__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Środa 8 OC 5 OC

Dzień: Noc:

Czwartek

Piątek

Dzień: 7 C Noc: 1 OC

Dzień: 6 OC Noc: 3 OC

ŚRODA, 9-17 GRUDNIA 2015 R.

WYDANIE SPECJALNE. NASZ TERMINAL LNG

WWW.KRONIKI-PORTOWE.PL

O

POLSKIE WYDANIE NR 49 (64), ISSN 2391-9914 GAZETA ZAWSZE BEZPŁATNA

Pływające giganty dostarczą nam gaz Sprawdź dlaczego będzie ogień na wieży wydmuchów

ll Wieża w świnoujskim terminalu LNG zostanie uruchomio-

na wraz z rozruchem terminalu. Będzie to jedyny moment, kiedy w tym miejscu zobaczymy ogień. Zwykle przy procesie rozruchu tego typu instalacji, przez kilka dni od przypłynięcia pierwszego metanowca widać ogień z wieży. W przyszłości będzie ona jedyStrona 4 nie tzw. wydmuchem.

Terminal nasza duma ll Terminal to nie tylko dwa masywne zbiorniki, kilometry ruro-

ciągów, falochron, użyta przy budowie skomplikowana technologia, służąca do regazyfikacji skroplonego gazu. Dla mieszkańców Strona 2 Świnoujścia to zdecydowanie dużo więcej.

Rozgrzewająca moc LNG, czyli skąd mamy to ciepło ll Skąd się bierze ten płomień podgrzewający wodę w kuchen-

ce gazowej czy piecyku? Zapraszamy do przeżycia z nami niesamowitej podróży, jaką przebywa gaz, paliwo bez którego nasza Strona 5 codzienność mogłaby wyglądać zgoła inaczej.

Q-Flex − nowoczesny i bezpieczny ll 11 grudnia, do Świnoujścia przypłynie pierwszy metanowiec – ogromny, nowoczesny statek wypełniony skroplonym gazem ziemnym. To historyczny moment nie tylko dla naszego regionu, ale i całego kraju, bowiem pierwszy w tej części Europy terminal Strona 3 LNG wzmocni polską energetyczną niezależność. 


2

WYDANIE SPECJALNE

KOMENTARZ

Terminal nasza duma

ll Z przekonaniem pole-

cam lekturę specjalnego wydania „Kronik Portowych” – pod tytułem „Nasz Terminal LNG”, poświęconego terminalowi LNG, który niebawem przyjmie pierwszą dostawę skroplonego gazu ziemnego. Już w pierwszej połowie grudnia do Świnoujścia zawinie metanowiec z Kataru, z dostawą skroplonego gazu ziemnego, która posłuży do rozruchu terminalu. A po procesie regazyfikacji gaz przetworzony w Waszym mieście trafi do polskich domów. A może być odbierany z dowolnego kierunku na kuli ziemskiej. Moment pierwszej, kluczowej dostawy to dobra okazja do refleksji ale i podziękowań. Za sąsiedzką przychylność dla budowy, za roztropność podpowiedzi, jakie od Państwa otrzymywaliśmy, za mądrość dialogu społecznego. Dzisiejszy kształt terminalu LNG – inwestycji nowoczesnej i spełniającej najwyższe światowe standardy – w dużej mierze zależy od umiejscowienia jej w realiach Waszego miasta i regionu – z zachowaniem szacunku dla środowiska, przyrody, ludzi i bezpieczeństwa, spełniającego najwyższe, wręcz wyśrubowane normy. Jestem przekonany, że terminal stanie się dobrą, światową marką – wizytówką Świnoujścia i pozytywnym impulsem dla gospodarki regionu.  l Jan Chadam Prezes Zarządu spółki Polskie LNG S.A.

działania. Zdecydowano się na przyjęcie modelu współpracy, w którym inwestor najpierw poznaje oczekiwania interesariuszy, na wszystkie odpowiada i dopiero na tej podstawie podejmuje decyzje w zakresie ewentualnego zaangażowania i wsparcia. Taki model współpracy nazywamy jest Dialogiem Społecznym. To rozwiązanie dużo korzystniejsze niż wspieranie przypadkowych inicjatyw czy finansowanie projektów narzucanych społeczności lokalnej przez sponsorów. Dziś mieszkańcy Świnoujścia dostrzegają i pozytywnie oceniają inicjatywy podejmowane przez Polskie LNG. Jak wynika z badań TNS Polska, szczególnie wysoką ocenę zyskały te związane ze wspieraniem lokalnych atrakcji turystycznych (Muzeum Obrony Wybrzeża w Forcie Gerharda, Podziemne Miasto Bateria Vineta, Latarnia Morska) oraz realizacja ważnych dla miasta inwestycji infrastrukturalnych (zbudowane już: strefa rekreacyjna przy MDK Warszów i parking przy ul. Ku Morzu oraz powstająca Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza przy ul. Barlickiego). 60 procent świnoujścian uznaje je za pozytywy w rozwoju regionu.

w Świnoujściu – współfinansowało Polskie LNG. Gdyby nie udział w rewitalizacji Polskiego LNG, nie moglibyśmy oglądać tego wyjątkowego zabytku w Świnoujściu – mówi Piotr Piwowarczyk, gospodarz Fortu Gerharda i dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża. I dodaje: Tak olbrzymia inwestycja, jaką jest terminal, musi wpływać na swoje bezpośrednie otoczenie. Wyzwanie stanowi jednak to, by ll Aktywność spółki Polskie LNG, odpowiedzialnej za jego było to harmonijne sąsiedztwo budowę, nie ogranicza się do i partnerskie traktowanie się prowadzenia działalności bizw relacjach między inwestorem nesowej. Polskie LNG patrzy a społecznością lokalną, z któreszerzej i widzi więcej, dlatego to zadania inwestor wywiągo tak szeroko rozwija aktywzuje się nienagannie. Dobrym ną odpowiedzialność, stając przykładem jej efektów jest się, jak mówi prezydent Świrozwój instytucji, którą reprenoujścia Janusz Żmurkiewicz, zentuję, czyli Muzeum Obrowspółanimatorem życia spony Wybrzeża znajdującego się łeczno-gospodarczego w rew bezpośrednim sąsiedztwie gionie. Czyli po prostu dobrym terminalu. sąsiadem. We wrześniu uczniowie ze Kilkuletnie zaangażowanie świnoujskich szkół mogli wziąć spółki Polskie LNG w dziedziudział w interaktywnej wystanach: kultura, sport, edukacja, wie „Umysł przyłapany”, sprobezpieczeństwo, wsparcie inwadzonej przez Polskie LNG frastrukturalne doprowadziło ze stołecznego Centrum Nado sytuacji, że jej działalność uki Kopernik. Wystawę, któw Świnoujściu postrzegana ra zastawia pułapki na umysł jest bardzo pozytywnie. Jak to i pozwala przyłapać go na wiesię udało w tak krótkim czasie? lu sztuczkach, eksponował Punktem wyjścia było przeMiejski Dom Kultury. Równie prowadzenie badań opinii puintensywnie PLNG inwestuje blicznej w 2010 roku – mówi w lokalny sport, dzięki temu na Maciej Mazur, dyrektor Biu- l Dla kultury i sportu wsparcie mogą liczyć piłkarze ra Komunikacji Korporacyjnej Dzięki terminalowi świno- z UKS Prawobrzeże oraz siatkaPolskiego LNG. Dowiedzieli- ujścianie mogą poszczycić rze z klubu MMKS Maraton. śmy się, co Świnoujścianie wie- się posiadaniem jedynego dzą o naszej inwestycji, czego w Europie cudu techniki mili- l Wsparcie dla się obawiają, jakie mają wąt- tarnej – armaty PAW 600, któprawobrzeża pliwości, z czego są dumni. Do- rej remont – po wyciągnięciu Jako że terminal powstaje stosowaliśmy do tego nasz plan działa z kanału portowego na prawobrzeżnej dzielnicy

Terminal to nie tylko dwa masywne zbiorniki, kilometry rurociągów, falochron, użyta przy budowie skomplikowana technologia, służąca do regazyfikacji skroplonego gazu. Szczególnie dla mieszkańców Świnoujścia to dużo więcej.

Szanowni Mieszkańcy Świnoujścia, Drodzy Państwo,

Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

SPEKTAKULARNOŚĆ TERMINALU wypowiedź Piotra Kurzawy Dyrektora Projektu Terminal LNG to budowa spektakularna nie tylko ze względu na jej rozmiar. Jest widoczna z każdego punktu Świnoujścia, daleko z morza, oddziałuje na społeczność lokalną i gospodarkę całego kraju. Duma z postawionego obiektu jest wpisana w zawód budowlańca, dlatego że można go pokazać potem znajomym, rodzinie, powiedzieć że przyłożyło się rękę do postawienia takiego kolosa. Cieszy mnie również to, że w trakcie odbiorów potwierdzone zostały wyniki kontroli, potwierdzono najwyższy standard budowy terminalu, dzięki temu wszystkie elementy będą bez przeszkód działać zgodnie z przeznaczeniem. Cała armia ludzi miała wkład w tę budowę i zapewne wszyscy są z tego dumni.

Świnoujścia – Warszowie, relacje z najbliższymi sąsiadami powinny układać się jak najlepiej. To dlatego 1 maja na Warszowie odbyła się „Wielka majówka z piratami”, inaugurująca działalność strefy rekreacyjnej w całości sfinansowanej przez spółkę Polskie LNG. Kosztowała ponad milion złotych. Najbardziej zadowolone z otwarcia strefy są dzieci z pobliskiego Przedszkola Miejskiego nr 9, które dzięki niej zyskały niepowtarzalny plac zabaw. Dostajemy wsparcie i pomoc od Polskiego LNG, zarówno jeśli chodzi o przedszkole, jak i ognisko wychowawcze – mówi Renata Bujak, dyrektor placówki. Dzięki spółce udało się sfinansować i doposażyć kilka sal do terapii dla najmłodszych. Kolejną inwestycją zrealizowaną dzięki wsparciu spółki Polskie LNG jest parking dla ponad setki aut oraz wygodne zejście na plażę na wyspie Wolin. Na parkingu powstało 114 miejsc dla samochodów osobowych. Jest też teren przeznaczony na postój czterech autobusów. Do parkingu prowadzi odnowiony odcinek ulicy Ku Morzu, wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. To inwestycja na poziomie, którego oczekiwali i turyści, i mieszkańcy – mówi Mariusz Fryska, dyrektor świnoujskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji administrującego plażą. W końcu przy plaży na prawobrzeżu mamy infrastrukturę z prawdziwego zdarzenia – drogę, chodnik, lampy. Następne plany Polskiego LNG, to zakończenie budowy jednostki straży pożarnej na

Warszowie oraz kompleksowa przebudowa ulicy Ku Morzu. Ulica zostanie przebudowana w całości już po zakończeniu projektu budowy terminalu LNG oraz uchwaleniu przez miasto nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. l Edukacja, rozwój

i bezpieczeństwo Dokładamy też starań na polu związanym z edukacją i bezpieczeństwem – podkreśla Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG. Dlatego współpracujemy również z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Fundacją Zawsze Bezpieczni. W ramach projektu Bezpieczne miasto, pod okiem fachowców, prowadzone są zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów, nauczycieli, kierowców komunikacji autobusowej oraz turystów, a także profesjonalne szkolenia dla strażaków, pielęgniarek i ratowników medycznych. Również powołanie Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych Polskiego LNG jest efektem współpracy spółki z mieszkańcami, samorządem lokalnym oraz wszystkimi stronami zainteresowanymi rozwojem Świnoujścia. Fundusz zapewnia obiektywny, niezależny podział środków na wsparcie najbardziej pożytecznych i przyszłościowych pomysłów. Za dobrą ideę można otrzymać 5 tys. zł dofinansowania, a za rozdział środków odpowiedzialna jest Rada Funduszu. l

TERMINAL NA STAŁE WPISUJE SIĘ W KRAJOBRAZ NASZEGO MIASTA wypowiedź Janusza Żmurkiewicza Prezydenta Świnoujścia

Inwestycja budowy terminalu odbioru skroplonego gazu ziemnego od początku budziła wiele emocji. To nie tylko pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, ale też w tej części Europy. Dzięki terminalowi LNG będzie można odbierać gaz z praktycznie każdego miejsca na świecie. Choć inwestor miał do wyboru kilka dużych miast naszego wybrzeża, swoją uwagę od początku kierował na Świnoujście. Znalazł tu przychylny klimat dla tej inwestycji, a tym samym Świnoujście stało się jednym z najbardziej strategicznych miejsc na energetycznej mapie Polski. Dziś terminal wpisuje się na stałe w krajobraz naszego Miasta, nie tylko dzięki widocznym budowlom, które zostały na jego terenie zlokalizowane, ale przede wszystkim dzięki wielu inicjatywom prospołecznym, oświatowym, kulturalnym i rekreacyjnym. Polskie LNG stało się prawdziwym mecenasem czy wręcz współanimatorem życia społeczno-gospodarczego zachodniopomorskiego regionu. Mam nadzieję, że tak już pozostanie.


Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDANIE SPECJALNE

ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

3

Q-Flex − nowoczesny i bezpieczny

Jeszcze w tym roku, 11 grudnia, do Świnoujścia przypłynie pierwszy metanowiec – ogromny, nowoczesny statek wypełniony po brzegi skroplonym gazem ziemnym. To historyczny moment nie tylko dla naszego regionu, ale i całego kraju, bowiem pierwszy w tej części Europy terminal LNG wzmocni naszą energetyczną niezależność.

TERMINAL LNG

Świnoujska inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie. ll Do portu w Świnoujściu

przypłynie metanowiec typu Q-Flex, prawdziwy morski gigant, najnowocześniejsza jednostka w swojej klasie. Ma pojemność do 216 tys. metrów³, zanurzenie 12,5 m, szerokość 50 m i długość aż 315 m, a więc tyle co długość stadionu Wembley. Tego rodzaju, posiadające monstrualne rozmiary jednostki, transportują skroplony gaz ziemny w gigantycznych zbiornikach-termosach, w których LNG utrzymywany jest w temperaturze wrzenia (-162ºC). Zbiorniki przechowujące LNG budowane są z najwyższej jakości stali, a całość zabezpieczona jest złożoną warstwą izolacji. Dla zachowania najwyższych standardów metanowce wyposażone są m.in. w podwójne kadłuby oraz systemy bezpieczeństwa, aby utrzymywać bardzo niską temperaturę oraz by chronić surowiec przed nagrzaniem. Na metanowcu, który zawita u nas już za niecały miesiąc zmieściłyby się aż cztery samoloty typu Jumbo Jet. Tego typu statki są znacznie większe od tych dotychczas obsługiwanych przez port w Świnoujściu, dlatego konieczna była budowa nowego

falochronu, a tym samym modernizacja całego basenu portowego. Gaz dostarczy nam największy producent LNG na świecie oraz operator największej floty metanowców – firma Qatargas – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej spółki Polskie LNG. Qatargas z siedzibą w Doha jest największym na świecie producentem gazu płynnego. Katarski potentat dysponuje siedmioma instalacjami skraplającymi, z czego cztery to największe instalacje tego typu na świecie. Qatargas ma też własną rafinerię, instalacje do regazyfikacji surowca, a także flotę metanowców. Jego statki zaopatrują terminale w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w USA, Korei Południowej, Japonii i Indiach. Skroplony gaz ziemny LNG ma objętość około 600 razy mniejszą niż w stanie gazowym (naturalnym), to dlatego koszty jego transportu na duże odległości i magazynowania są niższe niż gazu ziemnego. Jeden metanowiec typu Q-Flex w czterech zbiornikach mieści 216 tys. metrów³ skroplonego gazu. Po zamianie go w stan gazowy (czyli po tzw. regazyfikacji) do systemu gazociągów wtłoczonych zostanie więc prawie 120 mln m³ gazu. Z Kataru do Polski metanowiec będzie płynął około trzech tygodni. Podczas podróży jego

zbiorniki będą działać niczym 36 godzin, jedynie termos. Po przybyciu na miej- pierwszy rozładunek sce, statek zostanie zacumo- potrwa wyjątkowo dłużej (okowany do specjalnej konstrukcji ło 12 dni). Wówczas ciekłe pazespolonej z falochronem. Ten liwo jest przesyłane do dwóch, nowo wybudowany w Świno- wybudowanych na lądzie, speujściu ma trzy kilometry długo- cjalnych zbiorników. Te w świści i jest jednym z najdłuższych noujskim terminalu mają po falochronów w Europie. Po za- 160 tys. m³ pojemności, co cumowaniu statku, rury na oznacza, że zmieści się w nich specjalnych wysięgnikach zawartość jednego całego mepodłączane są do zbiorników tanowca i połowy kolejnego. i rozpoczyna się wypompowy- W terminalu, LNG poddawawanie gazu. Proces ten stan- ny jest procesowi regazyfikadardowo trwać będzie od 24 do cji poprzez ogrzewanie (rury

Droga do niezależności energetycznej Polski ll W 2016 r. uruchomiony

dywersyfikacja dostaw suzostanie pierwszy polski ter- rowca. Terminal będzie mógł minal. Będzie to historyczny przyjmować dostawy prakmoment dla kraju, a także je- tycznie z każdej części świata. den z najważniejszych kroków Przetwarzany w Świnoujściu w drodze do uniezależnienia gaz pokryje 30% rocznego zasię od dostaw gazu ze wscho- potrzebowania kraju na enerdu. Kluczowa będzie tutaj gię.

Własny terminal LNG pozwoli również Polsce umocnić się na światowej mapie producentów i dostawców energii, staniemy się ważnym graczem na międzynarodowej arenie energetycznej. l

zciekłym paliwem o temperaturze minus 162ºC są zanurzone w zbiorniku z ciepłą wodą), a następnie przesyłany dalej gazociągami. Świnoujski terminal będzie pierwszym na Bałtyku odbiorcą katarskiego gazu. Kontrakt opiewa na dostawę ok. 1,5 mld m³ LNG rocznie przez 20 lat. Rocznie będziemy

przyjmować 5 mld m³ surowca, taka ilość może zaspokoić nawet 30 procent krajowego zapotrzebowania na błękitne paliwo. Gdyby do dwóch istniejących zbiorników dobudować trzeci, gazoport mógłby zaspokajać nawet połowę naszego zapotrzebowania na gaz. l

Pierwszy transport LNG miał miejsce w 1959 roku z Lake Charles w Luizjanie (USA) do Canvey Island (Wielka Brytania). Do przetransportowania gazu wykorzystano wówczas przebudowany transportowiec z okresu II wojny światowej – „The Methane Pioneer”. Pierwszy metanowiec został zbudowany w 1964 roku w Barrow-in-Furness w Wielkiej Brytanii. Okręt nosił nazwę: „Methane Princess”, co znaczy: Metanowa Księżniczka. Obecnie po wodach całego świata pływa ponad 350 metanowców. W sumie metanowce przewożą LNG pod banderą ponad 20 krajów świata. Blisko trzy czwarte wykorzystywanych obecnie jednostek zostało wybudowanych po 2000 r. Pracują na nich załogi o najwyższych kwalifikacjach, z których duża część to oficerowie, którzy posiadają dodatkowe uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa transportu. Największy metanowiec świata typu Q-Max tankuje 266 tys. m³ gazu, jest długi na 345 m, szeroki na 53,8 m, a jego zanurzenie to 12 m. Q-Flex, który przypłynie do Świnoujścia, jest niewiele mniejszy.

KAMIENIE MILOWE W DRODZE DO REALIZACJI INWESTYCJI 2006

2008

2009

2009

2010

2015

Rada Ministrów podjęła uchwałę ws. działań przygotowujących decyzje inwestycyjne i handlowe w zakresie budowy terminalu.

Rada Ministrów przyjmuje uchwałę o uznaniu terminalu za inwestycję strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Parlament uchwala ustawę o inwestycjach związanych z pierwszym polskim terminalem LNG.

Podpisanie umowy ze spółką Qatargas ws. dostaw LNG do terminalu. Na jej mocy Polska otrzymywać będzie 1 mlnton rocznie przez okres 20 lat.

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę terminalu z wybranym wykonawcą.

Pierwsze zawinięcie metanowca w ramach procesu uruchomienia terminalu.


4

WYDANIE SPECJALNE

Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

Sprawdź dlaczego będzie ogień na wieży wydmuchów Wieża wydmuchów ruszy wraz z rozruchem świnoujskiego terminala.

Wieża w świnoujskim terminalu LNG zostanie uruchomiona wraz z rozruchem terminalu. Będzie to jedyny moment, kiedy w tym miejscu zobaczymy ogień. Sytuacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Zwykle przy procesie rozruchu tego typu instalacji, przez kilka dni od przypłynięcia pierwszego metanowca widać ogień z wieży, która w przyszłości będzie jedynie tzw. wydmuchem. l Do czego służy

Terminal najwyższych standardów WYWIAD Nadrzędnym celem inwestora – spółki Polskie LNG – jest dochowanie najwyższej staranności i utrzymanie doskonałej jakości prac, by po oddaniu terminalu do użytku mógł on bez zakłóceń być eksploatowany przez wiele kolejnych lat – mówi dyrektor Pionu Budowy Terminalu Piotr Kurzawa. ll Terminal LNG w Świnouj-

wieża wydmuchów? Jej podstawowym zadaniem będzie – tylko w razie zaistniałej konieczności – uwalnianie do powietrza części gazu, aby zapewnić utrzymywanie w całej instalacji prawidłowego ciśnienia. Obiekt będzie używany sporadycznie na zasadach „wentyla bezpieczeństwa”. Uwalnianie gazu będzie odbywać się w sposób całkowicie kontrolowany. To proces bezpieczny, gdyż gaz ziemny unosi się w powietrzu, nie powodując zagrożenia wybuchem czy pożarem, bez szkody dla środowiska. Wśród obiektów świnoujskiego terminalu wieża wydmuchów jest najwyższym

punktem części naziemnej. Jej w zależności od ilości wyrzu- generowanego przez pracująwysokość to 62,5 m. Ustępuje canego gazu, i będzie wahać cą piłę łańcuchową lub wirnik w wysokości naszej latarni, któ- się od 10 do 20-kilku metrów. helikoptera. Jednak już niecara – jako najwyższa na polskim Jest to przewidywany termin ły kilometr od wieży odczuwalwybrzeżu, ma 65 metrów. testów terminalu i planowanej ny hałas równorzędny będzie wysyłki gazu do sieci. Następ- temu, który wydaje zwykły odny etap to zapalenie flary po kurzacz lub to, co słyszymy we l Jak będzie wyglądało jej odpalenie? wizycie drugiego metanowca wnętrzu restauracji. Jeszcze pół Wieża wydmuchów ruszy wraz w Świnoujściu. Wówczas za- kilometra dalej hałas porównyz rozruchem świnoujskiego ter- kładane jest, że płomień rów- walny będzie jedynie do szumu minalu LNG. Co to oznacza? Po- nież nie będzie większy jak 10 w wypełnionym ludźmi biurze. czątkowo, jak wspomnieliśmy, -20 metrów. Akcja uruchomienia wieży z jej szczytu będzie wydobywał To widowiskowe zjawisko została szczegółowo zaplanosię słup ognia. Wystartuje trzy generuje konkretny poziom wana i zostanie przeprowadzodni po przybyciu do Świnouj- hałasu, w zależności od masy na pod ścisłą kontrolą oraz przy ścia pierwszego metanowca, wypuszczanego gazu i wyso- wsparciu niezbędnych służb. czyli w połowie grudnia. Przez kości słupa ognia. Tylko przy Jej odpalenie zostanie zapewne pierwsze 5 dni słup ognia bę- samej wieży przewidywany potraktowane przez mieszkańdzie większy – dochodzący poziom hałasu wynosić będzie ców Świnoujścia jako symbodo ponad 38 metrów. Później do 115 dB, co jest równorzędne liczna data rozruchu terminalu jego wysokość zmniejszy się, z hałasem zbliżonym do tego LNG. l

BEZPIECZNY TERMINAL LNG KORYTARZ TECHNICZNY Pas oddzielający terminal od plaży i wody, zachowany dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego flory i fauny

FALOCHRON

METANOWIEC

Funkcja osłonowa dla metanowców wpływających do terminalu LNG

Najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa funkcjonujące w transporcie morskim

WIEŻA WYDMUCHÓW Gwarantuje bezpieczną eksploatację terminalu LNG. W przypadku ewentualnego uwolnienia gazu nie są emitowane żadne substancje szkodliwe dla środowiska

ZBIORNIKI NA LNG

JEDNOSTKA RATOWNICTWA GAŚNICZEGO

PAS ZIELENI Wał o wysokości 6 m od strony zabudowań w dzielnicy Warszów z nasadzonymi drzewami i krzewami, chroniący przed hałasem

Bezpośrednio przy terenie terminalu zostanie zlokalizowana nowo wybudowana siedziba jednostki straży pożarnej, która zapewni bieżące bezpieczeństwo przeciwpożarowe całej dzielnicy Warszów

Są idealnie izolowane – zapewniają bezpieczeństwo poprzez powszechnie stosowane w UE magazynowanie typu full-containment. Składają się z dwóch zbiorników: wewnętrznego wykonanego z niklu oraz zewnętrznego – z betonu. Świetnie realizują funkcję termosu, który ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo poprzez utrzymanie temperatury -162 °C

ściu jest tuż przed rozpoczęciem etapu eksploatacji. Tak skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne i budowlane zapewne obwarowane jest szeregiem przepisów i norm? Terminal do przeładunku LNG w Świnoujściu powstaje zgodnie z najwyższymi normami jakościowymi, które w Polsce regulowane są precyzyjnie przez obowiązujące przepisy. Zapisy, pozwalające na egzekwowanie odpowiedniej jakości wykonanych prac na każdym etapie realizacji, zostały wprowadzone przez inwestora - spółkę Polskie LNG – już podczas przetargu, a doprecyzowane na etapie zawierania umowy z wykonawcą. W trakcie budowy terminalu nie było praktycznie obszarów prac niezabezpieczonych normami, które dotyczą m.in. zbiorników kriogenicznych czy poszczególnych urządzeń. Budowa terminalu LNG jest inwestycją na tyle wymagającą, że każdy szczegół musi zostać dokładnie sprawdzony, niezależnie od tego czy dotyczy prac budowlanych, składowania materiałów, instalacji, czy spraw formalnych, związanych m.in. z koniecznością uzyskiwania zatwierdzeń i pozwoleń na bardzo wielu etapach prac. Nadzór inwestora nad jakością prac realizowany był wielostopniowo. Stale czuwają nad nim służby kontroli jakości bezpośredniego podwykonawcy, potem kolejno – służby kontroli jakości wykonawcy, Transportowy Dozór Techniczny oraz Nadzór Inwestorski, który sprawowany jest przez norweską firmę Multiconsult Group. Kontroli jakości poddane zostały z pozoru nawet tak nieskomplikowane czynności jak malowanie czy obsiew trawy. Natomiast część instalacji terminalu poddawana jest certyfikacji - procedurze oceny zgodności, którą

realizuje Jednostka Notyfikowana (TUV Nord Hamburg). To pewnie setki tysięcy dokumentów? Dokumentacja powstała w rezultacie kontroli, to w chwili obecnej 120 tysięcy dokumentów potwierdzających najwyższą jakość poszczególnych elementów prac w terminalu. Docelowo będzie ich 160 tysięcy. W trakcie realizacji inwestycji odbyło się około 50 000 inspekcji.

Nadrzędnym celem inwestora – spółki Polskie LNG – jest dochowanie najwyższej staranności i utrzymanie doskonałej jakości prac, by po oddaniu terminalu do użytku mógł on bez zakłóceń być eksploatowany przez wiele kolejnych lat. Mieszkańcy Świnoujścia początkowo obawiali się, że sąsiedztwo takiego kolosa, jakim jest terminal. Czy budowa może negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne? Ze strony mieszkańców pojawiały się różnego rodzaju obawy dotyczące wpływu terminalu na środowisko naturalne, ale to po prostu obawa przed czymś nowym, charakterystyczna przecież dla nas wszystkich. Oddziaływanie terminalu na środowisko nie niesie za sobą żadnego ryzyka ani zagrożenia. W oparciu o uzyskane decyzje środowiskowe Polskie LNG przygotowało program zawierający wytyczne dotyczące nadzoru przyrodniczego nad realizowanymi pracami. Stale prowadziliśmy konsultacje z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, organizacjami ekologicznymi. W trakcie budowy nie pojawiły się żadne głosy sprzeciwu z ich strony. Sposób nadzoru środowiskowego został także zdefiniowany na nadchodzący okres eksploatacji terminalu. Wszystko odbywa się w zgodzie z obowiązującymi normami i poszanowaniem najwyższych standardów. l


WYDANIE SPECJALNE

Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

5

Rozgrzewająca moc LNG, czyli skąd mamy to ciepło Po raz pierwszy ludzkość odkryła praktyczne zastosowanie gazu w 900 roku naszej ery. Od tej pory minęło sporo ponad tysiąc lat i dziś jest to podstawowe paliwo służące do ogrzewania naszych domów. W jaki sposób gaz trafia do naszych kuchni? To długa i skomplikowana droga. ll Rozkosz picia świeżo za-

parzonej herbaty potrafi być jedną z milszych chwil wieczoru, kiedy po wielu godzinach pracy siadamy z parującym kubkiem na wygodnej kanapie. Wanna właśnie zapełnia się gorącą wodą, a grzejniki dają tak cudowne ciepło w te chłodne zimowe dni. Prawda, że to wspaniały sposób na relaks? Nawet przez moment nie musimy wtedy zastanawiać się, skąd się bierze ten płomień podgrzewający wodę w kuchence gazowej czy piecyku. Chociaż nie, może jednak zastanówmy się przez chwilę. Chodzi przecież o gaz, paliwo bez którego nasza codzienność mogłaby wyglądać zgoła inaczej. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na gaz ziemny szybko rośnie na całym świecie. Szacuje się, że w 2020 r. przekroczy popyt na ropę.

l Gaz na 60 lat

Gaz ziemny to naturalne paliwo kopalne, zwane również „błękitnym paliwem”, wydobywane ze złóż znajdujących się głęboko w skorupie ziemskiej. W przyrodzie występuje samodzielnie lub towarzyszy złożom ropy naftowej czy węgla kamiennego. Brytyjski koncern BP szacuje, że na koniec 2012 r. światowe zasoby gazu wynosiły 187,3 bln m³. Według analityków przy obecnej skali wydobycia gazu, jego zasoby starczą światu na 56 lat, jednak koszty wydobycia nowych zasobów będą systematycznie rosnąć. W zasobach gazu przodują Rosja, Iran i Katar, zaś największym producentem gazu ziemnego w Europie Północnej jest Norwegia, która bogaci się dzięki złożom pod dnem Morza Norweskiego oraz Północnego. Do Polski najwięcej gazu płynie rurociągami z Rosji, ale dzięki naszemu terminalowi LNG będziemy mogli sprowadzać paliwo z różnych stron świata. Potem trafi on do naszych domów, ale najpierw… l Zanim do nas trafi

Gaz ziemny docierający do końcowego użytkownika znacznie różni się od składu gazu wydobywanego. W stanie naturalnym jest bezbarwną, bezwonną i lżejszą od

powietrza mieszaniną gazów, głównie metanu oraz niewielkiej ilości etanu, propanu, butanu oraz innych związków organicznych i mineralnych. Po wydobyciu poddawany jest różnym procesom chemicznym, w wyniku których staje się produktem końcowym odpowiednim do transportu gazociągami oraz użytkowania przez urządzenia zasilane tym paliwem. Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym. Jego wydobycie, transport oraz magazynowanie odbywają się w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, w postaci... płynnej. A właścia przy jego spalaniu powsta- wie skroplonej. Skraplanie je znacznie mniej dwutlenku gazu ziemnego wiąże się z barwęgla niż w przypadku spala- dzo dokładnym jego oczysznia ropy naftowej czy węgla. czeniem, m.in. z dwutlenku Dodatkowym jego atutem jest węgla, propanu-butanu, helu, czystość, komfort użytkowania azotu. Gaz ten jest też osuszany, oraz niskie koszty wytwarzania pozbawia się go w ten sposób energii. całkowicie wilgoci. To bardzo Eksperci nie mają wątpliwo- czyste paliwo: w 95 proc. skłaści, że XXI wiek będzie należał da się z metanu, a tylko 5 proc. do LNG, czyli gazu skroplo- stanowią inne składniki. Gaz nego. Dzięki tej przełomowej LNG ma liczbę oktanową 130 technologii cenny surowiec (dla porównania benzyna premoże być transportowany mium ma 98 oktanów). – zarówno drogą morską, jak i lądową – w dowolne miej- l Niesamowita podróż z pól sce na świecie. LNG, z ang. gazowych pod strzechy Liquefied Natural Gas, to po Wydobycie, skroplenie, transprostu gaz ziemny – czysty, port i regazyfikacja LNG to bezbarwny i bezwonny, a do skomplikowany proces, wytego całkowicie nietoksycz- magający zastosowania najnony i niekorozyjny. Z tym, że wocześniejszej techniki. Droga

LNG zaczyna się na polach ga- przepompowany do metazowych Kataru (stamtąd gaz nowców. Największe z nich będzie trafiał do Świnoujścia), – Q-Max – zabierają nawet Algierii czy Nigerii, a kończy 266 tys. m³ gazu, nieco mniejw wielkich terminalach Azji sze – Q-Flex, które będą przyi Europy. Idealną czystość gazu woziły LNG do Świnoujścia uzyskuje się w procesie skra- – 216 tys. m³. Po dostarczeniu plania, który odbywa się w spe- na miejsce ciekłe paliwo jest cjalnych terminalach LNG, do przesyłane rurociągami do spektórych gaz naturalny, w po- cjalnych zbiorników (w świnostaci lotnej, dostarczany jest ujskim terminalu są takie dwa). z pól gazowych. Istnieją trzy Potem LNG jest poddawany podstawowe metody skrapla- procesowi regazyfikacji, czyli nia. W skrócie polegają one na ponownego przekształcenia ochładzaniu gazu puszczonego w gaz w postaci lotnej. Dokopod odpowiednim ciśnieniem nuje się tego poprzez ogrzai oczyszczonego z dwutlen- nie surowca w stanie ciekłym. ku węgla i wody. W termina- Następnie gaz przesyłany jest lu skraplającym gaz zostaje gazociągami do odbiorców… schłodzony do temperatury i wtedy na stole pojawia się gowrzenia metanu, czyli -162⁰C, rąca herbata, w wannie ciepła a następnie z wielkich zbior- woda, a z grzejników bije przyn i k ó w k r i o g e n i c z n y c h jemne ciepło… l

KILKA DAT Z GAZEM W TLE

3

II w p.n.e. Chińczycy wiercą pierwszy otwór wydobywczy na złożu gazu

4

1

900 r.

Po raz pierwszy ludzkość odkrywa praktyczne zastosowanie dla gazu ziemnego

1821 r.

William Hart wierci w Stanach Zjednoczonych pierwszy otwór poszukiwawczy. 5 lat później gaz zasila już miejskie latarnie

1883 r.

Profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu udaje się skroplić tlen i azot z powietrza atmosferycznego

1895 r.

Von Linde przeprowadził proces skraplania gazu (powstało LNG)

1971 r.

W Bostonie powstaje pierwszy w USA komercyjny terminal do importu LNG

1997 r.

Katar, obecny potentat w transporcie LNG, buduje pierwsze instalacje skraplające

2015 r.

W Świnoujściu uruchomiony zostaje pierwszy w tej części Europy terminal do odbioru i regazyfikacji gazu ziemnego

2 5

TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU – JAK TO DZIAŁA?

6

Gaz ziemny to naturalne paliwo kopalne, wydobywane ze złóż w głębi ziemi. LNG (ang. Liquefied Natural Gas) to ten sam gaz ziemny, tyle że oczyszczony i skroplony. Uzyskuje się go w wyniku zaawansowanego technologicznie procesu skraplania, który polega na schłodzeniu gazu ziemnego do temperatury -162 °C.

7

W wyniku tego procesu gaz zmienia swój stan skupienia z lotnego w ciekły i zmniejsza swoją objętość aż 600-krotnie.LNG składa się w 95 proc. z metanu, nie ma barwy i zapachu, jest przyjazne dla środowiska.

8

Jest to paliwo bezpieczne i ekologiczne, jego spalanie emituje o połowę mniej CO2 niż węgiel kamienny czy brunatny.

LEGENDA

— gaz naturalny

9

— LNG

1

Falochron – najdłuższy w Europie o długości 3 km, stanowi osłonę zewnętrzną dla portu w Świnoujściu.

4

Estakady – LNG jest przesyłany rurociągami, ułożonymi na estakadach. Najdłuższa z nich ma 1,5 km (łączy część morską i lądową inwestycji).

7

Sterownia – mózg instalacji, stąd kontroluje wszystkie procesy zachodzące w terminalu LNG („control room”).

2

Metanowiec – specjalny statek przeznaczony do transportu LNG. Jego długość może dochodzić nawet do 315 m.

5

Zbiorniki LNG – dwa kriogeniczne zbiorniki do magazynowania skroplonego gazu ziemnego w temp. – 162 °C (każdy o pojemności 160 tys. m3, wysokości 52 m i średnicy 80 m).

8

Stanowisko załadunku cystern samochodowych – trzy stanowiska do przeładunku LNG na cysterny samochodowe.

3

Platforma rozładunkowa – miejsce rozładunku LNG ze statku, za pomocą 4 ramion o wysokości ponad 20 m.

6

Regazyfikatory – miejsce, gdzie następuje zmiana stanu skupienia LNG z płynnego w stan lotny. Dzieje się tak poprzez zanurzenie rur („wężownicy”) z LNG w podgrzewanej wodzie.

9

Stacja pomiarowa wraz z punktem podłączenia do krajowej sieci przesyłu gazu.


6

WYDANIE SPECJALNE

Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

Nasze Świnoujście. Warto tu być. Cykl imprez dla dzieci wpisał się już na stałe do miejskiego kalendarza. Jak działa terminal LNG? Tego i innych ciekawostek można dowiedzieć się podczas cyklicznych spotkań. Eine regelmäßige Veranstaltung für Kinder hat sich bereits fest in den Stadtveranstaltungskalender eingetragen. Wie funktioniert das LNG-Terminal? Diese und andere Neuigkeiten kann man während der regelmäßigen Treffen erfahren. W tegorocznej edycji Dni Twierdzy, plaża zapełniła się polską husarią na koniach. Während der diesjährigen Edition der Tage der Festung wurde der Strand mit polnischen Husaren besucht, die auf dem Pferderücken geritten sind.

Zdrowie to podstawa. Świnoujście to nie tylko plaża, ale także dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych. Unsere Gesundheit ist die Grundlage. Mit der Stadt Świnoujście verbindet man nicht nur den Strand, sondern auch dutzende Kilometer von Radwegen.

Obecność dobrze wyszkolonych ratowników WOPR na plaży gwarantuje bezpieczeństwo wypoczynku. Die Anwesenheit der gut ausgebildeten Rettungsschwimmer gewährleistet am Strand die sichere Erholung.

Każdego roku w sercu dzielnicy Warszów dzieci uczestniczą w imprezach Festynu Rodzinnego organizowanego przez Polskie LNG. Jedes Jahr im Herzen des Stadtteils Warszów nehmen viele Kinder an Familien-Picknicks teil, die von der Gesellschaft Polskie LNG organisiert werden.

Nauka od najmłodszych lat. Jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy wiedzą już 7-letnie dzieci. Unsere kleinsten lernen im frühen Alter, wie man effektiv die Erste Hilfe leisten kann, dis wissen schon die 7-jährigen Kinder.

Wspinać się coraz wyżej. Weekend na Warszowie z Polskim LNG i Festiwalem FAMA przyciąga nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Immer höher klettern. Das Wochenende im Stadtteil Warszów mit der Gesellschaft Polskie LNG und FAMA-Festival lockt nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder.

Wiatr to najczystsza energia, dzięki której ż mogą ścigać się po wodach Zatoki Pomors Der Wind ist die reinste Energie. Dank diese Match Tour teilnehmen, durch das Wasser de


Mittwoch, 9-17 Dezember 2015 Yahr

www.kroniki-portowe.pl

SONDERAUSGABE

WERBEN SIE FǛR IHRE FIRMA BEI UNS! Tel. 510 555 524 E-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

6

Świnoujście. Es lohnt sich hier zu sein.

żeglarze uczestniczący w Polish Match Tour skiej. er Energie können Segler, die an der Polish er Pommerschen Bucht um die Wette segeln.

Gdzie powstają największe kolorowe bańki mydlane? Oczywiście na świnoujskiej plaży Wo entstehen die größten und buntesten Luftblasen? Natürlich an dem Strand in Świnoujście.

Diabły, Neptun i Prozerpina. Dni Morza to kolejna miejska impreza organizowana ze wsparciem Polskiego LNG. Teufel, Neptun und Proserpina. Die See-Tage sind eine andere Stadtveranstaltung, die mit der Unterstützung der Gesellschaft Polskie LNG organisiert werden.

Jak oszukać swój wzrok? Te i inne zagadki ludzkiego umysłu można odkryć podczas plenerowych wystaw organizowanych przy współudziale Centrum Nauki Kopernik. Wie kann man die Augen betrügen? Diese und andere Geheimnisse des menschlichen Geistes kann man während den Open-Air-Ausstellungen entdecken, die mit der Beteiligung des Wissenschaftszentrums Kopernik organisiert werden.

Bezpieczne Miasto. Pierwszy program nauczania pierwszej pomocy na tak wielką skalę. Każda mała świnoujścianka i świnoujścianin wie jak nieść pomoc. Sichere Stadt - das erste Großeinsatzprogramm, das zum Unterricht der Erste Hilfe dient. Jede der jüngsten Einwohnerinnen und Einwohner von Świnoujście wissen, wie man im Notfall helfen kann. Uśmiechnięte zdjęcie ze szczytu zbiornika z gazem LNG? Nic prostszego, wystarczy założyć kask. Lächelnde Gesichter auf dem Foto von der Spitze des LNG-Behälters? Nichts einfacher als das, man muss nur einen Helm aufsetzen.

Setki roześmianych dzieci uczestniczących w Dni Flagi pod świnoujską latarnią morską. Na kolejna edycję zapraszamy w przyszłym roku. Hunderte von lachenden Kindern, die am Tag der Flagge am Leuchtturm in Świnoujście teilnehmen. Für die nächste Veranstaltung laden wir Sin im nächsten Jahr ein.

Kilkuset rekonstruktorów odwiedza każdego roku Świnoujście, aby wziąć udział w sztandarowej imprezie miasta – Dniach Twierdzy. Ein paar Hunderte von Akteuren besuchen jedes Jahr Świnoujście, um an der Hauptveranstaltung - Tage der Festung in unserer Stadt teilzunehmen.


Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Tłumy w schronisku

ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Najnowszy obiekt Uzdrowiska otwarty Ma 60 nowocześnie urządzonych miejsc noclegowych i bazę zabiegową. W poniedziałek uroczystego otwarcia dokonał prezes Dariusz Śliwiński.

Mieszkańcy całymi rodzinami piekli kiełbaski przy ognisku. ll Kilkadziesiąt kilogramów

karmy dla psiaków i kotów, dziesiątki uśmiechniętych świnoujścian i wspaniała atmosfera – tak było w sobotę w świnoujskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. To kolejna taka akcja, mająca zachęcić do częstszych odwiedzin w placówce pomagającej zwierzakom. Sobotnia impreza była także dobrą okazją do podziękowania wolontariuszom za ich bezinteresowną pomoc. Ludzie przyjeżdżali

taksówkami, a z bagażników wyciągali ogromne worki z karmą dla zwierzaków. Pogoda i mieszkańcy dopisali. Dla każdego przygotowano kiełbaskę i ciasta. Na poczęstunek zrzucili się ludzie. Załoga schroniska i wolontariusze w kolorowych przebraniach pomagali w organizacji schroniskowej akcji. Wszystko dla zwierzaków czekających na nowe domy. Nie zabrakło także Mikołaja, a nawet kilku… najwięcej przyjechało na motocyklach. l

10 medali karateków

odbyły się zawody Kyokushin Challenge. Podczas tych prestiżowych zawodów nie zabrakło przedstawicieli Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin. Nasi najmłodsi podopieczni doskonale spisali się podczas rywalizacji na tatami zdobywając w sumie 10 medali!!! 3 złote, 2 srebrne i 5 brązowych. Wszystkie medale wywalczyli

w konkurencjach kumite. Medale zdobyli: Amelia Sawicka, Kadłubiec Milan, Dominik Elbin Elbiński, Krawczuk Amelia, Natalia Moleda, Gawle Franek, Dawid Guzik, Piotr Aleksander Sujka, Marta Wypych, Marcel Prelipcean. W zawodach wzięło udział około 360 zawodników z 24 ośrodków. Gratulacje dla trenerów i naszych zawodników.l REKLAMA

Rusztowanie przygniotło człowieka

Prezes Uzdrowiska Dariusz Śliwiński, jak sam przyznał – spędzał FOTO: WOJCIECH BASAŁYGO na budowie dnie i noce

do skorzystania ze środków unijnych, aby przebudować ulicę Słowackiego oraz budynek „Adam i Ewa”. Terminy zakończenia prac były zabójcze, ale słowa dotrzymaliśmy. Takie spotkanie jak dziś zapewne miało miejsce 126 lat temu, kiedy w 1894 roku oddano do użytku ten budynek. Po wielu latach podjęliśmy się próby przywrócenia tego miejsca do dawnej świetności i tę trudną

operację zakończyliśmy pełnym sukcesem – zaznaczył prezes „Uzdrowiska Świnoujście” S.A. Dariusz Śliwiński. Prace budowlane ruszyły w lutym 2015 roku. Trwały kilka miesięcy. Koszt realizacji projektu, wyniósł ponad 8,2 miliona złotych. Unijne wsparcie, które otrzymało „Uzdrowisko Świnoujście S.A.” od marszałka województwa to blisko 2,9 miliona złotych. l

szło w sobotę w stoczni Poltramp Yard. Podczas prac na jednego z pracowników spadło rusztowanie. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Mężczyzna z obrażeniami nogi trafił do świnoujskiej lecznicy. Ma prawdopodobnie połamaną nogę. Policja ustala okoliczności wypadku. l KOLIZJA

Peugeotem do drink baru ll Do groźnej kolizji doszło

w niedzielne południe na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wyspiańskiego. Kierujący toyotą wymusił pierwszeństwo i zderzył się z jadącym prawidłowo peugeotem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. l

Oblał drzwi i podpalił Dobre perspektywy

ją benzyną przy jednym z dystrybutorów. Wizerunek postaci oraz jej rysopis policjanci skojarzyli z mężczyzną, którego legitymowali tej samej nocy kilka ulic dalej od miejsca zdarzenia – ujawnia ll Mężczyzna już usłyszał zarzut i za szczegóły pracy operacyjnej zniszczenie mieMężczyzna już nia odpowie st. asp. Beata usłyszał zarzut przed sądem. Olszewska i za zniszczenie Kodeks karny z policji. za to przestępPodejrze mienia odpowie stwo przewiduwany o podprzed sądem. je karę do 5 lat palenie drzwi pozbawienia wolbył już policjanności. tom znany, jego zatrzymanie było kwestią Funkcjonariusze przejrzeli także monitoring na pobli- czasu. Typowany na sprawcę skiej stacji paliw. Podczas czynu mężczyzna jeszcze tego wnikliwego przeglądania za- samego dnia w godzinach popisu nagrania zwrócili uwagę rannych został zatrzymany. l na mężczyznę zakupującego butelkę wody tej samej mar- Więcej informacji przeczytasz ki, a po chwili napełniającego na stronie: swinoujskie.info

Świnoujscy policjanci zatrzymali 20-latka, który podpalił drzwi wejściowe mieszkania.

ll Po raz piąty w Szczecinie

WYPADEK

ll Do groźnego wypadku do-

ll Inwestycja powiodła się

dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja objęła szereg prac w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, zakupu urządzeń i wyposażenia bazy zabiegowej, zakupu urządzeń gastronomicznych i hotelowych. Droga do otwarcia „Adama i Ewy” była długa, ale to dzięki marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi oraz prezydentowi Januszowi Żmurkiewiczowi otrzymaliśmy pełnomocnictwa

A

lotnicze na 2016 rok

Małe lokalne lotnisko jest oknem na świat dla niemieckich FOTO: JACEK LEWANDOWSKI hotelarzy. 

W przyszłym roku lotnisko Heringsdorf rozpocznie szybciej sezon lotniczy. Pierwszy samolot wyląduje już 2 kwietnia. ll W 2016 roku głównym ope-

ratorem będzie Eurowings, z którym podobnie jak w latach poprzednich będzie można bezpośrednio dostać się do Kolonii, Düsseldorfu oraz Stuttgartu. 2 kwietnia swoje bezpośrednie loty rozpocznie z Frankfurtu nad Menem oraz Dortmundu. Od 14 maja po raz pierwszy również z Zurychu

rozpoczynają także największe bałtyckie linie lotnicze, łotewskie Air Baltic z siedzibą w Rydze. Szwajcarskie linie lotnicze Skywork Airlines połączą w następnym roku każdej niedzieli przez Basel wyspę Uznam z Bernem 22 razy. Tak więc siedem aktualnych destynacji pozostaje zachowanych również w 2016 roku. Dzięki dobrej współpracy ze Zrzeszeniem Linienflüge zum Flughafen Heringsdorf (ArGe), Usedom Tourisms GmbH (UTG) oraz gminą Heringsdorf większość umów została podpisana już latem. l


B

WYDARZENIA

Fajerwerki na plaży

Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

Choinka od leśniczego W przyszłym roku dokończą Słowackiego

W tym roku impreza sylwestrowa sprzed muszli koncertowej FOTO: WOJCIECH BASAŁYGO przeniesie się na plażę ll Dotychczasowa formuła

miejskiego sylwestra, w której pokaz fajerwerków połączony był z muzyką na żywo lub zabawą prowadzoną przez DJ-ów, już się wyczerpała. Z roku na rok na te imprezy przychodziło coraz mniej ludzi, z których większość nie była zainteresowana muzyką. Najwięcej osób zbierało się na pokazy sztucznych ogni. Natomiast przed pokazem i zaraz po nim plac przed muszlą koncertową, gdzie odbywała się impreza, świecił pustkami. Podobna sytuacja jest w wielu

WYPADEK

Bum przed przejściem dla pieszych

ll Taksówka zatrzymała się

przed przejściem dla pieszych na ul. Armii Krajowej. Zatrzymującego się pojazdu nie zauważył policjant kierujący radiowozem. Doszło do zderzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a uszkodzenia obu aut są niewielkie. Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 15. Kierowca chryslera zatrzymał się, aby przepuścić pieszych. Na stojącą taksówkę najechał radiowóz uderzając w zderzak. l

innych miastach, które z tego W ostatni weekend przed Wigilią będzie można kupić choinki od FOTO: WOJCIECH BASAŁYGO powodu zrezygnowały z miej- leśniczego.  skich sylwestrów – informuje RYS. URZĄD MIASTA Robert Karelus z magistratu. ll Jeden z naszych Czytelni- konkurencyjne od tych kupo-  Takim przykładem jest cho- ków wysłał do naszej redakcji wanych w mieście od ulicznych ciażby Kołobrzeg, który w tym list z zapytaniem: „Czy także sprzedawców. ll Miasto dostanie 3 mln zło- ale cała ulica Słowackiego, od W tym roku jednak nie bę- tych dofinansowania w ramach Prusa po Chrobrego. roku zrezygnował nawet z po- w tym roku będzie można kuSzacunkowa wartość inwekazów sztucznych ogni. Inne, pić u leśniczego choinkę prosto dzie jednak festynu na polanie tak zwanych „schetynówek”, jak na przykład Łódź, ograni- z lasu? Słyszałem, że zrezygno- przy leśniczówce połączonego czyli ministerialnego Progra- stycji to ponad 7,2 mln złotych. czyły imprezę do pokazu fa- wano z tej akcji i przeniesiono ze sprzedażą choinek. Leśni- mu rozwoju gminnej i powia- Do przebudowy odcinka pocy przenoszą się do Między- towej infrastruktury drogowej między ulicami Trentowskiejerwerków. Świnoujście w tym ją do Międzyzdrojów”. Uspokajamy, choinkę od zdrojów. Tam gmina zadbała na lata 2016-2019 na II etap go a Chrobrego włączyli się roku, w Sylwestra, postawiło na specjalny spektakl świetl- leśniczego w Świnoujściu bę- o organizację akcji. Specjalną przebudowy ulicy Słowackie- również prywatni inwestorzy ny, czyli połączenie pokazu dzie można kupić także w tym impreza będzie na promena- go. To oznacza, że za rok nowy firmy Dom Invest Świnoujście fajerwerków i laserów z pod- roku. Sprzedaż powinna ru- dzie, a w amfiteatrze będzie będzie już nie tylko przebudo- oraz Sabe Investments Świnokładem muzycznym. l szyć w ostatni weekend przed można kupić choinkę prosto wany w tym roku fragment od ujście, którzy przy tej ulicy mają Wigilią. Ceny będą bardziej z lasu. l l ulicy Matejki do Trentowskiego, swoje apartamentowce.

Fontanna już tryska OSiR zorganizował zabawę na 102 Kilkudziesięciu najmłodszych świnoujścian spotkało pod wodą św. Mikołaja. W sobotę pływalnia miejska zamieniła się w wielki park zabaw. ll Na wodzie pojawiły się

Fontannę w pełnej krasie będzie można obejrzeć dopiero wiosną. FOTO: MARIUSZ BASAŁYGO  ll Udało się uruchomić fon-

Przebudowa ulicy Słowactannę przy ul Słowackiego. kiego zakończyła się pod koNowy obiekt stanął przy skrzy- niec czerwca. Po modernizacji żowaniu ulic Matejki i Słowac- ulica zachowała swój histokiego. Spacerowicze będą ryczny charakter. Wymieniomogli przy niej usiąść i chwilę na została cała infrastruktura odpocząć .Nowa fontanna ma drogowa, czyli jezdnie, chodzamontowaną na środku kulę. niki i przystanki. Ponadto zroFontanna do część moderni- biono kanalizację deszczową zacji ulicy Słowackiego. Zamie- oraz oświetlenie. Koszt fontanniono w deptak. ny wyniósł 390 tys. złotych. l

wielkie dmuchane zabawki, a instruktorzy pływania i ratownicy pilnowali, aby nikt nie stał w kącie. Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z WOPR przygotowali dla najmłodszych gry i zabawy w wodzie. Przez trzy godziny sceną była miejska pływalnia. Dla dzieci i młodzieży wstęp był bezpłatny. Dzieci mogły zasmakować podwodnej przygody z Mikołajem. Sympatyczny pan w czerwonym kubraku tego dnia

REKLAMA

Mali pływacy bawili się pod okiem doświadczonych instruktorów.

ściągnął z pleców worek z prezentami i założył butlę z powietrzem, aby pod wodą pozować do zdjęć. Nikt jednak

nie wyszedł z basenu bez podarków. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały słodką niespodziankę. l


Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

C

ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Świnoujście wczoraj i dziś

Najpiękniejsze kolędy w wykonaniu orkiestry wojskowej, setki prezentów, ognisko z kiełbaskami, Mikołaj zjeżdżający po linie ze szczytu latarni morskiej i najważniejsze – radość dzieci.

Świnoujski dworzec na prawobrzeżu ma już 115lat! Otwarto go uroczyście w czerwcu 1900 roku – należy pamiętać, że stacja kolejowa nosiła nazwę Ostswine (która była niezależną od Świnoujścia gminą) i była stacją kończącą linię kolejową prowadzącą do Szczecina.

ll Tak było w niedzielne po-

ll Linia ta przyczyniła się do

Wysoka na 68 metrów latarnia morska postawiła przed Mikołajem FOTO: MARIUSZ BASAŁYGO nie lada wyzwanie

przyjeżdżać do Świnoujścia, bo są tu zawsze uśmiechnięci ludzie – mówił Mikołaj w rozmowie z reporterem Kronik Portowych. Marynarze z orkiestry wojskowej z galerii przygrywali na instrumentach najpiękniejsze kolędy, a mieszkańcy wspólnie odśpiewali „Wśród nocnej ciszy”. Atmosfera pod latarnią

zrobiła się iście świąteczna. Pomocnicy Mikołaja przygotowali dla najmłodszych prezenty, ognisko i poczęstunek, konkursy i zabawy z nagrodami. Organizatorem imprezy była Świnoujska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich, Fort Gerharda. Wsparcie finansowe zapewniło Polskie LNG. l

boomu budowlanego na wyspie. Mimo że trasa „na Szczecin” jeszcze długo miała charakter drugorzędny w stosunku do stacji na lewobrzeżu, łączącej Świnoujście z Berlinem. Koło stacji do dziś wybudowany razem z dworcem budynek wieży wodnej, z której tankowano parowozy. Do historii świnoujskich dworców wkrótce wrócimy w gawędach historycznych.  l Śledź nas na Facebooku FB/kronikiportowegazeta

REKLAMA

14 20

łudnie pod latarnią morską w Świnoujściu. Święty Mikołaj przelatywał nad latarnią morską, ale wypadł ze swoich sań. Renifery pobiegły w inną stronę, a on sam znalazł się w tarapatach. Na szczęście latarnicy przygotowali mu godne powitanie. Po kilkunastu minutach od wylądowania, Mikołaj zjechał na linie ze szczytu latarni morskiej. U nas w Laponii pada śnieg, a u was wieje bardzo silny wiatr. Mocne porywy trochę utrudniały zejście, ale czego nie robi się dla dzieci. Przywiozłem ze sobą kilkaset prezentów dla najgrzeczniejszych dzieci. Lubię

10 19

Mikołaj z latarni morskiej


D

SPORT

Środa, 9-17 grudnia 2015 r.

www.kroniki-portowe.pl

To już szósty Ragnarok. Przyjadą najlepsi! Ragnarok, elitarny turniej chwytanych sportów walki będzie gratką dla fanów brazylijskiego jiu jitsu oraz MMA. Ale wydarzenie powinni zobaczyć nie tylko wielbiciele walk, ale wszyscy, którzy choć trochę interesują się sportem. BRAZYLIJSKIE JIU JITSU

JĘDRZEJ LOSKA

ADAM WARDZIŃSKI

To niesamowity talent, świetny trener i jeden z najlepszych grapplerów na świecie. Do licznych trofeów dorzucił ostatnio złoty medal na Mistrzostwach Świata w Tajlandii i przyczynił się do drużynowego zwycięstwa naszej kadry na wspomnianym mundialu. W Świnoujściu gościł już nie raz. Jego walki to pokaz niebywałej techniki i gwarancja emocji na najwyższym poziomie. W zeszłym roku nie udało mu się wywalczyć złota i dlatego tym razem będzie zdeterminowany, żeby wygrać. Na tegorocznych zawodach tak w kraju jak i za granicą w swojej kategorii dominował.

To zdaniem niektórych najlepszy polski zawodnik brazylijskiego jiu jitsu w kraju. Reprezentant poznańskiego Pretorium jest faworytem w dywizji GI -94 kg, ale to, czy wygra wiele zależy od dyspozycji dnia i warunków jakie postawią mu jego przeciwnicy. Wojownik ma za sobą bardzo udany rok i zwycięstwa nad najlepszymi grapplerami w kraju i na świecie. Adama nie mogło zabraknąć na tegorocznym Ragnaroku. Obserwujcie walki tego zawodnika!

PIOTR PODSTAWCZUK

MARCIN HELD 

swoją kategorię. Na pewno Do naszego miasta jego nazwisko przyciągnie wiprzyjadą najlepsi grapplerzy w naszym kraju, dzów. Liczymy na dobre walki – mówi „Kronikom Portowym” a zarazem na świecie. Brunon Tomasiewicz redakcja@kroniki-portowe.pl

Popularny Jeżyk to reprezentant Besrerkers Team Szczecin, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Europy i świata. Rok temu zdominował na Ragnaroku swoją kategorię i wygrał ze wszystkimi swoimi przeciwnikami przed czasem. Jeżyka trudno zatrzymać. Przeciwnicy już teraz muszą zastanawiać się jak uchronić się przed jego latającą balachą. Wielu przekonało się, że jest to bardzo, ale to bardzo trudne. Pisaliśmy już, że jest również trzykrotnym tryumfatorem Ragnaroka? To absolutny rekord. Jeżyk zapowiada, że chce wygrać w Świnoujściu po raz czwarty. Nie będzie to takie proste.

ll Będą znane nazwiska, m.in.

walczący w federacji Bellator Marcin Held, czy związany od niedawna z Fight Nights Exclusive Marcin Bandel. Będzie to szósta edycja Ragnaroka. Wystąpi 32 zawodników, po ośmiu na każdą kategorię. Turniej rozpocznie się w sobotę (12 grudnia) o g. 15.30 w hali sportowej przy ul. Witosa 12. Na Ragnaroku zobaczymy elitę brazylijskiego jiu jitsu, mistrzów Polski, Europy i świata, a wśród nich znanych z występów w MMA zawodników. Zaproszenie przyjął sam Marcin Held. Cieszymy się, że Marcin będzie na Ragnaroku. Warto pamiętać, że zawodnik wywodzi się z brazylijskiego jiu jitsu, a na naszym turnieju już gościł i wygrał

Łukasz Winiarski, organizator Ragnaroka. Marcin Held znalazł się w niezwykle dobrze obsadzonej grupie: -84 kg NO GI (walki bez kimon). Wśród jego przeciwników będą Marcin Bandel, który ma za sobą walki w UFC. Zawodnik co prawda nie zawojował największej federacji MMA na świecie, ale to nadal jedno z mocnych nazwisk w rodzimym MMA. Od niedawno M. Bandel walczy dla organizacji FEN. W zeszłym roku był także na Ragnaroku i wygrał swoją kategorię. W dywizji z oboma fighterami znaleźli się jeszcze inni groźni zawodnicy, m.in. Bartek „Silnoręki” Łukaszewicz oraz Karol Dzieniszewski. Jest tutaj także Jakub Zajkowski, rewelacja zeszłorocznego turnieju, a poza tym Bartek Zawadzki, Tomasz Michałowski i Piotr Frechowicz. To absolutna czołówka brazylijskiego jiu

jitsu. Ich walki koniecznie trzeba zobaczyć. Nie zawsze jest tak, że utytułowany zawodnik walczący w MMA wygra z zawodnikiem, który startuje tylko w stricte grapplingowych zawodach. Mogą być niespodzianki – mówią członkowie Berserkers Team Świnoujście, którzy organizują zawody. Pozostałe dywizje także prezentują się znakomicie. W kategorii GI 94 kg zaproszenie na turniej przyjęli: Adam Wardziński, Maciej Surma, Tomasz Skórkowski, Jarek Ogiegło, Robert Zyffert, Marian Kłosowski i Norbert Pobikrowski. Kategoria 77 kg GI to: Michał Ksepko, Mateusz Flaga, Robert Henek, Jędzej Loska, Jędrzej Kubski, Wojciech Biernacki oraz Adrian Kozicz. W kategorii NO GI 71 kg zawalczą: Piotr Podstawczuk , Janusz Andrejczuk, Kamil Wilk, Bartek Kulczycki, Jan Wallus, Paweł Kozłowski Paweł, Adrian Krzesiak vel Czyżewski oraz Kacper Rot. Walki będą trwały sześć minut, natomiast walki finałowe

FOTO: MAREK WILCZEK/NO MERCY

10 minut. W finale nie będzie liczenia punktów. Zawodnicy będą walczyć do poddania. Jeśli w ciągu 10 minut żadnemu zawodnikowi nie uda się skończyć przeciwnika, to sędzia orzeknie remis. Kontynuujemy zasadę wprowadzoną rok temu. Dzięki takiemu rozwiązaniu w finale zawodnicy nie będą dążyć do zwycięstwa na punkty, ale będą starali się skończyć rywala, co będzie bardziej atrakcyjne dla widzów – tłumaczą organizatorzy. Głównym organizatorem turnieju jest LUKS Berserker’s Team Świnoujście oraz Klub Motocyklowy 96MC Poland. Patronat honorowy nad imprezą objął: Prezydent Świnoujścia, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Polski Związek Ju Jitsu. Sponsorem głównym imprezy jest Extreme Hobby oraz po raz pierwszy w tym roku także – Ground Game. „Kroniki Portowe” sprawują patronat medialny nad imprezą. l

To jeden z najlepszych zawodników MMA w Polsce. Wywodzący się z Tych fighter związany jest z federacją Bellator, gdzie odnosi ogromne sukcesy. Ostatnią swoją walkę o pas mistrzowski co prawda przegrał, ale przyszłość nadal stoi otworem przed tym utalentowanym wojownikiem. M. Held to bardzo groźny parterowiec. Znakiem rozpoznawczym są zabójcze dźwignie na nogi. Zawodnik na Ragnaroku znalazł się w bardzo silnej grupie. Marcin Bandel wygrał swoją kategorię rok temu i po nieudanej przygodzie z UFC odbudowuje się w rodzimej federacji FEN. Szykują się fajerwerki!


Mittwoch Tag: 8 OC Nacht: 5 OC

Donnerstag

Freitag

Tag: 7 C Nacht: 1 OC

Tag: 6 OC Nacht: 3 OC

O

MITTWOCH, 9-17 DEZEMBER 2015 YAHR

SONDERAUSGABE. UNSER LNG-TERMINAL

WWW.KRONIKI-PORTOWE.PL

DEUTSCH AUSGABE NR 49 (64), ISSN 2391-9914 IMMER KOSTENLOS!

Schwimmende Giganten liefern uns Gas Überprüfen Sie, warum und für wie lange der Flame Tower gestartet wird.

ll Der Turm wird in Świnoujście zusammen mit der Inbetrieb-

nahme des LNG-Terminals gestartet. Das wird der einzige Moment sein, in dem man vor Ort das Feuer sehen kann. Normalerweise bleibt das Feuer vom Turm bei der Inbetriebnahme solcher Anlagen ein paar Tage bis zur Ankunft des LNG-Tankers sichtbar. In der Seite 4 Zukunft wird es nur ein Abzug sein.

Das LNG-Terminal ist unser Stolz ll Das Terminal, das sind nicht nur die beiden massiven Tanks,

die kilometerlangen Rohrleitungen, der Wellenbrecher oder die beim Bau verwendete anspruchsvolle Technologie, die für die Regasifizierung des Flüssiggases dient. Besonders für die Bewohner von Świnoujście bedeutet es auf jeden Fall viel mehr. Seite 2

Das Flüssiggas wird erwärmt, aber woher bekommen wir diese Wärme? ll Woher kommt die Flamme, die das Wasser in dem Gasherd

oder den Backofen erwärmt? Wir laden Sie herzlich ein, mit uns die unheimliche Reise des Gases zu erleben. Das Gas, also der Kraftstoff ohne den unser tägliches Leben ganz anders aussehen Seite 5 würde.

Q-Flex − modern und sicher ll Am 11. Dezember kommt in Świnoujście der erste LNG-Tan-

ker an – ein riesiges, modernes Schiff, das mit Flüssiggas befüllt wurde. Das ist ein historischer Moment nicht nur für unsere Region, sondern auch für das ganze Land, weil das erste in diesem Teil Europas erbaute LNG-Terminal die polnische Unabhängigkeit im Seite 3 Energiebereich verstärken wird.


2

SONDERAUSGABE

KOMMENTAR

ll Mit der festen Überzeu-

gung empfehle ich Ihnen die Lektüre der Sonderausgabe der Zeitung „Kroniki Portowe” – unter dem Titel „Unser LNG-Terminal”, die dem LNG-Terminal gewidmet ist. Das LNG-Terminal wird bald die erste Lieferung Flüssiggas erhalten. Bereits in der ersten Dezemberhälfte wird der erste LNG-Tanker aus Katar in den Hafen von Świnoujście einlaufen. Das Ereignis eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte der polnischen Wirtschaft. Ich bin stolz darauf, dass wir gemeinsam zu Zeugen und Teilnehmern der Veranstaltung sein können, die für die Energiesicherheit des Landes und den Investitionsmut eine ungeheuer große Bedeutung hat. Mit der abgeschlossenen Investition endet die Ära der Abhängigkeit von Gaslieferungen aus dem Osten und öffnet Polen für die Welt. Moment der ersten Lieferung ist eine gute Gelegenheit nicht nur zur Einkehr, sondern auch zum Dank. Für das nachbarschaftliche Wohlwollen gegenüber dem Bau, für die vernünftigen Hinweise, die wir von Ihnen bekommen haben, für die Weisheit des Bürgerdialoges. Die heutige Form des LNG-Terminals – der die modernsten weltweiten Investitionsstandards erfüllt – ist weitgehend abhängig von seinem Platz in der Wirklichkeit Ihrer Stadt und Region - mit Achtung vor der Umwelt, der Natur, den Menschen und der Sicherheit, die die höchsten und anspruchsvollen Standards erfüllt.  l Jan Chadam Vorsitzender der Polskie LNG S.A.

www.kroniki-portowe.pl

Das LNG-Terminal ist unser Stolz

ll Das Terminal, das sind nicht

Liebe Bewohner von Świnoujście, Sehr geehrte Damen und Herren,

Mittwoch, 9-17 Dezember 2015 Yahr

nur die beiden massiven Tanks, die kilometerlangen Rohrleitungen, der Wellenbrecher oder die beim Bau verwendete anspruchsvolle Technologie, die zur Wiederverdampfung des Flüssiggases dient. Besonders für die Bewohner von Świnoujście bedeutet es auf jeden Fall viel mehr. Die Aktivitäten der Gesellschaft Polskie LNG, die für den Bau des Terminals zuständig ist, wurden nicht nur auf ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten begrenzt. Die Gesellschaft Polskie LNG blickt auch nach links und rechts und sieht deshalb mehr. Deswegen entwickelt sie auch eine aktive Verantwortung und wird so zu einem Teilnehmer am sozial-wirtschaftlichen Leben in der Region. Das mehrjährige Engagement der Gesellschaft Polskie LNG in den Bereichen: Kultur, Sport, Bildung, Sicherheit oder infrastrukturelle Unterstützung haben zu der Situation geführt, das ihre Tätigkeit in Świnoujście sehr positiv aufgenommen wird, und die Einwohner stolz auf die Nähe zum Terminal sind. Wie hat das in so kurzer Zeit geklappt? Der Ausgangspunkt war eine im Jahr 2010 durchgeführte Meinungsumfrage – sagt Maciej Mazur, Leiter des Büros für Unternehmenskommunikation bei der Gesellschaft Polskie LNG. Wir haben erfahren, was die Polen, einschließlich der Bewohner von Świnoujście, von unserer Investition wissen, wovor sie Angst haben, welche Bedenken sie hegen, worauf sie stolz sind. Um alle Erwartungen zu erfüllen, haben wir dazu

unseren Aktionsplan angepasst. Schon am Anfang ihrer Präsenz in Świnoujście hat die Gesellschaft Polskie LNG die wichtige Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit der Lokalgemeinschaft auf verantwortliche, zuverlässige und strukturierte Art und Weise zu führen. Man hat sich für ein Modell der Zusammenarbeit entschieden, in dem der Investor zuerst die Erwartungen der Interessenten kennenlernt, dann alle Fragen beantwortet und danach auf dieser Grundlage die Entscheidungen im Bereich von eventuellem Engagement und Unterstützung trifft. Dieses Kooperationsmodell wird Bürgerdialog genannt. Heute, fünf Jahre nach dem Beginn des Projekts, nehmen die Bewohner von Świnoujście die Initiativen, die von der Gesellschaft Polskie LNG unternommen wurden, wahr und bewerten sie sehr positiv,. Nach einer Studie von TNS Polen bekamdie Förderung der lokalen Sehenswürdigkeiten (Gerhard’s Fort, Unterirdische Stadt, Leuchtturm) und die Umsetzung der für die Stadt wichtigen Infrastrukturinvestitionen (Bau eines Erholungsgebietes am MDK Warszów, Parkplatz an der Ku Morzu Straße, oder Bau der Feuerwehranlage an der Barlickiego Straße) sehr gute Noten. 60 Prozent der Einwohner von Świnoujście bewerten dies positiv für die Entwicklung der Region. Der Unterstützung der Bewohner von Świnoujście erfreuen sich der Fonds der lokalen Initiativen (ein Programm zur Finanzierung von Ideen für die

DIE SPEKTAKULARITÄT DES TERMINALS Aussage von Herrn Piotr Kurzawa, Direktor der Bauabteilung des Terminals Das LNG-Terminal ist ein spektakulärer Bau nicht nur wegen seiner Größe. Der Bau ist sichtbar von jedem Punkt in Świnoujście, sondern auch weit vom Meer. Außerdem beeinflusst der Bau die lokale Gemeinschaft und die Wirtschaft des ganzen Landes. Der Stolz auf ein gebautes Objekts wird in den Beruf von jedem Bauarbeiter eingetragen, weil man danach das Objekt den Bekannten und der Familie zeigen kann – man kann sagen, dass wir zum Bau solches Kolosses beigetragen haben. Ich freue mich auch darüber, dass während der Bauabnahme die Ergebnisse der interner Kontrolle bestätigt wurden, hat man auch den höchsten Standard des Baues des Terminals i bestätigt. Jetzt können alle Elemente zweckentsprechend ungestört funktionieren.

Entwicklung von Świnoujście) und einen Schirmprojekt – Die sichere Stadt. Während dieses Programms wurden mehrere tausend Menschen in der Ersten Hilfe geschult.

l Für Kultur und Sport Dank des LNG-Terminals können die Bewohner von Świnoujście sich eines in Europa einzigartigen Wunders der militärischen Technik rühmen – der Kanone PAW 600 – nachdem sie aus dem Hafenkanal geborgen wurde, hat die Gesellschaft Polskie LNG die Reparaturen mitfinanziert. Wäre die Gesellschaft Polskie LNG an der Erneuerung nicht beteiligt gewesen, könnten wir dieses einzigartige Denkmal in Świnoujście nicht bestaunen - sagte Piotr Piwowarczyk, der Vorsitzende des Gerhard’s Fortes und Direktor des Museums der Küstenverteidigung. Er fügt auch hinzu: So riesige Investition, wie die des Flüssiggas-Terminals, müssen ihre unmittelbare Umgebung beeinflussen. Die Herausforderung ist jedoch, dass es sich um eine harmonische Nachbarschaft und einen partnerschaftlichen Umgang zwischen dem Investor und der lokalen Gemeinschaft handelt. Der Investor erfüllt die Aufgaben ausgezeichnet. Im September konnten Schüler aus den Schulen in Świnoujście an einer fantastischen, interaktiven Ausstellung „Der ertappte Geist” teilnehmen. Diese Ausstellung wurde von der Gesellschaft Polskie LNG vom Warschauer Wissenschaftszentrum Kopernikus ermöglicht.

l Unterstützung

für Prawobrzeże Am 1. Mai hat in Warszów „Das große Piratenpicknick” stattgefunden, welches das Freizeitgebiet eröffnet hat. Das Freizeitgebiet wurde vollständig von der Gesellschaft Polskie LNG finanziert. Die Investition hat mehr als eine Million PLN gekostet. Auf diesem modernen und sicheren Gebiet können Kinder verschiedene Arten von Spielzeugen benutzen, darunter ein einige Meter langes Piratenschiff. Es ist nicht nur, dass das schöne Erholungsgebiet in der Nachbarschaft gegründet wurde, das der Entwicklung der Kindern dient, wir bekommen auch noch die Unterstützung und Hilfe von der Gesellschaft Polskie LNG, sowohl in Bezug auf den Kindergarten, als auch auf den Bildungsbereich – sagt Renata Bujak, die Direktorin der Einrichtung. Dank der Gesellschaft ist es uns gelungen, mehrere Räume für die Therapie der kleinsten Kinder zu finanzieren und auszustatten. Eine weitere Investition, die mit der Unterstützung der Gesellschaft Polskie LNG realisiert wurde, ist ein Parkplatz für mehr als hundert Autos und ein komfortabler Strandausgang auf der Insel Wollin. Auf dem Parkplatz wurden Plätze für bis zu 114 PKWs geschaffen. Es gibt auch einen Bereich, der für vier Busse vorgesehen ist. Der Bau des Parkplatzes wurde mit der Entstehung des Strandausgangs zeitlich verbunden. Zum Parkplatz führt eine renovierte, 400-Meterlange Strecke der Ku Morzu Straße, zusammen mit dem Fuß – und Radweg. Das Ganze wurde von

Grünanlagen und Möbel (Bänke, Tische, Körbe) ergänzt. Weitere Pläne der Gesellschaft Polskie LNG sind der Bau einer modernen Feuerwehreinheit auf Warszów, der bereits angefangen hat, und der einheitliche Umbau der Ku Morzu Straße. Die Gesellschaft stattet die moderne Feuerwehreinheit auch mit entsprechender Ausrüstung aus. l Bildung, Entwicklung

und Sicherheit Wir geben uns auch Mühe in Bezug auf die Bildung und Sicherheit, weil uns stets viel daran liegt – sagt Maciej Mazur, Leiter des Büros für Unternehmenskommunikation bei der Gesellschaft Polskie LNG. Deshalb arbeiten wir auch mit der Wasserrettungsorganisation und mit der Stiftung Immer Sicher zusammen. Im Rahmen des Projekts Sichere Stadt werden, unter Aufsicht von Fachkräften, Erste-Hilfe-Kurse für Schüler, Lehrer, Busfahrer und Touristen angeboten. Zusätzlich werden professionelle Ausbildungskurse für Feuerwehrmänner, Krankenschwestern und Sanitäter organisiert. Die Gründung des Fonds, der die lokalen Initiativen der Gesellschaft Polskie LNG unterstützt, ist ein Resultat der Zusammenarbeit der Gesellschaft mit den Bewohnern von Świnoujście, mit den lokalen Behörden und allen Parteien, die an der Entwicklung von Świnoujście Interesse haben. Der Fond sichert eine objektive und unabhängige Mittelverteilung für die Unterstützung der nützlichsten und zukunftsweisenden Ideen. l

DAS TERMINAL TRÄGT SICH DAUERND IN DIE LANDSCHAFT UNSERER STADT EIN Aussage von Herrn Janusz Żmurkiewicz Präsident von Świnoujście

Die Investition des Baues eines Flüssiggasterminalempfanges hat schon von Anfang an viele Emotionen erregt. Es ist nicht nur die erste derartige Investition in Polen, sondern auch in diesem Teil Europas. Dank des LNG-Terminals wird man in Świnoujście in der Lage das Gas praktisch von der Welt empfangen zu können. Obwohl der Investor mehrere Großstädte unserer Küste zur Wahl gehabt hat, hat er seine Aufmerksamkeit von Anfang an in die Richtung - Świnoujście geführt. Er hat hier ein günstiges Klima für diese Investition gefunden und dadurch ist Świnoujście zu einem der strategisch wichtigsten Plätzen auf der energetischen Karte Polens geworden. Heute fügt sich das Terminal dauernd in die Landschaft unserer Stadt, nicht nur durch die sichtbaren Gebäude, die auf ihrem Gebiet platziert wurden, sondern vor allem dank der vielen sozialverträglichen Initiativen, Bildungsinitiativen, Kulturinitiativen und Freizeiteinrichtungen. Die Gesellschaft Polskie LNG ist zu einem echten Mäzen oder sogar CoAnimateur des sozioökonomischen Lebens der westpommerschen Region. Ich hoffe schon, dass es so bleibt.


Mittwoch, 9-17 Dezember 2015 Yahr

www.kroniki-portowe.pl

SONDERAUSGABE

WERBEN SIE FǛR IHRE FIRMA BEI UNS! Tel. 510 555 524 E-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

3

Q-Flex − modern und sicher

Am 11. Dezember kommt in Świnoujście der erste LNG-Tanker an – ein riesiges, modernes Schiff, das mit dem Flüssiggas befüllt wurde. Das ist ein historischer Moment, nicht nur für unsere Region, sondern auch für das ganze Land, weil das erste in diesem Teil Europas LNG-Terminal die polnische Unabhängigkeit im Energiebereich verstärken wird. LNG-TERMINAL

Die Investition in Świnoujście ermöglicht uns das Erdgas aus der ganzen Welt zu empfangen. ll In dem Hafen in Świnou-

jście kommt ein LNG-Tanker Q-Flex, ein echter Gigant des Meeres, das modernste Wasserfahrzeug seiner Klasse an. Der Tanker hat eine Kapazität von bis zu 216.000 Kubikmeter., eine Tiefgang von 12,5 m, eine Breite von 50 m und eine Länge von 315 m, also ist er genauso lang wie das Wembley-Stadion. Derartige Wasserfahrzeuge, die gigantisch groß sind, transportieren das Flüssigerdgas in diesen riesigen – Thermoskannen-Behältern, in denen das LNG beim Siedepunkt (-162ºC) gehalten wird. Die LNG- Behälter werden auf der höchsten Stahlqualität gebaut, und der ganze Komplex wird durch eine Isolationsschicht geschützt. Um diesen höchsten Standards zu erfüllen, werden die LNG-Tanker unter anderem mit den doppelten Schiffsbauch und Sicherheitssysteme ausgestattet, um sehr niedrige Temperatur zu halten und um den Stoff von Aufhitzung zu schützen. Auf dem LNG-Tanker, der zu uns in einen knappen Monat ankommt, würden bis vier Jumbojets passen. Diese Arten von Schiffen sind viel größer als

die, die bisher durch den Hafen in Świnoujście bedient wurden, deshalb war es notwendig, einen neuen Wellenbrecher zu bauen und das gesamte Hafenbecken zu modernisieren. Mit dem Gas wird uns der größte Hersteller vom LNG in der Welt und der Anbieter der größten Flotte von LNG-Tankers versorgen – die Firma Qatargas – sagte Maciej Mazur, Leiter des Büros für Unternehmenskommunikation der Gesellschaft Polskie LNG. Qatargas mit dem Hauptsitz in Doha ist der weltweit größte Hersteller von Flüssiggas. Der Potentat aus Katar hat sieben Verflüssigungsanlagen, von denen vier sind die größten Anlagen dieser Art in der Welt sind. Die Firma Qatargas hat auch eine eigene Raffinerie, eine Regasifizierungsanlage für den Rohstoff sowie eine Flotte von LNG-Tanker. Ihre Schiffe versorgen mit Gas die LNG-Terminals in: Großbritannien, Italien, in den USA, Südkorea, Japan und Indien. Das Flüssigerdgas hat ein etwa 600 mal kleineres Volumen als im gasförmigen (natürlichen) Aggregatzustand, deswegen sind die Kosten der Langstreckentransport und der Lagerung niedriger als die vom Erdgas. Eine LNGQ-Flex-Tanker hat in den vier Tanks eine Ladekapazität von bis zu 216.000 Kubikmeter des

Flüssiggases. Nach der Überführung in den gasförmigen Zustand (das heißt nach der sog. Regasifizierung) in die Gasleitung wird fast 130 Millionen Kubikmeter des Gases hineingedrückt. Von Katar nach Polen wird der LNG-Tanker etwa drei Wochen fahren. Während der Fahrt werden seine Tanks wie eine Thermoskanne funktionieren. Nach der Ankunft wird das Schiff am Pier (eine spezielle Konstruktion, die mit dem Wellenbrechen verbunden ist) vertaut. Der in Świnoujście neu gebaute Wellenbrecher ist drei Kilometer lang und gehört zu den längsten Wellenbrechern in Europa. Nach dem Festmachen des Schiffes werden die Rohre auf speziellen

Der Weg zur energetischen Unabhängigkeit Polens ll Im Jahr 2016 wird das erste

polnische Terminal in Gang gebracht. Es wird nicht nur ein historischer Moment für das Land sein, sondern auch einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Unabhängigkeit von Gaslieferungen aus dem Osten. Außerordentlich relevant ist

die Diversifizierung der LieferDas eigene LNG-Terminal ketten. Das LNG-Terminal wird ermöglicht Polen, sich auf der in der Lage sein, die Lieferun- Weltkarte von Energieprodugen von praktisch jedem Teil zenten und –lieferanten zu stärder Welt annehmen zu können. ken. Wir werden ein wichtiger Das in Świnoujście verarbeite- Akteur auf der internationalen te Gas wird die jährliche inlän- Energiebühne sein. l dische Nachfrage nach Energie von bis zu 30% abdecken.

Kranausleger mit den Tanks verbunden und dann beginnt das Auspumpen des Gases. Dieser Prozess kann von 24 bis 36 Stunden dauern. Danach wird der flüssige Kraftstoff auf zwei auf dem Festland gebauten Behältern transferiert. Diese Behälter im LNG-Terminal in Świnoujście haben eine Kapazität in von je 160.000 Kubikmeter, was bedeutet, dass sie den gesamten Inhalt eines LNG-Tankers und die Hälfte eines anderen umfassen. Im Terminal wird LNG einem Regasifizierungsprozess durch

E r h i tzen (die Rohre mit dem flüssigen Brennstoff bei minus 162°C sind in einem Behälter mit warmen Wasser eingetaucht) unterliegen, und danach wird das Gas mit der Gasleitung weitertransferiert. D as L N G -Te rm i nal i n Świnoujście wird an der Ostsee der erste Empfänger des Gases aus Katar sein. Der Auftragswert für die Lieferung beträgt jährlich ca. 1,5 Milliarden

Kubikmeter von dem LNG durch 20 Jahre. Jährlich werden wir 5 Milliarden Kubikmeter Rohstoff erhalten. Diese Menge kann bis zu 30 Prozent der Inlandsnachfrage für den blauen Brennstoff decken. Wenn wir zu den beiden schon bestehenden LNG-Behälter einen dritten anbauen, könnte das LNG-Terminal sogar die Hälfte der Gasnachfrage befriedigen. l

Der erste Transport vom LNG hat im Jahr 1959 aus Lake Charles, Louisiana (USA) nach Canvey Island (Großbritannien) stattgefunden. Um das Gas zu transportieren, hat man damals ein umgebautes Transportschiff aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet – „The Methane Pioneer”. Der erste LNG-Tanker wurde im Jahr 1964 in Barrow-in-Furness in Großbritannien gebaut. Das Schiff hieß „Methane Princess”, was bedeutet: Methanprinzessin. Heutzutage fahren in der ganzen Welt mehr als 350 LNG-Tanker. Insgesamt transportieren die LNG-Tanker das Flüssiggas weltweit unter den Flaggen von über 20 Ländern. Beinahe drei Viertel der aktuell verwendeten Einheiten wurden nach dem Jahr 2000 gebaut. Auf den LNG-Tanker arbeiten Crews mit den höchsten Qualifikationen, unter denen es viele Offiziere gibt, die zusätzliche Transportsicherheitspatente haben. Der größte LNG-Tanker in der Welt – Q-Max tankt 266.000 Kubikmeter des Gases, ist 345 m lang, 53,8 m breit und sein Tiefgang beträgt 12 m. Das LNG-Tanker – Q-Flex, das nach Świnoujście ankommen wird, ist nicht viel kleiner.

MEILENSTEINE AUF DEM WEG ZUR REALISIERUNG DER INVESTITION 2006

2008

2009

2009

2010

2015

Der Ministerrat hat eine Resolution zur Vorbereitung einer Investitions- und Handelsentscheidung in Bezug auf den Bau des Terminals verabschiedet.

Der Ministerrat hat den Beschluss angenommen, dass das Terminal eine strategische Investition für die Energiesicherheit des Landes ist.

Das Parlament hat ein Gesetz zu Investitionen, die mit dem ersten polnischen LNG-Terminal verbunden sind, verabschiedet.

Unterzeichnung des Vertrages mit der Gesellschaft Qatargas zur Lieferung von LNG an das Terminal. Unter dessen Bestimmungen wird Polen 1 Million Tonnen LNG pro Jahr über 20 Jahre erhalten.

Die Gesellschaft Polskie LNG schließt einen Vertrag für das Projekt und den Bau des Terminals mit dem ausgewählten Auftragnehmer.

Abschluss eines Anhanges zum Vertrag zwischen der Gesellschaft Polskie LNG und dem Auftragnehmer, der die Bedingungen der letzten Bauphase des LNG-Terminals in Świnoujście regelt.


4

SONDERAUSGABE

Mittwoch, 9-17 Dezember 2015 Yahr

www.kroniki-portowe.pl

Das LNG-Terminal Überprüfen Sie, warum und für wie lange der Flame Tower gestartet wird. mit den höchsten Der Turm wird in Świnoujście zusammen mit dem Anlaufen des LNG-Terminals gestartet. Das wird der einzige Moment sein, wann man in diesem Ort das Feuer sehen wird. Normalerweise bei dem Anlaufen solcher Anlage, sieht man das Feuer von der Turm durch ein paar Tage von der Ankunft des LNG-Tankers. In der Zukunft wird es nur ein Abzug sein.

Standards

62,5 m. Der Flame Tower tritt aber in den Hintergrund im Vergleich zu dem Leuchtturm in Świnoujście, der mit 65 Meter der höchste an der polnischen Küste ist.

Das übergeordnete Ziel des Investors – der Gesellschaft Polskie LNG – ist die größte Sorgfalt und ausgezeichnete Qualität der Arbeit zu halten, damit das Terminal, nachdem es betriebsbereit sein wird, reibungslos vielen Jahren benutzt werden kann – sagte der Direktor der Bauabteilung des Terminals Piotr Kurzawa.

INTERVIEW Transportsaufsicht und die Investorenaufsicht, der durch die norwegische Firma Multiconsult-Group ausgeübt wird. Einer Qualitätskontrolle werden auch die im ersten Anschein einfachen Tätigkeiten wie Malerei oder Grasaussaat unterzogen. Ein Teil der gesamten Terminalanlage unterliegt der Zertifizierung - Konformitätsbewertungsverfahren, das von einer Notifikationseinheit (TÜV Nord Hamburg) durchgeführt wird.

wird sich ihre Höhe verringert, Kettensäge oder von einem abhängig von der Menge des Hubschrauber generiert wird. ausgestoßenen Gases, wird Allerdings wird der Lärm in ll Das LNG-Terminal in diese 10 bis 20 Meter betragen. Entfernung von einem Kilo- Świnoujście ist kurz vor dem Das sind wahrscheinlich Hunl Wozu dient der Flame Tower? Das ist das erwartete Datum meter vom Flame Tower äqui- Start der Betriebsphase. So derttausende von DokumenSeine Hauptaufgabe ist - nur im des Testes des Terminals und valent zu einem Staubsauger ein bau- und logistischkom- ten? Notfall - einen Teil des Gases in des geplanten Transfers des sein oder zu den Geräuschen, pliziertes Unternehmen muss Die Dokumentationen, die als die Luft freizusetzen, um in der l Wie wird das Abfeuern Gases in das Netz. Der nächs- die wir drinnen in einem Res- sicherlich einer Reihe von Vor- Ergebnis der Kontrolle entte Schritt ist das Abfeuern des taurant hören. Noch ein halber schriften und Normen unter- standen sind, umfassen um des Flame Towers gesamten Anlage den richtigen Flame Towers nach dem Be- Kilometer weiter wird der Lärm liegen? aussehen? Druck zu gewährleisten. Das die 120.000 Dokumente, die die Objekt wird gelegentlich auf Der Flame Tower wird zusam- such des zweiten LNG-Tan- vergleichbar mit dem Lärm in Das Terminal zum LNG-Umla- Qualität der einzelnen Elemenden Grundsätzen des "Sicher- men mit dem Anlaufen des kers in Świnoujście. Dann einem mit Menschen gefüllten den in Świnoujście wird nach te der Arbeit in dem LNG-Terheitsventils" verwendet. Die LNG-Terminals in Świnoujście nimmt man an, dass die Flam- Büro sein. den höchsten Qualitätsstan- minal bestätigen. Langfristig Freisetzung des Gases wird auf in Bewegung gesetzt. Was be- me auch nicht höher als 10Die Startaktion der Inbe- dards gebaut, die in Polen wird es 160.000 sein. Während völlig kontrollierte Art und Wei- deutet das? Zunächst, wie wir 20 m sein wird. triebnahme des Flame To- genau nach den geltenden der Investition wurden etwa 50 Eine solche Erscheinung wers wurde sorgfältig geplant Vorschriften geregelt wurden. 000 Inspektionen durchgeführt. se durchgeführt. Es ist ein si- schon erwähnt haben, dass cherer Prozess, weil das Erdgas eine Feuersäule von seinem bringt einen bestimmten und wird unter der strengen Die Einträge, die die entsprein der Luft weht, ohne dass Ge- Gipfel herausschlagen wird. Schallpegel hervor. Alles hängt Aufsicht und mit der Unter- chende Qualität der Arbeit in Die Bewohner von Świnoufahr einer Explosion und Feuer Der Flame Tower wird drei von dem Gewicht des ausge- stützung der erforderlichen jeder Phase der Umsetzung jście haben zuerst befürchzu verursachen, ohne der Um- Tage nach der Ankunft des ers- stoßenen Gases und der Höhe Dienste ausgeführt. Sein Ab- fordern lassen, wurden durch tet, dass die Nachbarschaft welt zu schaden. Unter den Ein- tes LNG-Tankers in Bewegung der Feuersäule ab. Direkt an feuern wird wahrscheinlich von die Gesellschaft Polskie LNG eines solchen Kolosses, wie richtungen des LNG-Terminals gesetzt, also Mitte Dezember. dem Tower wird der Schall- den Bewohnern von Świnou- schon während der öffentli- dem Bau des Terminals, die in Świnoujście ist der Flame To- Während der ersten fünf Tage pegel bis zu 115 dB erreichen, jście als ein symbolisches Da- chen Ausschreibung eingeführt. Umwelt negativ beeinflussen wer der höchste Punkt des Bo- wird die Feuersäule größer - was äquivalent zu einem Lärm tum der Inbetriebnahme des Die Qualitätseinträge wurden könnte. densteiles. Seine Höhe beträgt bis zu über 38 Meter. Später ist, der von einer arbeitenden LNG-Terminals behandelt. l vom Investor in der Phase der Von Seiten der Bewohner Erstellung des Vertrages mit gab es alle Arten von Bedendem Auftragnehmer präzisiert. ken über die Auswirkungen DAS SICHERE LNG-TERMINAL Während des Baues des Termi- des Terminals auf die Umwelt, nals gab es praktisch keine un- aber das ist nur die Angst vor geschützten Arbeitsbereiche, etwas Neuem, die doch chaDER TECHNISCHE GANG Die Zone, die das LNG-Terminal die durch Vorschriften nicht rakteristisch für uns alle ist. vom Strand und Wasser trennt, wurde gesichert wurden. Die Bereiche Die Auswirkung des Terminals erhalten, um die ökologische Sicherheit von Flora und Fauna zu gewährleisten. betreffen unter anderem die auf die Umwelt bringt kein RiKryo-Behälter und einzelnen siko und keine Gefahr. In AnDER LNG-TANKER DER WELLENBRECHER Geräte. Der Bau des LNG-Termi- lehnung an die erhaltenen Die modernsten SicherheitssysDie Schutzfunktion für LNG-Tanker, teme, die im Schiffsverkehr nals ist eine so anspruchsvolle Umweltentscheidungen hat die ins LNG-Terminal einlaufen. eingesetzt werden. Investition, dass jedes Detail die Gesellschaft Polskie LNG genau geprüft werden muss, ein Programm geschaffen, das unabhängig davon, ob es die alle Leitlinien für die UmwelBauarbeiten, die Lagerung von taufsicht über die durchgeführMaterialien, die Installationen ten Arbeiten beinhalten hat. oder die formalen Angelegen- Kontinuierlich führen wir KonFLAME TOWER heiten betrifft, die unter ande- sultationen mit der RegionaDer Flame Tower gewährleistet eine sichere Nutzung des LNG-Terminals. rem die Genehmigungen und linspektion für Umweltschutz LNG-TANKS Im Fall einer Freisetzung von Gas Zulassungen während mehre- und Umweltorganisationen werden keine Schadstoffe Die Tanks sind perfekt isoliert in die Umwelt emittiert. und bieten durch die von der ren Bauphasen benötigen. Die durch. Während der BauphaEuropäischen Union standardisierte Full-Containment-Lagerung größte Aufsicht des Investors über die se gab es keinen Wiederspruch Sicherheit. Sie bestehen aus zwei Qualität der durchgeführten von ihrer Seite. Die Art und WeiBehältern: der innere wurde aus Nickel gefertigt und der äußere Arbeiten wurde mehrstufig re- se der Umweltüberwachung FEUERWEHREINHEIT aus Beton. Die Behälter funktionieren wie eine Thermoskanne, die alisiert. Die Investition wird wurde auch für die kommenDirekt im Terminalgebiet wird die Aufgabe hat, eine Temperatur eine neu errichtete Feuerwehreinheit von -162°C aufrechtzuerhalten. ständig über die Qualitätskon- de Zeit der Nutzung des Termiuntergebracht, die für die laufende Brandschutzsicherheit trolledienst des unmittelbaren nals definiert. Alle Tätigkeiten in dem gesamten Stadtteil Warszów sorgen wird. GRÜNSTREIFEN Unterauftragnehmers bewacht, finden vorschriftsmäßig statt, Ein Wall mit einer Höhe von 6 m dann steht in der Reihe – Qua- indem sie die aktuellen Stanan der Gebäudeseite im Stadtteil litätskontrolledienst des Auf- dards auf höchstem Niveau Warszów schützt mit gepflanzten Bäumen und Sträuchern vor Lärm. tragnehmer, die technische respektieren. l


Mittwoch, 9-17 Dezember 2015 Yahr

www.kroniki-portowe.pl

SONDERAUSGABE

WERBEN SIE FǛR IHRE FIRMA BEI UNS! Tel. 510 555 524 E-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

5

Die Erwärmungskraft des LNG, also woher wir diese Wärme haben Erstmalig hat die Menschheit die praktische Anwendung vom Gas im Jahr 900 entdeckt. Seit dieser Zeit sind mehr als tausend Jahre vergangen, und heute ist das Gas der Grundbrennstoff zur Beheizung unserer Wohnungen. Wie kommt das Gas in unsere Küchen? Es ist ein langer und komplizierter Weg. ll Der Trinkgenuss eines frisch

gebrühten Tees kann einer der besten Momente des Abends sein, wenn wir uns nach vielen Arbeitsstunden mit einer dampfenden Tasse auf ein bequemes Sofa setzen. Die Badewanne wird gerade mit heißem Wasser gefüllt und die Heizkörper geben so wunderbare Wärme in diesen kalten Wintertagen. Ist es nicht ein guter Weg, um sich zu entspannen? Sogar für einen Moment müssen wir uns keine Gedanken machen, woher diese Flamme, die das Wasser im Gasherd oder im Gasofen erwärmt, kommt. Obwohl nein, lassen wir uns einen Moment überlegen. Es geht doch um das Gas, um den Kraftstoff, ohne den unser tägliches Leben ganz anders aussehen würde. Umso mehr, als die Nachfrage nach dem Erdgas schnell in der ganzen Welt

wächst. Es wird geschätzt, dass aus allen Herren Ländern imdie Nachfrage nach dem Erd- portieren. Dann wird das Gas gas im Jahr 2020 die Nachfra- in unsere Häuser transferiert, ge nach der Rohöl übertreffen aber zuerst... wird. l Bevor das Gas zu uns kommt l Das Gas für 60 Jahre Das Erdgas ist ein fossiler Die Zusammensetzung des ErdBrennstoff, der auch als "blau- gases, das zu dem Endbenutzer er Brennstoff" bekannt ist. Das kommt, ändert sich wesentlich Erdgas wird aus Lagerstätten von der Zusammensetzung des gefördert, die sich tief in der abgebauten Gases. In seinem Erdkruste befinden. In der Na- natürlichen Zustand ist das Gas tur kann das Erdgas alleine oder eine farblose, geruchlose und Die Experten haben keiin Begleitung der Lagerstätten leichte als Luft Gasmischung, nen Zweifel daran, dass das vom Rohöl oder Kohle auftre- die hauptsächlich aus Methan XXI Jahrhundert zu dem LNG, ten. Der Britische Konzern BP und kleinen Mengen vom Ethan, also zu dem Flüssiggas, gehöschätzt, dass die globalen Erd- Propan, Butan und anderen Mi- ren wird. Dank dieser bahngasreserven am Ende des Jah- neral – und organischen Ver- brechenden Technologie kann res 2012 ca. 187,30 Billiarden bindungen besteht. Nach dem der wertvolle Rohstoff transKubikmeter betragen haben. Abbau wird das Gas von vielen portiert werden - sowohl auf Nach Marktanalytiker, bei chemischen Prozessen behan- dem Seeweg, als auch auf dem dem aktuellen Gasförderungs- delt, die zu einem Endprodukt Landweg - überall in der Welt. niveau, sollen die Erdgasreser- führen, das geeignet für den Das LNG, für engl. liquefied naven für die Welt für 56 Jahre Transport mit den Erdgaspipe- tural, ist das einfach das Erdgas ausreichen. Jedoch werden die line und die Benutzung durch – sauber, farb- und geruchlos, Kosten des Abbaus neuer Res- die Gerate, die mit dem Erdgas und dazu völlig ungiftig und sourcen systematisch steigen. gespeist werden. Das Erdgas ist nicht korrosiv. Aber nur als FlüsDie größten Gasreserven be- ein umweltfreundlicher Brenn- sigkeit. Und eigentlich als Konfinden sich in Russland, Iran stoff. Seine Produktion, Trans- densat. Die Verflüssigung von und Katar. Der größte Produ- port und Lagerung finden auf dem Erdgas wird mit einer sehr zent von Erdgas in Nordeuro- eine freundliche Art und Wei- genauen Reinigung verbunden, pa ist Norwegen, das sich dank se für die Umwelt statt, und bei unter anderem vom Kohlendioder Lagerstätten, die sich unter der Verbrennung des Erdgases xid, Propan-Butan, Helium und dem Meeresgrund der Norwe- wird sogar viel weniger Kohlen- Stickstoff. Dieses Gas wird auch gischen See und Nordsee be- dioxid ausgestoßen, als bei der getrocknet, entzieht man auf finden, bereichern. Für Polen Verbrennung vom Rohöl und diese Art und Weise vollstänfließt meistens das Gas mit den Kohle. Ein weiterer Vorteil des dig seine Feuchtigkeit. Dies ist Erdgaspipeline aus Russland, Erdgases ist seine Sauberkeit, ein sehr sauberer Brennstoff: aber dank unserem LNG-Ter- Bedienkomfort und niedrige bis 95 Prozent besteht aus Metminal können wir den Kraftstoff Kosten der Energieproduktion. han, und nur 5 Prozent bilden

3

die anderen Komponenten. Das LNG hat eine Oktanzahl von 130 (im Vergleich zu Superbenzin - 98 Oktan). l Unglaubliche Reise

von den Gasfeldern Die Gewinnung, die Verflüssigung, der Transport und die Regasifizierung von dem LNG ist ein komplizierter Prozess, der den Einsatz von modernster Technologie erfordert. Der Weg von LNG beginnt an den Gasfeldern in Katar (von dort aus wird das Gas nach Świnoujście kommen), Algerien und Nigeria, und endet in großen Terminals in Asien und Europa. Die ideale Gassauberkeit wird durch den Verflüssigungsprozess erreicht, der in speziellen LNG-Terminals stattfindet. In diesen Terminals wird das Erdgas im flüssigen Aggregatzustand von den Gasfeldern transferiert. Es gibt drei grundlegende Methoden der Verflüssigung. Kurz

EIN PAAR TERMINEN MIT DEM GAS IM HINTERGRUND

4

II Jahrhun- Die Chinesen bohren das erste Fördert v. Chr. derloch auf der Gaslagerstätte.

1

900 Jahr

Erstmalig hat die Menschheit die praktische Anwendung vom Gas entdeckt.

1821 Jahr

William Hart bohrt in den Vereinigten Staaten das erste Explorationsloch. Nach 5 Jahren versorgt das Gas schon die Stadtlaternen.

1883 Jahr

Die Professoren von der Jagiellonen-Universität – Zygmunt Wróblewski und Karol Olszewski - haben den Sauerstoff und den Stickstoff aus der atmosphärischen Luft kondensiert.

1895 Jahr

Von Linde hat einen Prozess der Gasverflüssigung durchgeführt (es wurde LNG entstanden).

1971 Jahr

In Boston entsteht das erste LNG-Terminal in den Vereinigten Staaten, das den Import des Gases ermöglicht hat.

1997 Jahr

Katar, der aktuelle Marktführer des LNG-Transports baut die ersten Erdgasverflüssigungsanlagen.

2015 Jahr

In Świnoujście wird das erste LNG-Terminal in diesem Teil Europas (für die Annahme und die Regasifizierung) in Bewegung gesetzt.

2 5

LNG-TERMINAL IN ŚWINOUJŚCIE – WIE FUNKTIONIERT DAS?

6

Das Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, der aus Ablagerungen in den Tiefen der Erde abgebaut wird. LNG (eng. Liquefied Natural Gas) ist das gleiche Gas, nachdem es gereinigt und verflüssigt wurde. LNG erwirbt man in einem hochtechnologischen Verflüssigungsprozess, der bei der Abkühlung des Gases auf eine Temperatur von -162 ° C entsteht.

7

In dieser Prozessfolge wurde der Aggregatzustand des Gases aus dem gasförmigeren in den flüssigen überführt, dadurch reduziert sich sein Volumen um bis zu 600-mal. LNG besteht zu 95 Prozent aus Methan, ist farb- und geruchlos sowie umweltfreundlich.

8

LNG ist ein sicherer und umweltfreundlicher Brennstoff. Bei der Verbrennung wird um die Hälfte weniger CO2 als bei der Steinkohleverbrennung oder Braunkohleverbrennung freigesetzt.

LEGENDE

— Erdgas

gesagt, bestehen sie in einer Abkühlung des Gases, das bei entsprechenden Druck rein gelassen wird und vom Kohlendioxid und Wasser gereinigt wird. Im LNG-Terminal wird das Gas zum Siedepunkt von Methan abgekühlt, also bis 162⁰C, und dann wird das Gas aus großen die Kryo-Behälter in die LNG-Tanker gepumpt. Die größte von ihnen – die Q-Max – können bis 266.000 Kubikmeter des Gases nehmen. Die ein bisschen kleineren LNG-Tankers - Q-Flex, die das LNG nach Świnoujście importiert werden, können bis 216.000 Kubikmeter des Gases nehmen. Sobald der flüssige Kraftstoff in den Destinationsplatz geliefert wird, wird er durch eine Rohrleitung an Spezialbehältern transferiert (im LNG-Terminal in Świnoujście gibt es zwei solche). Danach wird LNG einem Regassifikationsprozess unterlegt, also überführt man die Flüssigkeit in den gasförmigen Aggregatzustand. Der Prozess erfolgt durch das Erhitzen des Rohmaterials in einen flüssigen Aggregatzustand. Anschließend wird das Gas durch die Rohrleitungen an die Endempfänger transferiert... und dann erscheint auf dem Tisch ein heißer Tee, ein Bad mit heißem Wasser, und aus den Heizkörper kommt eine angenehme Wärme... l

9

— LNG

1

Der Wellenbrecher - der längste in Europa, 3 km lang, ist der Außenschutz für den Hafen von Świnoujście.

4

Umschlagbrücken –Das LNG wird durch Rohrleitungen transportiert, die über die Umschlagbrücken verlegt wurden. Die längste davon ist 1,5 km lang (verbindet die Anlegestelle am Meer mit dem Festland).

7

Maschinenraum - das Gehirn der gesamten Anlage, von hier aus steuert man alle Prozesse, die im LNG-Terminal („control room”) auftreten.

2

LNG-Tanker - ein Spezialschiff, das für den Transport von LNG entwickelt wurde. Das Schiff kann bis zu 315 Metern lang sein.

5

LNG-Tanks - zwei kälteerzeugende Behälter für die Lagerung von Flüssiggas bei einer Temperatur von -162°C (jeder Behälter hat eine Kapazität von 160.000 m3,eine Höhe von 52 m und einen Durchmesser von 80 m).

8

Der Beladungsplatzder Tankwagen - drei Standplätze zum Umladen des LNG in die Tankwagen.

3

Die Entladeplattform - der Entladungsplatz des LNG vom Schiff, mit Hilfe von 4 Kränen mit einer Höhe von über 20 Metern.

6

Regasifizierungsanlagen – der Ort, an dem das LNG vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand überführt wird. Das LNG wird dazu durch den Tiefgang der Rohre („Schlangenrohr”) ins erhitzte Wasser geleitet.

9

Die Messanlage mit Anschlusspunkt an das nationale Gastransportnetz.

Profile for Kroniki Portowe

Kroniki portowe wyd 64  

Kroniki portowe wyd 64  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded