Page 5

PocketPar k Thi sur bani nl lpar k i sl ocat eddi r ect l y acr os sf r om Fl or i da’ s St at eCapi t al . Thepr ogr am f ort hi spr oj ect i ncl udeda2700s qf tPocket kwher et hepubl i ccanus e, Par pr i mar i l ydur i ngdayt i mehour s . Thegoaloft hi spr oj ectwast o connectt heCapi t olBui l di ng andt hehi s t or i cGal l eyAl l ey t oget herus i ngt hePocketPar k asat r ans i t i on.

Work Sample  

A work sample geared towards outdoor parks and exterior design.

Work Sample  

A work sample geared towards outdoor parks and exterior design.

Advertisement