Page 1

Piątek 4 OC 2 OC

Dzień: Noc:

najlepszy tygodnik w świnoujściu

Sobota Dzień: 6 C Noc: 3 OC O

Niedziela Dzień: 7 OC Noc: 1 OC

piątek, 17 lutego 2017 r.

nr 7 (122), ISSN 2391-9914

www.kroniki-portowe.pl

egzemplarz bezpłatny

Burzliwa sesja rady miasta

Prawobrzeże turystyką stało

Flota pokonała Mazowszan

wydarzenia

historia

sport

Strona 2

Poniedziałek Dzień: 8 OC Noc: 5 OC

Strona 10

Strona 12

Ukraińcy zalewają rynek pracy

Dla pracodawców są wybawieniem, a dla polskich pracowników, konkurencją obniżającą standard pracy i zarobki. Z miesiąca na miesiąc liczba Ukraińców pracujących w Świnoujściu rośnie. Wkrótce jednak może się to zmienić na naszą niekorzyść.

zatrudnienie

wymagający niż Polacy i dają się wykorzystywać. I co najważniejsze – napływ tanich pracowników zatrzymał podwyżki wynagrodzeń. To oczywiście prawda. Nasi pracują jako tani pracownicy najemni w Wielkiej Brytanii, czy Niemczech. A ich miejsce w Polsce zajmują... Ukraińcy – mówi jeden z dyrektorów hotelu w Świnoujściu. To naturalny proces. Zamiast narzekać, wyobraźmy sobie co się stanie jak tych parę tysięcy osób zniknie z lokalnego rynku pracy.

Polska w opinii Ukraińców jawi się jako kraj mlekiem i miodem płynącym. Pracodawcy chętnie zatrudniają obywateli Ukrainy z jednego podstawowego powodu. Niskich kosztów pracy. Wojciech Basałygo basalygo@kroniki-portowe.pl

ll W Świnoujściu nie ma

tak naprawdę bezrobotnych. Głównie dzięki przygranicznemu położeniu – u naszych sąsiadów po zachodniej stronie wyspy, pracownik fizyczny może zarobić na start już 3000 zł. Recepcjonista ze znajomością dwóch języków 8000 zł. Dlatego przedsiębiorcy, których nie stać (lub nie chcą) płacić dobrze, chętnie w swoich przedsiębiorstwach zatrudniają Ukraińców.

l Niemcy też chcą

l Bez języka ani rusz

Obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Świnoujścia z polecenia innych rodaków. Chwalą sobie warunki pracy, a nawet brak konieczności posługiwania się językiem polskim w miejscach, gdzie kontakt z klientem jest niepotrzebny. Jednak czasami zdarzają się sytuację, że Ukraińcy nie rozumieją o co prosi klient i w rezultacie rozkładają ręce, gdy słyszą „poproszę kilo śliwek”, albo „podwójną pierś z kurczaka”. Problem przychodzi także, gdy mają wydawać resztę w złotówkach.

Pracownicy z Ukrainy najczęściej znajdują zawody w gastronomii, hotelarstwie, a mężczyźni na budowach.

W Świnoujściu nie ma szkoły uczącej Ukraińców języka polskiego. A szkoda, bo wielu obcokrajowców deklaruje swoją przyszłość z naszym miastem. l Ukrainiec to dobry

pracownik Rosnące jak grzyby po deszczu hotele wymagają zatrudniania

kolejnych pracowników. Na lokalnym rynku pracy zawody takie jak: kucharz, kelner, pokojówka, barman są deficytowe. Pracodawcy wolą zatrudniać obcokrajowców, bo są tańsi i mniej wymagają. Nie trzeba martwić się o mieszkania, bo Ukraińcy wynajmują mieszkania i mieszkają w nich

po 5-8 osób. Mężczyźni przyjeżdżający do pracy na budowach zadowalają się materacem położonym w lokalu usługowym zaadaptowanym na mieszkanie. W wielu miejscach warunki są spartańskie. Pracodawcy chwalą sobie pracowitych Ukraińców i są zadowoleni z ich pracy. To co

foto: Fotolia

wywołuje radość na twarzach i w portfelach pracodawców, już nie cieszy tak bardzo polskich pracowników. Twierdzą, że przez zbyt liberalne przepisy wkrótce zaleje nas kolejna fala Ukraińców, która spowoduje zastój w wysokości wynagrodzeń. W ich opinii obcokrajowcy są mniej

Ukraińców Ukraińcy napływający do Świnoujścia korzystają z uproszczonej procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę. Bez specjalnego zezwolenia mogą pracować maksymalnie 6 miesięcy. Jednak nie wszyscy się do tego stosują. Nie ma miesiąca w którym Straż Graniczna nie zobowiązywałaby Ukraińców do powrotu do ojczyzny. Tak naprawdę nikt nie wie, ilu Ukraińców przebywa i pracuje u nas nielegalnie. O ręce Ukraińców wkrótce będą walczyć z Polską Niemcy, którzy już zapowiadają otwarcie rynku pracy na obywateli z Gruzji i Ukrainy. Jeżeli Ukraińcy wyjadą ze Świnoujścia do pracy w pobliskich miejscowościach niemieckich – tak jak świnoujścianie, wkrótce może się okazać, że nie będzie komu pracować, a gospodarka miasta mocno podupadnie.l


2

WYDARZENIA

zwierzęta

Inwalida szuka właściciela

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Świnoujscy pracodawcy optymistycznie o reformie edukacji

Plusy i minusy tygodnia

komentarz

Agnieszka Stój – Prawo i Sprawiedliwość

ll Psi los nie zawsze jest ła-

twy i prosty, przekonał się o tym Charlie który na początku listopada bieżącego roku został potrącony przez auto. Pewnie dobry człowiek widząc psa leżącego w rowie natychmiast zareagował i przywiózł go do schroniska. W tamtym momencie ratowanie tego psiego istnienia stało się nas najważniejsze, jednak po konsultacji z weterynarzami okazało się, że Charlie ma zmiażdżony rdzeń kręgowy i już nigdy chodzić nie będzie. Zwierzak  otrzymał psi wózek inwalidzki. Charlie to pies w dalszym typie owczarka niemieckiego, ma ok.4 lata i jest wykastrowany. Pomimo tego co wydarzyło się w jego życiu jest pozytywnie nastawiony do życia, lgnie do ludzi. Charlie wymaga szczególnej opieki, ale wierzymy że ktoś zakocha się w nim i zaprosi go do swojego serca. Nie skazujmy tak cudownego psa na bezdomność do końca życia! – apelują pracownicy schroniska. l

ll Reforma edukacji jest wy-

nikiem niepokojącej diagnozy dotychczasowego systemu kształcenia, który wyraźnie się nie sprawdził. Patrząc okiem przedsiębiorcy dostrzegam negatywne skutki zapaści kształcenia zawodowego. Szkoły zawodowe , w przeważającej większości, zostały zamienione na licea ogólnokształcące lub zamknięte. W społeczeństwie wytworzył się niepokojący schemat kariery edukacyjnej, którego zwieńczeniem jest nauka na poziomie akademickim. Doszło do tego, że nie ważne co studiujemy, ważne, że studiujemy i może czasem ważne gdzie… Gubimy praktyczną przydatność naszych wysiłków. Kończymy studia i nagle okazuje się, że wszystko dobrze, ale nie ma dla nas pracy…. Podczas gdy i koledzy, absolwenci szkół zawodowych, bez trudu znajdują zatrudnienie. Pracodawcy doskonale wiedzą, jak trudno dzisiaj znaleźć, na rynku pracy, elektryka, mechanik,

Burzliwa sesja

ll W zeszłym tygodniu obyła

się kolejna sesja rady miasta. Jednym z najbardziej gorących punktów obrad była uchwała przygotowana przez klub SLD, dotycząca planowanej w Świnoujściu budowy terminala kontenerowego. Tak gorąco w świnoujskiej radzie miasta dawno już nie było! Uchwała, co do idei i przesłania, miała przypomnieć Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który przygotowuje się do budowy inwestycji na prawobrzeżu, o konieczności brania pod uwagę interesu miasta i jego mieszkańców. W apelu zwrócono się z prośbą do ZMPSiS o wykonanie opracowań o potencjalnym wpływie tej inwestycji na gospodarkę Świnoujścia i mieszkańców. Warto przypomnieć, że radni SLD uchwałą nie wyrażali swojego zdania „za” lub „przeciw” inwestycji, a przyjęte oświadczenie miało być początkiem przygotowania się do dyskusji przed referendum zapowiedzianym przez prezydenta Janusza Żmurkiewicza. Aby

hydraulika czy innego specjalistę legitymującego się wykształceniem zawodowym lub średnim, a posiadającego szeroki zakres umiejętności. Jednym słowem, rynek jest przesycony absolwentami wyższych uczelni, którzy w wyniku procesu kształcenia nabyli szeroki zakres wiedzy, a nie posiadają umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia kariery zawodowej. Taki stan rzeczy prowadzi do powstania braków kadrowych w przedsiębiorstwach. Z drugiej strony jest przyczyną frustracji, wszystkich tych absolwentów wyższych uczelni, którzy mimo podjęcia niemałego trudu studiowania nie znaleźli pożądanego miejsca na rynku pracy. Reforma edukacji przychodzi na ratunek i jednym i drugim. Pierwszym dostarcza wykwalifikowanych pracowników. Drugim uświadamia, że proces kształcenia ma prowadzić do kariery zawodowej i może warto zweryfikować

swoje plany i podjąć kształcenie w szkole branżowej I i II stopnia lub w technikum, a zrezygnować ze studiowania kierunku ,na który nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Reforma pokazuje wartość kształcenia zawodowego. Mobilizuje samorządy do reaktywacji szkół . Zachęca rodziców do posyłania dzieci do takich szkół .Należy dodać, że kształcenie, w zreformowanej szkole zawodowej, nie pozbawi absolwenta możliwości studiowania. Bowiem absolwenci liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia otrzymają jedno takie samo świadectwo dojrzałości. Reforma zachęca do refleksji edukacyjnej przedsiębiorców, rodziców, uczniów i daje możliwość dostrzeżenia kariery zawodowej w nowym świetle. Przedsiębiorcom pozwala wpływać, na kierunki kształcenia, poprzez szeroką współpracę klastrów branżowych, samorządów i szkół. Słowem, w samą porę, nadchodzi… l

podjąć decyzję konieczna jest pełna wiedza na temat tej inwestycji – zapewniała Joanna Agatowska przed sesją. I temu ma służyć ten dokument. Ku zdziwieniu wielu mieszkańców i mediów (w artykułach podobną ocenę sytuacji mieli dziennikarze między innymi Wyspiarza Niebieskie- Wszyscy radni Platformy Obywatelskiej byli przeciwni uchwale. go i Kuriera Szczecińskiego)  Foto: wojciech basałygo – uchwała nie przeszła. Przeciwko jej przyjęciu zagłosowali SLD w środę (15.02) zorganizo- kosztem miliardów złotych radni PO, jeden radny PIS i rad- wał specjalną konferencję na porcie zewnętrznym, bo inni Grupy Morskiej. falochronie zachodnim, pod- westycja został źle zaprojekczas której zapowiedział przy- towana i w „środku” portu, gotowanie kolejnej uchwały pomiędzy falochronami nie l Radni na słupach i głos stowarzyszeń – jeszcze mocniejszej w swoim ma na nią miejsca. Jedną Po sesji na ulicach pojawiły się wydźwięku niż ta, którą odrzu- z osób odpowiedzialnych plakaty z fotografiami radnych, cono 8 lutego by bronić intere- za port kontenerowy, która którzy byli przeciwko uchwale su miasta i wymusić na ZMPSiS w imieniu zarządu morskich i których decyzja została przez dostęp do pełnej informacji portów odpowiadała na pytaniektórych mieszkańców ode- o planach spółki dotyczących nia radnych i która nadzoruje brana jako ich zgoda (popar- inwestycji w Świnoujściu. całe zadanie jest Marek Trojnarcie) idei budowy w Świnoujściu ten sam, który podobną funkcję pełnił przy budowie „portu Terminala Kontenerowego. l Port dla jednego zewnętrznego dla jednego meTrzy świnoujskie stowarzyszemetanowca nia proekologiczne wydały Warto przypomnieć, że pomysł tanowca”. Jedynego takiego wspólne oświadczenie po- budowy portu kontenerowe- portu chyba na świecie. tępiające postawę radnych, go powstał za czasów rządów którzy nie zagłosowali za pod- PO-PSL. I że taki port nie może Nasz komentarz na stronie jęciem uchwały. A klub radnych powstać w wybudowanych www.swinoujskie.info l

+ + +

– – –

Otrzymują wszyscy tegoroczni Dostają kierowcy, którzy rozjeźmaturzyści. Wybawiliście się na dzili pas zieleni wzdłuż al. Interswoich studniówkach, a teraz ferie. Jak zapewnił nas inwestor nadszedł czas na wertowanie hotelu, wykonawcy zostaną zoksiążek i odświeżanie wiedzy. bowiązani do wyrównania teBędziemy za Was trzymać kciu- renu i zasadzenia nowej trawy. ki na maturze. Trzymamy za słowo i sprawdzimy w czerwcu.

+ +

Przyznajemy radnym, którym na sercu leżą interesy mieszkańców. Walczą o głos na etapie projektowania terminalu kontenerowego. Ich trudowi może stanąć na drodze jedynie specustawa.

+ Otrzymuje Andrzej Pawełczyk za zorganizowanie świetnej wystawy lokalnych artystów. W wernisażu uczestniczyło tyle osób, że galeria ms44 ledwo pomieściła chętnych. Jeszcze więcej kultury w naszym mieście!

– – Przyznajemy radnemu Janowi Borowskiemu z PO za to, że krytykę w mediach nazywa kłamstwem. Panie radny, dorośli ludzie biorą odpowiedzialność za swoje czyny, a nie zrzucają winę na innych.

Dostaje właściciel automatów z napojami na promach Bielik. Urządzeniom przydałby się solidny przegląd, bo coraz częściej „pożerają” pieniądze, zamiast wydawania produktów.

Tablety dla radnych

Radnym spodobał się pomysł. Nawet ci najstarsi twierdzą, że poradzą sobie z urządzeniami. Foto: wojciech basałygo ll Setki kilogramów papie-

w przypadku rezygnacji z maru można będzie zaoszczędzić, sowego drukowania dokumenjeśli radni zgodzą się korzy- tów. Radni mogliby za pomocą stać z tabletów. Dziś do pracy tabletów mogliby zapoznawać używają dokumentów na pa- sie z materiałami potrzebnypierze. Rocznie są to bardzo mi do podejmowania uchwał, duże ilości. Wszystkie projekty ale także komunikować się uchwał, a także korekty druko- z mieszkańcami i uzupełniawane są na papierze. Prezy- nia swoich stron internetowych. dent zaproponował radnym Pozostaje jedynie pytanie – ilu na nośniki cyfrowe. Na począt- radnych będzie potrafiło korzyku zostanie sprawdzony koszt stać z nowych technologii. W rawdrożenia takiego rozwiąza- dzie miasta bowiem zasiadają nia. Chociaż na pozór kosztow- także starsi radni, mogący mieć ny, powinien szybko się zwrócić problem z obsługą urządzeń.l


WYDARZENIA

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Garść kolorowych paciorków

3

promy

Bez kolejki

felietion

Tadeusz Tański – świnoujścianin ll Pod koniec 1626 roku in-

diańscy wodzowie z plemienia Lenape musieli być niezwykle uradowani. Oto sam gubernator kolonii Nowa Holandia zaprosił ich do siebie i hojnie obdarował skarbami, jakich nigdy wcześniej nie widzieli. Kosztowne tkaniny, ręcznie wykonane guziki i przede wszystkim bezcenne, błyszczące korale. Cały ten skarb był prezentem jedynie za prawo kolonistów do korzystania z Wyspy Wielu Wzgórz. Indianie nie mogli dobić lepszego targu. Dziś my – mieszkańcy Świnoujścia – mamy niepowtarzalną okazję dokonać podobnie lukratywnej transakcji. Wszystko co musimy zrobić to tylko oddać pod nowy terminal kontenerowy kawałek ziemi. Tej, na której i tak nie ma niczego wartościowego, poza

piaskiem, rzadką trawą i kilkoma drzewami. Co dostaniemy w zamian? Skarb, jakiego nikt z nas wcześniej nie widział – setki nowych miejsc pracy, setki milionów złotych w rosnących obrotach portu, milionowe wpływy do budżetu miasta. Mam szczerą nadzieję, że dostaniemy też trochę tych pięknych, błyszczących koralików. Pomówmy poważnie. To, co stanowi nasz największy skarb, to rzeczy i zjawiska, których nie da się ani zmierzyć ani zważyć. Świnoujście to bezsprzecznie miejscowość turystyczna, jedno z najbardziej znanych w Polsce uzdrowisk. O naszej atrakcyjności nie decyduje roczny wolumen przeładunków czy wartość dodana brutto. Decyduje o niej wrażenie. To szczególne odczucie, którego

można doświadczyć oddychając czystym powietrzem na najpiękniejszej w kraju plaży czy też spacerując wśród zielonych drzew parku zdrojowego. Niech czytelnicy sprawdzą sami – ile biur turystycznych kusi swoich klientów takimi atrakcjami jak wysokość suwnic czy długość betonowych nabrzeży? Wrażenia nie można zapisać w arkuszu, a jednak ma ono swoją realną wartość. To w pierwszej kolejności opłata klimatyczna. Ale także noclegi, rozrywka, zakupy, usługi. A wszystko to obłożone jest podatkiem VAT, którego całkiem spora część wraca do samorządu. To są realne pieniądze, nie jakieś mrzonki kreślone przez lobbystów. Dodajmy do tego całą sferę usług wokół branży turystycznej. Jako miasto żyjemy z turystyki.

Specustawa wykluczy zdanie radnych Radni SLD spotkali się w środę z dziennikarzami, aby wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją do jakiej doszło w ubiegły czwartek podczas rady miasta. ll Część radnych zagłoso-

wała przeciw oświadczeniu wskazującemu konieczność określenia w koncepcji – alternatywnych rozwiązań dotyczących budowy portu kontenerowego w Świnoujściu oraz określenie wpływu ulokowania na plaży Warszowa. Według radnych dane te są niezbędne do dalszej merytorycznej dyskusji, poprzedzającej wydanie przez radę miasta, we współpracy z prezydentem, opinii akceptującej bądź wykluczającej lokalizację wyżej

wymienionej inwestycji w naszym mieście. Warunkami podstawowymi przy ostatecznych rozstrzygnięciach przez władze samorządowe winny być przede wszystkim wyniki szerokiej konsultacji z mieszkańcami i lokalnymi firmami – uważa Joanna Agatowska. Stąd też ze zdziwieniem przyjęliśmy wynik głosowania na Sesji Rady Miasta, w którym radni Platformy Obywatelskiej, Grupy Morskiej Cała Naprzód i PiS sprzeciwili się takiemu stanowisku – dodaje. Część radnych głosująca „przeciw” twierdziła, że oświadczenia nic nie dają i dlatego są niepotrzebne. Radni SLD uważają, że to niedorzeczne i twierdzą, że to najlepszy moment, aby włączyć się do działań związanych z planowaniem terminalu. Obawiają się, że ministerstwo będzie

chciało ominąć opinie samorządu i zamiast współpracować z władzami miasta i radnymi, wdroży w życie specustawę omijającą lokalne przepisy. Wystąpimy do Ministra Gospodarki o potwierdzenie informacji przedstawionej na ostatniej Sesji przez prezydenta miasta, że trwają prace nad przygotowaniem tzw. Specustawy, która może całkowicie wyeliminować udział władz lokalnych i mieszkańców przy podejmowaniu tej ważnej decyzji – mówi Joanna Agatowska. Klub radnych SLD uważa, że rozwój turystyczny, handel i usługi jest bardziej efektywny dla budżetu miasta i dla mieszkańców. l Aktualne informacje na: www.swinoujskie.info

Wypada wspomnieć także o miejscach pracy. Nie tylko terminal kontenerowy da pracę. Pracę dają przecież także sklepy wielkopowierzchniowe, a tych u nas nie brakuje. Jeśli jednak mamy mówić o miejscach pracy poważnie, to proponuję o nie zapytać Pana Grześka, który zamknął swój mały sklep mięsny lub Panią Kasię, która zlikwidowała kiosk. Nie wytrzymali konkurencji. Tych ludzi można spotkać o 5 nad ranem, kiedy czekają na busa. Zawiezie ich do pracy. Do Ahlbecku. Kto policzył ile miejsc pracy zniknęło przez duże sieci handlowe? Kto policzył ile miejsc pracy zniknie w sektorze turystycznym, kiedy stracimy na atrakcyjności? Szczególnie trudno jest mówić o tej sprawie w kontekście

Warszowa. Dzielnicy chyba zapomnianej przez ludzi rządzących miastem, pozostawionej samej sobie, próbuje się dziś odebrać ostatnie, co jej pozostało – plażę. Bez plaży Warszowa nie będzie. Za kilka - kilkanaście lat może też nie ll Kierowcy na promach być lewobrzeża. Z tunelu, na Bielik przyzwyczaili się, że który czekamy od lat, skorzy- należy odstać swoje w kolejstamy tylko raz – wyjeżdżając ce na prom. Przyjezdni korzystąd na zawsze. Pozostaną tyl- stający z Karsiborów jednak ko kontenery. Nie pozwólmy nie zawsze znają się na kultuwybetonować naszego mia- rze. Nie chcą długo czekać na sta. Nie oddawajmy tego, co prom i wpychają się w kolejkę. u nas najpiękniejsze za garść Nie wszyscy wiedzą, że każdy kolorowych paciorków. wpuszczony samochód poza P.S. Wyspa Wielu Wzgórz kolejką, oznacza, że ostatni w języku indian Lenape to kierowca później przeprawi się „Manna-hata” – dzisiejszy Man- promem. Cwaniaków nie brahattan. Holendrzy kupili go za kuje. Apelujemy o więcej kulturównowartość 24 dolarów. In- ry za kierownicą. Tłumaczenie dian ostatecznie wypędzono kierowców, że nie są stąd nie z wyspy. l zwalnia nikogo z kulturalnego zachowania i ustawienia się na końcu kolejki. l

Zgłoś sąsiada, który zatruwa miasto

polityka

Prezydent w konwencie ll W Szczecinie odbyło się

pierwsze posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Szczecińskiego zwołane przez Rektora uczelni, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka. Na uniwersytecie jako organ doradczy władz rektorskich utworzono Konwent, do którego powołani mogą zostać dotychczasowi rektorzy uczelni, przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego, Straż miejska może sprawdzić czym pali sąsiad. Foto: w. basałygo instytucji i stowarzyszeń nall Miasto zabiera się poważ- miejsce. Właściciel posesji, ukowych, zawodowych oraz nie za trucicieli powietrza. Wi- który zanieczyszcza powietrze twórczych, organizacji pranowajcami są mieszkańcy, spalając w piecu śmieci, plasti- codawców oraz organizacji którzy palą w swoich piecach kowe odpady może spodzie- samorządu gospodarczego śmieciami. Straż miejska może wać się mandatu w wysokości oraz przedstawiciele przedukarać taką osobę, jeśli złapie do 500 złotych. Jeśli widzisz siębiorców i instytucji finango na gorącym uczynku. podejrzany dym świadczący sowych. W obecnej kadencji Straż Miejska reaguje na in- o tym, że ktoś pali śmieciami, na lata 2016-2020 do Konwenformacje dotyczące dymu wy- zadzwoń do straży miejskiej. tu powołany został Prezydent dzielającego się z kominów, Tel. 91 321 99 40. l Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. sprawdzając czy taki fakt ma l

reklama


4

WYDARZENIA

witamy na świecie

Kapituła wybrała WOŚP: Zebrano więcej pieniędzy niż się spodziewano! nominowanych ll Gdy zaproszeni do udziału

Natalia Purtak córeczka Joanny i Daniela urodzona 12 lutego 2017 r. waga: 3450 wzrost: 52

Antosia Marcinkiewicz córeczka Magdaleny i Pawła urodzona 12 lutego 2017 r. waga: 2540 wzrost: 48 maturzyści

Studniówka w CEZIT ll Na sto dni przed jednym

z najważniejszych egzaminów w życiu, uczniowie CEZIT balowali na parkiecie hotelu Interferie. Tańczyli razem ze swoimi nauczycielami i przyjaciółmi. Na sto dni przed maturą uczniowie podziękowali swoim nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji szkoły za wspólne lata nauki, pomoc, na jaką mogli liczyć. Na studniówce obecny był także zastępca prezydenta Paweł Sujka. Studniówkowe szaleństwo trwało do białego rana. l

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

dziękowali. W spotkaniu wzięw miejskim podsumowaniu 25 ły także udział władze miaFinału Wielkiej Orkiestry Świą- sta z prezydentem Januszem tecznej Pomocy wchodzili we Żmurkiewiczem i przewodwtorek 14 lutego do Sali kon- niczącą Rady Miasta Joanną ferencyjnej Miejskiej Bibliote- Agatowską. ki Publicznej witał ich licznik Zwracając się do zebranych, świnoujskiego sztabu z kwotą prezydent Świnoujścia podjaka widniała na nim od finało- kreślił ogromną pracę jaką wej nocy. 223 tysiące 742 złote wykonują organizatorzy i worobiło wrażenie. Jak się jednak lontariusze WOŚP. okazało nie była to ostateczna To nie tylko pieniądze przekwota. Aukcje internetowe znaczone na sprzęt do leczenia przedmiotów wystawionych dzieci i seniorów są jedynym przez świnoujski sztab podefektem tej wspaniałej biły zebrana kwotę do akcji – mówił Jawysokości 260 tynusz ŻmurkieW ramach sięcy 565 złotych. wicz wskazując 25 Finału To wynik, któna wielką wyWOŚP zebrano rym Świnoujchowawczą w Świnoujściu ście zawstydza rolę orkiestry rekordową kwotę wiele innych, i życząc by tak260 tysięcy 565 zł. większych naże w kolejnych wet miast. latach sztabowi Oprócz pieniędzy WOŚP udawało się zebrano również pow równie udany spokaźną ilość bezcennego leku. sób integrować mieszkańców Uczestnicy akcji „kropla krwi wokół szczytnego celu. dla WOŚP” – honorowi krwioOrganizatorom podziękodawcy, oddali łącznie 77,4 li- wała także prezes świnoujskietra krwi pełnej! Na ten sukces go szpitala miejskiego Dorota pracowało wielu ludzi. Oprócz Konkolewska. Prezes miała sztabu orkiestry i 200 wolonta- okazję przypomnieć, że świriuszy 25 finał WOŚP w Świno- noujski szpital od lat otrzymuujściu wsparły władze miasta je sprzęt zakupiony przez WOŚP i miejskie firmy oraz cała rzesza i także po tegorocznym finale sympatyków orkiestry; miesz- oczekujemy na kolejne urząkańców, przedsiębiorców. dzenia medyczne. Członkowie sztabu wręczaNa spotkanie zaproszeni li wszystkim podziękowania zostali również przedstawii pamiątkowe dyplomy. Ale nie ciele innych firm i zakładów tylko organizatorzy orkiestry oraz prywatni przedsiębiorcy,

którzy wspierają WOŚP. Nie chodzi tu jedynie o napełnianie skarbonek orkiestry ale o rozmaite formy pomocy i współpracy. Od logistycznej, poprzez zabezpieczenie imprez do opieki nad bezpieczeństwem wolontariuszy. Podziękowania trafiły do policjantów, strażaków, dyrekcji Żeglugi Świnoujskiej i wielu innych. Osobna część podsumowania poświęcona została medialnemu obliczu świnoujskiego finału. To także jeden z elementów sukcesu naszego tegorocznego grania. Relacjom w ogólnopolskich mediach towarzyszyła wielka aktywność lokalnych i regionalnych redakcji. Praca fotoreporterów i dziennikarzy przybliżyła mieszkańcom wydarzenia i klimat finału ale także zwracała uwagę na najistotniejsze cele i efekty wielkiego zrywu serc. Jednym z efektów tej pracy były zaprezentowane w czasie spotkania zdjęcia i relacje telewizyjne. Oczywiście, szefowa sztabu hm Iwona Postulka nie zapomniała także o swoich najbliższych współpracownikach. „Zagrajmy razem w przyszłym roku!” takie słowa widniejące na pamiątkowych dyplomach to wyraz nadziei, że 26 finał i kolejne będą w Świnoujściu z roku na rok coraz lepsze! Maciej Napiórkowski Rzecznik świnoujskiego sztabu WOŚP l

reklama

ll Swoje głosy na kandydatów

oddziałów terenowych regiodo corocznej Nagrody Prezy- nalnych mediów. Spośród denta Miasta TRYTON 2016 od- wszystkich zgłoszonych kandali dzisiaj członkowie Kapituły dydatów, członkowie Kapituły nagrody. Tym samym, spośród – w drodze głosowania – wybiewszystkich zgłoszonych kandy- rają po trzech nominowanych datów, wybrano po trzech no- do każdej z kategorii i laureatów. minowanych w każdej kategorii. Nagroda przyznawana jest Oficjalne ogłoszenie laureatów od 2004 roku. Cieszę się, że od odbędzie się 25. lutego 2017 r. tylu lat, co roku, spotykamy się podczas Gali TRYTONA w hote- w tym gronie, aby nagrodzić lu Interferie Medical Spa. tych, którzy działają na rzecz Statuetka TRYTONA przyzna- miasta i jego mieszkańców, prowana jest w trzech kategoriach: mują Świnoujście i przyczyniają Gospodarka i Przedsiębior- się do jego rozwoju – powiedział czość, Działalność Kulturalna, podczas obrad Kapituły, jej Społeczna, Edukacja i Sport przewodniczący prezydent miaoraz Obiekt Roku. Kandyda- sta Janusz Żmurkiewicz. Zwytów zgłaszają mieszkańcy oraz cięzca nagradzany jest statuetką członkowie Kapituły, w skład TRYTONA, ale tak naprawdę wyktórej wchodzą: prezydent różnionymi są wszyscy nominomiasta, jego dwaj zastęp- wani i kandydaci. W tym roku we cy, przewodniczący Rady Mia- wszystkich kategoriach zgłoszosta, sekretarz miasta, rzecznik no 38 kandydatów. Najwięcej, prasowy prezydenta oraz re- bo aż 19 w kategorii Działalność daktorzy naczelni świnouj- kulturalna, społeczna, edukacja skich mediów, dziennikarze i sport. l

nominowani do TRYTONA 2016 (kolejność alfabetyczna) Gospodarka i Przedsiębiorczość » Bułki z Bibułki » Żegluga Świnoujska » Poltramp Yard S.A. z siedzibą w Świnoujściu Działalność Kulturalna, Społeczna, Edukacja i Sport » Krzysztof Chomicz » Drużyna Aniołów oraz Andrzej Pawełczyk Galeria Miejsce Sztuki 44

(otrzymali tyle samo głosów) » Fundacja Motywacja i Działanie Obiekt Roku » Obiekt handlowo -usługowy w zespole dawnej rzeźni STOP SHOP » Przebudowa boiska przy ulicy Białoruskiej na Warszowie » Terminal LNG


Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Program Mieszkania Plus

komunikacja

Uczniowie bez biletu

ll Miasto podjęło starania

Tablica tak, ale w kościele

ll Jeden z mieszkańców z Klu-

bu Gazety Polskiej zaproponował, aby miasto uczciło pamięć ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem. Zasugerował nazwanie jednej z ulic, placu lub skweru w Świnoujściu. Później zaproponował, aby tablicę ustawić na placu Słowiańskim. Swoje pismo skierował do Przewodniczącej Rady Miasta Świnoujścia. Jego prośba wywołała falę reakcji. Komitet Obrony Demokracji zebrał blisko 500 podpisów wśród mieszkańców przeciwnych ustawieniu takiej tablicy

w przestrzeni miejskiej. Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz zaproponował inne rozwiązanie mogące pogodzić dwie strony. Tablica miałaby być sfinansowana ze środków osób podejmujących inicjatywę, a miejscem w który miałaby zostać powieszona jest jeden z trzech kościołów: pw. Chrystusa Króla, pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza, pw. bł. ks. komdr ppor. Władysława Miegonia. Proboszczowie trzech parafii zgodzili się na umieszczenie tablicy w kościele. l

ll Bez bilety wkrótce poja-

Prezydent podpisał list intensywny w sprawie budowy tanich Foto: mat. własne mieszkań. 

doszłoby do realizacji, inwestycja obejmowałby również parkingi i plac zabaw. Podpisanie listu intencyjnego to – jak już wspominaliśmy – pierwszy krok. Kolejnym będzie negocjowanie warunków. W przypadku porozumienia, procedura wygląda następująco. Gmina zawiązuje spółkę z BGK Nieruchomości. Wkład gminy to teren pod mieszkania. Program Mieszanie Plus finansowany będzie ze środków BGK Nieruchomości. Mieszkania z rządowego programu będą dostępne w dwóch opcjach: na wynajem oraz na wynajem z możliwością

nabycia do nich prawa własności. Pierwsza z nich zakłada, że średni czynsz bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, wyniesie od 10 do 20 zł za 1 m2. W opcji drugiej stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za m2. Jednak BGK Nieruchomości zaznacza, że na ostateczny koszt wpływ będzie miała przede wszystkim lokalizacja. Dla nas najważniejsze jest, aby te czynsze były na umiarkowanym poziomie – podkreśla prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz. Takim, aby stać na nie było rodziny i osoby średnio czy słabiej uposażone. l

dą wszystkie dzieci i młodzież ucząca się w świnoujskich szkołach. Taką decyzję podjęli radni Świnoujścia. Specjalny projekt przygotował prezydent miasta. Oprócz tego wyznaczono dwa dni w roku, podczas których wszyscy będą mogli jeździć autobusami całkowicie za darmo. Uchwała zwalnia młodzież do 19 roku życia z obowiązku kupowania biletów. Pomysł ma zachęcić młodych mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Wprowadzoną ją także po to, aby w łatwy sposób uczniowie mogli przemieszczać się pomiędzy szkołami. Na wniosek klubu radnych SLD w Świnoujściu, podczas Święta Zmarłych, a także w Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, będzie można jeździć autobusami za darmo. W nowym regulaminie zawarto także zapis zniesienia obowiązku kupowania biletu normalnego za przewożone zwierzę. l

Rowerzysto, ustąp pieszemu! ll Jeden z mieszkańców

zwrócił uwagę na brak informacji o tym, czy po placu Wolności można jeździć na rowerze. Miejsce jest deptakiem, po którym chodzi sporo osób. Jednak przejeżdżają tamtędy także rowerzyści jadący od strony ul. Piłsudskiego do ul. Grunwaldzkiej. Trudno byłoby wyegzekwować od nich, aby zsiadali z roweru i szli przez kilkadziesiąt metrów. Wjeżdżając na deptak od ul. Piłsudskiego jest znak zakazu ruchu, jednak nie dotyczy on rowerzystów. Dalej także nie ma żadnego ograniczenia dla rowerzystów. Czasami jeżdżą tędy jak szaleni. Łatwo o wypadek,

porady lokatorskie

Glosowanie 1 właściciel jeden głos

ll Najczęściej uchwa-

ły podejmowane przez Wspólnotę Mieszkaniową zapadają większością głosów – oczywiście liczonych wg wielkości udziałów jakie przypadają na poszczególnych właścicieli. Możemy się jednak spotkać z sytuacją gdy większość udziałów znajduje się w rękach jednego z właścicieli co w sposób zasadniczy mogło by ograniczać możliwość wpływania na sprawy wspólnoty przez innych właścicieli. Stwarza to bowiem sytuacje w której jeden właściciel mógłby przegłosować samodzielnie każda z uchwał. Ustawa o własności lokali umożliwia jednak zmianę sposobu głosowania na glosowanie na zasadach jeden właściciel jeden głos – o ile z takim żądaniem wystąpią właściciele lokali posiadający łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. Jeżeli żądanie głosowania w ten sposób zostanie zgłoszone na zebraniu Wspólnoty to następuje ono automatycznie i nie ma potrzeby podejmowania w tej kwestii dodatkowej uchwały. Marta Lewandowska, zarządca nieruchomości Renoma s.c. l

Rowerzyści mogą poruszać się po pl. Wolności, pod warunkiem, że Foto: Robert Ignaciuk ustępują pieszym.

zwłaszcza z osobą starszą – mówi pani Mirosława. Mi osobiście nie przeszkadzają, aby tylko byli bardziej uważni – dodaje. Najprostszym

reklama

FIOS

mieszkań, przede wszystkim o pozyskanie środków na bu- stawka czynszu, będą na wyżdowę mieszkań czynszowych szym poziomie, nieróżniącym na wynajem w ramach Rzą- się od tych na wolnym rynku, to dowego Programu Mieszka- w każdej chwili możemy wyconie Plus. W ubiegłym tygodniu fać się z takiego programu. Prezydent Miasta Janusz ŻmurPrezydent dodaje, że zadakiewicz podpisał list intencyj- niem miasta jest budowanie ny w tej sprawie z Prezesem mieszkań przede wszystkim Zarządu BGK Nieruchomości dla osób, których nie stać na S.A. Mirosławem Barszczem kredyt mieszkaniowy z banku. oraz Wiceprezesem Zarządu Nie będziemy wspomagać tej spółki Włodzimierzem Sta- budowy typowych mieszkań desiakiem (na zdjęciu). veloperskich, z czynszami jak na Jeśli sprawa zostanie sfinali- wolnym rynku – dodaje Janusz zowana, wówczas na Warszo- Żmurkiewicz. Nie taka jest rola wie mogłoby powstać około samorządu. 200 mieszkań dla rodzin, które W Rządowym Programie nie mają zdolności kredytowej Mieszkanie Plus są dwie tzw. w banku na kupno własnego ścieżki budowy mieszkań mieszkania na wolnym rynku. czynszowych na wynajem. Jeśli potwierdzi się, że Pierwsza to budowa na grunczynsze w takich mieszkania tach należących do Skarbu będą oscylowały w granicach Państwa. Druga – na terenach 15-17 złotych za metr kwadra- gminnych. Miasto Świnoujście towy, to budowa takich miesz- nie ma w swoich zasobach kań będzie dla nas priorytetem działek należących do Skarbu – mówi prezydent miasta Ja- Państwa. Dlatego też wybrało nusz Żmurkiewicz. Podpisanie drugą ścieżkę – tereny gminlistu intencyjnego jest pierw- ne. Wskazana we wniosku szym krokiem. Ważne jednak lokalizacja ewentualnych bujest również i to, że gdyby okaza- dynków mieszkalnych to ulica ło się, iż zasady wynajmu takich Barlickiego. Oczywiście, jeśli

5

PATRYK KAPA

FIZJOTERAPIA I OSTEOPATIA

tel. 518 551 231

UL. WOJSKA POLSKIEGO 4A-B (OS. PLATAN) rejestracja telefoniczna

WWW.FIOS.COM.PL E-MAIL: PATRYK.KAPA@FIOS.COM.PL

rozwiązaniem wydaje się jedno – poszanowanie zarówno pieszych do rowerzystów, jak i miłośników dwóch kółek do spacerowiczów. l

Zapraszamy na porady prawne dotyczące funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w każdy czwartek od godziny 16 do 18 ul. Kościuszki 9 lokal użytkowy 5 parter (dawna siedziba Telewizji Świnoujście) E-mail: renoma@renomasc.pl


WYDARZENIA

6 kościół

straż graniczna

Słowo na niedzielę

Odzyskano ciągnik

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Nowy komendant Będzie nowy hotel, a nawet dwa dywizjonu

ll Utracony w Czechach

ll Do radykalizmu nawołu-

je Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Jakiego? Do miłości nieprzyjaciół. Łatwo być miłym, życzliwym, uczynnym dla tych, którzy odwdzięczają się nam tym samym. Gorzej, gdy ktoś nam zajdzie za skórę, od razu nasza miłość, życzliwość i uczynność topnieje. Trzeba nam wtedy szczególnie wołać do Jezusa, żeby kruszył moje serce twarde, oporne na przebaczenie. Ot choćby, krótkim aktem strzelistym: „Ojcze, uzdrów moje serce z nieprzebaczenia!”. ks. Grzegorz Medoń l

wojsko

WKU w nowej siedzibie ll Kilka tygodni trwała prze-

prowadzka Wojskowej Komendy Uzupełnień z budynku przy ulicy Piłsudskiego 24 do obiektu przy Komendzie Portu Wojennego przy ul. Steyera 30. Chociaż obiekt uroczyście otwarto kilka miesięcy temu, to dopiero teraz instytucja może działać. Spowodowane to było uruchomieniem systemów teleinformatycznych. Od poniedziałku 13 lutego placówka będzie funkcjonować już tylko przy ul. Steyera. Jeżeli jednak ktoś przez pomyłkę trafi do starej siedziby, będzie tam pracownik, który poinformuje o nowym miejscu. l Więcej informacji przeczytasz na stronie: swinoujskie.info reklama

w 2014 roku ciągnik siodłowy daf, figurujący z Systemie Informacyjnym Schengen jako poszukiwany, odzyskała w niedzielę Straż Graniczna w Świnoujściu. Jego szacunkowa wartość wynosi 80 tys. zł. Podczas kontroli drogowej pojazdów kierujących się na prom do Trelleborga funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że sprawdzany przez nich daf jest poszukiwany. 33-letniemu kierowcy, mieszkańcowi województwa śląskiego, uniemożliwili dalszą jazdę. Mężczyzna twierdził, że nie miał żadnej wiedzy odnośnie pochodzenia pojazdu. Ciągnik zabezpieczony został na terenie Placówki Straży Granicznej. l

Płk SG dr Piotr Patla życzył kmdr. por. SG Zbigniewowi Irackiemu Foto: sg powodzenia w realizacji zadań ll Płk SG dr Piotr Patla, ko-

mendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, wprowadził 11 lutego nowego Komendanta Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu. Obowiązki te będzie pełnił kmdr por. SG Zbigniew Iracki, który zastąpił kmdr. SG Marka Mosionka. Uroczystość odbyła się z udziałem kadry kierowniczej Pomorskiego Dywizjonu SG. Komendantowi Morskiego Odmuzeum obrony wybrzeża działu Straży Granicznej towarzyszył jego zastępca, kmdr SG Wkrótce nowa wystawa Wojciech Heninborch. Płk SG ll Już za kilka tygodni w for- dr Piotr Patla życzył kmdr. por. tecznym Muzeum Obrony Wy- SG Zbigniewowi Irackiemu pobrzeża zakończone zostaną wodzenia w realizacji zadań na prace nad organizacją nowej tym odpowiedzialnym stanowystawy. Obecnie na parterze wisku. Podkreślił, że nie jest to znajduje się ekspozycja prezentująca niemiecką artylerię forteczną, natomiast na piępolicja trze czeka na Was historyczna wędrówka po świnoujskim Monitoringiem w złodzieja garnizonie w latach 1848-1960. Na parterze muzeum, w tzw. obejściu, szykowana jest nowa zbrojownia. Oprócz dotychczasowej kolekcji zaprezentowane zostaną zbiory, które były w trakcie renowacji. Po- ll Mężczyzna wszedł do sujawią się także nowe egzem- permarketu budowlanego plarze uzbrojenia – chodzi Mrówka. Najpierw rozglądał o kilkanaście sztuk broni, któ- się uważnie, a później podszedł re przyjechały do Świnoujścia do półki z elektronarzędziami. z zasobów Łódzkiej Filmówki. Zdjął plecak i wsadził do niego Będzie co oglądać! l narzędzia. Oprócz tego ukrył jeszcze coś w kieszeniach kurtki. Złodziej sądził, że jest niewystawa widzialny? Każdy jego ruch śledziła jedna z kilkunastu kaZobacz wystawę mer monitoringu. To właśnie ll Od piątku w Galerii Art Miej- dzięki temu udało się złapać skiego Domu Kultury można złodzieja na gorącym uczynku. oglądać wystawę malarstwa Mężczyznę udało się schwyuczestników Koła Plastycz- tać, a nagranie z monitoringu nego Uniwersytetu Trzeciego zamieszczono na facebookoWieku. Koło plastyczne istnie- wym profilu sklepu. je już 10 lat. To doskonała okaTo nie pierwszy przypazja, aby zorganizować wernisaż dek, gdy właściciele sklepów i pokazać wszystkim miesz- walczą ze złodziejstwem na kańcom, czym zajmują się stu- własną rękę. Publikują filmy denci UTW. Wystawę można z kradzieży w internecie, prooglądać przy ul. Wojska Pol- sząc innych o pomoc w schwyskiego 1/1, wstęp wolny. l taniu sprawców.  l

Według architektów obiekt jest nowoczesny i funkcjonalny.  Foto: URBA Architekci

możliwe bez dobrej współpracy z podległymi funkcjonariu- ll Od wielu lat teren jest zaszami. Obejmujący obowiązki niedbany. Przed wojna była szefa świnoujskiego dywizjonu w tym miejscu szkoła jeźpodziękował za obdarzenie go dziectwa. Później Miejskie zaufaniem przez przełożonych. Przedsiębiorstwo GospodarKmdr por. SG Zbigniew ki Komunalnej i MieszkanioIracki do służby w Straży wej. Na tyłach wybudowano Granicznej został powoła- szklarnie w których rosły kwiany w 1991 roku. Pełnił służbę ty do dekorowania ulicznych m.in. w służbach dyżurnych, klombów i kwietników. Po na stanowisku zastępcy do- przeprowadzce ZGM-u, teren wódcy jednostki pływają- sprzedano wraz z budynkiem. cej SG-311, a przez ostatnie Przez wiele lat teren stał niezalata był zastępcą Komendan- gospodarowany. Teraz pojata Kaszubskiego Dywizjonu wiła się koncepcja zabudowy Straży Granicznej w Gdańsku tego kwartału ulic. Westerplatte. Dotychczasowy Imperial Park to zespół Komendant Pomorskiego Dy- b u d y n kó w h o t e l o w y c h wizjonu SG 10 lutego przeszedł o standardzie 4 i 5 gwiazdek. na emeryturę. l Projekt zakłada 190 miejsc

noclegowych w budynku 4-gwiazdkowym, a także basen pływacki, strefę SPA, klinikę medyczną jednego dnia, restaurację, salę konferencyjno -bankietową dla 300 osób a także bar z mini browarem. Hotel 5-gwiazdkowy to 110 pokoi gościnnych, restauracja oraz sala kominkowa. Pod budynkami zaprojektowano dwa garaże podziemne dla 33 i 44 miejsc postojowych. Na poziomie terenu zaprojektowano dodatkowe 42 miejsca postojowe w tym dwa dla autobusów, korty tenisowe, minigolf oraz labirynt. Koncepcja projektową zaprojektował zespół URBA Architekci. l

Aquapark ze zniżkami dla mieszkańców Za mniej niż 5 miesięcy zostanie uroczyście otwarty największy hotel w Świnoujściu. We wnętrzach Radisson Blu Resort trwa wyposażanie pokoi. Inwestor zapowiada otwarcie zgodnie z wcześniej ustalonym terminem. ll W środę na placu budowy

był prezydent miasta Janusz Żmurkiewicz, aby upewnić się, że mieszkańcy również będą mogli korzystać z hotelowych atrakcji. Po wybudowaniu hotelu, mieszkańcy będą mogli korzystać nie tylko z Aquaparku na 600 osób, ale także z lodowiska, które zimą powstanie w miejscu boiska. Oprócz zjeżdżalni, w Aquaparku znajdzie się 4-torowy basen sportowy o długości 25 metrów, sztuczna fala, a także basen do nauki pływania na desce. Mieszkańcy Świnoujścia będą mogli korzystać

z infrastruktury basenowej w niższych cenach. Przygotujemy dla nich zniżki – zapewnia Szymon Wróblewski ze Zdrojowej Invest. Atrakcji w naszym Aquaparku nie zabraknie – dodaje. Dziś na placu budowy pracuje około 500 osób. Pracownicy wyposażająpokoje w niezbędne sprzęty. Najszybciej ukończone zostaną te na najwyższych kondygnacjach. Równocześnie prace prowadzone są w całym hotelu. Wyposażane w chłodnie są pomieszczenia kuchni, a na najwyższym piętrze kończony jest bar z basenem. Trwa wykańczanie kawiarni z widokiem na morze. Inwestor chce, aby w lipcu hotel już funkcjonował pełną parą. Hotel przypomina miasteczko. Znajdzie

się w nim kawiarnia, restauracja, 2-poziomowy parking, kręgielnia, sauny, pomieszczenia SPA, bar, dyskoteka, siłownia, aquapark, boisko, sala konferencyjna, a na zewnątrz nawet lodowisko. Przypomnijmy, że jest to pierwszy hotel 5-gwiazdowy w Polsce zaprojektowany i budowany od podstaw zgodnie z wytycznymi ekologicznego certyfikatu Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Jedno z wielu rozwiązań to wysoka efektywność armatury sanitarnej i wykorzystanie wody deszczowej do zasilania części toalet. Da to aż 50% oszczędność wody pitnej w stosunku do budynków standardowych. l


Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Bez identyfikatora Wieczorny wernisaż nie wjadą

7

środowisko

straż pożarna

Zapraszają ptaki na ucztę

Pożar przy ul. Niecałej

ll Mieszkańcy Świnoujścia

Kierowcy, którzy zapomnieli wymienić identyfikator, muszą poczekać na wyrobienie nowego. Foto: wojciech basałygo ll Nawet 3 tygodnie trzeba

czekać na nowy identyfikator uprawniający do wjazdu na prom Bielik. Stare identyfikatory straciły ważność z końcem stycznia. Jeśli ktoś zapomniał wymienić identyfikator, nie może dziś skorzystać z przeprawy w centrum miasta. Część kierowców, która przegapiła termin, nie kryje irytacji i proponuje, aby do czasu wyrobienia nowego identyfikatora, mogli wjeżdżać jeszcze okazując stary. Jednym z takich kierowców jest pan Grzegorz, który jest mieszkańcem miasta. Jeżeli jestem mieszkańcem miasta, mam tablice indywidualne, mój identyfikator stracił

już co prawda ważność i czekam na nowy, a dojeżdżam co drugi dzień /noc do pracy na Warszów, to dlaczego po tych wyjaśnieniach obsługa promów wyrzuca mnie na siłę z kolejki i straszy policją? – pyta. Należy podkreślić, że pracownicy Żeglugi Świnoujskiej egzekwują jedynie regulamin. Jedyną osobą, która w związku z długim okresem oczekiwania na nowej naklejki, może wydać decyzję o czasowej możliwości wjazdu według starego identyfikatora jest Prezydent Miasta Świnoujścia. Przypomnijmy, że wydawane teraz naklejki będą ważne przez dwa lata, czyli od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. lFoto: Robert Ignaciuk

ll Na wystawie swoje prace

wystawia 11 artystów żyjących na naszej wyspie. Ekspozycję tworzą różnorodne prace, od niewielkich obrazów czy akwarel, po wielkoformatowe wydruki i i instalacje. Dwójka twórców niemieckich: Gabriele Beck-Schäfer i José García y Más. Oraz dziewiątka polskich mieszkających w Świnoujściu: Katarzyna Baranowska, Jan Bociąga, Bogumiła Kociołek, January Korff, Jerzy Pawełczyk, Andrzej Pawełczyk, Tomasz Sudoł, Ewa Tomczak-Walczak, Jacek Walczak i Marian Zwierzchowski. Kuratorem wystawy jest prowadzący galerię ms44 Andrzej Pawełczyk. Pobliże/Nähe, jako idea projektu dotyka pojęcia

tożsamości miejsca, ale również tożsamości własnej artysty i próby jej zdefiniowania. Pobliże jest zawsze obok, zawsze poza, prowokując do ciągłych poszukiwań poza horyzontem własnej wyobraźni i własnej kultury. Zmuszając do wędrówki w efekcie której możemy przekraczać granice, zarówno fizyczne jak i kulturowe. I to właśnie poszukiwanie, jest fundamentem prawdziwej twórczości, prawdziwego poznania. Naszym pobliżem jest wyspa, dlatego w wystawie biorą udział artyści z wyspy Uznam. Zapraszamy na wystawę do Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej ms44 w Świnoujściu przy ulicy Armii Krajowej 13. l

zdjęcie tygodnia

chętnie dokarmiają ptaki. Na ll Trzy samochody straży poswoich balkonach wystawiają żarnej uczestniczyły w akcji karmniki z nasionami. Wiesza- gaszenia pożaru komina przy ją także karmniki na drzewach ul. Niecałej w prawobrzeżnej w parkach i skwerach. Wszyst- dzielnicy Świnoujścia – Warko po to, aby pomóc ptakom szowie. Do zdarzenia doszło przetrwać zimę. w piątek około godz. 8 rano. Szedłem z psem po parku, na- Z komina budynku mieszkalgle zobaczyłem starszą kobietę nego leciały iskry. chodząca po krzakach. ZrobiStraż pożarna przypomiłem kółko i okazało się, że pani na, że przed sezonem grzewwieszała jabłka dla ptaszków. czym należy zadbać się Jak dobrze, że są tacy ludzie o przegląd oraz wyczyszcze– mówi pan Darek. nie przewodów kominowych Ptaki uwielbiają słonecz- i wentylacyjnych przez wynik. Tymi nie pogardzą sikor- kwalifikowanego kominiarza. ki, dzwońce i wróble. Nasiona Po poprzednich sezonach prosa, owsa i pszenicy wolą go- grzewczych w przewodach łębie. Sikorki lubią także słoni- kominowych mogą pojanę, ale tylko tę niesoloną. Ptaki wić się uszkodzenia i pęknięmożna także dokarmiać orze- cia, osadza się również sadza chami. Jabłka to przysmak dla i inne zanieczyszczenia, które kosa i kwiczoła, które lubią tak- mogą doprowadzić do pożaże rodzynki. Jednego z miesz- ru sadzy, a tym samym uszkokańców zafrapowały jabłka dzenia struktury budowlanej powieszone na drzewach. l komina. l

Halo redakcja! zadzwoń do nas! tel. 510 55 55 24 Wiesz o czymś ważnym? Chciałbyś, aby reporterzy Kronik Portowych zajęli się Twoim problemem? Masz pytania do redakcji? Napisz do nas na adres: redakcja@ kroniki-portowe.pl lub zadzwoń: 510 555 524.

lChciałem zwrócić uwagę kie-

rowcom zjeżdżającym z promu. Zdarzyło mi się, że na sygnalizatorze nie paliło się światło czerwone. Kierowcy więc jechali nie ustępując pierwszeństwa autom zjeżdżającym z promu.

l Chcę poskarżyć się na kie-

rowcę busa jadącego ze

l Przy ulicy Hołdu Pruskie- Świnoujścia do Szczecina wy-

go jeden z mieszkańców pali w piecu prawdopodobnie odpadkami. Gęsty, czarny i gryzący dym utrudnia oddychanie. Mam męża astmatyka. Ten problem jest bardzo dokuczliwy. Będę w tej sprawie dzwonić do straży miejskiej, jednak może właściciel zreflektuje się po przeczytaniu tej informacji i przestanie palić odpadkami.

lMiasto bardzo ładnie wyglą-

Wszyscy już stęskniliśmy się za odrobiną słońca i ciepła. Mamy dobrą wiadomość. Wiosna już tuż-tuż.

foto: robert ignACIUK

dało przyozdobione świątecznymi lampkami. Chciałam jednak zwrócić uwagę, że demontując dekoracje zapomniano o kilku na pl. Wolności. Świąteczne lampki zamontowane są wciąż na latarniach.

ruszającego o godzinie 8:30. Bus miał jechać przez Jarszewko. Kierowca mając rezerwację do tej konkretnej miejscowości, ominął ją. Miało tam wysiąść 13-letnie dziecko na które czekał starszy brat. Kierowca pojechał inną trasą, a dziecko wysadził 15 km dalej. Jestem zszokowana, że dorosły mężczyzna mógł tak lekkomyślnie postąpić.

lNa plaży przy Wiatraku leżą

kilogramy wodorostów. Przyjdzie wiosna i zacznie to gnić, czy nie można tego usunąć?

Śledź nas na Facebooku FB/swinoujskieifno


8

WYDARZENIA

fizjoterapeuta radzi

Bóle kolana

edukacja

Dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od komputera

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Jeszcze tydzień ferii Za darmo na żaglowiec

ll Informujemy, że od lute-

ll Miesiąc temu zaczęłam

biegać, niestety od tygodnia podczas biegu odczuwam ból w przyśrodkowej części kolana. Ból nie pozwala mi kontynuować treningów. Martwię się, że to coś poważnego. Niestety większość ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem jest po prostu nie gotowa do biegu i nie oznacza to profesjonalnych butów, bo zazwyczaj w nich nie leży problem. Oznacza to, że ich organizm jest nieprzygotowany do takiego wysiłku i obciążeń, a jest to głównie związane z siedzącym trybem życia. Tak naprawdę nasz organizm jest stworzony do biegania, lecz spędzając długie godziny w aucie lub za biurkiem budujemy niewłaściwe napięcia w ciele i złe wzorce postawy, co rzutuje na późniejsze problemy bólowe podczas uprawiania sportu. Wpływ na dolegliwości bólowe mogą mieć również stare niewyleczone urazy, które podczas zwiększonego wysiłku ujawniają się ponownie. Decydując się na rozpoczęcie jakiejkolwiek aktywności sportowej musimy najpierw kompleksowo przygotować, a następnie stale wspierać nasz organizm, by obejść się bez kontuzji. Same bóle kolana wcale nie muszą mieć przyczyny w tym stawie, przyczyna może się znajdować poniżej lub powyżej stawu kolanowego np. w stopie lub w biodrze, co wymagałoby już dodatkowego badania i dobrania indywidualnej terapii. Zalecam nie lekceważyć problemu i skonsultować się z wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Patryk Kapa fizjoterapeuta ul. Wojska Polskiego 4A-B/5B Tel: 518 551 23 l

go 2017 roku w Centrum Zdrowia Psychicznego działającym przy Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. – uruchomiono nieodpłatnie program profilaktyczno-terapeutyczny dedykowany dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od komputera, Internetu i gier komputerowych. Program prowadzą certyfikowani specjaliści terapii uzależnień. Prosimy o rozpowszechnienie niniejszej informacji. Wszelkich informacji Wiele osób zdecydowało się na wyjazd, dla tych, które zostało w ŚwiFoto: wojciech basałygo udziela: Aneta Całus kierownik noujściu, miasto przygotowało zajęcia. Centrum Zdrowia Psychicznego – 501 788 894 l ll Od zeszłego piątku zimowy grupie województw ferie ziodpoczynek rozpoczęli ucznio- mowe trwały w drugiej połowie wie z województwa zachodnio- stycznia, to wówczas w następpolicja pomorskiego. Razem z nimi nym roku termin ferii w tej gruferie mają uczniowie z dol- pie województw przypadnie Myśleli, że jest pijana, nośląskiego, mazowieckiego na pierwszą połowę lutego. a ona potrzebowała i opolskiego. Ich przerwa w na- Podziału na województwa dopomocy uce potrwa do 26 lutego. Nasz konano biorąc pod uwagę liczll Taka znieczulica w samym reporter na dworcu kolejo- bę uczniów. centrum miasta! Ludzie prze- wym przyglądał się wyjazdom Organizacja ferii w jednym chodzili koło leżącej kobiety, uczniów. terminie dla uczniów ze wszystbo myśleli, że jest pijana. Ta Jadę razem z rodzicami do kich województw powodowała jednak osunęła się na ziemię, Zakopanego. Mam nadzieję, wiele perturbacji komunikacyjbo dostała prawdopodob- że nauczę się jeździć na desce nych i spore kłopoty w zakrenie ataku cukrzycowego. Ktoś snowbordowej. Kask i kombi- sie możliwości skorzystania jednak wezwał policjantów. nezon już mam – mówi 12-let- z ośrodków wypoczynkowych Ci zareagowali błyskawiczne ni Kuba. i bazy turystycznej w chętnie i poprosili o pomoc pogotowie O d r o k u s z k o l n e g o odwiedzanych w okresie zimy ratunkowe. Kobietę przewie- 2003/2004, zgodnie z przy- województwach. ziono do szpitala. To nie pierw- jętą zasadą, terminy ferii ziNastępne wolne dni od naszy przypadek, gdy chorzy mowych w kolejnych latach uki przypadają w terminie od brani są „pijanych” i nie otrzy- zmieniają się cyklicznie. Jeśli 13 do 18 kwietnia z okazji świąt mują odpowiedniej pomocy.l w jednym roku w określonej wielkanocnych. l reklama

PIZZA HALO

NAJLEPSZA PIZZA W MIEŚCIE

tel. 534 111 007 tel. 534 007 111

www.pizzahalo.pl

Żaglowiec będzie można zwiedzać już od piątku. ll Jeden z największych ża-

Foto: mat. własne

pierwsza jednostka, która zoglowców świata, czyli nasz stała od podstaw zbudowana piękny, polski „Dar Młodzie- w polskiej stoczni, według oryży”, znów przypłynie do Świ- ginalnego polskiego projektu, noujścia. W najbliższy piątek która od początku miała słu17. lutego 2017 r. zacumuje przy żyć jako żaglowiec szkoleniowy. nabrzeżu Władysława IV, koło W tym roku „Dar Młodzieży” obKapitanatu Portu. Jednost- chodzi 35-lecie służby. W tym kę będzie można – bezpłatnie czasie przepłynął ponad 545 – zwiedzać w piątek i sobotę. tys. mil morskich, odbył ponad 200 podróży, a na jego pokładzie przeszkoliło się ponad Zwiedzanie żaglowca: 18.000 uczniów z polskich i za» piątek 17 lutego granicznych szkół morskich.l w godzinach 13.00 – 18.00 » sobota 18 lutego w godzinach 9.00 – 14.00 Podstawowe dane: Długość: 109 m Żaglowiec jest jednostką szkoWysokość: 50 m leniową Akademii Morskiej Rok budowy: 1935 w Gdyni. Został zbudowaZanurzenie: 6,6 m ny w 1982 roku jako następPort macierzysty: Gdynia ca „Daru Pomorza”. Jest to


Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

historia

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

9

Wspomnienia Brunona Lorbieckiego: Byleby nie 1. Polska Dywizja Pancerna 64 1. Polska Dywizja Pancerna Generała Maczka kroczy przez Normandię. Pojawiają się jeńcy. Brunon Lorbiecki ma okazję porozmawiać z żołnierzami wroga. Okazuje się, że Niemcy śmiertelnie boją się dobrze wyszkolonych maczkowców. wspomnienia

Zapraszamy do kolejnej części wspomnień Brunona Lorbieckiego. Brunon Lorbiecki

l Niemcy bili się zaciekle

W tym okresie II wojny światowej, kiedy to Sprzymierzeni utworzyli drugi front we Francji, losy wojny stały się przesądzone. Alianci przejęli inicjatywę. W tej sytuacji Niemcy stali się bardziej zdecydowani. Nie mogli dać się pokonać, bo wiedzieli co ich czeka w przypadku przegranej wojny. Żołnierz niemiecki na frontach bił się zawzięcie, szczególnie w jednostkach wyborowych Waffen SS i im podobnych, gdyż groził im los, jaki chcieli zgotować pokonanym przez siebie ludom. Zdawali sobie sprawę, że perspektywa wyniosłego życia umyka im z rąk i że niełatwe będą mieli życie; w porównaniu z tym jakie planowali w wypadku ostatecznego zwycięstwa III Rzeszy Adolfa Hitlera. A my? My nie przypuszczaliśmy, że ktoś może nam zgotować, po tych krwawych bojach, zawód i rozczarowanie u nas w kraju. Idąc w bój nie stawialiśmy warunków. Nikt nie obiecywał nam tym wszystkim doczekać się złotych gór. Sądziliśmy jed- rozczarowania; haseł i sloganak, że nasz wysiłek po zwy- nów jakimi karmiono ludzi za cięstwie zostanie doceniony; czasów okupacji i panowania że zajmą się nami wdzięczni wroga w naszym kraju. Życie ziomkowie i nikt nas nie bę- przestało mieć urok. Rozmadzie tropił, ścigał czy prześla- wiałem po wojnie z ludźdował. Do serca powinni wziąć mi i czytałem w prasie różne sobie nasze rady i wskazów- bzdurne wypowiedzi; opinie, ki. Tymczasem, mieliśmy po tendencyjne przechwałki na

l W SS bali się

polskich pancernych 8 sierpnia 1944 roku w Normandii podczas walk zginął wraz ze swoją załogą w czołgu Tiger, porucznik Michael Wittmann, niemiecki as wszechczasów, który na frontach wschodu i zachodu łącznie zniszczył 138 czołgów oraz 132 działa przeciwpancerne. Napływali wciąż nowi jeńcy niemieccy. W miarę jak zdobywaliśmy ich kolejne pozycje obronne szliśmy powoli i stopniowo naprzód. Wróg czynił rozpaczliwe kontrataki przy użyciu swej broni pancernej z Tygrysami i Panterami na czele. Po raz pierwszy w tej wojnie mogłem naocznie, z bliskiej odległości, widzieć rozbite lub porzucone świetne czołgi oraz wielolufowe, dużego kalibru moździerze. Tereny zaminowane, a więc miejsca jeszcze nie oczyszczone, opasano białymi wstęgami z tablicami, na których napisano po polsku lub po angielsku „uwaga miny”. Jeńcy to element raczej jeszcze młody wiekiem. Prawie nikt z nich nie wie, że na tym odcinku idą Polacy i Kanadyjczycy. Boją się nas bowiem śmiertelnie. Ci z SS też się nas bali. Rozmatemat tego, co działo się w la- jak to łatwo było Niemca bić, że wiałem kiedyś z ich „feldwetach 1039-1945. Pisano wiele Niemcy to tchórze itp. Żołnierz blem” (niemiecki podoficer, na temat naszej armii i naszych liniowy może to najlepiej oce- odpowiednik naszego sierwrogów. I pisano źle tak o jed- nić. Muszę oddać, że żołnierz żanta), który opowiadał, że nych jak i o drugich. Publikacje niemiecki bił się teraz dzielnie gdy na ich odcinku szło nasze te były najczęściej autorstwa i rozpaczliwie. Tak jak my w la- natarcie, to przełożeni trzymaludzi, którzy najmniej się na tach poprzednich, gdy bito nas li to w tajemnicy przed żołnieten temat powinni byli wypo- z góry i z dołu. O tym wszystkim rzami. Pod Caen nie chciano wiadać. W wojsku nie służyli, można było się przekonać po mówić, że idzie 1. Polska Dyna wojnie się nie bili, a pisali kilku dniach walk w Normandii. wizja Pancerna, żeby nie reklama

Perfum FM 171 inspirowany CK Euphoria

69,90 PLN 50ml

Zamów: 791443238

facebook.com/fmswinoujscie

część

robić w szeregach popłochu. Mówiono im, że to idą Anglicy, których można nastraszyć bronią białą. Spodziewali się więc przy kontratakach zdobywać oprócz jeńców angielskie papierosy, dobre napoje i konserwy. Mocno się zawiedli. Nacięli się tym razem na „Polnische Panzerdivision”, jak nas nazywali. Wiedzieli co prawda, że w Normandii wylądowała i weszła do akcji 1. Polska Dywizja Pancerna Generała Maczka złożona z ochotników, którzy mieli doświadczenie w walce i byli świetnie wyszkoleni, ale nie widzieli dokładnie, w którym miejscu. l Jak postępuje żołnierz

Morale żołnierzy Maczka było wspaniałe i przewyższało niemieckich SS. Dziwiłem się żołnierzom Wermachtu, których wzięliśmy do niewoli, że ukrywali swoje stopnie bojowe i odznaczenia. Przecież tak jak ja spełniali swój żołnierski obowiązek wobec ojczyzny. Mówiłem, że ja i moi koledzy to rozumieją i że krzywdy im nie uczynimy. Tak postępują ludzie uczciwi i wierni swojej żołnierskiej przysiędze. Ludzie inteligentni i humanitarni. Z bezbronnymi się nie wojuje. I nie mści się za to, że w ich żyłach płynie inna krew. Role każdego z nas mogły się zmienić w każdej chwili, tak jak na wojnie bywa. Tak jak każdy żołnierz też chciałbym być dobrze i po ludzki traktowany w myśl konwencji genewskiej. l


10

historia

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Prawobrzeże turystyką stało!

Aktualnie w Świnoujściu można usłyszeć wiele głosów twierdzących, że nasze miasto dzieli się na jakieś strefy. Podobno Wyspa Uznam jest miejscem turystycznym, a Prawobrzeże zaś... cytując: „od zawsze obszarem przemysłowym”. Pojawiły się nawet głosy, że nawet za „Niemca” nigdy nie było tu turystyki! historia

W dzisiejszym numerze poruszymy temat srogich zim, które niegdyś nawiedziły nasze piękne miasto. Na samą myśl robi się zimno, brrrrrr! Marcin Ossowski

ll To oczywista nieprawda.

Pierwsi letnicy pojawili się na prawobrzeżu juz w XVIII wieku. A jednym z nich był Gerhard Cornelius Walrawe , który pomieszkiwał w baraku położonym niedaleko dzisiejszego Basenu Trymerskiego. Warto dodać, że pobytu w Świnoujściu dobrze nie wspominał – wymuszone nadmorskie wczasy, związane z pracami przy regulacji ujścia Świny ojciec – pomysłodawca spędził na „odpędzaniu komarów i walce z przenikliwym, zimnym wiatrem”, do którego nie był przyzwyczajony. Warto też przypomnieć, że pierwszym świnoujskim kąpieliskiem, była na początku XIX wieku warszowska plaża, na której na golasa kąpali się francuscy żołnierze , z plutonu okupacyjnego, który przy Basenie Trymerskim także rezydowali. Rozkwit funkcji turystycznej prawobrzeżnej plaży nastał w połowie XIX wieku – zbudowano wtedy piękne drewniane łazienki kąpielowe, a falochron wschodni i latarnia przez kilkadziesiąt kolejnych lat stały się ulubionym miejscem spacerów dla wczasowiczów i mieszkańców miasta. Letnisko bardzo prężnie się rozwijało- na początku XX

Chorzelin był na tyle popularny, że w okolicznych kioskach sprzedawano widokówki ze zdjęciami pięknych zakątków.

wieku było już blisko 100 do- latach wspominam to gastronomiczmów i pensjonatów oferują- z żalem. Miejsce to było ne. A nieopodal cych pokoje. – na terenie bypoprostu magiczne! Cułej bazy rakietodowna dzika plaża, któwej w Łunowie ra przyciągała znaczne l Po II wojnie Po przejściowej „okupacji” ilości turystów niezainośrodek SPA Ireprzez Rosjan przyujściowe- teresowanych plażami ny Eris. Tuż przy go fragmentu plaży i osiedla na Uznamie. Architektunowym parkinChorzelin dzielnica rozkwitła ra Osiedla Leśnego była gu pole namionowym życiem. Powstało kil- niezwykle urzekająca. towe. Czy kiedyś ka ośrodków wczasowych, na Piękne okiennice i ganpowstaną? plaży wypożyczalnie rowerów ki drewnianej zabudowy. Wszystkich , wodnych, kajaków i prysznice. Zwiedziłem całą Polskę, którzy uważaPan Maciej Zięba, dzisiejszy ale takiej architektury nie ją prawobrzeże Geodeta Miasta Świnoujścia, widziałem nigdzie indziej. Plaża na prawobrzeżu miała nawet swoje łazienki. za teren przektóry przyjechał do Świnouj- Wówczas wszystko stało mysłowy zapraścia w 1971 roku z miejsca za- w idealnym stanie. Ale nieste- dalej pełniła funkcje turystycz- powstał nawet pięknych par- szam na przepiękne plaże. kochał się w Prawobrzeżu: ty całe osiedle poszło pod spy- ne ciesząc się olbrzymią popu- king – podobnego na lewobrze- Jestem pewny, że po spacerze larnością – i dotrwała niemal żu trudno szukać, bo samorząd po najpiękniejszym fragmen„Mieszkańcem Chorzelina zo- chacz...” stałem kiedy przybyłem tutaj Port rozpoczął powolną do dzisiaj. Gdy tylko ucichły przez 70 lat nie potrafił takiego cie polskiego wybrzeża Ci któna praktyki. Jako młody geo- aneksję Chorzelina już w latach maszyny budowlana na placu wybudować na tzw. patelniach. rzy mają odrobinę wrażliwości W 2017 roku miały po- i wyobraźni już nigdy nie będą deta przydzielony zostałem 60-tych XX wieku. Mimo rozbu- LNG na plażę wylegli miłośnido prac związanych z budo- dowy portu, zburzeniu Chorze- cy ciszy, spokoju i czystych plaż. wstać toalety i stałe zaple- mówić o prawobrzeżu jako wą nowego Świnoportu, i po lina i unikalnej Twierdzy plaża Warto dodać, że tuż przy plaży cze dla ratowników, punkty o dzielnicy przemysłowej. l

Falochron wschodni był ulubionym miejscem spacerów rodzin z dziećmi skąd roztaczał się przepiękny widok na wejście do portu.

Stara mapa pokazuje, że było w tym miejscu spore osiedle mieszankowe wraz z budownictwem pensjonatowym.


INFORMATOR

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

repertuar kina cinema 3D 17 lutego → 23 lutego

HOROSKOP

l Sing, 108 min., animowany, USA/Japonia, b.o., DUBBING

09:30 I 13:00

l Lego Batman: Film, 104 min., animowany, USA/Dania, b.o., DUBBING

09:45 I 17:00

l Lego Batman: Film 3D, 104 min., animowany, USA/Dania, b.o., DUBBING

11:15 I 16:00

l Ostatni smok świata, 85 min., animowany, Ukraina, b.o., DUBBING

09:15 I 11:00 11:45

l Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, 117 min., biograficzny, Polska, od lat 12

13:30 I 18:30

l PolandJa, 103 min., komedia obyczajowa, Polska, od lat 12

14:00 I 18:15

l Lekarstwo na życie, 146 min., horror, Niemcy/USA, od lat 16

15:30 I 19:15 I 20:45

l Wściekły Nick, 140 min., thriller, Niemcy, od lat 13

21:15

l Liga Mistrzów 1/8 Manchester City FC – AS Monaco FC, 105 min., mecz, transmisja

20:15* wyłącznie 21.02

l Liga Mistrzów 1/8 Sevilla SC – Leicester City SC, 105 min., mecz, transmisja

20:15* wyłącznie 22.02

11 lutego 2017 r. Apteka „Morska” ul. Boh. Września 81-82/1

21 lutego 2017 r. Apteka „Cosmedica” ul. Kościuszki 15

2 lutego 2017 r. Apteka „Cef@arm 36,6” Plac Słowiański 5-5a

12 lutego 2017 r. Apteka „Familijna” ul. Grunwaldzka 97b/1

22 lutego 2017 r. Apteka „Dr Max” ul. Armii Krajowej 9

3 lutego 2017 r. Apteka „Eskulap” ul. Dąbrowskiego 5

13 lutego 2017 r. Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Żeromskiego 5

23 lutego 2017 r. Apteka „Cef@arm 36,6” Plac Słowiański 5-5a

4 lutego 2017 r. Apteka nr 81-082 ul. Konstytucji 3 Maja

14 lutego 2017 r. Apteka „Zdrowie” Plac Słowiański 14

24 lutego 2017 r. Apteka „Eskulap” ul. Dąbrowskiego 5

5 lutego 2017 r. Apteka „Prima” ul. Grunwaldzka 21

15 lutego 2017 r. Apteka „Rodzinna” ul. Bolesława Chrobrego 18

25 lutego 2017 r. Apteka nr 81-082 ul. Konstytucji 3 Maja

6 lutego 2017 r. Apteka „Przy Promenadzie” ul. Żeromskiego 5

16 lutego 2017 r. Apteka „Arnika” ul. Sikorskiego 2

26 lutego 2017 r. Apteka „Prima” ul. Grunwaldzka 21

7 lutego 2017 r. Apteka „Pod Rumiankiem” ul. Markiewicza 4

17 lutego 2017 r. Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Grunwaldzka 21

27 lutego 2017 r. Apteka „Przy Promenadzie” ul. Żeromskiego 5

8 lutego 2017 r. Apteka „Pod Kasztanami” ul. Warszawska 29

18 lutego 2017 r. Apteka „Bursztynowa” ul. Powstańców Śląskich 8/1

28 lutego 2017 r. Apteka „Pod Rumiankiem” ul. Markiewicza 4

9 lutego 2017 r. Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Grunwaldzka 21

19 lutego 2017 r. Apteka „W Galerii” ul. Dąbrowskiego 5

10 lutego 2017 r. Apteka „Przy Promenadzie” ul. Żeromskiego 5

20 lutego 2017 r. Apteka „Gemini” ul. Grunwaldzka 67

pomogła Jazonowi

złota w sejfie

chrzan ´ japonski

symbol twardo´ sci

ptak wielko´ sci wróbla

lizawka

od miednicy po paznokcie

miasto z ptaki zisiedziba˛ mujace ˛ Cocaw Coli Polsce miasto jak wzburzenie

czeka na rozprawe ˛ do łapania drobiazgów

w Sezamie

Agnieszka dla znajomych

Pogotowie Straż Pożarna Policja Zakład Wodociagów i Kanalizacji Żegluga Świnoujska Ruch statków WOPR Kasa Biletowa PKS Pogotowie ciepłownicze Pogotowie energetyczne Pogotowie gazowe Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Pomoc Drogowa 24h Szpital Miejski Federacja Konsumentów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowy Urząd Pracy Prokuratura Straż Miejska Urząd Miasta Urząd Skarbowy Urząd Celny Kasa Biletowa PKS Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pływalnia miejska Hala tenisowa Biuro Informacji Turystycznej OSIR Wyspiarz Kamping Marina Prokuratura Rejonowa

stolica Turcji

z nich tulipany

jedna z przypraw

córka Ferdka Kiepskiego

krzyk, wrzawa

na koniaku Abu ... emirat w ZEA

˙ z wa˛z czołg z "Ksiegi ˛ TV ˙ Dzungli"

strofuje juhasów

mieszgrupa kaniec kolesiów Zakaukazia

moczary na nich odgłos zbiorniki przy ´ tance buziaka uszach

flirtowała z Zeusem waluta Litwy

kołysała babcie ˛

wigilijny solenizant

˙ zartobliwie o potomku

dodatek do karabinu

zwany gliceryna˛

zbierała w biegu złote jabłka ˙ zadanie udostepnił ˛ serwis krzyzówkowy szarada.net

w Australii w styczniu

akrecyjny w astronomii

ma dla Czytelników Kronik Portowych jedno podwójne zaproszenie na dowolny seans. Aby wziąć udział w zabawie należy poprawienie odpowiedzieć na proste pytanie: Jak nazywała się przed wojną turystyczna dzielnica, zburzona pod istniejący do dzisiaj port? Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: redakcja@kroniki-portowe.pl (proszę podać nr telefonu) lub SMS na nu mer 510 55 55 24. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do soboty (18.02) do godz. 12. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie. W minionym tygodniu podwójne zaproszenie wygrała Pani Joanna Pastuszka. l

WAŻNE TELEFONY

Dyżur nocny trwa od g. 20.00 do g. 8.00 dnia następnego. Dyżur w święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy rozpoczyna się o godzinie 8.00 i trwa do 8.00 dnia następnego.

1 lutego 2017 r. Apteka „Cosmedica” ul. Kościuszki 15

polski noblista

ll Kino Cinema 3D w tym tygodniu

12:15 I 15:00 I 17:45 I 20:30 I 22:15

l Rings, 105 min., horror, USA, od lat 16

dyżury aptek

wygraj bilety!

17.02 –23.02.2017

tytuł/czas trwania/gatunek/produkcja/wiek

l Ciemniejsza strona Greya, 115 min., romans, USA, od lat 16

11

grzanka

999 998 997 91 321 59 65 91 321 21 40 91 321 62 03 601100100 91 321 53 29 993 991 992 994 604378376 91 326 73 45 91 321 59 70 91 322 54 60 91 321 56 51 91 321 97 77 91 321 94 71 91 321 99 40 91 321 31 93 91 322 02 00 91 321 50 05 91 321 53 29 91 321 22 80 91 321 54 10 91 322 21 06 91 322 49 99 91 321 37 81 91 321 39 12 91 321 91 77 91 321 21 02

reklama

Baran (21.03 – 19.04) Mruczenie kota rozładuje stres i ukoi nerwy, a długie spacery z psem dotlenią cię i rozruszają kości? Ciche dni w związku nie zwiastują żadnego dramatu, więc nie panikuj. Najlepiej udawaj, że nie widzisz złego nastroju swojego partnera. Popękane usta są sygnałem, że brak ci witamin z grupy B. Prawdopodobna premia. Byk (20.04 – 22.05) Wieczory z dobrą książką i kubkiem rozgrzewającej herbaty wyciszą i przyniosą odpoczynek. Może pojawić się propozycja spotkania od poznanej w czasie świąt osoby. Warto z niej skorzystać, ale tylko jeśli jesteś singlem! Uważaj na kręgosłup. Możesz wygrać nagrodę rzeczową, która cię bardzo ucieszy. Bliźnięta (23.05 – 21.06) Zadbaj o swój wizerunek. Od tego, jak teraz wypadniesz, zależeć mogą i sprawy prywatne, i zawodowe. Single nie podejmą żadnych kroków, aby zmienić swój stan. Pary będą cieszyć się swoim związkiem. Pomyśl o kilkudniowym poście lub niskokalorycznej diecie. W pracy zajmij się tym, co priotytetowe i najważniejsze dla ciebie. Rak (22.06 – 22.07) Zweryfikuj listę postanowień na ten rok, wyznacz kolejność i zaznaczaj to, co już zostało zrobione.Poróżnienipartnerzyznajdąkompromis. Dzięki swoim staraniom wzmocnisz łączące was więzy i niedawne konflikty pójdą w zapomnienie. Sprawdź, czy w twoim domu nie ma pleśni lub grzyba. Przypływ sporej gotówki. Lew (23.07 – 23.08) Ważne spotkania i sprawy w urzędach przełóż na późniejszy termin, bo poziomroztargnienia masz zbyt wysoki. Przegoń wszelkie żale i nie wracaj do przeszłości, a wszystko zacznie się lepiej układać. Nerwy mogą ci komplikować życie, więc staraj się uspokoić. Twoja wiedza odegra kluczową rolę w sukcesie finansowym. Panna (24.08 – 22.09) Teraz masz dobrą energię na porzucenie złych przyzwyczajeń,atakżenaskuteczneodseparowanie się od toksycznych ludzi i niszczących relacji.Flirtyiżartyzpartneremprzywrócąradość w domu, poczujecie się ze sobą dobrze, a także młodziej. Nie odkładaj w nieskończoność wizyty u ginekologa. Zapisuj swoje wydatki. Waga (23.09 – 22.10) Mierz siły na zamiary! Podejmiesz się różnych zadań, ale z energią może być gorzej i nie dasz rady dotrzymać słowa. Lepiej ugryź się w język, zanim powiesz coś przykrego partnerowi lub domownikom. Możesz rozpętać burzę bez większego powodu. Świeże soki owocowe i warzywne postawią cię na nogi. Nowe propozycje zawodowe. Skorpion(23.10 – 21.11) Zrób remanent w torebce, wyrzuć z szaf i szuflad niepotrzebne rzeczy, ogranicz bibeloty w mieszkaniu. Zaburzają one przepływ zdrowej energii. Możesz mieć z partnerem odmiennezdania,więcprzygotujdobreargumentydo dyskusji. Nieżyt nosa prawdopodobnie ma podłoże alergiczne. Zrób testy. Pojawi się dodatkowa praca. Strzelec (22.11 – 21.12) Twoja pomoc bliskim krewnym jest teraz bardzo potrzebna. Nie zwlekaj, zainteresuj się ich sytuacją. Oboje będziecie zabiegani, ale próbujcie znaleźć czas dla siebie. Kilka wieczorów w tygodniu musicie spędzić razem, tylko we dwoje. Postaw na medycynę ludową. Upewnij się, czy ubiegłoroczne płatności zostały uregulowane. Koziorożec (22.12 – 19.01) Możesz się trochę porozpieszczać i spędzać czas tak, jak masz na to ochotę. Jeśli jesteś głową domu i podejmujesz decyzje w sprawach rodzinnych, konsultuj je z bliskimi, bo czują się lekceważeni. Uwierz w zdolności organizmudosamoleczenia. Ktosieje,tenzbiera plony, a dla ciebie właśnie nadchodzą żniwa. Wodnik (20.01 – 18.02) Jeśli jesteś telemaniakiem, podlicz, ile czasu spędzasz przed telewizorem, a ile brakuje ci go na inne zajęcia. Problemy finansowe mogą zaburzyć rodzinną sielankę. Nie unikaj więc rozmów na ten temat. Kontroluj poziom cukru, aby szybko wychwycić nieprawidłowości. Spróbuj oszczędzać nawet niewielkie kwoty, byle regularnie. Ryby (19.02 – 20.03) Warsztaty kulinarne, szkolenie z pierwszej pomocy lub inna umiejętność, którą zdobędziesz, przyniosą ci satysfakcję. Atmosfera w waszym domu poprawi się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie szukaj metod leczenia w internecie, bo napytasz sobie biedy. Tracisz energię na prace nie- przynoszące wymiernych efektów.


12

SPORT

Piątek, 17 lutego 2017 r.

www.kroniki-portowe.pl

Pokonali Mazowszan

Ferie zimowe z OSIR

ll Mecz w okresie przygo-

towawczym numer pięć. Wygrana z bardzo solidnym przeciwnikiem. Kolejne spotkanie kontrolne, zupełnie inna personalnie kadra meczowa do dyspozycji trenera Tomasza Błotnego. Solidny przeciwnik (12. drużyna klasy okręgowej grupy 2 Warszawa) Promyk Nowa Sucha postawił wysoko poprzeczkę (bardzo dobrze bronił bramkarz Promyka). Flota dwukrotnie przegrywała, ale odrabiała starty, wyszła na prowadzenie i nie oddała go do końca. Na plus gra w ofensywie. Dobre składne akcje, stwarzane sytuacje, m.in. uderzenie Staniszewskiego w 15 minucie obronił bramkarz, Trafalski i M. Bątkowski robili duże zamieszanie, strzały blokowane to 21 minuta po dobrze wykonanym stałym fragmencie gry przez Bursę, Trzeciaka i zgranej piłce przez Staniszewskiego, Bursy 23 minuta strzał z dystansu, Ziętego 27 minuta strzał obok bramki, czy w drugiej połowie Krzyżkowskiego, Mickiewicza, Nowaka. Sytuacji było dużo. Bramki strzelane po3

flota świnoujście

promyk nowa sucha

ładnych akcjach, Żabiński asy- skutecznie. W drużynie Floty zasta Staniszewski, Trzeciak po grał dziś zawodnik testowany akcji z Ziętym, Staniszewski po Konrad Kmiecik; w pierwszym akcji indywidualnej, Kmiecik po kontakcie z piłką strzelił bramzagraniu Nowaka. Gra obron- kę, pokazał się z dobrej strony. na do poprawy, szczególnie Następne spotkanie kontrolne w pierwszej połowie przy stra- to 12 luty, niedziela, godzina conych bramkach brakowało 16.00, Pobierowo. Przeciwnik to komunikacji i organizacji w grze trzecioligowa Pogoń II Szczecin. defensywy. Drużyna Promyka Trenerem Pogoni II jest dobrze zdobyła bramkę kontaktową znany w Świnoujściu Paweł Sijuż w doliczonym czasie gry. kora. Serdecznie zapraszamy Zagrana piłka ręką we własnym wszystkich kibiców do kibicopolu karnym przez Oskara wania. Bratza, rzut karny wykorzystany Waldemar Mroczek l

Obóz w Trzebieży ll Grupa najmłodszych dzieci

klubu MKS Flota, tj. z grupy orlików i żaków wyjechała na sportowy obóz do Trzebieży. Morski Klub Sportowy Flota serdecznie dziękuję państwu Patrycji i Krzysztofowi Słowińskim za zorganizowanie tego obozu i sprawowanie kierownictwa i opieki nad dziećmi podczas obozu. l

foto: piotr zgraja

4

piłka nożna

 ll Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do spędzenia wolnego czasu na naszych obiektach i pod okiem doświadczonych Trenerów. Zapraszamy na HAPPY HOURS (zabawy, gry wodne, nurkowanie itp.) na Pływalni Miejskiej – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–14.00. Obowiązują zapisy pod tel. 91 321 54 10 wew. 23. Cena 3,60 zł/ godz. (ESOK 0,06 za min. ). Zajęcia prowadzi Trener Pływacki Krzysztof Murawski. Serdecznie zapraszamy również na bezpłatne zajęcia tenisowe dla dzieci 8–13 lat na Hali

foto: OSIR

jogging

Tenisowej OSiR, codziennie od „Bałtycka 15” poniedziałku do piątku w godz. 10.00–12.00. Obowiązują zapi- ll W niedzielę 19.lutego sy pod telefonem 91 322 21 06. przeprowadzona zostanie Zajęcia prowadzi Jan Dudziak. XVI edycja Bałtyckiej „15”. ZaNa Hali Sportowej OSiR cze- pisy od 11.00 ,start o 12.00 kają na dzieci i młodzież Trene- spod pływalni. Trasa wiedzie rzy: koszykówki Rafał Maraszek, promenadą – od pływalni do tenisa stołowego Mirosław Ma- ul. Chrobrego, z powrotem tusz oraz piłki siatkowej Andrzej do pływalni i dalej promenadą do molo w Heringsdorfie Mikołajczak! Również w Świnoujście i powrót do pływalni(15km). – Warszów w Hali Sportowej GP3 Bieg ten zaliczany jest do klatrener Łukasz Kupczyk czeka syfikacji Międzynarodowej Liw każdy poniedziałek i czwar- gii Biegowej Klubu Biegacza tek w godz. 16.00–18.00 na Jogging. Szczegóły w reguladzieci i młodzież – gwarantuje minie na www.jogging.repuświetną sportową zabawę!! l blika.pl l

Walentynkowe bieganie

Jagoda idzie jak burza

Przed biegiem wszystkich za wielkie serce i chęci do działania. Razem można wiele rozruszała Ania Górska, – mówią organizatorzy. która debiutowała To był dzień rekordów, wiateż jako mierząca czas. domo sercowy nastrój napęRower bezpieczeństwa dzał biegaczy, bo aż 19 osób szalał po parkowych poprawiło swoje czasy, pobieścieżkach i nikt nie gło z nami 8 psiaków a 4 osoby przegonił Joanny Bilard, powitaliśmy w naszym gronie która przyprowadziła po raz pierwszy. Rozrasta się całą 57 osobową grupę też powoli niemiecka grupa na metę.

ll Po ubiegłorocznym sukce-

ll Na pięknym plakacie moż-

biegowa. Na mecie gorącą herbatkę, ciasteczka, batoniki i czekoladę serwowała, jak zawsze pięknie uśmiechnięta, Aneta. Organizatorzy dziękują sponsorom: Uzdrowisku Świnoujście, Hotelowi „Trzy Wyspy”, Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu „Hol” i Wam drodzy biegacze i „kijkarze”. l

na było wyrazić swoją sympatię do parkrun Świnoujście, albo też po prostu uwiecznić swoją obecność podpisem. Nie zabrakło walentynkowych akcentów. Dziękujemy pięknie Rafałowi za serduszkowce balony, Anecie i Agnieszce za pyszne ciasteczka w kształcie serca Śledź nas na Facebooku a wszystkim wolontariuszom FB/swinoujskieifnofoto: Robert Ignaciuk

wyniki parkun 31 Pierwsza trójka mężczyzn: 1. Krzysztof Pyzik 19:56 2. Robert Derda 20:16 3. Dariusz Borko 20:37

REDAKCJA ul. Armii Krajowej 12 lok. 312 72-600 Świnoujście E-MAIL redakcja@kroniki-portowe.pl TELEFON: 510 55 55 24 REDAKTOR NACZELNY Wojciech Basałygo

Pierwsza trójka kobiet: 1. Monika Murawska 25:29 2. Małgorzata Śliwińska 25:41 3. Monika Narloch 26:07

WSPÓŁPRACA Mirka Stefaniak, Paweł Ukraiński, Robert Ignaciuk, Joanna Maraszek, Marcin Ossowski, Brunon Tomasiewicz, Alegrafia Studio (skład)

jest najładniejszy. Można zadać sie w Mistrzostwach Polski U 16 pytanie, jak to możliwe w sytu(wicemistrzostwo), utalenacji, gdy nie ma stadionu, towana wieloboistskoczni, porządka MKL „Maraton” nych płotków Świnoujście, Ja– po prostu brak goda Deluga, komfortu treJagoda Deluga potwierdziningowego? została brązową ła swoje wiel- medalistką Halowych Jedynie słuszkie możliwości na odpowiedź, Mistrzostw Polski. w Halowych Mito wielki talent strzostwach PolJagody i uważne ski w Toruniu (12-13 spojrzenie trenelutego), gdzie zajęła III ra Jerzego Łapińskiego, miejsce po bardzo emocjonu- które wciąż robią swoje. l jących zawodach. Należy dodać, że jest o rok młodsza od Szczegółowe wyniki mistrzyni i wicemistrzyni. Prognoza jest tylko jedna Jagody Delugi – powinno być coraz lepiej (od» 60 m ppł – 9,40 s (r. ż.) pukać w niemalowane). Był » skok wzwyż – 153 cm (r. ż.) to dopiero trzeci start Jagody » pchnięcie kulą – 10,05 m w jej życiu i brak doświadcze» skok w dal – 4,79 m nia dał się we znaki, choć tre» 800 m – 2.38,3 min. ner twierdzi, że medal brązowy

WYDAWCA Red Top Media Wojciech Basałygo ul. Armii Krajowej 12 lok. 312 72-600 Świnoujście REKLAMA: 510 55 55 24 Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kroniki portowe wyd 122  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you