Page 1

Cena výtisku - dobrovolná

INFORMACE O D NÍ V KLUBU PRO FANOUŠKY

íslo výtisku 2 2

RO NÍK VI.

SEZÓNA 2013/2014

ÍSLO 5

Vítejte na utkání 11. kola Okresního p eboru: 2.11.2013 14:00 Aktuální tabulka OP muž

FK Krnsko “A“

T.j. Sokol Kn žmost

rozhod í utkání: Nejedlo – Kožej, Žižka Vzájemná utkání – sezóna 2012/2013: 2. kolo

Kn žmost

Krnsko "A"

2:3 (0:2)

90

Branky: Št pánek Z., Škaloud M. - Šotka D. ,Vízek V. ,Firický J.; Rozhod í: Stejskal Jaroslav, Janda Petr, Brodský Luboš; Delegát: Gavlák Michal; K: Kastner Libor - 0 15. kolo

Krnsko "A"

Kn žmost

2:2 (2:0)

50

Branky: Hötzel Josef, Šotka David - Kastner Libor, Fiala David; Rozhod í: Stejskal Jaroslav, Janda Petr, Moc Zden k; ŽK: Janata M., Soumar M. - Vokál J., Macek J., Najman J.

Hosté Koso ice "A" EDM ICE K.Hlavno Dlouhá Lhota "B" K.Vrutice "A" Kn žmost Židn ves

Termín 02.11. 14:00 03.11. 14:00 02.11. 14:00 02.11. 14:00 02.11. 14:00 02.11. 14:00 02.11. 14:00

Záp 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

+0 72 72 53 53 44 42 42 34 41 33 33 21 21 11

1 1 2 2 2 4 4 3 5 4 4 7 7 8

Skóre Body (Prav) 27: 8 23 ( 5) 17: 9 23 ( 11) 25: 13 18 ( 3) 17: 8 18 ( 0) 29: 16 16 ( 4) 18: 15 14 ( -4) 27: 25 14 ( -1) 14: 11 13 ( -2) 16: 22 13 ( -2) 19: 27 12 ( -6) 20: 30 12 ( 0) 12: 23 7 ( -5) 12: 26 7 (-11) 12: 32 4 ( -8)

íští týden hrajeme 12. kolo

Tento víkend se hraje 11. kolo Domácí ezno Benátky "B" AKUMA MB ejetice Kosmonosy Krnsko "A" epov

Rk. Tým 1. Kn žmost 2. AKUMA MB 3. Koso ice "A" 4. K.Hlavno 5. Kosmonosy 6. Dlouhá Lhota "B" 7. ezno 8. Benátky "B" 9. Židn ves 10. EDM ICE 11. ejetice 12. Krnsko "A" 13. K.Vrutice "A" 14. epov

Den SO NE SO SO SO SO SO

Domácí Koso ice "A" Kn žmost K.Vrutice "A" Dlouhá Lhota "B" K.Hlavno EDM ICE ezno

Hosté Židn ves epov Krnsko "A" Kosmonosy ejetice AKUMA MB Benátky "B"

Termín Den 10.11. 14:00 NE 09.11. 14:00 SO 10.11. 14:00 NE 10.11. 14:00 NE 09.11. 14:00 SO 10.11. 14:00 NE 09.11. 14:00 SO

Aktuální informace o klubu FK Krnsko hledejte na našem webu: http://fkkrnsko.webnode.cz/


FK Krnsko - muži “A“

OKRESNÍ P EBOR MUŽ

9. kolo FK Krnsko “A“ – T.j. Sokol epov 3:1 (3:0) Branky: Hötzel Josef, Hötzel Tomáš, Soumar Martin Sestava:

Hrá zápasu za FK Krnsko: Soumar Martin

Krásné sobotní po así p ilákalo do našeho fotbalového areálu pom rn po etné obecenstvo. D ležitost utkání si o to bezpochyby íkala. St etly se totiž dva týmy Janata M. Uhlík M. Šulc M. Šotka P. s nejnižším po tem bod v dosavadním pr hu sout že. Trenér mohl pro utkání kone využít všechny hrá e, které sou asné Krnsko m že nabídnout. Pozvánku p ijali Hötzel T. Šotka D. (K) Sobalík J. Hötzel J. taktéž starší hrá i, aby pomohli pozvednout upadající Netušil M. Beneš M. výkony mužstva. Vstup do utkání se poda il nad o ekávání Parastiuk J. a hned jedna z prvních akcí skon ila naším vedoucím Soumar M. gólem. Vst elil jej razantní hlavi kou po p esném centru Firický J. Lukáš P. M. Soumara J. Hötzel. Pokra ovali jsme v aktivit a vytvá eli si další šance. Druhá branka na sebe nenechala dlouho ekat. D razem se o ní postarali v rodinném tandemu J. a T. Hötzelovi. Mí za brankovou áru dopravil nakonec T. Hötzel. Poté jsme výrazn polevili a dovolili soupe i vyrovnat hru. Našt stí p išla t sn p ed polo asovým hvizdem minela st ídajícího branká e hostí a dotírající M. Soumar mohl doklepávat do prázdné branky. Druhý polo as byl tém výhradn v režii epova. Našt stí však dokázali vst elit pouze estný úsp ch na 3:1. Autor: Mitch Novák J.

10. kolo SK Židn ves – FK Krnsko “A“ 2:0 (1:0) Branky: - - -

Hrá i zápasu za FK Krnsko: ? ! ?

Sestava: Novák J. Janata M.

Beneš M. Netušil M.

Uhlík M.

adil J.

Firický J.

Šulc M.

Šotka P.

Losík L. Šotka D. (K) Soumar M.

Hötzel T.

Druhý letošní výlet na h išt do Židn vse skon il op t neúsp chem pro naše barvy. Tentokrát nás ekal ur it hratelný soupe SK Židn ves, který byl v tabulce 3 body p ed námi. Vstup do utkání vyšel domácím a ti bleskov vedli 1:0. Našemu týmu scházel pohyb, d raz v osobních soubojích a esná p ihrávka tém neexistovala. Za celé utkání jsme si nedokázali vytvo it proti nevýraznému soupe i p evahu, natož v tší šance. Soust edili jsme se hlavn na výkon rozhod ího. Každou “kravinu“ jsme komentovali a odvád li se tím od koncentrace na fotbal. Domácí ve druhém polo ase p idali druhou branku z ejm z ofsajdového postavení a bylo po zápase. Autor: Mitch

Odehrané 9. kolo: Domácí Hosté EDM ICE Koso ice "A" ezno K.Hlavno Benátky "B" Dlouhá Lhota "B" AKUMA MB K.Vrutice "A" ejetice Kn žmost Kosmonosy Židn ves Krnsko "A" epov

Odehrané 10. kolo:

Skóre Divák 3:2 (1:0) 70 1:0 (0:0) 50 2:1 (0:1) 50 2:1 (2:1) 90 0:6 (0:3) 60 4:1 (4:1) 50 3:1 (3:0) 70

Domácí Koso ice "A" Židn ves Kn žmost K.Vrutice "A" Dlouhá Lhota "B" K.Hlavno EDM ICE

Hosté epov Krnsko "A" Kosmonosy ejetice AKUMA MB Benátky "B" ezno

Skóre Divák 4:2 (1:1) 65 2:0 (1:0) 85 1:0 1:2 0:2 2:0 (1:0) 80 4:1 (2:0) 80

St elecké okénko FK Krnsko “A“

FK Krnsko “B“

FK Krnsko starší žáci

3x Hötzel Tomáš 2x Firický Josef 2x Novák Jan 2x Soumar Martin 1x Beneš Marek 1x Hötzel Josef 1x Losík Lukáš

6x Hötzel Josef 5x Doležal Pavel 4x Parastiuk Jan 2x Hötzel Martin 1x Sobalík Jan

8x Šulc Kryštof 3x Oláh Daniel 2x Kubín Št pán 1x Hladík Lukáš 1x Šaroun Tomáš

2


FK Krnsko - muži “B“

III. T ÍDA MUŽ sk.A

9.kolo FK Krnsko “B“ – SK Bakov “B“ 1:4 (0:2) Branky: Hötzel Josef

Hrá zápasu za FK Krnsko: Netušil Mat j Dufek M.

Sestava: Hrubý D.

Sobalík J.

ová ek A.

Lukáš P.

Parastiuk J.(K)

Vocásek T. Šotka D. Hötzel J.

Netušil M.

Šulc V. Vlasák V. Kubín J.

V dalším domácím utkání jsme p ivítali rezervní tým Bakova, který je na tom v tabulce podobn , a tak se ekávalo vyrovnané utkání. V zápase tomu tak také bylo, ale brankov se prosadili více mén pouze bakovští. První polo as pat il host m a dokázali vst elit dv branky. Nám se p íliš neda ilo prosadit se blíže k brance a ohrozit branká e. Druhý polo as byl o n em jiném. Uzamkli jsme hosty na jejich p lce a bušili do nich. Gól však dokázal vst elit pouze J. Hötzel. Bakov ke konci utkání 2x úto il do rozhozené obrany a upravil na krutých 1:4. Autor: Mitch

10. kolo Jivina – FK Krnsko “B“ 2:3 (0:0) Branky: 2x Hötzel J., Doležal P.

Hrá zápasu za FK Krnsko: Hötzel Josef

Dufek M.

Do Jiviny odjížd l pom rn oklešt ný tým, jelikož se zápas ížil s termínem “A“ mužstva. Hrá i však p íjemn ekvapili a dokázali od nevyzpytatelného soupe e p ivést všechny body. Nejvíce se zaskv l J. Hötzel, které potvrdil výte nou st eleckou formu z posledních utkání a ke dv ma brankám p idal i p ihrávku na gólovou trefu P. Doležala.

Sestava: Lukáš P. Kubín J.

Hötzel M.

K ová ek A.

Šulc V.

Hrubý D.

Vlasák V.

Hötzel J.

Autor: Mitch

šínský J.

Doležal P.

íška J.

Aktuální tabulka III. t ídy sk. A Rk. Tým 1. MSK "B" 2. DOUBRAVA "A" 3. SKP MB 4. OBRUBY 5. Strašnov 6. DBSK "B" 7. Bakov "B" 8. Jivina 9. Krnsko "B" 10. Nová Ves 11. Sporting MB 12. Klášter

Záp + 10 9 10 9 10 7 10 6 10 5 10 5 10 4 10 3 10 3 10 2 10 2 10 0

0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 1

0 1 3 4 3 3 6 6 6 6 8 9

Odehrané 10. kolo:

Skóre Body (Prav) 50: 10 28 ( 13) 32: 6 27 ( 9) 22: 12 21 ( 9) 25: 20 18 ( 0) 18: 13 17 ( 2) 23: 22 17 ( -1) 18: 26 12 ( 0) 19: 25 10 ( -8) 18: 30 10 ( -2) 17: 35 8 ( -4) 16: 32 6 (-12) 11: 38 1 (-11)

Domácí MSK "B" Jivina Sporting MB DOUBRAVA "A" DBSK "B" OBRUBY

Tým DBSK Lušt nice AKUMA MB Horky Kn žmost K.Hlavno Krnsko ezno Zd tín Chot tov Bezno

Záp 7 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7

+ 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1 1

0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 1 0

0 1 1 1 3 5 4 5 4 5 6

Skóre Body 46: 5 21 35: 9 20 24: 6 16 26: 17 16 14: 14 12 18: 24 9 15: 22 8 16: 27 5 12: 35 5 10: 42 4 12: 27 3

(Prav) ( 9) ( 7) ( 10) ( 2) ( 0) ( -6) ( -2) ( -7) (-10) ( -2) ( -6)

Skóre 7:0 2:3 2:3 (0:1) 2:0 (1:0) 3:0 (1:0) 2:3 (1:1)

Divák

40 80 50 60

11. kolo se bude hrát: Domácí Strašnov Klášter SKP MB Nová Ves Krnsko "B" Bakov "B"

Zajímá Vás, jak si vedou v OP naši starší žáci: Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Hosté Bakov "B" Krnsko "B" Nová Ves SKP MB Klášter Strašnov Hosté MSK "B" OBRUBY DBSK "B" DOUBRAVA "A" Sporting MB Jivina

Termín Den 02.11. 14:00 SO 03.11. 14:00 NE 03.11. 14:00 NE 03.11. 14:00 NE 03.11. 14:00 NE 03.11. 14:00 NE

A DFK MB v DIVIZI sk. B: Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tým áblice Ml.Boleslav Pod brady Všestudy Dukla B Tuklaty Hradištko Mn. Hradišt Jest ábí Lhota Kounice Turnov ebestovice

Záp 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

+ 9 7 6 6 5 5 4 4 2 1 0 0

0 0 1 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0

0 1 1 2 2 4 4 5 5 8 8 9

Skóre 85: 1 43: 6 32: 9 33: 9 51: 16 28: 17 32: 31 39: 29 16: 16 6: 76 3: 36 0:122

Body 27 22 20 19 17 15 13 12 8 3 1 0

(Prav) ( 15) ( 10) ( 5) ( 4) ( 2) ( 0) ( -2) ( 0) ( -4) ( -9) (-14) (-12)

3


Záp.

Datum

1. kolo

SO 24.8.2013

1. kolo

SO 24.8.2013

2. kolo

SO 31.8.2013

as

ROZPIS ZÁPAS FK KRNSKO a DFK MB - PODZIM 2013 Domácí

17:00 T.j. ZD Kostelní Hlavno "A" 17:00 SK JIZERAN DO UBRAVA "A"

Hosté

Skóre

St elci

FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

2 : 0 5 : 0

-----

1 : 1 5 : 1

2xHötzel J.,2xDoležal,Sobal ík

17:00 17:00

FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

SK JIZERA P EDM ICE Dolnobousovský s.k. "B"

10:15 10:30 15:00 17:00

FK OBRUBY DFK MB T.j. ZD Kostelní Hlavno T.j. Sokol B ezno

FK Krnsko "B" Pod brady FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A"

FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

T.j. Sokol B ezno

NE 15.9.2013

10:30 16:30 16:30

II.kolo

ST 18.9.2013

16:30

Sokol P ice

FK Krnsko st.žáci

? : ?

5. kolo

SO 21.9.2013

4. kolo

SO 21.9.2013

VOLNO DFK MB

5. kolo

SO 21.9.2013

5. kolo

NE 22.9.2013

FK Krnsko st.žáci Hradiš sko FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

6 2 2

6. kolo

SO 28.9.2013

6. kolo

SO 28.9.2013

6. kolo

NE 29.9.2013

7. kolo

SO 5.10.2013

6. kolo

SO 5.10.2013

7. kolo

SO 5.10.2013

7. kolo III.kolo

2. kolo

NE 1.9.2013

3. kolo

SO 7.9.2013

2. kolo

SO 7.9.2013

3. kolo

SO 7.9.2013

3. kolo

SO 7.9.2013

4. kolo

SO 14.9.2013

4. kolo

SO 14.9.2013

4. kolo

16:00 16:30 S.k. AKUMA Mladá Boleslav 14:00 S.k. Klášter Hradišt n/J.

5 3 6 6

: : : :

2 0 2 2

: : : :

0 0 5

FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

SK Bezno-Sovínky T.j. TJF echie ejetice S.k.p. Mladá Boleslav

NE 6.10.2013

8:30 15:00 16:00 14:00

T.j. Sokol Chot tov DFK MB S.k. Kosmonosy T.j. SOKOL Nová Ves

FK Krnsko st.žáci Mnichovo Hradišt FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

ST 9.10.2013

16:00 FK Krnsko st.žáci/P ice Lušt nice/ ejetice/AKUMA ? : ?

SO 12.10.2013 16:00 Mnichovohradiš ský s.k. "B"

8. kolo

NE 13.10.2013

FK Krnsko "B" FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A"

4 0 1 0

S.k. AKUMA Mladá Boleslav

9. kolo

SO 19.10.2103 15:30

8. kolo

NE 20.10.2013

FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A" DFK MB FK Krnsko "B"

FK Krnsko "A" FK Krnsko "B" FK Krnsko st.žáci

2 : 0 2 : 3 5 : 1

0 T.j. Sokol epov 3 ebestovice 13 S.k. Bakov n.Jizerou "B" 1

: : : :

9. kolo

10:30 NE 20.10.2013 15:30

10. kolo

SO 26.10.2013 14:30

10. kolo

SO 26.10.2013 14:30

10. kolo

NE 27.10.2013

10:30

SK Židn ves SK Jivina FC Horky nad Jiz.

11. kolo

SO 2.11.2013

11. kolo

SO 2.11.2013

11. kolo

NE 3.11.2013

10:30 14:00 14:00

FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A" FK Krnsko "B"

T.j. Sokol Kn žmost T.j. Sokol Kn žmost FC Sporting Mladá Boleslav

: : :

DFK MB FK Zd tín, o.s. SLAVOJ Kropá ova Vruti ce "A"

Všestudy FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A"

: : :

FK Krnsko st.žáci FK Krnsko "A"

Dolnobousovský s.k. FK Dlouhá Lhota "B"

: :

2. kolo

SO 16.11.2013 10:30

13. kolo

SO 16.11.2013 13:30

Firický J. ---

Novák J. ---

7 : 1 3 : 0 2 : 1

SO 19.10.2013 10:30

12. kolo

2xParastiuk,2xHötzel M.,Doležal

2x Šul c K.,Ša roun T.,Kubín

: : : :

9. kolo

1. kolo

---

2 4 4 1

8. kolo

13:00 NE 10.11.2013 10:30 NE 10.11.2013 14:00

2x Šulc K.,Kubín Š. 2x Hötzel T., Firický J. Parastiuk J.

2x Oláh D.,2x Šulc K., Hladík L.

T.j. Sokol Lušt nice TJ Sokol Koso ice "A"

SO 9.11.2013

Oláh Dan., Šulc K. Beneš M., Novák J.

5 : 1 1 : 2 0 : 2

10:30 NE 13.10.2013 16:00

11. kolo

Hötzel J., Doležal P.

3 : 3 S.k.k.K. Benátky n. Jiz. o.s. "B" 3 : 1 S.k. Strašnov 1 : 1

10:30 16:30 16:30

8. kolo

Losík L. (pen.)

2 1 0 4

Parastiuk J. --Soumar M. --Hötzel J.,Hötzel T.,Soumar M.

Hötzel J. --2x Hötzel J., Doležal Šulc K.

Pod vydávání jednotlivých ísel zpravodaje se autorsky podepisuje Pavel Šotka, vydatn p ispívá také David Šotka a další. Texty uvedené ve zpravodaji vyjad ují pouze autorovy názory a jeho pohled na pr byl ú asten jako hrá , divák pop . byly informace získány od p ímých ú astník . V p ípad zájmu o jednotlivá ísla st ely v elektronické podob , p ipomínek, návrh apod. pište na: pavel.mitch@centrum.cz.

Aktuální informace o d ní v klubu FK Krnsko naleznete na:

h utkání, ve kterém

http://fkkrnsko.webnode.cz/

4

krnecká střela  

zpravodaj fotbalistů Krnska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you