Page 1

NR. Nr. 1 - Mars 2015

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FORSMERTEPASIENTER KRONISKE SMERTE

! e k s å p d Go www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no


Innhold: 3

LEDERS HJØRNE

4

Velkommen til Fredrikstad

5 FKS, avdeling Bergen og Omegn 6

FKS – Bergen og omegn

7

Nytt fra Østfold

Medlemskontingent pr. år: Enkeltmedlemskap kr. 250,Firma/sponsormedlem kr. 750,Husstand/Familie/ Støttemedlemskap kr. 125,Send sms: «Nymedlem FKS» til 1963 og meld deg inn.

Glimt 1/2015

8

Koselige møter i F.K.S avd Sør-Rogaland

10 FKS avd Sør-Rogaland

Medlemsbladet Glimt utgis av: Foreningen for Kroniske Smertepasienter Utkommer 4 ganger pr. år Forsidebildet: «Nydelig dag».

12 Noen ord om informasjonsmøtet

Ansvarlig redaktør: Birger Aam E-post: birger@biaam.no

13 FKS Avd. HGSD. og omegn

Postadresse: Holan 22, 4373 Egersund Telefon: 974 77 918 E-post: post@kroniskesmerter.no

14 Reisebrev fra FKS avd. Haugesund og Omegn’s tur til Torremolinos 18 Behandlingsreisen 2015 til La Colina i Albird

Deadline for innlevering av stoff til Glimt 2015. Frist for innlevering av stoff til nr. 2-15 blir: 23. mai 2015. Frist for innlevering av stoff til nr. 3-15 blir: 05. septembeer 2015. Frist for innlevering av stoff til nr. 4-15 blir: 14. november 2015. 2 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

Trykk: Nr1Trykk Grefslie Opplag: 1.500 Annonsesalg; redaksjonen@kroniskesmerter.no Kontakt redaksjonen: Birger Aam E-post: birger@biaam.no Annonsepriser:: Omslag: 8.000,Helside: 4.000,Halvside: 2.000,Kvartside: 1.000,Støtteannonse, stor: 800,Støtteannonse, liten: 400,Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning. Redaksjonen er ikke ansvarlig for artikkelens innhold. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.


Styreleder Birger Aam Holan 22, 4373 Egersund Tlf.: 51495200/97477918 E-post: birger@biaam.no

Leders Hjørne Et nytt år og nye oppgaver Sentralstyret jobber spesielt med tanke på Landsmøtet 24. – 26. april. Det er mye å gripe fatt i og arbeids­oppgavene står i kø.

Fortell meg

Behandlingsreiseutvalget har vært i aktivitet lenge, og turen til Albir i Spania i oktober kan medlemmene nå søke om å få delta på. Se egen orientering om turen i bladet.

Fortell meg at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg det.

Foreningen må arbeide aktivt for å få på plass et bedre system for IT og forståelsen av dette viktige verktøyet ute i alle lokalavdelinger. Krav fra myndighetene gjør at vi har kun et par år på å få endret på vedtekter og systemene til å fungere som de skal og vedtakene tilsier. Snøklokker og krokus står i blomst og heste­ hoven titter fram fra grøftekanten. Små­ fuglene synger og er glade, det er vår i lufta. Påsken ligger foran oss. Mange dager med sol og silkeføre for de som trekkes til hytter og hotell i fjellheimen denne tiden. Nyt dagene, sol dere og slapp av. Sol og varme gjør godt for kropp og sjel. En riktig god påske ønskes dere alle!

Husk å like oss på Facebook og del våre Facebook innlegg, det er et enkelt, men viktig bidrag som gjør FKS mer synlig!

Ikke fortell meg det jeg gjorde, eller det jeg kunne gjort, eller det jeg burde eller skulle gjort. Nei, ikke fortell meg det. Fortell meg heller at jeg er noe, at jeg kan noe, at jeg betyr noe. Fortell meg heller det. Jeg trenger det, skjønner du. Jeg trenger det så sårt. Jeg trenger en søyle av trygghet å lene meg mot gjennom livet. Jeg trenger det, skjønner du, for det er så værhardt å leve! Ragnhild Bakke Waale

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

–3


Velkommen til

Fredrikstad Når det er så mange som 30% av den voksne Norske befolkning som er rammet av kroniske smerter er det viktig at vi har foreninger som setter problemet på dagsorden og bidrar til å skape en bedre hverdag for de som er rammet av dette. Når man havner i en vanskelig livssituasjon som dette er det helt avgjørende å ha et støtteapparat som ikke bare gir deg nødvendig informasjon, men som også kjemper for deres rettigheter. For øvrig er det gledelig å høre at dere har valgt å holde landsmøtet i Fredrikstad og jeg håper dere vil trives under oppholdet. Jeg kan forestille meg at dere har et tettpakket program men hvis tiden strekker til anbefaler jeg dere å ta en tur til Gamlebyen. Grunnlagt for 447 år siden er Fredrikstad Norges ellevte eldste by. Sammenlignet med andre gamle nordiske byer er vi dermed ikke så voldsomt gamle. Det som gjør Fredrikstad spesielt er at vi har tatt vare på den opprinnelige byen. Gamlebyen omtales i dag som Nord-Europas best bevarte festningsby. Selv om Gamlebyen er gammel og bevaringsverdig er den langt i fra en død museumsby. Her finner dere hyggelige butikker, kafeer, gallerier, og ikke minst en fantastisk atmosfære. Fergen over elven til by-siden går fra Gamlebyen hvert kvarter og er gratis! I sentrum av byen vil jeg oppfordre dere til å besøke den nyopprustede brygga og vårt nye Litteraturhus. Skulle behovet for mat melde seg kan Fredrikstad skilte med flere anerkjente resturanter.

Hvis tiden strekker til anbefaler jeg dere også å ta en tur til den historiske øya Isegran, hvor blant annet Tordenskjold i sin tid hadde en av sine baser. I dag finner vi Viken Kystkultursenter, den maritime avdelingen av Fredrikstad museum og den hyggelige kafeen Galeien på Isegran. Jeg håper dere får en fin helg og minnerike opplevelser her i Fredrikstad.

Ordfører i Fredrikstad kommune

Jeg håper dere får en fin helg og minnerike opplevelser her i Fredrikstad.

4 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no


Glimt fra lokallagene

Årsmøte 2015

FKS, avdeling Bergen og Omegn Torsdag 26. februar

Praten gikk livlig og vi kunne sittet langt utover kvelden. Ingen tenkte på at været ute var vannrett regn.

Som tradisjonen tro ble årsmøtet holdt på Bergen Tekniske Fagskole på Nordnes. Det var 17 medlemmer som møtte. Et imponerende fremmøte trass i et storm- og regnfullt Bergen. I tillegg var det skoleferie i Bergensregionen. Turid innledet møtet og ønsket velkommen. Dagsorden ble gjennomgått og både innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Malvin Aagotnes ble valgt som ordstyrer. Han hadde en stø hånd på gjennomføringen av møtet. Valg av 2 referenter, 2 til tellekorps og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll ble enstemmig godkjent og vedtatt. Valg av nytt styret Leder: Turid Leganger ble gjenvalgt for 1 år. Som styremedlemmer ble valgt: Mette Hofstad, Svanhild Hordnes, Inger Elisabeth Wolff, Birgit Rekk, Ingvild Pedersen og Eli K. Strømmen.

Varamedlemmer er Astrid Veland og Sigrun Bakkelid (Sigrun er ikke med på bildet). Revisor: Georg Wiig, gjenvalgt. Valgkomite: Hans Erik Nygård, Grethe K. Olsen. Valgkomiteen fikk fullmakt å velge et medlem til. Dette ble godkjent. Valg av delegater til Landsmøte i Fredrikstad i April: Hans Erik Nygård, Eli K. Strømmen, Birgit Rekk og Ingvild Pedersen. Enstemmig godkjent. Etter at dagsorden var gått gjennom orienterte Turid om nettsiden som Astrid Veland jobber med og facebook. Malvin orienterte om ønske om at flere engasjerer seg i styret i FFO. Vi avsluttet med snitter, te og kaffe på langbord. Praten gikk livlig og vi kunne sittet langt utover kvelden. Ingen tenkte på at været ute var vannrett regn. Et vellykket møte. Referent 27.02.2015, Mette Hofstad. www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

–5


Glimt fra lokallagene

Medlemsmøte 22. januar 2015 FKS – Bergen og omegn Årets første medlemsmøte ble holdt på Bergen Tekniske skole på Nordnes. Det var 17 fremmøtte inklusivt 4 styremedlemmer. Denne gangen hadde vi fysioterapeut Torunn Meyer ved Smerteklinikken på Haukeland Sykehus som foredragsholder. Hun snakket om hvordan tjenesten var delt opp i tre deler. Palliativ avdeling, øvrige avdelinger på HUS og poliklinikk. Torunn jobber ved poliklinikken. Poliklinikken mottar henvisning fra fastlegene. Teamene der er tverrfaglige med fysioterapeut, leger, psykologer, sykepleiere. Etter samtale med pasienten har de gjevnlige møter og pasientene blir i samarbeid tilbudt hjelp der det er mest tjenlig for deres situasjon. Behandlingen kan være medisinsk utprøvning, samtaleterapi, fysisk aktivitet etc. Det var en del spørsmål fra deltagerne hvor

6 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

Torunn svarte ut fra sin kompetanse. Vi spurte om et samarbeid med vår forening kunne brukes. Dette var et henblikk på et lavterskeltilbud som likepersonsarbeid, bassengtrening eller turgrupper. Torunn syntes dette kunne være gode tiltak som vi kan diskutere. Hun var med oss hele kvelden og fikk også spørsmål fra deltagerne etter foredraget. Mette, medlem av valgkomiteen til Sentralstyret, hadde en kort orientering om valg av kandidater til det nye sentralstyret. Referent: 24.01.2015. Mette Hofstad


Glimt fra lokallagene

Nytt fra Østfold Årsmøtet i FKS avd Østfold ble avholdt 19. februar i lokalene til Frivilligsentralen på Sellebakk i Fredrikstad. Leder ønsket de 12 frammøtte velkommen til vårt 25. årsmøte. (Jubileumsfeiringen tar vi sammen med sommerfesten i juni.) Medlemstallet har i 2014 økt fra 65 til 75 medlemmer. Dette er vi godt fornøyd med. Etter at innkalling, dagsorden, valg av møteleder, referenter, regnskap og budsjett var godkjent var det tid for innkommende forslag. Styret hadde på siste styremøte tatt opp forslag om å støtte Barnas Stasjon med kr 5.000,Dette forslaget ble enstemmig godkjent og midlene skal øremerkes til å gi barna en hyggelig opplevelse. Da var tiden kommet til valg. Dagmar Nilsen overtok som leder etter Jorunn Arnesen som ønsket å få avløsning. Resten av styret er Bodil Holme, Berit Diedrichsen, Grethe Antonsen og Jorunn Arnesen. Varamedlemmer: Marianne Norum, Else Jorid Olsen, Solveig Andreassen og Fatemeh Alilo.

Hele styret ble enstemmig valgt. Etter konstituering på første styremøte ser styret slik ut: Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer:

Dagmar Nilsen Bodil Holme Jorunn Arnesen Berit Diedrichsen Grethe Antonsen. Marianne Norum Else Jorid Olsen Solveig Andreassen Fatemeh Alilo

Da FKS landsmøte skal avholdes i Fredrikstad benytter vi anledningen til å ønske Sentralstyret og alle landsmøte­ deltagerne hjertelig velkommen til Fredrikstad 24. til 26. april. www.kroniskesmerter.no • Glimt 2/2013 1/2015

–7


Glimt fra lokallagene

Koselige møter i F.K.S

Fortsatt kjærlighet etter 25. års ekteskap.

Etter å ha startet opp lokallaget «på ny» er vi totalt avhengig av gode ildsjeler som tar på seg de forskjellige oppgavene. Heldigvis er vi nå blitt en god sammensveiset gjeng som drar lasset. Vi har satt opp terminliste for neste halvår og håper på å nå ut til både gamle og nye medlemmer. Julebordmøte 8.12.14 Dette har vi nå arrangert 2 år på rad og håper at dette vil bli en tradisjon i laget vårt. Da dekker vi flott langbord og lager til et skikkelig «Rogalansk» Julemåltid, der vi serverer Pinnekjøtt med tilbehør. Til dessert blir det tradisjon tro Riskrem med mandel i. Primus motor for matlagingen er ekteparet Åse S og Geir Høiland. Det MÅ nevnest at da vi hadde Julebordmøtet vårt så var det faktisk deres sølvbryllupsdag. Vi gratulerer dere så masse og ønsker lykke til med de neste 25 årene. For meg er det rørende at de ville stille opp å bruke sin bryllupsdag på oss i smerteforeningen. Da jeg spurte de om dette så var svaret; «Dere alle er jo våre gode venner, så en bedre måte å feire sølvbryllupsdagen på kunne vi ikke hatt.» Tradisjon tro hadde vi også utlodning. Vi hadde en hyggelig kveld og alle gikk mette og gode hjem. 8 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

Januarmøte Vi er litt opptatt av at innholdet i møtene våre skal være variert og ikke så mye fokus på problemer og utford­rin­ger vi sliter med som smertepasienter. Vi vil at mø­tene skal kunne være en møteplass der vi kan ha det kjekt i lag og hvor vi skal gå oppmuntret hjem. Der­for hadde vi denne gang invitert lokalhistoriker og forfatter Sigmund Birkeland. Han fortale med ord og bilder en sterk historie om en fjellknaus som ligger ute i havgapet uten­for Egersund. Her har det opp gjennom historien skjedd mange tragiske forlis. Samtidig som det er et område som også hadde stor betydning under 2. verdenskrig. Området rundt har også betydd mye for den lokale fiskeindustrien. Sjelden har jeg vært i en forsamling som var så «lyttende og med» når en holder foredrag. Mange av oss kjente til plassen og folk som hadde hatt en eller annen


Glimt fra lokallagene

avd Sør-Rogaland

Birkeland fortalte og viste bilder fra området syd for Egersund i gamle dager.

forbindelse til denne historien. På bildet ser vi Birkeland og et bilde av han og broren som barn, der de driver med sedefiske. Etter mat og loddsalg ville vi at Birkeleand skulle fortelle enda mer. Vi fikk bekreftelse på at medlemmene synset det er kjekt med variert innhold i møtene. Det var en munter gjeng som satte seg på toget tilbake til Stavanger. Pinnekjøttet smakte utmerket.

Tekst og bilder; Modil Byberg

Terminliste frem til sommeren 23.02.15

kl 1900

Årsmøte på Ågesentunet i Stavanger

14.04.15

kl 1830

Medlemsmøte Lundeåne bo og servicesenter, Egersund.

09.05.15

Busstur for medlemmene, servering av middag og kulturopplevelser. www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

–9


Glimt fra lokallagene

Årsmøte FKS avd Sør-Rogaland 23. februar 2015

Vi har jo også våre utfordringer i hverdagen – men det å jobbe sammen for denne felles saken har gitt oss mye glede.

Årsmøtet vårt i år ble avholdt i Stavanger, så de som kom fra Egersund fikk seg en flott togtur over Jærens flotte jorder i surt «vintervær». De medlemmene som var møtt opp gav styret tilbakemelding på at vi nå er på «rett spor». Vi har valgt å ikke ha så mange medlemsmøter, men at det skal være et godt innhold i de møtene vi har. I kommende år vil vi ha et ekstra fokus på det å verve nye medlemmer. Vi vil prøve å komme oss litt ut – gjøre oss mer synlige for både helsepersonell og for befolkningen forøvrig. Vi planlegger en busstur for medlemmene våre nå i vår, noe vi ser frem til med glede. Det viser seg at det er vanskelig å få medlemmer til å ta på seg verv, dette er forståelig da alle har «sitt» å slite med i form av smerteproblematikk 10 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

og mye annet som føl­ger med. Vi som har sittet i styret de siste årene har blitt en fin arbeidsgrup­pe, derfor fortsetter de fleste av oss i det kommende driftsåret. Vi har jo våre utfordringer i hverdagen – men det å jobbe sammen for denne felles saken har gitt oss mye glede. Jeg kan uttale meg for min del; det å kunne bruke litt av kreftene mine på å kunne gjøre noe for smerteforeningen har gitt meg mer tro på meg selv. Da jeg gikk inn i styret for 2 år siden var jeg villig til å ta på meg de fleste oppgaverbare ikke kasserer jobben. Men da vi skulle konstituere oss viste det seg at ingen av de andre i styret hadde erfaring


Glimt fra lokallagene

med regnskap. Jeg torde å ta utfordringen – det ble en bratt læringskurve det første året- MEN jeg opplevde mestring, opplevde at jeg var i stand til å lære meg noe nytt. Dette har betydd mye for meg i min hverdag – derfor ønsker jeg å oppmuntre/utfordre andre medlemmer som kunne tenke seg å være med å gjør en jobb for smerteforeningen enten det er her i Rogaland eller andre plasser i landet. IKKE VÆR REDD FOR Å TA PÅ DERE OPPGAVER !!! Det kan være DIN sjanse til å få lov til videreutvikle deg. Vi i avd Sør-Rogaland har møter annen hver måned – da vi alt har hatt 2 møter dette året blir møteplanen slik frem til sommeren:

Tirsdag 14.4.15 kl 1830: Medlemsmøte på Lundeåne Bo og Servicesenter i Egersund. Da reiser vi med tog fra Stavanger ca kl 17. Lørdag 9. mai blir det en fantastisk flott busstur for medlemmene våre. Dette blir en heldagstur med mange opplevelser og god mat og hyggelig selskap. Referent Modil Byberg

Det nye styret i FKS avd Sør-Rogaland: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedl; Varamedl;

Geir Høiland Birger Aam Modil Byberg Åse Skarde Høiland Inger Sunde Aam Anne Grete Norløf

tlf 91815167 tlf 51495200/97477918 tlf 41555634 tlf 97762022 tlf 51495200/95441370 tlf 47039756

E-post: geirhoiland@hotmail.com E-post: birger@biaam.no E-post: modil.byberg@kleppnett.no E-post: se.ronja@hotmail.com E-post: ingersaam@gmail.com E-post: anne.grete.norloeff@dobb.no

Postadresse til FKS Avd. Sør-Rogaland • Postboks 193, 4001 STAVANGER www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

– 11


Sentralstyreleder: Sigurd Seim Nestleder: Hildur Larsen Sekretær: Åse Skarde Høiland Kasserer: Birger Aam Ansvarlig redaktør: Frode T. Strømø Grafisk design: Frode T. Strømø Trykk: UnitedPress Trykkeri Opplag: 1500 Forsidefoto: yaymicro.com Annonsesalg: Kontakt redaksjonen

Medlemsbladet Glimt utgis av: informasjonsmøtet Noen ord om Foreningen for kroniske smertepasienter

torsdag 29. januar 2015

Postbok 154 Nesttun, 5852 Bergen Mobil: 46 77 06 68 Epost: post@kroniskesmerter.no Web: www.kroniskesmerter.no

www.kroniskesmerter.no • Glimt 2/2012

I forkant av møtet hadde det vært annonsert i de fire store lokalavisene, de hadde også laget en notis om møtet og daværende kontaktperson, nå styreleder, Mari Mordal ble invitert av NRK Radio til å komme til intervju i Vestfold­ s­endingen. I tillegg til dette ble det sendt ut skriftlig informasjon til mange relevante ak­tører i markedet, men denne ble trolig ikke synliggjort i god nok tid før møtet. Vi håper likevel at denne informasjonen vil få folk til å komme neste gang. Det kom en 10 – 12 stykker denne kvelden, noen færre enn håpet på, men likevel mange nok til at det ble god stemning i lokalet! Mari Mordal ønsket velkommen og fungerte som ordstyrer gjennom møtet. Rune-Armand Strømberg og Dagmar Nilsen informerte om foreningen sett fra Sentralstyrets perspektiv. 12 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

Jorunn Arnesen, leder for Østfoldavdelingen, informerte om driften av lokallag. Hun hadde også med seg andre fra Østfold og alle ga de gode innspill og kom med flere gode ideer! Under pausen gikk praten livlig i lokalet og det var tydelig at folk hadde mye å prate om rundt bordene! Etter pausen åpnet Mordal for å få høre hva folk ønsker med denne foreningen og her var det mange og tydelige meninger. Dette borger for at vi kan drive med ulike aktiviteter etter hvert, der medlemmene kan delta etter interesse. Så til kveldens store mål: Å få folk med på å danne et styre i Vestfoldavdelingen… Dette fikk vi til! Undertegnede stilte til valg som leder og ble klappet inn. Morten Norman Karlsen valgte å bruke engasjementet sitt på å bli med som styremedlem! Likeledes gjorde Ellen Cathrine Wendel! Kjetil Enlien hadde på forhånd sagt seg villig til å sitte i styret, men hadde meldt frafall til møtet. Han ble på lik linje med oss andre klappet inn til vervet! Vi hadde dermed et styre med mange nok medlemmer til at det er fungerende fra dag en. Da var for så vidt møtet slutt, men nok en gang pratet alle med alle og tiden gikk J Jeg ble dessverre nødt til å si at vi måtte runde av og alle som var der hjalp til med å rydde lokalet! Da gikk det fort. Alt i alt en fin kveld og ikke minst var det flott at vi fikk dannet et styre! Mari Mordal/styreleder


Glimt fra lokallagene

Minneord Den 14. februar 2015 gikk Svein M. Brandtzæg bort. Svein kom inn som medlem og leder i avd. Haugesund og Omegn på Årsmøte i 1991. Da var foreningen 1 år, og sto i fare for å bli nedlagt. Svein forble leder i hele 10 år, og la grunnlaget for den solide driften vi fortsatt har. På Landsmøte 2013 ble Svein og hans kone Kari utnevnt som æresmedlemmer i FKS. Vi takker ham for hans innsats og lyser fred over hans minne.

Kari J. Solås Leder avd. Haugesund og Omegn

FKS Avd. HGSD. og omegn Foreningen valgte i år å invitere sine medlemmer til MARKERING AV FKS sitt 25-ÅRSJUBILEUM, PÅ ÅRSMØTET den 26. februar 2015. Dagen kom med MYE vær. Det blåste stikker og strå og regna på tvers. Hvordan ville dette innvirke på kveldens begivenhet. Der lå spenning i luften! Været roet seg heldigvis litt. Folk begynte å komme tidlig, ville sikre seg plass, sa de, og flere kom etter hvert. Vi måtte hente frem flere bord og stoler. Og da Kari ønsket velkommen var i alt 77 personer benket rundt bordene. (Vi brukte smålodd for å telle.) Møtet ble åpnet med ett minutt`s stillhet, til minne om tre av våre medlemmer, som var gått bort i løpet av en uke. En av dem var Svein Brandtzæg, som hadde vært foreningens leder i ti år. Deretter gikk vi over til den offisielle delen av programmet. Josteein Havnerås var kveldens ordstyrer og ledet oss enkelt gjennom dagsorden.

Etterpå gikk vi over til MARKERINGEN AV 25-ÅRSJUBILEET. Nå ventet et flott koldtbord, med mye god mat. Til des­ sert en nydelig, stor JUBILEUMSKAKE med logo. Der var også en MINDRE – like fin – for de som sliter med allergi, da spesielt gluten. Praten gikk livlig rundt bordene, ingen hadde hastverk. Kari mimret om dagen da der var annonsert å starte FKS i Haugesund. De regnet med et mindre antall interesserte, men det strømmet på, og kaffekannene gikk tomme. Loddsalget gikk over all forventning, ja der var visst noen som ikke fikk lodd heller. Andre var heldige og fikk gevinst med seg hjem. Det ble en fin kveld, med en fin markering av 25-ÅRSJUBILANTEN. Solfrid Tollefsen.

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

– 13


Reisebrev

fra FKS avd. Haugesund og Omegn’s tur

til Torremolinos 15. – 26. september 2014

Hei alle medlemmer, nå er Rekreasjonsreisen over for denne gang. Vi var 46 stk. som startet fra Helganes den 15. sept. til Malaga. Videre tok vi buss til Torremolinos og Apartamentos Bajondillo***. Hotellet som ligger helt til stranden og veldig sentralt iforhold til det meste. Turen gikk fint. Innkvarteringen på hotellet gikk bra unna når så mange er godt kjent fra før. Første dagen er det tradisjon med Informasjonsmøte på terrassen etterfulgt av sigtseeing i nabolaget og gamlebyen. 14 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

De første to dagene var de fleste ved bassenget eller ute på shopping siden det var litt av og på med sola. Med lettskyet vær og 26 – 28 grader ble det en fin overgang fra hjemme. Hotellet arrangerte turer dette året også, slik at de som ville kunne reise til Sevilla, Ronda, Gibraltar m.m. Flere dro på egen hånd til Malaga, Fuengerola og flere av småbyene langs med kysten. Noen foretrekker bassenget, men de fleste trekker til


Langbordet dekket til 46 personer på fortauet hos «engelskmannen» er blitt tradisjon. Et stemningsfullt fellesmåltid.

langs strandFint med tur abobyen promenaden. N bakgrunnen. LaCariuehla i

Tereassen er vår faste møteplass.

stranden for å varme opp de stive kroppene våre i sola. Ja, jammen traff vi vår gode venn fra ifjor, utdannet i Sverige, som fysioterapeut/kiropraktor og akkupunktør. Behandling ble det på stranda for flere av oss. Noen startet dagen med tur på strandpromenaden, ja, der kan en gå milevis. En kveld hadde vi fellesmidag hos “Engelskmannen” i restauranten tvers over gata fra hotellet. Han dekket på til 46 personer på fortauet dette året også. Det var en fin

kveld. Øvrige kvelder møtes vi på terrassen i 7–1/2 8 tiden for å gå ut og spise middag. Da blir det i samla flokk for den som vil det eller hver for oss. Ingen skal gå alene om ikke de foretrekker det. Det er mange restauranter og velge mellom. Dagene går så altfor fort. Og den 26. var det hjemreise. Utsjekk fra hotellet kl. 12, med buss til flyplassen kl. 12.30, flyavgang kl. 14.55, ja da går det slag i slag. Hjemme ser vi sjøen stå i kok når vi kommer inn for www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

– 15


Fiesta er noe spanjolene kan. Kjempeflott opptog med stolte hester, festpynta vogner og flotte seniritas.

landing, og plutselig retter flyet seg oppover igjen og kapteinen sier at p.g.a. den sterke vinden må vi kanskje gå til Sola. Han ville sirkle litt over byen i håp om å få litt roligere vind mellom bygene. Lykken sto oss bi og det ble applaus i kabinen da hjulene tok bakken på Helganes. Alt i alt en fin tur – TAKK FOR FØLGE. Hilsen Reisekomiteen 16 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

Oppbruddets time.


solum et eosa nonsequo ditatia conse num, si blam doloessum plicipte, factalem, sent, oc ortiam. Fulica niquodius rum sequi doluptiore nusapit assiti occati voluptatiis aceat. conem am audentil hem teste conihili seni fatio cla publicivLitas ium enienimet omnis eossi alitate es et quodia nobitem illa reo, mus propulocut atia? An vidicae none inest Catusquisto magnit ut as esti niet, iusanda consed mo con etur, od tam te, C. Deo, virmilicis spienamquit ina, Catqui sate ponvomaio vel il moluptum quis nissi ideliquias aceperae veliqui cu piondactam dum parbisquides fictuscit, verei ste tatque sus eaquat unt explignient vit, sanda perspEbis mosantUoc retia nonsignonsit L. Gra vehentem inemus inc terit. consimulto et verunceri, C. Ocus intelarteri sedeme posta, Ti. Fac furo nostalabem pl. Nam. Qua temus furobse mus, quem primus cricae esent aus es mentrures se diem nultum num pernihi caelicaes cultore in aremuro me coendiem de tum, que forebatquo uncus, duc re, ommorun unihici tabus, atum tus facipsentem remquem nocatra, quidiora mant. Hilque menatamed ina, fero cres pro culicondem inte caudam iampore me conficum. Valiissi cum se tu sce eris, patus iam Fysioterapeuter med erfaring ogin høy faglig kompetanse pes, unt, utes bonsu sus At etiorte ad fatum se dius,lang consum facio videstinc teatus hore que neri publis con rectur us At parionfec virmilius vivideat inceps, qui cultumen signos hore nonsuli caetili sseden sa vignate, quid consultore poptique audemus non se nes clem manduc ta vivis At auctum ium •Vi hjelper deg med skjema til HELFO se pro num coneque mquodiis patus estilica nenihiliu quemnon Etrarem, sciem tum, scienatum tella dem pora? Nostife •Erfarne fysioterapeuter med spansk cupplica ina, videlium, unt, teripicae res coneres iniri, quidiog norsk godkjenning tisus conloss ernulem maciempl. Tuam patus remus nondac tus, temus pered derissum ses? in sullarituam tam perunt, •Bassengtrening se qua re ta musa quo mentu venatrarbis pris? Nihilibunim •Trening i treningssal hicondis, quam omnicii in se, facerob ulabut virmis et acchili busquium nons ina, et? Ari, venitatum huidem duciptem prio •Treningsgrupper incleropoti, sentes orum firte aut publis, Ti. Ifex nihili, C. Edet iam dessenatiam, inat, et? Go videesu superatuit factus satu conlocciam din senati, con re confica tionsil ut et L. Go vidiis, es! Cidi teatiam trei pat, que ta Serei conit, se tus in se, C. Habem il ut viri temusquid confestere consil hoctem. Satiorum furatamed convert atquit; C. Iciam, con tescerecem esimus fic in teridester horum me retifex movenic tuiusulos, fuiteri trudacia comnihilnes consum prartuus hos An serum imenem labeffret condien dii prorum pubis conocur bitabus terribus ac reis, vignoxi mantis, cretiuspio C. Seris fatiam Vi skreddersyr helse- og fritidsreiser for den enkelte, lag og dum iam horum. Untrum nica; inpraverena est L. mo es inat, organisasjoner til Albir. que mustre, perei siliu ertelus, satella nonsces imande pris. Ukentlig aktivitets- og utfluktsprogram. Do, menatis aperfenius; nes sena, constem efac fit num fuem us pon nes oricita nos, patus remus. Voc modium ere Det legges stor vekt på din trygghet, og at du trives på våre turer.octatua se, coentra numSu in serrituam hosulvis viis, tum derum forus omnes intemum interor urarbit antrarb efatus acibutuit. Liu estissum ad atum o esti, utestre forem re, me Bestill dine turer gjennom oss. mo Catquem publius horit. Os consus liam puli pernirtusul tebus, cont. Niquodien tritripio ve, sentica; inam propoti onvolud estrum iaet fue tem senti, escrivit potium hiliu mente, aus vit, consit; nisum henatim huctam es! Si clessimilis, us hacerfectum si es ego ingulicepost defeceri prium quam te OMSORGSTJENESTER Uketilbud påOcchi, velværebehandling que hum in Itam ne pato es lis? Ur. pos simei in hocruAromaterapi -klassisk massasje num lis, seniumeis, Trygghet og omsorg i hverdagen: Fotterapi - Pedikyr - Manikyr - Gelenegler Sykepleie og hjemmehjelp Voksing - Ansiktsbehandlinger Utleie av hjelpemidler Algeinnpakning - Peeling Refleksologi Nært samarbeid med norsktalende lege Napping og farging av bryn Farging av vipper

FYSIOTERAPI

FYSIAKOSREISER

VELVÆRE

TOTALLEVERANDØR AV BEHANDLINGS- OG OMSORGSTJENESTER - VI HAR BÅDE SPANSKE OG NORSKE AUTORISASJONER Hotel La Colina, Carrer Pau Casals 24, 03581 Albir

www.fysiakos.com - post@fysiakos.com - Tlf: +34 966 865 686 www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

– 17


Behandlingsreisen 2015

til La Colina i Albir Årets behandlingsreise i regi av F.K.S. går som tidligere til La Colina i Albir i Spania. Utreise er fra Tromsø mandag 5. oktober, Garder­ moen, Bergen og Stavanger den 7. oktober. Retur til Tromsø 19. oktober, Gardermoen, Bergen og Stavanger den 21. oktober.

Flyeisen: Vi forsøker å få til at medlemmene skal slippe flybytte på Gardermoen, og at det skal være mulig å komme seg frem og tilbake uten ekstra overnatting. Deltagere fra Kristiansand og Ålesund må nok regne med flybytte på Gardermoen. Fra Tromsø går det direkte fly til og fra Albir kun om mandagen, vi går derfor inn for avreise mandag for deltagere fra Tromsø. Reisen går med fly til Alicante. Vi blir hentet på flyplassen av representanter fra FysiAkos reiser, og trenger en det, vil en her få hjelp med bagasjen. Etter ca 1 times busstur kommer vi til den lille koselige byen Albir. Albir ligger ved Middelhavet, Costa Blanca i Alicanteprovinsen i fylket Valencia. Den har 14.000 innbyggere, 7.500 av dem er fastboende registrerte utlendinger, bl.a. fra Norge, Nederland, Tyskland og England. Uoffisielle tall sier at kanskje så mange som 4.000 er nordmenn! Området i Alfaz, der Albir ligger, sies å være det beste i Spania p.g.a. klimaet som skapes av de høye fjellene og kysten. Det skal være det sikreste området for godt vær i fastlandsdelen av Spania. Hotellet vi skal bo på, La Colina, har skandinavisktalende personell og det er 24 timers døgnbemannet. Hotellet har god kontakt med norsktalende lege i nærheten av hotellet. Hotellet ligger ca. 400m. fra stranden i Albir som har en nydelig strandpromenade. Leilighetene: Leilighetene har 2 soverom, (et rom med dobbeltseng og et mindre med enkeltseng) 1 bad, oppholdsrom m/ kjøkken 18 – Glimt 1/2015 • www.kroniskesmerter.no

og terrasse. I tillegg finnes noen få studioleiligheter for 1 person mot tillegg i prisen. Alle leilighetene har air condi­ tion, gratis trådløst internett, norske TV kanaler og telefon. Det er basseng ute, samt boblebad og et lite oppvarmet basseng inne. Du finner mer om hotellet på lenken www.hotell Lacolina Albirspania.no Fysikalsk behandling: Alle som vil ha fysikalsk behandling må ta med henvisning fra lege. Denne må medbringes til instituttet. Det er svært viktig at legen krysser av midt på henvisningen at behandlingen skal foregå i utlandet. Vil en være med på fellestrening i basseng, eller gruppetrening på taket med fysioterapeut, må og legen bemerke det. All fysioterapi må betales, og så får en tilbake fra Helfo, alt etter hvilken diagnose en har. FysiAkos fysioterapi eies og drives av Miriam Kristiansen. Det ligger i første etasje i hotell La Colina. Klinikken har i dag flere fysioterapeuter samt massasjeterapeut, fotterapeut og spaterapeuter. Regler og vilkår. Alle medlemmer av FKS kan søke om å være med på behandlingsreisen. For å være med i trekningen av subsidierte plasser, gjelder følgende regler: Du må være medlem av FKS, og kontingenten for 2015 må være betalt. Du må ha vært medlem av foreningen i minst 2 år. For at flest mulig skal kunne få glede av de midlene vi har til disposisjon, er det innført 2 års karantene etter at man har vunnet subsidiert reise. Det betyr at vinnere fra 2012 eller tidligere kan søke i år.


Albir har

• Strand med rullestein • Lang strandpromenade • Små restauranter, barer og butikker • Norsk kirkesenter/sjømannskirke • Den Norske Klubben • Norsk butikk med norske matvarer

Dersom du ikke blir trukket ut, har karantene eller ikke oppfyller kravet om to års medlemsskap for å delta i trekningen, er det anledning til å være med til full pris så langt plassene rekker. Kryss av på kupongen. De fleste lokalavdelingene sponser også reisen til noen medlemmer. Ta kontakt med styret i din lokalavdeling for informasjon om dette. Her gjelder de samme reglene som sentralt. Trekningen vil bli foretatt ved Hordaland Politidistrikt. Fristen for å kunne delta på trekningen er påmelding innen torsdag 10. april 2015. Prisen for 2 uker inkludert flyreise er kr. 12.500,pr. person når 2 stk bor i samme leilighet. Tillegg for studioleilighet (enkeltrom) kr1500.Prisen inkluderer også en del felles aktiviteter. For de som blir trukket ut, betaler FKS kr. 5 000,-. Egenandelen blir da kr. 7.500,-/9000,- for 2 uker, pluss reisekostnader til flyplass. Det vil bli gitt reisestøtte til sentralt subsidierte vinnere som har reiseutgifter større enn kr. 750,- til og fra flyplassen – på billigste måte. Aktiviteter Der har vært et ønske om fjellturer, dette åpner vi muligheten for i år. For de som ønsker dette, ta med gode sko. FysiAkos har nå inngått et samarbeid med Trine Normann, som er diplomutdannet kunstteraput. Hun møtte selv «veggen» for mange år siden, og fikk snudd livet sitt til det positive, med bruk av kunstterapien. Hun vet det virker. Du kan lese mer om dette i Glimt nr. 3/14. Prisen for dette er ikke fastsatt, men vi håper dette er noe som

kan virke spennende for flere av våre deltagere. Gi gjerne en tilbakemelding, om dette er noe som viker interessant. En del av dette vil foregå ute i naturen, på stranden, eller i en park, så vi kan være ute så mye som mulig. Prisene inkluderer ikke full pensjon, men en del måltider. Det er restaurant i hotellet. Der er mulighet for å bestille frokostpakke, vi forhandler om pris. Tilleggsinfo Behandlingsreisen de 3 siste årene har gått til Albir. Tilbakemeldingene som er blitt gitt i evalueringsskjemaene er jevnt over veldig positive. Det står en omtale av reisen i Glimt nr. 4/2012, nr 3/2013 og nr. 3/14. Du kan finne ut mer om FysiAkos på internett. Lenken er www.fysiakos.com. Der kan du også laste ned katalogen deres. Det vil være reiseledere fra FKS i Albir fra 3. oktober til 21. oktober. Det blir ikke reiseledere fra FKS sentralt på flyplass i Norge eller under reisen.

Påmeldingsskjema vil dere finne på vår nettside www. kroniskesmerter.no. Påmelding sendes elektronisk via nettsiden til FKS. Innen fristen 10.april Invitasjonen er sendt ut av behandlingsreiseutvalget som består av: Turid Leganger, avd. Bergen Jorunn Arnesen, avd. Østfold www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2015

– 19


Returadresse: FKS v/Birger Aam, Holan 22, 4373 Egersund

RETURADRESSE: FKS Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen

FKS sentralstyre 2011 - 2013

FKS Sentralstyre 2013 – 2015

RETURADRESSE:

FKS FKS lokalavdelinger

FKS lokalavdelinger Postboks 154 Nesttun, Avdeling Tromsø og Omegn: Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø og omegn: Leder:Avdeling EllinorOslo Osog omegn: 5852 Bergen Myravegen 1, 5231 Paradis Leder: Ellinor Os Leder:Pb. Marit Grønhaug Sætre Postadr.: 2216, Styreleder: Birger Aam Avdeling Bergen og Omegn: Tlf.: 55 91 13 41/ 970 03 332 Postadr.: Boks 2216, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, Tromsø Holan 22, 4373 Egersund Leder: TuridTlf.: Leganger Epost: sigurd.seim@broadpark.no 77 61 80 67, mobil: 97 66 66 86 9268 1081 Oslo Neste nummer av Glimt kommer september 2012 RETURADRESSE: Tlf: 77 61 6740,/ 97 6699 667286 Tlf: 51 49 52 00 / 97 47 79 18 Postadr.: Postboks 157 Sentrum, Epost: ellinor_os@hotmail.com Tlf.: 6780 53 71 mobil: 80 96 FKS E-post: ellinor_os@hotmail.com Nestleder: Hildur Larsen FOR Epost: erling@dalset.no - SISTE FRIST AV STOFF ER 8. AUGUST 2012 E-post: birger@biaam.no 5804INNLEVERING Bergen Postboks 154 Nesttun, Leiteveien 3, 5550 Sveio Adr.: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo og78 omegn: Tlf: 55 23 16Avdeling 08 / 93Bergen 00 98 5852 Bergen Tlf.: Kjærland 53 74 01 55/ 976 03 276 Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Leder: Turid Leganger, Avdeling Vestfold og Omegn: Nestleder: Inger-Brith E-post: Epost: hildlars@haugnett.no Internett: www.smerter.org FKS sentralstyre 2011 - 2013 FKS lokalavdelinger Postadr.: Myrdalskogen 35, 5118 UlsetKontaktperson: Mari Mordal Fjellvegen 25, L.507, fks.bergen@kroniskesmerter.no Neste nummerTlf.: av55Glimt 2012 23 16 08,kommer mobil: 93 00september 98 78 Tlf: 922Oslo 39 og 008 5532 Haugesund Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø og omegn:48, Avdeling omegn: Besøksadr: Johan Hjortsvei Sekretær: Åse Skarde Høiland Epost: calega@online.no SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF ER 8. AUGUST 2012 1, 5231 Paradis Leder: Ellinor Os Leder: Marit Grønhaug Sætre E-post: Tlf. 52 71 64Myravegen 14 / 93 08 35 75 Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger 5081 BergenBesøksadr.: Johan Hjortsvei 48, FKS sekretariatet Tlf.: 55 91Tlf.: 13 41/ 03 332 Postadr.:5081 BoksBergen 2216, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, fks.vestfold@kroniskesmerter.no 977970 62 022 E-post: inkja@getmail.no Epost: sigurd.seim@broadpark.no Tlf.: 77 61 80 67, mobil: 97 66 66 86 1081 Oslo Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen Epost: se.ronja@hotmail.com FKS sentralstyre 2011 - 2013 FKS lokalavdelinger Avdeling Haugesund og Omegn: Epost: ellinor_os@hotmail.com Tlf.: 67 53 71Østfold 40, 99 72 80 96 Mobil: 46mobil: 77 06 og 68 Avdeling Egersund og omegn: Avdeling Omegn: Sekretær: Åse Skarde Høiland Leder: Kari J. Solås Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø og omegn: Avdeling Oslo post@kroniskesmerter.no og omegn: Nestleder:Kasserer: Hildur Larsen Epost: erling@dalset.no Epost: Birger Aam Leder: Birger Aam Leder: Dagmar Nilsen Ramslandssmauet 2,Myravegen Stavanger 1, 5231 Paradis Leder: Ellinor Os Haugesund Leder:Gamle Marit Grønhaug Sætre Pb. 311, 5501 Leiteveien 3,4014 5550 Leirdalsvei 16, 1081 Oslo Internett: www.kroniskesmerter.no Avdeling Bergen og omegn:4370 Egersund Adr.: Holan 22,Sveio 4370 Egersund Postadr.: Postadr.: Tlf.: 55 91 13 41/ 970 03 332 Postadr.: BoksHolan 2216, 22, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, Gressvik Postadr.: Pb. 227, 1620 Tlf: 97 76 20Tlf.: 2253 74Tlf.: 01 55/ 976 03 276 Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Tlf: 52 83 03 12 / 94 86 63 19 Leder: Turid Leganger, 51 49 52 00/ 974 77 918 Tlf: 51 49 52 00, mobil: 97 47 79 18 Epost: sigurd.seim@broadpark.no Tlf.: 77 61 80 67, mobil: 97 66 66 86 1081 Oslo Tlf: 4807199 914 E-post: se.ronja@hotmail.com Epost: hildlars@haugnett.no Internett: Postadr.: Myrdalskogen 35, 5118 Ulset Epost: bi-aam@online.no E-post: fks.haugesund@ Epost: bi-aam@online.no Epost: ellinor_os@hotmail.com Tlf.: 67 53 www.smerter.org 40, mobil: 99 72 80 96 Glimt redaksjonen E-post: Tlf.: 55 23 16 08, mobil: 93 00 98 78 Nestleder: Hildur Larsen Epost: erling@dalset.no kroniskesmerter.no Sekretær:Styremedlem: Åse Skarde calega@online.no Inger Britt Kjærland Epost:Avdeling IT og web ansvarlig: Ansvarlig Redaktør: Leiteveien 3, Høiland 5550 Sveio Adr.: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo Avdeling Stavanger, Sandnes og omegn: Bergen og omegn: fks.ostfold@kroniskesmerter.no Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger Tlf.: 53 74 25, 01 55/ 976 03 276 Haugesund Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Fjellvegen L. 507, 5532 Besøksadr.: Johan Hjortsvei 48, Frode Tangedahl Strømø Leder: Turid Leganger, Leder: Åse Hagen Rune-Armand Strømberg FKS sekretariatet Avdeling Kristiansand og Omegn: Epost: hildlars@haugnett.no Internett: www.smerter.org Tlf.: 977 62 022 Postadr.: Myrdalskogen 35, 5118 Ulset Tlf.: 52 71 64 14/ 930 83 575 Wergelandsgate 12, 5531 Haugesund 5081 Bergen Postadr.: Postboks 193, 4001 Stavanger Østbyveien 10, 0687 Oslo Leder: Leni Irene Borø Glimtredaksjonen Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen Tlf.: 55 23 16 Epost: se.ronja@hotmail.com Epost: inkja@getmail.no Mobil: 46 76 89 44 Mobil: 4008, 84 mobil: 59 15, 93 00 98 78 Tlf: 41 60 88 66 Sekretær: Åse Skarde HøilandPostadr,: Eikeheiveien Epost: calega@online.no 20, Mobil: 46 77 06 68 Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no Avdeling Egersund omegn: Mobil (FKS):og90 67 08 39 E-post: Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger Besøksadr.: Johan Hjortsvei 48, E-post: ras@kroniskesmerter.no Epost: post@kroniskesmerter.no FKS sekretariatet 4640 Søgne Kasserer:Styremedlem: Birger Aam Frode T. Strømø Epost: a_eia@msn.com Leder: Birger Aam redaksjonen@kroniskesmerter.no Tlf.: 977 62 022 5081 Bergen Internett: www.kroniskesmerter.no gate 12, 5531 HaugesundPostadr.: Holan 22,Wergelands 4370 Egersund 22, 10 437099 Egersund 05 02Holan 05 / 90 47 Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen Epost: se.ronja@hotmail.com Tlf: 38 Grasrotmottakere Kasserer og Tlf.: likemannsansvarlig: 467974 68 944 51 49Tlf.: 52 00/ 77 918 Avdeling Haugesund og omegn: Tlf:arlenboro@gmail.com 51Avdeling 49 52 00, mobil: 97 47 79 18 Mobil: 46 77 06 68 E-post: Egersund og omegn: Grasrotmottakere Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Epost: bi-aam@online.no Epost: post@kroniskesmerter.no Leder: Kari J. Solås Org. nr. for Grasrotandelsmottakere: Epost:Leder: bi-aam@online.no Reidun Westergren Kasserer: Birger Aam Birger Aam Glimt redaksjonen Internett: www.kroniskesmerter.no Postadr.: Postboks 311, 5501 Haugesund FKS Bergen og omegn for : 983543553 HolanSøgne 22, 4370 Egersund Organisasjonsnummer Postadr.: Holan 22, 4370 Egersund Toftelandsveien 2, 4640 Avdeling Oslo og Omegn: Styremedlem: Andor Tlf.: 51 49 52 00/ 974 77Helge 918 SagstadAvdeling 52528300, 03mobil: 12, mobil: 94 86 63 19 Ansvarlig FKS Haugesund og omegn : 979698690 Styremedlem: Inger Britt Kjærland Redaktør: Tlf:Tlf.: 51 49 97 47 79omegn: 18 Stavanger, Sandnes og Grasrotmottakere: Tlf: 90545078 Leder:Leder: Inger-Lise Tønnesen Epost: bi-aam@online.no 3 B,Haugesund 5529 Haugesund Epost: bi-aam@online.no Epost: ka-jo-s@online.no FKS Stavanger og omegn : 984228813 FjellvegenKopervikgate 25, L. 507, 5532 Frode Tangedahl Strømø Åse Hagen GlimtBergen redaksjonen E-post: reiwes@hotmail.com FKS Omegn Tlf: 95Postadr.: 02 85Postboks 09 906930 90 893 FKS Oslo og og omegn : 983983219 Tlf.: 52 71Tlf.: 64 14/ 83 575 Wergelandsgate 12, 5531 Haugesund 193, 4001 Stavanger Styremedlem: Inger Britt Kjærland Avdeling Stavanger, Sandnes ogomegn: omegn: Mobil: Epost: andor.helge.sagstad@haugnett.no Avdeling Kristiansand og Ansvarlig 9889354443 553 Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, Epost: inkja@getmail.no 46 Redaktør: 76 Mobil: 40 84 59 15, Fjellvegen 25, L. 507, 5532 Haugesund Frode Tangedahl Strømø Leder: ÅseLeni Hagen Varamedlem: Dagmar Nilsen Leder: Irene Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no MobilPostadr.: (FKS): 90 67 08 39 Borø, 1081 Oslo FKS Haugesund ogHaugesund Omegn Tlf.: 52 71 64 14/ 930 83 575 Wergelandsgate 12, 5531 Postboks 193, 4001 Stavanger Varamedlem 1: Reidun Westergren Postadr.: Eikeheiveien 20, 4640 Søgne Th. Kollersvei 7B, Epost:Frode Styremedlem: T. Strømø Epost: a_eia@msn.com inkja@getmail.no Mobil: 46 76 8996 44 98 690 Tlf: 94 88 46 42 Mobil: 40 84 59 15, 97 Toftelandsvegen 2, 4640 Søgne Tlf.: 38 05 02 05, mobil: 90 10 99 47 Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no Wergelands gate 12, 5531 Haugesund 1637 Gml.Fredrikstad Mobil (FKS): 90 67 08 39 E-post: fks@oslo.online.no Grasrotmottakere Tlf.: 905 45 078Frode T. Strømø FKS Oslo og Omegn Epost: arlen@broadpark.no Tlf.: 467 68 944 Styremedlem: Avdeling Haugesund og omegn: Epost: a_eia@msn.com Tlf: 48 09 99 14 Wergelands gate 12, 5531 Haugesund Leder: Kari J. Solås Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Grasrotmottakere 39 83 219 Org. nr. for98 Grasrotandelsmottakere: E-post: bjo-and@hotmail.com Varamedlem 2: Åse Hagen Avdeling Sunnmøre Avdeling Østfold: og Tlf.: 467 68 944 Avdeling Haugesund og omegn: Postadr.: Postboks 311, Omegn: 5501 Haugesund FKS Bergen og omegn : 983543553 FKS Østfold og Omegn Dalveien 28, 4070 Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Leder: Jorunn Arnesen J.mobil: Solås Org.Haugesund nr. for Grasrotandelsmottakere: Styremedlem: Andor HelgeRandaberg Sagstad Leder:Tlf.: Anne-Siri S. Lorentzen 52Leder: 83 03Kari 12, 94 86 63 19 FKS og omegn : 979698690 Varamedlem: Turid Leganger 99 88 78 322 Tlf.: 408 45 915 Postadr.: Postboks Postadr.: Boks 311, 227,5501 1620Haugesund Gressvik FKS Bergen og omegn Kopervikgate 3 B, 5529 Haugesund Postadr.: Epost: ka-jo-s@online.no FKS Stavanger og omegn : 983543553 : 984228813 Storevågen 23, Styremedlem: Andor Helge Sagstad Epost: a_eia@msn.com Tlf.: 52 83 94 8692 63 23 19 17 56 FKS Haugesund og omegn : 979698690 Tlf.: 6903 3312, 23mobil: 20, mobil: StrandgatenTlf.: 19,906 5013 Bergen 90 893 FKS Sør-Rogaland FKS Oslo og omegn : 983983219 6020 Ålesund Kopervikgate 3 B, 5529 Haugesund Epost: ka-jo-s@online.no FKS Stavanger og omegn : 984228813 Epost: jorunnarnesen@gmail.com Tlf: 55 23 16Epost: 08 /andor.helge.sagstad@haugnett.no 93Tlf.: 00906 989078 og omegn: 893 FKS Oslo og98omegn 42 28 813 : 983983219 Tlf: 93Avdeling 45 16 Kristiansand 39 Varamedlem 3: Rita Lill Storås E-post: tulega@online.no Leder: Leni Irene Borø, Epost: andor.helge.sagstad@haugnett.no Avdeling Kristiansand og omegn: Edderdunvegen 301, 9013 Tromsø E-post: Varamedlem 1: Reidun Westergren Postadr.: Eikeheiveien 20, 4640 Søgne Leder: Leni Irene Borø, Tlf: 77 69 91 08/992 75 863 fks-sunnmore@kroniskesmerter.no Varamedlem Reidun Westergren Tlf.: 38 Toftelandsvegen 2, 46401: Søgne Postadr.: Eikeheiveien 05 02 05, mobil: 9020, 104640 99 47Søgne Epost: ritastoras@hotmail.no http://www.facebook.com/kroniskesmerter 2, 4640 Søgne 38 05 02 05, mobil: 90 10 99 47 Tlf.: 905 45Toftelandsvegen 078 Epost:Tlf.: arlen@broadpark.no Tlf.: 905 45 078

Epost: arlen@broadpark.no Avdeling Sør-Rogaland og Omegn:

Varamedlem 2: Åse Hagen AvdelingHøiland Østfold: Varamedlem 2: Åse Hagen Leder: Geir Avdeling Østfold: Dalveien 28, 4070 Randaberg Leder: Jorunn Arnesen Dalveien 28, 4070 Randaberg Tlf: 918 15 167 Leder: Jorunn Arnesen Tlf.: 408 45Tlf.: 915408 45 915 Postadr.: Boks 227, 227, 16201620 Gressvik Postadr.: Boks Gressvik E-post: Epost: a_eia@msn.com Tlf.: 69 3369 233320, 92 23 17 17 5656 Epost: a_eia@msn.com Tlf.: 23mobil: 20, mobil: 92 23 fks.sor-rogaland@kroniskesmerter.no Epost:Epost: jorunnarnesen@gmail.com jorunnarnesen@gmail.com Postadr.: Postboks 193, Varamedlem 3: Storås Rita Lill Storås Varamedlem 3: Rita Lill Edderdunvegen 9013 Tromsø Edderdunvegen 301, 9013301, Tromsø 4001 Stavanger Tlf:08/992 77 69 91 Tlf: 77 69 91 7508/992 863 75 863 Tlf: 90 67 08 39 Epost: ritastoras@hotmail.no Epost: ritastoras@hotmail.no

28

28

http://www.facebook.com/kroniskesmerter

http://www.facebook.com/kroniskesmerter

Glimt 2/2012 • www.kroniskesmerter.no

Glimt 2/2012 • www.kroniskesmerter.no

Glimt 1 2015  
Glimt 1 2015  
Advertisement