Page 1

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR KRONISKE SMERTEPASIENTER

Nr. 1 Mai 2016 www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no • www.kroniskesmerter.no


Innhold: 3

LEDERS HJØRNE

4 GLIMT FRA LOKALAVDELINGENE BERGEN OG OMEGN HAUGESUND OG OMEGN KRISTIANSAND SØR-ROGALAND OSLO OG OMEGN ØSTFOLD 17

SMERTER, SØVNLØSHET OG DEPRESJON TIDOBLER RISIKOEN FOR NEDSATT ARBEIDSEVNE

18

SMERTE ER ET VIDT BEGREP

20

BEDRE BEHANDLING FOR PASIENTER MED FIBROMYALGI

21

KRONISK SMERTE PÅVIRKER HJERNENS FORM

21 CAN ALTEA REHABILITERINGS SENTER 24

GOD VEILEDNING KAN GI PASIENTENE ET BEDRE LIV

27 OSTEOPATI EFFEKTIVT I BEHANDLING AV KRONISKE RYGGSMERTER 28 VÅRE PASIENTER FÅR KJERNEJOURNAL 29

FORENING FOR RASTLØSE BEIN

30

FORENING FOR RASTLØSE BEIN

31 MATFRISTELSER: SITRONMARINERT KYLLINGFILET

Innleveringsfrister Glimt 2 2016: Artikler og lokalavdelingstoff: 15. juni Styreoversikt mottas fortløpende 2 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

Medlemskontingent pr. år: Hovedmedlem ............................. kr. 300,Familiemedlem/ støttemedlem .............................. kr. 150,Sponsormedlem ......................... kr. 750,Send sms: «Nymedlem FKS» til 1963 og meld deg inn.

Glimt 1/2016

Medlemsbladet Glimt utgis av Foreningen for Kroniske Smertepasienter Utkommer 4 ganger pr. år. Forsidebildet: Colourbox Kontakt redaksjonen: Ansvarlig redaktør, Frode Tangedahl Strømø Telefon: 467 68 944 redaksjonen@kroniskesmerter.no Sekretariatet: Foreningen for kroniske smerte pasienter Postboks 157, Sentrum 5804 Bergen Merk «Sentralstyret» Telefon: (+47) 467 70 668 Kommunikasjonsansvarlig: Frode Tangedahl Strømø Telefon: 467 68 944 frode@kroniskesmerter.no Trykk Nr1Trykk Grefslie Opplag: 1300 Annonsesalg: redaksjonen@kroniskesmerter.no Annonsepriser: Omslag: kr. 8.000,Helside: kr. 4.000,Halvside: kr. 2.000,Kvartside: kr. 1.000,Støtteannonse, stor: kr. 800,Støtteannonse: liten kr. 400,Medlemskontingent pr. år: Hovedmedlemskap kr 300,Husstand/familie/støttemedlemskap kr. 150,Firma/sponsormedlem kr 750,Signerte artikler står for artikkelforfatterens regning. Redaksjonen er ikke ansvarlig for artikkelens innhold. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.


Styreleder

Rune-Armand Strømberg Postboks 157 Sentrum 5804 Bergen Merk «Sentralstyret»

Leders Hjørne Nå som påsken er overstått og våren er rett rundt hjørnet, vil de fleste av oss gå en fin tid i møte. La oss håpe på en fin vår og sommer. Siden de fleste lokallag har gjennomført sine årsmøter, ønsker jeg alle nye styremedlemmene velkommen. Håper det er mange av dere. Vi trenger å få inn nye mennesker i styrene. Dette er for at vi skal kunne utvikle oss som forening og gjøre en god jobb for våre medlemmer. Like viktig som at valgkomiteene rundt om får tak i våre nye medlemmer. Omstillingen til et sentralt medlemsregister har dessverre hatt en del oppstartsproblemer, noe som vi beklager. Er det noen der ut som ikke har mottatt giro for innbetaling av medlemskontingenten 2016, ønsker vi at dere melder fra til oss. Jeg ønsker alle våre medlemmer en fin vår og forsommer!

Livsblomst!

Hvem er jeg? Hva vil jeg åpne meg for? Ser jeg fargene– varmen – livet? Noen blader har falt, men hva er igjen? Tilstedeværelse, kilder til nytt liv. Liv som kan gi nye blomster i et dypere landskap. Jeg er alene, jeg er ikke alene. Midt i smerten kjennes varmen. Bruke tid, kjempe, klage, hvile. Ved dype kilder noe nytt kan spire frem. Fra min diktbok: Trasskulas vei til frihet. www.trasskulas-vei-til-frihet.net Anne Lise Rasmussen

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

–3


Sentralstyret informerer

4 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


Vil la pasienter velge rehabiliterings-

sted

NYTT LOVFORSLAG: Helseminister Bent Høie vil ha fritt rehabiliteringsvalg.

Foto: Bjørn Stuedal

Regjeringen vil endre loven slik at pasienter skal få rett til å velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner. Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering i frem­ tiden vil kunne gå inn på nettsiden «Velg behandlingssted» og velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale. – Vi fortsetter arbeidet med å styrke pasientenes rettig­ heter og valgfrihet. Retten til å velge rehabiliteringsinstitu­ sjon vil også kunne bidra til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding. Ulik praksis
 Dette er allerede praksis flere steder i landet. Lovendringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uan­ sett hvor de bor. I lovforslaget, som er oversendt Stortin­ get, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at retten til fritt behandlingsvalg i første omgang skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Men lovendringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i ordningen med fritt behandlingsvalg,

slik at pasienter med rehabiliteringsbehov også vil kun­ ne velge private institusjoner som ikke har avtale med de regionale helseforetakene. Forutsetning
 I høringsrunden var de fleste positive til ordningen med fritt rehabiliteringssted. Andre var skeptiske, blant annet pekte Sykehuset Telemark på at dette «vil gjøre det utford­ rende å få til den nødvendige samhandlingen med sykehus, kommune og fastlege». En grunnleggende forutsetning for å kunne bruke det frie valget er at leverandøren kan gi det tilbudet som pasienten har behov for, skriver HOD i sitt lovforslag. HOD understreker at forslaget ikke innebærer at pasienter kan kreve å få velge behandlingsnivå. «For å unngå situasjoner hvor pasienter ønsker seg til institusjoner som ikke har det riktige tilbudet for dem, er det helt sentralt at pasientene får god informasjon før val­ get foretas», skriver HOD. Kilde: dagensmedisin.no www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

–5


Glimt fra lokalavdelingene

FKS avd. Bergen og omegns medlemsmøte 25. februar

Denne gangen hadde vi medlemsmøtet i FFOs lokaler i sentrum. Det var 20 fremmøtte med styremedlemmer og fore­ drags­holder. Påsken er ikke langt unna og siden det var vellykket å ha blomsterdekoratør Øyvind i Finn Schjøll`s butikk på Tårn­ plass sist, spurte vi ham om å ha et innlegg. Han var ikke uvillig og hadde med et hav av blomster og dekorasjoner med tilhør til påsken. Han forklarte om hvordan de kunst­ ferdige dekorasjonene var sammensatt og om hvordan vi best kunne ta vare på de forskjellige blomstene og plan­ tene. Han satte sammen buketter slik at vi fikk kunnskap 6 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

om hvordan dette skulle gjøres. Under foredraget var det mulighet å stille spørsmål og dette ble flittig benyttet. Under foredraget hadde vi kjeks, druer og kaffe. Turid Leganger hadde innlegg. Det samme hadde Hans Erik Nygård, leder av valgkomiteen. Loddsalg og loddtrekning gikk strålende. Øyvind bi­ drog med både blomster, planter og påskepynt. De fleste gikk hjem med en forsmak av påsken. Det ble en vellykket kveld. 28.02.2016. Referent Mette Hofstad


Glimt fra lokalavdelingene

Nytt styre i FKS avd. Bergen og omegn

Det nye styret i FKS Bergen: Turid Leganger, Ingvild Pedersen, Sigrun Bakkeli, Eli K. Strømmen, John Eide, Karen E. Bryne, Birgit Rekk og Inger Wolff. Terje Aarland var ikke tilstede.

13. april hadde vi styremøte med konstituering av det nye styret: Leder:

John Eide

Nestleder:

Karen E. Bryne

Kasserer:

Eli K. Strømmen

Sekretær:

Ingvild A. Pedersen

Styremedlem:

Inger Wolff,

Styremedlem:

Terje Aarland

Styremedlem:

Turid Leganger

Varamedlem:

Sigrun Bakkeli

Varamedlem:

Birgit Rekk

Turid Leganger blir takket for lang innsats som leder, Mette overtok som leder etter landsmøte, og går nå av. John Eide overtar som ny leder. www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

–7


Glimt fra lokalavdelingene

Årsmøte i FKS avd. Haugesund og Omegn Årsmøtet ble avholdt 25. februar 2016. To personer ønsket ikke gjenvalg, Styremedlem Bjørg Dalen takket for seg etter 14 år og varamann Ingrid Åsbu etter 2 år.

bron, Solfrid L.Tollefsen har alle 1 år igjen. Anita Balchen og Jorun Skjold gjenvalgt for 2 år, samt Elisabeth Sirnes Lyngstad ny, valgt for 2 år.

Det nye styret ser slik ut: Leder: Kari J. Solås gjenvalgt for 1 år Styremedlemmer: Martha G. Tønnessen, Grete Mos­

Judith Nornes, varamann, gjenvalgt for 1 år og ny vara­ mann Siri Karin Nordskog valgt for 1 år. Kari J. Solås

Haugesund og omegn Aktivitetsprogram våren 2016 AKTIVITETER - som du må melde deg på: Feldenkrais trening: Fra onsd. 20. Januar, på Havnaberg Seniorsenter kl. 17-18 v/Beth K. Danielsen. Målet er å oppnå en friere bevegelse. Øvelsene er skånsomme og tilpasses gruppen og den enkelte. Krever kun at du kan sitte på en stol eller ligge på en matte på gulvet ved hjelp av puter m.m. Påmelding innen 18. januar til Jorun Skjold, tlf 959 96 893 kr. 500,- for 10 gang. Yoga/Meditasjon: Fra mandag 10. Januar kl. ½ 12-13.00, v/May Bente Lillesund, Kvalamarka 12. Medisinsk Yoga, med fokus på pust, Bli mykere, pust bedre og få mer energi med en rolig form for Yoga.

Invitasjon til Spania tur - Torremolinos: Planlagt avviklet 5.-16. september for 20 deltakere med tilskudd. Invitasjon kommer i eget skriv i april. GRATIS AKTIVITETER – ingen påmelding Gym.sal trening på Haugaland DPS, Floraveien 75 (på Lysskar). Tirsdag 5. jan. – 10.mai kl. 17.30 – 18.30 v/fysioterapeut Susanne Ahlquist Basseng trening på Revmatismen: Mandag 04. januar – 13. juni kl. 16.30 - 17.30 egen trening. Torsdag 07. januar – 16. juni kl. 16.30 - 17.30 m/fysioterapeut. Basseng trening i Karmøyhallen: Onsdag 6. januar – 15. juni kl. 21.00 - 22.00 egentrening.

Seminar på Stord hotell: 4. – 6. mars. Invitasjon kommer i eget skriv.

Medlemsmøter: Avholdes på Havnaberg Seniorsenter, invitasjon kommer i brev/E-mail. Torsdag 28. Jan., 25. Februar Årsmøte, 31. Mars, 28. April kl. 19.30

Rekreasjon/Ferietur: Avvikles 19. mai - 24.mai. Invitasjon kommer i brev/E-mail i april.

Spørsmål? Kontakt Kari tlf. 52 83 03 12 eller 948 66 319 eller Solfrid tlf. 901 90 943.

Påmelding innen 10. januar til Solfrid Tollefsen, tlf. 90190943 kr. 500,- for 10 ganger.

Hilsen styret 8 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


Glimt fra lokalavdelingene

Årets seminar på Stord hotell 4 – 6. mars 2016

Foredragsholder dette året var Henning Aarekoll som svarte til forventningene vi hadde. Vi møttes tidlig kveld til kaffe og gode rundstykker. Program ble utlevert. Treftes igjen til 3 retters middag med «masse» kos og latter rundt bordet, vi er en glad gjeng!!! Mulighet for å lytte til god musikk var det også etterpå. Oppstart lørdag kl.10.00 etter en god frokost. Foredragsholder fortalte om egne opplevelser fra barn, ungdom og som«voksen». Gjennom sine erfaringer fra livet tar han oss med til mange temaer som ble diskutert og mye å tenke over, positivt... Energien mellom mennesker, evner vi vet vi har og skjulte som kommer frem når vi opplever ting som glede, sorg m.m.

Kroppspråk, øyekontakt, stillhet, lytte, smile var også ord og tilstander som ble pratet og diskutert rundt. Et ord som vi ofte bruker er må, men hva må vi, litt negativt..har lyst til, positivt.. Eksempler ble nevnt og diskutert, noe å tenke over for alle!!! Dagen gikk fort, Henning fanget vår oppmerksomhet med eksempler, samtaler, latter og gjerne en liten tåre... Utlodning ble det også med gevinster laget av flinke medlemmer og noen kjøpte. Avsluttet kvelden med god middag igjen. Søndag var vi uten Henning, men med noen oppgaver fra han, mestret vi det også. Kjekk konkurranse m.m, deretter lunch og hjemreise. Helgen var vellykket, vi prøver igjen neste år også!! Grete Mosbron www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

–9


Glimt fra lokalavdelingene

Julemøte i FKS avd. Kristiansand På julemøte 9. desember var vi samla 13 medlemmer til førjulshygge. Det ble servert deilig svineribbe med nydelig sprø svor, div. tilbehør og riskrem til dessert. Alt levert fra Frøken Lyng på Tangvall i Søgne. Og selvfølgelig var mandelen på plass i riskremen med tilhørende marsipangris som premie til den heldige vin­ ner. Etter at alle hadde forsynt seg både 2 og 3 ganger med håpet i behold og stadig trangere bukse-/ skjørte­

10 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

linning, var det Arnfinn som trakk det lengste strået og fikk grisen! Ellers ble det servert kaffe og julekaker. Noen av med­ lemmene hadde en liten stand og solgte flotte hjemmelagde produkter, både strikket, heklet og sydd, og vi hadde også lotteri med masse flotte gevinster. Alt i alt et veldig koselig møte.


Glimt fra lokalavdelingene

Styret i FKS avd Kristiansand 2016

Styret i FKS Sør-Rogaland 2016 Leder Geir Høiland, valgt for 1år. Nestleder Birger Aam, valgt for 2år. Kasserer Modil Byberg, valgt for 2år. Sekretær Åse Skarde Høiland, valgt for 1 år.

Styremedlem Inger Sunde Aam, valgt for 2 år. 1. Varamedlem Anne Grete Norløff, valgt for 1 år. 2. Varamedlem Tove Thaule, valgt for 1år.

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 11


Glimt fra lokalavdelingene

Vårprogram for FKS avd. Oslo og omegn Onsdag 29. februar 2016: FKS avd. Oslo og omegns årsmøte kl. 19.00 i Grefsens­ veien 28. Torsdag 31. mars 2016: Medlemsmøte, servering, utlodning og sosialt samvær. Tema: Leder av sentralstyret; Rune Strømberg forteller fra sentralstyret. Tirsdag 19. april 2016: Oppstart på Smerte-refleksjonsgruppe ved Læring- og mestrings­senteret Bærum Sykehus i samarbeid med FKS avd. Oslo og omegn. Henvendelse og påmelding til Katty Bevan på telefon 99 55 91 90 eller Anne-Cathrine på telefon 95 75 09 58. Ytterlige informasjon finn under «kurs/». Onsdag 27. april 2016: Blåtur: Avgang fra Thon Hotel Opera kl. 10.00, hjemkomst ca. kl. 17.00. Bindende påmelding til Marit på telefon 998 28 096 eller Inger-Lise 67 53 42 28 eller 950 28 509 innen 3. april. Tirsdag 24. mai 2016 - Kl. 18.00 (Merk klokkeslett) Medlemsmøte/Sommeravslutning i Grefsenveien 28. Vi starter med en velkomstdrink før maten. Kanskje blir det en svingom og selvfølgelig loddsalg, så ikke glem lomme­boken hjemme (Det er lov å ta med seg gevinst). Kaffe og kaker. Bindene påmelding innen 20. mai 2016 til Inger-Lise på

telefon 950 28 509 eller Bente på telfon 950 96 840. Medlemmer gratis, ikke-medlemmer kr. 200,Fredag 10. juni 2016 - søndag 12. juni 2016: Årets sommer tur går i år også til Beitostølen. Vi gar reser­ vert 26 plasser og gjør som tidligere, kjører med egne biler. Kanskje du kan ta med noen mot å dele bensinutgiftene? De som ønsker å reise med buss kan ta Valdres ekspressen fra Oslo Bussterminal og helt til døra (kryss av for ønsket reisemåte). Pris pr. medlem i dobbeltrom kr. 1000,- og for ikke-med­ lemmer kr. 1600,-. Tillegg enkeltrom kr. 400,Bindende påmelding sendes kontoret eller påmeldings­ skjema under innen 2. mai. Er det noe du lurer så ring Marit på 997 28 096. Onsdag 28. september til onsdag 12. oktober 2016: Årets behandlingsreise i regi av FKS til La Colina i Albir på spanskekysten. Påmeldingsfrist: UTGÅTT DEN 12. APRIL 2016 Osloavdelingens medlemsmøter holdes i Ensliges lands­ forbunds lokaler i Grefsenveien 28 kl. 1900. Lokalene har gode sittegrupper og er handikappvennlige. Kommunikasjonen er god med buss, T-bane (4-5-6) eller sporvogn. Trikkene 11 (Disen/Storo), 12 (Kjelsås), 13 (Grefsen st) eller 17 (Sinsenkrysset) m/overgang til rute 13 (har holde­ plass nedenfor møtelokalet (midtveis mellom Sandaker senter og Storo). Parkeringsmuligheter i sidegatene.

Ny ansvarlig redaktør i medlemsbladet

Frode Tangedahl Strømø

Frode Tangedahl Strømø be­ gynte som ny ansvarlig redak­ tør i medlemsbladet Glimt 10. februar. Han tar over etter Astrid Veland. Han har tidli­ gere hatt verv i sentralstyre og utvalg i perioden 2009 – 2013. I samme periode var han også ansvarlig redaktør.

12 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

Som leder i markedsføringsutvalget, har han også i dag ansvaret for foreningens nettside, profilering og sosiale medier. Frode Tangedahl Strømø ble nylig valgt som kommunikasjonsansvarlig i Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS).


Glimt fra lokalavdelingene

Styret i FKS avd. Oslo og omegn Styreleder: Inger-Lise Tønnesen Tjernrudvn. 22, 1358 Jar Tlf.: 950 28 509 trohato@online.no Nestleder: Marit G Sætre Høvikkollen 20 A, 1363 Høvik Tlf.: 997 28 096 marit@dalset.no Styremedlem: Terje Andre Mellum Jordal Terrasse 14 0658 Oslo Tlf.45226655 mellummeister@gmail.com Sekretær: Anne Johannessen Torshovgt. 10a, 0476 Oslo Tlf.: 909 24 552 ann-joh5@online.no Styremedlem: Bente Bækken Veritasveien 6, 1363 Høvik Tlf.: 950 96 840 b-baek@online.no

Styremedlem: Grethe Lunde Sporveisgt. 8b, 0354 Oslo Tlf.: 901 85 065 grethelunde@lyse.net Styremedlem: Anne M Bergram Borgergata 6, 3514 Hønefoss Tlf.: 415 00 149 annebergram@hotmail.com Varamedlem: Vera Prytz Kurvn. 9, 0495 Oslo Tlf.: 455 00 830 Varameldem: Knut Larsson Meldt fratreden Varamedlem: Anne-Kari Neste Lynesdalen 5 2080 Eidsvoll Tlf: 90777411 An-karne@online.no

Ekstern kasserer: Øystein Holmelid Smedsrudvn.5a, 1405 Langhus Tlf.: 913 85 075 fjellkvil@gmail.com Medlemsarrangementer: Vera Pryts, Bente Bekken, Marit G. Sætre, Inger-Lise Tønnesen Reisekomite: Marit G. Sætre, Anne Johannessen og Grethe Lunde trår til når det trengs. Glimtredaksjon: Anne Johannessen, Grethe Lunde FFO Akershus: Inger-Lise Tønnesen FFO Oslo: Anne Johannessen IT/WEB: Finn Corneliussen

Privatbil ved pasientreiser Det er mulig å benytte privat bil som transport­ middel ved pasientreise, enten av helsemes­ sige årsaker eller fordi det ikke går rutegående transport. Utgifter ved bruk av privat bil dek­ kes etter gjeldende satser. Dersom bruk av pri­ vat bil er et dyrere alternativ enn rutegående transport, må du legge ved en bekreftelse fra behandler på at dette er nødvendig, eller få en godkjenning fra pasientreisekontoret i forkant av reisen.

Mangler en slik bekreftelse, vil du kun få dekket det beløpet som tilsvarer billigste transportmid­ del til behandling. Pasienter som benytter privat bil til behandling, kan ha krav på å få dekket parkeringsutgifter, bompenger, piggdekkavgift, samt kilometergodtgjørelse etter gjeldende sat­ ser. Les mer om parkeringsbestemmelser her. For å få utgiftene dekket, må du fylle ut og sen­ de inn reiseregningsskjemaet innen 6 måneder etter at reisen er foretatt. www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 13


Glimt fra lokalavdelingene

Medlemsmøte for FKS avd. Østfold Medlemsmøte 28.01.2016 Kl. 18.30 Sted: Frivillig sentral, Sellebakk, Østre Fredrikstad Leder Dagmar ønsket alle velkommen til «prøvemøte» i januar. Tidligere har vi startet direkte på årsmøte i februar. Fordi om det ikke har vært vanlig med møter i januar, hadde 12 medlemmer våget seg ut i vintermørket. Det blir også møte i slutten av august. Dette møtet var temaløst. Mye å diskutere likevel, der var det ikke temaløst. Behandlingsreiser var et av dem. Til dere som har lyst til å være med til Albir til høsten, følg med i Glimt. Påmel­ dingsfrist og hvor du kan få meldt deg på, finner du i bladet. Det blir sikkert en påminnelse på medlemsmøtet i mars. Vi snakket også litt om «hobbykurset» vi hadde i høst. Å leie et lokale til den aktiviteten føles som en unødven­ dig utgift. Vi gir ikke helt opp. Belager oss på å få til noe privat, og kanskje på omgang hos hverandre. Det som lages der er beregnet og selges til inntekt for foreningen. Materialer til det som lages vil bli dekket. (Håper ingen tenker på gullsmedarbeider) Konklusjon; hyggelig samvær hos og med noen av medlemmene, som igjen kan gi bidrag til felles hygge for fellesskapet. Om noen har lyst til å bli med, kontakt Berit Diedrichsen tlf: 95071814.

Neste møte blir årsmøte. Vi oppfordrer alle til å kom­ me og være med å velge grunnlaget for foreningens videre drift. Valgkomiteen har gjort et godt forarbeide, så langt jeg vet. Mange står på valg i år, og det er viktig at dere kommer og stemmer på de dere ønsker skal sitte i styret. Det trengs noen som kan ta kjøkkenvakter utover året. To pr. møte. Fint om dere kan kikke litt på kalenderen og setter dere opp på liste allerede på neste møte. Kjøkken­ vaktene er viktige for hyggen på møtene. Et ønske fra noen medlemmer. Alle synes vel det er koselig å slå av en prat med kjente som man bare ser på møtene. Men de kveldene vi har foredragsholdere kan den koselige småpraten kanskje vente til etterpå. De fleste av oss kan vel ha nytte av å få noen gode tips her og der. Fordi vi ikke hadde noe tema i dag, og var så få, kom smørbrødene tidlig på bordet. Vi pratet mens vi spiste. Veldig sosialt og koselig. Likevel – det blir mer medlemsmøte om flere finner veien. Og det pleier det jo å være. Loddsalget i kveld ble til 850 kr. Så ble vi ønsket vel hjem, og velkomne til årsmøte den 28. februar. Referent Berit Diedrichsen

Styret i FKS avd. Østfold

Styret for 2016. 14 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


Glimt fra lokalavdelingene

Årsmøte for FKS avd. Østfold

Dagmar Nilsen åpner årsmøtet

Våre gjester fra Telemark, Marion Jacobsen og Linn Heimholt.

Årsmøte / medlemsmøte 25.02.2016 kl.18.30 Sted. Frivillig sentralen, Sellebak Leder Dagmar Nilsen ønsket alle velkommen. Ekstra hyg­ gelig å få besøk av Marion Jacobsen og Linn Heimholt, to damer som arbeider med å få i gang en FKS avdeling i Telemark. Vi ønsker dem lykke til med arbeidet. Vi gikk med en gang til årsmøtet. Alt var godt forberedt og ryddig og redelig presentert. Ingen vriene eller vanskelige spørsmål meldte seg, ei heller den høylytte diskusjonen. Det må vel bety at det sittende styret har gjort en tilfredsstillende jobb. Så til valget. Valgkomiteen hadde greid å få årets kabal til å gå opp – men det er stort sett de samme ansiktene som går igjen. To nye hadde sagt ja til å være med å dra lasset. Det skal bli spennende hva de bringer med seg av nye ideer. De som gav seg etter mange år i styret, fikk blomster som takk for innsatsen. Da styret og valgkomiteen var valgt, var det ikke flere

igjen til å velge kjøkkenansvarlige. Litt synd, men det får vi ta på neste medlemsmøte. Nå går vi lysere tider i møte, og ikke så glatt får vi håpe. Da blir det nok litt enklere å komme seg på møtene. Det er absolutt hyggeligst når vi er mange. Smørbrødene smakte like godt som alltid. Og ut­lod­nin­ gen gikk veeeldig bra. 1110,- kr. Så var det bare for Dagmar, og takke for fremmøtet. Heldigvis blir både hun og Jorunn i styret ett år til. Vi trenger deres kompetanse. Vi andre er «for ferske» ennå. Alltid noe å lære, så kanskje en dag vet også vi andre hvordan ting fungerer. Hvis vi alle gjør litt hver, så blir det ikke så stor byrde på toppen. Vi skal vel ta oss en tur »på by’n» snart. Da må vi finne ut hva vi har lyst til å gjøre. Kom med innspill. Ideer er kjærkomne. Det er mye å velge i der ute… Velkommen 31. mars Referent Berit Diedrichsen

Østfold konstituert styre Leder:

Sverre Håkon Karlsen

Nestleder /Kasserer: Bodil Holme Sekretær:

Fatemeh Alilo

Styremedlemmer:

Grethe Antonsen Berit Diedrichsen

Varamedlemmer:

Jorunn Arnesen Dagmar Nilsen Solveig Andreassen Linn Kristin Svendsen Etter den formelle delen av årsmøtet nyter vi deilige snitter og har en hyggelig kveld. www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 15


16 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


Smerter, søvnløshet og depresjon tidobler risikoen for

nedsatt arbeidsevne Smerter i flere deler av kroppen, søvnløshet og depresjon er vanlig forekommende symptomer blant yrkesaktive. Når disse symptomene opptrer sammen ser man en tidobling i risiko for nedsatt arbeidsevne. Dette viser ny forskning fra det finske Arbetshälsoinstitutet. Kombinasjonen av helseutfallene smerter, søvnløshet og depresjon gir også en femdoblet risiko for hyppige lege­ besøk, og firedoblet risiko for høyt sykefravær, viser den finske studien. Samtidige symptomer gir nedsatt arbeidsevne Ifølge studien hadde en tredjedel av deltakerne i yrkesaktiv alder i løpet av den foregående måneden opplevd smerter lokalisert flere steder. En tredjedel led av søvnforstyrrelser og en femtedel av depressive symptomer. 25 prosent av deltakerne i studien hadde minst to av disse symptomene samtidig. Av de undersøkte personene i studien som hadde nedsatt arbeidsevne, var det mer enn 80 prosent som rapporterte at de opplevde minst ett av disse symptomene. Undersøkelsen baserer seg på befolkningsstudien Hälsa 2000 og omfatter opplysninger om ca 4000 yrkes­ aktive finner. Dette er den første analysen av samfore­ komsten av muskelskjelettsmerter, søvnløshet og depre­ sjons­symptomer blant voksne i Finland.

Mer forskning også i Norge – Resultatene fra Finland er relevante også for norske forhold og støttes bl.a. av befolkningsundersøkelser som HUNT. Risikoen for å utvikle både depresjon, muskel­ skjelettplager og hjerteinfarkt øker dersom man har lider av søvnløshet (insomni). Det er økt forskningfokus på sammenhengen mellom søvn og smerte også i Norge for tiden, sier Dagfinn Matre, forsker ved Statens arbeids­ miljøinstitutt (STAMI). STAMI arbeider med prosjekter knyttet til sammenhen­ gen mellom søvn og smerte, med spesielt fokus på skift­ arbeid. – Blant annet ser vi på hvordan man reagerer på smer­ te når man har sovet mindre enn normalt. Dette kan vi undersøke ved laboratoriestudier. I en annen studie hvor datainnsamlingen nettopp er avsluttet, har vi fulgt 600 sykepleiere i tredelt turnus, som har ført dagbok over søvn og helseplager i fire uker. Målet er å undersøke om det er en sammenheng mellom skiftarbeid og helseplager, for­ teller Matre, som er prosjektleder. Kilde: stami.no www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 17


Månedens forsker januar 2016

Smerte John-Anker Zwart bryr seg om de smertene som plager mange av oss og vil gjerne finne ut hvorfor det rammet akkurat den enkelte personen og hvordan vi kan behandle det. Han er månedens forsker i Helse Sør-Øst.

Tekst: Hedda Holth, Oslo universitetssykehus

Muskel- og skjelettplager, hodepine og migrene er noe som rammer mange. Tilstandene er plagsomme, men ikke livs­ truende og får derfor ikke så mye oppmerksomhet. Men særlig førstnevnte står for en stor andel av sykemeldingene og koster samfunnet mye. – Vi forsker på vanlige lidelser, så det er ikke så mye sjeldne og livstruende tilstander hos oss, men samtidig er det lidelser som koster samfunnet mye penger. – Derfor er det fint at muskel- og skjelettlidelser ble utpekt som et viktig område av Norsk samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG), sier John-Anker Zwart. NGS er et strategisk rådgivende organ med medlem­ mer fra universitetene og de regionale helseforetakene. Satsingen på muskel- og skjelettlidelser startet i 2012 og Forsknings- og formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelse (FORMI) er koordinator for et nasjonalt forskningsnettverk innen muskel- og skjelettlidelser, og fasilitere et tverrfaglig samarbeid. Det arrangeres årlig en konferanse, som er en viktig arena for samarbeid innen feltet. I fjor høst ble denne kon­ feransen arrangert i samarbeid med The International Bone and Joint Decade og samlet mange dyktige internasjonale fagfolk innen feltet. FORMI holder på med epidemiologiske prosjekter, kliniske studier (intervensjon), basalforskning (genetikk) og årsaksmekanismer for utvikling av kroniske smerter. 18 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

Senteret koordinerer en rekke ulike intervensjonsstudier, hvorav et er en større multisenterundersøkelse, ledet fra senterets side av Kjersti Storheim, der man ser på om be­ handling med antibiotika for kroniske ryggsmerter har effekt. Det kartlegges også ulike biologiske markører samt genetiske og epigenetiske faktorer for å forstå bakenforlig­ gende mekanismer. Vi jobber med å kartlegge bl.a. genetiske årsaker til migrene gjennom et internasjonalt samarbeide med The International Headache Consortium, samt genetiske år­ saker til ulike andre smertetilstander i samarbeid med andre forskere i HUNT og Tromsø-undersøkelsen. I tillegg benytter vi også ulike nevrofysiologiske parametre i utred­ ning av pasienter med smertefulle tilstander. Det er viktig å opprettholde et internasjonalt samar­ beid. Spesielt innen genetisk forskning er suksess av­ hengig av et bredt nettverk og godt samarbeid. Man kommer ikke videre uten samarbeid landene i mellom. Det gjelder blant annet å få nok deltagere til å gjøre gode studier. Et av prosjektene Zwart og FORMI jobber er med på er Raskere tilbake. – Raskere tilbake er et viktig prosjekt. Det handler om å lage nye pasientsløyfer for behandling og rehabilitering av og for pasienter med ryggplager. Det er et strukturert opplegg og fungerer som et slags pakkeforløp om du vil. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger.


er et vidt begrep Persontilpasset medisin – Alt er individuelt fra person til person, som vi sier i Fredrikstad, smiler Zwart, som referer til byen han vokste opp i. Kommentaren kommer i det temaet persontilpasset medisin kommer opp. – Vi jobber med å forstå årsakene til ting og på den måten kan vi lære mer om hvordan vi best håndterer pasienter og behandler dem. Slik kan vi finne nye behand­ lingsmetoder eller angrepspunkter for behandling. Målet for oss er også å få til stor grad av persontilpasset medisin. For eksempel gjennom noen enkle blodprøver å kartleg­ ge hva som passer den enkelte. For å kunne skreddersy behandling må vi forstå genetikken. Unge talenter – Det er viktig for oss å få frem yngre forskningstalenter. Først og fremst å rekruttere unge og gode forskere, men ikke minst holde på dem og stimulere dem til å fortsette med en forskningskarriere. Vi har en stor forskningsgruppe med mange flinke folk og et godt arbeidsmiljø. – Som forskningsleder driver jeg mye med administra­ tive ting og det er en stadig utfordring å få til finansiering og rekruttering, og ikke minst beholde gode forskere. Hvordan forske Zwart har også en del meninger om hvordan forskning kan administreres bedre på tvers av fagdisipliner. – Riktig og enhetlig behandling av pasienter i forsknings­ prosjekter er viktig. Det må kunne gå an å få til å syste­ matisere hvilke forskningsprosjekter man er med i. Noen pasienter blir bedt om å delta i mange og noe som skjer i det ene kan påvirke hva som skjer i det andre og gi uriktige data. Vi trenger et såkalt levende samtykke der pasientene i Min Journal har oversikt over hvilke studier de er med i og kan reservere seg mot enkelte studier. Dette vil gjøre en del klinisk forskning enklere. Det jobbes med dette, men det er langt frem. Dette ivaretar pasienten på god måte, også i forhold til personvern.

Navn: John-Anker Zwart

Født: 1962 (53 år), født i Nederland, oppvokst i Fredrikstad

Stilling: Overlege og forskningsleder i Nevroklinik­ ken ved OUS og professor II ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. Leder smerteforsk­ ningsgruppen, seksjonsleder ved FORMI

Akademisk grad: Dr.med. fra NTNU i 2000, professor i nevro­ logi. Utdannet ved universitetet i Leiden, Nederland

Forskningsfelt: Forsker på migrene og hode­pine, nakke- og rygglidelse og andre smerte­fulle tilstander

Kilde: helse-sorøst.no www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 19


Bedre behandling for pasienter med fibromyalgi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har fått bevilget midler fra Helse Sør-Øst til et doktorgradsprosjekt for å forbedre behandlingstilbudet til personer med fibromyalgi. Norge er blant landene med høyest forekomst av fibromy­ algi. Man anslår at mellom tre og seks prosent av befolk­ ningen i Norge har sykdommen, 90 % er kvinner. De som rammes av fibromyalgi kan oppleve at plagene kommer snikende og symptomene er diffuse. Det tar ofte lang tid før man får en diagnose, man kjenner ingen bestemt årsak til sykdommen og det finnes ingen kurerende behandling. 
– De fleste med fibromyalgi behandles i kommunehelsetje­ nesten og tilbudet til denne pasientgruppen er svært varia­ belt rundt omkring i landet, sier Heidi A. Zangi, sykepleier og forsker ved NKRR og leder av studien. Hun forteller at prosjektet er et samarbeid mellom NKRR, Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus og seks kommuner på Øvre Romerike i Akershus. Fokus på samhandling Målet med prosjektet er å prøve ut og evaluere en sam­ handlingsmodell som senere kan gjennomføres flere steder i landet. Prosjektet NKRR har fått innvilget midler til inne­ bærer et samarbeid mellom spesialist- og kommunehelse­ tjeneste. Zangi gir en beskrivelse av opplegget for studien som nå starter på Øvre Romerike. 
– Pasienter som kommer til fastlegen med symptomer på fibromyalgi vil bli henvist til undersøkelse hos revmatolog på Diakonhjemmet Sykehus for å få bekreftet diagnosen og utelukke andre sykdommer. Deretter vil de bli tilbudt et kort kurs hvor de får oppdatert informasjon om fibromyalgi, smertemekanismer og hva de selv kan gjøre for å leve best mulig med sykdommen.

– Etter kurset vil pasientene bli forespurt om å delta i en studie hvor deltakerne blir tilfeldig fordelt i én gruppe som skal delta i et rehabiliteringsprogram i sin hjemkom­ mune, mens den andre gruppen er kontrollgruppen og skal følge det samme behandlingstilbudet som de har tilbud om i dag, forteller Zangi. Rehabiliteringsprogrammet om­ fatter et kurs i Livsstyrketrening som strekker seg over 10 samlinger fordelt på 15 uker, samt individuell treningsvei­ledning på Frisklivssentral i en 8-ukers periode etter kurset. De som blir trukket ut til kontrollgruppen vil få tilbud om kurs i Livsstyrketrening etter at datainnsam­ lingen i studien er avsluttet. Om studien Studien starter opp 1. august 2016 og vil bli gjennomført i samarbeid med Frogner bydel i Oslo og kommunene Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjer­ drum på Øvre Romerike. 140 pasienter skal inkluderes, 70 i behandlingsgruppen og 70 i kontrollgruppen. Forsker og sykepleier ved NKRR Heidi A. Zangi er prosjektleder. Sammen med professor Kåre Birger Hagen skal hun vei­ lede Phd-studenten som vil bli ansatt i løpet av våren. I tillegg består prosjektgruppen av revmatologene Sella Provan og Hilde Berner Hammer, samt kommuneoverlege i Nes Unni Berit Schjervheim og leder for enhet for mest­ ring og rehabilitering i Frogner bydel Maja Berg Kristof­ fersen. Saken er hentet fra diakonhjemmetsykehus.no.

Gammel sykmeldingssblankett gjelder fortsatt Fra 1. mars i år skal den nye, digitale sykmeldin­ gen tas i bruk av alle sykmeldere, men enkelte steder er ikke systemene på plass. Den gamle syk­ meldingen vil derfor bli akseptert i en periode. Ettersom det er enkelte leverandører av Elektro­ nisk pasientjournal (EPJ) som ikke rekker å få på plass den nye sykmeldingen i sine systemer innen fristen, vil den gamle sykmeldingen aksepteres en tid framover. Arbeids- og velferdsdirektoratet vil jobbe tett sammen med de aktuelle EPJ-leverandørene slik 20 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

at den nye løsningen kan tas i bruk snarest mu­ lig av alle sykmelderne. Den nye, digitale syk­ meldingen ble lansert i mai 2015. Flere av de største EPJ-leverandørene har systemene på plass, og sykmeldere som allere­ de har erfaringer med den nye sykmeldingen er fornøyde og har gitt tilbakemelding om at den blant annet er enklere og raskere å fylle ut. Erfaringene med dialogmeldinger er udelt positive.


Kronisk smerte påvirker hjernens form Hvorfor har pasienter med kroniske smerter dårligere hukommelse enn friske personer? Nicolas Elvemo ved Institutt for nevromedisin har brukt tre år på å finne svaret.

Arbeidet ble utført som del av hans doktor­ gradsarbeid i samarbeide med kolleger ved Avdeling for sammensatte lidelser, Klinikk for bildediagnositkk og Nevrofysiologisk laboratorium. Nicolas Elvemo og Asta Kristine Håberg har sammenfattet dette arbeidet i en artikkel til Glimt. Selve studien publiseres på nyåret.

Foto: Hilde. K. Misje Bildene viser hvor­ dan smertepasien­ te­ne får økt aktive­ ring (rødt) i enkelte områder av å bruke arbeids­minnet sitt, og senket aktiver­ ing i andre om­ råder (blått). Ved å lage slike aktiveringskart som sammenlig­ ner de friske forsøkspersonene mot de med smerter, forsøker Elvemo å forstå hvorfor arbeidsminnet er annerledes hos smertepasientene.

I en serie på tre studier ved St. Olavs hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har belyst tilleggsproblemer som personer med kroniske/langvarige smerter kan oppleve. Arbeidet ble utført av lege Nicolas Elvemo som del av hans doktorgradsarbeid i samarbeid med kolleger ved Avdeling for sammensatte lidelser, Kli­ nikk for bildediagnositkk og Nevrofysiologisk laborato­ rium. Kroniske smerter er svært utbredt i Norge så vel som i andre land. Mange personer med langvarige/kroniske smerter føler at de ikke fungerer like godt kognitivt som før og det fører igjen til problemer i arbeid og privat. For eksempel oppgir mange at de har problemer med arbeids­ hukommelse, som hoderegning eller å huske noe som akkurat var sagt, og med beslutningstagning. 1 Målet for den første studien var å undersøke om hjer­ neaktivitet under utførelse av ulike arbeidshukommelses­ oppgaver var ulik i en gruppe med personer med langvari­ ge smerter sammenliknet med en kontroll gruppe. Dernest ville vi finne ut hva som kunne være årsak til ulikheter i hjerneaktivitet. Hovedfunnet var at personer med langvarige smerter må bruke mer hjerneaktivitet for å utføre en oppgave like bra som kontroll personer. Dårlig søvn var den viktigste underliggende årsak til at personer med langvarige smer­ ter må bruke mer hjerneressurser enn kontroller, mens smerteintensitet eller grad av depresjon hadde svært lite til ingen innflytelse. Disse resultatene tyder på at bedre søvnkvaliteten kan gi en stor gevinst for personer med langvarige smerte. Bedre søvn kan redusere behovet for å øke hjerneaktivitet for å oppnå samme funksjon som tidligere, og dermed følelsen av kognitiv svikt og mental utmattelse. 2 Den andre studien undersøkte om beslutningstakning var forskjellig i personer med langvarige smerter sammen­ liknet med kontroller. Mange beslutninger i dagliglivet tas www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 21


Forts. fra forrige side

basert på det som på folkemunne kalles magefølelse. Ma­ gefølelsen sitter egentlig i hjernen og er noe vi ubevisst lærer oss etter hvert som vi har sett resultatene av lignen­ de valg tidligere, noen som har heldige og andre som har uheldig utfall. Vi er vanligvis ikke klar over at vi har lært oss hva som er et bra eller dårlig valg, vi bare føler det. I denne studien undersøkte vi valg ved å bruke fire kort­ stokker der noen bunker ga mer gevinst og mindre tap enn andre. Samtidig ble håndsvette-responsen målt som er et slags objektivt mål på magefølelse. Håndsvette-respons viser om personens underbevissthet lærer hvilke kortbun­ kevalg som er gode og dårlige valg over tid. Personer med langvarige smerter lærte seg ikke hvilke bunker som var bra og dårlige like fort som kontrollene, og de utviklet hel­ ler ikke den normale håndsvetteresponsen. Smerte intensi­ tet, depresjon eller søvnproblemer hadde ingen innflytelse, men de deltakerne med kornisk smerte som hadde større volum av hjernens frontallapp, som er den viktigste hjer­ nestruktur for å ta bevisste valg, klarte oppgaven bedre. Oppsummert har personer med kroniske smerter pro­ blemer med å ta ubeviste fordelaktige valg. Å ta mindre fordelaktige valg er demotiverende over tid. Funnene i denne studien peker på at bevissthet rundt hvordan valg tas og bruk av beviste strategier istedenfor å stole på mage­følelsen, kan hjelpe personer med langvarige smer­ ter til å ta mer fordelaktige valg. Det ble også tatt magnetisk resonans tomografi (MR) bilder av hjernen til deltakerne i studiene. Analyse av volumer på ulike hjernestrukturer viste at akkumbenskjernen var mindre i deltakerne med langvari­ ge smerter. Akkumbenskjernen sitter dypt i hjernen og er sentral for prosessering av ulike aspekter ved belønning. Andre studier har også funnet av personer med kroniske smerter har mindre akkumbenskjernevolum. 3 I den tredje studien, undersøkte vi om respons på be­ lønning var ulik i kroniske smerte pasienter sammenliknet med kontroller. Smertegruppen oppga å føle mindre glede ved å oppnå en belønning sammenliknet med kontrollene. Videre var det en positiv sammenheng mellom økt glede ved belønning og større volum av akkumbenskjernen også etter at det er tatt hensyn til depresjon i deltakere med kro­ nisk smerter. En tilsvarende sammenheng fantes ikke hos kontrollene. Mindre glede av belønning gjør hverdagen mindre po­ sitiv, og har derfor betydning for personer med kroniske smerter, deres opplevelser og hvordan de virker på sine omgivelser. Disse studiene viser at kroniske smerter er assosiert med endringer i hjerneaktivering, hjernestruktur, «magefølelse» som også sitter i hjernen, og opplevelse av hverdagsgleder. Innsikt i slike endringer og tiltak rettet mot å motvirke negative spiraler med hensyn til søvn, dårlige valg og manglende glede av belønning kan muligens hjelpe personer med kroniske smerter å fungere bedre. 22 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

Centro Asistencial Noruego (CAN) – Et senter med mange muligheter: Bærum Kommune har laget en informasjonsbrosjyre om CAN, Altea, Spania. De åpner for at de også tar i mot personer utenfor kommunegrensene.

Et senter med 38 rehabiliteringsplasser. Plassene tildeles etter lov om helsetjenester i kommunene i den hensikt å vedlikeholde eksisterende funksjoner eller gjenvinne tapte funksjoner. CAN er et spansk aksjeselskap, 100 % eiet av Bærum kommune. CAN ble offisielt åpnet 28. februar 2002. De første brukerne kom 5. mars. Et senter for aktivitet, deltakelse og livsglede Med dette ønsker vi å formidle at brukerens motivasjon og deltakelse er avgjørende for resultatet av oppholdet. Sammen med bruker tar vi ansvar for å utarbeide mål og tiltak. Vi skal ha respekt for brukers ønsker og behov men vi skal også være tydelige i våre faglige anbefalinger. Med en positiv holdning kan vi sammen oppnå resultater. Fellesaktivitetene – grunnmuren i tilbudet vårt. Senteret har et sterkt fokus på aktivisering, trivsel og sosial delta­ kelse. De fleste som er på senteret i den hensikt å vedlike­


Rehabiliteringssenter ved Middelhavet

holde funksjoner får det beste tilbudet gjennom deltakelse i fellesaktiviteter. Det er tilbud om 4 – 6 fellesaktiviteter daglig. Det er et variert utvalg av fysiske, sosiale og kulturelle tiltak. Aktivitetene tilpasses brukergruppene og årstidene i Spania. Brukere som har behov og mål om å gjenvinne eller forbedre sine funksjoner, vurderes i forhold til indivi­ duell behandling. Arbeidsmetodene våre Ansvar – tillit – system – ferdigheter. Arbeidslagsideologi­ en står sentralt i arbeidsmetodene våre. Et arbeidslag er samhandling satt i system. Hvert enkelt ansatt har sitt ansvar for deler av prosessen og har full tillit til sine kolleger. Ingen ansatte kan velge bort samhandlin­ gen, ingen kan velge bort ansvaret. Alle ansatte velges ut etter både faglige kvalifikasjoner og samarbeidsevner. An­ satte samarbeider i tverrfaglige team. Alle brukere får indi­ viduell oppfølging fra sin hovedkontakt. Hovedkontakten har hovedfokus på brukerens mål for oppholdet. Hoved­ kontaktens fagbakgrunn er avhengig av brukerens behov. På senteret er det aktivitet hele dagen og i helgene. Alle våre ansatte arbeider derfor i turnus. Trygghet for brukeren Tilbudet ved CAN er frivillig. Brukere reiser i grupper med 5 – 7 brukere og 2 ledsagere. En av ledsagerne skal være sykepleier. CAN har norsk tilsynslege og avtale med sykehus i Benidorm. Alle brukere må ha en utvidet reise­ forsikring gjennom Europeiske. Alle brukere har mulighet for besøk av pårørende. På­ rørende må bo på samme rom som brukeren og betale en egenandel for kost og losji.

Beliggenheten Altea ligger i en lun bukt omkranset av beskyttende fjell på Costa Blanca kysten mellom Alicante og Valencia. På grunn av den gunstige beliggenheten har Altea et spesielt godt mikroklima. Altea er en grønn oase, fordi den har god vanntilførsel fra elven Algar, som renner ut i Middelhavet rett øst for byen. Gjennomsnittstemperaturen i juli ligger på 24-28 grader, i januar på 10-12 grader. Nedbøren er mel­ lom 300 og 400 mm per år og, det er cirka 2900 sol­timer per år. Midt i denne vakre byen finner du Centro Asistencial Noruego (CAN). Fra senteret er det gang­avstand til ulike butikker, post, bank og til strandpromenaden med et stort utvalg av hyggelige kafeer og restauranter Bygningen Senteret er lyst og trivelig. Det flotte varmtvannsbassenget og treningsrommet befinner seg også på dette planet. Rom­ mene er store og lyse og har egne bad og balkong. Alle får enerom. Alle rom har sovesofa som kan benyt­ tes av pårørende. Det er fellesarealer, internettmaskin og TV stuer i etasjene. Det er felles terrasser på grunnplan og i toppetasjen. Hvem kan søke: Tildelingskontorene disponerer plassene etter vilkår som gjelder for rehabilitering. • Søker må ha krav på tjenester etter lov om helse­ tjenester i kommunene • Søker må ha et faglig begrunnet behov for vedlikehold og/eller rehabilitering i institusjon • Søker må være ferdig medisinsk utredet

For mer informasjon: C/ Consell 2, ES 03590 Altea Tel. (+34) 966 881 930 www.baerum.kommune.no/ Altea Mail: cano@baerum.kommune.no Fax. (+34) 966 881 834 www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 23


Bent Høie:

– God veiledning kan gi – Farmasøytenes veiledning om bruk av inhalatorer er et viktig tilbud til astma- og kols­pasientene, slik at de kan få best mulig effekt av legemidlene sine, sier helse­minister Bent Høie.

Det er utrolig viktig at vi får ordentlig veiledning. Dette kan gjentas og gjentas i det uendelige, sier Trine Tomter som bruker inhala­sjons­legemidler. Helseminister Bent Høie følger med på inhalasjonsveiledningen i apotek. (Foto Kubrix/Nicolai Karlsen)

24 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


pasientene et bedre liv 3. mars lanserte han den nye apotektjenesten Inhalasjonsveiledning. – Farmasøytene har veldig mye viktig kompetanse som samfunnet i dag ikke utnytter godt nok. Nå gjør vi noe med det. God veiledning kan sikre at pasienten får bedre mest­ ring av eget liv, sier Høie. På Apotek 1 i Stortingsgaten demonstrerte farmasøyt

Riktig inhalasjonsteknikk er kjernen i den nye tjenesten fra apotek. Pasient Trine Tomter viser hvordan hun gjør det.

Tonje Krogstad og pasient Trine Tomter, som bruker in­ halasjonslegemidler, hvordan Inhalasjonsveiledning fore­ går i praksis for helseministeren og stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Bent Høie var fornøyd med det han fikk se, og har store forventninger til tjenesten. Kan gjentas i det uendelige – Jeg håper pasientene vil melde tilbake at de opplever bedre effekt av den behandlingen de får, at det skjer mindre feil, og at vi som samfunn får større nytte av de ressursene vi bruker på legemidler, kommenterte Høie. – Det er utrolig viktig at vi får ordentlig veiledning. Det­ te kan gjentas og gjentas i det uendelige. Når du får beskjed om at du har en sånn lidelse og kommer til legen eller inn i et apotek, så glemmer du å høre etter første gangen. Det er kjempepositivt at vi får dette tilbudet i apotekene, sier Trine Tomter. Stortinget har bevilget fem millioner kroner til tiltaket, og apoteket får refundert 80 kroner for hver pasient som får den standardiserte veiledningen. – Dette er apotekenes store sjanse til å vise at de kan bidra mer. Nå gjelder at de leverer, sa Sveinung Stensland om tjenesten som skal evalueres i løpet av 2016.   Om Inhalasjonsveiledning Inhalasjonsveiledning går ut på at pasienten viser farma­ søyten sin egen inhalasjonsteknikk. Farmasøyten gir der­­­ etter råd og veiledning hvis det oppdages noe som kan forbedres. Hvis pasienten ikke har brukt inhalatoren tidligere, star­ ter farmasøyten med å lære bort teknikken. Pasienten kan også få informasjon om hvordan man ser om inhalatoren er tom, om renhold og om oppbevaring.  Denne saken er hentet fra apotek.no

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 25


Meld deg inn i dag! - Vi er til for deg! Meld deg inn ved å gå inn på vår nettside www.kroniskesmerter.no, eller send SMS kodeordet Nymedlem FKS til 1963

26 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


Studie:

– Osteopati effektivt i behandling av kroniske ryggsmerter En studie viser at den alternative behandlingsformen kan redusere smerte med 50 prosent hos et flertall av pasienter med kroniske smerter i korsryggen. Man bør gi osteopati en sjanse før man velger kirurgiske inngrep mot kroniske smerter i korsryggen, ifølge en fersk studie. Den amerikanske studien fant at seks timer med oste­ opati i løpet av en åtte ukers periode i enkelte tilfeller var nok til å redusere smerte og se generelle bedringer, særlig i førlighet. Osteopati er en komplementær eller alternativ behand­ lingsform basert på fysisk manipulering av muskler og ledd. Forskerne fra Universitetet i Nord-Texas fant at behand­ lingsformen kunne redusere smerte og bedre bevegelses­ evnen til pasienter som led av kroniske smerter i den nedre delen av ryggen. Det gjaldt særlig dem med den høyeste graden av smerte og uførhet. «Hekseskudd» Lumbago (hekseskudd) er en diagnose og samlebetegnelse på korsryggsmerter. Smertene skyldes ofte skade på musk­ ler, sener og leddbånd. Slike smerter anses som «akutte» når de varer mindre enn seks uker, og «kroniske» når de varer lenger enn tre måneder. Isjias, som forårsakes av press på isjiasnerven, kan fremprovosere en skarp smerte som iler som et støt fra nederst på ryggen og ut i tærne. Funnene ble nylig offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Osteopathic Association, og studiens for­

fattere anbefaler osteopatisk behandling før man går til kirurgiske inngrep. Selv om hvile og betennelsesdem­pende legemidler er de vanligste behandlingene mot tilstanden mener forskerne at studien viser at osteopatisk behandling kan dempe smerten og forebygge mot tilbakefall. Åtte ukers behandling Studien ble gjennomført i to deler. Først fikk 455 menn og kvinner i alderen 21 til 69, som led av smerter i kors­ ryggen i minst tre måneder i forkant, foreskrevet seks behandlingstimer med osteopati over en periode på åtte uker. Rekonvalesens og forbedringer ble vurdert fire uker etter den siste timen, der man målte smerteintensitet og pasientenes funksjonsevne. I den andre delen av studien tok forskerne for seg hvilke typer pasienter som lot til å ha størst utbytte av behand­ lingen. Resultatene viste at de med høyest grad av uførhet hadde de største forbedringene. Forskerne konkluderer at dersom en betydelig fremgang defineres som reduksjon av halvparten eller mer av smerte og uførhet er osteopati effektivt for et flertall av pasientene. Det bør derfor alltid vurderes før man tyr til operasjon. Studien fant også at osteopati har fordeler for pasienter med mer moderate smerter i nedre korsrygg. Kilde: abcnyheter.no

Fra 1. Januar kan ikke leger kreve gebyr fra pasienten for kortbetaling og timebestilling. Leger og legespesialister kan ikke kreve gebyr for kortbetaling eller SMS-bestilling av time fra pasientene. Dette betyr at timebestilling som foretas ved hjelp av SMS ikke skal koste pasien­ ten mer enn det abonnementsavtalen med det aktuelle telefoniselskapet tilsier.

Dette innebærer at pasienten ikke skal betale ekstra for å betale med kort eller for bestilling av time hos fastlege eller privat legespesialist med avtale med RHF.

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 27


Våre pasienter får kjernejournal 1. mars får 295 000 innbyggere i 30 kommuner på Agder sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner hos fastlege, legevakt og sykehus. Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus. – I dag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevak­ ten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier divisjons­ direktør Anne-Lise Härter i Direktoratet for e-helse. Først ut i 2016 Rundt 2,5 millioner innbyggere har fått sin kjernejour­ nal, og første sykehus som skal ta dette i bruk i 2016, er Sørlandet sykehus. 1. mars blir det automatisk opprettet en kjernejournal for alle med folkeregistrert adresse i kommunene som sogner til Sørlandet sykehus. Hva står det i kjernejournalen? Kjernejournal viser opplysninger om deg som al­ le­­ rede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fast­ lege, hvil­ ke legemidler du har hen­ tet på resept, samt oppdatert kontaktinforma­ sjon med telefonnummer og navn på nærmeste fa­mi­lie. Hvis du har vært til behandling på sykehus et­

ter 2008, står det også tidspunkt for besøket og hvilken av­ deling du har vært på. Det vil ikke stå noe om dia­gnoser eller notater legen har skrevet i forbindelse med behandlingen. Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk. Har du alvorlige allergier eller en sjelden lidelse som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time. Hvor finner du din kjernejournal? Du kan logge deg inn med elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides) og se din kjernejournal via helsenorge.no. Reservasjon Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal. Mer informasjon? Har du spørsmål om kjernejournal eller andre tjenester på helsenorge.no, kan du ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573). Kilde: sshf.no

Pasienter kan miste rett til fri fysioterapibehandling I en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2016 foreslår regjeringen å avvikle diagnoselisten for fysioterapi fra 1.1.2017. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av første halvår 2016. Diagnoselisten omfatter i dag nær 100 diagnoser og i 2014 fikk om lag 245.000 personer behandling under di­ agnoselisten og hadde dermed fritak for egenandeler for fysioterapi. Formålet med å avvikle denne ordningen er i følge re­ gjeringen å sikre likebehandling og best mulig utnyttelse 28 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no

av ressursene til målgruppen. Avviklingen er visstnok ikke ment å være et innsparingstiltak, men er tenkt å være kost­ nadsnøytral for statsbudsjettet. Regjeringen sier at målgruppen for diagnoselisten skal hensyntas gjennom den varslede opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Samtidig vil regjeringen også vurdere å redusere egenandelstak 2 slik at merutgif­ tene til de pasientene som mister fritaket for egenandeler begrenses. Kilde: fysio.no


Forening for rastløse bein Foreningen rastløse bein er en uavhengig organisasjon for alle som berøres av rastløse bein. Foreningens formål er å spre kunnskap om Restless Legs-syndrom (RLS) og dens behandling slik at medlemmer og andre med RLS oppnår symptomlindring og økt livskvalitet.

Hva er rastløse bein? 1. Et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina. 2. Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet. 3. Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina. 4. Symptomene forverres om kvelden eller natten. Disse plagene fører ofte til søvnvansker og dermed trøtthet utover neste dag. Årsaken er ukjent, men en del forskning viser at kommunikasjonen mellom hjerneceller som har innbyrdes kontakt via signalstoffet dopamin, ikke virker så godt som den skal – altså en nevrologisk årsak. Når den som er plaget får dopaminmedisin, «snakker» hjernecellene bedre sammen og symptomene kan for­ svinne. En norsk studie viser at ca 14% av befolkningen i Norge lider av rastløse bein. Hyppigheten øker med alde­ ren, og det anslås at arveligheten er stor, hele 30%. Tilstanden er kronisk, men man kan ha større eller min­ dre plager i perioder. Det finnes godkjente medisiner som hjelper mot disse plagene. Ta kontakt med din fastlege, og be eventuelt om henvisning til nevrolog. Info-telefon: +47 902 64 595 Mer informasjon om foreningen: http://rastlos.org/ Lukket Facebook gruppe – Foreningen rastløse bein: https://www.facebook.com/groups/110103752473412/ Åpen Facebook gruppe – Foreningen rastløse bein: https://www.facebook.com/pages/Foreningen-rastl%C3%B8se-bein/105688312851075?group_id=0 E-post informasjon: leder@rastlos.org E-post kommunikasjon: rlskommunikasjon@outlook.com

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 29


30 – Glimt1/2016 • www.kroniskesmerter.no


Matfristelser:

Sitronmarinert kyllingfilet Kyllingretten er rik på farger, men fattig på kalorier. Maten er ikke bare lekker å se på, men dessuten svært smakfull og god. Hvitvinsdampede sukkererter og reddiker: 1 stk finhakket sjalottløk 300 g rensede sukkererter 250 g reddik ½ dl hvitvin 1 ss flytende margarin Slik gjør du: Bland ingrediensene til marinaden og ha den i en dobbel plastpose. Legg i kyllingfiletene og la dem marinerer, helst over natten. Foto: Matprat/Alf Børjesson

Ingredienser: 4 stk kyllingfilet salt og kvernet pepper 2 ss flytendemargarin Sitronmarinade: Saft av 2 stk sitron 1 del. Rapsolje 2 båt hakket hvitløk 1 ss hakket frisk ingefær litt kvernet pepper

Tørk kyllingfiletene og legg dem i en stekepanne på middels varme i 2 minutter på hver side. Legg over lokk og etterstek i 6-8 minutter. Fres hakket løk blank i margarin. Tilsett grønnsaker og vin og damp til grønnsakene er gjennomvarme, men fortsatt sprø. Smak til med salt og pepper. Server med kokte eller saltkokte ferskpoteter.

Rett til behandling i utlandet ved kompetansemangel i Norge Er du pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få behandling i utlandet dersom det ikke finnes et tilstrekkelig og forsvarlig behandlingstilbud i Norge. Denne regelen gjelder behandling både i og utenfor EØS-området. Dersom du har en slik rett, dekkes både behand­ lings- og reiseutgiftene av staten. Behandling i utlandet etter denne ordning er dessuten om­ fattet av norske regler om pasientskadeerstat­ ning dersom det skjer feil eller svikt ved gjen­ nomføring av helsehjelpen.     Det anbefales å søke om godkjenning før du tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers rei­ ser du for egen regning og risiko. Planlagt be­ handling i utlandet dekkes som regel heller ikke av vanlig reiseforsikring. 

Søknad om godkjenning sendes til utenlandskontoret i den helseregion du er bosatt i:
 • Utenlandskontoret i Helse Sør-Øst
 • Utenlandskontoret i Helse Midt-Norge
  • Utenlandskontoret i Helse Nord
  • Utenlandskontoret i Helse Vest Det er avklart hvilke type behandlinger som skal være tilgjengelige for pasienter i Norge. Ved innføring av nye behandlingsmetoder vurderes disse av Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Dersom du ikke har rett til behandling i utlandet på grunn av kompetansemangel i Norge, finnes det imid­ lertid andre muligheter om du ønsker å reise ut. Du kan få refundert utgiftene dine til sykehus­ behandling og andre spesialisthelsetjenester i EØS-land dersom visse vilkår oppfylles.

www.kroniskesmerter.no • Glimt 1/2016

– 31


Returadresse: FKS - Postboks 157 Sentrum 5804 Bergen - Merk «Sentralstyret»

RETURADRESSE: FKS Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen

RETURADRESSE: FKS Postboks 154 Nesttun, 5852 Bergen

Avdeling Bergen og Omegn: FKS Sentralstyre 2015-2017 FKS lokalavdelinger: FKS sentralstyre 2011 - 2013 FKS lokalavdelinger Neste nummer av Glimt kommer september 2012

Fungerende leder: Mette Hofstad, Styreleder: Avdeling Østfold: Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø ogSTOFF omegn: Oslo og 2012 omegn: SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV ER 8. Avdeling AUGUST Postadr.: Postboks 157 Sentrum 5804 Rune-Armand Strømberg Nilsen Myravegen 1, 5231 Paradis Leder: Dagmar Leder: Ellinor Os Leder: Marit Grønhaug Sætre BERGEN Tlf: 41 60 88 66 Tlf.: 55 91 13 41/ 970 03 332 Postboks 227 Postadr.: Boks 2216, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, Epost: sigurd.seim@broadpark.no Tlf.: 77 61 80 67, mobil: 97 66 66 86 1081 Oslo «Styret i Bergen» merk sendingen: E-post:FKS ras@kroniskesmerter.no 1620 Gressvik. sentralstyre 2011 - 2013 FKS lokalavdelinger Epost: ellinor_os@hotmail.com 71 40, mobil: 99 72 80 96 Tlf.: 95Tlf.: 8567465317 Mobil: 48 09 99 14 Nestleder: Hildur Larsen Epost: erling@dalset.no Styreleder: Sigurd Seim Avdeling Tromsø og omegn: Avdeling Oslo og omegn: Nestleder: E-post:fks.bergen@kroniskesmerter.no; E-post: fks.ostfold@kroniskesmerter.no Leiteveien 3, 5550 Sveio Adr.: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo Avdeling Bergen og omegn: Myravegen 1, 5231 Paradis Leder: Ellinor Os Leder: Marit Grønhaug Sætre Turid Leganger Tlf.: 53 74 01 55/ 976 03 276 Tlf.: 94 88 46 42, Epost: fks@online.no Leder: Turid Leganger, Tlf.: 55 91 13 41/ 970 03 332 Postadr.: Boks 2216, 9268 Tromsø Postadr.: Gamle Leirdalsvei 16, Tlf: 93 00 98 78 Epost: hildlars@haugnett.noAvdeling Vestfold: Internett: www.smerter.org Myrdalskogen 35, 5118 UlsetAvdeling Epost: sigurd.seim@broadpark.no Tlf.: 77 61 Postadr.: 80 67, mobil: 97 66 66 86 1081 OsloSunnmøre og Omegn: Tlf.: 55Kjetil 23 16 Enlien 08, mobil: 93 00 98 78 E-post: turid@kroniskesmerter.no Fungerende leder: Fungerende Hilde99 Gutvik Tlf.: 67 53 71leder 40, mobil: 72 80 96 Sekretær: Åse Skarde Høiland Epost: ellinor_os@hotmail.com Epost: calega@online.no Postadr: PB 515, 3252 Larvik Nestleder: Hildur Larsen Epost: erling@dalset.no Postadr.: Grensegata 19, 6003 Ålesund Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger Besøksadr.: Johan Hjortsvei 48, FKS sekretariatet Kasserer: Mobil: 94 80Bergen 13 32 Leiteveien 3, 5550 Adr.: Gamle Leirdalsvei 16, 1081 Oslo Avdeling og omegn: Tlf.:Sveio 977 62 022 mobil 91 87 33 20 5081 Bergen Hilde Gutvik Postboks 154Epost: Nesttun, 5852 Bergen Tlf.: 53 74 01 55/ 976 03 276 Tlf.: 94 88 46 42, fks@online.no Epost: se.ronja@hotmail.com Leder: Turid Leganger, E-post: fks.vestfold@kroniskesmerter.no E-post:Mobil: fks.sunnmore@kroniskesmerter.no 46 77 06 68 Tlf: mobil 91 hildlars@haugnett.no 87 33 20 Epost: Internett: www.smerter.org Avdeling Egersund og omegn: Postadr.: Myrdalskogen 35, 5118 Ulset Epost: post@kroniskesmerter.no Kasserer: Birger Aam Leder: Birger Aam Avdeling E-post: hilde@kroniskesmerter.no Tlf.: 55Oslo 23 16og 08,Omegn: mobil: 93 00 98 78 Internett: www.kroniskesmerter.no Tromsø og Omegn: Holan 22, 4370 Egersund Postadr.: Holan 22, 4370 Egersund Avdeling Sekretær: Åse Skarde Høiland Epost: calega@online.no Leder: Inger-Lise Tønnesen Tlf.: 51 49 52 00/ 974 77 918 Tlf: 51 49 52 00, mobil: 97 47 79 18 Leder: Ellinor Os Ramslandssmauet2, 4014 Stavanger Sekretær: Besøksadr.: Johan Hjortsvei FKS sekretariatet 22, 1358 48, Jar Epost: bi-aam@online.no Postadr.: Tjernrudvn. Epost: bi-aam@online.no Postadr.: Boksredaksjonen 2216, 9268 Tromsø Tlf.: 977 62 022 Glimt 5081 Bergen Åse Skarde Høiland Tlf.: 950 28 509 Postboks 154 Nesttun, 5852 Epost: se.ronja@hotmail.com Tlf.: 77 61 80 67, mobil: 97 Bergen 66 66 86 Styremedlem: Inger Britt Kjærland Ansvarlig Redaktør: Tlf: 97 76 20 22 Avdeling Stavanger, Sandnes og omegn: trohato@online.no Mobil: 46 77 06 68 Avdeling Egersund og omegn: Fjellvegen 25, L. 507, 5532 Haugesund Frode Tangedahl Strømø Leder: Åse Hagen E-post: fks.tromso@kroniskesmerter.no E-post: aase@kroniskesmerter.no post@kroniskesmerter.no fks.oslo@kroniskesmerter.no Kasserer: Birger Aam Leder: Birger Aam Postboks 193, 4001 StavangerEpost:Wergelandsgate Tlf.: 52 71 64 14/ 930 83 575 E-post: 12, 5531 Haugesund Postadr.: Holan 22, 4370Epost: Egersund inkja@getmail.no

Mobil:22, 40 84 59 15, Postadr.: Holan 4370 Egersund Styremedlem: Avdeling Mobil 90 674708793918 Tlf.: 51 49 52 00/ 974 77 918 Tlf: 51 Kristiansand 49 52 00, (FKS): mobil:og 97Omegn: Åge Maridal Styremedlem: Frode T. Strømø Epost:Borø, a_eia@msn.com Leder: Leni Irene Epost: bi-aam@online.no Epost: bi-aam@online.no Wergelands gate 12, 5531 Haugesund Tlf: 97 09 62 37 Postadr.: Eikeheiveien 20, 4640 Søgne Tlf.: 467 68 944 Avdeling Haugesund og omegn: E-post:Styremedlem: aage@kroniskesmerter.no Inger Britt Kjærland omegn: Tlf: Avdeling 38 05 02Stavanger, 05, mobil:Sandnes 90 10 99og47

Internett: www.kroniskesmerter.no Mobil: 46 76 89 44

Grasrotmottakere Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no

FKS Østfold og Omegn Glimt redaksjonen 99 88 78 322 Grasrotmottakere Ansvarlig Redaktør: FKS Oslo Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Leder: Kari J. Solås Org. og nr. Omegn for Grasrotandelsmottakere: Fjellvegen 25, L. 507, 5532 Haugesund Frode Tangedahl Strømø Leder: Åse Hagen E-post: Postadr.: Postboks 311, 5501 Haugesund FKS219 Bergen og omegn : 983543553 98 39 83 Styremedlem: Tlf.: 52 71 64 14/ 930 83 575 Andor Helge Sagstad Wergelandsgate 12, 5531 Haugesund Postadr.: Postboks 193, 4001 Stavanger Styremedlem: Tlf.: 52 83 03 12, mobil: 94 86 63 19 FKS Haugesund og omegn : 979698690 fks.kristiansand@kroniskesmerter.no FKS Sør-Rogaland Epost: Mobil: 46 Stavanger 76 89 44 og omegn : 984228813 Randi B. Tveitinkja@getmail.no Mobil: 40 84 59 15, Kopervikgate 3 B, 5529 Haugesund Epost: ka-jo-s@online.no FKS 98 42 28 813 Epost:redaksjonen@kroniskesmerter.no Tlf.: 906 90 893 Mobil (FKS): 90 67 08 39 FKS Oslo og omegn : 983983219 Tlf 97 12 09 08 Avdeling SørAvdeling Rogaland: FKS Haugesund og Omegn Epost: andor.helge.sagstad@haugnett.no Styremedlem: Frode T. Strømø Kristiansand og omegn: Epost: a_eia@msn.com E-post: randi@kroniskesmerter.no Leder: Leni Irene Borø, Wergelands gate 12, 5531 Haugesund Leder:Geir Høiland, 97 96 98 690 Varamedlem 1: Reidun Westergren Postadr.: Eikeheiveien 20, 4640 SøgneGrasrotmottakere Postboks 193 4001 Stavanger. Tlf.: 467 68 944 Avdeling Haugesund og omegn: FKS Bergen og Omegn Vara 1: Toftelandsvegen 2, 4640 Søgne 38 05 02 05, mobil: 90 10 99 47 Org. nr. for Grasrotandelsmottakere: Epost:frode.stromo@kroniskesmerter.no Tlf: Leder: 91 81 Kari 51 Tlf.: 67J. Solås 98 35 43 553 Eli K Strømmen Tlf.: 905 45 078 Epost: arlen@broadpark.no Postadr.: Postboks 311, 5501 Haugesund FKS Bergen og omegn : 983543553 E-post: FKS Sunnmøre og omegn Tlf: 94 Styremedlem: 89 87 70 Andor Helge2:Sagstad Tlf.: 52 83 Avdeling 03 12, mobil: 94 86 63 19 FKS Haugesund og omegn : 979698690 Varamedlem Åse Hagen fks.sor-rogaland@kroniskesmerter.no Østfold: 91 16Stavanger 18 966 og omegn : 984228813 E-Post:Kopervikgate eli@kroniskesmerter.no 3 B, 5529 Haugesund Epost: ka-jo-s@online.no FKS Dalveien 28, 4070 Randaberg

Leder: Jorunn Arnesen

Tlf.: 906 90 893Tlf.: 408 45 915 Postadr.: Boks 227, 1620 Gressvik Avdeling Haugesund og Omegn: Vara 2:Epost: andor.helge.sagstad@haugnett.no Epost: a_eia@msn.com Avdeling Kristiansand ogmobil: omegn: Tlf.: 69 33 23 20, 92 23 17 56 Leder: Kari J. Solås Øystein Holmelid Leder: LeniEpost: Irenejorunnarnesen@gmail.com Borø, Postadr.: Postboks 311, 5501 Haugesund 3: Rita Lill Storås 1:Varamedlem Reidun Westergren Tlf: 91 Varamedlem 38 50 75 Postadr.: Eikeheiveien 20, 4640 Søgne Edderdunvegen 301, 9013 Tromsø Tlf.: 52 83 03 12 Toftelandsvegen 2, 4640 Søgne Tlf.: 38 05 02 05, mobil: 90 10 99 47 E-post: oystein@kroniskesmerter.no Tlf.: 905 45 078Tlf: 77 69 91 08/992 75 863 Mobil: 94 arlen@broadpark.no 86 63 19 Epost: Epost: ritastoras@hotmail.no

Varam 3: 2: Åse Hagen RegineVaramedlem Ihlen Dalveien 28, 4070 Randaberg Tlf: 90 63 02 13 Tlf.: 408 45 915 E-post:Epost: regine@kroniskesmerter.no a_eia@msn.com

Vara 4:Varamedlem 3: Rita Lill Storås 301, 9013 Tromsø Jorunn Edderdunvegen Arnesen 77 56 69 91 08/992 75 863 Tlf: 92 Tlf: 23 17 ritastoras@hotmail.no E-post:Epost: jorunn@kroniskesmerter.no

28

E-post: Avdeling Østfold: fks.haugesund@kroniskesmerter.no

FKS Oslo og omegn

: 983983219

http://www.facebook.com/kroniskesmerter

Leder: Jorunn Arnesen Postadr.: Boks 227, 1620 Gressvik Tlf.: 69 33 23 20, mobil: 92 23 17 56 Epost: jorunnarnesen@gmail.com

http://www.facebook.com/kroniskesmerter

Glimt 2/2012 • www.kroniskesmerter.no

Glimt nr. 1 - 2016  
Glimt nr. 1 - 2016  

Medlemsblad for Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS).

Advertisement