__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KRONOBY MEDBORGARINSTITUT

KURSPROGRAM 2020–2021

Offentligt meddelande Delas ut till alla hushåll


INNEHÅLL

BÄSTA KURSDELTAGARE!

ISTÖMER

I

Omslagsbild: Jan Björk Ombrytning och tryck: Waasa Graphics 2020

R PÄ

3 4 5 6 7 7 7 8 8 12 12 13 14 16 16 17 18 19 24 25 29

KK

YM

Bästa kursdeltagare! Allmänt Yleistä Föreläsningar Luennot Språk Kielet Kultur, litteratur Kulttuuri, kirjallisuus Dans Tanssi Bildkonst Kuvataide Hobby, textil, praktiska färdigheter Harrastus, tekstiili, käden taidot Träslöjd, metall, möbler Puutyöt, metalli, huonekalu Natur, miljö, jakt Luonto, ympäristö, metsästys Hälsa, välmående, första hjälp Terveys, hyvinvointi, ensiapu Huslig ekonomi Kotitalous Historia, samhälle Historia, yhteiskunta Psykologi, mänskliga relationer Psykologia, ihmissuhde Datateknik Tietotekniikka Yoga Jooga Gymnastik, idrott Liikunta Specialkurser Erityiskurssit Musik Musiikki Barnkonstskolan

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Ett medborgarinstitut ska öppna möjligheter till kunskapssökande utifrån egen erfarenhet och längs egna vägar och ge chanser till meningsfull sysselsättning på fritiden. Kurserna som erbjuds ska inspirera utan att begränsas av krav på resultat och utan uteslutningsmekanismer. Den fria bildningen har i vårt land varit ett starkt verktyg för tillväxt och välfärd. Självbildning och självorganisering som utgår från en växande individ har genom tiderna gett oss starka självständiga människor som stärkt demokratin och påverkat sitt närsamhälle. Genom sin i grunden humanistiska grundsyn och starka deltagarinflytande stimulerar medborgarinstitutens kurser många människor som annars inte skulle inleda och även under många år fortsätta delta i aktivt lärande och medverkan i kulturella strävanden. I dagens samhälle, som i detta nu präglas av osäkerhet p.g.a. den världsomfattande coronapandemin, har folkbildningen genom sin form och sitt innehåll flera uppgifter att fylla. Vi behöver mera än någonsin trygghet i vardagen, ett sammanhang att höra till, eftertanke och kunskap för att göra de rätta valen i livet. Den sociala gemenskapen som på många sätt kommer på undantag i vår digitala värld, lovar vi ska finnas där på varenda kurs som vi ordnar, dock iakttagande restriktionerna gällande Covid-19 (se förhållningsreglerna nedan). Vi på Kronoby MI erbjuder möjlighet till engagemang och att tillsammans med andra kunna skapa ett samhälle som gynnar oss alla. Många vill för-

kovra sig för sin personliga utvecklings skull. Det kan handla om att lära sig ett nytt språk, lära sig mera om sin hembygd, musicera eller utöva motion tillsammans. Alla behövs och alla ryms med. Och bildningen ska fortsättningsvis vara fri och frivillig. Kronoby Medborgarinstitut inleder nu sitt 57:e verksamhetsår. Vi står för kontinuitet och trygghet, kurskatalogen har hittills utkommit varje år i augusti och så skall det fortsätta. Du är alltid lika välkommen med på kurs för att fortsätta ditt eget livslånga lärande mot dina egna mål. Detta år erbjuder vi, förutom de traditionella kurserna, möjlighet att inspireras till att bli matglad med kursledarna från södra Finland, stjärnkocken Micke Björklund och ostmästaren Eva Johansson eller varför inte att komma och skratta loss ordentligt i sällskap med skådespelaren Tom Pöysti. Och missa inte chansen att lära dig föreviga natur och miljö under ledning av fotograf Jan Björk, som förövrigt också fotat omslagsbilden till årets katalog. På våren återkommer ”Vårkul” där underhållningsfaktorn är garanterad. Vi vill se dig på kurs, vi vill att du mår bra, vi är här för Dig! Kronoby 5.8.2020 Tom Hansén, rektor Petra Skantsi, kurssekreterare Sara Hagnäs, ekonomisekreterare Éva Pandur, musiklärare

Kronoby MI:s coronavirus Covid-19 info inför läsåret 2020–2021: • Stanna hemma om du har förkylningssymptom, i så fall övergår undervisningen i mån av möjlighet kontakta hälsovårdsmyndigheterna. till distans. Kursavgifterna för kurser som övergår • Håll en god handhygien. Tvätta händerna med varmt till distans förändras inte. För kurser som avbryts vatten och tvål då du kommer till kursplatsen och helt betalar deltagarna endast för de kurstillfällen då du går hem. Ta med egen handdesinficering om som hållits, därför faktureras kurserna i höst först i du inte har möjlighet att tvätta händerna. slutet av terminen! • Hosta och nys i ärmen eller i en ren näsduk. • För att kompensera för vårens bortfall av kurstillfällen • Håll ett tillräckligt avstånd till andra kursdeltagare. har vi utökat antalet kurstillfällen på hösten, utan att Vissa kurser har ett minskat antal deltagare. höja på kursavgifterna. Hoppas vi kan genomföra • Observera att vi kan bli tvungna att avbryta kurserna, allt som planerat detta läsår!

3


YLEISTÄ

ALLMÄNT Kronoby MI är Kronoby kommuns medborgarinstitut och verkar i alla tre kommundelar. Verksamheten administreras av Kvarnen samkommun och vårt kansli finns vid Kronoby folkhögskola. Du är välkommen till våra kurser oavsett om du bor i Kronoby eller i någon annan kommun. Kursanmälan Det är obligatoriskt med förhandsanmälan till ALLA våra kurser! Vi börjar ta emot anmälningar till både höstens och vårens kurser fr.o.m. torsdag 20.8.2020 kl. 16–19. Observera tiden! Anmälan gör du enklast på vår hemsida mi.kvarnen.fi. Där skapar du din egen inloggning och anmäler dig till kurser. Du kan enkelt se dina kurser, avboka dem vid behov, skapa ett familjekonto och mycket annat. Du kan också anmäla dig per telefon på 06-8231 528 eller 040-359 1145 eller genom att personligen besöka MI-kansliet (Torgarevägen 4 i Kronoby, andra våningen i folkhögskolas kanslibyggnad). OBS! Kursanmälningar tas inte emot via e-post. Kursdeltagarna antas i anmälningsordning. Barn under 18 år ska anmälas i sitt eget namn men den ena föräldern registreras som betalare av kursavgiften. Enklast görs det här genom ett familjekonto i vårt bokningsprogram under rubriken Min familj. Annullering Förhandsanmälan till våra kurser är alltid bindande. Om du trots allt inte kan delta i den kurs du anmält dig till, är det viktigt att du annullerar din kursanmälan senast tre dagar innan kursen börjar. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet, även om du inte går kursen. Du kan annullera på vår hemsida eller

genom att kontakta MI-kansliet. Notera att en annullering inte kan göras till kursledaren!

ningssvårigheter kan delta i MI:s terminslånga gymnastik- och danskurser med -15 % rabatt.

Pröva-på-gång Helterminskurser (tio veckor eller längre): Ifall du vill gå en MI-kurs som är ny för dig och som du inte testat på tidigare, har du möjlighet att delta i ett kurstillfälle utan att kursavgift debiteras. Vill du inte fortsätta delta, bör du annullera ditt deltagande direkt till MI-kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall debiteras kursavgiften i sin helhet, även om du inte fortsätter. För kortkurser gäller ingen pröva-på-gång, utan full kursavgift debiteras redan från första kurstillfället oberoende av antalet närvarogånger.

Motions- och kulturförmåner Kursavgiften kan betalas med olika motionsoch kulturförmåner som Tyky, Smartum och ePassi. Betalningen bör ske strax efter kursstart, innan kursen faktureras. Förmånen bör täcka hela kursavgiften. För mer information kontakta kansliet.

Kursavgifter Du betalar en kursavgift för varje kurs du deltar i och den debiteras dig alltid skilt per termin. Bildningsnämnden fattar beslut om avgifterna, som varierar beroende på kursens timantal. De justeras vartannat år. För en del kurser tillkommer en avgift för studie- och arbetsmaterial. Avgifterna faktureras efter att kursen startat och en betald avgift återbetalas inte! Arbetslösa personer, som är bosatta i Kronoby kommun, har rätt att kostnadsfritt delta i högst två kurser per läsår mot uppvisande av intyg till institutets kansli. Intyget bör sändas till kansliet direkt efter anmälan. Avgiftsfriheten gäller inte kortkurser (kortare än tio veckor), föreläsningar eller akademiska kurser. Du kan också betala din kursavgift med Kaikukortti. Utbildningsstyrelsens studiesedlar Seniorer, pensionärer och personer med inlär-

Gruppstorlekar och elevantal En gymnastik- eller motsvarande kurs kan starta om minst tio deltagare anmält sig. För övriga kurser är motsvarande antal åtta. Anmäl dig således i tid, annars kanske din favoritkurs inte kan starta! Läsåret 2020–2021 De flesta av höstens kursstarter sker vecka 36, alltså fr.o.m. måndag 31.8.2020. Vårterminen inleds måndag 11.1.2021. Under skolornas höstlov 14–18.10.2020, sportlov 1.3–7.3.2021 och påsklov 1.4–5.4.2021 hålls vanligtvis inga kurser. Gymnasieelever En kurs som omfattar minst 38 timmar kan i allmänhet godkännas som en valfri kurs i gymnasiet. Kursen bör dock på förhand godkännas av gymnasiets rektor. Försäkringar Kursdeltagarna är inte försäkrade från medborgarinstitutets sida. Studieintyg Om du deltagit regelbundet i en kurs kan du på egen begäran få ett studieintyg till ett pris av 5 €. Ifall studieintyget gäller en kurs som avslutats för mer än tre år sedan debiteras 10 €.

Kruunupyyn kansalaisopisto on Kruunupyyn kunnan omistama kansalaisopisto, jota Kvarnen hallinnoi. Kansliamme sijaitsee Kruunupyyn kansanopistolla ja toimimme Kruunupyyn kunnan alueella. Olet tervetullut kursseillemme riippumatta siitä, asutko Kruunupyyn kunnassa tai sen ulkopuolella. Ilmoittautuminen Huomioi, että kaikille kursseille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen! Voit ilmoittautua sekä syksyn että kevään kursseille torstai 20.8.2020 klo 16–19 alkaen. Huomioi uusi aika! Helpoin tapa ilmoittautua on kotisivujemme kautta osoitteessa mi.kvarnen.fi. Siinä voit luoda itsellesi oman tilin ja ilmoittautua kursseille. Ohjelmassa näet kurssisi, voit peruuttaa ilmoittautumisia, luoda perhetilin jne. Ilmoittautua voi myös puhelimitse 06-8231 528 ja 040-359 1145 tai tulemalla opiston kansliaan (Torgarentie 4, Kruunupyyn kansanopiston kansliarakennus, toinen kerros). HUOM! Ilmoittautuminen sähköpostitse EI ole mahdollista! Kurssilaiset saavat paikan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lapset alle 18 vuotta ilmoitetaan omalla nimellä ja toinen vanhemmista rekisteröidään maksajaksi. Tee perheellenne oma perhetili järjestelmäämme, niin hoidat helposti kaikkien perheenjäsenten kurssiasiat samalla tunnuksella. Peruuttaminen Ennakkoilmoittautuminen on sitova. Mutta, jos kuitenkin haluat perua ilmoittautumisesi, on tärkeää, että perut ilmoittautumisesi viimeistään kolme päivää ennen kurssin alkua. Muuten joudut maksamaan kurssin kokonaisuudessaan, vaikka et osallistuisikaan. Voit perua kurssin netissä tai ottamalla yhteyttä

kansliaan. Huomioi, että kurssin ohjaajat eivät ota vastaan peruuttamisia.

taisille liikunta- ja tanssikursseille alennettuun hintaan (-15 %).

Kokeilukerta Koko lukukauden kestävillä kursseilla (yli kymmenen viikkoa) sinulla on oikeus osallistua yhteen kurssitilaisuuteen ilman kurssimaksun laskuttamista. Tämä koskee vain kursseja, joihin et ole aiemmin osallistunut. Mikäli et halua jatkaa kurssilla, sinun on viipymättä ilmoitettava siitä suoraan kansliaan ennen seuraavaa kurssikertaa, muuten veloitamme täyden kurssimaksun. Lyhemmistä kursseista veloitamme täyden kurssimaksun jo ensimmäisestä kurssitilaisuudesta riippumatta läsnäolokerroista.

Liikunta- ja kulttuuriedut Voit maksaa kurssimaksusi liikunta- ja kulttuurieduilla kuten Tyky, Smartum ja ePassi. Maksun on tapahduttava heti kurssin alettua, ennen laskutusta, ja seteleiden arvon on katettava koko kurssimaksu. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä kansliaamme.

Kurssimaksut Maksat kurssimaksun jokaisesta kurssista johon osallistut. Maksu määräytyy sivistyslautakunnan päätöksen mukaan, riippuen kurssin pituudesta. Kurssimaksut tarkistetaan kahden vuoden välein. Laskutus tapahtuu lukukausittain kurssin alettua. Suoritettua kurssimaksua ei palauteta. Huomioi, että joillakin kursseilla maksetaan myös opiskelu- ja työmateriaaleista.

Lukuvuosi 2020–2021 Useimmat kurssit alkavat viikolla 36, eli maanantai 31.8.2020 alkaen. Kevään lukukausi alkaa 11.1.2021. Koulujen syyslomalla 14. –18.10.2020, hiihtolomalla 1.3.–7.3.2021 ja pääsiäislomalla 1.4.– 5.4.2021 ei yleensä pidetä kursseja.

Kruunupyyssä asuvat työttömät saavat maksutta osallistua korkeintaan kahdelle kurssille per lukuvuosi. Todistus työttömyydestä on tällöin toimitettava kansliaan heti kurssin alettua. Alennukset ja maksuttomuus eivät koske lyhyitä kursseja (alle kymmenen viikkoa), luentoja ja akateemisia kursseja. Voit myös maksaa kurssisi Kaikukortilla. Opetushallituksen opintosetelit Seniorit, eläkeläiset ja oppimisvaikeuksia kokevat saavat osallistua lukukauden mit-

Ryhmäkoot Liikuntakursseille vaaditaan vähintään kymmenen osallistujaa. Vastaava luku muilla kursseilla on kahdeksan. Ilmoittaudu ajoissa, muuten suosikkikurssisi saattaa peruuntua!

Vakuutukset Kurssilaiset eivät ole vakuutettuja kansalaisopiston toimesta. Lukiolaiset Kurssi, joka on vähintään 38 oppituntia, voidaan yleensä hyväksyä valinnaiseksi kurssiksi lukiossa. Lukion rehtorin on hyväksyttävä kurssi etukäteen. Kurssitodistus Jos olet säännöllisesti osallistunut kurssille, voit pyytää meiltä kurssitodistuksen. Veloitamme siitä 5 €. Mikäli todistus koskee yli kolme vuotta sitten päättynyttä kurssia, veloitamme 10 €.

Jul på Kvarnen Traditionellt julbord 34 € / person Fredag 11.12 kl. 18 Lördag 12.12 kl. 13 och 17 Boka dina platser till julbordet på 06-8231 500 (Kvarnens kansli)

MI:s hantverksutställning ordnas i samband med öppet hus på Kvarnen 13.5.2021 4

Vårkul fredag 23.4.2021 Alfred Backa, Oa Lönnbäck, Thomas Enroth och Philip Järvenpää God mat och trevlig underhållning! Mer info i vårens katalog

Bussresa till Raatteen tie våren 2021 Vi bekantar oss med krigsskådeplatser i Suomussalmi och Kuhmo tillsammans med guide. Två övernattningar. Mer info i vårens katalog. 5


FÖRELÄSNINGAR LUENNOT

000101

to 18.30–20.30 29.10.2020

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningen är av tragikomisk karaktär med komiken som nämnare. Man får skratta! Ta med gott humör och öppna sinnen till föreläsningen! 6

I kursavgiften ingår kaffe och dopp. Förhandsanmälan obligatorisk p. g. a. servering. Mini-föreläsning med Robinson-vinnaren Micke 000002 Kvarnen on 17.00–18.00 Micke Björklund 18.11.2020 10 € Micke Björklund berättar för de yngre (7–15 år) om sin tid på Robinson-ön och vikten av att vara snäll: ”Att vara schysst är att vara smart”. Där lärde sig Micke också ett praktiskt knep som även du kan ha nytta av på en öde ö eller bara hemma om du vill ha ett annorlunda mellanmål. Kom ihåg att anmäla dig i tid! Hitta inspirationen i maten! 000001 Kvarnen on 19.00-21.00 Micke Björklund 18.11.2020 25 € Micke Björklund föreläser om hur viktig maten är för oss för att vi ska må bra och hitta jämvikt i livet. Micke bjuder på tips och erfarenheter från sitt liv som kock och Robinson-vinnare, men också lite konkreta matlagningstips. Föreläsningen avslutas med ett litet smakprov samt försäljning av hans kokböcker. Försäkra dig om en plats, begränsat antal platser. Förhandsanmälan obligatorisk!

Svenska för nybörjare 120201 HT/120202 VT Kvarnen on 18.00–19.30 Julia Sundkvist 2.9–25.11.2020 30 €/termin 13.1–7.4.2021 Kurs i svenska för nybörjare. Passar både invandrare och finskspråkiga.

Engelska – tala och förstå 120301 HT/120302 VT Nedervetil skola må 16.00–17.30 Nina Hansen 31.8–7.12.2020 30 €/termin 11.1–12.4.2021 Diskussion och kommunikation på engelska. Passar dig som vill träna muntligt i trevligt sällskap. Även grammatik och textstudier. Gruppen besöks några kvällar under året av infödda talare som berättar om sitt land och sin kultur. Nya studerande är välkomna med!

KULTUR, LITTERATUR KULTTUURI, KIRJALLISUUS Berättarcafé 130201 Kronoby bibliotek sö 14.00–15.30 Jessica Riippa 27.9–22.11.2020 Vill du lyssna till och dela med dig av muntliga berättelser? Vill du utveckla ditt eget berättande? Vill du möta nya människor? Kom med på berättarcafé under ledning av Jessica. Under berättarcaféet utbyter vi berättelser med anknytning till ett visst tema. Det kan vara lokala berättelser, sagor, skrönor, vandringssägner – eller kanske något du själv har upplevt! Under varje träff får du också tips och inspiration för hur du kan utveckla ditt berättande vidare och hitta berättelser till nästa gång.

27.9 4.10 11.10 18.10 25.10 1.11 8.11 15.11 22.11

Kronoby bibliotek Terjärv bibliotek Nedervetil bibliotek Kronoby bibliotek Terjärv bibliotek Nedervetil bibliotek Kronoby bibliotek Terjärv bibliotek julfest på Kronoby bibliotek

DANS

1. Hur kunde en morfar (född 1898) veta så mycket om det relevanta och hur kunde vi glömma hans lära om hänsyn, och hur man beter sig???!!! 2. Vårt välfärds samhälle är fullt med missnöje och negativism. 3. Är bitterheten och avunden våra svåraste sjukdomar? 4. Den relevanta konsten att ”Lära sig att lära sig”!! 5. Berättandet och uppväckandet av nyfikenheten som bas för pedagogiken. 6. Kärlek lever av att kärlek se …(Shakespeare) 7. Varför får bara barn o gamla tanter leka??? 8. Är diskussionsförmågan förlamad, kan vi formulera oss eller ens prata med varandra överhuvudtaget?? 9. ”Frågan är klokare en svaret” 10.Hur mycket kostar självkänslan per kilo??

Historisk eftermiddag 130106 Kvarnen lö 12.00–15.45 15 € 7.11.2020 Rektor Tom är i grunden historiker och till denna eftermiddag har han bjudit in sina ”gamla” studiekompisar. De föreläser om sina aktuella forskningar. FD Mikael Korhonen: Haapsalu fiskerikolchos under Sovjettiden FD Christer Kuvaja: Rysshärjningarna 1713–1721 – När Finland stod i brand Professor Nils-Erik Villstrand: Rubrik meddelas senare

KULTUR, LITTERATUR

En afton att få nåt att tänka på! Kvarnen Tom Pöysti 25 € Tom Pöysti talar med rubriken Tänka sig? eller Hur sku det vara …???? Han ställer frågor om igår, idag och säkert om i morgon.

130107

Kaarle Wirta 10 €

SPRÅK

Tjärans globala historia Nedervetil hembygdsgård må 19.00–20.30 12.10.2020 Hur den lokala tjärbränningen i det tidigmoderna Finland blev en del av större globalhistoriska processer. Kaarle Wirta är doktor i historia och forskare vid Tammerfors universitet.

SPRÅK KIELET

Ingen kursavgift, biblioteket bjuder på kaffe med dopp. Berättarcafeet arrangeras i samarbete med GLÖD – Österbottens berättarcentrum och Kronoby bibliotek.

DANS TANSSI Internationell seniordans 820101 HT/820102 VT Samlingshuset ti 10.00–11.00 Liane Byggmästar 1.9–1.12.2020 27 €/termin 12.1–6.4.2021 Seniordans ger glädje – gör glad! Kom och dansa med oss till varierande rytmer. Inga förkunskaper behövs och ingen danspartner. Vi fixar allt på plats. Det viktigaste är att röra på sig och njuta av musiken. Ta med bekväma skor och gärna en vattenflaska. Vi börjar alltid med lätta danser och ökar svårighetsgraden ibland för att utmana hjärnan också.

Seniordans 820103 HT/820104 VT Gillestugan ti 13.00–14.30 Eva Stenborg 1.9–1.12.2020 30 €/termin 12.1–6.4.2021 Rolig motion för kroppen och knoppen! En dansform som är lämplig för både yngre och äldre, damer och herrar. Ingen förkunskap behövs, inte heller något par. Ta med bekväma skor och vattenflaska.

7


BILDKONST KUVATAIDE Kreativt målande 110301 HT/110302 VT Samlingshuset ti 18.00–20.15 Malin Timmerbacka 15.9–8.12.2020 30 €/termin 12.1–20.4.2021 Vi provar på nya sätt att måla eller skapa konstverk blandat med det traditionella.

BILDKONST, TIFFANY

Konstgrej 110303 HT/110304 VT The Basementstudio on 18.00–19.30 (Gamla Terinit) 9.9–9.12.2020 Malin Timmerbacka 13.1–28.4.2021 30 €/termin En konstgrej för barnet i åldern 10–13. Passar hen som tycker om att sitta och rita, måla,

pyssla och skapa. Vi provar på olika saker s.s. grafik, akryl, skulptur och mixed media. Material finns på plats. Kostnader för material tillkommer. Tavelmålning i Terjärv 110305 HT/110306 VT Terjärv skola lö 15.00–18.45 Leonid Lopatin 26.9.2020 27 €/30 € Tavelmålning i alla tekniker. Kursen pågår under fyra lördagar på höstterminen och fem på vårterminen. Första träffen hålls lördagen 26.9.2020. Kursdeltagarna bestämmer tidpunkten för de övriga gångerna under det första kurstillfället.

HOBBY, TEXTIL, PRAKTISKA FÄRDIGHETER HARRASTUS, TEKSTIILI, KÄDEN TAIDOT Spetsvirkning 110501 Magasintåget 4 to 18.45–21.00 Minna Knutar 17.9–26.11.2020 27 € Vi virkar smått och nätt enligt kursdeltagarnas önskemål, så som stjärnor och änglar, bomullslappar för sminkborttagning, mormorsrutor eller t.ex. disktrasor. Du får också anvisningar om hur du vid behov kan stärka de färdiga föremålen. Ta med 8

lämpligt garn, virknålar, synål och sax. Kursen passar alla som kan ens lite grunder i virkning. Ta kontakt om du har önskemål eller frågor om kursens innehåll eller materialanskaffning (Minna 040 562 8200). Kursspråk: svenska och finska. Virkkaamme pientä ja nättiä kurssilaisten toiveiden mukaan, esimerkiksi tähtiä ja enkeleitä, pumpulilappuja meikinpoistoon, isoäidinneliöitä tai vaikka tiskirättejä. Saat myös ohjeita miten voit

Mjuka handarbeten 110502 Nabba byahem to 18.45–21.00 Minna Knutar 7.1–29.4.2021 30 € Kommer du inte ihåg hur du ska sticka hälen på sockorna eller var det länge sen du sist höll i en virknål? Vi provar på olika ”mjuka” handarbetstekninker enligt kursdeltagarnas önskemål och försöker ha ett tema för varje gång. Sticka och virka, kanske sy, väva eller prova på ”burkfärgning” och tygtryck med växter. Jag är öppen för förslag! Ta kontakt om du har önskemål eller frågor om kursens innehåll (Minna 040 562 8200). Kursspråk: svenska och finska. Etkö muista miten villasukan kantapää kudotaan vai onko kulunut pitkä aika siitä kun viimeksi tartuit virkkuukoukkuun? Kokeilemme erilaisia ”pehmeitä” käsityötekniikoita kurssilaisten toivomuksien mukaan. Joka kerralla eri teema. Voimme neuloa ja virkata, ehkä kudota ta kokeilla värjäystä eri tekniikoilla. Ehdotuksia otetaan vastaan! Mikäli sinulla on kysymyksiä kurssin sisällöstä tai materiaaleista ole yhteydessä Minnaan 040 562 8200. Kaksikielinen kurssi. Handarbetscafé 110503 HT/110504 VT Hopsala byagård to 18.30–20.45 Gerd Storbjörk 3.9–26.11.2020 27 €/30 € 14.1–8.4.2021 Stickning och virkning enligt deltagarnas önskemål. Vi fortsätter också brodera enligt gamla och nya mönster. Kursen hålls varannan vecka. Spinna med slända 110505 Kvarnen fr 18.00–20.00, Lina Peräneva lö 10.00–14.00 25 € 11.9, 12.9, 19.9 Vill du utvidga ditt handarbetsintresse eller kanske du har får vars ull du vill ta tillvara? Spinning med slända är ett ypperligt sätt att både skapa unika garn som förhöjer din stickning och samtidigt ta tillvara ull eller varför inte hundhår. Under kursen tillverkar vi med enkla medel en slända, lär oss karda ull och spinna garn. Inga

tidigare kunskaper eller redskap krävs. Materialkostnader på ca 10 € tillkommer.

HOBBY, TEXTIL, PRAKTISKA FÄRDIGHETER

HOBBY, TEXTIL, PRAKTISKA FÄRDIGHETER

tarvittaessa tärkätä valmiit tuotokset. Ota mukaan sopivaa lankaa, virkkuukoukkuja, ompeluneuloja ja sakset. Kurssi sopii kaikille, jotka osaavat virkkauksen perusteet. Mikäli sinulla on kysymyksiä kurssin sisällöstä tai materiaaleista ole yhteydessä Minnaan 040 562 8200. Kaksikielinen kurssi.

Sticka och virka i Nedervetil 110506 HT/110507 VT Nedervetil skola må 18.00–21.00 Lina Peräneva 31.8–23.11.2020 30 €/33 € 11.1–3.5.2021 När vi stickar och virkar mår vi bra samtidigt som vi skapar vackra saker med våra egna händer. Den här kursen är till för dig som redan kan grunderna men vill få ny inspiration och lära nya tekniker, knep och tricks. Kursen hålls varannan vecka. Voimme hyvin kun teemme kauniita käsitöitä omilla käsillämme. Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle joka osaat käsitöiden perusteet, mutta haluat uutta inspiraatiota ja haluat oppia uusia tekniikoita ja saada käteviä vinkkejä. Kurssia pidetään joka toinen viikko. Sticka och virka i Kortjärvi 110508 HT/110509 VT Kortjärvi byagård ti 13.00–16.00 Lina Peräneva 1.9–24.11.2020 30 €/33 € 12.1–27.4.2021 När vi stickar och virkar mår vi bra samtidigt som vi skapar vackra saker med våra egna händer. Den här kursen är till för dig som redan kan grunderna men vill få ny inspiration och lära nya tekniker, knep och tricks. Kursen hålls varannan vecka. Voimme hyvin kun teemme kauniita käsitöitä omilla käsillämme. Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle joka osaat käsitöiden perusteet, mutta 9


Vävning i Kortjärvi 110510 HT/110511 VT Kortjärvi byagård ti 11.00–14.00 Lina Peräneva 20.10–1.12.2020 27 €/33 € 19.1–4.5.2021 Vävningen i Kortjärvi fortsätter efter höstlovet med ny lärare. Vi fortsätter väva enligt kursdeltagarnas önskemål. Kortjärven kudonta jatkuu syysloman jälkeen uuden opettajan johdolla. Jatkamme kutomista kurssilaisten toiveiden mukaan. 110512 Folkdräktssömnad Kvarnen ti 18.00–20.15 Britt Östman 22.9–1.12.2020 27 € Sy en ny folkdräkt eller sy om din gamla dräkt. Ta med stadigt tyg för inprovning av liv (väst), sy- och knappnålar.

Voimme hyvin kun teemme kauniita käsitöitä omilla käsillämme. Tämä kurssi on tarkoitettu sinulle joka osaat käsitöiden perusteet, mutta haluat uutta inspiraatiota ja haluat oppia uusia tekniikoita ja saada käteviä vinkkejä. Kurssia pidetään joka toinen viikko. Vävning Gamla Mejeriet 110516 HT/110517 VT Gamla mejeriet må 18.00–20.15 Ann-Sofi Wikar 31.8–30.11.2020 36 €/termin 11.1–12.4.2021 Kom med i en vävgemenskap och lär dig grunderna i vävning! Du som alltid tänkt lära dig väva har nu chansen att ta del av grunderna i vävning. Vi planerar och sätter upp vävar tillsammans och du får lära dig hur man revar, bommar på, solvar, skedar och knyter för. Trampuppknytningen gör du tillsammans med läraren och sedan är det bara att sätta igång och väva! Du har också möjlighet att väva i färdigt uppsatta vävstolar och kan då väva allt från trasmattor till bredare mattor, löpare, tabletter, plädar och sittunderlag. Tveka inte, ta chansen att lära dig väva nu! En del av vävningen sker utanför kurstid. Vävning Gamla Terinit 110518 HT/110519 VT Vävsalen i Gamla Terinit ti 13.45–16.00 Ann-Sofi Wikar 1.9–1.12.2020 36 €/termin 12.1–6.4.2021 Kom med i en vävgemenskap! Vi planerar och sätter upp vävar tillsammans och du får lära dig hur man revar, bommar på, solvar, skedar och knyter för. Trampuppknytningen gör du tillsammans med läraren och sedan är det bara att sätta igång och väva! Vi väver allt från trasmattor i tuskaft och rosengång till mönstrade mattor i dekorativa bindningar men också plädar, löpare, handdukar och kuddfodral. En del av vävningen sker utanför kurstid.

110513 Sticka och virka i Söderby Söderby skola må 18.00–21.00 Lina Peräneva 7.9–30.11.2020 30 € När vi stickar och virkar mår vi bra samtidigt som vi skapar vackra saker med våra egna händer. Den här kursen är till för dig som redan kan grunderna men vill få ny inspiration och lära nya tekniker, knep och tricks. Kursen hålls varannan vecka. 10

Vävning Hopsala byagård 110520 HT/110521 VT Hopsala byagård fr 10.00–12.15 Ann-Sofi Wikar 4.9–11.12.2020 36 €/termin 8.1–9.4.2021 Kom med i en vävgemenskap! Vi planerar och sätter upp vävar tillsammans och du får lära dig hur man revar, bommar på, solvar, skedar och knyter för. Trampuppknytningen gör du tillsammans med läraren och sedan är det bara att sätta igång och väva! Vi väver allt från trasmattor i tuskaft och rosengång till mönstrade

mattor i dekorativa bindningar men också plädar, löpare, handdukar och kuddfodral. En del av vävningen sker utanför kurstid. OBS! Kursen hålls varje vecka! Vävning Småbönders byagård 110522 HT/110523 VT Småbönders byagård ti 10.00–12.15 Ann-Sofi Wikar 1.9–1.12.2020 36 €/termin 12.1–6.4.2021 Kom med i en vävgemenskap! Vi planerar och sätter upp vävar tillsammans och du kan ta del av gångmattor, breda mattor, handdukar, kuddfodral och löpare. Grunderna i vävteori får du i samband med att nya bindningar och vävar sätts upp. En del av vävningen sker utanför kurstid. OBS! Kursen hålls varje vecka!

Himmeli 110524 Kvarnen on 18.00–21.00, Eija Koski to 18.00–21.00 20 € 25.11–26.11.2020 Himmeli är en traditionell halmdekoration som numera kan göras av papper och sugrör. Eija Koski är himmelist och har byggt himlar i 20 år. Hon har moderniserat den traditionella juldekorationen till en fräsch inredningsgrej. Du kan ta med eget material eller köpa av kursledaren. Detta är en kvällskurs, om du är intresserad av dagskursen kontakta folkhögskolan. Himmeli on perinteinen olkikoriste, jonka voi nykyään tehdä myös paperista ja pilleistä. Eija Koski on himmelisti ja hän on rakentanut himmeleitä jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on modernisoinut vanhan perinteisen joulukoristeen trendikkääksi sisustusjutuksi. Materiaalin voi ottaa mukaan itse tai ostaa häneltä. Tämä on iltakurssi, mikäli olet kiinnostunut päiväkurssista ota yhteyttä kansanopistoon. Kransbindning Saras blomsterhandel Sara Nylund 10 €

110514

lö 15.00–17.15 28.11.2020

Kom med och bind din egen dörrkrans till jul. Ta med kransbindningsmaterial, t.ex. granris, enris eller annat önskat kransmaterial. Andra material, som pynt kan köpas av kursledaren, materialavgift 10 €.

110525 Skapa med torkade växter Pensionärshemmet fr 18.00–19.30, i Terjärv (Hästbackas hus) lö 9.00–13.30, Susanne Backa-Norrena sö 11.00–13.15 25 € 18.9–20.9.2020 Torkade växter, blommor och gräs är trendigt igen. Glöm 90-talets dammiga eterneller uppe på skåpet – idag stylar vi och arbetar med torkat material på helt nytt och fräscht sätt. Kom på en inspirerande veckoslutskurs och lär dig göra vackra kransar, buketter och fina arrangemang med torkade växter. Du får gärna hämta med dig egna torkade växter, i annat fall kan allt material köpas på plats av kursledaren.

Skapa med torkade växter Kvarnen Susanne Backa-Norrena 25 €

110526

fr 18.00–19.30, lö 9.00–13.30, sö 11.00–13.15 25.9–27.9.2020 Torkade växter, blommor och gräs är trendigt igen. Glöm 90-talets dammiga eterneller uppe på skåpet – idag stylar vi och arbetar med torkat material på helt nytt och fräscht sätt. Kom på en inspirerande veckoslutskurs och lär dig göra vackra kransar, buketter och fina arrangemang med torkade växter. Du får gärna hämta med dig egna torkade växter, i annat fall kan allt material köpas på plats av kursledaren. Keramik 110401 HT/110402 VT Ceramic Store to 18.30–20.45 Monica Store 3.9–10.12.2020 36 €/termin 7.1–8.4.2021 Vi går igenom de olika teknikerna, tumning, ringling, kavling och drejning. Kostnader för lera, egober (färger), glasyrer samt bränningskostnader tillkommer och är ca 5 €/ kg lera / person. 11

HOBBY, TEXTIL, PRAKTISKA FÄRDIGHETER

HOBBY, TEXTIL, PRAKTISKA FÄRDIGHETER

haluat uutta inspiraatiota ja haluat oppia uusia tekniikoita ja saada käteviä vinkkejä. Kurssia pidetään joka toinen viikko.


Möbelrestaurering 110601 HT/110602 VT Norrby byagård ti 18.00–21.00 i Nedervetil 1.9–24.11.2020 Nils-Gustav Lindfelt 12.1–13.4.2021 40 €/termin En kurs där gamla möbler får nytt liv! Vi går igenom olika arbetsredskap och maskiner samt material och färger. Du får lära dig lagningsarbeten, färgborttagning, rengöring och ytbehandling. Ta med egen möbel; lättare objekt rekommenderas för nybörjare. Om du är intresserad av möbelrestaurering dagtid kolla Kvarnens slöjdtorg, http://www.kvarnen.fi Silverkedjor 110603 Kvarnen on 18.00–20.15 Barbro Lindgren 23.9–4.11.2020 27 € Gör personliga smycken som armband, hals-

band och örhängen av silvertråd. Skapa moderna smycken med inslag av pärlor och stenar eller traditionella kedjor. Materialkostnader tillkommer. Gitarrbygge 110604 HT/110605 VT Kvarnen on 18.00–21.00 Per-Erik Jansson 2.9–9.12.2020 40 €/termin 13.1–7.4.2021 Bygg en akustisk eller en elgitarr. Kursen hålls i Kronoby folkhögskolas slöjdsal.

Vardagslydnad för hundar, fortsättningskurs 410203 Kvarnens gård sö 11.00–12.00 Kati Wester 30.8–27.9.2020 15 € Fortsättningskurs för dig som redan deltagit med din hund i en grundkurs. Vi tar itu med eventuella problem, har miljö- och socialträning. Vi provar även på olika grenar som man kan träna och tävla i med sin hund. Hunden bör vara vaccinerad för att få delta i kursen.

MC- och mopedrestaurering 110606 HT/110607 VT Kvarnen on 18.00–20.15 Thomas Finell 2.9–2.12.2020 33 €/36 € 13.1–14.4.2021 Restaureringskurs för nostalgiknuttar och ”pappamopo”-entusiaster. Vi restaurerar också andra typer av föremål. Deltagarna bör vara över 16 år.

NATUR, MILJÖ, JAKT LUONTO, YMPÄRISTÖ, METSÄSTYS

12

Vardagslydnad för hundar, nybörjarkurs 410202 Kvarnens gård sö 10.00–11.00 Kati Wester 30.8–27.9.2020 15 € Vi går igenom olika träningsmetoder för att få en fungerande vardag med våra hundar. Vi har miljö- och socialträning samt försöker lösa problem. Kursen passar alla vaccinerade hundar, ta med intyg första gången.

HÄLSA, VÄLMÅENDE, FÖRSTA HJÄLP TERVEYS, HYVINVOINTI, ENSIAPU Vandringsmeditation 610115 Nedervetil lö 10.00–12.30 Linnea Rudnäs 19.9.2020 10 € Vi vandrar (ca 4 km) i lugn takt och fokuserar på nuet och upplever naturen med öppna sinnen. Du får samtidigt en välbehövlig paus från vardagens krav och stress. Vi startar vid Gulan i Nedervetil och vandrar till en rastplats, där vi har avslappning och äter vår matsäck. Ta med egen matsäck och sittunderlag. Välkommen med!

Första hjälp 1 610117 Kvarnen ti 18.00–21.00, Marcus Nyberg to 18.00–21.00 30 € 19.1–28.1.2021 Grundkursen i första hjälpen följer FRK:s direktiv och ger grundläggande kunskaper och färdigheter att hjälpa vid sjukdomsfall och olyckor. Intyget över avlagd kurs kostar 18,55 € och är i kraft i tre år.

13

HÄLSA, VÄLMÅENDE, FÖRSTA HJÄLP

TRÄSLÖJD, METALL, MÖBLER

TRÄSLÖJD, METALL, MÖBLER PUUTYÖT, METALLI, HUONEKALU

Jägarexamen 410201 Ådalens skola (biologisalen) ti 18.30–21.00, Tom Forsström to 18.30–21.00 27 € 22.9–22.10.2020 En kurs för blivande jägare med följande kursinnehåll: Jaktlagstiftning, artkännedom, viltekologi och viltvård, etisk och hållbar jakt, vapen och patroner i jakten, säkerhet under jakten, fångstredskap och fångstmetoder samt hantering av bytet. Till kursen bör deltagarna helst skaffa ”Handbok för jägare” senaste upplagan. Den kan man köpa från bokhandeln, låna från biblioteket eller beställa från Finlands viltcentral på adressen riista.fi. Om man vill kan man efter kursens slut delta i ett examenstillfälle som hålls torsdagen 22.10. Skild examensavgift (20 €).

Kursen ordnas i samarbete med Karlebynejdens jaktvårdsförening.

NATUR, MILJÖ, JAKT

NATUR, MILJÖ, JAKT

Lär dig binda en bastukvast 110701 Hans-Erik Lindgren on 18.00–19.30 Ingen avgift 23.6.2021 Börja midsommarfirandet med att binda din egen bastukvast. Vi samlas vid skidstugan i Nedervetil för att plocka björkkvistar och binda kvastarna.


HUSLIG EKONOMI

Kursen passar för seniorer. Välkommen med! Fritidsklubben 610123 HT / 610124 VT Elin Slotte Frilufts- och kulturaktiviteter i samarbete med DUVK. För mer information kontakta Elisabeth Hagström tel. 040-4198028. Startdatum meddelas senare!

HUSLIG EKONOMI KOTITALOUS Terjärvs internationella smaker 110801 HT/110802 VT Pensionärshemmet on 18.00–21.00 i Terjärv (Hästbackas hus) 16.9–18.11.2020 25 €/27 € 13.1–21.4.2021 På denna kurs får du bekanta dig med nya smaker och du får en insikt i en annan kultur. Var inte rädd för att komma och smaka vad andra kulturer har att bjuda på. Vi tillreder maten tillsammans och får sedan avnjuta den tillsammans. Kostnader för ingredienser tillkommer och betalas kontant till kursledaren. 16.9 Finland / Benita Björkström 21.10 Ukraina / Olga Stolyarova 18.11 Indien / Kaj Lindh 13.1 USA / Ashley Granvik 17.2 Portugal / Matthias Fritsche 17.3 Brasilien / Jerlaine Venetillo-Granqvist 21.4 Ungern / Èva Pandur Kronobys internationella smaker 110820 HT/110821 VT Kvarnen to 18.00–21.00 25 €/27 € 17.9–19.11.2020 14.1–22.4.2021 På denna kurs får du bekanta dig med nya smaker och du får en insikt i en annan kultur. Var

14

inte rädd för att komma och smaka vad andra kulturer har att bjuda på. Vi tillreder maten tillsammans och får sedan avnjuta den tillsammans. Kostnader för ingredienser tillkommer och betalas kontant till kursledaren. 17.9 Finland / Benita Björkström 22.10 Ukraina / Olga Stolyarova 19.11 Indien / Kaj Lindh 14.1 USA / Ashley Granvik 18.2 Portugal / Matthias Fritsche 18.3 Brasilien / Jerlaine Venetillo-Granqvist 22.4 Ungern / Èva Pandur Osttillverkning 110825 Ådalens skola lö 9.00–16.30 Eva Johansson 14.11.2020 20 € Kom med och ta reda på hur våra vanligaste mejeriprodukter åstadkoms hemma i ditt eget kök. Lär dig göra egen ost (halloumi) och yoghurt! Vi lagar många sorter och provsmakar. Det här blir jätteroligt, ganska enkelt och supergott! Materialkostnader tillkommer 15 €/person och betalas kontant. Ta med ett förkläde, en 10 l kastrull och 5 l hink med lock.

Tårttekniker 110803 Idas beställningsbageri må 18.00–21.00, Ida Forsén ti 18.00–21.00 20 € 2.11–3.11.2020 Tårttekniker – lär dig fylla och dekorera tårtor på ett proffsigt sätt. Kostnader för ingredienser tillkommer.

Hygienpass 110807 Ådalens skola lö 9.00–15.00 Anette Mattsson-Väätäjä 24.10.2020 20 € Hygienpass krävs av personer som ansvarar för hantering och tillredning av oförpackade och lättförskämda livsmedel. Dagen börjar med teori som ger baskunskaper i livsmedelshygien och avslutas med Eviras kompetenstest ca kl. 14. Passet kostar 6 € för den som klarar provet (ingår inte i kursavgiften), betalas kontant till kursledaren. Omtagning ordnas vid behov. Du kan också delta endast i provtillfället, då är kursavgiften endast 10 €. De som deltar endast i provet ska vara på plats kl. 13.30. Deltagarna som deltar i teorin bjuds på kaffe och té samt fruktfat.

110804 Spaprodukter med vilda växter Ådalens skola må 18.00–21.00 Ida Holmström 21.9.2020 15 € Tänk dig lyxen att lätt klara av fixa ihop ett eget hemmaspa med saker man oftast har i köksskåpen och kombinera detta med de växter som växer runt knuten, och veta att de är enbart rena och välgörande. Efter denna kurs klarar du det. Vi börjar med en föreläsning om vilka växter som kan används på olika sätt inom naturkosmetik. Vi går sedan ut för att söka på gräsmattor, diken och skogskanter efter växter att använda. Vi tillverkar ett fotbad, en skrubb, en salva och en deodorant som du sedan får ta med hem. Materialkostnader tillkommer, som betalas i samband med kursen. Kursen är en del av Hållbarhetsveckan i Österbotten.

Husmanskost för herrar 110822 Hopsala byagård fr 9.30–13.00 Benita Björkström 9.10–13.11.2020 30 € Nya och gamla deltagare är välkomna! Kursen är för dig som ansvarar för hushållet och behöver tips och recept på enkel, hälsosam husmanskost. Vi tillreder maten och avnjuter den sedan tillsammans. Kostnader för ingredienser betalas till kursledaren. Ta med förkläde.

Mat för frysen/Food-prep 110805 Ådalens skola ti 18.00–21.00 Ann-Catrin Hagnäs 22.9–6.10.2020 25 € Vi gör mat som passar att frysa ner för dagar då tid eller ork inte finns för tillredning. Ta med lådor att packa i. Ingredienskostnader tillkommer. Nyfiken på vegemat? 110806 Ådalens skola må 18.00–21.00 Ann-Catrin Hagnäs 26.10–9.11.2020 25 € Vad är egentligen seitan och mifu? Vad gör jag av bönor och linser? Ta med askar att ta hem mat i. Ingredienskostnader tillkommer.

Herrarnas gourmetmatlagning med vinkännedom 110823 Ådalens skola to 18.15–20.30 Benita Björkström 14.1–11.2.2021 25 € Du matlagningsintresserade herreman kom och få inspiration till nya maträtter i sällskap med likasinnade. Sista kvällen hålls avslutningsmiddag med vinkännedom och vin provning med vinexpert Linda Nylund. Ingredienskostnader tillkommer och betalas till kursledaren. Kostnader för vinet (10 €) betalas till Linda. Ta med förkläde, gott humör och en tom mage! Herrar i köket 110824 Merjärv byahem to 18.15–20.30 Benita Björkström 10.9–8.10.2020 25 € Vi tillreder mat för både vardag och festligare tillfällen. Ingredienskostnader tillkommer och betalas till kursledaren. Kom till kursen med en tom mage och ett glatt humör. Ta med eget förkläde. 15

HUSLIG EKONOMI

HÄLSA, VÄLMÅENDE, FÖRSTA HJÄLP

Glad i kropp och sinne 610121 HT/610122 VT Gillestugan on 9.30–11.00 Linnea Rudnäs 23.9–28.10.2020 20 €/termin 10.3–7.4.2021 Vi inleder våra kurstillfällen med lätta töjningar (stående eller sittande) och rofylld avslappning som du har nytta av i din vardag. Därefter uppiggande ’hjärnjumppa’ där du samtidigt tränar upp skrattmusklerna! Till sist kaffe/te och trevlig samvaro.


HISTORIA, SAMHÄLLE

HISTORIA, SAMHÄLLE HISTORIA, YHTEISKUNTA Byaforskning i Påras 130101 HT/130102 VT Påras byahem on 14.00–16.15 Boris Björklund 2.9–9.12.2020 27 €/30 € 13.1–7.4.2021 ”Påras i historien och i historier” beskriver Påras by i huvudsak kring mitten av 1900-talet med hjälp av kartor, berättelser, personporträtt, fotografier och historiska data.

Hembygdsforskarna Nabba byahem

130103 HT/130104 VT

må 19.00–21.00 7.9–14.12.2020 11.1–26.4.2021 Vi fortsätter vår byaforskning som tidigare. Kontaktperson: Rolf Lillrank.

Datakurs i Terjärv 340102 Terjärv skola fr 14.00–15.30 Kati Wester 4.9–11.12.2020 27 € Datakurs för dig som vill få mer datorvana. Tillsammans med datanom Kati koncentrerar vi oss i tur och ordning på dator, pekplatta och smarttelefon. Höstens program planeras under det första tillfället. Arrangeras i samarbete med Terjärv pensionärsförening.

PSYKOLOGI, MÄNSKLIGA RELATIONER PSYKOLOGIA, IHMISSUHDE Mindful Måndag 320301 HT/320303 VT Kvarnen må 18.30–20.00 Linnea Rudnäs 28.9–2.11.2020 20 €/termin 8.3–29.3.2021 Unna dig en lugn kväll för dig och ditt välmående. Kursen erbjuder mjuka tänjningar och övningar i medveten närvaro (mindfulness). Varje tillfälle innehåller även en djupavslappning och avslutas med en kort berättelse. Klä dig bekvämt och varmt, ta med liggunderlag och filt. Må bättre med avslappning Pensionärshemmet i Terjärv (Hästbackas hus) Linnea Rudnäs 20 €/termin 16

320304 HT/320308 VT

ti 18.30–20.00 1.9–29.9.2020 2.2–23.2.2021

Naturfotokurs 340101 Kvarnen to 18.00–20.00 Jan Björk 10.9–19.11.2020 36 € Under naturfotokursen lär vi oss att fotografera naturen och får inspiration att komma oss ut och fota. Jan lär oss vad man ska tänka på innan man knäpper till och hur vi ska fotografera med kamerans manuella inställningar. Kursen innehåller både praktiska övningar i terrängen och bildredigering vid datorn. Vi samlas på torsdagskvällar på Kvarnen och i kursen ingår också två helgfotoutflykter med praktiska övningar i fält. Exakta datum för utflykterna diskuteras under kursen. Kursen passar både nybörjare och lite vanare fotografer.

För dig som vill orka bättre i arbetslivet, skolvärlden och privat. Kursen erbjuder avslappningsmetoder och diskussionsteman som stöder ditt allmänna välmående. Unna dig en lugn, stressfri stund i vardagen! Klä dig bekvämt och varmt, ta med ett liggunderlag och en filt. Må bättre med avslappning 320306 HT/320307 VT Nedervetil skola ti 18.30–20.00 Linnea Rudnäs 3.11–1.12.2020 Kursavgift 20 €/termin 6.4–4.5.2021 För dig som vill orka bättre i arbetslivet, skolvärlden och privat. Kursen erbjuder avslappningsmetoder och diskussionsteman som stöder ditt allmänna välmående. Klä dig bekvämt och varmt, ta med liggunderlag och filt.

Robot workshop – grundkurs 340103 Kvarnen ti 9.00–15.00, Jonny Björkström on 9.00–15.00 40 € 8.6–9.6.2021 LEGO Mindstorms Education är nästa generations utbildning inom robotteknik där du på ett kreativt, utmanande och roligt sätt kan upptäcka vetenskap, teknik, design, matematik. Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av legoblock, fäster motorer och sensorer. Roboten programmeras sedan med en PC eller Mac i valfritt programmeringsspråk t.ex. C-kod, Java, Python, Ada eller EV3-G. Programmet kompileras och laddas sedan upp till EV3-enheten på roboten. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter allt ifrån att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku. Under grundkursen lär du dig grunderna i robotteknik och bekantar dig med motorprogrammering och sensorteknik i EV3-

G. Vi jobbar i grupper där varje grupp har en egen robot som programmeras för att klara av utmaningar. Du behöver inte ha erfarenhet av programmering från tidigare men du bör vara minst 10 år gammal. Lunch och mellanmål ingår i kursavgiften! Robot workshop FLL 340104 Kvarnen må–fr 9.00–15.00 Jonny Björkström 7.6–11.6.2021 85 € Tänk om du kunde bygga en bättre värld? Var skulle du börja? Idag är det ännu viktigare än tidigare att samarbeta för att hitta lösningar till problem. I First Lego League är du en viktig del av ett lag full av idéer, kreativitet och hopp om en ljusare och mera hållbar framtid – En framtid som ni byggt tillsammans! FIRST® LEGO® League (FLL) är världens största tävling inom teknik för ungdomar. Under veckan får du möjlighet att bekanta dig med robotbanan från 2020. Ditt lag har en vecka på sig att bygga och programmera en robot med Lego Mindstorms som utför så många uppdrag som möjligt på robotbanan. På fredag avslutar vi med en final för att se vilket lag som lyckats bäst. Ni delas in i lag på plats. Krav på förhandskunskaper: Du bör ha tidigare erfarenhet av programmering med Lego Mindstorms och vara minst 13 år gammal. Lunch och mellanmål ingår i kursavgiften! Grunderna i Word 340105 Kvarnen ti 13.00–15.00 Kati Wester 15.9–13.10.2020 25 € Textprogrammet Word används på många arbetsplatser. Under kursen lär vi oss använda de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett program för de som jobbar med texter. Grunderna i Excel 340106 Kvarnen ti 13.00–15.00 Kati Wester 27.10–8.12.2020 27 € Kalkylprogrammet Excel används på många arbetsplatser och är även ett utmärkt verktyg för att hålla koll på den egna ekonomin. Under kursen går vi igenom grunderna i Excel. 17

DATATEKNIK

PSYKOLOGI, MÄNSKLIGA RELATIONER

DATATEKNIK TIETOTEKNIIKKA


Kvällsyoga 830203 HT/830204 VT Kvarnen ti 18.30–20.00 Tina Hagnäs-Dubloo 1.9–8.12.2020 30 €/termin 12.1–13.4.2021 Lugn och avslappnande hathayoga som hjälper till att balansera kropp och sinne. Vi avrundar med självmassage och avslappning. Ta med yogamatta eller liggunderlag och en filt. Rauhallinen ja rentouttava hathajooga joka auttaa tasapainottamaan kehoa ja mieltä. Lopetamme itsehieronnalla ja rentoutuksella. Ota mukaan joogamatto tai makuu alusta ja viltti. Seasonal Yoga 830205 HT/830206 VT Gamla Terinit må 17.30–18.45 Sanna Knutar 31.8–7.12.2020 30 €/27 € 11.1–29.3.2021 Seasonal yoga är en dynamisk yogaform där positionerna anpassas för att stimulera akupressurpunkter och meridianer, samt skapa balans genom årstidsväxlingarna. Ta med egen yogamatta och filt. 18

Yinyoga Terjärv skola Kai Heikkilä 30 €/termin

YOGA

Yinyoga Gillestugan Kai Heikkilä 30 €/termin

Fitness yoga 830212 HT/830213 VT Kvarnen ti 15.15–16.30 Lilli Kastrén-Takanen 1.9–1.12.2020 27 €/30 € 12.1–20.4.2021 Yoga för alla! Vi utför de enklaste positionerna i yoga i takt med djupandning. Nybörjare som längre hunna är välkomna att slappna av med skön bakgrundsmusik. Yogamatta och vattenflaska med. Kursplatsen är Kronoby folkhögskolas festsal.

830210 HT/830211 VT

on 19.45–21.15, lö 10.00–11.30 2.9–2.12.2020 13.1–14.4.2021 Yinyoga är en lugn och långsam yogastil, men på deltagarnas begäran kan vi också pröva på ashtanga som är en mer dynamisk yoga. I Yinyoga stannar man en längre stund i varje position och det ger avslappning i kropp och själ, samt energi och styrka. Yogan kan även hjälpa dig att sova bättre. Alla är välkomna oberoende av ålder, kön och tidigare yogaerfarenhet. Kom i mjuka och varma kläder och ta med egen yogamatta om du har. OBS! Ett kurstillfälle hålls lördagen 3.10 kl. 10.00–11.30. Kurssilla harjoitetaan rauhallista Yinjoogaa mutta voidaan opiskelijoiden halutessa kokeilla myös dynaamisempaa Ashtangajoogaa. Yinjoogassa ollaan pitkään asanoissa eli asennoissa, jonka seurauksena keho ja mieli rentoutuu, vahvistuu,

Yoga 60 830215 HT/830216 VT Nedervetil skola må 18.30–19.30 Sini Patrikainen 31.8–7.12.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Ett mångsidigt pass där vi via flow flyttar oss från en asana till en annan. Under passet går vi från stärkande yang-rörelser till lugna yin-asanas. Monipuolinen tunti jossa jooga-asanat kulkevat flow:ssa tunnin läpi. Tunnin aikana edetään vahvistavista yang-liikkeistä rauhalliseen yin-osuuteen.

830208 HT/830209 VT

on 17.45–19.15, lö 13.15–14.45 2.9–2.12.2020 13.1–14.4.2021 Yinyoga är en lugn och långsam yogastil, men på deltagarnas begäran kan vi också pröva på ashtanga som är en mer dynamisk yoga. I yinyoga stannar man en längre stund i varje position och det ger avslappning i kropp och själ, samt energi och styrka. Yogan kan även hjälpa dig att sova bättre. Alla är välkomna oberoende av ålder, kön och tidigare yogaerfarenhet. Kom i mjuka och varma kläder och ta med egen yogamatta om du har. OBS! Ett kurstillfälle hålls lördagen 3.10 kl. 13.15–14.45. Kurssilla harjoitetaan rauhallista yinjoogaa mutta voidaan opiskelijoiden halutessa kokeilla myös dynaamisempaa ashtangajoogaa. Yinjoogassa ollaan pitkään asanoissa eli asennoissa, jonka seurauksena keho ja mieli rentoutuu, vahvistuu,

GYMNASTIK, IDROTT LIIKUNTA Sittgymnastik 830106 HT/830107 VT Samlingshuset on 12.30–13.15 Liane Byggmästar 2.9–2.12.2020 25 €/termin 13.1–7.4.2021 Lätta rörelser till musik. Var och en efter egen förmåga. Alla rörelser kan utföras sittande eller

med stolen som stöd. Klä dig i bekväma kläder och ombytesskor. OBS! Sittgymnastiken hålls på Samlingshuset p.g.a. coronarestriktioner vid Herberts hus. Eventuellt kan tiden ändras till förmiddag ifall deltagarna önskar det. 19

GYMNASTIK, IDROTT

Förmiddagsyoga 830201 HT/830202 VT Samlingshuset fr 9.15–10.45 Tina Hagnäs-Dubloo 4.9–11.12.2020 30 €/termin 15.1–16.4.2021 Lugn och avslappnande hathayoga som hjälper till att balansera kropp och sinne. Vi avrundar med självmassage och avslappning. Ta med yogamatta eller liggunderlag och en filt. Rauhallinen ja rentouttava hathajooga joka auttaa tasapainottamaan kehoa ja mieltä. Lopetamme itsehieronnalla ja rentoutuksella. Ota mukaan joogamatto tai makuu alusta ja viltti.

Yoga för högkänsliga 830207 Kvarnen to 18.30–20.30 Nina Åbrandt 24.9.2020 10 € Yogaworkshop kring högkänslighet, som riktar sig till både dig som själv är högkänslig eller har någon i din närhet med detta personlighetsdrag, eller bara vill bekanta dig med ytterligare en aspekt av yogan. Under workshopen närmar vi oss högkänslighetens uttryck och hur vi med hjälp av yogan kan balansera upp och stärka de sidor av oss, som påverkas av vår förhöjda sensitivitet. Andningsövningar, yogaserier och meditationstekniker. Under workshopen sker både den teoretiska undervisningen och de praktiska delarna utgående från den högkänsligas förutsättningar. Ingen tidigare erfarenhet av yoga behövs. Ta med egen yogamatta eller motsvarande, en filt och gärna en kudde för bekvämare sittställning.

nuorentuu sekä piristyy. Harjoitusten avulla voidaan parantaa myös unenlaatua. Kurssille ovat kaikki tervetulleita, tasosta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Joustava ja lämmin asu sekä oma joogamatto tms jos on. Yksi harjoituskerta pidetään lauantaina 3.10. klo 10.00–11.30.

YOGA

YOGA JOOGA

nuorentuu sekä piristyy. Harjoitusten avulla voidaan parantaa myös unenlaatua. Kurssille ovat kaikki tervetulleita, tasosta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Joustava ja lämmin asu sekä oma joogamatto tms jos on.HUOM! Yksi harjoituskerta pidetään lauantaina 3.10.2020 klo 13.15–14.45.


Hjärtgymnastik 830157 HT/830158 VT Terjärv skola må 16.15–17.15 Mats Stenbäck 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Lätt motion där vi förbättrar konditionen med varierande träning och blir mjukare med töjningar. Passar för personer med hjärtbesvär och andra som vill träna skonsamt. Förmiddagsgymnastik Samlingshuset 27 €/termin

830108 HT/830109 VT

to 10.00–11.00 3.9–3.12.2020 14.1–15.4.2021 Grundgymnastik för hela kroppen. Var och en jobbar efter egen förmåga. Bekväma kläder, inneskor och liggunderlag! Kursen startar ifall en ledare hittas!

Cirkelträning I 830138 HT/830139 VT Ådalens skola må 15.30–16.30 Kristina Slotte 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Cirkelträning passar alla. Vi tränar styrka, uthållighet, balans och koordination. Vi tränar med kroppsvikt, maskiner, vikter, kettlebells och andra redskap. Vi tränar för att få ha en funktionell kropp och har som mål att bli starkare. Bekväma kläder och inneskor. OBS! Cirkelträningen hålls i Ådalens skola p.g.a. coronarestriktioner vid Herberts hus. Cirkelträning II 830140 HT/830141 VT Ådalens skola må 17.00–18.00 Kristina Slotte 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Cirkelträning passar alla. Vi tränar styrka, uthållighet, balans och koordination. Vi tränar med kroppsvikt, maskiner, vikter, kettlebells och andra 20

redskap. Vi tränar för att få ha en funktionell kropp och har som mål att bli starkare. Bekväma kläder och inneskor. OBS! Cirkelträningen hålls i Ådalens skola p.g.a. coronarestriktioner vid Herberts hus. Cirkelträning III 830142 HT/830143 VT Ådalens skola må 18.30–19.30 Kristina Slotte 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Cirkelträning passar alla. Vi tränar styrka, uthållighet, balans och koordination. Vi tränar med kroppsvikt, maskiner, vikter, kettlebells och andra redskap. Vi tränar för att få ha en funktionell kropp och har som mål att bli starkare. Bekväma kläder och inneskor. OBS! Cirkelträningen hålls i Ådalens skola p.g.a. coronarestriktioner vid Herberts hus. Lätt motion 830132 HT/830133 VT Gillestugan to 10.00–11.00 Eva Stenborg 3.9–10.12.2020 27 €/termin 14.1–15.4.2021 Lätta muskelstärkande övningar och tänjningar anpassande till gruppen. Lämpar sig för både yngre och äldre, damer och herrar. Liggunderlag, inneskor och vattenflaska med! Tuff konditions- och styrketräning för hela kroppen 830130 HT/ 830131 VT Ådalens skola to 18.00–19.30 Marina Kulla 3.9–10.12.2020 30 €/termin 7.1–8.4.2021 Vi tränar med egen kroppsvikt och använder också gummiband och hantlar som motstånd. Ta med egna hantlar ca 2 kg, två gummiband ett långt ca 2,3 m och ett miniband. Ta också med liggunderlag, vattenflaska och handduk. Kickboxing 830102 HT/830103 VT Nedervetil skola må 19.30–20.30 Jarkko Jussila 7.9–23.11.2020 25 €/termin 1.2–19.4.2021 På kickboxingkursen övar du mångsidigt grunderna och teknikerna i kickboxning, hur du sparkar, slår, rör dig, duckar och parerar, samt utövar en hel del olika fysiska övningar. Passar utmärkt för både män och kvinnor p.g.a. sin effektivitet. Utrustningshyra 10 € betalas i början av kursen till instruktören. Du kan också skaffa egen utrustning av instruktören. Tvåspråkig kurs. Tränaren är trefaldiga Världsmästaren Jarkko Jussila. Åldersgräns 15 år! OBS! Höstlov vecka 42 och 43. Kickboxingkurssilla harjoittelet monipuolisesti pot-

kunyrkkeilyn perusteita ja tekniikoita, kuten potkuja, lyöntejä, liikkumista, väistöjä ja torjuntoja sekä tehdään runsaasti erilaisia fysiikkaharjoitteita. Sopii tehokkuutensa vuoksi erinomaisesti niin miehille kuin naisillekin. Varuste-/välinevuokra 10 € kerätään kauden alussa ja maksetaan ohjaajalle. Myös omat varusteet voi hankkia edullisesti ohjaajan kautta. Kaksikielinen kurssi. Ohjaajana kolminkertainen Maailmanmestari Jarkko Jussila. Ikäraja 15 vuotta! HUOM! Syysloma viikot 42 ja 43.

vapaita painoja. Teemme myös toiminnallista harjoittelua. Cirkelträning för damer och herrar 830118 HT/830119 VT Teri-Sali to 19.00–20.30 Michelle Högkvist 3.9–10.12.2020 30 €/termin 7.1–22.4.2021 Vi tränar hela kroppen genom att göra både muskelträningar och pulshöjande pass. Du får bättre kondition och förbättrad stabilitet i hela kroppen.

Muskeljumppa 830104 HT/830105 VT Terjärv skola må 19.00–20.00 Camilla Vesala 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–26.4.2021 Välkommen med och jumppa på ett mångsidigt sätt! Vi varierar gympan med olika hjälpmedel, svettas och har roligt! Alla jumppar enligt egen kondition. Tervetuloa jumppaamaan monipuolisella tavalla! Käytämme eri apuvälineitä jotta saisimme vaihtelua. Kaikki jumppaavat oman kunnon mukaan. Tervetuloa mukaan pitäämään hauskaa ja hikoilemaan! Gymkurs för damer och herrar 830116 HT/830117 VT Teri-Sali ti 17.30–19.00 Anne Forsbacka 1.9–1.12.2020 30 €/termin 12.1–20.4.2021 Under kursen lär du dig att träna med rätt teknik på gymmet, vi använder både maskiner och lösvikter. Kursen innehåller också funktionell träning. Kurssilla opit harjoittelemaan salilla oikealla tekniikalla, käytämme sekä kuntosalilaitteita että

Puls & Styrka 830170 HT/830171 VT Nedervetil skola on 17.30–18.30 Carina Ahlqvist 2.9–9.12.2020 27 €/termin 13.1–7.4.2021 Under detta pass utlovas svett, leenden och träningsmotivation! Vi varvar pulshöjande konditionsövningar med styrkeövningar. Passar både damer och herrar. Ta med egna hantlar, liggunderlag och vattenflaska. Puls & Styrka 830172 HT/830173 VT Kronoby idrottshall on 19.15–20.15 Carina Ahlqvist 2.9–9.12.2020 27 €/termin 13.1–7.4.2021 Under detta pass utlovas svett, leenden och träningsmotivation! Vi varvar pulshöjande konditionsövningar med styrkeövningar. Passar både damer och herrar. Ta med egna hantlar, liggunderlag och vattenflaska. OBS! På grund 21

GYMNASTIK, IDROTT

GYMNASTIK, IDROTT

Stolgymnastik i Terjärv 830150 HT/830151 VT Teri-Sali ti 13.00–13.45 Marit Kolam 1.9–1.12.2020 25 €/termin 12.1–6.4.2021 Lätt gymnastik på stol eller med stolen som stöd. Var och en efter egen ork och förmåga. Både för damer och herrar.


Mixmotion 830120 HT/ 830121 VT Kronoby idrottshall to 19.00–20.00 Lena Ditzler-Söderholm 3.9–10.12.2020 27 € /termin 7.1–8.4.2021 Kom med och förbättra din kondition, styrka, balans och rörlighet genom effektiv motionsgymnastik. Mixmotion passar båda könen och alla åldrar. Det är roligt att röra på sig och att svettas. OBS! På grund av studentskrivningar hålls mixmotion i Centralskolan 17.9 och 24.9 på hösten och 18.3 och 25.3 på våren. Mixed motion 830134 HT/830135 VT (Nedervetil skola) Nedervetil skola to 19.00–20.00 Eva Stenborg 3.9–10.12.2020 27 €/termin 14.1–15.4.2021 Motionsgymnastik för damer och herrar. Muskelstärkande övningar, rörlighet och tänjningar. Allt efter egen ork och förmåga. Ta med inneskor och liggunderlag. Mixed motion (Norrby, Nedervetil) 830136 HT/830137 VT Norrby byagård i Nedervetil må 19.00–20.00 Eva Stenborg 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Motionsgymnastik för damer och herrar. Muskelstärkande övningar, rörlighet och tänjningar i gott sällskap. Töjning Venyttely 830144 HT/830145VT Kortjärvi byagård må 19.00–20.00 Leena Finnilä-Österbacka 31.8–30.11.2020 27 €/termin 11.1–12.4.2021 Töjning är viktigt för att musklerna inte ska bli stela och för att du ska behålla din rörlighet. Vi töjer varsamt men effektivt för att öka rörligheten och minska risken för skador, för att hjälpa kroppen att slappna, öka återhämtningsprocessen och blodcirkulationen samt ämnesomsättningen. Venyttelyllä pidetään lihakset ja kehon liikkuvuus kunnossa. Me venyttelemme hellävaraisesti mutta tehokkaasti lisätäksemme kehon liikkuvuutta ja vähentääksemme loukkaantumisen riskiä, auttaaksemme kehoa rentoutumaan ja palautumaan sekä tehostaaksemme verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. 22

Motion för herrar 830146 HT/830147 VT Högnabba byahem må 19.30-20.30 Jens-Ove Högnabba 31.8-30.11.2020 27 €/termin 11.1-12.4.2021 Vi börjar med en liten löprunda och fortsätter med muskelstärkande övningar. Motion för herrar 830148 HT/830149 VT Terjärv skola on 19.30–20.30 Hans Sandström 2.9–9.12.2020 27 €/termin 13.1–7.4.2021 Konditionscirkel för motionärer och medlemmar i FBK. 830152 HT/830159 VT Motionshockey Kronoby Cronehov ishall må 20.00–21.00 Robert Hästö 28.9–14.12.2020 25 €/termin 11.1–12.4.2021 Motionshockey för alla, både män och kvinnor, yngre och äldre. Ta egen utrustning med.

Motionshockey Terjärv 830166 HT/830167 VT Terjärv ishall må 20.30–21.30 Bernt Storbacka 28.9–14.12.2020 25 €/termin 11.1–12.4.2021 Motionshockey för alla, både män och kvinnor, yngre och äldre. Ta egen utrustning med. Lätt motion för herrar 830153 Söderby skola on 19.35–20.35 Stefan Åbacka 2.9–9.12.2020 27 € Lätt gymnastik, bollspel och töjning. Paulan kuntojumppa 830154 HT/830155 VT Småbönders skola ti 19.30–20.30 Paula Koski 1.9–1.12.2020 27 €/termin 12.1–6.4.2021 Alkuun tehdään lihaskuntotestit, liikutaan omalla kehonpainolla sekä välillä erilaisia liikuntavälineitä apuna käyttäen. Paulan kuntojumppa sopii sekä naisille että miehille, vanhoille ja nuorille. Paula auttaa vaihtoehtoisten liikkeiden kanssa, että kukin saa harjoitella omalla tasollaan.

som vill ha rolig träning till medryckande musik. OBS! På grund av studentskrivningar hålls zumban i Ådalens skola 13.9 och 20.9 på hösten och 21.3 och 28.3 på våren. Karajumppa i Kortjärvi 830162 HT/830163 VT Kortjärvi byagård on 19.30–20.30 Elina Vuorimies 2.9–9.12.2020 27 €/termin 13.1–7.4.2021 Pojkar och gubbar i alla åldrar, kom med och jumppa för att förbättra konditionen! Kaikenikäisille pojille ja ukoille sopiva jumppa. Tule mukaan parantamaan kuntoa! 830168 HT/830169 VT Circuit 45 Nedervetil skola må 17.45–18.30 Sini Patrikainen 31.8–7.12.2020 25 €/termin 11.1–12.4.2021 Ett funktionellt cirkelträningspass, med hantlar, skivstång och kettlebells. Passar såväl kvinnor som män! Kiertoharjoittelu, toiminnallinen tunti, jossa hyödynnämme käsipainoja, tankoja ja kahvakuulia. Sopii sekä naisille että miehille!

Cirkelträning för seniorer 830175 Kvarnen to 15.00–16.00 Anna Hagnäs-Pantovic 3.9–10.12.2020 27 € Det är aldrig för sent att börja träna enligt forskningen. Träning har många positiva hälsoeffekter och förbättrar det allmänna hälsotillståndet. Tillsammans tränar vi såväl styrka, som rörlighet och balans. Ny plats p.g.a. coronarestriktioner vid Herberts hus. Gymnastik för personer med specialbehov 830188 HT Kronoby idrottshall on 15.00–16.00 Janica Hahtokari 2.9–9.12.2020 27 € Kursen består av lätta minneslekar, utövning av olika sporter såsom korgboll, brännboll, fotboll mm. Vi motionerar på en lämplig nivå och har roligt. Obs! På grund av studentskrivningar i Idrottshallen 16.9 o. 23.9 hålls gymnastiken i Centralskolan.

GYMNASTIKKURSER FÖR BARN OCH UNGDOMAR Föräldra- och barngymnastik i Terjärv 830164 HT/830165 VT Terjärv skola må 18.00–18.45 Sabina Lassas 31.8–30.11.2020 25 €/termin 11.1–12.4.2021 Kom med och ha roligt med ditt barn i åldern 3–6 år. Både förälder och barn deltar aktivt i gymnastiken. Vi övar grundläggande motoriska färdigheter genom lek. Vattenflaska och innetossor med!

Knattekul 830156 Söderby skola on 18.30–19.30 Andrea Lindgren 2.9–9.12.2020 27 € Vi strävar till att vara utomhus alltid då vädret tilllåter. Program ute t.ex. hinderbana, lekar och fotboll. Vintertid bl.a. skrinning, skidåkning och pulkarace. Då vi är inomhus har vi cirkelträning, lekar, rörelser till musik mm. Föräldrarna får gärna delta. Målet är att ha skoj och röra på oss på ett lekfullt sätt både stora och små. Barnen får komma med önskemål om vilka aktiviteter och lekar de vill ha. För barn i årskurserna 1–4.

Zumba 830160 HT/830161 VT Kronoby idrottshall sö 19.00–20.00 Anna Skogvik 6.9–29.11.2020 27 €/termin 10.1–25.4.2021 Rörelseglädje och dansbaserad träning för hela kroppen. Eftersom du alltid kan anpassa rörelserna till dig själv lämpar sig passet för alla 23

GYMNASTIK, IDROTT

GYMNASTIK, IDROTT

av studentskrivningar hålls Puls & styrka i Ådalens skola 16.9 och 23.9 på hösten och 17.3, 24.3 och 31.3 på våren.


SPECIALKURSER GYMNASTIK, IDROTT

På lekfulla sätt övar vi grundläggande motoriska färdigheter, bekantar oss med olika redskap och upplever rörelseglädje tillsammans. Både föräldrar och barn deltar aktivt i gymnastiken. Vattenflaska och innetossor med. OBS! På grund av studentskrivningar hålls fob i Centralskolan 15.9 och 22.9 på hösten och 16.3, 23.3 och 30.3 på våren.

Gympaskoj i Nedervetil åk 1–3 830178 HT/830179 VT Nedervetil skola ti 17.00–17.45 Rebecka Svenfelt 1.9–1.12.2020 25 €/termin 12.1–6.4.2021 Lekfull gymnastik för barn i åk 1–3.

Nybörjarparkour@Kronoby 830114 HT/ 830115 VT Kronoby idrottshall to 16.30–17.15 Rui Rocha 3.9–10.12.2020 25 €/termin 14.1–15.4.2021 Parkour är en konstform och en motionsform om att förflytta sin kropp från a till b med skicklighet, styrka och balans. Vi tar oss igenom hinderbanor i salen i trygg miljö. Denna grupp passar för 6–9-åringar. På grund av studentskrivningar i Idrottshallen hålls parkour i Centralskolan 17.9 och 24.9 på hösten och 18.3 och 25.3 på våren.

Gympaskoj i Nedervetil åk 4–6 830180 HT/830181 VT Nedervetil skola ti 17.45–18.30 Rebecka Svenfelt 1.9–1.12.2020 25 €/termin 12.1–6.4.2021 Lekfull gymnastik för barn i åk 4–6. Föräldra- och barngymnastik 2–3 år 830182 HT/830186 VT Kronoby idrottshall ti 17.30–18.15 Heidi Strandvall 1.9–1.12.2020 Anna Skogvik 12.1–6.4.2021 25 €/termin På lekfulla sätt övar vi grundläggande motoriska färdigheter, bekantar oss med olika redskap och upplever rörelseglädje tillsammans. Både föräldrar och barn deltar aktivt i gymnastiken. Vattenflaska och innetossor med. OBS! På grund av studentskrivningar hålls fob i Centralskolan 15.9 och 22.9 på hösten och 16.3, 23.3 och 30.3 på våren. Föräldra- och barngymnastik 4–5 år Kronoby idrottshall Heidi Strandvall Anna Skogvik 25 €/termin

830184 HT/ 830187 VT

ti 18.20–19.05 1.9–1.12.2020 12.1–6.4.2021

Parkour@Kronoby 830110 HT/830111 VT Kronoby idrottshall to 17.15–18.15 Rui Rocha 3.9–10.12.2020 27 €/termin 14.1–15.4.2021 Parkour är en konstform och en motionsform om att förflytta sin kropp från a till b med skicklighet, styrka och balans. Vi tar oss igenom hinderbanor i salen i trygg miljö. Denna grupp passar för 10–17-åringar. På grund av studentskrivningar i Idrottshallen hålls parkour i Centralskolan 17.9 och 24.9 på hösten och 18.3 och 25.3 på våren. Parkour@Terjärv 830112 HT/830113 VT Terjärv skola lö 16.30–17.30 Rui Rocha 12.9–12.12.2020 27 €/termin 16.1–17.4.2021 Parkour är en konstform och en motionsform om att förflytta sin kropp från a till b med skicklighet, styrka och balans. Vi tar oss igenom hinderbanor i salen i trygg miljö.

SPECIALKURSER ERITYISKURSSIT Förstahandssläckning 001001 Kvarnen må 18.00–21.00 Malin Åminne 21.9.2020 15 € Alla har nytta av att tryggt kunna släcka bränder! Vi går igenom hur bränder uppstår. Vi lär

24

oss hur man släcker en brand på ett tryggt sätt samt vilken typ av släckningsmedel som är passar bäst vid olika typer av bränder. Praktisk övning i att släcka en brand med hand brand släckare och brandfilt. Kursen passar alla!

MUSIK

Föräldra- och barngymnastik i Nedervetil 830176 HT/830177 VT Nedervetil skola ti 18.35–19.20 Rebecka Svenfelt 1.9–1.12.2020 25 €/termin 12.1–6.4.2021 Lekfull gymnastik för barn i åldern 3–6 år. Vi rör på oss tillsammans med föräldrarna.

MUSIK MUSIIKKI Kronoby manskör 110101 HT/110102 VT Samlingshuset ti 18.30–21.00 Erik Nygård 15.9–24.11.2020 33 €/36 € 12.1–13.4.2021 Manskörssång när den är som bäst! Med traditionella godingar i bagaget tar vi oss an nya utmaningar med alltifrån frontsånger, vinyltiden, till dagens pärlor. Nya sångare är välkomna. Terjärv manskör 110103 HT/110104 VT Terjärv skola to 19.00–21.15 Karl Gustaf Sundman 3.9–3.12.2020 33 €/36 € 7.1–15.4.2021 Traditionell manskörssång varvad med nyare musik. Tonbildningsövningar. Nya sångare varmt välkomna! Nice Noise 110109 HT/110110 VT Gillestugan ti 17.15–19.30 Philip Järvenpää 1.9–24.11.2020 33 €/36 € 12.1–13.4.2021 Kom med och sjung i en blandad kör med ungdomlig repertoar. Vi sjunger schlagers, pop, nyskrivet mm. Hornmusik i Nedervetil 110119 HT/110120 VT Gillestugan ti 19.30–21.00 Jan-Erik Nygren 1.9–24.11.2020 30 €/termin 12.1–13.4.2021 Finländsk och internationell underhållningsmusik. Terjärv big band 110121 HT/110122 VT Terjärv skola on 19.30–21.45 Jukka Lumme 2.9–2.12.2020 33 €/36 € 13.1–14.4.2021 Vi spelar storbandsmusik och gamla evergreens. Nya och gamla musiker välkomna!

110127 HT/110128 VT Salongsorkestern Hästbacka byahem on 19.00–20.30 Inger Nygård 2.9–2.12.2020 30 €/termin 13.1–14.4.2021 Kom med och spela underhållningsmusik i en trevlig grupp. Du som spelar dragspel, fiol, gitarr eller bas är välkommen!

Mittimillan 110105 HT/110106 VT Kvarnen må 18.30–21.00 Tobias Elfving 31.8–23.11.2020 33 €/36 € 11.1–19.4.2021 En blandad kör med höga mål. Nya sångare kan kontakta Bertel Bäck på tel. 0500-268749 eller Tobias Elfving på tel. 050-5631533. Kronoby sångkör 110107 HT/110108 VT Samlingshuset on 18.30–21.00 Tobias Elfving 2.9–2.12.2020 33 €/36 € 13.1–14.4.2021 Kören grundades år 1890 och sjunger sånger i olika stilar. Nya sångare är välkomna med. Finns det frågor ta gärna kontakt med vår dirigent Tobias Elfving, tel. 050-5631533. Vi träffas på onsdagar i Samlingshuset. Nedervetil damkör 110111 HT/110112 VT Nedervetil skola ti 19.00–21.15 Anna-Carin Lindbäck-Haals 1.9–1.12.2020 33 €/36 € 12.1–13.4.2021 Kom med och sjung 3–4-stämmig damkörsmusik i ett glatt sällskap! Vi sjunger sånger i alla musikstilar, allt från traditionella visor och små klassiska verk till svängiga evergreens och modern popmusik.

25


Purpuridans 110185 HT/110186 VT Samlingshuset må 19.00–20.30 Mikael Fröjdö 7.9–9.11.2020 15 €/termin 8.2–12.4.2021 Lär dig dansa purpuridansens turer i gruppen Purpuridansarna! Du behöver inga förkunskaper och kursen riktar sig till alla åldrar! Spelmän är också välkomna att delta. Ledare är Mikael Fröjdö och dansare ur gruppen Purpuridansarna. Kronoby Hornkapell 110115 HT/110116 VT Samlingshuset to 19.00–20.30 Mikael Fröjdö 3.9–3.12.2020 30 €/termin 7.1–15.4.2021 Kronoby Hornkapell erbjuder dig möjlighet att spela i hornseptett. Kärnan i repertoaren består av traditionell septettmusik. Kapellet både arrangerar och deltar också i olika musikaliska projekt samt spelar på olika fester och evenemang i nejden. Kapellet samarbetar med andra föreningar, organisationer, kyrkan och kommunen. MiniFolk 110123 HT/110124 VT Terjärv skola må 17.15–18.00 Sanna-Maija Erkkilä 7.9–7.12.2020 25 €/termin 11.1–19.4.2021 Ny kurs! Folkmusikgrupp för barn. Välkommen att spela tillsammans i en grupp med rolig stämning! Lite erfarenhet och förkunskap är bra men inte obligatoriskt. Alla olika instrument är välkomna! Ta eget instrument med. Tärjä Folk 110125 HT/110126 VT Terjärv skola må 18.30–20.00 Sanna-Maija Erkkilä 7.9–7.12.2020 30 €/termin 11.1–19.4.2021 Välkommen med alla och spela folkmusik med vårt trevliga gäng musikanter. Spelglädjen är viktigast! Och eget instrument är en fördel. Småbönders spelmanslag Småbönders byagård Sanna-Maija Erkkilä 30 €/termin 26

110129 HT/110130 VT

ti 18.30–20.00 1.9–1.12.2020 12.1–13.4.2021

Välkommen med och spela folkmusik i glatt sällskap! Lite erfarenhet och förkunskap önskvärt. Babyrytmik 110195 Kvarnen to 13.45–14.45 Anna Hagnäs-Pantovic 3.9–10.12.2020 27 € Denna timme är för småbarnsföräldrar med eller utan sångröst. Målet är att skapa upplevelser genom att leka, sjunga och utforska tillsammans med ditt barn. Babyrytmik ger dig möjlighet att lära känna ditt barn och träffa andra föräldrar och barn. Passar från att barnet är 6 veckor tills att de börjar springa omkring. Ta med filt och en leksak som skramlar. Timmen inkluderar även fri samvaro då man även kan äta medhavt mellanmål. 110187 HT/110188 VT Babyrytmik Gamla Terinit ti 10.15–11.00 Carolina Storrank 1.9–24.11.2020 25 €/termin 12.1–13.4.2021 Babyrytmik är ett utmärkt tillfälle för dig att sjunga och leka tillsammans med din baby samtidigt som bandet mellan förälder och barn stärks genom enkla sånger, ramsor, rörelselekar och rytmer. Passar barn i åldern 3 mån–1 år.

Let’s sing together! (Kronoby) 110177 HT/110178 VT Kvarnen to 15.15–16.00 Carolina Storrank 3.9–3.12.2020 25 €/termin 7.1–15.4.2021 Kom med och sjung tillsammans med andra sångintresserade! Vi sjunger låtar enligt deltagarnas önskemål samt lär oss enkla stämmor, och har roligt medan vi sjunger. Ingen tidigare erfarenhet behövs. Passar deltagare i åk 3–6. Let’s sing together! (Nedervetil) 110179 HT/110180 VT Nedervetil skola on 14.45–15.30 Carolina Storrank 2.9–2.12.2020 25 €/termin 13.1–14.4.2021 Kom med och sjung tillsammans med andra sångintresserade! Vi sjunger låtar enligt deltagarnas önskemål samt lär oss enkla stämmor, och har roligt medan vi sjunger! Ingen tidigare erfarenhet behövs. Passar deltagare i åk 3–6. Let’s sing together! (Terjärv) 110181 HT/110182 VT Terjärv skola må 14.15–15.00 Carolina Storrank 31.8–23.11.2020 25 €/termin 11.1–19.4.2021 Kom med och sjung tillsammans med andra

sångintresserade! Vi sjunger låtar enligt deltagarnas önskemål och lär oss enkla stämmor samtidigt som vi har roligt medan vi sjunger. Passar deltagare i åk 3–6. Ingen tidigare erfarenhet behövs. INDIVIDUELL MUSIKUNDERVISNING De individuella musikkurserna är tillgängliga för både barn och vuxna. Varje deltagare har 20 minuter speltid per vecka. Deltagarantalet är begränsat. De som varit med regelbundet tidigare har förtur och behöver inte anmäla sig på nytt, läraren kontaktar dem gällande speltider. Nya deltagare kan anmäla sig per telefon, 06-8231 528, till kansliet året runt och de tas med i anmälningsordning när platser blir lediga. Inga anmälningar via hemsidan till individuell musik! Du som deltagit i individuell musikundervisning behöver inte anmäla dig på nytt till det nya läsåret. Läraren kontaktar dig inom kort för att komma överens om din speltid. Piano Terjärv skola Èva Pandur 35 €/termin Piano Terjärv skola Èva Pandur 35 €/termin Piano Centralskolan Èva Pandur 35 €/termin Piano Terjärv skola Èva Pandur 35 €/termin

110131 HT/110132 VT

må 12.20–18.00 17.8–23.11.2020 11.1–19.4.2021 110133 HT/110134 VT

ti 12.20–16.00 18.8–24.11.2020 12.1–13.4.2021

Piano Kronoby 110141 HT/110142 VT Centralskolan fr 13.00–17.00 Anna-Carin Lindbäck-Haals 4.9–4.12.2020 30 €/35 € 8.1–16.4.2021 Pianoundervisning för allt från nybörjare till längre hunna. Vi spelar från noter och eleven själv står för anskaffningen av noter. Piano Samlingshuset 110145 HT/110146 VT Samlingshuset to 13.00–16.00 Anna-Carin Lindbäck-Haals 3.9–3.12.2020 30 €/35 € 7.1–15.4.2021 Pianoundervisning allt från nybörjare till längre hunna. Vi spelar från noter och eleven står själv för anskaffningen av notböcker. 110143 HT/110144 VT Piano Nedervetil Nedervetil skola ti 15.00–18.00 Anna-Carin Lindbäck-Haals 1.9–1.12.2020 30 €/35 € 12.1–13.4.2021 Pianoundervisning (20 minuter) för både nybörjare och längre hunna. Vi spelar från noter och eleven står själv för anskaffning av notböcker.

Gitarr i Kronoby 110147 HT/110148 VT Centralskolan ti 16.00–20.00 Jesse Tupala 1.9–1.12.2020 30 €/35 € 12.1–13.4.2021 Kom med och spela gitarr! Vi spelar låtar från olika stilar med ackord och melodi enligt önskemål, också med fokus på teknik och teori ifall så önskas. Ta gärna med en mapp eller plastficka för kursmaterial. Kursen passar allt från nybörjare till längre hunna, häng på!

110135 HT/110136 VT

to 15.00–18.20 20.8–26.11.2020 14.1–22.4.2021 110137 HT/110138 VT

fr 12.20–16.20 21.8–27.11.2020 15.1–23.4.2021

Piano Kronoby 110139 HT/110140 VT Centralskolan on 15.00–19.00 Anna-Carin Lindbäck-Haals 2.9–2.12.2020 30 €/35 € 13.1–14.4.2021 Pianoundervisning för allt från nybörjare till längre hunna. Vi spelar från noter och eleven står själv för notanskaffningen.

Gitarr i Nedervetil 110149 HT/110150 VT Nedervetil skola to 18.30–20.00 Jesse Tupala 3.9–3.12.2020 30 €/35 € 14.1–22.4.2021 Kom med och spela gitarr! Vi spelar låtar från 27

MUSIK

MUSIK

Kronoby Kapellakademi 110183 HT/110184 VT Samlingshuset to 18.00–18.45 Mikael Fröjdö 3.9–3.12.2020 25 €/termin 7.1–22.4.2021 I Kronoby Kapellakademi lär du dig grunderna i att spela mässingsintrument. Instrument finns att låna. Enskild undervisning.


Violinspelning 110153 HT/110154 VT Kvarnen ti 15.10–16.30 Erik Nygård 1.9–1.12.2020 30 €/35 € 12.1–13.4.2021 Kursen riktar sig till både nybörjare och längre hunna och följer i stort sett musikinstitutens läroplan. Olika musikstilar finns med i undervisningen, allt från folk och populärmusik till klassisk. Möjlighet att avlägga nivåprov finns för dem som så önskar. Eget instrument med. Violin 110157 HT/110158 VT Terjärv skola må 14.00–17.00 Sanna-Maija Erkkilä 31.8–30.11.2020 30 €/35 € 11.1–19.4.2021 Vill du lära dig spela violin? Vi spelar klassiskt, visor och folkmusik, 20 minuter/gång. Kursen passar både för nybörjare och dem som spelat tidigare. Ta egen violin med. Trummor i Kronoby 110159 HT/110192 VT Centralskolan ti 15.00–18.00 Anton Sundell 1.9–1.12.2020 30 €/35 € 12.1–13.4.2021 Kom med och lär dig att spela trummor. Kursen passar både nybörjare och dem som spelat längre. Ta med hörselskydd och ett nothäfte! Trumpinnar och lärobok kan skaffas under kursens gång.

Trummor i Terjärv 110163 HT/110194 VT Terjärv skola ti 19.00–21.00 Anton Sundell 1.9–1.12.2020 30 €/35 € 12.1–13.4.2021 Kom med och lär dig att spela trummor. Kursen passar både nybörjare och dem som spelat längre. Ta med hörselskydd och ett nothäfte! Trumpinnar och lärobok kan skaffas under kursens gång.

Let’s sing! (Nedervetil) 110175 HT/110176 VT Nedervetil skola on 15.30–20.00 Carolina Storrank 2.9–2.12.2020 30 €/35 € 13.1–14.4.2021 Vill du lära dig använda din röst på ett hälsosamt och mångsidigr sätt? Kanske lära dig en speciell låt eller musikstil? Under kursen går vi igenom grunderna i sångteknik samt sjunger låtar enligt deltagarens önskemål. Kursen anpassas efter varje enskild sångare, passar både nybörjare och längre hunna. Alla kan lära sig att sjunga!

Tvärflöjt 110165 HT/110166 VT Centralskolan fr 17.00–18.00 Krista Kairaneva 4.9–4.12.2020 30 €/35 € 8.1–16.4.2021 Kom och lär dig spela tvärflöjt, kursen passar både nybörjare och längre hunna. Enligt önskemål spelar vi klassiskt eller underhållningsmusik. Ta med egen flöjt! Tvärflöjt 110167 HT/110168 VT Nedervetil skola fr 15.15–16.15 Krista Kairaneva 4.9–4.12.2020 30 €/35 € 8.1–16.4.2021 Kom och lär dig spela tvärflöjt, kursen passar både nybörjare och längre hunna. Enligt önskemål spelar vi klassiskt eller underhållningsmusik. Ta med egen flöjt! Vibrafon 110190 HT/110191 VT Terjärv skola ti 16.00–17.00 Èva Pandur 18.8–24.11.2020 35 €/termin 12.1–13.4.2021 Vibrafonen är ett slaginstrument. Det är lättare att spela vibrafon om man tidigare spelat ett annat instrument som t.ex. piano. Vi spelar både klassiskt och underhållningsmusik. Solosång Terjärv skola Èva Pandur 35 €/termin

28

Let’s sing! (Kronoby) 110173 HT/110174 VT Kvarnen to 14.20–18.20 Carolina Storrank 3.9–3.12.2020 30 €/35 € 7.1–15.4.2021 Vill du lära dig använda din röst på ett bättre och hälsosammare sätt, eller kanske sjunga nån speciell låt eller musikstil? Under kursen går vi igenom grunderna i sångteknik, och sjunger låtar enligt deltagarens önskemål. Undervisningen anpassas efter varje enskild sångare, passar både nybörjare och längre hunna. Alla kan lära sig att sjunga!

BARNKONSTSKOLAN

Gitarr i Terjärv 110151 HT/110152 VT Terjärv skola to 14.00–18.00 Jesse Tupala 3.9–3.12.2020 35 €/35 € 14.1–22.4.2021 Kom med och spela gitarr! Vi spelar låtar från olika stilar med ackord och melodi enligt önskemål, också med fokus på teknik och teori ifall så önskas. Ta gärna med en mapp eller plastficka för kursmaterial. Kursen passar allt från nybörjare till längre hunna, häng på!

Trummor i Nedervetil 110161 HT/110193 VT Nedervetil skola to 15.00–19.00 Anton Sundell 3.9–3.12.2020 30 €/35 € 7.1–15.4.2021 Kom med och lär dig att spela trummor. Kursen passar både nybörjare och dem som spelat längre. Ta med hörselskydd och ett nothäfte! Trumpinnar och lärobok kan skaffas under kursens gång.

110171 HT/110172 VT

fr 16.00–19.00 21.8–27.11.2020 15.1–23.4.2021

MUSIK

MUSIK

olika stilar med ackord och melodi enligt önskemål, också med fokus på teknik och teori ifall så önskas. Ta gärna med en mapp eller plastficka för kursmaterial. Kursen passar allt från nybörjare till längre hunna, häng på!

BARNKONSTSKOLAN Barnkonstskolan Kronoby 003001 HT/003002 VT Samlingshuset må 15.30–17.00 Ann-Catrin Wikar 31.8–30.11.2020 30 €/termin 11.1–3.5.2021 Kursen riktar sig till barn i både låg- och högstadiet. Barnen jobbar med bl.a. akvareller, kol, blyerts, akryl, lera, pappersmassa och olika typer av tryck. Ta på oömma kläder eller ”målarskjorta”. Barnkonstskolan Nedervetil 003003 HT/003004 VT Gillestugan on 16.15–17.45 Ann-Catrin Wikar 2.9–9.12.2020 30 €/termin 13.1–28.4.2021 Kursen riktar sig till barn i både låg- och högstadiet. Barnen jobbar med bl.a. akvareller, kol, blyerts, akryl, lera, pappersmassa och olika typer av tryck. Ta på oömma kläder eller ”målarskjorta”.

003005 HT/003006 VT Barnkonstskolan Terjärv Gamla Terinit on 18.30–20.00 Ann-Catrin Wikar 2.9–9.12.2020 30 €/termin 13.1–28.4.2021 Kursen riktar sig till barn i både låg- och högstadiet. Barnen jobbar med bl.a. akvareller, kol, blyerts, akryl, lera, pappersmassa och olika typer av tryck. Ta på oömma kläder eller ”målarskjorta”.

Kom ihåg att anmäla dig!

29


X

Folkhögskolans slöjdkurser hösten 2020 Viveka Dahlnäs Torsdagar 3 – 17.9.2020

Per-Erik Riska 19.8-8.10.2020 Onsdag-torsdag

Onsdag-torsdag Kursavgift: 65 € 19.8-8.10.2020 Kursavgift: € slags prydnads- och nyttoföremål i de fyra olika Vi tillverkar65 olika Vi tillverkar olika slags prydnadsflätningsteknikerna inom sävslöjd.och nyttoföremål i de fyra olika flätningsteknikerna inom sävslöjd.

Smide Smide Kay Vikström

Kay Vikström 19.8-8.10.2020 Onsdag–torsdag

Torsdagar – 17.9.2020 Kursavgift:320 € Kursavgift: 20japansk € Sashiko är en broderiteknik där ytan broderas för hand med grov bomullstråd i grafiska mönster. Tekniken kan Sashiko enatt japansk broderiteknik där ytan för hand med grov bomullstråd i grafiska mönster. Tekniken kan användasärför piffa upp kläder, väskor och broderas inredningsdetaljer. användas för att piffa upp kläder, väskor och inredningsdetaljer.

Onsdag–torsdag Kursavgift: 65 €. 19.8-8.10.2020 Kursavgift: 65 €. (tillverkning av t.ex. krokar, gång järn, handtag) Kurs i konstsmide Kurs i konstsmide (tillverkning av t.ex. krokar, järn, handtag) och verktygssmide (knivar, bandknivar, mejslargång mm.) med och verktygssmide (knivar, bandknivar, mejslar mm.) med kolässja, hammare och städ. kolässja, hammare och städ.

Barbro Lindgren Torsdagar: 24.9 - 29.10.2020

Ulla Haglund19.8-18.12.2020 Tisdag-onsdag

Silverkedjor (vikingakedjor) Silverkedjor (vikingakedjor) Barbro Lindgren

Torsdagar: Kursavgift: 24.9 30 €- 29.10.2020 Kursavgift: 30 € Gör personliga smycken som armband, halsband och örhängen av silvertråd. Skapa moderna smycken med inslag av Gör personliga smycken som armband, halsband och örhängen av silvertråd. Skapa moderna smycken med inslag av pärlor och stenar eller traditionella kedjor. pärlor och stenar eller traditionella kedjor.

Möbelrestaurering Möbelrestaurering Ulla Haglund

Tisdag-onsdag 19.8-18.12.2020 Möbeltapetsering innebär att dina gamla möbler får nytt liv genom att du reparerar eller förnyar trädetaljer och förser Möbeltapetsering innebär attVälj dina1 el. gamla möbler får nytt genom att du reparerar eller förnyar trädetaljer och förser dem tidstypisk ytbehandling. 2 dagar (ti,on) + to liv (eget arbete). dem tidstypisk ytbehandling. Välj 1 el. 2 dagar (ti,on) + to (eget arbete).

Makramé Makramé Helén Karrola

Kvällskurs ii svarvning Kvällskurs svarvning Åke Landström

Fredagar: Kursavgift:23.10 25 €– 13.11.2020 Kursavgift: € trådar av olika material och göra dekorativa arbeten är flera tusen år gammal. Makramé i Konsten att25 knyta Konsten att knyta trådar olika göra dekorativa arbeten är flerat.ex. tusen år gammal. Makramé inredningsdetaljer är inneavjust nu,material vi lär ossoch de vanligaste knutarna och knyter väggbonader, armband, ihalsband eller inredningsdetaljer är inne just nu, vi lär oss de vanligaste knutarna och knyter t.ex. väggbonader, armband, halsband eller en ampel. en ampel.

9–13.11.2020 17:30-21:30 Kursavgift: 70 kl. € inkl. material. Kursavgift: 70 € inkl. material. Arbete med både färskt och torrt trä. Lämplig kurs både för Arbete med färskt och Varje torrt trä. Lämplig kurs både nybörjare ochbåde längre hunna. deltagare förfogar överför en nybörjare hunna.svarvstål. Varje deltagare förfogar över en egen svarvoch ochlängre uppsättning egen svarv och uppsättning svarvstål.

Helén Karrola Fredagar: 23.10 – 13.11.2020

Himmeli Himmeli Eija Koski

Eija Koski Onsdag – fredag 25 – 27.11.2020 (även kvällskurs på MI)

Onsdag – fredag Kursavgift: 30 € 25 – 27.11.2020 (även kvällskurs på MI) Kursavgift: € Himmeli är 30 en traditionell halmdekoration som numera Himmeli ärav ensugrör. traditionell halmdekoration som också görs Eija Koski är himmelist ochnumera har byggt också görs av sugrör. Eija Koski är himmelist och har byggt himlar i över 20 år. Hon har moderniserat den traditionella himlar i över 20 till år. fräscha Hon harinredningsdetaljer. moderniserat den traditionella juldekorationen juldekorationen till fräscha inredningsdetaljer.

Yllebroderi Yllebroderi Viveka Dahlnäs

Viveka Dahlnäs Torsdagar 5 – 19.11 och 3.12.2020

Torsdagar – 19.11 Kursavgift:525 € och 3.12.2020 Kursavgift: € stygnen som passar för yllegarn på ylletyg och gör olika mönsterkompositioner. Vi lär oss de25 olika Vi lär oss de olika stygnenatt som passarfritt för yllegarn på ylletyg och gör olika mönsterkompositioner. Kom med och inspireras brodera Kom med och inspireras att brodera fritt

X

Sashiko Sashiko Viveka Dahlnäs

Måndag-torsdag Måndag-torsdag kl. kl. 9-15, 9-15, fredagar kl. 9-14 fredagar kl. 9-14

Sävslöjd Sävslöjd Per-Erik Riska

Åke Landström 9–13.11.2020 kl. 17:30-21:30

INTRESSERAD AV INTRESSERAD AV HANTVERK? HANTVERK? Vet du om att på Slöjdtorget erbjuds träslöjd,

Vet du om att på Slöjdtorget erbjuds träslöjd, möbelrestaurering, möbeltapetsering, sömnad och vävning möbelrestaurering, möbeltapetsering, sömnad och vävning hela terminen. Ta kontakt om du intresserad! hela terminen. Ta kontakt om du intresserad! Följ med på Slöjdtorgets hemsida (www.kvarnen.fi) och Facebook om aktuella händelser! Följ med på Slöjdtorgets hemsida (www.kvarnen.fi) och Facebook om aktuella händelser! OBS! Våra beviljade studiesedlar berättigar till 50% rabatt för pensionärer, arbetslösa och elever med OBS! Våra beviljade studiesedlar berättigar till 50% rabatt för pensionärer, arbetslösa och elever med inlärningssvårigheter. inlärningssvårigheter. ANMÄLNINGAR OCH INFORMATION: ANMÄLNINGAR OCH INFORMATION: Viveka Dahlnäs, tel. 040 673 5470 Viveka 040 673 5470 MonicaDahlnäs, Ohls, tel.tel. 040 673 6590 Monica Ohls, tel. 040 673 6590 Kristian Tallgård, tel. 050 524 0510 Kristian Tallgård, tel. 050 524 0510

Lampor, ”paket”, kransar m.m. av pappersband Lampor, ”paket”, kransar m.m. av pappersband Monica Ohls Monica Ohls

20.11, 4.12 och 10 – 11.12.2020 20.11, 4.12 och Kursavgift: 25 €10 – 11.12.2020 Kursavgift: 25 € i olika grovlekar kan du göra många slags dekorationer. Komplettera med en ljusslinga och du får fina Av papperssnören Av papperssnören i olika Gör grovlekar kanbockar, du görakransar, många granar, slags dekorationer. Komplettera effekter i vintermörkret. lampor, blommor, stjärnor, paket med m.m en ljusslinga och du får fina effekter i vintermörkret. Gör lampor, bockar, kransar, granar, blommor, stjärnor, paket m.m

30

31


X

Se Polen! April April 2021 2021

Besök Krakow med den gamla Besök med den gamla stadenKrakow och de judiska kvarteren, staden och de judiska och kvarteren, Auschwitz-Birkenau de Auschwitz-Birkenau och de beryktade koncentrationslägren, beryktade Zakopanekoncentrationslägren, med sin vackra natur Zakopane sin vackraunder natur som lockat med till vintersport som lockat till vintersport under många decennier, Wieliczka med många decennier, Wieliczka med sin speciella saltgruva som lockar sin saltgruva varje som lockar 1,5 speciella miljoner besökare år. 1,5 miljoner besökare varje år.

Pröva vårt Pröva vårt Läs – och respaket! Läs – och respaket! En mångsidig helhet med mycket En med att mångsidig se, upplevahelhet och lära sig!mycket att se, uppleva och lära sig!

Tidsvittne: i Kazimierz-distriktet i Krakows gamla stad får vi lyssna till en person med Tidsvittne: i Kazimierz-distriktet i Krakows gamlaav stad får vi lyssna till enjudeförföljelser. person med personliga (egna eller närståendes) erfarenheter 1930och 40-talets personliga (egna eller närståendes) erfarenheter av 1930och 40-talets judeförföljelser. Minimiantal: 14 deltagare Minimiantal: 14 deltagare OBS: förbehåll för ändringar med anledning av Corona-pandemin! OBS: förbehåll för ändringar med anledning av Corona-pandemin!

Fakta: Fakta:

Resedatum: 17–22.4.2021, 5 nätter Resedatum: 17–22.4.2021, 5 nätter Pris/vuxen Pris/vuxen 1150 € (delat dubbelrum, hotell Polonia) 1150 € (delat dubbelrum, Enkelrumstillägg 160 € hotell Polonia) Enkelrumstillägg 160 € I priset ingår: I priset ingår: En förberedande informationsträff En förberedande informationsträff Tur-returflyg Kronoby-Helsingfors-Krakow (Finnairs reguljärflyg och flygskatter) Tur-returflyg Kronoby-Helsingfors-Krakow (Finnairs reguljärflyg och flygskatter) Logi i dubbelrum på hotell i Krakóws absoluta centrum Logi i dubbelrum hotell i Krakóws absoluta centrum 5xfrukost, 3xlunch,pågemensam avslutningsmiddag 5xfrukost, 3xlunch, gemensam Guidad rundtur till fots i judiskaavslutningsmiddag kvarteren Guidad rundtur fots i judiska kvarteren Guidat besök tilltill koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau (heldagsbesök) Guidat besök till mest koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau (heldagsbesök) Besök till Polens kända vintersemesterort Zakopane (heldagsbesök) Besök till Polens mest kända vintersemesterort Zakopane (heldagsbesök) saltgruvan Wieliczka (halvdagsbesök) Besök till saltgruvan Wieliczka (halvdagsbesök) Inträden Inträden Busstransfer i Polen Busstransfer Polen Guidning på isvenska Guidning på svenska Reseledartjänster Reseledartjänster Information och anmälningar: Information och anmälningar: carola.wiik@kvarnen.fi carola.wiik@kvarnen.fi 050 302 3670 05032 302 3670

Karlebynejdens institut Anmälan till höstens kurser 2020 börjar måndag 24.8.2020 Kl. 18.00. Du kan anmäla dig • via webbtjänsten www.opistopalvelut.fi/kokkola • per telefon 040-8065 160 eller i kansliet, Vasavägen 7, fr.o.m. 24.8.2020 kl. 18.00–20.00, tis–fre 25.8–28.8 kl. 9.00–16.00. Därefter under kansliets öppethållningstider må–to kl. 9.00–11.30. 65510 GRÖNA FINGRAR – EN SAMLINGSPUNKT FÖR TRÄDGÅRDSENTUSIASTER tis. 17.30–19.00 • 15.9.–10.11.2020 Institutshuset, Katri-klassen, Vasavägen 7 Ulrika Kankkonen • 16 h • Kursavgift 34,00 € Gruppen samlas varje gång kring ett speciellt tema, som vi diskuterar och utbyter erfarenheter om. Kursdragaren är en glad trädgårdsamatör, som har ett stort intresse för trädgård i alla dess former. Vi kommer också att bekanta oss med den del av den befintliga litteraturen i ämnet; via den kan vi få tips och idéer för våra egna trädgårdar och odlingar. Alla intresserade är välkomna; med eller utan en egen trädgård. 85500 GAMLAKARLEBY PÅ 1600-1700-TALET tis. 18.00–19.30 • tors. 18.00–19.30 • 22.9.–24.9.2020 Donnerska skolan, klassrum, Banérgatan 3–5 Kristiina Teerikangas & Anette Kanteh • 4 h • Kursavgift 15,00 € På tisdag behandlar vi närmast de dåtida bränderna i Gamlakarleby. På torsdag gör vi en promenad i Neristan. Då berättar vi mera om hur Gamlakarleby grundades, vad hände och hur livet var på 1600-1700-talet. Kursen ordnas i samarbete med AjanKaiku. 05506 HAUSKA TAVATA – SUOMEN KESKUSTELUKURSSI ons. 19.10–20.40 • 23.9.–2.12.2020 Institutshuset, Katri-klassen, Vasavägen 7 Ulrika Kankkonen • 20 h • Kursavgift 34,00 € Känner du dig osäker när du ska tala finska? Kom med och aktivera dina muntliga färdigheter på ett roligt och kravlöst sätt! Vi diskuterar vitt och brett kring olika ämnesområden i smågrup-

per. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå B1–B2. 15560 MUSIK OCH RYTMIK FÖR BARN mån. 18.00-18.30 • 21.9.–30.11.2020 Renlunds skola, klassrum, Folkskolegatan 6 Lena Eklund • 6,7 h • Kursavgift 21,00 € Vi sjunger och leker olika sång- och rytmlekar. Kursen passar till barn i åldern 5–7 år. 20507 FUTSAL fre. 20.00–21.00 • 11.9.–4.12.2020 • 15.1.–16.4.2021 Idrottsgården (idrottshallen), Frihetsvägen 1 Rui Rocha • 31,92 h • Kursavgift 50,00 € Futsal är en lagsport på mindre plan för 5 + 5 spelare. Obligatoriskt med inomhusskor. Kursen är för alla från 15 år och uppåt. 35500 SKRIV DIN EGEN BERÄTTELSE 7.9.–9.12.2020 Stadsbiblioteket, Storgatan 3 Författare Lars Strang • 36 h • Kursavgift 25,00 € Syftet är att skriva en historia som du kanske länge gått och grunnat på. Det kan röra sig om en självbiografi, att sammanställa minnesanteckningar om din mormor/farfar eller om att skriva en släktkrönika eller byahistoria på ca 15-100 sidor. Under kursen får du även vägledning ifall du vill utarbeta en skiss på din första roman! Kursen varvas med skrivtekniker, diskussioner och analys av andra författares verk. Mellan modulerna finns tid för att själv skriva. Kursen passar även nybörjare. Kurspriset är lägre på grund av understöd från Utbildningsstyrelsen. Skrivarkursen är uppdelad i tre moduler.

Vasa sommaruniversitets OU-kurser i Jakobstad Inom Öppna Universitetet (Open University) kan du studera akademiskt på hemorten. Alla intresserade är välkomna – kurserna har inga förkrav! ANMÄLAN OCH INFORMATION Anmälan tas emot av filialföreståndare Marie-Louise Björndahl (Arbis i Jakobstad), tel. 06-786 3510 eller marie-louise.bjorndahl@jakobstad.fi. Kursplatsen är alltid Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, Jakobstad. GRUNDSTUDIER I NYBÖRJAR- OCH FÖRSKOLEPEDAGOGIK (25 SP) 1. Lek och rörelse, 5 sp 2. Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering, 5 sp 3. Matematik och problemlösning, 5 sp 4. Språk och interaktion, 5 sp 5. Naturvetenskap, 5 sp

UTVECKLINGSPSYKOLOGI / IDROTTSPYKOLOGI 1. Idrottspsykologiskt ledarskap, 5 sp 2. Idrottspsykologisk coaching, 5 sp www.vasasommaruniversitet.fi www.abo.fi www.arbis.jakobstad.fi

33


ÄR DU ARBETSSÖKANDE I KRONOBY KOMMUN? Vill du ha hjälp och individuell handledning för att kunna höja din kompetens eller för att få ett jobb? Vi erbjuder dig: •personlig handledning •utbildning och kompetenshöjning •branschspecifika kurser •hjälp att hitta ett arbete

KRONOBY HUVUDBIBLIOTEK Kyrkvägen 6, 68500 KRONOBY tel./puh. 040 7142175 ; bibl.kronoby@kronoby.fi

NEDERVETIL BIBLIOTEK Murickvägen 5, 68410 NEDERVETIL tel./puh. 040 7142148 ; bibl. nedervetil@kronoby.fi

Vi samarbetar med Kronoby kommun, Kronoby medborgarinstitut, Österbottens TE-byrå, lokala företag och andra utbildnings- och jobbmatchningsprojekt i regionen. Projektets kurser, utbildningar och handledningen är gratis för dig. Se exempel på kursmöjligheter i denna katalog - håll utkik efter logon EDUJOB . Du får även gärna ge tips på kurser som intresserar just dig!

TERJÄRV BIBLIOTEK Elisbetsvägen 3, 68700 TERJÄRV tel./puh. 0400 980111 ; bibl.terjarv@kronoby.fi

Gå till vår hemsida fredrikabiblioteken.fi för aktuell information,

OLETKO TYÖNHAKIJANA KRUUNUPYYSSÄ?

öppettider och tidtabeller.

Oletko työnhakijana Kruunupyyssä? Haluatko parantaa osaamistasi tai löytää työpaikan? Tarjoamme sinulle: •henkilökohtaista neuvontaa •koulutusta ja osaamisen kehittämistä •toimialakohtaisia kursseja •apua työnhakuprosessissa Yhteistyöverkostoomme kuuluvat Kruunupyyn kunta, Kruunupyyn kansalaisopisto, Pohjanmaan Te-toimisto, paikalliset yritykset ja muut alueella toimivat koulutus- ja työnhakuhankkeet. Hankkeen kurssit, koulutukset ja ohjaus ovat maksuttomia. Ehdotuksia kursseista löydät tästä esitteestä EDUJOB -logolla varustettuna, mutta voit myös ehdottaa meille muita sinulle mielenkiintoisia kursseja. Under följande datum kan du komma och träffa oss utan tidsbokning: Voit tavata meidät seuraavina päivämäärinä ilman ajanvarausta: Terjärv Ungdomslokal •25.8 kl. 9-11.30 •10.9 kl. 13-15 •22.9 kl. 9-11.30 •21.10 kl. 13-15

Nedervetil Hembygdsgård kl. 13-15 kl. 9-11.30 kl. 13-15 kl. 9-11.30

•25.8 •10.9 •22.9 •21.10

Vi bjuder på kaffe med dopp! Välkommen!

Kronoby Samlingshus •27.8 kl. 9-11.30 •8.9 kl. 13-15 •24.9 kl. 9-11.30 •20.10 kl. 13-15

Tarjoamme pullakahvit! Tervetuloa!

Du är också varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl redan nu – tillsammans kan vi hitta nya individuella och skräddarsydda lösningar som passar just Dig! Ystävällisesti ota meihin yhteyttä puhelimitse tai s-postilla jo tänään – yhdessä voimme löytää juuri sinulle sopivia ratkaisuja! Projektet utförs under tiden 1.8.2020-31.12.2021.

EDUJOB

SARA HAGNÄS Tfn/Puh: 040-359 1145 E-post /s-posti: sara.hagnas@kvarnen.fi

CAROLA WIIK

KROMBI - SKAVLAN Live talkshower under hösten på Samlingshuset i Kronoby. Mer information följer inom kort.

Tfn/Puh: 050-302 3670 E-post /s-posti: carola.wiik@kvarnen.fi

35


KRONOBY MEDBORGARINSTITUT Adress Torgarevägen 4, 68500 KRONOBY Tel. 06-8231 528 E-post: kronoby.mi@kvarnen.fi Kansliet finns i Kronoby folkhögskolas kanslibyggnad, andra våningen. Rektor Tom Hansén Tel. 050-550 7722 E-post: tom.hansen@kvarnen.fi Kurssekreterare Petra Skantsi Tel. 06-8231 528 / 040-660 1656 E-post: petra.skantsi@kvarnen.fi

Ekonomisekreterare Sara Hagnäs Tel. 040-359 1145 E-post: sara.hagnas@kvarnen.fi

Musiklärare Èva Pandur Tel. 050-561 5203 E-post: eva.pandur@kvarnen.fi mi.kvarnen.fi Följ oss på Instagram: kronobymi Gilla oss på Facebook: Kronoby Medborgarinstitut

Profile for kronoby_mi

Katalogen_2020-2021  

Katalogen_2020-2021  

Advertisement