Page 1

V lesích na katastru obce Svárov se nachází lokalita s výskytem cca 30 přísně chráněných lilií zlatohlavých. V době květu je to nádherná podívaná. V současné době právě dokvetly.

Lilie zlatohlavá

Lilie  
Lilie  

lilie ve svárovských lesích