumentale afdeling ver­ werf. Sy ontvang musiekonderrig van Marelize Boshoff.

Eiendomme

CARLI VAN TONDER, ’n musiekleerling van Marelize Boshoff, is as ka­ tegoriewenner in die instrumentale afdeling vir barokmusiek op die Wel­ kom­taal­en­kultuurfees aangewys. Sy spog voorts met een A++­, een A+­ en een A­simbool op die fees. Foto: Tinkie Hattingh

911

7


8

KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

Besoek ons by www.kroonnuus.co.za vir nuus en foto’s.

Skenk, red lewens OP Wêreldbloedskenkdag, Vrydag 14 Junie, het die Kroonstadse tak van die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens (SANBD) alle verwagtinge oortref deurdat 60 skenkers die tak besoek het. ’n Verbysterende 52 eenhede is deur personeel ingesamel. Die dag het skenkers ’n geurige koppie sop geniet geborg deur Kroonstad Checkers en watertand-sjerrie geborg deur Overland. Johannes Pretorius het sy 175ste eenheid bloed geskenk en sy 175ste mylpaal bereik. 14 Junie is deel van Wêreldbloedskenkmaand wat op Woensdag 5 Junie op Hennenman begin het waar 38 eenhede ingesamel is. Op Dinsdag 11 Junie is 92 eenhede in ’n kliniek op Parys ingesamel. Die SANBD vra skenkers om bloed te skenk. Besoek die bloedskenk-sentrum in Checkers op Kroonstad op Maandae en Donderdae: 10:00 tot 18:00, Dinsdae, Woensdae en Vrydae: 09:00 tot 16:00 en Saterdae: 09:00 tot 13:00.

OP Wêreldbloedskenkdag het die Kroonstad­ tak van die Suid­Afrikaanse Nasionale Bloed­ diens 60 eenhede bloed ingesamel. Op die ge­ leentheid was van links, voor: Jonas Mosikili en Philemon Mogashoa; agter: Johannes Pretori­ us en sr. Bukiwe Ndabambi. Foto: Bronwyn Peterson

Kom maak potjie op fees ’n HEERLIKE avontuur en uitdaging wag op kosmaakliefhebbers op vanjaar se Vryfees van 9 tot 14 Julie in Bloemfontein. Vanjaar word ’n potjiekoskompetisie in samewerking met Kloppers, kykNET en Weber aangebied. En heel gepas vir die streek is die tema Vrystaat! Dié groot potjie-opskop vind op Saterdag 13 Julie op die Vodacom-kunstemarkterrein se manne-gebied plaas. Die deelnemers kan om 10:00 die kole begin stook. ’n Verdere bederf wag in die vorm van die beoordelaars wat sal insluit finaliste van kykNET se kookkompetisie Kokkedoor en akteurs van Villa Rosa wat die wenpotjie sal kies. Spanne sal op dekor, spangees en stemming,

Wen dié CD TWEE gelukkige le­ sers kan elk ’n CD van Kroonnuus se Spon­ taan­streekwenner, Suné van der Merwe, wen. Al wat jy hoef te doen is om Kroon­ nuus se Facebook­ blad te “like” en ’n mooi boodskap aan haar te stuur om haar sterkte in die Spon­ taan­kompetisie op die Vryfees toe te wens. Sy sal op Sa­ terdag 14 Julie op die Vryfees teen sewe ander finaliste sake uitsing om dalk die Spontaanwenner te word.

smaak van die potjie en voorlegging aan die beoordelaars beoordeel word. Die wenspan kry R1 000, terwyl die spanne in die tweede en derde plek onderskeidelik R750 en R500 kry. Inskrywing kos R350 per span wat ’n Webervoorskoot vir elke deelnemer, asook ’n resepteboekie, insluit. Weber sal die ketels verskaf, asook die nodige houtskool-brikette. Deelnemers moet hul eie platboompot, tafel, stoele, tafeldoek, braaigereedskap, bestanddele en speserye vir die potjie, asook die bykos, voorsien. Vir meer inligting of om jou in te skryf bel Atie Kamper by 082-859-2392.


KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

HOUTKAPPERTJIE: 083 568 1568 Afsaag, 'trim' en verwydering van bome Kaggelhout te koop.

INSTALLEER SWEMBAD seile - 200% veilig vir kinders, spaar 100% krag, chloor, suur, arbeid en frustrasie. 0844116694 -Johan

INSTANT LAWN / KIKUYU-KITSGRAS Middenspruit kitsgras plaas 10km buite Kroonstad op Viljoenskroon pad. Gras gelaai op plaas @ R9 per rol R12 per rol afgelewer in Kroonstad. Skakel Louwna 083 285 1065

KINGS BLINDS

VRUGBARE ROOI TUINGROND Afgelewer per kubieke meter/5 kubieke meter vragte ook beskikbaar. Kompos per 60 d/m sak. Uitstekend vir grasdeklaag. Skakel Louwna 083 285 1065

INGESKREWE verpleegassistent. Vir privaat verpleging - versorging met liefde en toewyding van u kosbare ouers. 073 313 4961

HACIENDA HOTEL SUNDAY BUFFET For bookings contact 056 212 5111

Kleuterkunsklasse

2 - 5 Julie. Gekwalifiseerde kleuteren kunsjuffrou.

Trendy Wendy Ons vervaardig: Pophuise Stoor- en huishulpkamers asook hondehokke! Skakel 058 303 1680

Alle tipes blinders asook was en herstelwerk. 082 783 1396 kings/kn/16april2013/jurg

LEKKENDE DAK? Skakel die spesialiswaterdigter. Gratis kwotasie. Meer as 21 jaar ondervinding. 10 jaarwaarborg. Skakel Luther Cronje 082 891 4052

LOODGIETER

OPREGTE KORTBEEN Jack Russel hondjies te koop. Ongeregistreerd. R450 elk. Skakel 076 524 7593

R50 per les.

Vir meer inligting skakel

Mathildo by 071 889 8954

24-UUR-DIENS

14 JAAR ONDERVINDING GEBARSTE PYPE GEISERS VERSTOPTE RIOLE RCS Kaarte en nuwe rekeninge ook nou beskikbaar.

KDP DIENSTE

30% AFSLAG OP ALLE BLINDERS Top Carpets 056 212 5507 HEATWAVE KAGGELS beskikbaar (Gas & kole) Top Tiles 056 213 1387 HOT SPOT: (oorkant Clicks) MOOI REEKS WINTERKLERE INGEKRY!! Kom loer gerus Vir meer inligting skakel Sylvia 082 908 9555 KLEIBAKSTENE IS BETER BERT'S BRICKS (Potchefstroom) Kleipleisterstene Kleisierstene Kleiplaveiselstene Sement-Maxi-Stene Sement Plaveiselstene Minimum vragte in Kroonstad en omgewing 10 000 bakstene. 018 292 1615 www.bertsbricks.co.za KROONHEUWEL BAZAARS 056 212 7222 Is u opsoek na yskaste, hardeware, speserye (Freddy Hirsch) kombuistoebehore. Kom kyk gerus. ONDERVLOERSE VERHITTING Volvloer en los matte. 10% Afslag Top Carpets 056 212 5507

18 ct - R220 per gram 9 ct - R110 per gram

Skakel Luvian 056 212 7471

TE KOOP GEVRA: enige elektriese of handgereedskap asook houtwerk gereedskap en toerusting, meubels, yskaste, antieke goedere en enige ander artikels. Skakel 056 212 5418 of 076 168 1921

LOODGIETERSWERK: Vir Gebarste geysers en herstel van geysers, gebarste pype en seël van daklekke teen billike pryse. Skakel 083 255 6773 MIGHTY & DR PLUMBING: Building, welding, plumbing, geysers, gutters, paving, drains, leaking roof repairs, tiling, painting. Low, low prices. Managing director: Daniels. 073 361 1552

Ondergrondse elektriese kabelfout opsporing

VRYLOPENDE HOENDERS - Potch Koekoe-ke - op die punt om te lê henne beskikbaar. Skakel 056-2123050

AFSAAG EN VERWYDERING van bome en "clean-ups" (huishoudelike/ industriële) erwe. Skakel 083 465 9018

056 212 2977

Noodnommer: Stefan 082 653 6222 MOJO PLUMBING Vir alle loodgietersdienste en verstopte riole is ek daar! Tertius 073 2700 311 a/u TAXI DIENSTE: Vir u en u pakkies ( Skakel 076 215 2914 VIR teëlwerk, staalwerk, verfwerk, bouwerk, loodgieter- en algemene herstelwerk en grasdakke. Skakel gerus 083 255 6773.

ONS HANTEER ALLE versekeringseise op die herstel/vervang van waterpype en geysers. Skakel 056-2151932/083 573 2729

24 HOURS SERVICE

RV PANDWINKEL koop en verkoop van 2de handse meubels. Pand van goedere. 056-2151932/083 573 2729

38 President Street, Kroonstad

SHOETIQUE: (langs ou Cyril Smiedt) GROOT REEKS WINTERSKOENE INGEKRY!! Gesondheidskoene & "Boots" asook "Crocs & Aerosoft" beskikbaar. Vir meer besonderhede skakel Sylvia 082 908 9555

VIR ALLE: BOUWERK, DUIWELSVURK, STAALWERK, AFDAKKE, TEËLWERK, DREINERING, LOODGIETERSWERK, VERFWERK GOEIE VERWYSINGS

WINTERUITVERKOPING: 15% afslag op uitgesoekte leër en los matte. Top Carpets 056 212 5507.

056 215 1515 of 078 383 8897

BBR DIENSTE: Vir alle ~ Bouwerk Loodgieterswerk Teëlwerk Staalwerk Verfwerk "Devilsfork" Afdakke Aanbouings Installeering van skadunette Johan Boucher - 072 659 8533

JEF'S ALGEMENE VERVOER & NUTSMAN Verwydering van bourommel, takke en enige iets uit erwe ens. 083 494 5877 Faks 056 212 1322

NEED A LOAN/CELL PHONE contract? Blacklisted clients welcome. Call Emely 083 753 0070

ROOMS & FLATS TO LET Contact 082 908 9555

056 215 1515 078 383 8897

KROONSTAD

Is op soek na gebreekte of heel GOUD. Verkoop of verpand. Beste pryse gewaarborg!

HARNO VERVOER 4 & 8-ton-trok beskikbaar vir die verwydering van bourommel en algemene vervoerwerk Skakel 073 157 7248

SOEK, KOOP, VERKOOP

RCS Kaarte en nuwe rekeninge ook nou beskikbaar.

Vakansieverblyf-Stellenbosch:Billike dubbel en enkelkamers beskikbaar in goedtoegeruste Koshuis vanaf 9 Des 2013 tot 2 Jan 2014.Sentraal gelee. (021 887 1583

VOERTUIE IN GOEIE TOESTAND TE KOOP GEVRA. Vir die beste kontantpryse, skakel Chris 082 800 3270 of 056 212 8328.

3 SLKP HUIS in Panorama. 1 Badk met aparte toilette, sitkamer, eetkamer, spens. R5300. Skakel 082 928 1236

MODERN, NUUT, MOOI skoon en netjiese 2 slkp meenthuis. Veilig, Onmiddellik beskikbaar. Skakel 083 7754 131

PERSELE TE HUUR Skakel 082 908 9555

2 SLKP GRONDVLOER W/STEL te huur vanaf 1/08/2013 oorkant Moments. R2500 p.m. Skakel 079 899 3709

9


10

KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

G E K L A S S I F I S E E R D

DUBBEL WOONSTEL Alistra Hof - R 2 000 p m Onmiddelik beskikbaar Skakel Mev Terblanche 056 212 5197 kantoor ure WOONSTEL TE HUUR 2 sklp + tuinwoonstel. Onmiddellik beskikbaar deposito R1000 - R2500 p.m skakel 083 628 5670

HUIS TE KOOP 3 Slaapkamer huis. Suidrand Skakel 082 908 9555

PLAAS TE KOOP - 14 hektaar teen Bloemhoekdam. R1.8 Miljoen. Skakel 082 800 2176

ERNSTIG OM 'n ekstra inkomste te verdien? Skakel vir meer inligting 073 313 4961

DRINGEND OPSOEK na huis of RDP te koop in Maokeng. Skakel 071 989 4623

BLANKE DAME soek dringend kassierwerk. Skakel 072 913 5227

DOEN ADMIN-WERK VAN JOU HUIS AF. SMS naam/adres vir volledige inligting na (071 511 6597.

VAKANTE BETREKKING: Ons is opsoek na 'n dinamiese, hardwerkende persoon, wat alreeds redelike elektriese ondervinding het, om by ons aan te sluit met die oog op nog verdere indiensopleiding en kwalifisering as Elektrisiën. E-pos asb CV's na rina@marlec.co.za

Boedel Wyle: JP Daffue - Boedel nr: 12865/2012

KENNISGEWING EERSTE EN FINALE LIKWIDASIE-EN DISTRUBISIEREKENING BOEDEL WYLE JP DAFFUE - BOEDEL NR: 12865/2012 In die bedoel van wyle JOH A N N E S P E T R U S DAFFUE,Identiteitsnommer 280308 5026 081,in lewe woon-agtig te Sally Martin Park,Parys,Vrystaat,Boedel nommer 12865/2012. Kennis word hiermee gegee dat die eerste en finale likwidasieen distrubisierekening in die bogemelde boedel ter insae sal lê in die kantore van die Meester van die Hooggeregshof, Bloemfontein envan die Landroshof ,Parys,vir 'n tydperk van 21 dae vanaf 5 Julie 2013. GC ENGELBRECHT Eksekuteur Testamentêr Posbus 1606 KROONSTAD 9500

BOEDEL-

Boedel Wyle: M P Kotzé Boedelnommer: 12852/2012 BOEDELKENNISGEWING In die boedel van wyle MARTHINUS PRINSLOO KOTZÊ, Identiteitsnommer: 210319 5017 08 2 wat oorlede is op 5 AUGUSTUS 2012 woonagtig te Huis Simfonie, Tuiste Vir Bejaardes, Piet Retiefstraat, Viljoenskroon. BOEDELNOMMER: 12852/2012; Krediteure en Debiteure in bogemelde boedel word versoek om hul vorderinge in te lewer en hul skulde te betaal by die kantoor van die ondergetekende binne 'n tydperk van 30 dae vanaf 5 JULIE 2013. BOYHA SENEKAL INGELYF PROKUREURS VIR EKSEKUTEUR ENGELBRECHTSTRAAT 18 POSBUS 2 VILJOENSKROON 9520 (VERW: DJ Senekal/ilse/d/K)

Boedel wyle: MA Gouws Boedelnr.4198/2013

Du Randt & Louw Ingelyf/Incorporated (Reg No 1997/11218/21) BOEDEL KENNISGEWING In die boedel van wyle ANNELIE MAGDALENA GOUWS, Identiteitsnommer 5110200014084, woonagtig te ElandiaparkNr. 7, Kroonstad. Krediteure en Debiteure in bogemelde boedel word hiermee versoek om hul rekenings in te dien en hul rekenings te betaal by ondergetekende binne dertig dae vanaf 5 Julie 2013. WJ BOTHA PROKUREUR VIR DIE EKSEKUTEUR DU RANDT & LOUW INGELYF POSBUS 26 KROONSTAD 9500 (VERW. WJ BOTHA / PAT / BBG016)

VAN GEREGTELIKE VERKOPING In die Landdroshof vir die distrik van Steynsrus gehou te Steynsrus, Saaknommer: 57/2011, in die saak tussen: HERMANUS CROUS BOERDERY (EDMS) BPK Eksekusieskuldeiser en LETTIE MOFOKENG (IDENTITEITSNOMMER ONBEKEND) Eksekusieskuldenaar Ingevolge 'n Vonnis gelewer op 3de dag van Mei 2012,in die STEYNSRUS Landdroshof en 'n Lasbrief van Eksekusie daarna uitgereik, word die goedere hieronder beskryf in eksekusie verkoop te PLAAS WILTON, DISTRIK STEYNSRUS (ongeveer 13km op die Lindley/Steynsrus pad, links afdraai) op 26ste dag van Julie 2013 om 09:30 aan die hoogste bieër. GOEDERE: 1 X BASTER BULLETJIE 1 X BASTER OSSIE 1 X BASTER VERS 1 X BASTER KOEI (SWART) 1 X BASTER KOEI (BRUIN)

BRAHMAN BRAHMAN BRAHMAN BRAHMAN BRAHMAN

GEDATEER te KROONSTAD op 18 Junie 2013.

Hermanus Crous Boerdery (Edms) Bpk / Lettie Mofokeng Saak No.57/2011

GvR KENNISGEWING

BC VAN ROOYEN GRIMBEEK, VAN ROOYEN & VENNOTE PRESIDENT STRAAT 42 KROONSTAD 9500 TELNR: 056 2125198 FAKSNR.056 213 2548 DOCEX 4,KROONSTAD VERWYSING:B04106 /BC VAN ROOYEN/EJ/EJ A D R E S V A N EKSEKUSIESKULDENAAR: MEV LETTIE MOFOKENG VAN PLAAS WILTON DISTRIK STEYNSRUS


KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

11


12

KROONNUUS, DINSDAG 2 JULIE 2013

Duiwe sy passie Tharine Geldenhuys VRYDAGAANDE by die Kroonstad-duiweklub is dit net ’n gekoer van duiwe. Mooi duiwe. Sommige tot R50 000 en tong in die kies is al vertel van ’n duur duif wat al R800 000 gekos het. Dit is ’n gebiep soos elke duif ingeklok word. Elke klublid het sy eie elektroniese klok wat gesinchroniseer word. Tussen die uitskree van nommers en die lang proses om elke duif, wat vir fiksheid gekies is, te “mandjie” gesels Kroonnuus met die voorsitter, Rassie Erasmus. “ ’n Duiweboer is òf so gebore, òf die gogga het hom gebyt,” sê hy. Dit is waar dat ’n romanse tussen duiweboer en die duif ’n groot gedeelte van ’n boer se tyd (en geld) verg. “In die ou dae is die wedvlugduiwe posduiwe genoem,” vertel Erasmus, ’n duiweboer wat op alle vlakke al eerbewyse ontvang het. Oorlewing wil dit hê dat duiwe deur spioene op verkenningstogte in die vyand se terrein geneem is. Omdat ’n duif honder-

de kilometers na sy huis kan terugvlieg, is die inligting wat die spioene versamel het aan die duif se poot vasgemaak. In die eerste week van Junie begin die duiweboere met wedvlugte. Dit is ’n mite dat dit op dieselfde beginsel as perderesies beoefen word. Elke duiweboer betaal ringgeld van sowat R300. Die wenduif se eienaar kry dan die poelgeld. Om met duiwe te boer is betreklik duur. Nie net omdat kos en medisyne stiptelik en met sorg toegedien moet word nie, maar ook omdat die brandstof ’n man duisende rande uit die sak kan jaag. Van Januarie tot einde April verveer duiwe. Eers ná ververing kan hulle met kort afstande soos 5 km en dan 20 km van ’n vrylaatpunt af geoefen word. Die sport het sedert 1870 sportstatus. Vir kompeterende wedvlugte word elke duif se geslagsregister noukeurig bygewerk. Elke lid se duiwehok se afstand word van die vrylaatpunt af bereken. Dit is juis die meter per minuut wat van ’n duif ’n uitstekende wedvlugduif maak. Voorheen het die polisie by vrylatings-

TYDENS die wedvlug verlede naweek wat van Jamestown plaasgevind het, het Rassie Erasmus in die jong duiwe onder een jaar die eerste ses plekke losgeslaan. Die wedvlugduif wat die

vinnigste gevlieg het, het 1,668.609 meter per minuut gevlieg. Die sewende plek is deur Simon Hattingh, Danie Hattingh en weer Rassie Erasmus ingeklok.

SATERDAG se wedvlug het vir Kleintjie Stry­ dom (links) ’n stewig geldjie laat wen. Hier staan hy in die vroeë oggendure gister saam met John Craven wat met liefde en sorg die vragmotor met kosbare duiwe vir oefenvlugte vervoer. Foto: Tharine Geldenhuys punte gestaan om enige ongerymdhede stop te sit. Vandag is kameras op die vragmotor aangebring en die roete word met ’n arendsoog dopgehou.

Boer haal 6 plekke ná mekaar

In die kategorie vir duiwe ouer as ’n jaar het Simon Hattingh se duif ’n spoed van 1,279.456 meter per minuut gevlieg. Die naaswenner is Albie Esterhuizen.

Erasmus se 15 duiwe word in ’n mandjie op die vragmotor geplaas. “Ons meng juis klublede se duiwe om verliese so te voorkom,” sê Erasmus. Hoe die geslag van ’n duif bepaal word, kom met jare se ervaring. Die kloutjie van ’n hennetjie kan tussen twee ander litte inskuif, terwyl ’n haantjie se kloutjie na die een kant met gemak verbyskuif. ’n Wedvlugduif kan tot 20 jaar oud word. ’n Hennetjie lê net twee eiers. Die wenduiwe word vir seleksie en paring gekies en in broeihokke geplaas. “Soms word ’n hennetjie van haar eiers weggeneem om haar aan te spoor om vinniger huis toe te vlieg. Soms word die haantjie ook as lokmiddel gebruik om die pad huis toe te vind. Erasmus is baie in sy noppies oor die nasionale wedvlugduiwehokke wat teen sowat R400 000 op die Oryx-wildplaas gebou word. Nasionale duiweboere se spogduiwe word met geboorte in November vanjaar hierheen gebring. Die duiwe word dan hier opgelei en gevoer. Elke duiweboer se voerprogram is ’n staatsgeheim. “Dit is nie waar dat duiwe opkikkers gevoer word nie. Indien dit vermoed word, word die betrokke duiwe in ’n koutjie in die klubhuis gehou en die mis word by renperdinstansies vir opkikkers getoets.

Kroonnuus 2 julie 2013  
Kroonnuus 2 julie 2013  

Kroonnuus 2 julie 2013

Advertisement