Page 1


TAULA DE CONTINGUTS


3-4 5-6

localització

7-8 9-10 12-16

CONSTRUCCIÓ

conceptualització bibliobús i senyalètica anNex


introducció

Aquest projecte neix de la necessitat d’apropar fàcilment la lectura d’oci i la cultura al municipi de Sanaüja, una població de la comarca de la Segarra que actualment no disposa de biblioteca municipal. L’objectiu és que tant petits com grans puguin gaudir d’aquesta activitat, fent-ho d’una forma no convencional a l’aire lliure. Es pretén ubicar la proposta en una plaça cèntrica del poble, al costat de l’escola de primària i de la zona poliesportiva. La Marxa dels llibres és un projecte que promou l’accés a la cultura i a la lectura d’oci a una població lleidatana que actualment no disposa de biblioteca municipal, creant per aquest motiu una parada de bibliobús dimensionada juntament amb la construcció i disseny d’un espai exterior de lectura.


La Marxa dels llibres és la nova parada de bibliobús ubicada al poble de Sanaüja, un municipi ubicat a la comarca de la Segarra que actualment té 462 habitants i no disposa de biblioteca, per aquest motiu s’hi proposa aquest servei dinàmic i innovador que ofereix l’accés al sistema públic de lectura amb la mateixa qualitat que a les biblioteques comarcals i amb l’objectiu d’apropar l’accés a la lectura sense haver de desplaçar-se als pobles veïns.

Passeig de ronda

És per aquest motiu, que el projecte s’encara a la construcció i disseny d’un espai exterior de lectura ubicat al costat de l’estacionament del bibliobús per així poder gaudir de la lectura a l’aire lliure.

Esc

Zona poliesportiva


cola

localització EMPLAÇAMENT SITUACIÓ


Conceptualització 5

S’ha projectat l’espai de lectura utilitzant la conceptualització del terme Marxa a gran escala, projectat amb una tipografia ortogonal i freda que només es pot llegir en alçat frontal. D’aquesta manera, si el lector s’ubica en un punt diferent a aquesta vista, el terme bidimensional de marxa passa a ser una perspectiva caòtica i totalment illegible, formada per volums perpendiculars en diferents direccions que responen a la zona exterior de ectura.


El concepte Marxa és el principal protagonista de la proposta, el qual li ofereix un triple sentit: Marxa 1: Sanaüja forma part de la comarca de la Segarra, lloc on es realitza la popular caminada “Marxa dels Castells" per la gran quantitat edificatòria que n’hi ha en el territori realitzant una parada en cadascun d’ells. Marxa 2: els llibres estan en constant dinàmica al ser transportats a través de l’autobús, per tant estant en marxa constantment. Marxa 3: els llibres posseeixen una marxa inesgotable degut al gran ús que se li atorga a la parada de bibliobús en una població on es fa arribar la cultura d’una forma dinàmica.


construcciรณ

7


Pel sosteniment de les caòtiques lletres tridimensionals, s’ha utilitzat una estructura de barres d’acer galvanitzat de dimensions 8x4 mm, soldades entre si per a formar els volums prevists. A més, per a donar més resistència a l’estructura, s’ha previst la col·locació de barres soldades perpendiculars cada 24 cm al llarg de l’estructura. El revestiment exterior s’ha previst de fusta d’alta densitat per a exteriors que no requereixi tractament especial periòdic, elegint un color marronós de fusta clar per a totes les vistes de l’estructura, i un color blau turquesa per la part frontal on es llegeixi el terme Marxa, i així es diferenciï en el moment de la seva lectura bidimensional.


bibliobús i senyalètica

9


Zona del bibliobús: Indret destinat a l’estacionament del vehicle transportista de cultura de dimensions 6,20x11,50 m. Senyalètica: Cartell informatiu on s’idiquen les dates i els horaris del bibliobús. A més, també anuncia que es tracta d’una zona de lectura al aire lliure, ubicada al costat de la parada del bibliobús. D’altra banda, la zona inferior del cartell s’utilitzarà amb una finalitat informativa d’esdeveniments.


13


vistes renderitzades


Planols tècnics

Alçat posterior

15

Perfil esquerre

Planta

Alçat principal

Perfil dret


Projecte de Laura Rosell Novell (Disseny d’interiors) i Carlos Selle Montesinos (Disseny gràfic) Professors: Eva Mª Gómez Freixinet i Francesc Subirà Català

ESDAP

Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Memòria La marxa dels llibres  

Aquest projecte neix de la necessitat d’apropar fàcilment la lectura d’oci i la cultura al municipi de Sanaüja, un petit poble de la comarca...

Memòria La marxa dels llibres  

Aquest projecte neix de la necessitat d’apropar fàcilment la lectura d’oci i la cultura al municipi de Sanaüja, un petit poble de la comarca...

Advertisement