Page 1

najlepszy tygodnik w świnoujściu

Piątek

Sobota

Dzień: 5 OC Noc: 3 OC

Dzień: 3 C Noc: 0 OC O

Niedziela Dzień: 3 OC Noc: 0 OC

piątek, 2 grudnia 2016 r.

nr 47 (112), ISSN 2391-9914

www.kroniki-portowe.pl

egzemplarz bezpłatny

Pierwsza kobieta dowódcą okrętu

Terroryści zaatakowali terminal

Wodna kolej liniowa

wydarzenia

wydarzenia

historia

Strona 2

Strona 4

Poniedziałek Dzień: 2 OC Noc: -1 OC

Strona 8

Hamulec na apteki

Jak grzyby po deszczu powstają w Świnoujściu kolejne apteki. W mieście funkcjonują 22 punkty, a na dniach ma otworzyć się 23. Powód? Wkrótce może zmienić się prawo zamykające możliwość otwierania się kolejnych aptek w naszym mieście. przepisy

Rynek aptekarski wrze, bo Prawo i Sprawiedliwość chce regulować rynek farmaceutyczny. Poselski projekt nowelizacji prawa zakłada ograniczenia w otwieraniu nowych aptek. Co oznaczałoby to dla Świnoujścia? Po wejściu przepisów w życie, nie mogłaby powstać ani jedna nowa apteka. Wojciech Basałygo basalygo@kroniki-portowe.pl

l Jedna na 3 tysiące

mieszkańców Gdyby zmienione prawo farmaceutyczne funkcjonowało dzisiaj, połowa aptek musiałaby się zamknąć. Kryteria projektu ustawy są restrykcyjne – jedna apteka na minimum 3 tys. mieszkańców. Wynika z tego, że w mieście mogłoby być tylko 12 aptek. Jest dwa razy tyle. Regulacje dotyczyć będą jednak powstawania nowych aptek. Dlatego żadnemu z punktów sprzedających dzisiaj farmaceutyki nie grozi zamknięcie. Aptek jest zbyt dużo! – uważa pani Krystyna Malicka. Mało tego, prowadzą nieuczciwą politykę cenową. Pacjent nie ma możliwości porównania cen lekarstw w poszczególnych aptekach. Chyba, że chodziłby od apteki do apteki. Z doświadczenia wiem, że potrafią się różnić od kilku do kilkunastu złotych – zauważa.

W dużych miastach takich jak Świnoujście, jedna apteka mogłaby przypadać na minimalnie 3 tys. mieszkańców. Na wsiach odległość między aptekami nie mogłaby być foto: fotolia większa niż 1 kilometr.

dyktujące ceny na lokalnym l Droższe leki? l Sieciówki dyktują ceny l Bez całodobowej apteki Aby być właścicielem apteki rynku. Konsekwencją zapre- Podstawą nowelizacji jest idea Przy okazji poruszenia tematu nie trzeba mieć wykształcenia zentowanych zmian będzie nie „apteka dla aptekarza”, zgodnie aptek, na horyzoncie pojawił farmaceutycznego. Wystar- tylko zamrożenie rynku, na któ- z którą tylko farmaceuta będzie się jeszcze jeden niepokojący czy, że będzie je mieć kierow- rym przez długie lata może nie mógł założyć aptekę. Rozwią- problem. Dziś w Świnoujściu nik punktu. Nowelizacja chce otworzyć się żadna nowa ap- zanie to miałoby chronić rynek tylko jedna apteka pełni dyżury to zmienić. Biznes na farma- teka, ale również wzrost cen przed zagranicznymi sieciami. całodobowe. To w niej można ceutykach jest bardzo docho- leków w aptekach już istnieją- Przeciwnicy nowelizacji uważa- kupić lekarstwa także w nocy. dowy. W Świnoujściu jeszcze cych, które nagle pozbawione ją, że nowe przepisy spowodują Ustalanie dyżurów spoczywa bardziej opłacalny, bo w pol- konkurencji przestaną w ogó- zastój na rynku farmaceutycz- na barkach samorządu. Jednak skich aptekach lekarstwa czę- le liczyć się z możliwościami fi- nym i brak możliwości nego- otwarcie apteki w nocy zależy sto kupują Niemcy – dużo taniej nansowymi pacjentów. A czy to cjowania cen w hurtowniach. tylko od dobrej woli właścicieniż w ich rodzimych aptekach. nie oni powinni być najważniej- Ostatecznie problem dotknie li aptek. Prawdopodobnie już Stąd tak duża ich ilość. Inwe- si? – uważają właściciele aptek pacjentów, bo będą musieli w grudniu jedyna całodobowa apteka będzie czynna storami są najczęściej sieciówki sieciowych. zapłacić więcej za leki.

tylko w dzień. Czy to oznacza, że mieszkańcy nie będą mogli kupić lekarstw w nocy? W grudniu i styczniu będą ustalone dyżury. Porozumieliśmy się w tej kwestii z aptekarzami. Liczę na dialog z właścicielami aptek i wierzę w ich rozsądek. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której w naszym mieście nie będzie można kupić farmaceutyków w nocy – martwi się Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia. l


2

WYDARZENIA

samorząd

rozkład

Pieniądze mają zachęcić

Przeprawy promowe w grudniu

Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Konkolewska: Mamy szansę wygrać

+ + +

– – –

Dorota Konkolewska (L) entuzjastycznie patrzy na nadchodzące Foto: Nowoczesna wybory samorządowe.

Przyznajemy Marynarce Wojen- Otrzymują radni, którzy mieli nej z dwóch powodów: rocznicy wątpliwości do pomysłu prezyoraz tego, że wreszcie nadszedł denta zwalniającego właścicieli ten moment, że zaufano kobie- psów od posiadania zwierzaka. tom w mundurach. Gratulacje Psiaki mają najczęściej osodla pani kapitan Katarzyny Ma- by starsze i samotne, dla wielu zurek. zwierzę to jedyny kompan życia.

ll W weekend podczas

+ +

– –

Dla zarządu Rady Osiedla Karsibór na zachętę, aby czuwali nad rozwojem ich wyspy. Przed Karsiborem dużo inwestycji. Wierzymy, ze Wasza praca wyjdzie mieszkańcom tylko na dobre.

Dostają osoby, które „zapomniały oddać” w mijającym roku 20 sztuk grabi dostępnych na świnoujskim cmentarzu. Wierzymy, że to tylko przez gapiostwo, a nie z chęci kradzieży.

+

ll Żegluga Świnoujska inll Świnoujście ma dwie dziel-

nice reprezentowane przez rady osiedli. Ich przewodniczący mogą aktywnie uczestniczyć w obradach rady miasta, a także pobierać dietę za swoją pracę. To gwarantuje im statut rady miasta. Do tej pory z tego nie korzystali, bo w mieście nie ma uchwały określającą wysokość diet. Pieniądze mają np. pokryć np. koszt dojazdu do magistratu, albo być ekwiwalentem za nieobecność w pracy. Według przewodniczącej rady miasta Joanny Agatowskiej, ma to zachęcić przewodniczących rad osiedli do uczestnictwa w sesjach. Stosowna uchwała ma zostać podjęta na jednaj z najbliższych sesji miasta. l policja

Złapał złodziejaszka

formuje, że od grudnia 2016 r. w razie wystąpienia długich kolejek, dodatkowy prom Karsibór na przeprawie „Centrum” będzie włączany do ruchu w każdy piątek. Natomiast na przeprawie „Warszów” w piątki i niedzielę (oprócz niedzieli 25 grudnia 2016 r.). Jednocześnie od grudnia, promy Karsibór wracają do zimowego rozkładu. To oznacza, że całą noc kursować będą z poniedziałku na wtorek, ze środy na czwartek oraz z piątku na sobotę. W pozostałe dni ostatni kurs Karsibora o godz. 0.00 ze Świnoujścia, a pierwszy o godz. 4.30 z Ognicy. W czasie gdy przeprawa będzie nieczynna pojazdy o DMC do 30 ton będą korzystać z przeprawy „Warszów”. l

konferencji prasowej, Przewodniczący N w woj. zachodniopomorskim Poseł Piotr Misiło mówił o konieczności budowy silnych, kompetentnych i profesjonalnych struktur Nowoczesnej w całym województwie, których członkowie będą mogli startować i wygrywać w najbliższych wyborach samorządowych. Wybory samorządowe to obecnie najważniejszy nasz cel taktyczny, którego realizacja przybliży nas do odsunięcia

złych rządów PiS od władzy – mówił Piotr Misiło. Nowa Wiceprzewodnicząca N w Zachodniopomorskiem Dorota Konkolewska mówiła że będzie starała się docierać do każdej miejscowości, w której Nowoczesna może pozyskać członków dla naszej organizacji i że mamy bardzo dużą i wspaniałą potencjalność do tego, aby wygrać najbliższe wybory samorządowe, a nasze struktury są pełne wysokiej klasy specjalistów i ekspertów. l

98 lat Marynarki Wojennej

ll Sprawcę kradzieży sklepo- ll 28 listopada 1918 roku, Na-

wej ujął w czwartek funkcjonariusz z Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu. Złodziej próbował uciekać rowerem z towarem, za który nie zapłacił. Do zdarzenia doszło w jednym ze świnoujskich sklepów, gdzie w drodze na służbę strażnik graniczny akurat wypłacał pieniądze z bankomatu. W pewnej chwili zauważył mężczyznę, który ukrywając coś pod kurtką przechodził przez barierki przeznaczone tylko dla wchodzących do sklepu. Kiedy sprawca kradzieży zauważył, że jest obserwowany, zaczął uciekać, wsiadł na rower i próbował odjechać. Został jednak zatrzymany przez strażnika granicznego i przekazany policjantom. l

Plusy i minusy tygodnia

Dostaje magistrat za to, że błyskawicznie zorganizował konkurs ofert na ochronę buków zaatakowanych przez bobry. 68 drzew wkrótce zostanie zabezpieczonych przed siekaczami tych pięknych zwierząt.

Pierwsza kobieta dowódcą okrętu

czelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski, wydał rozkaz nakazujący utworzenie Marynarki Polskiej. W poniedziałek ll W minioną środę w świnoujskim Porcie Wojennym miała 28 listopada, marynarze na miejsce niecodzienna uropolskim wybrzeżu świętowaczystość. Pierwszy li 98 rocznicę powstania polraz kobieta objęskiej Marynarki Wojennej. ła dowodzenie Obchody 98 rocznicy utwookrętem Marzenia Marynarki Wojennej rynarki Worozpoczęły się w poniedziałek, jennej. Na 28 listopada, o godzinie 08:00. Głównym Podczas uroczystej zbiórki 8. Stanowisku Flotylli Obrony Wybrzeża w świDowodzenoujskim Porcie Wojennym, na nia okrętu okrętach flotylli podniesiono Foto: Marcin Purman transporto wielką galę banderową, odczy- Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia. wo -minowego tano rozkazy okolicznościowe i wręczono wyróżnienia. Po za- miejsce zorganizowany przez publiczność bardzo entuzja- ORP LUBLIN w roli chodzie słońca zapalona zosta- Klub 8. FOW świąteczny kon- stycznie przyjęła wykonawców dowódcy okrętu stanęła ła gala świetlna. W przeddzień cert. Z repertuarem muzyki udowadniając, że marynarze kapitan marynarki Katarzyna uroczystości w Sali teatralnej włoskiej wystąpił zespół „An- bawią się nie tylko przy szan- Mazurek. W uroczystości obMiejskiego Domu Kultury miał dreo e Karina”. Zgromadzona tach. l jęcia dowodzenia „Lublinem” reklama

Otrzymuje Remondis, za to, że ich pracownicy muszą pracować także w niedzielę. Przed tygodniem grupa kilkunastu osób grabiła z liści ulicę Wojska Polskiego. Nie można tego zrobić w poniedziałek?

przez kpt. mar. Mazurek wzięli udział m.in. dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża na czele z komandorem Krzysztofem Zdonkiem – dowódcą flotylli, kadra dowódcza 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, przedstawiciele władz miasta Lublin (miasto partnerskie okrętu) byli dowódcy okrętu oraz załoga. l


Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

3

W sprawie planów powstania terminalu kontenerowego KOMENTARZ

Paweł Kazimierczak – Sekretarz świnoujskiego Koła Partii .Nowoczesna

będą nieodwracalne, i to minalu kontenerowego na- w perspektywie dziesiątek i serosło wiele mitów, uprzedzeń tek lat – w zakresie wyciętego i pogłosek, które utrudniają drzewostanu. racjonalną ocenę tego pomyNie ulega też wątpliwości, że słu, i rozważenie wszystkich na chwilę obecną infrastruktu„za” – jego powstaniem, jak ra, i to zarówno branży drogoi wszystkich „przeciw” tej in- wej jak i kolejowej, nie spełnia westycji, w tym zarówno stric- warunków wybudowania takiej te gospodarczych, jak również inwestycji, i to bez względu na społecznych, środowiskowych to, czy miałaby się ona mieścić i krajobrazowych. w rejonie plaży jako nowy port Nie ulega wątpliwości, że ja- zewnętrzny, czy też w korycie kakolwiek pozytywna decyzja Świny, w rejonie istniejącego o takiej inwestycji musi zostać portu handlowego. Nie chodzi podjęta bardzo rozważnie, przy tym tylko o infrastrukturę z uwagi na nieodwracalność jej drogową i kolejową w rejonie skutków – raz wybudowanego samego Świnoujścia, czy naterminalu nie da się w przyszło- wet na odcinku Szczecin – Świści rozebrać, przenieść, ograni- noujście, ale również, a może czyć jego wielkości i zakresu przede wszystkim, na odcinku jego oddziaływania. Także wy- od Szczecina na południe do rządzone w trakcie jego reali- granicy z Czechami, i dotyczy zacji szkody dla środowiska to zarówno dokończenia drogi ll Wokół sprawy budowy ter-

ekspresowej S3 aż do przejścia o lokalizacji i budowie termina- miejsc pracy w branżach zwią- utrzymuje się na podobnym granicznego w Lubawce, jak la, z uwagi na wysoce prawdo- zanych z portem, w tym zwłasz- poziomie. Pytanie zatem brzmi: i modernizacji magistrali kole- podobną nieodwracalność jej cza w transporcie, logistyce, czy powstanie samego terminajowej CE-59 (tzw. Nadodrzan- skutków, jest bardzo wątpliwa. oraz w usługach związanych la spowoduje, że przynajmniej ki). Wynika to z tego, iż terminal Należy przy tym podkre- z działalnością portu. Nie ma część dotychczasowych ładunkontenerowy wedle zamierzeń ślić, że nie należy z góry odrzu- podstaw zakładać, że w przy- ków, które dotychczas były kiemiałby obsługiwać transport cać i nie doceniać możliwych padku ewentualnego termina- rowane do innych portów: w kierunku południowym do pozytywnych skutków dla la kontenerowego miałoby być w Gdańsku, w Gdyni, w HamCzech, Węgier i krajów bałkań- gospodarki Świnoujścia, wy- inaczej – mógłby on zatem sta- burgu, w Rostocku, itp., zoskich. Zatem aby mógł należy- nikających z powstania termi- nowić duży impuls dla rozwoju stanie skierowana do portu cie funkcjonować, powinny być nala kontenerowego. Znane miasta, i przyczynić się do dy- w Świnoujściu? zapewnione dogodne warunki i publikowane analizy odno- wersyfikacji gospodarki miaNa to pytanie chyba nikt w tej transportu na całej trasie do- śnie wpływu portów morskich sta, aby w mniejszym stopniu chwili nie zna odpowiedzi. Postępu do portu w Świnoujściu, na inne gałęzie gospodarki, do- niż dotychczas była ona uza- dejmowanie decyzji w waruna nie tylko w rejonie wojewódz- tyczące portów trójmiejskich leżniona od branży turystycznej. kach niepewności zawsze jest twa zachodniopomorskiego. w Gdańsku i Gdyni, gdzie już Podstawowa obawa dotyczy trudne. Tylko analiza w oparciu Tym samym, ewentualna de- funkcjonują terminale konte- jednak tego, czy tak się rzeczy- o zmienne funkcjonujące w otocyzja o powstaniu terminala nerowe: Deepwater Container wiście stanie, i czy ewentual- czeniu może dać odpowiedź kontenerowego, jak i sama jego Terminal (DCT) w Porcie Pół- ny terminal będzie miał wpływ, o celowości powstania termirealizacja, powinna być ściśle nocnym w Gdańsku, oraz Bal- i tej skali na gospodarkę Świ- nalu. Wszelkie protesty i spory skorelowana z modernizacją tic Container Terminal (BCT) noujścia. Branża transportu w tej kwestii do momentu rzeinfrastruktury dojazdowej, dro- w Gdyni, wskazują, iż jedno morskiego, w tym kontenero- czowego wyjaśnienia wątpliwogowej i kolejowej, a celowość miejsce pracy w porcie gene- wego, od dłuższego czasu jest ści wydają się przedwczesne.l podjęcia wcześniejszej decyzji ruje powstanie ok. 7 dalszych w stagnacji, i ilość ładunków

Pole karawaningowe Pomóż ubogim Nieważne wizy przeżyć godnie święta i nielegalna praca

ll Dwunastu cudzoziemców

do współpracy handlowej. Cel otrzymało od 10 do 24 listopa- i warunki pobytu niektórych da decyzje zobowiązujące do cudzoziemców były niezgodpowrotu po przeprowadzo- ne z deklarowanymi. Wszystnych przez funkcjonariuszy kim zostały wręczone decyzje Morskiego Oddziału Straży o zobowiązaniu do powrotu. Granicznej kontrolach legal- Ponadto zostały orzeczone ności zatrudnienia i pobytu. wobec nich zakazy ponowneNajczęstszymi naruszeniami go wjazdu do 3 lat. prawa przez obywateli Ukrainy, Postępowania wobec cudzoRosji i Mongolii było nielegalne ziemców przeprowadzili funkwykonywanie pracy, brak waż- cjonariusze Straży Granicznej nych wiz, a nawet ich uzyskanie ze Szczecina, Świnoujścia, Włapoprzez wyłudzenie na podsta- dysławowa i Gdańska. l wie podrobionego zaproszenia

Już wkrótce zamiast 9 domków, będzie pole do karawaningu.  Foto: Robert Ignaciuk ll Rozbiórka 9 domków dwu-

segmentowych realizowana jest w ramach zadania: Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków 19-36 na stworzenie pola karawaningowego. Domki są z lat 70 ubiegłego wieku. Ekspertyza stanu technicznego obiektu wykazała, że nie można ich użytkować. Remont obiektów były ekonomicznie nieuzasadniony. Planowana kwota dofinansowania wynosi 160 tys.

złotych. Według planu środki te mają być przeznaczone na wykonanie projektu rozbiórki i samej rozbiórki domków od numeru 19 do 36, wywiezienie gruzu oraz utylizację pozostałych po rozbiórce elementów, wykonanie projektu i przekształcenie terenu na pole caravaningowe wraz z wykonaniem niezbędnych sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Ma powstać 20 miejsc dla kamperów. l

ll Nadchodzą Święta Boże-

go Narodzenia, są wśród nas osoby które bardzo potrzebują naszej pomocy. Zarząd Osiedla Warszów oraz koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, organizuje zbiórkę żywności i środków chemicznych dla najbardziej potrzebujących seniorów. Prosimy podzielmy się z innymi i wesprzyjmy tych którym jest ciężej od nas – mówi Sylwia Marszałek. Zbieramy żywność taką jak: makarony, kasze,

cukier mąka ryż, olej, puszki, sosy itp. Potrzebujemy również chemii, czyli płyny do mycia naczyń, proszki do prania, pasty do zębów – wymienia Dariusz Krzywda. Pojemniki do których można wrzucić datek wystawione są w MDK Warszów, sklep ABC na Niecałej , sklep Lewiatan, Żabka koło promu, można się również zgłaszać do Zarządu Osiedla i Zarządu Koła PZEiR. Termin zbiórki do 12.12.2016.l

reklama

Smaczna polska kuchnia Codziennie nowe menu Organizacja imprez Plac Słowiański 6/7 (obok Banku Spółdzielczego) +48 798 727 666 f facebook.com/bistropubsabroso


4

WYDARZENIA

porady lokatorskie

Głosowanie nad uchwałami metodą jeden właściciel – jeden głos

ll Czasami we wspólno-

cie mieszkaniowej większość udziałów znajduje się w ręce jednego właściciela – tym samym przy zachowaniu zasad głosowania opartych na liczeniu głosów właścicieli, zgodnie z posiadanymi przez nich udziałami, pozbawiało by to właścicieli mniejszościowych prawa głosu – każda z uchwał mogła by zostać przegłosowana przez udziałowca większościowego . Aby uniknąć takiej sytuacji ustawodawca wprowadził możliwość glosowania metodą „jeden właściciel – jeden głos”. Należy jednak pamiętać, że przy wyborze takiej formy głosowania, podstawą do ustalenia wysokości udziałów powinny zawsze być księgi wieczyste lokali i ujawnione w nich udziały. Ważne jest również, żeby z wnioskiem o zmianę sposobu liczenia głosów wystawiła grupa właścicieli posiadająca łącznie ponad 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej i fakt ten został zaprotokołowany w protokole z zebrania wspólnoty mieszkaniowej . Marta Lewandowska, zarządca nieruchomości Renoma s.c. l

Śledź nas na Facebooku FB/kronikiportowegazeta

Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Terroryści zaatakowali terminal Rondo będzie

wizytówką miasta

ll Na szczęście nie jest to opis

prawdziwego zdarzenia, ale początek scenariusza ćwiczeń służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu portowego. Zgodnie z harmonogramem ćwiczeń sprawcy po szybkim przemieszczeniu się falochronem w stronę bramy wjazdowej na teren obiektu portowego, sterroryzowali kolejnego pracownika ochrony. Zdążył on jednak wcześniej uruchomić sygnał antynapadowy. W stronę bramy natychmiast udał się patrol zmotoryzowany stanowiący element ochrony obiektów LNG, został jednak ostrzelany z broni automatycznej i musiał się wycofać w bezpieczne miejsce. W międzyczasie uruchomiona została ustalona kolejność powiadamiania odpowiednich służb oraz instytucji. Ogłoszony zostaje alarm dla Terminalu LNG. Na miejscu są już jednostki policji oraz służby ratownicze. Trwa ewakuacja ewentualnych osób przypadkowych. Wojewoda Zachodniopomorski zwołuje posiedzenie Wojewódzkiego

kontrabanda

Celnicy w akcji

Ćwiczenia wyglądały bardzo realistycznie.

Foto: Policja

Zespołu Zarządzania Kryzyso- wypracowanej przez sztab dowego, na którym m.in. powołu- wódcy operacji koncepcji. je Grupę Operacyjną. Zaistniała Akcja kończy się ujęciem sytuacja jest przez nich monito- terrorystów dzięki zasadzce rowana a koordynacji podlega ustawionej przez Specjalny współdziałanie służb biorących Pododdział Antyterrorystyczudział w likwidacji zagrożenia. ny Policji. Terminal LNG jest inSkierowane na miejsce zda- frastrukturą krytyczną i jako rzenia zostają siły Oddziału taka wymaga szczególnej Prewencji Policji w Szczecinie, ochrony oraz szerokich dziaktórzy wystawiają posterun- łań prewencyjnych. ki zewnętrzne oraz SPAP. Ci Tego typu ćwiczenia  mają ostatni przygotowują się do za zadanie koordynację dziasiłowego rozwiązania sytu- łań poszczególnych służb oraz acji kryzysowej.  Zespół nego- przepływ informacji między cjatorów wraz z psychologiem nimi aby w przypadku realnepolicyjnym nawiązuje rozmo- go zagrożenia działały szybko, wy z terrorystami. Jednocze- sprawnie i zdecydowanie podśnie trwają przygotowania do czas eliminowania sytuacji kryopanowania sytuacji według zysowej. l

Uciekł do lasu

ll W Świnoujściu celnicy za-

trzymali samochód, który był specjalnie przystosowany do przemycania. W skrytkach znaleziono 55 800 szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Osoba przewożąca kontrabandę utrzymywała, że towar został kupiony na bazarze w Świnoujściu. Wszystkie nielegalne towary zabezpieczono do dalszego postępowania karnego skarbowego. Ogólna wartość uszczupleń wynikających z niezapłaconych należności celnych i podatkowych wyniosła niemal 1 mld zł. l Więcej informacji przeczytasz na stronie: swinoujskie.info

Dziś na rondzie jest klomb z kwiatami. Prezydent obiecuje, że na Foto: wojciech basałygo wiosnę ma stać się wizytówką miasta.  ll Podczas ostatniej sesji rady,

jeden z radnych zauważył, że rondo nie jest estetyczne i wymaga działań. Jest przecież wizytówką miasta. W Gdańsku na każdym wjeździe do miasta z sezonowych kwiatów ułożony jest herb miejscowości. Radny w imieniu mieszkańców prosił prezydenta miasta o szybkie działanie. Nie musiał długo czekać na odpowiedź. Jeszcze w tym samym dniu, prezydent Janusz Żmurkiewicz poinformował, że także miejscy urzędnicy dostrzegli ten problem.

Cyberprzestępcy okradli nauczycieli ll Z konta Związku Nauczy-

Kierowca czerwonego samochodu uciekł po tym jak spowodował Foto: wojciech basałygo kolizję.  ll Kierujący fiatem zderzył się

z renault, którym podróżowała rodzina z dziećmi. Sprawca zderzenia, wraz z pasażerem uciekli do lasu. Szuka ich policja. Do zdarzenia drogowego doszło w niedzielę około godziny 11 na ulicy Karsiborskiej. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawcą zderzenia był kierowca czerwonego fiata. Jego pojazd zderzył się z renault.

Oba samochody były na świnoujskich numerach rejestracyjnych. Sprawca uciekł do lasu. Nie wiadomo czy był w szoku, czy pod wpływem alkoholu. Policjanci starają się ustalić kto był kierującym. Po numerach rejestracyjnych dojdą do właściciela samochodu. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. l

reklama

Opracowano nawet koncepcję zagospodarowania tego miejsca. Jego realizacja kształtowałaby 150 tys. złotych. Według prezydenta, to zbyt dużo, dlatego nakazał opracowanie czegoś tańszego. Przed radnymi obiecał, że wiosną rondo w Łunowie będzie zagospodarowane w taki sposób, aby cieszyło oko i było wizytówką miasta. W Świnoujściu są cztery ronda, przy kościele pw. Chrystusa Króla – dwa, rondo im. Róży Wiatrów, a także wspomniane – w Ognicy. l

przelane 14 tys. złotych na prycielstwa Polskiego w Świno- watne konto. Problem w tym, ujściu zniknęło 14 tysięcy że nikt z ZNP nie przelewał złotych. Policja ustatakich środków. Śledliła, że pieniądze czy ustalili, że środtrafiły na konki trafiły na konto Do kradzieży to „słupa”, a za „słupa”, który kildoszło kradzieżą stoka dni wczew październiku br. ją cyberprześniej znalazł Z konta zostało stępcy, którzy pracę, a nowy przelane 14 tys. zł. najprawdopop ra c o d a w c a dobniej zainfekazał mu założyć kowali komputer konto w banku. Późw związku. Pieniądze niej na jego rachunek zniknęły z konta prawdopo- wpłynęły środki z ZNP. Jego dobnie bezpowrotnie. zadanie polegało na wypłaceDo kradzieży doszło w paź- niu pieniędzy w banku i przeladzierniku br. Z konta zostało nie na zagraniczne konto. l


Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Pocztowcy chcą pomóc 62-letniej mieszkance

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Wyróżnienie dla schroniska

Dary można przynosić do placówki pocztowej przy ul. Kołłątaja.  Foto: Adrian Trydeński ll Pani Julia ma 62 lata, jest – mówi Adrian Trydeński. Za-

osobą samotną oraz przewle- nim przyniesiemy dary dla pani kle chorą. Każdego dnia musi Julii, warto zadzwonić pod nuwydawać więcej niż otrzymu- mer telefonu 730 93 55 22, aby je z wypracowanej emerytu- sprawdzić, czy ktoś inny nie Złote wyróżnienie ry. Pani Julia ma wnuki, które przyniósł już tej samej rzeczy. otrzymało świnoujskie Podstawowe produkty żywczęsto ją odwiedzają. ChciałaSzkolne Schronisko by patrzeć jak się wychowują, nościowe: herbata, kasza, cuMłodzieżowe przy dlatego powinna przyjmować kier, konserwy mięsne, kawa, ulicy Gdyńskiej stale leki. Dodatkowo jest oso- makaron, olej, konserwy rybw 56. Ogólnopolskim bą bardzo skromną i praco- ne, ryż, mąka, dżem, warzywa Konkursie witą. Pomimo, że ma coraz to w puszkach, inne: krem czekoWspółzawodnictwa mniej siły stara się uprzyjem- ladowy, czekolada. Schronisk nić wspólnie spędzone chwile Środki czystości: proszek Młodzieżowych spędzone z wnukami. do prania, płyn do mycia naza 2016 rok. Od dnia 27 listopada do 9 czyń, mydło/żel myjący, pasta grudnia organizujemy zbiór- do zębów, płyny czyszczące, kę w ramach akcji "Szlachetna szampon, szczoteczka do zę- ll To już kolejne wyróżnienie Paczka". Wszystkie dary można bów, inne: krem do rąk i twarzy. dla naszej placówki w tym konKurtka zimowa w rozmiarze kursie, w tym po raz trzeci z rzęprzynosić do naszej placówki pocztowej przy ulicy Kołłąta- 148 dla sylwetki otyłej, ciepły du złote. Placówka działa przy ja. Potrzebne są podstawowe koc, zeszyty, papier kolorowy, świnoujskim Centrum Edukaprodukty żywnościowe, środki bloki, klej, przybory do pisania, cji Zawodowej i Turystyki. czystości, kurtka zimowa, cie- kredki, ołówki, długopisy. l Uroczystość otrzymania Złopły koc i przybory do pisania tego Wyróżnienia oraz listu reklama

ruch drogowy

kościół

Tajemnicze kamery

Słowo na niedzielę

5

ll Nowy fotoradar, a może mo-

nitoring miejski? – pyta mieszkaniec miasta, który przesłał zdjęcie zamontowanego urządzenia na słupie. Jak informuje Robert Karelus, kamery są wykorzystywane do pomiaru natężenia ruchu. Badanie trwało przez cały tydzień. W 14 różnych punktach na terenie miasta zamontowano identyczne urządzenia. Wyniki pomiarów ruchu są źródłem informacji o ruchu drogowym, które są później wykorzystywane przez administracje drogowe między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg i przebudowie istniejących odcinków, czy opracowywania  projektów organizacji ruchu.l

środowisko gratulacyjnego od Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Bobry w natarciu Narodowej odbyła się 25 listopada w Krakowie – informuje ll Bukowy las przy Forcie Zadyrektor CEZiT Pani Gabriela chodnim wkrótce może przeKopacka. Schronisko dyspo- stać istnieć. Te piękne zwierzęta nuje bazą noclegową w budyn- upodobały sobie to miejsce. Inku murowanym na 140 miejsc stynktownie siekają drzewa, bo noclegowych w pokojach w okolicy jest fosa. Jeśli admi2,3,4,5 osobowych. Do dyspo- nistrator parku nie podejmie zycji gości udostępnione są szybko działań ochronnych, między innymi kuchnia samo- zniszczonych drzewa może obsługową z podstawowym być znacznie więcej. Bobry wyposażeniem, możliwością upodobały sobie fosę tej fortyprzechowywania produktów fikacji i od wielu lat przecinają żywnościowych w lodówkach, okoliczne lasy w poszukiwaniu 2. jadalnie z 25. miejscami smacznego, drewnianego łyka. w każdej, sala TV, telewizory Skuteczna okazała się metalow wydzielonych pokojach, wi wa siatka owinięta wokół drzew. -fi. l Metodą „na siatkę” zabezpieczono dotąd kilkaset drzew. l

ll „Nawróćcie się, bo bli-

skie jest królestwo niebieskie”(Mt 3,2). Bóg chce z wielką mocą wkraczać w dzieje, życie człowieka. Słowa, które wypowiada Jan Chrzciciel głośnym echem rozbrzmiewają w II niedziele adwentu. Nawróć się, to znaczy zmień stary porządek, przemień swoje dotychczasowe myślenie, postępowanie, zmień coś w swojej codzienności. Czas adwentu zaprasza nas do zdecydowania się na życie Ewangelią. W chwili, gdy na adwentowym wieńcu rozbłyska płomień drugiej świecy, liturgia słowa rozpala serca i zaprasza do wyjścia wraz ze św. Janem na miejsce odludne. Pustynia, ma konkretne znaczenie teologiczne, to na nią wzywa Bóg ludzi wybranych, aby do nich przemawiać. Przestrzeń, która sprzyja modlitwie i obcowaniu z Bogiem, krajobraz nastrajający do wyrzeczeń, przemiany – oczyszczenia człowieka. Radykalizm Jana Chrzciciela winien pobudzać naszą wiarę oraz wzbudzać refleksję. Czy potrafię być radykalny i bezkompromisowy w kwestiach wiary? Czy może w swoim życiu wolę ulegać wpływom i lawiruję, chcąc się przypodobać nie Bogu lecz człowiekowi dbając jedynie o opinię wśród ludzi? Zachęceni radykalna, a przy tym pokorną postawą Jana Chrzciciela bądźmy otwarci na przemianę tych przestrzeni w naszym życiu, które najbardziej tego potrzebują, tak aby przychodzący Pan, mógł zagościć w naszym sercu. ks. Mateusz Tschech l reklama


6

WYDARZENIA

witamy na świecie

spotkanie

Porozmawiaj z królem morsów ll Dnia 3 grudnia b.r. (sobo-

Victoria Tamm córeczka Klaudii i Grzegorza, urodzona 25 listopada 2016 r. Waga 4210 g, wzrost 61 cm

Nikola Cieplińska córeczka Olgi i Wojciecha, urodzona 25 listopada 2016 r. Waga 3015, wzrost 55 cm

Powstanie szpital uzdrowiskowy i hotel

ta) o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu (ul. Piłsudskiego 15), rozpocznie się spotkanie z Panem Zbigniewem Falkowskim – rekordzistą świata w kąpieli lodowej, a także założycielem Fundacji „Morsy bez granic". Pan Zbigniew Falkowski będzie gościł w Świnoujściu na zaproszenie Klubu Morsów Morświny, weźmie udział w III. Inwazji Morsujących Mikołajów oraz spotka się z sympatykami w Bibliotece. Tytuł spotkania to: Zdrowie od Natury – miliardy myśli, tysiące odpowiedzi”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania. Wstęp Uzdrowisko Świnoujście złożyło już wniosek o pozwolenie na Foto: Graphis wolny.  l według projektu autorstwa pracowni Graphis.

policja

dla dzieci

Kumulacja wykroczeń

Zaproszenie do biblioteki

ll Policjanci ze Świnoujścia

ll Miejska Biblioteka Pu-

zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który kierował samochodem nie posiadając do tego uprawnień oraz bez dokumentów potwierdzających badania techniczne i zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Dodatkowo 26-latek kierował audi nie dopuszczonym do ruchu z tablicami rejestracyjnymi przykręconymi z innego auta. Mężczyźnie grożą surowe konsekwencje karne i finansowe. l

Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Uzdrowisko Świnoujście ma plan budowy dwóch nowych obiektów przy ulicy Sienkiewicza.

bliczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu ma ll W miejsce sanatorium przyjemność zaprosić dzieci Henryk ma powstać pięciona spektakl z niespodziankami, kondygnacyjny hotel z parkinprzygotowany przez aktorów giem podziemnym oraz szpital Teatru Polskiego w Szczecinie. uzdrowiskowy. W budynku ma Wszystkich zainteresowanych znaleźć się centrum odnowy serdecznie zapraszamy w po- biologicznej, restauracja, baniedziałek 5 grudnia 2016 roku sen oraz sala klubowa. o godzinie 11:00 do Biblioteki W części hotelowej będą Głównej przy ul. Piłsudskiego pokoje jedno- oraz dwu15. Wstęp wolny! Zachęcamy o s o b o w e . D u ż a c z e ś ć do udziału dzieci wraz z rodzi- powierzchni ma być przeznacami. l czona na działalność usługową

Dla Karsiborza

Przewodniczącym rady osiedla został Przemysław Witkowski. Foto: um W swoim środowisku ma uznanie.

Prawie dwie godziny trwało pierwsze spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami nowo wybranej Rady Osiedla Karsibór.

w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej oraz usług hotelowych i gastronomicznych. Według koncepcji architek- ll A k t u a l n e p r o b l e m y ta, elewacje budynków będą mieszkańców wyspy w barobłożone tynkiem gładkim, dzo rzeczowy i jednocześnie blachą tytanowo – cynkową, swobodny sposób przedpłytami HPL i szkłem. Teren stawiali Prezydentowi: Przei oba budynki zostały zapro- wodnicy Rady Przemysław jektowane jako dostępne dla Witkowski oraz członkowie zarządu Karolina Kasperska i Toosób niepełnosprawnych. Uzdrowisko Świnoujście zło- masz Olechwir. Słuchając Was upewniam się żyło już wniosek o pozwolenie na według projektu autorstwa w przekonaniu, że mieszkańcy pracowni Graphis, która opra- wyspy dokonali bardzo dobrecowała i umieściła na swoich go wyboru – mówił Prezydent stronach internetowych kon- Janusz Żmurkiewicz Widać, że cepcję. l żyjecie sprawami Waszej wyspy

reklama

i problemami jej mieszkańców. Prezydent przedstawił członkom Zarządu plany inwestycyjne dotyczące wyspy. Zdaje sobie sprawę ,że priorytetem jest dla Was budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa ulicy 1. Maja. Mamy zagwarantowane środki na wykonanie prac projektowych i realizację kompleksowej modernizacji tej ulicy . Będzie ona wykonywana wspólnie z budową sieci w jej ciągu. – poinformował Prezydent Z pierwszego spotkania zadowoleni byli również przedstawiciele mieszkańców wyspy. Mamy nadzieję, że będziemy spotykać się częściej, także w Karsiborze, do którego już dziś Pana Prezydenta zapraszamy – powiedział Przemysław Witkowski. l


Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

WYDARZENIA

Zareklamuj swoją firmę! tel. 510 555 524 e-mail: reklama@kroniki-portowe.pl

Piją na umór Kto zasłużył na Trytona? ll Od czwartku 1 grudnia

Straż miejska i policja ma coraz więcej pracy z pijanymi.  Foto: Czytelnik ll We wtorek pijany mężczy-

zna spadł z roweru i rozbił sobie głowę. Interweniowała policja, a pogotowie zabrało amatora mocnych trunków do szpitala. Dzień wcześniej nienaturalnie siedzącego na krawężniku dostrzegł komendant straży miejskiej – był pijany i nie miał siły wstać. W weekend pijany mężczyzna wszczął awanturę ze sprzedawcą, który nie chciał mu sprzedać wódki. W 2016 roku wydano 130 nowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Według rejestru, alkohol można kupić w 300 punktach na terenie miasta. Zezwolenia na sprzedaż to dochód dla miasta. Do połowy br.

na konto magistratu wpłynęło 1,5 mln zł. Problem pojawia się, jeśli alkohol kupują osoby nie potrafiące skończyć picia na jednym kieliszku. Nielicznym udaje się pożegnać z nałogiem. Pomocy można szukać w stowarzyszeniu trzeźwościowym Hol przy ulicy Hołdu Pruskiego 13/2. Stowarzyszenie czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 17.00 –21.00 Na miejscu można zasięgnąć informacji o możliwościach leczenia uzależnień. Klub działający przy stowarzyszeniu dostępny dla wszystkich. W pomieszczeniach stowarzyszenia odbywają się mityngi AA trzy razy w tygodniu. l

2016 do 5 stycznia 2017 roku mieszkańcy, miejskie organizacje i instytucje mogą zgłaszać swoich kandydatów do corocznej Nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście TRYTON 2016. Nagroda ta przyznawana jest w trzech kategoriach: gospodarka i przedsiębiorczość, działalność kulturalna, społeczna, edukacja i sport oraz obiekt roku. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem można przesłać drogą elektroniczną na adres rzecznik@um.swinoujscie.pl lub złożyć pisemnie  w Urzędzie Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesantów. Propozycje kandydatur do Nagrody złożone bez pisemnego uzasadnienia dokonań i osiągnięć zgłaszanej kandydatury – nie będą brane pod uwagę i będą odrzucane jako nieważne – informuje Iwona Szkopińska Sekretarz Miasta. Nagroda Trytona przyznawana jest nieprzerwanie od 2004 roku za wybitne osiągnięcia wpływające na społeczną i gospodarczą aktywizację Miasta. Kandydatów mogą zgłaszać członkowie Kapituły,

7

policja

Bez prawka i po pijaku próbował tłumaczyć się przed policjantami

w skład której wchodzą re- kandydatów zgłoszonych do daktorzy naczelni lokalnych nagrody, członkowie Kapimediów, dziennikarze regio- tuły w głosowaniu wybiorą ll Policjanci ze Świnoujścia zatrzymali nietrzeźwego kienalnych mediów specjalizu- Laureatów. jący się w tematyce miasta, Oficjalne wręczenie nagród rowcę, który kierował samoPrezydent Miasta, Przewod- odbędzie się podczas Gali Try- chodem nie posiadając do nicząca Rady Miasta, Zastępcy tona , na Balu Prezydenta Mia- tego uprawnień oraz bez doPrezydenta, Sekretarz sta , w dniu 4 lutego kumentów potwierdzających Miasta oraz Rzeczw hotelu Inter- badania techniczne i zawarnik Prezydenferie Medi- cie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Dodatkowo ta. Swoich  cal Spa .  kandydaP r z y - 26-latek kierował audi nie tów mogą pomnij- dopuszczonym do ruchu zgłaszać my, iż z tablicami rejestracyjnymi rów n i e ż z w y - przykręconymi z innego auta. wszyscy c i ę z - Mężczyźnie grożą surowe konmieszc a m i sekwencje karne i finansowe. kańcy Świu b i e - Funkcjonariusze przedstawinoujścia głorocz- li mężczyźnie zarzuty dotycząo ra z m i e j nej edycji ce kierowania samochodem skie  instytucje N a g r o d y w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem kari organizacje.  Trytona zostaCo prawda oficjalna li :M&M Solutions nym grozi mu do 2 lat pozbanazwa brzmi „Nagroda Prezy- s.c Michał Barkas, Maciej Ma- wienia wolności, 10 lat zakazu denta Miasta Świnoujście”, ale ciejewski – wypożyczalnia ro- prowadzenia wszelkich poprzecież prezydent jest repre- werów BalticBice, Jacht Klub jazdów mechanicznych, kilzentantem wszystkich miesz- Marynarki Wojennej KOTWICA kutysięczna grzywna oraz kańców i to w ich imieniu oraz Galeria Handlowa CORSO świadczenie pieniężne na wręcza Trytony. Dlatego uzna- . Nagrodę specjalną otrzymała rzecz Funduszu Pomocy Połem, że każdy, a nie tylko człon- Wspólnota Mieszkaniowa ulica krzywdzonym oraz Pomocy kowie Kapituły, powinien mieć Hołdu Pruskiego 8 za działania Postpenitencjarnej w wysoprawo zgłoszenia swojego kan- , dzięki którym udało się prze- kości 5.000 zł. Dodatkowo dydata – mówi Prezydent Świ- prowadzić remont elewacji mężczyźnie przedstawiono noujścia Janusz Żmurkiewcz. zabytkowych budynków przy zarzuty związane z popełnioW styczniu spośród wszystkich ulicy Hołdu Pruskiego. l nymi wykroczeniami. l

zdjęcie tygodnia

Halo redakcja! zadzwoń do nas! tel. 510 55 55 24 Wiesz o czymś ważnym? Chciałbyś, aby reporterzy Kronik Portowych zajęli się Twoim problemem? Masz pytania do redakcji? Napisz do nas na adres: redakcja@kroniki-portowe.pl lub zadzwoń: 510 555 524.

Mijający tydzień upłynął pod znakiem sztormu. Woda w kanale portowym przekroczyła poziom alarmowy. Na szczęście pogoda już foto: robert ignaciuk się uspokoiła. Zachęcamy do spacerów po najpiękniejszej plaży nad Bałtykiem.

trawnik. Czy moglibyście na swoich łamach zaapelować do tego pana, o to, aby przeniósł się w inne miejsce? lPrzejeżdżałem w niedzielę po

ulicy i zobaczyłem, że do późnych godzin popołudniowych, pracownicy firmy Remondisu zamiatali liście. Czy pracodawca nie ma litości. Pracować l Mieszkam przy ulicy Chopi- w niedzielę?! na. Zastanawiam się dlaczego zapomina się o świątecznym l Jestem mamą 3-letniego oświetleniu tej ulicy. Przecież dziecka. Często korzystamy to ładna i prosta droga po któ- z placów zabaw. Cieszę się, że rej jeździ bardzo dużo samo- powstają kolejne. Jednak niechodów. Podobnie pięknie pokoi mnie, że piaskownice nie przystrojony byłby Park Cho- są przykrywane na zimę i nie pina. są chronione przed odchodami zwierząt. lCzy w tym roku, podobnie jak w zeszłym, będzie kiermasz lNa ulicy Bohaterów Września rybny? Rybacy ze Świnoujścia nie ma drogowskazu informującego o najbliższej toalecie. mogliby się zrzeszyć. Ludzie wchodzą do restaural Dzwonię z ulicy Grunwaldz- cji i kawiarni za potrzebą. kiej. Mamy problem z mieszkańcem dokarmiającym Śledź nas na Facebooku gołębie. Ptaki wydziobują FB/kronikiportowegazeta


8

historia

Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Wspomnienia Brunona Lorbieckiego: 56 Żarty plutonowego Golisza część

Brunon Lorbiecki przebywa w Szkocji. Miejscowi są bardzo przyjaźni. Wyobrażają sobie Polskę jako biedny i zacofany kraj. Polscy żołnierze lubią sobie żartować z tych wyobrażeń i opowiadają Szkotom niestworzone historie. wspomnienia

Zapraszamy do kolejnej części wspomnień Brunona Lorbieckiego. Brunon Lorbiecki

l Żołnierskie anegdoty

Edward, który pełnił w naszej baterii funkcję mechanika. Opowiadał nam tego wieczoru przygodę jaka spotkała jego i kolegę podchorążego. Byli i oni zaproszeni do takiej rodziny szkockiej. Siedząc kolega podciąga na kolana lekko spodnie, mówiąc do drugiego, że wyprostował spodnie na kant i żeby kolana ich nie wypięły, to musiał lekko poluzować. Powstało u Szkotek zamieszanie i jakby zgorszenie. Zmierzyły gościa, który tak dbał o swój kant na spodniach. Powstało pewne zakłopotanie. Polus właściwie nie wiedział, co spowodowało taką reakcję u tych dam. Zaczęto więc je wypytywać dlaczego uczyniono im przykrość. Okazało się, że wypowiedziane mimo woli słowo „kant” w brukowym języku szkockim oznaczało coś bardzo nieprzyzwoitego. A że posiadają to tylko niewiasty, to sprawa stała się jasna.

Po raz pierwszy w Szkocji miałem możność być w kinie wśród ludności cywilnej, chociaż przeważali wojskowi. Było tutaj bardzo wesoło i swobodnie. Chóralnie śpiewano różne pieśni. Te nowe – nieznane szerszemu ogółowi – tekst za tekstem wyświetlano na ekranie, a melodie nagrane były na taśmie. Seanse właściwie ciągnęły się nieprzerwanie. Kto chciał, to wychodził, kiedy chciał. Jak zwykle, po takim powrocie do naszych żołnierskich kwater, opowiadano sobie nowinki i godne uwagi spostrzeżenia. wszystko to odpowiednio „przystrojone” nabierało cech szczególnego humoru i wesołości. Największym takim kawalarzem – umiejącym w dodatku od- l Opowieści plutonowego powiednio akcentować i klaGolisza rować – był plutonowy Golisz Szkoci słyszeli, że Polska to

biedny i zacofany kraj. Z różnych źródeł mieli podobne informacje. Gdy więc plutonowego Golisza zapytano o to, czy i u nas jest taka technika, komfort i wygoda, to ten zaczął udawać dziedzica i zapewniać, że nie chciałby zamienić się na żaden ze szkockich majątków hrabiowskich. Pytano go rzecz jasna dlaczego. Golisz odpowiadał: No bo takiej wygody jaką my mamy w naszych gospodarstwach, to wy tutaj nie macie. Ot przykład: Chlew u was osobno, stodoła osobno, budynek mieszkalny też osobno. U nas to tak pomyślano, żeby i ludzie i zwierzęta domowe miały wygodę. Jest wielki pokój, w którym mają miejsce ludzie i zwierzęta. Każdy w swoim kącie. Ludziska śpią na piecu, jeden obok drugiego. Więc mają ciepło i przyjemność. Gdy komuś zechce się napić sięga po kubek, doi sobie krówkę i świeże mleczko dobrze robi. W zimie to nikt nie marznie. Piec grzeje wszystkich. Albo pranie bielizny: nasze kobiety wchodzą do rzeki i jest

bieżąca czysta woda. Na trawie suszą bieliznę. Są więc zdrowe, aż rumieńce na twarzach mają. W lecie mają przewiewnie, nie noszą jakichś tam ubiorów, co chód krępuje.” Patrzyli się na opowiadającego i kiwali głowami z podziwu: Sure? Mayby? Really. Kpił sobie jeden z drugim z tych przedziwnych Szkotów, a że ci łatwowierni byli, to może i wierzyli. Dużo było takich historyjek i anegdot. Trzeba było sobie jakoś życie umilać, bo jak się mawiało: „Śmiejmy się, bo nie wiadomo, czy wojna potrwa jeszcze dwa tygodnie”. Śpiewano ze Szkotami ulubioną piosenkę „Co się stało w te szkockie, deszczowe dni i za wojskiem poleciało zakochane szkockie serce”. Szkoci byli dla nas tak samo wyrozumiali jak Szwajcarzy. Czasami dochodziło do jakichś nieporozumień między Polakami i Szkotami, za co przeważnie ponosili winę nasi, ale zazwyczaj szybko puszczano w niepamięć wszelkie urazy i przewinienia czupurnych „Polusów”.  l

Wodna kolej linowa Po wojnie Karsibór nie posiadał stałego połączenia z żadną z innych wysp. Pierwszy most zbudowano dopiero w 1966 r. Wcześniej funkcjonowało tu jedynie połączenie promowe z wyspą Uznam. Piotr Oleksy, Mateusz Sikora

ll Początkowo, gdy nie było

jeszcze dostępnego promu silnikowego, dwa brzegi Kanału Piastowskiego łączył prom linowy, napędzany siłą ludzkich rąk. Wyprawa w głąb kraju wymagała więc przepłynięcia na wyspę Wolin na własną rękę, lub przeprawienia się do Świnoujścia, a tam skorzystania z przeprawy na wyspę Wolin. Zimą, gdy rozlewisko Świny pokrywał lód, na wyspę Wolin

udawano się pieszo. Taka podróż pochłonęła niejedno ludzkie życie. Takie warunki niewątpliwie wzmacniały wyspiarski charakter bliskiego, a zarazem dalekiego Karsiboru. Podróż promem między brzegami kanału Piastowskiego stanowi obecnie dla mieszkańców dużej części Polski wakacyjną rozrywkę. Na co dzień często dojeżdżają oni do pracy, szkoły czy urzędu wykorzystując do tego „typowe” środki transportu, takie jak samochód, tramwaj, autobus czy pociąg. Z kolei dla mieszkańców Świnoujścia i okolic przeprawa promowa bardzo często wpisana jest w ich codzienną rzeczywistość. Często irytuje, zmusza do oczekiwania w długich kolejkach. Dyskusje wokół przeprawy promowej są bardzo żywe, nie są one jednak

właściwe wyłącznie dla czasów nam współczesnych. Z uwagi na wyspiarskie położenie część mieszkańców Archipelagu od zawsze borykała się z problemem przeprawy na drugi brzeg. Powojenny Karsibór był wyspą, do której dostęp był bardzo utrudniony. Nie istniała przeprawa między wyspą Wolin, a Karsiborem. Podróż możliwa byłe tylko własną łodzią lub – w czasie srogich zim – po lodzie. W nieco prostszy sposób można było dostać się na wyspę Uznam. Funkcjonowała tam przeprawa promowa, jednak jej charakter był niezwykle specyficzny. Prom był obsługiwany przez grupy rosłych mężczyzn, którzy zastępowali silniki spalinowe! Przy użyciu siły własnych mięśni mężczyźni ciągnęli za liny poruszając

promem, umożliwiając tym samym przemieszczanie się osób między wyspami. Jak opowiadał nam świnoujski historyk dr Józef Pluciński: Siedział tam taki facet, wielkie chłopisko podobno było, a nazywano go Goliatem. A wypić umiał tyle, że nawet Rosjanom imponował… Później był pierwszy promik, Władysław IV się nazywał. Potem był poniemiecki wraczek, nazywał

się „Piotr”. Później jak tu wcho- szerokości. W ostatnich latach dziły do eksploatacji Fafiki i te solidność konstrukcji nie wzbuinne promy, to one w określone dzała zaufania. W 2012 r. zbudni targowe dopływały też do dowano nowy most, który Karsbioru. zapewnia mieszkańcom KarsiPierwszy most łączący Karsi- boru wygodne połączenie z wybór z wyspą Wolin zbudowano spą Wolin. l dopiero w 1966 r. Nazwano go „Piastowskim”, co miało nawią- Artykuł powstał w ramach projektu „Archipelag Pamieci”. zywać do obchodzonego wtedy Zobacz więcej historii o czasach przez władze PRL Tysiąclecia zasiedlania wysp Karsibor, Wolin, Państwa Polskiego. Budowla Uznam: www.archipelag.edu.pl. liczyła niewiele ponad 4 metry


10

INFORMATOR

Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

repertuar kina cinema 3D 2 grudnia → 8 grudnia 02.12 – 08.12.2016

wygraj bilety!

09:00 I 11:15 I 13:30 I 16:00 I 18:15

ll Kino Cinema 3D w tym tygodniu ma dla Czytelników Kronik Portowych jedno podwójne zaproszenie na dowolny seans. Aby wziąć udział w zabawie należy poprawienie odpowiedzieć na proste pytanie: Wymień nazwy trzech okrętów wojennych stacjonujących w Świnoujściu? Odpowiedzi proszę przesyłać na adres: redakcja@kroniki-portowe.pl (proszę podać nr telefonu) lub SMS na numer 510 55 55 24. Odpowiedzi prosimy nadsyłać do soboty (03.12) do godz. 12. Ze zwycięzcą skontaktujemy się telefonicznie. W minionym tygodniu podwójne zaproszenie wygrała Pani .Wioletta Kastrau. l

tytuł/czas trwania/gatunek/produkcja/wiek l Kubo i dwie struny, 105 min., animowany, USA, b.o., DUBBING

HOROSKOP

09:00 I 11:30

l Wilk w owczej skórze, 93 min., animowany, Rosja, b.o., DUBBING

09:15 I 14:30 I 17:00

l Vaiana – skarb oceanu 3D, 113 min., animowany, USA, b.o., DUBBING l Vaiana – skarb oceanu, 113 min., animowany, USA, b.o., DUBBING

09:15 I 11:00

l Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć 3D, 104 min., familijny, USA/Wlk. Bryt. , b.o, DUBBING

11:45

l Zwierzęta nocy, 115 min., thriller, USA, od lat 13

13:30

l Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 135 min., sensacyjny, Polska, od lat 12

20:00

l Underworld: Wojny krwi 3D, 110 min., horror, USA, od lat 16

19:15

l Underworld: Wojny krwi, 110 min., horror, USA, od lat 16

13:45 I 20:30 I 21:30

l Sprzymierzeni, 124 min., thriller, USA , od lat 12

16:15 I 18:45

l Sully, 96 min., dramat, USA , od lat 12

15:45 I 18:00 21:15

l Diabelski młyn, 85 min., horror, Holandia , od lat 16

PKP

lŚwinoujście 04:40 -  Świnoujście Warszów  04:42 -  Świnoujście Przytór  04:46 -  Lubiewo  04:50 •  Wysoka Kamieńska  05:26 - Goleniów 05:48 - Szczecin Dąbie 06:09 - Szczecin Zdroje 06:13 - Szczecin Główny 06:24 lŚwinoujście  06:04 -  Świnoujście Warszów  06:06 -  Świnoujście Przytór  06:10 -  Lubiewo  06:15 •  Wysoka Kamieńska  06:51 - Goleniów 07:15 - Szczecin Dąbie 07:36 - Szczecin Zdroje 07:40 - Szczecin Port Cent. 07:47 - Szczecin Główny 07:51 lŚwinoujście  06:32

- Międzyzdroje 06:45 -  Wysoka Kamieńska  07:09 -  Goleniów  07:29 •  Szczecin Główny 08:04 - Szczecin Dąbie 08:22 • Poznań Główny 10:30 - Warszawa Zachodnia 13:11 - Warszawa Centralna 13:16 - Warszawa Wschodnia 13:37

lŚwinoujście 08:19

- Świnoujście Warszów 08:21 - Świnoujście Przytór 08:25 - Lubiewo 08:29 • Szczecin Dąbie 09:47 - Szczecin Główny 10:02 - Szczecin Dąbie 10:39 - Stargard 11:00 - Krzyż 12:12 - Poznań Główny 13:22

lŚwinoujście 09:39

- Świnoujście Warszów 09:41 - Świnoujście Przytór 09:45 - Lubiewo 09:49 • Szczecin Dąbie 11:14 - Szczecin Główny 11:33 - Szczecin Dąbie 12:20 - Stargard 12:42 - Krzyż 13:56 - Poznań Główny 15:12

lŚwinoujście 13:08

- Świnoujście Warszów 13:10 - Świnoujście Przytór 13:14 - Lubiewo 13:18 • Szczecin Dąbie 14:36 - Szczecin Główny 14:52 - Szczecin Dąbie 15:25 - Stargard 15:48 - Krzyż 17:00 - Poznań Główny 18:13

lŚwinoujście 15:43 -  Świnoujście Warszów  15:45 -  Świnoujście Przytór  15:49 -  Lubiewo  15:53 •  Wysoka Kamieńska  16:29 - Goleniów 16:51 - Szczecin Dąbie 17:12 - Szczecin Zdroje 17:20 - Szczecin Port Cent. 17:28 - Szczecin Główny 17:32 lŚwinoujście  17:32

- Świnoujście Warszów  17:34 -  Świnoujście Przytór  17:38 -  Lubiewo  17:43 •  Wysoka Kamieńska  18:20 - Goleniów 18:43 - Szczecin Dąbie 19:03 - Szczecin Zdroje 19:13 - Szczecin Główny 19:26 lŚwinoujście  20:08 -  Świnoujście Warszów  20:10 -  Świnoujście Przytór  20:14 -  Lubiewo  20:18 •  Wysoka Kamieńska  20:54 - Goleniów 21:15 - Szczecin Dąbie 21:35 - Szczecin Zdroje 21:39 - Szczecin Port Cent. 21:47 - Szczecin Główny 21:51 lŚwinoujście  20:44

- Międzyzdroje  20:57 -  Wysoka Kamieńska  21:23 -  Goleniów  21:47 •  Szczecin Główny 22:30 - Szczecin Dąbie 22:59 - Stargard 23:20 -  Choszczno  23:44 -  Dobiegniew 00:05 - Krzyż 00:22 - Wronki 01:08 - Szamotuły 01:22 - Poznań Główny 01:51 - Ostrów Wielkopolski 04:27 - Wrocław Główny 05:51 - Oława 06:30 - Brzeg 06:41 - Opole Główne 07:07 - Gliwice 08:29 - Katowice 09:00 - Mysłowice 09:23 - Jaworzno Szczakowa 09:35 - Trzebinia 09:57 - Krzeszowice 10:20 - Kraków Główny 11:08 lŚwinoujście  20:44

- Międzyzdroje  20:57 -  Wysoka Kamieńska  21:23 -  Goleniów  21:47 •  Szczecin Główny 22:30 -  Poznań Główny 01:51 - Kutno 05:31 - Warszawa Zachodnia 06:56 - Warszawa Centralna 07:02 - Warszawa Wschodnia 07:14

łodzie robiony rzeczne z pomidorów

˙ zywi sie ˛ nektarem

niejeden na wierzbie

marka zup w proszku

łysi w glanach

górzysta wyspa grecka

finansowy potentat chorobli- wotwory pokławie dzie kradnie statku

... Floyd, brytyjski zespół rockowy

chroni okno

imie ˛ z noweli

grobowiec, kopiec

był lennikiem seniora

nakrycie stołu

pokrycie ˙ łózka

opisywany w Ksiedze ˛ Rodzaju

podrzedny ˛ lokal

kury na grze˛ dach

syfilis

imie ˛ kalifów arabskich

zeby ˛ na murach

liga z Chicago Bulls ´ panstwo z Nairobi

King ..., filmowa małpa

Fitzgerald z estrady grupka drzew

rzeka znana z krokodyli

bezwonny, palny gaz

hormon dla cukrzyka jedn. na˙ te ˛ zenia ´ oswietlenia

latynista włoskie linie lotnicze

˙ zadanie udostepnił ˛ serwis krzyzówkowy szarada.net

91 321 56 51 91 321 97 77 91 321 94 71 91 321 99 40 91 321 31 93 91 322 02 00 91 321 22 80 91 321 54 10 91 322 21 06 91 322 49 99 91 321 37 81 91 321 39 12 91 321 91 77

DYŻURY APTEK Apteka dyżurna: Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Grunwaldzka 21 91 321 08 17

reklama gat. dzikiej kaczki

niejeden w zbiorze np. rzeczka pogoda

999 998 997 91 321 59 65 91 321 21 40 91 321 62 03 601100100 91 321 53 29 993 991 992 994 604378376 91 326 73 45 91 321 59 70 91 322 54 60

galowy strój meski ˛ litera grecka

lampa na ´ scianie

´ rosnie na brzegach rzek

Pogotowie Straż Pożarna Policja Zakład Wodociagów i Kanalizacji Żegluga Świnoujska Ruch statków WOPR Kasa Biletowa PKS Pogotowie ciepłownicze Pogotowie energetyczne Pogotowie gazowe Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Pomoc Drogowa 24h Szpital Miejski Federacja Konsumentów Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatowy Urząd Pracy Prokuratura Straż Miejska Urząd Miasta Urząd Skarbowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Pływalnia miejska Hala tenisowa Biuro Informacji Turystycznej OSIR Wyspiarz Kamping Marina

nad kuchenka˛

horror Stephena Kinga

odchudzanie z wymiotami

WAŻNE TELEFONY

Rozkład dla dni roboczych od poniedziałku do piątku. Redakcja nie odpowiada za wszelkie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

tkanina na firanki

wysyła sondy w kosmos

Baran (21.03 – 19.04) Samotne będą miały przychylność gwiazd na zawieranie nowych znajomości. W stałych związkach widać bezpieczeństwo, stabilizację i spokój, to również prognoza na dłużej. Nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków, ponieważ nie dasz rady wszystkim podołać. Koniecznie skontroluj ciśnienie krwi. Byk (20.04 – 22.05) Chwilowe zawieszenie i stagnacja w związku, ale one szybko miną. Musicie jednak bardziej szanować swoją wrażliwość i nie narzucać jedno drugiemu swojego zdania. Warto zachować więcej powściągliwości i rozwagi, aby nie podejmować decyzji zbyt pochopnie. Uważaj! Możesz łatwo złapać infekcję. Bliźnięta (23.05 – 21.06) Rozpamiętywanie drobiazgów to nic dobrego. Ustalcie, jak wasza relacja ma wyglądać w przyszłości i tego się trzymajcie. Bez obawy – wasz związek jest bezpieczny! Dobry okres. Możesz negocjować zmianę stanowiska, podwyżkę, forsować swoje rozwiązania. Pracuj nad swoją kondycją fizyczną. Rak (22.06 – 22.07) Uważaj na osobę, która zasypuje cię „dobrymi radami”. W budowaniu swoich relacji z partnerem, kieruj się własnym rozumem, a nie podszeptami „życzliwych”. Unikaj flirtu w miejscu pracy, bo biurowy romans może niepotrzebnie namieszać w twoim życiu. Te dolegliwości mogą być efektem alergii. Lew (23.07 – 23.08) Jak masz ochotę głośno coś wykrzyczeć – to krzycz. Jak chcesz się rzucić partnerowi na szyję – zrób to. Za dużo było udawania w waszym związku. Szczerość może go scementować. Unikaj jak ognia plotek, żeby niepotrzebnie nie mącić. Dobry okres na zmianę branży, w której działasz. Możliwe kłopoty ze strony błędnika. Panna (24.08 – 22.09) Transformacja ciała i duszy spowoduje, że rozkochacie na nowo swoich partnerów a samotne Panny otworzą się na nową miłość. Praca nad sobą to zadanie na najbliższe tygodnie. Dobry okres na zamknięcie starych spraw zawodowych i zrobienie porządków w dokumentacji. Nawał pracy da się wam we znaki. Waga (23.09 – 22.10) Mimo złego nastroju i snucia czarnych scenariuszy wszystko jest pod kontrolą, fakt że bez fajerwerków, ale za to stabilnie. Samotne zakochają się z wzajemnością. Będzie namiętnie. Nie będziesz mieć większego wpływu na odgórne decyzje. Nie emocjonuj się więc nimi i nie komentuj. Unikaj pantofli na wysokim obcasie! Skorpion(23.10 – 21.11) Przed wami rozmowy, które pomogą wiele wyjaśnić i być może rozpalą w was dawną namiętność. Samotne mają szansę na wielce obiecującą znajomość. W firmie może pojawić się nowy pracownik, który wprowadzi trochę zamieszania. Nie odkładaj ciągle wizyty u dentysty. Strzelec (22.11 – 21.12) Nie próbuj zmieniać partnera, bo to jest skazane na porażkę. Mów natomiast głośno o swoich oczekiwaniach. Jeśli jesteś samotna, musisz jeszcze poczekać na porywy serca. Pojawią się zlecenia, które wprowadzą chwilowe zamieszanie, ale szybko uda się nad nimi zapanować. Ważne są ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Koziorożec (22.12 – 19.01) Więcej uwagi poświęcaj swojej drugiej połówce. Odrobina zainteresowania, troski i czułości roztopi nawet lodową bryłę, a co dopiero serce partnera! Samotne zakochają się. Dobry okres na działania w grupie. Pracujcie razem, a robota będzie się wam palić w rękach. Wskazana kontrolna wizyta u ginekologa. Wodnik (20.01 – 18.02) Samotne, które czerpią z tej sytuacji to, co najlepsze, mogą zostać rażone piorunem i stracić głowę dla nowo poznanej osoby. W małżeństwach ciche dni, które miną na w połowie grudnia. Warto pomyśleć o odpoczynku lub rozejrzeć się za nową pracą. Chroń uszy i staraj się nie przeziębiać. Ryby (19.02 – 20.03) Pamięta! Złość jest złym doradcą i tylko w spokojnej rozmowie poradzicie sobie z problemami w związku. Samotne niech się nie śpieszą z podejmowaniem wiążących decyzji. Nie warto poświęcać się bez reszty pracy, nikt tego nie doceni. Rób to, co do ciebie należy, nie więcej. Kłopoty jelitowe mogą dać się we znaki.


12

SPORT

piłka nożna

Turniej Mikołajkowy Baltica Cup 2016 ll W najbliższą niedzielę

(4 grudnia) odbędzie się Piłkarski Turniej Mikołajkowy Baltica Cup 2016 dla roczników 2006/2007 oraz 2008, zorganizowany przez Akademię Piłkarską Baltica. Zawodnicy będą grać w hali Gimnazjum nr 3 na Warszowie przy ul. Norweskiej 12. O godzinie 11.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie Turnieju, przy udziale Prezydenta Miasta Świnoujście Pana Janusza Żmurkiewicza. Do Świnoujścia przyjadą młodzi zawodnicy Pogoń Szczecin, Gryfa Kamień Pomorski, Sparty Gryfice, Iskry Golczewo i Bałtyku Międzywodzie. To właśnie z nimi nasze drużyny AP Baltica rozegrają emocjonujące mecze o puchar Turnieju Mikołajkowego Baltica Cup 2016. Szykuje się wspaniała zabawa i rozgrywka na wysokim poziomie. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz chętnych do zobaczenia tego wydarzenia! l Więcej informacji przeczytasz na stronie: swinoujskie.info

Piątek, 2 grudnia 2016 r.

www.kroniki-portowe.pl

Najlepsi z najlepszych ll 36 młodych ratowników

rywalizowało w poniedziałek o tytuł najlepszego. Dzieci i młodzież ze świnoujskich szkół miała skutecznie przeprowadzić reanimację. Zawody przeprowadzono na fantomach naszpikowanych elektroniką. Urządzenia sprawdzały poprawność ucisków i wdechów. Pokazywały w procentach skuteczność przeprowadzonej reanimacji. Poniedziałkowe zawody były finałem programu realizowanego przez świnoujski WOPR wspólnie z GAZ Systemem. Na etapie szkolnym ratownicy wybierali po 4 osoby z najlepszym wynikiem. W poniedziałek wszyscy stawili się w jednej z sal kina Cinema 3D. Chodziło nam o to, aby z uczniów zrobić „super resuscytatorów”. Dzięki tak specjalistycznemu sprzętowi, który zakupiliśmy ze środków otrzymanych od naszego sponsora – GAZ SYSTEM, możemy w jeszcze bardziej ciekawszy sposób, interesujący sposób pokazać jak należy zachować się kiedy ktoś potrzebuje pomocy – mówi Jarosław  Włodarczyk, instruktor WOPR.l

ll Były wychowanek Floty

Najlepszym ratownikiem okazał się Nikodem Marszałek 98% (serce 98%) Szkoły podstawowe: » I miejsce Adrian Zieliński 94% » II miejsce Michał Marynowski 79% » III miejsce

Maja Schedler 74% Gimnazja: » I miejsce Nikodem Andrysiak 98% (serce 97%) » II miejsce Adam Gawroński 96% » III miejsce Justyna Gubarewicz 95%

Najlepsi na Borne Cup Talent Biegowa sobota za nami

ll 19 listopada w Bornym Su- Trzybińska Gabriela, Amani

linowie odbył się turniej Borne Oliwier, Kołdon Adam, Zienko Cup – Talent. W turnieju wzię- Gabriela, III miejsce – Bukowło udział ponad 120 zawodni- ska Klaudia, Karczmarek Jakub, ków z 7 klubów. Ekipa ULKSW Walkowiak Jan, Rutkowski DaPomorze Świnoujście liczyła wid, Zieliński Stanisław, Łu24 osoby. Młodzi adepci ze Świ- komski Hubert, Dziuba Marcin, noujścia okazali się wspaniały- Murawski Arkadiusz, Rychlik mi zawodnikami i wywalczyli Piotr, Blacharczuk Wanesa, pierwsze miejsce w klasyfika- Somska Cecylia, Szczytniewcji drużynowej. Komplet wyni- ski Mateusz. ków: I miejsce – Ambroszczyk Swój debiut jak trener obok Jakub, Heggesand Konrad, Par- Elizy Kuczyńskiej i Sławomira tyka Aleksander, Rupar Kajetan, Błażejczyka zaliczył Olaf KorJędruch Oliwier, Trzybińska kosz, były kadrowicz oraz wieVictoria, II miejsce – Warm- lokrotny medalista mistrzostw bier Wiktor, Partyka Wiktoria, Polski. l

Pod doświadczonymi skrzydłami Świnoujście Marcin Adamski wychodzi z podziwu, że tyle dzieci wciąż chce kopać piłkę. Dziś to już nie te same czasy, gdy on uczył się grać. Zamiast na podwórku, młodzi ludzie mogą korzystać z infrastruktury sportowej i wiedzy doświadczonych trenerów. Kilka miesięcy temu razem z Sebastianem Olszarem i Adrianem Górskim wpadli na pomysł otwarcia akademii piłkarskiej. Zgodnie stwierdzili, że w zakresie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży przez lata w mieście powstało wiele zaniedbań. Po cichu wierzą, że wśród swoich wychowanków wyrośnie przyszły reprezentant Polski. Mamy 130 zawodników podzielonych na 6 drużyn. Nie prowadzimy selekcji, mogą do nas uczęszczać zarówno chłopcy jak i dziewczyny, dzieci bardziej, bądź mniej uzdolnione piłkarsko, które są dopasowywane do odpowiedniej grupy wiekowej i szkolone w grupach z dziećmi

o zbliżonych umiejętnościach piłkarskich – mówi Sebastian Olszar z Akademii Piłkarskiej Baltica. Marcina Dorna – szkoleniowiec U-19 wraz z trenerami AP Baltica przeprowadził dla naszych zawodników bardzo ciekawe zajęcia piłkarskie. Trenerzy zgłosili 4 drużyny do rozgrywek organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w sezonie rozgrywkowym 2016/2017: Drużynę Młodzików do Terenowej Ligi Młodzika, Drużynę Orlików do Terenowej Ligi Orlika i 2 drużyny Żaków do Terenowej Ligi Żaka. Dzięki temu, młodzi zawodnicy mogą rywalizować ze swoimi kolegami z innych klubów. Akademia Baltica powstała kilka miesięcy temu. Ideą założycieli było optymalnych warunków do spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Akademia finansowana jest przez założycieli z ich środków prywatnych, a po części także ze składek członkowskich rodziców dzieci. l

Zimna woda im nie straszna

ll Typowo jesienna nadmor-

ska pogoda sprzyjała dobremu bieganiu. Na starcie stanęła, jak zwykle, niezawodna świnoujska grupa biegowa – 51 osób i cztery czworonogi. Gościliśmy dzisiaj Roberta Walkowiaka z miejscowości Modła niedaleko Głogowa i Agnieszkę Kijak z Poznania, dla której była to 25 lokalizacja parkrun Polska. Jak to zwykle u nas bywa nie zabrakło też wolontariuszy, którzy stawili się w parku już o ósmej aby przygotować trasę. Wśród naszych parkrunowych „etatowych” biegaczy po 20

biegu, wśród mężczyzn liderem jest Ryszard Pilz a wśród kobiet, jedna z najmłodszych zawodniczek, skromna i urocza Klaudyna Małocha. Dzisiejszy bieg wygrał nasz gość Robert Walkowiak z cza foto: robert ignaciuk sem 18:22, drugi był Robert Der- ll Spotykają się regularnie Wtedy kąpiele są podobno najda a trzeci w niedzielę, aby zażywać zim- przyjemniejsze. Do wody wchoKamil Stę- nej kąpieli w Bałtyku. Uwielbia- dzi się na chwilę. Najczęściej to pień. Wśród ją uczucie, gdy przenika przez minuta lub dwie. Zaraz po wyjkobiet trium- nich chłód. Hartują w ten spo- ściu należy się dokładnie osuf o w a ł a „ p a r - sób ciało. Zanim jednak wejdą szyć i od razu ciepło ubrać. Nie krunowa turystka” do zimnej wody, rozgrzewa- wszyscy jednak mogą zostać Agnieszka Kijak z czasem ją się. Morsy ze świnoujskiego morsami. Przeciwwskazań do 22:08, druga przybiegła Karo- klubu „Morświny” rozpoczęły zimnych kąpieli jest wiele. Jedną z nich są problemy z krążelina Romańska a trzecia Asia zimowy sezon. Gdy oni pluskają się w zimnej niem i choroby serca. Zając. Dwie osoby pobiegły Aby informować o poczynaz nami po raz pierwszy a aż wodzie, gapie stoją na brzegu 11 poprawiło swoje życiówki. i dygoczą z zimna. Świnoujskie niach i kolejnych spotkaniach Wszystkim gratulujemy i ży- morsy czekają, aż temperatury utworzono na Facebook’u proczymy dalszych sukcesów. l za oknem spadną poniżej zera. fil „Klub Morsów Morświny”.l

REDAKCJA ul. Armii Krajowej 12 lok. 312 72-600 Świnoujście E-MAIL redakcja@kroniki-portowe.pl TELEFON: 510 55 55 24 REDAKTOR NACZELNY Wojciech Basałygo

WSPÓŁPRACA Mirka Stefaniak, Paweł Ukraiński, Robert Ignaciuk, Joanna Maraszek, Marcin Ossowski, Brunon Tomasiewicz, Alegrafia Studio (skład)

WYDAWCA Red Top Media Wojciech Basałygo ul. Armii Krajowej 12 lok. 312 72-600 Świnoujście REKLAMA: 510 55 55 24 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kroniki portowe wyd 112  
Kroniki portowe wyd 112  
Advertisement