Page 1

La Marxa dels llibres és la nova parada de bibliobús ubicada al poble de Sanaüja on s’hi proposa un servei dinàmic i innovador que ofereix l’accés al sistema públic de lectura amb la mateixa qualitat que a les biblioteques comarcals i amb l’objectiu d’apropar l’accés a la cultura sense haver de desplaçar-se als pobles veïns.

SITUACIÓ

És per aquest motiu, que el projecte s’encara a la construcció i disseny d’un espai exterior de lectura ubicat al costat de l’estacionament del bibliobús per així poder gaudir de la lectura a l’aire lliure. Així doncs, s’ha projectat aquest espai utilitzant la conceptualització del terme Marxa a gran escala, projectat amb una tipografia

ortogonal i freda que només es pot llegir en alçat frontal. D’aquesta manera, si el lector s’ubica en un punt diferent a aquesta vista, el terme bidimensional de marxa passa a ser una perspectiva caòtica i totalment illegible, formada per volums perpendiculars en diferents direccions que responen a la zona d’assentar-se per a gaudir de la lectura.

EMPLAÇAMENT

ZONA BIBLIOBUS Indret destinat a l’estacionament del vehicle transportista de cultura de dimensions 6,20 x 11,50 m.

CAIXA D’INSTAL·LACIONS Instal·lació elèctrica amb una línia de 7 KW de potència i una presa de corrent monofàsica de 220V/32A i connexions de telecomunicacions per al bibliobus.

Passeig de ronda

Escola

Zona poliesportiva

SANAÜJA CONSTRUCCIÓ

És un poble de la comarca de la Segarra sense biblioteca municipal on els seus habitants s’han de desplaçar cap a pobles més grans que disposen d’aquest servei, com és Cervera o Guissona.

Estructura: perfils d'acer galvanitzat de 4x8 mm soldats entre sí. Revestiment: fusta d'alta densitat per a exteriors col·locada sobre guies metàl·liques perpendiculars separades 30 cm.

Així doncs, s’ha instaurat la parada d’aquest servei en una petita plaça ubicada al costat de la zona poliesportiva i davant de l’escola del poble, amb fàcil accés per l’autobús i els vianants essent un lloc cèntric i concurrit.

462 habitants 33 km²

ZONA DE LECTURA Està dedicada a concentrar-se i relaxar-se mentre es gaudeix de la lectura que ofereix el bibliobús quan para a Sanaüja. La totalitat de les lletres compleixen aquesta finalitat.

El concepte MARXA és el principal protagonista de la proposta, el qual li ofereix un triple sentit:

Marxa 2: els llibres estan en constant dinàmica al ser transportats a través de l’autobús, per tant estant en marxa constantment.

Marxa 1: Sanaüja forma part de la comarca de la Segarra, lloc on es realitza la popular caminada “Marxa dels Castells" per la gran quantitat edificatòria que n’hi ha en el territori realitzant una parada en cadascun d’ells.

Marxa 3: els llibres posseeixen una marxa inesgotable degut al gran ús que se li atorga a la parada de bibliobús en una població on es fa arribar la cultura d’una forma dinàmica.

Alçat posterior

Dilluns 16 d’Abril Dijous 17 de Maig Dimecres 13 de Juny

Planta

De 17:00 h a 20:00 h

ZONA DE LECTURA

SENYALÈTICA Cartell informatiu on s’idiquen les dates i els horaris del bibliobús. A més, també anuncia que es tracta d’una zona de lectura al aire lliure, ubicada al costat de la parada del bibliobús. D’altra banda, la zona inferior del cartell s’utilitzarà amb una finalitat informativa d’esdeveniments.

Alçat principal

Perfil dret

Perfil esquerre

Projecte de Laura Rosell Novell (Disseny d’interiors) i Carlos Selle Montesinos (Disseny gràfic) Professors: Eva Mª Gómez Freixinet i Francesc Subirà Català

ESDAP

Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

Habitacola2018 la marxa dels llibres  

Aquest projecte neix de la necessitat d’apropar fàcilment la lectura d’oci i la cultura al municipi de Sanaüja, un petit poble de la comarca...

Habitacola2018 la marxa dels llibres  

Aquest projecte neix de la necessitat d’apropar fàcilment la lectura d’oci i la cultura al municipi de Sanaüja, un petit poble de la comarca...

Advertisement