Page 1

s. 20

Nr 10/2016ukaĹźe siÄ™ 23 grudnia Kolejny numer biuletynu

biuletyn@krobia.pl

1


Wicewojewoda odwiedził Krobię

Otwarcie inwestycji nastąpiło u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Cichej 25 października, z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg, Starosty Gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego, reprezentujących Gminę Krobia – Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krobi Łukasza Kubiaka, a także radnych Rady Miejskiej w Krobi, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia, przedstawiciela firmy P.H.U. Chod-Dróg Przemysław Andrzejewski oraz mieszkańców Krobi, odbyła się uroczystość otwarcia i oficjalnego oddania do użytku inwestycji pod nazwą: Rozbudowa ulic: Marii Konopnickiej, Stanisława Żeromskiego, Bolesława Prusa, Cichej i Odrodzenia w Krobi. W otwarciu inwestycji wzięły ponadto udział dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, które jak na lokalną tradycję przystało, wystąpiły w strojach biskupiańskich. Zadanie, które wykonane zostało w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, jest największą i najbardziej kapitałochłonną inwestycją, zrealizowaną przez Gminę Krobia w 2016 r. Wniosek o dofinansowanie inwestycji złożony został w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w dniu 30 października 2015 r. 19 stycznia 2016 roku

2

ostatecznie zatwierdzona została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego, na której wniosek Gminy Krobia sklasyfikowany został na pierwszym miejscu. 11 kwietnia tego samego roku Gmina Krobia podpisała umowę z wykonawcą inwestycji – firmą PHU Chod-Dróg Przemysław Andrzejewski, przekazując tym samym wykonawcy plac budowy. 11 lipca 2016 r. gminny samorząd podpisał z kolei umowę z Wojewodą Wielkopolskim, na mocy której, na realizację inwestycji Gmina Krobia otrzymała dotację w wysokości 1 031 875,00 zł. Warto w tym miejscu podkreślić, że na realizację zadania gmina otrzymała również pomoc finansową z Powiatu Gostyńskiego, który przekazał na ten cel 950 tys. zł. Przypomnijmy, że w ramach rozbudowy ulic, której wartość wyniosła ostatecznie 2 119 094,58 zł, wybudowanych zostało 1208 m dróg, wykonanych z kostki brukowej. W ramach inwestycji powstał 2,5-metrowy ciąg pieszo-rowerowy, jezdnia o szerokości 5,5 m oraz chodnik o średniej szerokości 0,6 m. W ramach zadania wykonana została również nowa kanalizacja deszczowa, a ulice oświetliło 30 lamp typu LED. Bardzo istotnym elementem inwestycji jest jej wpływ na poprawę

Nr 10/2016

bezpieczeństwa osób poruszających się po nowych drogach. Stąd też, oprócz oświetlenia, wybudowanych zostało również 6 tzw. wyniesionych skrzyżowań, które ograniczyć mają prędkość pojazdów, a także wykonano bądź zmodernizowano 11 przejść dla pieszych. Prace przy rozbudowie dróg zakończone zostały 19 października, a podczas odbioru technicznego zadania nie wniesiono żadnych uwag. Warto dodać, że zakończona inwestycja doskonale wpisuje się również w koncepcję budowy przez Gminę Krobia ciągów pieszorowerowych na jej terenie oraz, że jest ona przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym, które już od kilku lat udzielają sobie wzajemnie pomocy finansowej m.in. w zakresie realizowanych przedsięwzięć drogowych. Podczas uroczystości wstęgę przecięli i oficjalnie oddali inwestycję do użytku: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak, a przebudowane drogi osiedlowe poświęcił ks. kanonik Jan Reszelewski – proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Krobi. Po uroczystości, z udziałem wicewojewody, odbyło się również wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Krobi, podczas którego rozmawiano m.in. na temat polityki prorodzinnej państwa i gminy Krobia, edukacji oraz szeroko rozumianej infrastruktury drogowej. Poruszono między innymi kwestię demografii, rządowego programu „Rodzina 500 plus”, ekonomii społecznej oraz planowanych zmian w systemie edukacji. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg odpowiedziała również na pytania, skierowane do niej przez radnych Rady Miejskiej w Krobi, pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dotyczące m.in. subwencji oświatowej, kwestii cudzoziemców czy też zmian w zakresie opodatkowania farm wiatrowych. Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda poruszył ponadto temat perspektywy budowy na terenie południowej Wielkopolski odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, która dla tak bogatego regionu rolniczego może przynieść bardzo negatywne konsekwencje. Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Zasłużeni dla gminy Krobia - sylwetki Grzegorz Jesiak Grzegorz Jesiak ukończył szkołę rolniczą, a następnie kontynuował naukę i pracę jako piekarz - cukiernik w piekarni Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krobi, uzyskując tytuł mistrza w tych zawodach. Po kilku latach pracy został kierownikiem piekarni i później członkiem Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, po likwidacji której, w 2002 roku przejął piekarnię i cukiernię w ramach własnej działalności gospodarczej. W trakcie ponad czterdziestoletniej pracy zawodowej, posiadając pedagogiczne uprawnienia do praktycznej nauki zawodu, wykształcił kilkudziesięciu uczniów w zawodach piekarniczo-cukierniczych. W uznaniu za to Wielkopolska Izba Rzemieślnicza przyznała mu w 2013 roku srebrną, a w 2016 roku złotą odznakę „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”. Produkty, a szczególnie wyroby cukiernicze firmy „Piekarnia - Ciastkarnia Grzegorz Jesiak”, zdobyły wysokie uznanie wśród klientów. Znane są, cenione za walory smakowe i rozpoznawalne nie tylko w Krobi, ale również w kilku okolicznych powiatach. Potwierdzeniem tego jest przyznanie między innymi dyplomu za „Produkt cukierniczy” w ramach konkursu cukierniczego podczas „Biesiady Wielkonapoleońskiej” w 2012 roku oraz dyplomu „Dobre Smaki Powiatu” za produkt „kostka alpejska” w 2016 roku. Od początku prowadzenia własnej firmy Grzegorz Jesiak angażuje się aktywnie w działalność społeczną i charytatywną. Za tą aktywność, społeczność ziemi krobskiej wybrała go w wyborach samorządowych na radnego Rady Miejskiej w Krobi w latach 2002 – 2006, której był członkiem Komisji Rewizyjnej. Grzegorz Jesiak przyłącza się także do różnych przedsięwzięć organizowanych przez szkoły, przedszkola, domy dziecka, koła emerytów i rencistów itp., sponsorując je. W uznaniu za to bezinteresowne wsparcie i dobroczynność, otrzymywał przez lata wiele życzliwych dowodów podziękowań, w tym m.in. dyplom „Przyjaciel Przedszkola” oraz dyplom za pomoc w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w parafii św. Mikołaja w Krobi w 2016 roku. Jego pomoc i wsparcie zostały docenione przyznaniem złotego medalu „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz brązowego medalu „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” w 2014 roku. W 2010 roku otrzymał „Odznakę Honorową” od Niezależnego

biuletyn@krobia.pl

Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz podziękowania od kilku Zarządów Kół Łowieckich. W uznaniu za całokształt działań na rzecz dobra drugiego człowieka w powiecie gostyńskim Pan Grzegorz Jesiak był dwukrotnie nominowany w 2013 i 2015 roku do nagrody „Edmund Roku…” w konkursie Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego, przyznawanej przez samorząd Powiatu Gostyńskiego.

Marian Kaczmarek Marian Kaczmarek urodził się 22 czerwca 1960 r. w Krobi. Jest absolwentem technikum rolniczego w Grabonogu. Po uzyskaniu tytułu technik rolnik, jako młody chłopak przejął po rodzicach gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął działalność opozycyjną do ówczesnej władzy. Wspólnie z innymi osobami założył na terenie gminy Krobia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidulanych. 12 grudnia 1981 r. wziął udział w Wojewódzkim Zjeździe „Solidarności” w Lesznie, a po ogłoszeniu stanu wojennego i zdelegalizowaniu „Solidarności”, uczestniczył w niejawnych spotkaniach opozycyjnych. Pod koniec lat osiemdziesiątych, wraz z innymi osobami, założył Komitet Obywatelski, w ramach którego prowadzone były przygotowania do pierwszych demokratycznych wyborów do samorządu gminnego. Po przemianach ustrojowych, na początku lat dziewięćdziesiątych, prowadził działalność gospodarczą – mieszalnię pasz, która prosperowała do 1996 roku. W tym czasie, poprzez zakup ziemi wraz z budynkami z Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, powiększył swoje gospodarstwo, w którym zaczął prowadzić na większą skalę hodowlę trzody chlewnej. W związku z dużym spadkiem cen trzody w 1999 roku, zmuszony został do szukania nowych rozwiązań gospodarczych. Założył firmę zajmującą się skupem, ubojem i handlem półtuszami. W 2002 roku kupił od Gminnej Spółdzielni Pępowo masarnię wraz z ubojnią, rozwijając w ten sposób ubój, rozbiór i przetwórstwo mięsa. Wyroby wędliniarskie, produkowane w zakładzie Mariana Kaczmarka, nagradzane w wielu konkursach, charakteryzują się doskonałym smakiem i wysoką jakością. Od 2010 roku w zakładzie jest produkowana kiełbasa biskupiańska o znakomitym smaku i nazwie nawiązującej do mikroregionu folklorystycznego – Biskupizny. Produkt ten

Nr 10/2016

został szybko doceniony przez ekspertów na targach kulinarnych w Poznaniu. Początkowo, w 2011 roku, kiełbasa biskupiańska zdobyła wyróżnienie i nominację do nagrody głównej, by rok później uzyskać najwyższą pozycję i zdobyć tytuł „Perła 2012 roku”. Sukces ten przyczynił się nie tylko do promocji samego produktu, ale również całej Biskupizny. Zarówno gospodarstwo rolne, jak również firmę, Marian Kaczmarek prowadzi z całą rodziną - małżonką Małgorzatą oraz czterema synami i córką. Mimo wielu obowiązków zawodowych, cały czas angażuje się społecznie. Od 2002 roku jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu, w którym to w latach 2006 – 2010 sprawował funkcję członka zarządu, a od 2010 roku do dziś jest jego skarbnikiem. W całym swoim dotychczasowym życiu był zaangażowany w działalność polityczną i samorządową. Udzielał się i udziela nadal przy organizacji kampanii wyborczych do polskiego i europejskiego parlamentu oraz do samorządu gminy Krobia. Często publicznie mówi o zagrożeniach dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. To właśnie gminny samorząd jest mu najbardziej bliski, co przekłada się na bardzo dobrą współpracę. Produkty i wyroby wędliniarskie z zakładu pana Mariana Kaczmarka znajdują się na stoiskach na wielu targach, konferencjach, wydarzeniach i przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Krobia.

Mirosław Waluś Mirosław Waluś jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od sierpnia 1978 roku do dnia dzisiejszego jest nauczycielem matematyki. Pracował w Szkole Podstawowej w Sułkowicach i Krobi, a obecnie uczy w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. W latach 1978-89 działał w podziemnych strukturach opozycyjnych. Kolportował pisma tzw. „drugiego obiegu” i brał udział w konspiracyjnych spotkaniach edukacyjnych i historycznych. W latach 1989-90 był przewodniczącym Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Krobi oraz członkiem władz województwa leszczyńskiego. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych, 27 maja 1990 roku, został wybrany radnym Rady Gminy i Miasta w Krobi. Był wybierany ponownie radnym w latach 1994 i 1998. W dniu 19 czerwca 1990 roku został wybrany Burmistrzem Gminy i Miasta

3


Wiadomości z magistratu w Krobi. Funkcję burmistrza sprawował przez trzy kadencje do 2002 roku. W roku 2002 wybrany został w pierwszych bezpośrednich wyborach na kolejną, czwartą kadencję. W latach 2006-2012 był pełnomocnikiem powiatowym partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie gostyńskim, z ramienia której, w latach 2006-2010, był radnym Rady Powiatu Gostyńskiego. W 2013 roku wycofał się z działalności politycznej, poświęcając się pracy pedagogicznej w szkole i działaniom społecznym na rzecz obrony krobskiej ziemi, wynikających z działań lobby górniczego, które planuje budowę odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i elektrowni na terenie gmin Krobia i Miejska Górka. Wśród najważniejszych działań Mirosława Walusia na rzecz gminy w latach 1990-2012, znajdują się − budowa pierwszej po II wojnie światowej administracji samorządowej, − komunalizacja mienia gminnego, − zwodociągowanie miasta Krobi i wsi (m.in. Bukownicy, Starej Krobi, Domachowa, Niepartu, Gogolewa) wraz z budową stacji wodociągowej w Bukownicy, − gazyfikacja i telefonizacja całej gminy, − budowa struktury organizacyjnej sieci szkół i przedszkoli w gminie Krobia, − rozbudowa i adaptacja budynku „Domu Strażaka” na potrzeby szkoły średniej w Krobi, − rozbudowa zespołu szkół w Starej Krobi, − komunalizacja budynku kina i organizacja w nim Gminnego Ośrodka Kultury, − powstanie Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi, − organizacja siedziby biblioteki gminnej w tzw. „Pałacu na Fosie”, − powstanie młodzieżowych zespołów

folklorystycznych przy szkołach w Krobi i Starej Krobi, − organizacja struktury MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z adaptacją budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 112 z przeznaczeniem na siedzibę ośrodka. Za działalność publiczną w latach 19902012 Mirosław Waluś został odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami, w tym: medalem Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole, medalem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, medalem 200-lecia „Mazurka Dąbrowskiego”, medalem prof. Józefa Zwierzyckiego, medalem „PRO MEMORIA” przyznanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalem 25-lecia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, medalem „Zasłużony dla oświaty leszczyńskiej”. Mirosław Waluś jest również autorem wstępu do książki Waldemara Handke – „Polegaj jak na Zawiszy…” (dzieje organizacji A.K. „Zawisza” w Krobi w latach 1947-1950) oraz książki pt. „Trzydziestoletnia historia krzyży w szkołach w Krobi w parafii p.w. św. Mikołaja w Krobi”. Odznaczony jest także aktywnym biegaczem, w tym pierwszym mieszkańcem gminy Krobia, który przebiegł maraton.

Zbigniew Gała Zbigniew Gała urodził się 1 marca 1960 roku w Krobi. Jest absolwentem Technikum Rolniczego w Bojanowie, mężem i ojcem trojga dzieci. Obecnie prowadzi własne gospodarstwo rolne. W 1989 roku był aktywnym uczestnikiem demokratycznych zmian w Polsce. Działał w Komitecie Obywatelskim, brał czynny

udział w reaktywowaniu Zarządu Gminnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność" Regionu Leszczyńskiego, którego został przewodniczącym. W latach 1996 - 2003 i 2011 - 2015 był delegatem z gminy Krobia do izb rolniczych, najpierw do Leszczyńskiej Izby Rolniczej, a później do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Od roku 2002 jest członkiem Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Gostyniu. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych był również założycielem stowarzyszenia „Nasza Ojczyzna”. Zbigniew Gała to wieloletni i aktywny członek Rady Parafialnej w Krobi. Jest również autorem wielu inicjatyw o charakterze patriotycznym i społecznym, takich jak: pomoc dla powodzian, propagowanie idei niepodległościowej i chrześcijańskonarodowej, pomoc w prezentacji filmu „Historia Roja”, organizacja spotkań z działaczami patriotycznymi, organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży przez związek „Solidarność”, organizacja protestu przeciwko powstaniu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gminy Krobia i Miejska Górka. Nie sposób pominąć też wieloletniej działalności Zbigniewa Gały w obronie interesów ekonomicznych, społecznych i walki o godne życie rolników i ich rodzin. Z właściwą dla siebie energią i pasją sprawiał, że niezliczone inicjatywy i organizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia, były powodem do satysfakcji i zadowolenia dla uczestników, a dla samego inicjatora, powodem do dumy i społecznego uznania. W kwietniu 2016 roku Zbigniew Gała, w uznaniu dotychczasowych zasług, został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalem „Wolności i Solidarności”.

Deszcz nie będzie już padał na głowę Od 25 października wyremontowana wiata przystankowa, która dotychczas była zlokalizowana w Pudliszkach przy ul. Leszczyńskiej, cieszy mieszkańców Krobi. W trosce o bezpieczeństwo i komfort dzieci oczekujących na autobus szkolny, zamontowano ją przy ul. Dworcowej, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP. Utwardzenie terenu pod wiatą, transport, montaż oraz remont wiaty wykonała Spółdzielnia Socjalna „ECOSS” w Krobi za niespełna 2.400,00 zł. Olga Pawlaczyk

4

Nr 10/2016

biuletyn@krobia.pl


Wiadomości z magistratu

Z prac Rady Miejskiej w Krobi 27 października br. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Krobi, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie: − nadania odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Krobia” (sylwetki odznaczonych przedstawione są na stronach 3 i 4 Biuletynu), − określenia zasad ustalania diet radnych Rady Miejskiej w Krobi oraz ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Krobi (nowa regulacja diet radnych, oparta o podstawę jaką jest kwota bazowa określona w ustawie budżetowej, stabilizuje w dłuższej perspektywie czasowej poziom diet i kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Krobi, pozostawiając ich wysokość na dotychczasowym poziomie), − wynagrodzenia burmistrza Krobi (zgodnie z podjętą uchwałą, wzrost wynagrodzenia burmistrza Krobi, w stosunku do poprzedniego, ustalanego w październiku 2013 roku, wyniósł 715 zł brutto. Należy jednak podkreślić, że obecne wynagrodzenie burmistrza Krobi, w kwocie 11 632,00 zł brutto, jest niższe niż maksymalne wynagrodzenie burmistrzów, określone odrębnymi przepisami), − przystąpienia się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022 (program będzie miał na celu zniwelowanie bądź likwidację problemów na obszarach zdegradowanych, przy założeniu optymalnego wykorzystania specyficznych uwarunkowań obszaru gminy Krobia i wzmocnienia jego lokalnych potencjałów oraz możliwości aplikowania o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć), − uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami poza-

rządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, − przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Krobi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w zabytkowym kościele p.w. św. Mikołaja w Krobi (kwota dotacji wynosi 5.000 zł i przeznaczona zostanie na prace, polegające na osuszeniu kruchty kościoła), − określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku (uchwała przewiduje zachowanie stawek podatku na poziomie obowiązującym w 2016 r., za wyjątkiem stawki dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, dla której zastosowano maksymalną stawkę ogłoszoną przez Ministra Finansów, bowiem jest ona niższa od stawki obowiązującej w 2016 roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku stawki dla gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu, w odniesieniu do tych gruntów, upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego),

− określenia wysokości stawek podatku

Nastrojowy park

16 605 zł. Milej teraz będzie można również spędzić czas w usytuowanej w parku altanie, w której zamontowano nowe ławki i stoły oraz wzmocniono konstrukcję i wymieniono boki. Wartość zadania w tym przypadku wyniosła ponad 11 tys. zł. Miejmy nadzieję, że osoby przebywające w parku nie tylko dostrzegą zmiany, ale również uszanują wyasygnowane na ten cel środki, pochodzące z budżetu gminy Krobia, a tym samym z płaconych przez nas podatków. Olga Pawlaczyk

Zapraszamy na I Krobską Galę Humoru

Od 27 października z uroków Parku im. Jana Pawła II w Krobi korzystać można także po zmroku. Wszystko za sprawą nowych lamp typu LED, którymi podświetlono wybrane korony drzew. Dzięki wizualizacji świetlnej podkreślono kształt drzew, a parkowi nadano wyjątkowy nastrój. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne E. Jakubczak A. Zygmunt z Krobi, która otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie

biuletyn@krobia.pl

Nr 10/2016

− −

od środków transportowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku (uchwała przewiduje pozostawienie stawek na poziomie obowiązującym w 2016 roku), zmiany Uchwały Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego, zmiany Uchwały Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2016 - 2025, zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2016, przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów za wybitne osiągnięcia pozaszkolne, które wręczone zostaną na kolejnej sesji, zmiany Uchwały Nr LI/419/2014 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 20142020 (zmiana w treśi Strategii wynika z planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW, dotyczącego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie), przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulica Ogrodową i Poniecka w Krobi (w planie wyznaczone zostaną nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod tereny działalności gospodarczej, co w dużym stopniu zaspokoi oczekiwania i potrzeby społeczne oraz przyczyni się do dalszego rozwoju gminy). Aurelia Sikorska

Gmina Krobia zaprasza na I Krobską Galę Humoru, która odbędzie się w dniu 29 listopada, o godz. 17:00 w kinie „Szarotka” w Krobi. Gala będzie wydarzeniem wieńczącym III Krobskie Dni Seniora, a w jej ramach wystąpią kabarety, w tym grupa „Happy Ladies” z Leszna. Wstęp wolny!

5


Wiadomości z magistratu

Piękniej i bezpieczniej W trosce o bezpieczeństwo i komfort osób poruszających się drogą przy ul. Spokojnej w Krobi, a także biorąc pod uwagę poprawę estetyki otoczenia, na przełomie września i października zrealizowano w obrębie tejże ulicy kilka inwestycji. 19 września dokonano technicznego odbioru robót, związanych z wykonaniem oświetlenia skweru przy ul. Spokojnej w Krobi. Prace obejmowały m.in. ułożenie rur osłonowych i kabli, odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych, wykonanie uziomów, a także montaż słupa oświetleniowego i opraw ledowych. Prace o wartości 19.010,01 zł, wykonała firma Instalatorstwo Eektryczne E. Jakubczak i A. Zygmunt z Krobi. Montaż oświetlenia ma na celu nie tylko ograniczenie aktów wandalizmu, do których dochodzi szczególnie na znajdującym się w obrębie ulicy placu zabaw, ale również umożliwienie korzystania ze znajdujących się tam obiektów po zmroku. Ma też ono poprawić bezpie-

czeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców, bowiem do tej pory skrzyżowanie ulic Spokojnej i Stefana Żeromskiego było jednym z najmniej doświetlonych miejsc na osiedlu. Miesiąc później przy ul. Spokojnej zakończono również prace związane z przebudową ciągu komunikacyjnego. Teren został wzbogacony o chodniki z nowej nawierzchni, wykonanej z kostki brukowej (120m2), a także 2 wyniesione przejścia dla pieszych. Prace wykonała Spółdzielnia Socjalna „ECOSS” z Krobi, która otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 29.000,00 zł. Warto też dodać, że wykorzystana podczas inwestycji kostka brukowa oraz obrzeża, zakupione zostały jeszcze w 2015 r., za kwotę 4.270,14 zł. Nowością przy ul. Spokojnej są również dwie ławki i kosze na śmieci, z których korzystać mogą osoby odpoczywające na skwerze, wykonanym przy tejże ulicy przez mieszkańców osiedla w 2015 r. Wartość zakupionych obiektów tzw. małej architektury wyniosła 1672,80 zł, a wydatek pokryty został z budżetu Gminy Krobia. Warto dodać, że do końca listopada przy skwerze zamontowana zostanie również kamera, która poprawić ma bezpieczeństwo mieszkańców osiedla oraz przyczynić się do większej wykry-

Zgłębili arakany pracy Urzędu Stanu Cywilnego 9 listopada krobski magistrat odwiedzili uczniowie klasy 2 gimnazjum ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach. Powodem wizyty uczniów, którym towarzyszyła ich opiekunka Dorota Worwa, była realizacja jednego z zadań, przewidzianych w ramach projektu dotyczącego zasad nadawania imion dzieciom, posługiwania się imionami w życiu oraz warunków ich zmiany. Odpowiedzi na te pytania uczniowie postanowili znaleźć w Urzędzie Miejskim w Krobi, a szczególnie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krobi, funkcjonującego w ramach jego struktur. Gimnazjalistów w urzędzie przywitała Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska, która opowiedziała o najważniejszych zadaniach realizowanych przez gminę oraz zapoznała uczniów ze strukturą organizacyjną urzędu i obowiązkami jego pracowników. W tajniki wiedzy o aktach stanu cywilnego wprowadził z kolei gości magistratu Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krobi Ireneusz Lesiński. Uczniowie, w ramach realizowanego projektu, zdobyli zatem wiedzę dotyczącą zasad nadawania imion dzieciom, najpopularniejszych imion w ostatnich lat,

6

poznali źródła prawa, na mocy których imiona są nadawane i można je zmienić, a także przekonali się osobiście jak wyglądają akty stanu cywilnego. Gimnazjaliści zadawali liczne pytania i zbierali informacje o tym, których imion nadać nie można i dlaczego oraz jakie motywy najczęściej kierują rodzicami przy wyborze imienia dziecka. Warto podkreślić, że wizyta w urzędzie jest zawsze formą edukacji obywatelskiej, która ma przybliżyć przyszłym, potencjalnym klientom instytucji funkcjonowanie samorządu gminnego, a także pomóc zdobyć informacje niezbędne w dorosłym życiu. Należy ponadto zaznaczyć, że element budowy świadomości prawnej obywateli, dotyczący podstawowych obowiązków, którymi są wizyty w urzędzie stanu cywilnego, począwszy od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, poprzez zgłoszenie urodzenia dziecka i zgłoszenie zgonu, jest ważnym ogniwem w procesie edukacji. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne wizyty młodych mieszkańców gminy Krobia w krobskim magistracie będą równie ciekawe i pouczające. Zachęcamy do odwiedzin. Katarzyna Szablewska

Nr 10/2016

walności osób, które dokonują na placu zabaw aktów wandalizmu. Wszystkie przedsięwzięcia w obrębie ul. Spokojnej zrealizowane zostały w ramach tzw. funduszu miejskiego na rok 2016 i w zdecydowany sposób przyczynić się mają do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania znajdującej się w obrębie ulicy infrastruktury sportoworekreacyjnej Olga Pawlaczyk

Zapraszamy na gminne obchody Dnia Wolontariusza Gmina Krobia oraz Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia zaprasza na gminne obchody Dnia Wolontariusza, które odbędą się w dniu 8 grudnia, o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Podczas uroczystości zaprezentowane zostaną m.in. działania wolontarystyczne na terenie gminy Krobia, zgłoszone w ramach inicjatywy „Barwy wolontariatu”.

Skorzystaj z bezpłatnej porady prawnej Gmina Krobia informuje, że w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi uruchomiony został punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawną świadczą radcowie prawni, wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Punkt porad czynny jest w każdą środę, w godz. 15:00 - 19:00. Zgodnie z zapisami przedmiotowej ustawy, darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje: młodzieży do 26 roku życia, osobom fizycznym, którym w roku poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osobom, które ukończyły 65 lat, osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom, osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

biuletyn@krobia.pl


Bezpieczeństwo publiczne

Strażacy z Domachowa stanęli „na pudle” 13 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu gostyńskiego, w tym 7 męskich i 6 żeńskich, przystąpiło do sportowo-pożarniczej rywalizacji w ramach XV Halowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który 22 października odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Borku Wielkopolskim. Wśród adeptów pożarnictwa zabrakło jedynie zawodniczek z Pudliszek, które wycofały się z rywalizacji w przededniu zawodów. Godnie gminę Krobia zaprezentowała za to Męska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Domachowo, która uplasowała się na trzecim miejscu i stanęła na najniższym stopniu podium. Warto dodać, że świetny wynik młodych strażaków z Domachowa wpłynął również na klasyfikację generalną turnieju, w której Gmina Krobia sklasyfikowana została na 5 miejscu. Podczas imprezy członkowie MDP rywalizowali zarówno w konkurencjach sprawnościowych, jak i tych, wymagających od nich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Oprócz celnych rzutów piłką do zapadki czy kosza, sprawnego pokonania toru przeszkód, wprawnego oka podczas strzelania z wiatrówki czy rzucania lotkami do tarczy, młodzi strażacy wykazać musieli się również znajomością strażackiego hymnu, czy też wiedzą z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Najważniejsze zadania do wykonania dotyczyły jednak pierwszej pomocy, z czym zresztą młodzież poradziła sobie znakomicie. Wszyscy uczestnicy turnieju udowodnili umiejętność przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, opatrywania ran, czy też udzielania pomocy osobom zadławionym, stąd tylko niuanse decydowały o końcowej klasyfikacji w tej konkurencji. Podczas imprezy strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej PSP w Gostyniu zaprezentowali również pokaz udzielania pierwszej

Młodzi strażacy z Domachowa podczas zadania z pierwszej pomocy pomocy - resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem automatycznego defibrylatora, który od ubiegłego roku, dzięki Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Gostyniu, mają na swoim wyposażeniu wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu gostyńskiego, wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (w tym również OSP Krobia i OSP Pudliszki). Ostatecznie w kategorii Żeńskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach zwyciężyły dziewczęta z OSP Poniec, zaś wśród Męskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepiej spisali się młodzi strażacy z OSP Borek Wielkopolski. W klasyfikacji generalnej gmin zwyciężyła gmina Borek Wielkopolski, najlepszą znajomością strażackiego hymnu wykazały się dziewczęta z Siedmiorogowa Drugiego, wiedzą z zakresu ekologii i ochrony przyrody chłopcy z OSP Gola, a w konkurencji pierwszej pomocy najwyżej oceniono

działania Żeńskiej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Poniec. Podczas zawodów przeprowadzono również dodatkową konkurencję - ćwiczenie bojowe wg regulaminu CTiF, której zwycięzcą zostali strażacy z gminy Borek Wielkopolski. XV Halowy Turniej MDP zakończył się wręczeniem pucharów, dyplomów i nagród, które adepci pożarnictwa odebrali m.in. z rąk przedstawicieli organizatorów zawodów - Burmistrza Borku Wielkopolskiego Marka Rożka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu Andrzeja Małeckiego, Komendanta Powiatowe go PSP w Gostyniu mł. bryg. Tomasza Banaszaka, specjalisty ds. BHP i ochrony ppoż. Nadleśnictwa Piaski Artura Poświatowskiego, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Gostyńskiego Janusza Sikory oraz sędziego głównego turnieju Artura Paździerskiego. Adam Sarbinowski

Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń grzewczych W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, a także kilkoma zdarzeniami zagrażającymi ludzkiemu zdrowiu i życiu, do których doszło na terenie powiatu gostyńskiego w ciągu ostatnich kilku tygodni w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń grzewczych, (niestety jedno z nich zakończyło się śmiercią) przekazujemy Państwu kilka podstawo-

biuletyn@krobia.pl

wych zasad, których przestrzegać powinniśmy podczas korzystania z tychże urządzeń. 1. Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych w prawidłowo działających urządzeniach gazowych. W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza następuje bowiem niezupełne spalanie gazu, mogące

Nr 10/2016

skutkować zatruciem tlenkiem węgla, który wbrew nadal krążącym opiniom, jest niewyczuwalny. W przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla, którego pierwszym objawem jest najczęściej ból głowy, należy niezwłocznie: zapewnić dostęp świeżego i czystego powietrza, w skrajnych przypadkach nawet poprzez wy-

7


Bezpieczeństwo. Co słychać w sołectwach bicie szyby w oknie, jeżeli jest to możliwe najlepiej w ogóle opuścić pomieszczenie, w którym się znajdujemy i wyjść na świeże powietrze, wezwać służby ratunkowe (dzwoniąc pod numery: 999, 998 lub 997). W przypadku utraty przytomności, braku oddechu i tętna, zastosować należy wobec osoby poszkodowanej tzw. resuscytację krążeniowooddechową. W stosunku do osób dorosłych zastosować należy 5 tzw. oddechów ratowniczych, a następnie 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy. W przypadku dzieci do jednego miesiąca życia wykonać należy 5 wdechów ratowniczych, a następnie naprzemiennie 3 uciski klatki piersiowej (2 palcami) i jeden wdech, natomiast wobec dzieci powyżej miesiąca i do ok. 12-15 lat, wykonać należy 5 wdechów ratowniczych, a dalej naprzemiennie 15 uciśnięć klatki piersiowej (dwoma palcami lub jedną ręką w przypadku starszych dzieci) oraz 2 wdechy. W każdym z powyższych przypadków cykle uciśnięć klatki piersiowej i wdechów wykonywać należy do czasu: odzyskania przez osobę poszkodowaną przytomności, powrotu oddechu i krążenia, utraty własnych sił, zewnętrznego zagrożenia bądź przyjazdu służb ratunkowych. 2. Należy systematycznie dokonywać czyszczenia przewodów kominowych (w przypadku urządzeń opalanych paliwem stałym co najmniej 4 razy w roku, a w przypadku palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym co najmniej 2 razy w roku). 3. Nie należy składować materiałów

palnych (opału, makulatury, śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych. 4. Nie należy używać do rozpalania pieców i kominków, opalanych paliwem stałym lub ciekłym, cieczy łatwopalnych – rozpuszczalników, benzyny, ropy naftowej, denaturatu, a także oleju spożywczego czy silnikowego. 5. Nie należy używać uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z ich instrukcją obsługi. 6. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk, powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3 m. 7. Nie należy eksploatować uszkodzonych instalacji i urządzeń grzewczych zarówno elektrycznych, gazowych jak również na paliwo stałe. 8. Nie należy przechowywać w mieszkaniu więcej niż 2 butli gazowych o ładunku nie przekraczającym 11 kg. 9. Nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan, który najczęściej się w nich znajduje, jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem. 10. Należy zachować co najmniej 60 cm odległości gazowych urządzeń grzewczych od materiałów łatwopalnych – np. mebli, zasłon czy firanek. 11. Nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. 12. Nie należy podgrzewać pojemników, w których znajduje się jakikolwiek gaz. 13. Pomieszczenia, w których usytuowane zostały urządzenia grzewcze, do-

Przegląd internetowych kronik wsi 23 października w świetlicy wiejskiej w Potarzycy odbył się coroczny Dzień Seniora. Spotkanie było okazją do znakomitej zabawy, wspomnień oraz rozmów, na które poprzez zapracowany tryb życia mamy coraz mniej czasu. Uczestnicy Dnia Seniora mogli również zaprezentować swoje taneczne umiejętności, do czego skutecznie zachęcał zgromadzonych zespół „Aura”. Spotkanie przygotowane zostało przez Koło Gospodyń Wiejskich w Potarzycy oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Potarzyca Razem Raźniej. 28 października na kompleksie sportowym w Pudliszkach odbył się III Nocny Turniej Piłki Nożnej, w którym udział wzięły cztery drużyny – „United KA4

8

ResPect”, „TKiM Domachowo”, „Zarząd Zjednoczonych Pudliszki” oraz „30+”. Rywalizacja sportowa odbywała się na jednym boisku systemem każdy z każdym, a ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyła drużyna „United KA4 ResPect”. NA drugim miejscu plasował się zespół „30+”, a na trzecim „Zarząd Zjednoczonych Pudliszki”. Podczas turnieju pucharem uhonorowany został dodatkowo Romuald Czwojda, który okazał się najstarszym zawodnikiem imprezy. Turniej, którego organizatorami byli Przemysław Bzdęga i Tomasz Antkowiak, zwieńczyła wspólna biesiada przy ognisku i grochówce, o które zadbała Jolanta Gronowska. Zebrał Adam Sarbinowski

Nr 10/2016

brze jest systematycznie wietrzyć. 14. Należy zlecać wykonanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych i gazowych, zgodnie z instrukcją ich obsługi, osobom do tego upoważnionym. 15. Nie należy suszyć odzieży i materiałów palnych bezpośrednio na piecach. 16. Nie należy spalać w piecach czy kominkach odpadów komunalnych – śmieci. Mając na uwadze zagrożenie wynikające z wadliwie działających urządzeń grzewczych bądź niewłaściwą ich eksploatacją, warto zakupić również czujki tlenku węgla, dymu i gazu. Na rynku powszechnie dostępne są różnego tego rodzaju urządzenia, zarówno jako pojedyncze czujki, jak i takie, które są w stanie wykryć jednocześnie dym, czad i gaz. Przed zakupem warto poczytać również, chociażby w internecie, opinie na temat urządzeń, które chcielibyśmy zakupić, bowiem korzystna cena czujek nie zawsze idzie w parze z ich funkcjonalnością. Przed montażem czujek należy również zastosować się do wskazań zawartych w ich instrukcji obsługi, bowiem niewłaściwe miejsce montażu urządzeń może spowodować nieefektywne ich działanie. Zbyt oszczędnym właścicielom nieruchomości pragniemy również zwrócić uwagę na to, że wydatek rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset złotych, związany z zakupem czujek, jest znacznie lepszą lokatą kapitału niż sprawienie pogrzebu członkom rodziny, bądź w najlepszym wypadku łożenie na ich powrót do zdrowia. Adam Sarbinowski

Zapraszamy na świąteczny jarmark i spotkanie z Mikołajem Gmina Krobia zaprasza na jarmark świąteczny, który odbędzie się w dniu 4 grudnia, w godz. 10:00-14:00, na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi. Podczas jarmarku nabyć będzie można m.in. rękodzieło i lokalne produkty, a na najmłodszych czekać będzie Święty Mikołaj. Więcej informacji już niebawem na plakatach, stronie internetowej www.krobia.pl oraz na profilu Gminy Krobia na portalu Facebook. Zapraszamy!

biuletyn@krobia.pl


Co słychać w sołectwach. Oświata

Razem integrowali mieszkańców Chumiętek i nie tylko 5 listopada w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach odbył się Dzień Seniora, połączony z podsumowaniem projektu ,,Razem integrujemy mieszkańców”, realizowanym przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uroczystość, prócz mieszkańców Chumiętek, zaszczycili również swoją obecnością: Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi Anna Krzyżostaniak, prezes Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” Mariusz Duda, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi. Projekt „Razem integrujemy mieszkańców”, jak sama nazwa wskazuje, miał na celu szeroko rozumianą integrację mieszkańców sołectwa z podopiecznymi miejscowego Domu Pomocy Społecznej. Warto dodać, że prócz wieńczącego projekt Dnia Seniora, w ciągu kilku miesięcy mieszkańcy Chumiętek mieli okazję wziąć udział w szeregu innych działań, w tym w „Zakończeniu lata”. Warto dodać, że odbyło się ono 30 września br. i zainaugurowali je Dyrektor DPS w Chumiętkach Agnieszka Jackowiak, Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz inicjatorka i koordynatorka projektu Małgorzata Karolczak, którzy nie kryli satysfakcji tak ze spotkania, jak i z rezultatów całego projektu. Na wszystkich, którzy tego dnia przybyli do Chumiętek i postanowili pożegnać lato, czekało szereg atrakcji. Zgormadzeni obejrzeć mogli spektakl „Żyj z całych sił”, przygotowany przez zespół teatralny „Jesień” z miejscowego

Inicjatorki i główne realizatorki projektu DPS-u, wziąć udział w marszobiegu, do którego zachęcała grupa „Mamy biegamy”, a najmłodsi liczyć mogli na malowanie twarzy czy przejażdżki bryczkami. Był też pokaz strażacki w wykonaniu członków OSP Krobia oraz dobra muzyka, o którą zadbał zespół „Timer”. Wszyscy skosztować mogli także kiełbasy z grilla oraz lecza przygotowanego przez panie z KGW w Chumiętkach, a dzięki uprzejmości fundacji KA4 z Krobi, dzieci mogły posmakować popcornu i waty cukrowej. W zakończeniu lata swój udział mieli także członkowie UTW z Krobi, którzy zaprezentowali program kabaretowy. Imprezę zwieńczył taniec w blasku ognia, w wykonaniu mieszkańców sołectwa oraz pensjonariuszy DPS-u, który był

efektem ich wspólnych zajęć, poprzedzających pożegnanie lata. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że w ramach projektu udało się wyremontować pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy w Chumiętkach, a także zakupić termos, warnik i radiomagnetofon, które służyć będą teraz mieszkańcom sołectwa. Wartością dodaną kilkumiesięcznych działań jest również powstanie zespołu integracyjnego „Razem”, którego debiutancki program, przygotowany pod bacznym okiem Magdaleny Wleklińskiej - instruktora do spraw kulturalno-oświatowych DPS w Chumiętkach, mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy Dnia Seniora. Małgorzata Karolczak

Wokalne sukcesy krobskich uczennic

Święto Edukacji w przedszkolu w Pudliszkach

Martyna Stróżyk - uczennica klasy 2aL Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi zajęła 3 miejsce w XV Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. Utalentowana młoda wokalistka zaprezentowała utwór „If I was your man” Bruno Marsa, którym zyskała uznanie nie tylko konkursowego jury, ale również publiczności. Sukcesem pochwalić się może również druga z uczennic szkoły - Klaudia Berger z klasy 3cT, która w konkursie otrzymała wyróżnienie za walory językowe utworu „Molitva”, który zaśpiewała w języku serbskim. Warto dodać,

14 października w Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Z tej właśnie okazji dzieci przygotowały dla wszystkich obecnych i emerytowanych pracowników program artystyczny i okolicznościowe laurki. Przedszkolacy śpiewając gromkie „Sto lat” podziękowali za trud włożony w ich wychowanie, opiekę i naukę. Wspólnie spędzony czas przysporzył wiele radości, a także wywołał falę miłych wspomnień z przepracowanych lat. Życzenia wszystkim pracownikom złożyła również dyrektor przedszkola Marzanna Sobierajska.

biuletyn@krobia.pl

że tylko Klaudia, oprócz talentu wokalnego, wykazała się interpretacją piosenki w języku innym niż angielski. W tegorocznym konkursie, który tradycyjnie odbył się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, wzięło udział 23 wykonawców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gostyńskiego. Finał poprzedziły eliminacje szkolne, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Magdalena Maćkowiak

Nr 10/2016

Marta Jóźwiak-Wleklińska

9


Oświata

Przedszkolacy „posmakowali” Biskupizny 24 i 25 października br. zapisały się w historii Oddziałów Przedszkolnych w Żychlewie, Chwałkowie i Potarzycy, działających przy Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach, w szczególny sposób. 24 października odbyły się tam bowiem muzyczne zajęcia folklorystyczne, przeprowadzone przez Marię Świst, Krzysztofa Polowczyka i Michała Umławskiego. Pierwszych dwoje przybyło do placówek w tradycyjnych strojach biskupiańskich, zaś trzeci z gości w stroju chazackim. Michał Umławski przybliżył dzieciom wygląd i budowę instrumentów muzycznych, szczególnie dużo uwagi poświęcając biskupiańskim dudom. Oprócz wysłuchania opowieści, przedszkolacy mogli również spróbować swoich sił w grze na dudach i skrzypcach, co wzbudziło w nich wyraźne zainteresowanie i jeszcze większe zadowolenie. Nie zabrakło też koncertu w wykonaniu mistrzów, za który dzieci odwdzięczyły się gościom przedszkolnymi piosenkami. 25 października z kolei do placówek zawitały Magdalena Wojciechowska i Daria Andrzejewska, znane szerzej jako „Biskupianki w Podróży”, które przygotowały dla dzieci zajęcia rękodzielnicze. Zaprezentowały one przedszkolakom

„Biskupianki w Podróży” zawitały m.in. do Żychlewa m.in. charakterystyczne hafty biskupiańskie, a następnie, wspólnie z dziećmi, wykonały poduszki z lnu, wypchane sianem. Bardzo ciekawe okazało się również dekorowanie poduszek, na których dzieci malowały m.in. biskupiańskie motywy i kwiaty. Magdalena Wojciechowska i Daria Andrzejewska znalazły także czas

na rozmowę, śpiew i dobrą zabawę, które jeszcze bardziej pozwoliły się dzieciom wczuć w biskupiański klimat. Ponieważ wszyscy goście zadeklarowali wolę dalszej współpracy, należy mieć nadzieję, że przygoda z folklorem będzie w placówkach kontynuowana. Teresa Wolna

Podziękowali pracownikom Poczty Polskiej „Ludzie jeszcze listy piszą…” - tego między innymi dowiedziały się starsze dzieci, uczęszczające do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, które 18 października odwiedziły krobski urząd pocztowym z okazji Dnia Poczty Polskiej. Przedszkolacy, którzy placówkę wizytowali w towarzystwie jej naczelnika, mieli okazję przekonać się osobiście jak wygląda praca na poczcie. Dzieci zobaczyły różne pomieszczenia, niedostępne zazwyczaj dla codziennych klientów, a także szeroki asortyment produktów przeznaczonych do sprzedaży. Pracownicy placówki zademonstrowali im również urządzenia, które usprawniają proces wysyłania listów i innych przesyłek. Dodatkową atrakcją była możliwość osobistego przybicia pieczęci na znaczki, które wcześniej przedszkolacy osobiście wykonywali. Warto dodać, że do wizyty na poczcie dzieci zostały wcześniej przygotowane, poznając między innymi zawód listonosza. W podziękowaniu za spotkanie i wykonywaną pracę przedszkolacy zadeklamowali pracownikom krobskiego oddziału pocztowego wiersze oraz zaśpiewali

10

Dzieci osobiście przekonały się na czym polega praca na poczcie piosenki, których wcześniej również uczyli się w przedszkolu. Warto też dodać, że emocjami oraz osobistymi doświadczeniami z wizyty na poczcie wychowankowie przedszkola podzielili się

Nr 10/2016

ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami, którzy pozostali tego dnia w placówce, realizując inne zajęcia tematyczne. Jolanta Poręba

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Co słychać w „Stokrotce” Jesień wcale nie musi być nudna, o czym doskonale wiedzą chociażby dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” w Krobi. 23 września wychowanków placówki odwiedził wyjątkowy gość - Pani Jesień, przynosząc z sobą kosz pełen darów jesieni, wśród których znalazły się m.in.: owoce, warzywa, kasztany, żołędzie, jarzębina oraz kolorowe liście. Korzystając z tej wyjątkowej okazji dzieci mogły też swojemu gościowi zadać pytania dotyczące poprzedzającej zimę pory roku, a także wspólnie z nim zaśpiewać piosenki. Pozostając pod wrażeniem spotkania, kilka dni później przedszkolacy wybrali się na wycieczkę autokarową do lasu w Karcu, by osobiście przekonać się, czy jesień rzeczywiście już nadeszła. Dzięki pięknej pogodzie dzieci mogły zobaczyć otaczającą ją przyrodę, w tym ekosystem świata roślin i zwierząt. Przedszkolacy wykazali się przy tym świetną znajomością ochrony przyrody oraz tego, jak należy zachowywać się w lesie. Wizyta w Karcu była ponadto doskonałą okazja do rozbudzenia w dzieciach zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia

Przedszkolacy osobiście przekonali się jak wygląda jesień w lesie wiedzy oraz kształtowania w nich postaw proekologicznych. Równie radośnie jak w lesie, było 7 listopada w murach przedszkola. Wszystko to za sprawą bajkowych postaci, które towarzyszyły dzieciom z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Każde dziecko przybyło w tym dniu do placówki przebrane za wybraną postać, którą znają z książek lub filmów. Atrakcją dnia były

również zorganizowane przez kadrę pedagogiczną zajęcia, podczas których dzieci mogły poznać wiele bajek, rozwiązywać zagadki oraz skorzystać z bogatego wachlarza gier i zabaw sprawnościowych. Dzień zakończył wspólny bal, który na długo pozostanie z pewnością w pamięci przedszkolaków. Joanna Szpruta

„Wykopali” pierwsze miejsce 24 października br. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi był po raz kolejny organizatorem Mistrzostw Powiatu Gostyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców. Do rozgrywek przystąpiły cztery zespoły, reprezentujące: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Do ostatniego meczu trwała walka o końcowy układ w tabeli, tym bardziej, że tylko pierwsze miejsce premiowało zwycięski zespół do finału rejonowego w Wolsztynie. Zawody zostały rozegrane systemem ,,każdy z każdym”, a ku nieukrywanej radości gospodarzy, na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących

biuletyn@krobia.pl

Zwycięska drużyna wraz z opiekunami i Zawodowych w Krobi (na kolejnych miejscach uplasowali się odpowiednio: Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu). Reprezentacja ZSOiZ w Krobi wystąpiła w składzie: Adrian Szuba, Sła-

Nr 10/2016

womir Bujak, Szymon Kędziora, Adrian Kaczmarek, Tobiasz Malcherek, Łukasz Ratajczak, Eryk Moryson, Fryderyk Kokot i Damian Biernacki, a ich opiekunami byli Łukasz Cebulski i Sławomir Gintowt. Łukasz Cebulski

11


Oświata

Dzieci z uwagą słuchały czytanych im bajek

Dzień bajkowych postaci Światowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest na całym świecie 5 listopada. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Krobi poznawali to święto w poniedziałek – 7 listopada. Była to znakomita okazja do odświeżenia znajomości bajek i baśni, ze szczególnym nastawieniem na baśnie literackie. W tym dniu uczniowie mieli szansę zaprezentować się w bajkowych strojach lub z bajkowymi

rekwizytami. W klasach zrobiło się barwnie i oryginalnie, a na korytarzach królowały Czerwone Kapturki, rycerze, wróżki, księżniczki, czarownice oraz wiele jeszcze innych bajkowych postaci. Dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy II i III zostały zaproszone tego dnia do szkolnej biblioteki, gdzie witały ich czarownice, wróżka i książę. Najmłodsi wysłuchali bajki o Królewnie Śnieżce,

czytanej przez Agatę, Weronikę i Krystiana z klasy IV oraz Bajki o Trzech Świnkach, którą zaprezentował dyrektor placówki Bogdan Paluszkiewicz. Mimo że wszyscy znają te historie, wysłuchanie ich w niecodziennych warunkach i czytanych przez bajkowe postaci, wywołało duże zainteresowanie i zachwyt u najmłodszych. Niespodzianką dla nich był też bajkowy skarb. By go otrzymać, uczniowie musieli wykonać „bajkowe” zadania: policzyć żaby, dokończyć tytuły bajek czy pomóc Kopciuszkowi w przebraniu grochu od fasoli. Na niesforne dzieci czekały zaś wielkie kotły czarownicy, jednak na szczęście nie trzeba było ich tego dnia używać. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej mieli z kolei za zadanie rozwiązać kilka bajkowych zadań, wcześniej rozwieszonych na szkolnym korytarzu. Potrzebna przy tym była spostrzegawczość, znajomość bajek i baśni, a także umiejętność wyszukiwania informacji w encyklopediach i słownikach. Jak się okazało, nie było z tym dużego problemu, czego dowodzi ponad 20 poprawnych zestawów odpowiedzi. Wszyscy uczniowie, którzy mimo zimnej i pochmurnej aury odważyli się przyjść do szkoły w bajkowych strojach, zostali nagrodzeni słodyczami, ufundowanymi przez Radę Rodziców szkoły. Patrycja Waleńska

Marzą by zostać lotnikami 4 listopada w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi odbyło się spotkanie klas mundurowych z kapitanem Jackiem Gęborysem - kontrolerem ruchu lotniczego w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego Krzesiny. Gość przybliżył uczniom miedzy innymi strukturę Bazy, omówił zalety samolotu wielozadaniowego F-16 C/D Block 52+, będącego najbardziej zawansowanym samolotem tego typu w strukturach NATO, a także wyjaśnił jak przebiega proces szkolenia pilotów tychże samolotów. Kapitan Gęborys opowiedział ponadto uczniom o swojej przygodzie z lotnictwem i pracy kontrolera ruchu lotniczego. Młodzież słuchała opowieści z wielkim zaciekawieniem, zadając również gościowi mnóstwo pytań dotyczących tak pracy pilotów, jak i jego osoby. Miejmy nadzieję, że nie była to ostatnia

12

Uczniowie klasy mundurowej, potencjalni przyszli lotnicy wizyta przedstawiciela 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krobi, a młodym adeptom klas wojskowych uda się skorzystać z zaproszenia do Krzesin, gdzie

Nr 10/2016

osobiście będą mogli się przekonać o pracy pilotów oraz służb naziemnych. Maciej Jakubczak

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Jednym z głównych celów pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach w tym roku jest wprowadzenie dzieci w świat literatury. W związku z tym pracownicy placówki zorganizowali przedszkolny konkurs plastyczny na kukiełki pt. „Bohater literacki znanych wierszy, bajek i opowiadań”. Konkurs miał na celu między innymi: wzbudzenie zainteresowań i nawyków czytelniczych u dzieci, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

oraz umocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania rodziców i ich pociech. Liczba złożonych prac bardzo zaskoczyła organizatorów. Powstało bowiem 112 pięknych, bajkowych bohaterów wykonanych przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach oraz z oddziałów zamiejscowych w Żychlewie, Potarzycy i Chwałkowie. 4 listopada, w przeddzień „Dnia Postaci z Bajek” odbył się finał konkursu. Powołana komisja konkursowa w skła-

dzie: Leszek Włodarczyk - sołtys wsi Pudliszki, Anna Hajduk – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pudliszkach, Anna Przybył – bibliotekarka szkoły w Pudliszkach oraz Jowita Jankowiak – bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Pudliszkach dokonała oceny kukiełek pod względem zgodności pracy z tematyką konkursu oraz wkładu i zaangażowania dziecka. Nie było to łatwe zadanie, bowiem wszystkie dzieci bardzo się postarały. Po długich obradach wyłoniono laureatów: I miejsce otrzymała praca Adama Łaskiego z grupy „Misie”, II miejsce zajęła praca Julii Radojewskiej z grupy „Biedronki”, III miejsce przyznano pracy Charlotty Apoczkin z oddziału przedszkolnego w Potarzycy. Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia dla prac: Aleksandry Smektały z grupy „Biedronek”, Larysy Marszałkowskiej z oddziału przedszkolnego w Potarzycy, Julity Kaźmierczak z grupy „Słoneczka” oraz Zofii Radojewskiej z grupy „Słoneczka”. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyli dzieciom: przewodnicząca Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym w Pudliszkach, dyrektor przedszkola oraz członkowie jury. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplomik oraz kolorowankę. Bardzo dziękujemy rodzicom i dzieciom za zaangażowanie. Zachęcamy naszych podopiecznych do udziału w kolejnych konkursach oraz rozwijania współpracy między środowiskiem przedszkolnym, a domem rodzinnym. Beata Łaska

W nagrodę zwiedzili Dolny Śląsk

celem tegorocznego wyjazdu było zapoznanie uczniów z odkryciami dinozaurów oraz innych skamieniałości, przede wszystkim na ziemiach polskich, ewolucją człowieka oraz geologią Góry Świętej Anny. Pierwszym przystankiem w podróży były Lisowice, gdzie uczestnicy wycieczki obejrzeli wystawę pt.: „Tropami śląskich dinozaurów”, której ekspozycja obejmuje m.in. prawdziwe kości polskich dinozaurów. Dzięki eksponatom uczniowie poznać mogli największego w świecie gada ssakokształtnego, najstarszego na ziemiach polskich gada drapieżnego – pradziada tyranozaura, nazwanego „Smokiem Wawelskim”, a także wiele innych, niezwykle interesujących skamieniałości. Kolejnym punktem programu były JuraPark oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. Tutaj, oprócz rekonstrukcji dinozaurów w skali 1:1, ogromne wrażenie zrobiło na młodzieży prehistoryczne oceanarium, Tunel Czasu kino o długości 300 m, w którym obejrzała ona film popularnonaukowy opowiada-

jący historię materii, a także wiele ciekawych ekspozycji dotyczących ewolucji. Źródłem wielu interesujących informacji był również przewodnik, który w prosty i obrazowy sposób przybliżył uczniom te tak bardzo odległe czasy. Po wizycie w Krasiejowie uczestnicy wycieczki udali się na Górę Świętej Anny, gdzie w Domu Pielgrzyma czekał na nich nocleg i posiłek, a także przygotowany przez opiekunów quiz, w którym każdy mógł sprawdzić, co zapamiętał z tego pełnego wrażeń dnia. Kolejny dzień młodzież rozpoczęła od zwiedzania Góry Świętej Anny. Pogoda co prawda nie rozpieszczała, a padający deszcz zdecydowanie nie poprawiał komfortu zwiedzania, jednak nie było to przeszkodą dla pełnych energii i chęci zdobywania wiedzy uczniów. Z entuzjazmem obejrzeli zatem Bazylikę Świętej Anny, a następnie udali się do Groty Lurdzkiej. Ciekawostką dla uczniów było to, że plac przed grotą otoczony jest stacjami drogi krzyżowej, które zbudowano z występujących w okolicy wapieni oraz

Zwyciężyła kukiełka kota w butach

Bajkowe święto kukiełek

W dniach 19-20 października odbyła się wycieczka nagrodowa dla wyróżniających się uczniów klas 6 (obecnie kl. I gimnazjum) Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Warto zaznaczyć, że tego typu wyjazdy, finansowane głównie przez Radę Rodziców szkoły, organizowane są już od wielu lat przy współudziale Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Stąd też w tym roku przewodnikiem wycieczki był pracownik naukowy Zakładu Geologii Stratygraficznej UWr, dr Robert Niedźwiedzki, który przygotował jej program i przyczynił się do tego, że młodzież spędziła czas ciekawie i aktywnie. Głównym

biuletyn@krobia.pl

Nr 10/2016

13


Oświata

Na wycieczkę wyjechali wyróżniający się uczniowie dużych głazów narzutowych przyniesionych przez lądolód ze Skandynawii. Dalej uczestnicy wycieczki udali się do siedziby dyrekcji Parku Krajobrazowego, gdzie ich przewodnik - dr Robert Niedźwiedzki, zaprezentował zbiory tamtejszego muzeum – przede wszystkim skały i skamieniałości. Kolejnym celem wędrówki był

Pomnik Czynu Powstańczego oraz amfiteatr skalny, wzniesiony w istniejącym tu kamieniołomie w latach 1934-1938. Obiekt zrobił na uczniach niemałe wrażenie, bowiem scenę i kamienne ławy wykonano z myślą o kilkudziesięciu tysiącach widzów (obiekt liczy 7 tys. miejsc siedzących i 43 tys. stojących). Po obej-

Dla Jeżyków był to wyjątkowy i radosny dzień

Wielkie święto u „Jeżyków” 28 października, po dwóch miesiącach uczęszczania do Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, jedenaścioro dzieci z grupy ,,Jeżyków” zostało pasowanych na przedszkolaków. Zanim to jednak nastąpiło, kandydaci na ,,prawdziwych” przedszkolaków musieli się nauczyć wielu rzeczy. Oprócz różnorodnych piosenek, tańców i okolicz-

14

nościowych wierszy, opowiadających o życiu przedszkolaka, poznawali zwyczaje, reguły i zasady postępowania w grupie. Uczyli się wspólnie bawić w sali i w ogrodzie przedszkolnym, dbać o czystość, razem jeść posiłki, wychodzić na spacery, a przede wszystkim brać udział w zajęciach. Warto zaznaczyć, że wielką pomocą służyli w tych trudnych

Nr 10/2016

rzeniu tej niezwykłej budowli przewodnik poprowadził wycieczkę do osypiska, w którym była możliwość znalezienia interesujących skamieniałości. Ze względu na ciągle padający deszcz i coraz bardziej przemoczone ubrania, zrezygnowano z dalszego zwiedzania Parku Krajobrazowego i po obiedzie uczestnicy wycieczki pojechali do Wrocławia, do Humanitarium. Była to kolejna niespodzianka, która dostarczyła wszystkim wielu emocji i radości. Z całą pewnością wyjazd ten, mimo niesprzyjającej aury, należał do bardzo udanych. Na wycieczkę nagrodową, pod opieką Justyny Matusiak i Patrycji Kapały wyjechali: Julia Balcerek, Jagoda Boguszyńska, Zofia Jędryczka, Maria Kaźmierczak, Szymon Musielski, Patryk Pierzchlewicz, Nadia Polowczyk, Klaudia Pospiech, Edmund Szczepaniak, Martyna Wojciechowska, Witold Woźniak, Anna Bartz, Amelia Chuda, Łukasz Glura, Sara Kreczmer, Weronika Majewska, Daria Stochaj, Monika Toporowicz, Wiktoria Wencel, Agata Wenderska, Ziemowit Żołędziowski, Sandra Bzdęga, Łucja Ofierzyńska, Weronika Szpara, Agata Wenderska. Justyna Matusiak

zadaniach starsi koledzy i koleżanki, którzy mają już niemałe doświadczenie w charakterze przedszkolaków. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni wszyscy rodzice ,,językowej” grupy, na których dzieci z radością i ekscytacją wyczekiwały już od samego rana. Do uświetnienia uroczystości zostali poproszeni starszacy z ,,Misiów”, którzy w strojach prezentujących siedem grup przedszkola pomagali młodszym dzieciom przy ślubowaniu, wprowadzając ich w przedszkolny świat wierszami, wskazówkami oraz przestrogami. Pasowania na przedszkolaka dokonała dyrektor przedszkola Anna Turczyńska, która przyjmując przyrzeczenie ,,Jeżyków” bycia dobrym przedszkolakiem oraz obietnicę od rodziców służenia im pomocą, wielkim ołówkiem ,,pasowała’’ wszystkie dzieci. Pełnoprawni już przedszkolacy otrzymali również birety z emblematem grupy oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkie ,,Jeżyki” wykazały się odwagą i dzielnie zaprezentowały się przed rodzicami, a po wspólnych zdjęciach otrzymały ,,rożki obfitości” ze słodyczami. Uroczystość zakończyła się miłym biesiadowaniem przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez obsługę gastronomiczną przedszkola. Jolanta Poręba

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Czas pędzi, a my wiecznie młodzi! Niezwykła atmosfera, serdeczne uśmiechy, szczere rozmowy, łzy… i nade wszystko przednia zabawa panowały 8 października w restauracji „Darwid”, gdzie po 25. latach spotkali się absolwenci, którzy ukończyli w 1991 roku ósmą klasę szkoły podstawowej w Krobi. Spotkanie zainaugurowała wizyta w szkole. Jako pierwsza, nie licząc organizatorów, na miejsce dotarła Dorota Nowak. Wstyd się przyznać, ale… nie poznaliśmy jej. Fryzura, makijaż, kreacja… Później dołączyli inni. Niektórzy nie do poznania, inni nie zmienili się wcale. Po szkole oprowadził jej absolwentów Mariusz Duda. Może nie oprowadzał, ale wespół kroczył z nimi, bo przecież znany był im tutaj każdy kąt. Szkoła zmieniła się od wspomnianych wcześniej lat. Odpowiada duchowi naszych czasów, ale wspomnienia o niej na stałe zostaną w sercach. Po krótkiej wizycie w szkole, nadszedł czas na spotkanie w restauracji. Tam czekali już na przybyłych wychowawcy: pani Domicela Skrzypalik (kl.VIIIa), pan Zbigniew Polowczyk (kl. VIIIc), pan Leszek Michalski(kl. VIIId). Nie było wychowawczyni kl. VIIIb, pani Ireny Ratajskiej, która w tym dniu nie mogła dotrzeć. Wspomnimy także o tym, że wychowawczynią kl. VIIIa była pani Elżbieta Waluś. Pamiętaliśmy o niej i ze wzruszeniem zanieśliśmy kwiaty na grób pani Eli. Impreza rozpoczęła się od powitania nauczycieli, którzy jak to zwykle w szkole bywa, sprawdzili obecność. W sumie

Wycieczka do Poznania 30 października 2016 r., w niedzielne popołudnie, 47-osobowa grupa uczniów i opiekunów z ZSPiG w Pudliszkach pojechała do Poznania. Tam skierowali się do Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa - SKODA AUTOLAB. Uczniowie odwiedzili 5 stref, w których mieli możliwość skorzystania z interaktywnych eksponatów, mogli poznać tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz zgłębić sekrety techniki kryjące się pod maskami mechanicznych rumaków. Uczniowie

biuletyn@krobia.pl

Dawni uczniowie spotkali się pod 25 latach od opuszczenia murów szkoły przybyło 61 osób. Było kilku spóźnialskich, ale też kilku wzorowo przygotowanych. Wszyscy bawili się przy muzyce dyskotekowej z „tamtych czasów”, o którą zadbali nasi nieco starsi koledzyAndrzej Szczepaniak i Leszek Ziemliński. Na parkiecie prym wiódł pan Leszek Michalski, a z panem Zbyszkiem i panią Domicelą rozmowy trwały w nieskończoność. Co jeszcze? Był pyszny tort, który załatwiła Agnieszka Kawczyńska, pamiątkowe zdjęcia i zabawa do białego rana. Niestety, wszystko co dobre, szyb-

ko się kończy. Tak było i teraz. Bladym świtem nasz kolega Waldek Kapała porozwoził ostatnich nocnych marków do domów. Pamiętajcie, widzimy się ponownie za pięć lat, czyli w 2021 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania: Beni Kaczmarek, Dorocie Szymańskiej, Agnieszce Kawczyńskiej, Monice Biernat, Leszkowi Andrzejewskiemu i Bogusiowi Hudzińskiemu.

poszerzyli wiedzę z zakresu współczesnej motoryzacji, technologii, innowacji i bezpieczeństwa. Największym powodzeniem cieszył się symulator: dachowania i zderzenia. Wizyta była cenną lekcją dla przyszłych, młodych kierowców. Następnie udali się w okolice campusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam w hali UAM Morawsko wzięli udział w programie edukacyjno-artystycznym z zakresu ochrony środowiska Ekologika „Zielona Polska”. Do dbania o nasze środowisko zachęcał Gerard Sawicki – przyrodnik, podróżnik oraz dziennikarz Telewizji Polskiej SA. Uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem wysłuchali wykładu wzbogaconego barwną prezentacją, filmami, zdjęciami. Temat prelekcji „Jesteśmy częścią przyrody” przybliżył treści ekologiczne: relacji ludzi ze środo-

wiskiem na przestrzeni dziejów, zrównoważonego rozwoju, katastrof ekologicznych, rozpoznania zagrożeń środowiska, bioróżnorodności, korytarzy ekologicznych, rozpoznawania zagrożeń środowiska oraz ochrony gatunków i ich siedlisk. Krótkie filmy edukacyjne poświęcone były między innymi tematyce: niedźwiedzi, akcji ratowania rysi, fok w Bałtyku, postaw ekologicznych. Dzięki prelekcji Gerarda Sawickiego uczniowie poznali założenia działalności kilku organizacji ekologicznych: WWF, EEP, OTOP (Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków) oraz prowadzonych przez nie kampanii, np. na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów, ochrony orangutanów i ochrony rysi. Usłyszeli także kilka cennych wskazówek dotyczących zdrowego trybu życia i świa-

Nr 10/2016

Katarzyna Kordek, Mariusz Duda

15


Oświata domego dbania o środowisko przyrodnicze. Mam nadzieję, że lekcja jaką przeżyli uczniowie, wpłynie na ich świadomość i chęć zatroszczenia się o naszych mniejszych braci i Ziemię, której przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. „Ekologia i ochrona środowiska to (...) nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty. To także Twoje i moje codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka, garaż, ogród. To wybór przez Ciebie i przeze mnie środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego czasu i taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w twoim pokoju, mieszkaniu, domu” Eryk Mistewicz Druga część spotkania okazała się dużą niespodzianką, bo był to koncert zespołu WEEKEND. Grupa została założona wiosną 2000 roku w Sejnach przez Radosława Liszewskiego i Tomasza Jakubowskiego. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu z Gminy Krobia. Jagoda Grzelczak-Serwatka

Uczniowie mieli możliwość skorzystania z interaktywnych eksponatów

Dzięki stacji uczniowie mogą zapoznać się z meteorologią

Mamy stację meteo! W październiku 2016 roku w ZSPiG w Pudliszkach, w przyszkolnym ogródku została zamontowana prawdziwa stacja meteorologiczna. Wydarzenie to związane jest z realizacją projektu „Bezpieczna+” , którego inicjatorem jest dyrektor Bogumiła Szolc. Ogródek jest jedną z części projektu realizowanego w szkole w Pudliszkach, w której bierze

16

udział ponad 40 uczniów. Podczas sobotnich zajęć koła przyrodniczego, uczniowie mogli doświadczyć tego jak zamontować stację meteorologiczną, jak zamontować odpowiednie przyrządy służące do mierzenia takich składników pogody jak: temperatura chwilowa (termometr), temperatura maksymalna i minimalna dla wybranego

Nr 10/2016

okresu (termometr maksymalny i minim a l n y) , w i l go t n o ś ć p o w i e t r z a (higrometr), ciśnienie atmosferyczne (barometr), opady (deszczomierz). Od 24 października uczniowie będą dokonywać pomiarów, a wyniki zapisywać na tablicy meteo stworzonej i umieszczonej na korytarzu przez dwie gimnazjalistki: Zuzannę Kulczak oraz Karinę Żelichowską. Pomiary będą wykonywane według harmonogramu dyżurów meteo, codziennie na dużej przerwie. Harmonogram jest tak ułożony przez opiekuna, żeby uczniowie mogli uczyć się od siebie jak wykonać dany pomiar oraz jak go zapisać na tablicy. Nad przebiegiem pomiarów i zapisami na tablicy czuwać będzie opiekun koła przyrodniczego Andrzej Żołędziowski. Realizacja tego typu zajęć pozwala uczniom zapoznać się z meteorologią, zrozumieć jak można praktycznie odnieść się do zagadnień związanych z szeroko pojętą tak zwaną „pogodą”. Na pewno prognoza pogody, którą oglądamy i słuchamy w telewizji będzie dla uczestników projektu bardziej zrozumiała, a ewentualne pomyłki synoptyków (ludzi badających zmiany pogodowe oraz przygotowujący prognozy krótko i długoterminowe), będą traktowane z uśmiechem na twarzy. No i najważniejsze, tego typu zajęcia uczą przez praktyczne działanie i zabawę. Andrzej Żołędziowski

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Nagrodę burmistrza Krobi odebrała m.in. Maria Gembiak

Burmistrz nagrodził nauczycieli 20 października w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi odbyło się uroczyste wręczenie corocznych nagród burmistrza Krobi z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Oprócz nagrodzonych, w uroczystości uczestniczyła również Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krobi Genowefa Skrobała, która wspól-

nie z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą złożyła na ręce nagrodzonych przedstawicieli grona pedagogicznego listy gratulacyjne i kwiaty. W tym roku pula środków przeznaczonych na nagrody wyniosła 13 700 zł, jednak nie wszyscy nauczyciele otrzymali nagrody w tej samej wysokości. Najwyższa, w kwocie 2 tys. zł, przyznana została dyrektorowi

ZSPiG w Pudliszkach, którą burmistrz Krobi postanowił wyróżnić przede wszystkim za nowatorskie podejście do nauczania początkowego i wdrożenie w placówce edukacji daltońskiej, polegającej najogólniej rzecz ujmując na indywidualnej pracy uczniów. Uzasadnienia przyznanych nagród pozostałym osobom były zindywidualizowane i dotyczyły m.in. wyników edukacyjnych uczniów, działań wykraczających poza realizację zadań bezpośrednio w placówce oświatowej, a także przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. 20 października nagrody burmistrza Krobi odebrali: dyrektorzy ZSPiG w Krobi, Starej Krobi i Pudliszkach – odpowiednio: Józef Czarnecki, Bogdan Paluszkiewicz i Bogumiła Szolc; dyrektorki Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi oraz Przedszkola Samorządowego w Pudliszkach – odpowiednio: Anna Turczyńska i Marzanna Sobierajska; nauczycielka ZSPiG w Krobi – Maria Gembiak; nauczycielki ZSPiG w Pudliszkach – Dorota Worwa i Anna Przybył; kierownik Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach – Marzena Bukowska; nauczycielka Szkoły Podstawowej Filialnej z klasami integracyjnymi w Ciołkowie – Justyna Knapp; pedagog Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach Jagoda Grzelczak-Serwatka. Adam Sarbinowski

Złote rączki z Pudliszek W ZSPiG w Pudliszkach odbywa się wiele interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich warto zwrócić uwagę na te, podczas których uczniowie wykorzystują sprawność własnych dłoni i przy ich pomocy „wyczarowują” rożne rzeczy. Pierwsze z nich to zajęcia realizowane przez Justynę Rosiak w ramach innowacji pt. „Matematyka praktyczna, inspirująca, czarująca – matematyka inaczej…”, które od początku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wiadomo, że matematyka, to nauka, która ma ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka, ale okazuje się, że można ją poznawać w różny sposób. Uczestnicy zajęć tworzą różne cuda z papieru za pomocą techniki origami. Dzięki tej, pozornie błahej czynności, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni oraz rozumowania. Drugie z zajęć, to kółko krawieckie, którego nazwę zaczerpnięto z wiersza Jana Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”.

biuletyn@krobia.pl

Uczestniczki kółka krawieckiego uszyły m.in. poduszkę na igły Uczęszcza na nie blisko 20 dziewczynek, które „uzbrojone” w trzy maszyny do szycia oraz niezliczoną ilość nici i igieł, pod bacznym okiem opiekunki Doroty Wańkowicz, uczą się, odchodzącej powoli w zapomnienie, sztuki szycia ręcznego oraz na maszynie. Celem zajęć jest rów-

Nr 10/2016

nież nauka planowania pracy ręcznej, projektowania, wykonania szablonu, krojenie i łączenie elementów. Są to z pewnością umiejętności, które przydadzą się im w późniejszym życiu, a przy tym okazuje się, że sprawiają wiele radości. Anna Przybył

17


Oświata

Mediacje w Krobi szansą porozumienia na przyszłość 14 listopada 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyła się konferencja dedykowana radom pedagogicznym szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Krobia, zatytułowana „Mediacje w Krobi szansą porozumienia na przyszłość”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Bezpieczna +”, realizowanego przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, którego zespół pedagogów, w związku z prowadzoną diagnozą problemów i potrzeb, a także kontynuacją działań mediacyjnych, uwzględnił w swoich działaniach szkolenie dla rad pedagogicznych z zakresu mediacji. Celem konferencji było przybliżenie wszystkim nauczycielom idei i założeń mediacji, jako efektywnego narzędzia rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Prelegentem podczas spotkania była Katarzyna Stryjek, pedagog z wieloletnim doświadczeniem oraz mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Warto podkreślić, że działania Gminy Krobia związane z mediacjami, rozpoczęły się w 2015 dzięki współpracy gminnego samorządu z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu na gruncie prowadzonej w szkołach edukacji prawnej, której celem jest budowa postaw obywatelskich wśród uczniów i zapoznanie ich z podstawami prawa. Ponieważ elementem edukacji prawnej jest poznanie narzędzi mediacji przez uczniów i nauczycieli, stąd też w lutym 2016 r. odbyły się w Wielkopolsce szkolenia dla mediatorów szkolnych, rówieśniczych i oświatowych, w których również uczestniczyli nauczyciele z terenu gminy Krobia. Ich organizatorem było Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych (Centrum) z siedzibą w Poznaniu, współpracujące z Polskim Centrum Mediacji. W marcu z kolei odbyło się spotkanie dyrektorów i pedagogów szkolnych z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Krobia z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą, podczas którego zaproponowano pedagogom uczestnictwo w projekcie, a tym samym w szkoleniu dla mediatorów. Warto dodać, że na tą cenną inicjatywę Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego celem jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu mediacji rówieśniczej. Zajęcia te prowadzone są pilotażowo w Zespołach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, Pudliszkach i Starej Krobi, a także w Zespole Szkół w Gostkowie, prowadzonym

18

Mediatorzy rówieśniczy zaprezentowali wymyślone scenki rodzajowe przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo - Niepart, a ich programem objętych jest 80 uczniów (po 20-stu z każdej szkoły). Efekty szkoleń i namiastkę umiejętności mediacyjnych, zdobytych przez uczniów podczas zajęć z zawodowymi mediatorami - Magdaleną Pęczkowską i Anną Karwowską, można było podziwiać podczas wspomnianej wyżej konferencji. Uczniowie - mediatorzy rówieśniczy zaprezentowali bowiem wymyślone przez siebie scenki rodzajowe, przestawiające sytuacje konfliktowe pojawiające się w życiu młodych ludzi oraz metody mediacji, prowadzące do rozwiązania sporu. Uczniowie mówili o potrzebie rozmowy o emocjach i szukaniu kompromisu, ale również o rozwiązywaniu konkretnych problemów. Uczestnicy scenek akcentowali zasady mediacji, w tym: bezstronność, dobrowolność, akceptowalność osoby mediatora, neutralność czy poufność, a także wskazywali na wolę obecności mediatorów i chęć rozwiązania konfliktu przy ich pomocy. W ramach konferencji odbył się również wykład na temat ludzkich zachowań oraz roli mediacji w szkole, który wygłosiła Katarzyna Stryjek - mediator w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Prelegentka skupiła się na przyczynach konfliktu, emocjach jakie towarzyszą stronom sporu, a także na różnicach emocji w procesie sądowym i w mediacji. Przedstawiła również narzędzie mediacji jako strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, do których dochodzi nie tylko w szkole, ale również poza nią. Katarzyna Stryjek zwróciła ponadto uwagę na potrzebę rozmowy miedzy ludźmi, jako pewnego rodzaju deficy-

Nr 10/2016

tu w dzisiejszych czasach. Konferencja była jednak dopiero początkiem drogi ku mediacjom w Krobi. Warto zauważyć, że w mediacji nie ma wygranych i przegranych, a narzędzie to wykorzystywać może każdy, kto posiada ku temu odpowiedni warsztat i umiejętności. Na przeszkodzie nie stoi z pewnością również wiek, czego przykładem może być chociażby młodzież z terenu gminy Krobia, szlifująca warsztat mediacji by pomóc pedagogom szkolnym w rozwiązywaniu problemów swoich rówieśników. Czego im potrzeba oprócz tego warsztatu? Przede wszystkim zaufania opiekunów i szans na rozwijanie swoich mediacyjnych umiejętności, które pomagają w życiu komunikować się z innymi oraz skłaniają do rozmowy o emocjach i problemach, przyczyniając się tym samym do ich rozwiązywaniu. Mediacje są bowiem umiejętnością, która rozwijają nasze kompetencje społeczne oraz daje szansę na lepsze zrozumienie innych. Są one cenne przede wszystkim z uwagi na to, że mogą się odbyć zawsze i bez zbędnej zwłoki, w przeciwieństwie do procesów sądowych, które trwać mogą czasami długie miesiące, a nawet lata. Mediacje są więc szansą na rozwiązywanie sporów, wykorzystywanym nie tylko w pracy prawników, ale i w codziennym życiu. Są stosowane są na gruncie prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego czy prawa pracy, często zapobiegają procesom sądowym i nie ma w nich wygranych i przegranych. Ich fundament stanowią żelazne zasady bezstronności i poufności, dając mediującym szanse powodzenia i osiągnięcia kompromisu. Katarzyna Szablewska

biuletyn@krobia.pl


Oświata

Bajkowo w bibliotece

Tego dnia bibliotekę odwiedziło 240 osób W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem święta jest zwrócenie uwagi na rolę biblioteki, utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsce przyjaznego oraz aktywizowanie czytelników. Jak co roku

w ZSPiG w Pudliszkach odbyło się w tym miesiącu wiele wydarzeń promujących biblioteki i czytanie: spotkanie z pisarzem Kazimierzem Szymeczką, zajęcia czytelniczo-plastyczne, kiermasz tanich książek, konkursy. Wszystkie

Ważne telefony Urząd Miejski w Krobi - 65 57 11 111 Urząd Stanu Cywilnego w Krobi, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej - 65 57 11 141 Wydział Spraw Społecznych – stanowiska ds. oświaty, rolnictwa, partycypacji społecznej - 65 57 12 645 Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi - 65 57 11 320 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi 65 57 11 109 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krobia 65 5711 709 Zespół Szkoły Podstawowej im. prof. J. Zwierzyckiego i Gimnazjum w Krobi - 65 57 11 716 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach - 65 57 38 152 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi

działania były realizowane wspólnie z Jowitą Jankowiak z Filii Bibliotecznej w Pudliszkach. Podsumowanie wszystkich działań odbyło się 28 października podczas Imienin Biblioteki. Zgodnie ze szkolną tradycją biblioteka witała tego dnia czytelników odświętnym strojem. Były balony, bajkowe stroje oraz rysunki postaci z bajek. Podczas apelu zostały wręczone nagrody w konkursach: plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki” oraz fotograficznym „Selfie z ksiązką”. Nagrody ufundowali: szkolna Rada Rodziców, Filia Biblioteczna w Pudliszkach oraz GCKiR w Krobi. Tego dnia po raz kolejny bito rekord odwiedzin. W tym roku do biblioteki zawitało 240 osób: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. To mniej niż w latach poprzednich, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że spora grupa uczniów przebywała tego dnia na wyciecze. Jak co roku nie zawiedli przedszkolacy, którzy przybyli do biblioteki z laurkami i najlepszymi życzeniami. Na wszystkich odwiedzających czekały cukierki przekazane przez właścicieli sklepów z Pudliszek. Anna Przybył

Biskupiańskiej w Starej Krobi - 65 57 11 703 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - 65 57 11 221 Przedszkole Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi 65 57 11 122 Przedszkole Samorządowe w Pudliszkach – 65 57 38 221 Policja - 997 Straż Pożarna - 998 Pogotowie ratunkowe - 999 Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112 Telefon Zaufania KPP w Gostyniu - 65 575 82 97 Szpital im. K. Marcinkowskiego w Gostyniu 65 5726 700 Pogotowie Energetyczne - 991 Energetyka Kościan (zgłaszanie awarii) - 65 511 85 00 Pogotowie Gazowe - 992 Całodobowy telefon dyżurny Urzędu Miejskiego w Krobi - 512 356 356

Wydawca: Gmina Krobia Redakcja: Adam Sarbinowski - redaktor naczelny, Anna Przybył - sekretarz, Maria Szpurka - korekta Skład: Paweł Adamczak Adres redakcji: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, tel. 65 5711111 adres e-mail: biuletyn@krobia.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo druku nadesłanych materiałów i dokonywania skrótów. Druk: Drukarnia Mproject ul. Ogrodowa 5, 63-840 Krobia, tel. 696 313 113, www.mproject.net.pl

biuletyn@krobia.pl

Nr 10/2016

19


Kultura i folklor

Mieszkańcy gminy Krobia świętowali odzyskanie przez Polskę niepodległości Spokojnie, entuzjastycznie i radośnie, aktywnie, ale również nieco patetycznie, to słowa, którymi można określić tegoroczne celebrowanie przez mieszkańców gminy Krobia Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, po której na krobskim Rynku złożone zostały kwiaty dla upamiętnienia wszystkich osób, które przed laty walczyły o wolność i niepodległość Polski. Jak każdego roku w centralnym punkcie miasta nie zabrakło w tym czasie hymnu narodowego, odśpiewanego przy wtórze Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” i akompaniamencie Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi, licznych pocztów sztandarowych, a także delegacji organizacji społecznych, zawodowych oraz gminnego i powiatowego samorządu. Ze względu na warunki atmosferyczne zrezygnowano natomiast w tym roku z plenerowego, okolicznościowego programu artystycznego, który w latach poprzednich prezentowany był głównie przez szkolną młodzież. Wręczone zostały za to wszystkim pocztom sztandarowym z terenu gminy Krobia okolicznościowe gwoździe na drzewce sztandarów (gwóźdź to rodzaj grawerowanej tabliczki, odnoszącej się najczęściej do fundatora sztandaru lub konkretnego wydarzenia), które wykonane zostały z okazji jubileuszu 730-lecia nadania Krobi praw miejskich. Kolejnym punktem programu Święta Niepodległości w gminie Krobia

była uroczysta sesja Rady Miejskiej w Krobi, podczas której, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej, odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Krobia” odebrali: Grzegorz Jesiak, Marian Kaczmarek, Mirosław Waluś oraz w imieniu wyróżnionego Zbigniewa Gały, jego małżonka. Tuż po jej zakończeniu w podróż po historii miasta wyruszyli uczestnicy gry miejskiej, o której możecie Państwo przeczytać w odrębnym artykule. Świąteczny dzień było można również spędzić w krobskim kinie „Szarotka”, gdzie wieczorem odbył się spektakl „Kopciuszek”, zaprezentowany przez Amatorską Grupę Teatralną „Dorośli Dzieciom” na liczne prośby mieszkańców gminy. Nie udało się natomiast przeprowadzić zaplanowanego na 11 listopada quizu wiedzy o Polsce i Polakach, bowiem chęć udziału w zabawie wyraziły zaledwie cztery drużyny. Wobec powyższego rodzi się pytanie, czy mieszkańcy gminy Krobia przestraszyli się weryfikacji swojej wiedzy na temat naszego kraju i jego obywateli, czy też postanowili oni spędzić popołudnie w domowym zaciszu? Po nieudanym quizie pozostaje jednak mały „niesmak”, bowiem jego organizacja kosztowała co najmniej kilka osób wiele godzin pracy, a poza tym po raz kolejny pojawia się pytanie o potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Krobia, jeżeli w ogóle w miarę precyzyjnie można je wskazać. O ile niepowodzeniem zakończył się wspomniany quiz, o tyle tego samego nie można na szczęście powiedzieć o turnieju pił-

karskim dla dzieci z tzw. grup rozgrywkowych „Bambini”, przeprowadzonym w godzinach porannych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, czy też o turnieju strzeleckim na krobskiej strzelnicy, który odbył się przy zaangażowaniu Bractwa Kurkowego w Krobi. W przypadku pierwszego z turniejów zwycięzcami okazali się wszyscy młodzi piłkarze, którzy wspólnie z rodzicami postanowili spędzić świąteczny czas w duchu sportowej rywalizacji. W turnieju strzeleckim, zwyciężył natomiast Hieronim Urbański, pokonując, uplasowanych odpowiednio na kolejnych dwóch miejscach, Andrzeja Jurkowskiego i Kamila Śwista (łącznie w turnieju udział wzięło blisko 30 zawodników). Biorąc pod uwagę zarówno te wydarzenia, które 11 listopada cieszyły się wśród mieszkańców gminy Krobia bardzo dużym zainteresowaniem, jak również quiz, który nie spotkał się z ich entuzjazmem, ogólny bilans aktywności mieszkańców w Dniu Narodowego Święta niepodległości jest jednak na plus. Lekcja patriotyzmu odrobiona została na piątkę z minusem, do czego szczególnie przyłożyli się najmłodsi mieszkańcy gminy. Jest to z pewnością dobra wróżba na przyszłość, bowiem to właśnie młodzi ludzie za kilkanaście lat będą tymi, od których m.in. zależeć będą losy kraju i naszej małej, krobskiej Ojczyzny.

Wehikuł przeniósł ich w czasie

Podstawowej i Gimnazjum w Krobi i Pudliszkach, Zespół Szkół w Gostkowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi. Na wykonanie sześciu przewidzianych w grze zadań, które rozmieszczone zostały w różnych punktach miasta, jej uczestnicy mieli trzy godziny. W tym czasie wykazać się musieli umiejętnością strzelania z luku, co było nawiązaniem do najazdu Szwedów na Polskę i wkroczenia w 1665 roku wojsk szwedzkich do Krobi, precyzją w celowaniu wodą z hydronteki do specjalnych nalewaków, co przypomnieć miało pożar miasta z 1970 roku czy też wyryć na pustaku prawdopodobną datę fundacji kościoła pw. św. Idziego w Krobi. Młodzież poprawnie dopasować musiała również daty do konkretnych wydarzeń z historii miasta, zbudować wieżę ze słomek do napojów, wcielając się tym samym w budow-

niczych powalonej w 1968 r. wieży kościoła pw. św. Mikołaja w Krobi, a także wykonać wulkan przy pomocy wody, płynu do naczyń, sody i octu, co było pewnego rodzaju wyrazem pamięci o dokonaniach prof. J. Zwierzyckiego w dziedzinie wulkanologii. Zanim jednak uczestnicy gry przystąpili do wykonania pierwszego zadania, przejść musieli przez wehikuł czasu, który udało się odkryć w piwnicach krobskiego magistratu. Warto podkreślić, że pobyt młodzieży w wehikule wzbudził w niej wiele radości, ale też obaw, bowiem dochodzące z niego dźwięki, kolory i dym, sugerować mogły awarię tego nieznanego im wcześniej sprzętu. Dopełnieniem wizyty w maszynie przenoszącej w przeszłość było spotkanie z nieznanym, dawnym opiekunem ratusza, który wręczył uczestnikom gry wytyczne do wykonania pierwszej z konkurencji. Ostatecz-

11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, odbyła się w Krobi już czwarta edycja gry miejskiej. W tym roku rozegrano ją pod hasłem „Wehikuł czasu”, a jej fabuła nawiązywała do historii Krobi w latach 1286 – 2016, co było nawiązaniem do tegorocznego jubileuszu 730-lecia nadania Krobi praw miejskich. W zabawie udział wzięły 23 czteroosobowe drużyny, w skład których weszli uczniowie reprezentujący Zespoły Szkoły

20

Nr 10/2016

Adam Sarbinowski

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor nie z historycznymi zagadkami i praktycznymi zadaniami najlepiej uporała się drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, która została zwycięzcą tegorocznej edycji krobskiej gry miejskiej. Drugie miejsce zajął zespół „Dzieci Wojtasa”, a trzecie „Brzoskiwnki” (obydwa zespoły tworzyli uczniowie Zespołu Szkół w Gostkowie). Podsumowanie zabawy oraz wręczenie dyplomów, nagród rzeczowych (zegarków typu smartwatch, plecaków i przenośnego sprzętu audio) oraz upominków (wszyscy uczestnicy gry otrzymali zaproszenia na film do krobskiego kina), odbyło się w kinie „Szarotka” w Krobi, gdzie z uczestnikami gry spotkali się przedstawiciele jej organizatora – Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda oraz prezes Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” Mariusz Duda. Tegoroczna gra miejska pokazała, że taka forma spędzenia świątecznego dnia jest dla młodzieży z terenu gminy Krobia niezwykle atrakcyjna, o czym świadczyć może nie tylko liczba drużyn biorących udział w zabawie, ale także pojawiające się pytania o przyszłoroczną jej edycję. Satysfakcji z przedsięwzięcia nie kryją również jej organizatorzy, którzy pozostają nie tylko pod wrażeniem zaangażowania uczniów w dniu wolnym od nauki, ale również ich wiedzy dotyczącej najważ-

Zwycięska drużyna ZSOiZ w Krobi podczas budowy wieży niejszych wydarzeń w dziejach Krobi. W imieniu organizatorów gry pragnę serdecznie podziękować za pomoc w jej organizacji paniom: Emilii Jasiak, Katarzynie Płaczek, Jolancie Szpurka, Magdalenie Czarneckiej-Wojtkowiak, Annie Krzyżostaniak, panom: Maciejowi Jakubczakowi, Marcinowi Krzyżostaniakowi, Maciejowi Kubasowi, Dariuszowi Kreczmero-

wi, Łukaszowi Kubiakowi i Mariuszowi Dudzie, a także Bractwu Kurkowemu w Krobi, słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobi oraz pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Adam Sarbinowski

„Śrendziny na Biskupiźnie” dobiegają końca Dobiega końca projekt pn.: „Śrendziny na Biskupiźnie – czyli o tańcu, śpiewie i sztuce przemawiania”, realizowany w dwóch etapach przez Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi. W ramach pierwszego z etapów zorganizowany został cykl warsztatów tanecznych i śpiewaczych, a także wydano śpiewnik z przyśpiewkami biskupiańskimi pt.: „Bladną oczka bladną za dziewczyną ładną – czyli jak Biskupianie śpiewali o miłości”. Podsumowanie tego etapu odbyło się w trakcie VI Festiwalu Tradycji i Folkloru w Domachowie, podczas którego miała między innymi miejsce premiera spektaklu Grupy Teatralnej „Na Fali”, przygotowanego w ramach projektu. Przypomnijmy, że młodzi aktorzy, przygotowani przez Magdalenę Andrzejewską, zaprezentowali publiczności biskupiańskie Śrendziny we współczesnej aranżacji. Drugim etapem projektu były Dni Folkloru Biskupiańskiego, które zorganizowane zostały w dniach 12-28 października. W ich trakcie kontynuowane były warsztaty śpiewacze i taneczne, a także zorganizowane zostały lekcje regionalne dla dzieci i mło-

biuletyn@krobia.pl

W ramach projektu przeprowadzone zostały lekcje dla przedszkolaków dzieży z terenu gminy Krobia. Odbyły się także warsztaty metodyczne dla nauczycieli i animatorów folkloru, których celem było przekazanie wiedzy o tym, jak nauczać tańca ludowego. Projekt uzyskał

Nr 10/2016

dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna w wysokości 25 tys. złotych. Krzysztof Polowczyk

21


Kultura i folklor

Domachowo wzorem kształtowania przestrzeni publicznej 28 października br. w świetlicy wiejskiej w Domachowie odbyła się konferencja pn.: „Dobre praktyki kształtowania przestrzeni publicznej na terenach wiejskich”, zorganizowana w ramach projektu pn. „Proces wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej – przykładem inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju wsi”, którego realizatorem jest Gmina Krobia. Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy, zatytułowane „Odnowa i rozwój wsi w gminie Krobia”, w którym przedstawił on między innymi dobre praktyki kształtowania przestrzeni publicznej na terenie gminy. Kolejni prelegenci konferencji pochylili się natomiast nad pozostałymi przykładami dobrych praktyk kształtowania przestrzeni publicznej na terenach wiejskich, w tym w oparciu o społeczny dialog i odpowiednią metodykę spotkań oraz nad metodologią tworzenia i realizacji projektów odnowy wsi. Obecny tego dnia w Domachowie Ryszard Wilczyński – Poseł na Sejm RP i inicjator odnowy wsi, zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na ważne elementy dobrego zagospodarowania przestrzeni, opierając się na przykładowych wizualizacjach. Słuchacze mogli dowiedzieć się m.in. jakich błędów należy unikać przy kształtowaniu przestrzeni publicznej, co było szczególnie cenną lekcją dla obecnej podczas konferencji grupy młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, kształcących się na kierunku technik architektury krajobrazu. Z kolei prof. Sylwia Staszewska, reprezentująca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwróciła szczególna uwagę na pozytywne i negatywne przykłady kształtowania przestrzeni, które poprzedzał społeczny dialog. Tematyka konferencji nasunęła również szereg pytań ze strony jej uczestników, a także wiele wniosków, które przyczyniły się do dalszej dyskusji. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Krajowej Sieci Obszarów Wiejskiej, Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, samorządowcy, lokalni liderzy, w tym liderzy grup odnowy wsi, moderatorzy odnowy wsi, mieszkańcy sołectw z terenu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”, a także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi oraz Zespołu Szkół Rolniczych im. gen Józefa Wybickiego w Grabonogu. Należy rów-

22

Konferencja odbyła się w świetlicy wiejskiej w Domachowie nież nadmienić, że prócz materiałów informacyjnych, które podczas spotkania rozdano, jego uczestnicy skosztować mogli również iście biskupiańskiego obiadu, który zjeść można na Biskupiańskim Szlaku Kulinarnym. Konferencja w Domachowie była ostatnim etapem projektu realizowanego przez Gminę Krobia od czerwca 2016 r., którego głównym celem było wzmocnienie walorów atrakcyjności wsi polskiej na przykładzie Domachowa, będącego sercem Biskupizny. Przypomnijmy, że projekt polegał na wypracowaniu wspólnie z mieszkańcami koncepcji zagospodarowania terenu przy miejscowej świetlicy wiejskiej, która mogłaby stanowić wzorzec dla innych wsi na terenie Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska”. Ponieważ podczas konferencji wielokrotnie pojawiała się kwestia metodologii działań na rzecz zagospodarowania terenu na obszarach wiejskich oraz udziału w nim lokalnego społeczeństwa, warto raz jeszcze przypomnieć poszczególne etapy realizacji projektu realizowanego przez Gminę Krobia, a dotyczącego m.in. Domachowa: − przeprowadzenie dwóch spotkań z mieszkańcami Domachowa i władzami samorządowymi gminy Krobia, przy współudziale partnera - Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, polegających na sprecyzowaniu oczekiwań mieszkańców

Nr 10/2016

w zakresie zagospodarowania terenu przy miejscowej świetlicy wiejskiej, przy zachowaniu jednolitości form urbanistycznych wsi, − wykonanie koncepcji projektowo architektonicznej wybranego terenu we wsi, określonego podczas spotkań z mieszkańcami Domachowa, adekwatnej do potrzeb, wymagań i preferencji mieszkańców, − opracowanie metodyki procesu wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej. − przeprowadzenie wśród mieszkańców wsi z terenu działania LGD „Gościnna Wielkopolska” rekrutacji do udziału w spotkaniach (szkoleniach), dotyczących metodyki procesu wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej, − przeprowadzenie dwóch spotkań z mieszkańcami wsi z terenu LGD „Gościnna Wielkopolska”, podczas których przedstawiona została metodyka wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez kształtowanie przestrzeni publicznej na przykładzie Domachowa, − zorganizowanie konferencji „Dobre praktyki kształtowania przestrzeni publicznej na terenach wiejskich”. Jednocześnie warto przedstawić cele, które projektowi przyświecały. Były nimi:

biuletyn@krobia.pl


Kultura i folklor. Pomoc społeczna stworzenie wzorcowego modelu kształtowania przestrzeni publicznej wsi, możliwego do adaptacji w innych sołectwach, − wzrost świadomości mieszkańców i uczestników szkoleń, dotyczącej konieczności przywrócenia i wzmacniania dbałości o tradycyjne formy urbanistyczne wsi, ładu przestrzennego i krajobrazu, mającej znaczenie dla zachowania charakteru wiejskiego miejscowości oraz jej rozwoju, − włączenie do procesu tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Domachowie −

mieszkańców sołectwa, zachęcanie społeczności lokalnej, zamieszkującej tereny wiejskie, do uwzględniania w planach działań na rzecz rozwoju wsi procesu wzmacniania walorów atrakcyjności wsi poprzez organizacje spotkań (warsztatów i szkoleń), realizowanych w formie dyskusji, uświadamiającej mieszkańcom korzyści wynikające z takiego planowania. Czy zakładane cele udało się osiągnąć? Tak naprawdę okaże się to za kilkanaście lat, śledząc zachodzący proces zmian w ramach odnowy i rozwoju wsi w Pol−

sce. Projekt Gminy Krobia realizowany był w partnerstwie z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”, a środki na ten cel pozyskano z Unii Europejskiej, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów na lata 2014 – 2020. Agnieszka Linowska Klaudia Gubańska

Dają wędkę zamiast ryby Ekonomia społeczna promuje nowe podejście do pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zakłada, że praca oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia najskuteczniej pomagają wrócić osobom po różnych życiowych przejściach do społeczeństwa i na rynek pracy. Jak to funkcjonuje w praktyce, pokazuje między innymi działalność Centrów Integracji Społecznej. Zadaniem Centrów Integracji Społecznej (CIS) jest reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Co to oznacza? Uczestnikami CIS mogą być m.in. osoby bezrobotne, z niepełnosprawnością, bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków, innymi słowy po trudnych życiowych przejściach. Chcąc uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Centrum muszą podpisać tzw. Indywidulany Program Zatrudnienia Socjalnego, czyli swoistego rodzaju umowę, w ramach której zobowiązują się do wykonania określonych zadań mających na celu poprawienie swojej sytuacji życiowej. Uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne wypłacane co miesiąc z Funduszu Pracy, w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych. Są także ubezpieczeni. Mogą jednak korzystać ze wsparcia CIS nie dłużej niż 18 miesięcy. Zakłada się, że po tym czasie powinni już być przygotowani do podjęcia pracy na otwartym rynku. Centra Integracji Społecznej organizują dla swoich uczestników spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, spotkania integracyjne oraz zajęcia edukacyjne. W ten sposób uczestnicy nabywają umiejętności pozwalające im na pełnienie ról społecznych, planowanie swojego życia, w tym

biuletyn@krobia.pl

racjonalne gospodarowanie pieniędzmi. Są także przyuczani do danego zawodu. CIS może bowiem prowadzić działalność handlową, świadczyć usługi, prowadzić działalność wytwórczą angażując w te zadania swoich uczestników. Często CIS świadczą usługi remontowobudowlane, stolarskie, krawieckie, ślusarskie czy opiekuńcze. Organizują także praktyki zawodowe dla swoich uczestników u przedsiębiorców. Centra Integracji Społecznej mogą być prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Pieniądze na utworzenie CIS-u, zwłaszcza przygotowanie i dostosowanie pomieszczeń i zakup potrzebnego sprzętu, mogą pochodzić z samorządu województwa na podstawie podpisanej umowy. Przez pierwsze trzy miesiące działalność CIS może też być finansowana z urzędu marszałkowskiego. Następnie środki na pokrycie swojej działalności Centrum może pozyskiwać z dotacji, Unii Europejskiej oraz prowadzonej działalności handlowej, usługowej, czy wytwórczej. Pierwsze Centra Integracji Społecznej powstały w Polsce w 2003 r. Obecnie w subregionie leszczyńskim jest ich kilka, w tym jedno działające w Krobi. CIS w Krobi powstał w 2014 r. przy Spółdzielni Socjalnej „ECCOS”. Jego misją jest odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. W CIS w Krobi działają warsztaty ogrodniczo-porządkowe, usługowe i kulinarno-kulturalno-oświatowe, przygotowujące do samodzielnej pracy. Uczestnicy Centrum biorą także udział w kursach podnoszących kwalifikacje

Nr 10/2016

zawodowe np. komputerowych czy przyuczających do danego zawodu. Centrum Integracji Społecznej w Krobi dysponuje także profesjonalną sceną, którą wynajmuje wraz z kompleksową obsługą techniczną, tj. przywozem i rozłożeniem. Więcej informacji o bieżącej działalność CIS można znaleźć na jego profilu na Facebooku. Anna Jędrzyk

Nie bądźmy obojętni! Wzorem lat ubiegłych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy Krobia o zwrócenie baczniejszej uwagi na osoby zamieszkujące w najbliższej okolicy, wymagające pomocy i wsparcia. Trudne warunki atmosferyczne, charakterystyczne dla aury jesienno-zimowej, mogą być bowiem niebezpieczne dla osób samotnych, chorych, bezdomnych czy nadużywających alkoholu. Tylko dzięki wzajemnej współpracy oraz szybkiej interwencji można uniknąć tragedii. Mając na uwadze powyższe, prosimy o zgłaszanie zaobserwowanych sytuacji zagrażających ludzkiemu życiu lub zdrowiu, odpowiednim służbom - Policji (tel. 997), Pogotowiu Ratunkowemu (tel. 999), MiejskoGminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krobi (tel. 65 57 11 109) lub pracownikom Urzędu Miejskiego w Krobi, pełniącym całodobowe dyżury (tel. 512 356 356). Anna Krzyżostaniak

23


Pomoc społeczna. Organizacje pozarządowe

Jak budować mosty zamiast murów 8 listopada odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, zatytułowane „Jak budować mosty zamiast murów”, którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi. W szkoleniu, które odbyło się w Centrum Integracji Społecznej w Krobi wzięło udział 13 osób, które zainteresowane były podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowywania dzieci. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zdobyć fachową wiedzę na temat tego, jak rozmawiać z dziećmi, budować dobre relacje i jak osiągać porozumienie. Przybyli mieli także możliwość rozwiązania psychotestu, określającego ich kompetencje rodzicielskie. Spotkanie przeprowadziła psycholożka Mar-

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rodzicielstwa ta Kłoszewska, która na co dzień jest między innymi trenerem Centrum Działań Profilaktycznych w Gdowie. Warsztaty zakończyła dyskusja, podczas której

Z wizytą w Poznaniu

Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. stadion poznańskiego „Lecha” Zgodnie z kalendarzem imprez Stowarzyszenia Emerytowanych Pracowników Oświaty w Krobi, w dniu 21 października 2016 r. zorganizowana została wycieczka do Poznania, której głównym punktem był musical „EVITA”, wystawiony na deskach Teatru Muzycznego. Ponieważ wyjazdy członków organizacji

24

służą nie tylko rozrywce i życiu towarzyskiemu, ale również poznawaniu ciekawych obiektów, emerytowani pracownicy oświaty postanowili w tym roku zwiedzić również INEA Stadion w Poznaniu, jedną z aren turnieju UEFA EURO 2012. Po nowoczesnym obiekcie wypełnionym sportowymi emocjami, oprowadził

Nr 10/2016

można było się podzielić własnymi doświadczeniami w zakresie rodzicielstwa i relacji między członkami rodziny. Barbara Gryczka

uczestników wyjazdu przewodnik. Dzięki niemu mogli nie tylko usłyszeć, ale również osobiście przekonać się jak wygląda sala konferencyjna, w której przeprowadzane są wywiady z zawodnikami, szatnia gości wraz z zapleczem, a także boisko z ławkami rezerwowych, loża prezydencka i sala legend. Oczywiście wizytą na stadionie najbardziej zainteresowani byli kibice Lecha Poznań, którzy zasypywali przewodnika pytaniami. Wieczorny spektakl „EVITA” to ponadczasowe dzieło sztuki, musical ukazujący życie Evy Peron, żony prezydenta Argentyny. Musical ten grany od lat w wielu krajach świata do dziś nie stracił na aktualności. Uwagę widza przyciąga muzyczna różnorodność i piękne arie w wykonaniu bohaterki - kobiety niezwykłej. Ciekawie ukazano modę lat 40 i 50 XX wieku i na jej tle postać Evity od skromnej dziewczyny, po charyzmatyczną żonę prezydenta. Musical jest z pewnością godny polecenia, szczególnie osobom lubiącym ten rodzaj sztuki. Wyjazd był niezwykle udany i możliwy dzięki finansowemu wsparciu gminnego samorządu, za co bardzo dziękuję w imieniu wszystkich uczestników. Warto dodać, że w wycieczce, oprócz członków stowarzyszenia, uczestniczyli także członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi. Stefania Sprutta

biuletyn@krobia.pl


Aktywni mieszkańcy. Pomoc społeczna

Kolejne miejsce w Krobi wypiękniało dzięki zaangażowaniu mieszkańców

W zagospodarowanie terenu aktywnie włączyli się mieszkańcy osiedla O tym, że dobra współpraca mieszkańców i gminnego samorządu, w połączeniu z pozyskanymi środkami zewnętrznymi może przełożyć się na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, przekonać się mogli wszyscy, którzy w ostatnim czasie odwiedzili okolice stawu przy ul. MiejskoGóreckiej w Krobi. Z końcem września pojawiło się tam bowiem sześć klonów, kilkanaście krzewów, a także trzy ławki i dwa kosze na śmieci. Pomysł na zagospodarowanie terenu przy tzw. stawie „Kirchnera” pojawił się jeszcze w ubiegłym roku, a inicjatorem przedsięwzięcia była Inicjatywna Grupa Sąsiedzka „Razem dla krobskiego osiedla”, która w maju tego roku pozyskała m.in. na ten cel środki finansowe w ramach konkursu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa”, organizowanego przez Centrum PISOP. Pomysł mieszkańców zyskał również akceptację właściciela terenu - Gminy Krobia, która postanowiła włączyć się w jego realizację. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła nieco ponad 6 tys. zł, z czego 3 579, 80 zł stanowiły środki pozyskane przez IGS „Razem dla krobskiego osiedla”. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy krobskiego osiedla nie tylko przyczynili się formal-

biuletyn@krobia.pl

nie do realizacji zadania, ale również bezpośrednio wzięli w nim udział, m.in. poprzez sadzenie drzew. Podkreślić również należy, że wsparli ich w tym uczestnicy projektu „Szkoła Aktywności Społecznej”, realizowanego przez Gminę Krobia i Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”. Dzięki współpracy mieszkańców osiedla i gminnego samorządu oraz pomocy młodzieży, teren przy stawie „Kirchnera” zdecydowanie zyskał nie tylko na estetyce, ale również na funkcjonalności. Z zamontowanych ławek korzystają już obecnie m.in. wędkarze i osoby dokarmiające pływające po stawie kaczki, a w okresie zimowym z pewnością skorzystają z nich również amatorzy łyżwiarstwa. Nie jest to jednak koniec planowanych prac przy zagospodarowania terenu. Być może jeszcze w tym roku na stawie pojawi się budka dla kaczek, którą planuje zakupić Gmina Krobia, zaś mieszkańcy mają zamiar zwrócić się do gminnego samorządu o montaż na wale przy stawie lampy, która poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu i zniweluje prawdopodobieństwo aktów wandalizmu. Adam Sarbinowski

Barwy wolontariatu 2016 Jeżeli jesteś wolontariuszem lub współpracujesz z wolontariuszami, podziel się własnymi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z innymi społecznikami i mieszkańcami gminy Krobia. Do podjęcia takiej decyzji zachęca wszystkich filantropów, działające od grudnia 2013 r., Partnerstwo na rzecz wolontariatu w gminie Krobia - organizator inicjatywy „Barwy wolontariatu”. Zgłoszone przez Państwa inicjatywy wolontarystyczne, które realizowane były na terenie gminy Krobia, zaprezentowane zostaną w dniu 8 grudnia podczas gminnych obchodów Dnia Wolontariusza (pod uwagę brane będą inicjatywy realizowane od grudnia 2015 r.). Propozycje wraz z ich opisem i jeśli to możliwe materiałem fotograficznym, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia, w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016 r. Barbara Gryczka

Jesienny turniej bilardowy 14 października w Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Krobi odbył się kolejny już w tym roku turniej bilardowy. W sportowej rywalizacji przy bilardowym stole udział wzięło 25 graczy, którzy przyjechali do Krobi z Młodzieżowych Świetlic Środowiskowych w Pogorzeli i Gostyniu. Ostatecznie w turnieju zwyciężyła Weronika Tuszyńska, podopieczna świetlicy w Pogorzeli, za którą uplasowali się odpowiednio Piotr Zubaczyk z Gostynia i Sebastian Ciesielski z Krobi. Wszystkim uczestnikom imprezy, którzy, co warto podkreślić, reprezentowali bardzo wysoki poziom, gratulujemy osiągniętych wyników, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w przyszłości. Emilia Grzegorzewska

Nr 10/2016

25


Organizacje pozarządowe. Sport

Jubileusz odbył się w restauracji „Darwid” w Krobi

10 lat minęło… Jak sen minęło 10 lat istnienia Katolickiego Klubu Seniora z Chwałkowa. Z tej okazji, w niedzielę 23 października br., członkowie KKS spotkali się w restauracji „Darwid” w Krobi, by świętować Cynowy Jubileusz. Stawili się również zaproszeni goście, w tym wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń oraz sołtys Chwałkowa, a zarazem radny Rady Miejskiej w Krobi i opiekun Klubu Jan Mikołajczak. Przybył również ks. Grzegorz Szkudlarek – proboszcz parafii pw.

Św. Trójcy w Chwałkowie, a także delegacje organizacji działających w sołectwie. Zgromadzonych powitała bardzo serdecznie przewodnicząca KKS w Chwałkowie Teresa Kawczyńska, która przypomniała również historię powstawania organizacji, będącą nostalgiczną podróżą w przeszłość. W przemowie można było usłyszeć, kiedy klubowicze się spotykali, w jakich uroczystościach uczestniczyli czy gdzie wyjeżdżali. Wiele słów padło również na temat

Zapraszamy do debaty

nego przez LZS Krobianka Krobia przy współpracy z Gminą Krobia, a jej celem będzie zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości na temat rozwiązania problemów niskiej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W ramach spotkania zaplanowano również dyskusję na temat możliwości rozwoju dotychczasowych oraz potencjalnych zainteresowań sportowych wśród najmłodszych mieszkańców gminy Krobia. Wprowadzeniem do debaty będą dwa wystąpienia, odnoszące się do tego, w jaki sposób szkoła wpływa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów (uczestnicy porozmawiają o tym jak jest obecnie, a jak mogłoby czy wręcz powinno być) oraz w jaki sposób samorządy mogą wspierać promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie będzie ponadto okazją

Wszystkich mieszkańców gminy Krobia, którym bliski jest sport oraz rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, zapraszamy do udziału w debacie poświęconej upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Krobia. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia w świetlicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, a o jego dokładnej godzinie możecie Państwo przeczytać na stronie „Sportowy wolontariat”, na portalu Facebook. Debata jest kolejnym z działań przewidzianych w ramach projektu „Sportowy wolontariat”, realizowa-

26

Nr 10/2016

współpracy seniorów z Kołem Gospodyń Wiejskich w Chwałkowie, miejscową Radą Sołecką, OSP, Klubem Sportowym „Sokół”, filią przedszkola czy biblioteką. Jak podkreślała Teresa Kawczyńska, organizacja była i jest bardzo potrzebna w sołectwie, ponieważ skupia większość najstarszych mieszkańców. Przewodnicząca Klubu wspomniała również o tych członkach organizacji, którzy odeszli do Domu Pana. Łącznie przez 10 lat działalności Klubu, jego członkowie pożegnali 16 swoich przyjaciół. Podczas jubileuszu Teresa Kawczyńska podziękowała ponadto zastępcy burmistrza Krobi za wsparcie finansowe, jakie udziela organizacji Gmina Krobia, wszystkich obecnym podczas uroczystości delegacjom za współpracę, a także sponsorom i opiekunom, którzy nigdy nie zawodzą. Wyrazy wdzięczności i ogromne podziękowania usłyszeli również wszyscy członkowie Klubu, którzy wspólnie tworzyli i tworzą nadal historię organizacji. Podczas jubileuszowego spotkania na ręce przedstawicieli zarządu Katolickiego Klubu Seniora w Chwałkowie złożono kwiaty oraz życzenia od zaproszonych gości. Nie mogło zabraknąć również jubileuszowego tortu, do skosztowania którego nie było trzeba nikogo zachęcać. Nawiązując do słów przemowy „i tak 10 lat za nami, dzień za dniem, rok za rokiem przeminęło niezwrotnym tokiem…”, życzymy sobie, aby nasza podróż przez następne lata była barwna i kreatywna. Niech nasz Klub okaże się jak dobre wino - im starsze tym lepsze. Teresa Kawczyńska

do rozmowy na temat wykorzystania potencjału sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Krobia oraz tworzenia przyjaznego środowiska do pracy stowarzyszeń i klubów sportowych, upowszechniających aktywność fizyczną w gminie. Do udziału w debacie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Krobia, a w szczególności przedstawicieli klubów sportowych, organizacji pozarządowych, samorządu oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada br. pod adresem: krobianka. sportowywolontariat@gmail.com. Projekt „Sportowy wolontariat” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Monika Pawlak

biuletyn@krobia.pl


Pamięć o rozstrzelanych jest naszym moralnym obowiązkiem! Chociaż my zginiemy, ale Polska będzie… Tymi słowami według zeznań jednego ze świadków miał żegnać się 21 października 1939 r. z życiem Feliks Poprawa z Pępowa, jeden z piętnastu rozstrzelanych tego dnia na krobskim rynku mieszkańców krobskiej i pępowskiej ziemi. Tegoroczne obchody, upamiętniające to tragiczne wydarzenie sprzed 77 lat, rozpoczęły się krótko po godzinie 16:00 złożeniem wieńca na mogile rozstrzelanych, spoczywających na cmentarzu parafialnym w Krobi. W dalszej części uroczystości, w kościele pw. św. Mikołaja w Krobi, odprawiona została msza św. w intencji pomordowanych i Ojczyzny, po której zgromadzeni przeszli na krobski Rynek, gdzie z inicjatywy członków Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” odśpiewano w tym roku wszystkie - cztery zwrotki hymnu narodowego. Tradycyjnie tego dnia nie zabrakło również apelu pamięci, odczytanego przez por. Kamilę Zwolan z 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie oraz salwy honorowej, oddanej z broni przez żołnierzy tejże jednostki. Jak każdego roku, dla upamiętnienia tego jednego z najtragiczniejszych dni w historii gminy Krobia, wieńce i kwiaty złożyli na Rynku przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych, zakładów pracy, placówek oświatowych, a także samorządowcy, z Burmistrzem Krobi Sebastianem Czwojdą i Zastępcą Wójta Pępowa Katarzyną Kmiecik-Rosa na czele. Punktem kulminacyjnym uroczystości był montaż multimedialny, podczas którego, operując światłem, dźwiękiem, tekstem i symbolami narodowymi, uczestnicy projektu „Ocalić od zapomnienia” oraz uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi przypomnieli zgromadzonym sylwetki rozstrzelanych oraz wydarzenia poprzedzające ich śmierć. O 15 synach krobskiej i pępowskiej ziemi, którzy stracili swoje życie 21 października 1939 r., było można również tego dnia usłyszeć w krobskim kinie „Szarotka”, gdzie o godz. 20:15 odbył się premierowy pokaz filmu „Byli Polakami”, autorstwa Dariusza Wujka, nakręcony w oparciu o książkę „Ofiary i zabójcy. Październik 1939” Andrzeja Miałkowskiego. 25-minutowy film zgromadził w kinie ponad 100 osób, które widownię opuszczały nie tylko z wielkim poruszeniem i nutą refleksji, ale też z nieukrywaną satysfakcją z powodu tego, iż historia

biuletyn@krobia.pl

Złożono wieniec na mogile rozstrzelanych na cmentarzu w Krobi

Uczestnicy montażu multimedialnego, który zakończył uroczystości rozstrzelania mieszkańców Krobi i okolic doczekała się ekranizacji. Warto też dodać, że film mieli również okazję obejrzeć uczniowie szkół z terenu gminy Krobia, dla których był on niewątpliwie wyjątkową lekcją historii. Tegoroczne uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę rozstrzelania na krobskim Rynku mieszkańców Krobi i okolic pokazały, że lokalne społeczeństwo pamięta o ofiarach tego jakże niechlubnego

Nr 10/2016

w historii miasta wydarzenia. Najlepszym tego przykładem są licznie uczestniczące w uroczystości poczty sztandarowe organizacji społecznych, delegacje, mieszkańcy miasta, a co najważniejsze młodzież, której moralnym obowiązkiem jest pamiętać o tym, że 77 lat temu niewinni Polacy oddali życie za to, by przyszłe pokolenia mogły żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Adam Sarbinowski

27


Kolejni zasłużeni dla gminy Krobia Podczas uroczystej, XXV sesji Rady Miejskiej w Krobi, która 11 listopada odbyła się w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, wręczone zostały kolejne odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Krobia”. Zgodnie z podjętą w dniu 27 października uchwałą Rady Miejskiej w Krobi, odznaczenia otrzymali: Grzegorz Jesiak, Marian Kaczmarek, Mirosław Waluś oraz Zbigniew Gała, w imieniu którego odznaczenie odebrała małżonka. Pamiątkowe medale, pinsy, listy gratulacyjne oraz kwiaty wręczyli zasłużonym Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak oraz Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska, którzy nie kryli satysfakcji z tego, że grono zasłużonych dla gminy Krobi osób i instytucji poszerzyło się o kolejne nazwiska. Przedstawiciele gminy życzyli odznaczonym nieustającego zdrowia, osobistej pomyślności, satysfakcji z dokonań na rzecz gminy Krobia, a także sił i pomysłów na dalszą działalność ku pożytkowi gminy i jego mieszkańcom. W uroczystej sesji, prócz odznaczonych, burmistrza Krobi i radnych Rady Miejskiej w Krobi, udział wzięli również m.in. przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Krobia, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz członkowie rodzin odzna-

Wręczenie odznaczeń odbyło się podczas uroczystej sesji RM w Krobi czonych. Na stronach 3 i 4 prezentujemy Państwu sylwetki odznaczonych zawarte w uzasadnieniu do uchwały, w drodze której odznaczenia zostały im przyznane. Warto podkreślić, że odznaczenie „Zasłużony dla Gminy Krobia”, zgodnie ze statutem Gminy Krobia, nadaje się osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom gospodarczym, spo-

łecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym, jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla gminy w różnych dziedzinach. Łącznie z ostatnimi wyróżnionymi, od 2008 roku nadano już 36 odznaczeń „Zasłużony dla Gminy Krobia”. Adam Sarbinowski

Światełko dla tych co odeszli… Tradycją Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi stały się organizowane w listopadzie Zaduszki Literackie, które nie tylko wprowadzają w nastrój refleksji, zadumy nad mijającym czasem i nieodwracalnymi wyrokami losu, ale pomagają również zatrzymać się na chwilę w pogoni za codziennymi obowiązkami. Coroczne spotkanie jest również okazją do zastanowienia się nad sensem istnienia, dotarcia w głąb własnych, skrywanych myśli, przeżycia chwili skupienia oraz skierowania myśli ku nieobecnym bliskim i tym, których nie znaliśmy. Śmierć, tak jak narodziny, jest integralną częścią życia, ale przede wszystkim tajemnicą natury. Jest czymś nieznanym, a wszystko czego nie jesteśmy w stanie poznać budzi lęk i niepokój. Mimo to śmierć towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Ilu jest ludzi, tyle jest doświadczeń śmierci. Każdy człowiek przeżywa ją na swój sposób. Halina Poświatowska – poetka, w „Opowieści dla przyjaciela”, krótko przed śmiercią napisała: „Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez chwile będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci - zapomną. Nie łudźmy się przyjacielu, ludzie pogrzebią nas 28 równie szybko, jak pogrzebią w pamięci

Poetyckie Zaduszki mają już swoich stałych uczestników w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc”. Poetycki wieczór zaduszkowy wprowadził wszystkich uczestników w melancholijny listopadowy nastrój. W blasku płonących świec i pachnących jesienią liści, wiersze czytali bibliotekarze i zaproszeni goście: Ireneusz Jóźwiak, Mirosława Dudek, Apolonia Dykcik, Nr 10/2016 Domicela Skrzypalik, Czesława Czwojda,

Krystyna Adamek, Zofia Hądzlik, Stefania Sprutta, Jadwiga Wojciechowska, Adela Kabała, Elżbieta Dopierała oraz Krystyna Urbańska. Kończąc zaduszkowy wieczór Maria Szpurka - dyrektor krobskiej biblioteki przypomniała, że było to już szóste spotkanie w tak miłym gronie, na którym połączyła nas poezja i muzyka. Podkreśliła również, że warto wsłuchać się w ciszę własnego serca i powiedzieć sobie: „Żyję nie tylko dla siebie, ale biuletyn@krobia.pl i dla innych”. Maria Borowska

Biuletyn listopad 2016