Page 1

D<:~ption

lrr\mdvc-bon----,His'lc"f of scientist , S;;)rth drd Universe E.qrib as

&"jstern ., 4- S\)herc~

Q

EArih e'JOiu\ion

Geespnere __, .m\id earth __ MioeraL I'

I'd

_Bock. C1D_d _Red. C>fcli:-

!j·j

.,I l

s:oit :hjpe. . , ,sci I tiori zon.

SQ i\ q

l

i

eonhnm-kll driH

I

I~---

~~lf\Jec.k:;

H'ld rosphere

Clirfld\e lone

Coorei i mk ?1

~~cek i ·-

--~

• d-Dicc

110 10 •

Lh:;~f\l({nL _1o io __-__tlu-i.~'llrolf\1 m\J1. . Earthass'js\em __::_c_\amti~u.J\1 o~tnu

1l-s~.1~t:f:\8n~tan __s___-;o___ ___ , B~ph:~

v ·-

5 ---

--~0 ~

minern\

1)()

1()

rod< .

.'\()

- _"'Jo-

Soi\

lo

_"llQ ..

v

v

- CPffii ren\a \

5

V\.Qtu- ~c\c

2Q

j}t) v

'\){).

IS

'llo

_____

_..A\-rro>prrxv I eo. \e.rdqr/sa:®f\_lo_ io ___ --t------


.

/~~;}~·;::·_'~- ~- _.- ·. ·~:_ . ·

-

~

.

,~

.<_ >2~~~I~l~~~i%~:: _ _''~~~~

_. -_- -.

...

" -··<·

-~

~.:;;}~··:i.~:£.i:.·G;.,;~~

Pal\arronl\ 1\ NNt lf.~V fl"·ll ~n1

321-322- ~"nS 9.0()-li.OO

--- i.- _F.:s~_c: ra'i- -~ J:'9J moi.Lc:gr~==---==---=----==---=-=:-:c.-:--:-:-· ... :: •:===::-.'-c.:=-~- . 1

!

-~~-- -~-"'- ~

EARn-\ AND UNlVERSE

--

----------..::t.------~----·-- ---- - ----~--------·---~--~------------~~----~------ -~-- ---1 ' '

____ J-J;ruLJJfL~LL_________sn.:t

____go_pts__~.A______ _

i

____ ------+.i:nm__"\-L ____________..w=...D1.'--___

-------~fiB

2() pts =

---------~

c..

l

j ~rt _ _ --------------------~-------------------- -----t~

i ' -i-flithl.QL __s '

t\"\.L__________________________ - ------- ------------ ________ ----------tB

)

____ -·- ii.topic_ fQ r .e&ch... ptGO~m-~rui rmp421ng ..i1tm :Sill.141fllii:lllb a1lkc~------ ·

... j'Il2pk... --- . -'i

'

LL Elnino, _let Ot:-fP... ___ _ i

'

1JGI.1Xn..HO\b"t. dfed ___ . _

i

~i-0. -z.o_\'le_det?lcl.r.s ______

_

I

.... --- - - - - - - - - - - -- - . ---

--------11~

__ 2o_ itL . _____ _1__

Thc..scli..d-tntL'rL._________________

'-ht._OC.D:!fl.\:_._ - ?...(.l ... ·---·- .<c_

--- - - - - - - - - ---------·-------- ------------ --------- ------------------- .

~c o\IJJQi>_~tm;_ _ _ _

--------------t.'!l!!

_______ __s_~cll.~s_s--p--IT..rn.___________________ -

_____ ___\?_.

~u-o.c..-J:md_stl!SJJlS______________

------·---till

-------------------------------

-.

~.';""'.:~.;·c;.,·;~.;::f"·~'-~'·~P":~t...~~~~:<"-;~-·-o-=··..-. .,...._-~;:o~~-:>:...,.-,;".~~~~.~-·"'0

--

-

--

.


,·· .... ,

- -- ...... -~-- -- --··~--.........-~~;.-....;.;~~-'-· ~c:::.·;;>.r_..

r -!-L'-<LL.l.UI.---U.-:>-Q-~s\etn

l

!

a

Ash-onom~

t~:lllJb~U,.JnJ3::)L~fL

i)

Sciid E.Qrth

chu:J'i.n~nJ~lJU'1lO:Hl~1JC-1i~n

, in'tJCU·ilO;J 1an

liiu,6)u

s

~ The. OCCQfiS

1 1t~) v

')..l\.flsh.In~ ~ .i'll'i]n..l:, 'l)U , \hUYO , \)'}; ~t.;hi.1J _ I

m !he

arrror;phere,

1JHHm'H C~1-1. ., LJ.l~, AfiUCU: L)]1J1

_ Eurih is the_ Qnc_of t'Jitjbt ptqoe.t.s ortd....nume_li>U:LsrnqUer_b:dics..thJJ orbit

10C Sun

Tht Sun Is part of \he tvf,lk'f V\lci''/-

L, ~Juti·:JuLA{t;)~~ n~u<i'Ju goJ::Jx{'L:tHtlf1Sl v-J ltlfiSY'rl --t> -~\l1')1.N Cj'liQX~

--1>

:5·UU~1tl-

:i I

!i '~ ~~ _,

j:'

II I

1 l~o!l

-!>

~-"

leif)

1mu

, 2'1

s Jil l 'i'J'i;~\..l'Y\~\~1-.l~'N

----1> "'i'i:<{!JYl~\IJ1'J.Jf)!-J

J

1l'J"LS\lJ~A-u t.-0iloli1l~1f\~ lJutlnW~)lFJ1ei nL 11m~LS-u-f\nnv_5Y'J:0_1.lli~uu t1tN f\1.n-vniu'J ~~t "Lhlul~'tum"~~u l1N

{1lil'i~)~on~1-.lffi1 I

1-r1m: ~~Un'i~IIN 11 'bitU~tl'UllU~.j

lCl\\\~1-l

fl.O.

\lo\\~c)\UI'l'l.

Jvpiter--

Her-vllrl Mron

* eo r\h f{.rrm ~

----~--~~..,.,.,.,~~~~

-----------

----


-

-

-

---~--r·~--·~-----~-~----~--~--~~----··-

•--

--

.

-------·

·-

------

-- -·· ---- ·-----•-

)

l

~ CwuVil1>'(~)1 ? _ ~: ..J~.tl__illW:).Q__tf31) ± fD?lf\'ili.liletl11n~~---~ _---_J

-----+-'-'f-'-'•LJ.Ll ..U! -

_

..

---------~Io._ha_!lQ.~ ~~-~~0~~--~]J}~l·-t-i ±..fUU),..,.____~"''--"'""'L"'Y~--'-Lc'J.f l

I

.<

-jfto.Jn}\f\:'1'}1cuku-u.~i ___ ~------------~----------------

___________ ~ ___

t-§:Cl!i.\So::c-: • _1ifoo-c:nhnllti!.L_ir:h.\llh11.1ltl-li'CU:riq_!Act _11-\ -um-:;~D~ ilL~D:l LM""'-"''-"---1

. _____ J

[j)_}

i1mL1t&lif! L'ill.rn.tp.ulltnllilini~-~------- _____ _

_ ___ tlc:.l'IJiQO~ -. 0JiJ::U:~D-!Jlbln:wton

1m U.{U.o'lJ&1ltu..KcpkL..f...:._~_l __.fJuonJn __rro::\e.rrL '

.

R2.

.

I

!Science.. _

i

----1----------------------

----------~

·t-----------+---------------------1--- -----------

---------------- - - - - - - - - 1

1--------t--------- ------t------------t------------~-------------------------~-----~--~---------1-~

t---~---1-------------------

t--------------f------------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------


'E!:trfu _qs Q S.'jstem

1

i

I lG-e.o sphen .. _

i I

,. I

I

;

;

~'\-\ 61'\..l

e'hwth fi~..t

. rH'!clmsphtre. _ ~u ~n~tn . \tW"\

qmV.u

-v

___ A~~hw:..- _-~-t1J1U1 rntt _-Sus.

-, -·L'1-·m .. B" _JQ__<;p_h C!k. _ __ a;).~"{)

.i&m:tiv.~:.uu ___ _ _______________ ~-- ____ _

, . ------- --~

!: ~ ~-

-

.

. '&\l__.et:'l~ll::~~_:m_gJ ~--to_-=e,~fui~ ~\se '_~ . ~---- ___ ~--------------~--- __ ..

.,··t

•:

*

---- --"'"·~~~~+~=-

_..t.bcii>i~:£~uL,Jm~-.3\l'lilnul.-u __

_ .\ biosr ben: _ -~ _ Ge9s.fherc . 1 I

.

lt

_.; _Atrro.spkte· - -~ ·- - -- - - -- · -

~

---- -

ll

H:-Jqro:;plierv - · · -··· ----~-- - · -· -

\Geosphe-rc \ ·

~~f\ lO~:;nl\tj'UWJlfl'i'JJJGU_ hla~exia\s tJU~'tJ. tm:"iJ1JrlUfl;n_nt-s:J~1f\_6l \

\!tli

J

· f'n1~~t-LtDb1\~'UYl~J~1J

l~nJJ\Ifl , uiGl~ ~:L-1. ~'W. 6~cUmfl.

dxu.J-s. f\C1J1l(Nl~fl1-11~1n6amfl .

o.s1~id

9

co.mc1 . e.tc,.

.

·

. _ .. ...

f

_ 1.-Iti'WfrLt!:u(<iQ_ ~ ___ __________ --~ __ __ .. .. __

.. J:ore. .-->illullln.

--

-*<~: :/"'ifu:;;, -- -- ----- -- ----- -

l..rtt'E>~. =!n1't~l;m~hvl}j -,Ti~1~n~ · -----=-----· ~----- --~--- --~----- ~-----•Crust ____ _______ __ ·---* ~ .. l:h ..wshiflf\ 'IJ:U.:ll'lAB1:9)f),"tl __ ~ntl.eo~:l~ooow... .

· l1.qntJc

1_, Ll~f9nT~n

I

!-


- ---------

;!) 00 0

-~==-- -•:.;

" \V.

·- -r- ···-· --·- ·-- --------- -

-- -------- --- -- ---'-~~,.,.,... ,., ~~-- '- -·

I

- --(hl!nosphe~ --- ________ · __ _____ _.. ~- _

'

N

0 . ; _ . ,.,

________ __ ___ __ {_~. _-l ~ ~ ·

__ ____ ____ -------------•

. . ~hD~m ~ Oll.:'j~~o "UOD'Dlllilll'ilf'-1-l"ht;.1.11 J,"(ll_

'~~~ ~Br-9.\Jrl'j-_n-lh.L~c&._o~.;).n____ ~~16rn !.S .._.:_C\ - - . _ -l _ __ .

___ _ _ _______________ _

: - ~ -~ :J ·' ___ -------t.::t.'\l_ll1iillffifLilll1d.1001LllldllffiiDJ. 1 lmml ffilliWfL ,:.:)0J.tYI:'L~'illdlL'-L1"'-.u..'•.LL.C-'~-• I

-1-'~LLU-lfn.. _____.:Uo-:lr:l:ili~liU~'lcJ_____ _________ _____ _---- _______________. U d L - - - - - - - - - --

-· -

- - - - -- - ---- ·- -- -------------1~

ltNiooow __ _____ _ _ _____ , _· -- ------

- -- - - - I ll!

·--- -+----- ------ - - · - - - - - - - -- - - ------- -- ------ - . ·------ ----------~--1;1 -+- - - ----·--- - -- - - - - - -- - - - -- · - ---- ---- - - - - - --

- - - - - -- lc't

- ...... ... ·---- --- ----- - - - - - --------- 1

- - - - ------ .. ·-

- ------ - - -- - -- -·

- - - -- -


iI

i I

! ~

I !

**

5

....

1.1(}. •

Bio.sphc.r~l - -- --~,J~_i1~r)j_j t uu\~f) b"l3ru_~n'Ulf'll~Ll.l~~jemp_ Uf)1J1 . ..LrUJJJ'IJ~flmj1

I

lI

_n:w_mbriqJl

I

_Ttro~ ·_. Vast Qhc\ t:ni~I'Y\Q1ic . _. _ ___

.. __ _ PQ.\c.o_wi.c. _ .Em-.:.

I

___ .Lif:e.t:xpWes

. . _____ l1~zoic . .. Em ·_ . . .

.. .. _ ..

_ _________JU(__whricn ____ _____ _

Age. o£ Dif\osaurs.. __L~f\ - .

_

j · --·· -· ---- ----·--- ~ic__ ErQ __._ _ .. ---. A~.nf_ Momm.<Jh . .h~'tkuD:u 4-t{A. ··----·-·- _ ___

,. . + · . *~ 2..-.JtY~ __ __ ________ __ __illrD. -~);)_01Y't:\tl ~,~,~(· '

't

.. __ Lklnl.ofJh:,rt'Clod'JI\~toic

'

_ -· __ ··--·---· ... __ ______ _________ _

.

___ _. ______________ ____ _________ .

___E~~~'&irj~~~;'~~seNee\ - )\J~~;)1unJ~u1.t~u1~; \t~1~.i·vnt~1-J _

[

.. . ~ \_g\'IJ _of

\-htrrnod'f 1')--:l\"flic

lhe-. c.nlmP.i of

i'

Q

~u.l S'/~ Q\V\0'{~

incre-osts

_:.cl"ill-l~:t"IL.A . n!:.b\Jioc o£.t.J'l~mss\oi)J'\ICN1-Llu~3n, \

- ·-l.ro:d\Jl.il.ni ±..f\):Jtll"dflc.)_ -~D~L~o :XXV. ~I'UJ "~nflcJu . '

lJ~Lrh~L(J::l-'}J:l~) _ ____ _

1.II~lN~

. ..... -- - ·---

. ~'}Jurit~~-\J~-~~~uf\U -~1_koaum"t3t~Fhl'iufn:i:-

'- ·- - -· ---t.M- ~--Mllli.1~~~til\.l i

.

h'\JUihJ: '

~;)~~ s1~i~, iron

__l-1~r~ - '\)CJ)l),S _@rth _.J';'\cirs._ .. ·--- - ~j~n\i!cDJ@'fL:I.<. _ ____ ____ b if{'tt )~,., fi!..YJ'o.IJ' ., '.r , .rt. .; ··- - :§n~!fY'iY,'\l~'\.luon . ~"rJC)i~ __(i'(l11mS Umn~.A. Nep:tune-__ ~~~:~1 "~~~~~·~:_~ _ . '.:1-bW,W.ru lf'N1Jn-"l.S) .,. . v ;

. , 1'VIo;p:~nl1i'l~flJJC)~m~ ~o~ ltOu\arw)m cn.s~) 't~oB() mJa~t cz.s")


.... --- · --- . • -.-- - ----- ---- --_------- -- - - - - - -_-_-- - - -- - -- :--:-.:-

·:-::-_--:--: · :--·--= - --:--:- --~--=- - -:-:-----=:- : ---- -

hJ __ _

n')J~~f\. ) _ __ -

-----· . " f - - - - - - + U - L l . l . J 4 1 ' L L L l.Udo..JU.l4.1Ci.LliJ:1LL_ _ _________ _ __.___

m'\1ifl11 ~ 91.lfflS) -·- ..

_ _ _ __ ___ _

--

-----1

I

.J::ru.taau'll.O.l1\chu.llooilicll..£fl1Llnl -_ __

1 - - - -- - - - 1 :: __

J

~

-· - ------ -- ---- r--- - -- - - +-:__ _____ros._ru) l1"1 :..~:ate__

-·----- - - - --- - -· --·--- --~;\!

(i;_rna&rm___- - - -·- ·- . - -<'

\


'l-·

ii

I'

I rn'il~ou~ "UC.::J nw),\ ~IJ~cril~n 1

!

I

1ii~'""'' .,,-,\,l

m'l ~,t.J~v\mJ'\lt>-11.\~A~ultl~crlt:~o

tilhJSjlherc .

u)f\"1f\f1\f\~i!J

fll5ntti"5l:Win.tnu. ~nfl'l1!1~1U~tVI~ L\\.1. tbnfW"b'~· ~"'-~

I

II

I·i. I

IfOH~DlJ'i'lBIQift

.

~hn~ n~w~

~

- '

I -~·l!A_'il·.'v\ll'i'e&'ll'U1f'l11-it~ _bLJ\l,MJ.l.(}'JJllfuL .

___ _ ·r-tu gQs

.

-

:t4<

_ __ _____ ___

C\Of\1l1J,_QJ:t~m~)

•:

: l

bios~-~ I.LUwJu

4qf\

. prt,mrnbr\Qil _

qf\·lunulUJJll\, ~·~.1JO.:nJ):i~c;rnl\C10

-M'/Q = Mi\llon

il~fi~J

n.nl'l\li to~h-~.u1~V\~\lt)ow

'jedtS ~-

.

1

Pokozoic,

ci'J.Jli, • cell

t r)flfl}j~ tJHfliiVIOu

1

c

ol.lll!l

lf,tlf'n))Hlkruo.:)

t.la.iu~n.~c1 ?H tfru.~mLtJ) '

.<.In\JtrHbrpte <ywp) ~

~mY:\: 1Ci 1u~m~~ o(1-uif\~

"- l-'1 e,.:,o wlc Eru i

. .;.

fltYHC\ou~!:l

__._ag<::- of dinosaur: _

Jrt119.mc: "'tfllv.tC:hh:iulfi _pterosnurs __ ___ =- _ Jum~~~:

-=

.J.ci.uJii1~5tnl ..il1lil\~---~ug~nf re,pt\ltJ' __. _Bm:hio_~qurus_____

-~.\Qc.e-ws

: ..1 =h:X

__ _ _

_~.~mlt)flfnmu~u\~n n~vf1 ~\-u \6h~~w0~t- __ 1

"

* _Ce.no·z.oic.. _Ero uf\IJOO tJ\CUY\\IQ\s

"'

"61-J~\l.})-..\(lf; l&\~illffitL

; - Text\o.r'j pcr:iocL _L\WrllljU~'lJ~IJ'8

- G.uuterraf'/ ~ocl i

i

l.

_ \,JtJl~UJff'nJ rfPmr('O-\-h.

----- - - t - - -


-

-~~-~-!~:.·<>--.

----

-

.

-~

. - ~- : .:<--~~~;'~t-,::~-"-

---

.

-

~.--:. -.~..:~~~

~

-

r

t

- B DlJ'blYfk

.

-o~l-------•'~

- --- - ---

~-:fr9..d:utt _____________- _,._d'--''l--'-' 10-""e.J"->LO---------------•~

-

-=----1'\.- H~ - - _____________-__,!1'-'--'-llun...._ 1 _ _ ___'-_---. · - - - - - - - - -

-

------ ----


,,, j:

1~5Ll-n-,Z~~~) 1c'r'Js\o.\ 1 _

!

i -

~~~~t1n~"P."W1L'tlD:lt>l~ ~1>u . 1rmJu5t: ii'lJ1.()~ \f):-JC-.JJn\1\in·u:vi~inu

l~\ II() lUUttc,lu)

. __ ____ ____ ___ _

Cleo~ - --

?

J

{_

~'1'

')

I

__ __ b~lA-xmJn~tl~"t1UnUtltl()1S\ rub . llJ1..H~W 1 'IA~o .\.l.L: __ _t'li:Um~_micp __ .. __ -l-- ---- - - -

'

• £mc.ture-.. ____ __ ____ __ .

_ _ ____ . _

___ _ ~IXIDl'\ht~ooru;_bmn.___\:6u1S)j'b]~~LnnL.JuJJut~L 1: .. -

-___

l~:ui~1ar11- _____ ______ -~-------

Qou~tz... LL!11fUlJ1"i1JU'l1Ql.ll:tht_ _c.c«:hoidg\ . .dDJlC\.l.f\.fU.-1-1 ..mt1 ___

m.,,"ll1)

.. . Hard.rm ..

_____ ________ __ __ _

I

j -- _b.1ai1ii Ll~ll~wm:n\u~)1 dou '

l

:\0 C.L'W"6~) ~- .llnOO) _

- -- ____ . _. _ __ .

-

___ _ __ ___ _ _

~OJ\JlJ~lll nJuCJ~~1n-v:!ufi;'I.!AJ~~

__ _ _

;/

(_(\,..:)

_ ____ __ __ _

~IMc.gm\lttj __

' • ? ' ' .1) \ 'U.'\L'\lC1~]~ . 1'1~'\TI\I'\J1JJ1-Jlm1l~UI

' 7 .;. ~;{01 "lHP~f[) f)Q

nm

B

- -~ •. C!l.k;ur ----- ...... -· ·----

-- _ -,-~~~hlr)xhJuLt:~~m.lh_~_6'\.n_hJ."fNqn~1:vtl11)l..l'i.1'in1\fi~OO~tnJ ... -n lllf\'\11\ffi~\)~)

.•..Sl::r.uk - ....... ' ---- --- ..-- -- --- ... --- " ---- - --- . . -------- --- .. -

___ . ___L"it!YJ~Jl{) _~_cllm.fl"llJm rt.ls:), ~!~t'lAilatinu . bln.~ ~.ID.f\~1namJ~n).JoU_ . ~

______ . lillml}l·u:u._~~it___d_'\..Loctnatik._ilu~.r.i~ (f'l.}ht?'O)

- . . ~- _Luslf,r_______ __ ________

____ ---- ------- - - --------. - -- ----------- --- - --- -------- ·- ·t-- - -

. ____ fl . ~)l-l15n'\~m'i_ftno:uu~

-- ------ --------- - -------·-

..{

- ·~-- --- ·· ·····-

1)~ o \u1 n'Umfl._ .\"

I

'

- . f) __~:U'U \ \').J ~~CI(L .

___ __________ _ .. _

1,\W~:JJ

- nJ~ w1..)\~ Ct~o:l tt&:ll

... ..

- -- - -- -- --·- - ------------ ----- 1 - - - · - --


. · · --- -- · · - ·-

-- - -

-_~ :::. -=--=-· ::-- .:-:-:-:-=-::-- -_

- - - - - - - - - -- - - - -- -- ----

::;a --- - -

.

-- - -- --. - -

f -- --

,A-i.l.tn;f\011 - ---- -- - - ---- - ------ - -- - -- - -

--

-

__j

C!D'Llflonn\.\nu: ------ --- -- - - ---

[Lit\,itico\ ion1 " -·----- ______ __ -- - - - -")-aJ..lrnou - -- -

- -- --- -----

· --- ---- -- ~

-------

l--------- -----~-~~ri~q~) . 1--------~~~&nd~-t-U~fl~~~O~~~~~--------------------- -------~ c ~k.fltl) t:ltl 'S n.~-n~ 1 -- ---- -----~~~~~~------·-··---- --------------------------·i -------- ---+-l-____..__ul!~l1J:JWitiDEL --~'U_[\JJ£L_~-----------------------


;

l

1. l"ff-)IAlJ

1~ I I

-~~ntiu ·

.

~-- m.:~f\

1-

. _ -- !!.....

. -c:L

.brCCC.idS

-

_Ji')l.U _ --~ ---VI"\J>f\<i1U __ ___ _

~a ~f'l~'\.A .. _~____v\\..d~

. .. - ... - . . . ····-- ____ ~--- ----· - -

-

-

~

'

· ·· - ---- -- 1\:UilD§IlJ1A____ l_l)_()'i'lflU1flfilTIL ____ ... .... ___ ___ _ - · ________

. I 1l :-.t -- - -- ---- ------· _ 4

-- -

l -{-- ..

linl.l1lJJ.I{l.U.1l. _~r:nm.:- G3.tntrL\.lhJ...2..lj :il,--;J)

.- -K-

J

'

~eccias ____ noO:\l"'lQ.111S1.non L1~~01L

fli'~

..- -- VlUYl'i1tJ

. - -C~ffif\Y\~1'd}J1J1JJfl1flU

Mud./1.-hJ.{L.-\ - 1~11\lU'Itl .

xl)G

rr.m. o"'m·:tl-li:=:IV.

-

.. -ffii.--

_ E~(t)Ckcv\v.f)v,mu)

;

·t-

l11!\\ !r'IN11:1L

nmu\~V.oumfl\~u I

\.~811)1

-t'Y)')IU

i

i

: ~ --

,.

-- . - - - · . --- -- .

,.

---- -- -

- ri~J\0~ . .

=--1~llfiJl.l~~1-l~~.r1.ui_ l~

1------ --- ... -- --- -

I; -

~---- - _. '

--~ -~~ _,x,.L

""'t

_______ ___ ___ ___ ::___(lJA1Yi:JlJ __ f.l1Amtt.~~\l

'.--- - - -·- - -

I

-'

J1

Yli>tl ... - .· ·

.. • "

_:ti1 Lo.1mfim-ulfU1 ----- ------·----- _.

·-- -- - --- .

~--~un~OTiu6L _

1!.

... 1-----

~})tY\10~

-

.....___

J

§.oil_.f;gn·ID3 -"~<Jos.

I

. - -·- -

-------·---- - --

~~ '1'1·-' _____________________ o_.H.Qnwn ______mY~1.il .f\o _~~ l bl.!lntl n l()fl__ ___ _ _ __ ____ ___ _

i

-

:

1:\1J~A61!1/ 1 ~-J

. -:: .t5tYi1frl~\"ll)-rD lrlLl1nlrn'\nlu

.. - - -- -- -- -· · · 1-----

-- -

- . - --

--'i,o~·rto-u\~ tn£\~u'\6\A

Yh'hi1nf\ rn)' : ~},J~i-u -H:th'l1~tnu\rH1

1-----

--


- - --·- - - - --+-=------<P-1--L

-·--·- - -·-

- -- - - - - - - - J

- ---t-=--lLllitl0Ucl1ili n'l\ ,\o_~.ILl------

·· ··- ---

~ - --·----11~

- ---t----""LI<Ll"'-"l.till_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ I

-+~~:h&~L_j~~D5~:~U~ct~~~\~e~~----, ---t=-~-~·~\.a:L(llicl_ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________ ___ ____________ __ _

__g{.5]._ ___: i.h.l.fuL ______.___ _____________________

·------------···-·-· ·-----

-·- -------r--'=·~'-l'--~l'h_trillll..8nkuctim....ilal.D1JJJ.~RU~--'-' ------- --··--· -----------·-·

r> ~~r:ilf'lfW'-11-ho.J

~ d1~

th-\

~.ll: ~mthj-

--- ----- -+----+D-tllil!±-~.ptel~·!.tll.\cU.O!L1lt:l~LlliJI..blt..liL!lUn.Jb.___ ___ _ _ _ _ _

9--~mer

· ...

____________ iofilt-I9±nn___"_~ t----- ---+truns.pirnLio

___J,I

_ilJ~--"'~......1\u..l...... fl.. __nULil.L. O<u,._______________ ______

Aifbtll\~fDo:{ L~1l&,l1-J _i'\l&-t _ __ f f i l L --

- - - - - - - -- -----1

~


-

.- -'~!' '"<.

. '=*"'·' . .. -.,__• . P,•.)

J?*t_£_ -_$.\ ..·....

r ii

I' II I

'i

---- ·---- -- .--··-- -.-~ ·:·.~:= -' ~: =tl~t-- ·: Tj.J "v\1.;1 ~ n ~

,.

!_ p\qtt tc.ch\onic

i

!i .

1

~

'nlJ_____ _j

1--·

- . deep z.onc. lL'\J)m)J te.x-np

*

~u~l ~" i\A -~1-011--iw\1

6mJ l!~Awu~-u8~t'1~ "J

~; -

J

~

_,

~[\.1,'\,{~"}.J ~(}

tGrf\0

r

.

.

Lfl}j}.f\11_ """Ul 4So_m. T' 2o -2G C. .

-1,ci-1m·ni "

~DICJlo'U ilmn.hJ. 1Ckllp ~m 1h (t~cnnuclinicJ

I'

I

. __ _____ __dttp ___wnc

l8JO m . :;J1!lc::\n&ul \.:;: _1-'_ c _ j{~u. Sor:u6Jucmiflft'Jl1J~J1 .

. . ____ _____ -~\1\llil,!Y'IL _ .... _ ___ .. .

-----·- ------ --------

I.

. ___ ___

...

.. . . .. - . -. ··- - - - .. ----.----- - J.>

{

b~ti:llli}lflc~f))J _..,L.£1.'llG~6lJ1ll' lfi'hl:JJ)Q___ _ ____ _____ __ ----- ---------- - - - -- 1---- - -

---- _______ _ __

~'UI.\1D ... bBlll.LIC\... L'W'i1·Jt~·hl Et.WU~J1U-.ill_Ll.1J\J}thr:m.'""_____ ___ .. _____ _ ____

' .... ________._ .-b-utio\1 . _.~fnSlhJ. .

~ t

' F1.Lfi1-!S'Jf\th , -.c_b~;d.odinic) .

. - - - - --------- - · · .. · ----- ----·· 1----- -

surface.

__ ____ _____ ~-DHt 111 .. (~----

- -· . . . ···- ·· -····· -

- - - ·- ·······-·· ·· -

m-tlti~l thH_ J<cJ'U Lh~-ruGi,\~ )CJf1.1\t\.ll~ 1

--

Coriolis

tl"t..._.

- - - ------- . 1---------- -

I

tolni7m, -~

Lr)~ru lJJOlc1f\"U11V. n·i\-J'n~f\f\'IJ.l~U'\_ ·,

·-···

l'"lill~'--- ---- - -

· ---- --- --- - · · · · · · ·

- ~------ -- -

~------ -


.

. •

. ... - .

___........,....

,-·.-;

,. >l':!S.

•,~• .. , . 111!1 . _,11!1_ , !11'!1 __.1111"',...,,...-. ....... ··- -. ~ ... :-

·. --::· . . :·:~ -::. fi:l@~-~=-. ~~--

. I

1flm111).

.

.

--- ··· -·-' -····- -· ·

------ ·--- - ----··------------- -.----·- -----;------ ----;-·--

·---·----

-~------- -- -··----- - - - · ·· --

' ________ j__iu._ cke,.p_.___ f~_;)lllic:u.-im.£LJJ.~m~,i.l<!-. !.l .!. l-LUJJ..!...I,j'-".l.J.<._._J>U.J.....UI'-""-l-1.-LlA'-lll\MfU'D .{ c -

'

_

l

. --- -~_!.Ildill,(llJ_f.,_\\.llllillti1JJ[)__j__f.Llll.lUlUul.illlrill.lh...:_._-L~l.truiUill.. _____ ______

.

. I.. OQXUfih11lJ~'\ \ i

.\

--··-------r------ ·--------- -·- - - - - - -- - -

' {i.ukL _ __-------·· -------~ 1

-

'lu 1

- ... ____ _ i

j'u_.j·,ihJ1Jltl'lj1 Ci.L1 A

SJ m~b l1Hh-Lv1D

Mron t

S!lltl

·------······-- ____;__9~-----+Q. -~Q--t-----------------i e.or*. Meon

---~-----

. ~___. ·--- - i Nr...Q.\LJ.Lcic. . ___

I

, ! 1'\).~ _

. (

.

.

.

6'\).1r)1'¥'&:11L.l.l1'JJJ.l..SO._lj)_U q B),

. _ ___ _____ _ llULt.e.-u_

I

i

01-1001\l

I · · ---- ~-

- - - -· -:···--··

- - --·-- ---------- - - - -- -- - - ---'----·--

-- ---- ---- --~- _: __~Q:-- - --- ~------+-----------------Eodh i

'

I

.

- -- .. -----·-j-··'--==~~~------

···· · ·- -+----------------·----------~

- -;

--- ------- -fh-euAttoos_~b.c-tc__J- - --- -- - - - - ---- - - - -- - - - --------··-- ·· ------

-

'

•{

(

r.-\

Ull\ill_<tj:u..rmJ~

--- --·------

----lll

·- ··-- -- ~-------f...L...-.L-tm.ll.l~phl£_e,__~lau__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______

~

-

- - - - - - - - - - - - - ----liJ!

·- -- - - · } - - --

.........___~-------------111

l f. ~

'J

1

--·- - - ---

4

··· t - - -

l~1~_2_1.~. 1. . /-'O~z.~-'1-'z. .-LI.J.U)...4----------- -- --

-- -- ----- - - - -· t - - - - -- -+-UllV.JinEild(L __

-~J..J.)U).Qlrf.\tillnlllii(L..mm13d:ru\\!ni

1

hmnmsn16~5ll'm1

. \Ja.Juq_~.G.uJm~.fQ\l£t)_~fll~ ~LdoJU\A

t,A.n1c.h~

NUYIO

ll)c..i+--

l

-a1 ~

i ~


.. ·· · ···- - -· - · · -- · - - . .._,..,. _ ....... . ...,.,!").,.,,')C!..,.~ ....,""""'""' · '8'l<>AP!!I __..~ «<~...,

'

I' i:

i I i

j .··

• .stroto5;Qb_\£~ .

._nc 6)0. u\J _ femp_ ~tku 1 a.i Ozone. &JflA'l\ll'SOU ~1Jf\ . ~m ·.:.~o·c· ~

!

. fl.~c:u·:nf\N"lL"1nJJ'\-Jm

~~~ti'l~m-ns-u.S

!

I

~ ~~'1J~

.

~ DwnG R {ou-i:l"•nlfll.[)n

1-··

I.

~

.J

.11J.~ .5o . .Js..m. ___• -ilrlllhnth\.ni\l _.l).l•d;)) ,~~tlu\l'tf\6)_

mn' _ ___ ·----- · __

_ stm1opa.u)e.. _ ~ . temp.

"' • -\r ~ l · • .. iunfUii1.ffiiTll.ldJ nUf1~~- t.1 )~~-n~.oo~\l me.sosp~ u.eo

1.. · -

__ . ______ l.l"l)U\mfli.ul'Ullillo__m\ilill:tm_sarihui'llo~tn~n~ - . l~u....€f~n __ ,,I t-~ . . _ __ 1

.

ii!

;-~:-

• 1\>,!:r!!QSp~:fy_-- --- ------ -... ------- -- ---- - · • ) ... 1 i '1 --1 - . " 'n1Win~f\IIQU1.J.o X ..,U\J _ HLU 8.xn-l~lf\{YK\6ln t'IC) 1'\J:U~f)

··..-.-

J

'1 t-11-l . -{ UWO'

•' t"~···fl ."1 . hml ).14J'\C\ flJ:\1-l~ _tll;\:\'1.1liN ..:...'\OOO__°c .. . •

,...

-J

1

;

Weathe-r ard ct,cY£ile 01fQfl l.ld. ; .,rp1 CJJQlfl' . 1.

Air

aru"'n,Jc•mf!'

\erclp.

\

.(

~.-;mJi'\..t

'2.

.

{

'

ri:lf'L~UlDI'\eJ1l\~ilt:. -) ~ ...fL~'l.Uv)l cnf()A l\vi.:~

3. ci~Y\l01~lJ~

i·.. .:·

. ..

r----... --· -- .

'..

u1vtu ~1,L ~n.ruiJ ___ .. ...... ____ ___ ___ ___ u

4

s . _8..6'\'tl \.1~ ltnmfL___ _ G. ..

ruh /.:i\ff..mJ&'l.L _

: ~-·· ...

-

... -

~.a'\l~U:Ul;)_t'\NL!~J~~n·wJf't€)5o.um1bt~n '

.

______ __ ___ ________ _.. __.___ .

-· . ..

- --- -

---- ·-- --- - -- ·------ -- - ------- - . .

::- l~~rn~ Gi"ouru-....d:IS_J_1J..}J. ~1.e-hL _f_m).t::\e.n'1p_ :1.

· ~ r i tmp1mL _ . ___ ______ :}_ oi..l.niU

L

sub\ropicct\ .. . ___ i!M~ -J.i), _!.i.""'~Qm:olli!a:~IJUI-J q')Y."l,{o)~\\ ~~'JJ.r\{\.

.I

v

ti,t'\\.9'lO'UO'tl ______

Wl..l;}Yf\,_.n·k:>·-~ ~"UV<'l €"'\)

_.,

V

I

J\1

I

C

.._ "('

:1. ie.tnpttQk _ . ___ __q~~fYU(IlJ8'b\t"M\.'H!illlh.Jt)tJ"\JMUl6'-.ib\. .

r

i .

!

i

t

. 4 . fu\cn·

.. __ __ __::W-l.l? t'l~tlb)11_liemp ~

..

.

..

-· .. .. -

_,______


..

- --- - ·

---- -

-~ -

-~

--- -----·--· · . -- - . .. - - -·· - · --

~-=-"~¥'""-'--"-'mrnJl.kmp rh nl.~u...~u- LnhtDu_s__~oo~---- _________ ... ----~~~~~-~P~-----------

r eh4t1n~llt)6l

r

')J>1;j

- -+-L-S_w__ _m__~-.kJ_\..l.._'IA)J~~~-F-fteu.:r...,.i~Pt'-'-'ital""-Lliuo.._.n_ _ _ _ __ L dllj winltr ---+- ~~~

L

.

..-

-.. __ .. - ----t-'-'----Q)Dl_f11..J.\t~ -~illli2_t:-b.ltl0~---___._ n~·lu.JAu.Y\.uS._,_,-n.._l_ _ __

- -14lhmtiJllltA1.nUJJ£L ~

. ____ n_ __ .J11llli"U1 )JJ"U'I.:Un[L _______ _

..tu

fx.

. .. ___- --}E.._:--tl:J.Lau_;_-~J.U..~f1- __________

temp_

'l

v Jc.lnn _{\v ..

__ __

--~=~-=l~:u~ _:u:JA~~-so~:-m.n____ J~'l~c~--~--.r~.:{;A•: ;,~,. ;c:;- ~-~-%{-~-: . ,

2._;'L--...... ..

__ . _________ .A;m__:.__.Sou_ 1J ldl-..1_ _

.2.0;_- YJ·c-- .. ' . [_ 1h}inn~•m0MH>-i:l • •

_ _.... . ____ .A"i'L.......:...---=---:n.J.V1Clb cll:UllL... -'2'-'-0u..C~ · -__,W""'u.C~-_ I

J.

... .,.;.

LQ l'lill lrt:l -t ~...CO.------- ______ ---. ---· ... - . . - _..._J,,<l....,k=Cl-'-"Ch'.-'-,' .......,_ , _,1'-'-'r,~t..,.,:t~-_

-1

-~~~~--n~;ldrdlU-~llli~j~1~~~~~lu1-=-~·-.-~---------­ BWh

W-1~1\U ~-,,1100"\1 1~\.1. fjlU IJAE

-~~--~~-~~~~----------------------------m . BWK.

(i£)______ - ··- .

... ~

v

--------- --- ··1------+-Ph> -.- - ~--~~~m~r- esh. -----r~-~

~t.------

---~-OOO~'U-,-------------------------

_______ ·-----tCti:L__ :_

nnroJq:LL.rnivlu... ___T.<. 22~

________ C _·

~ .. .fl:u.no.nfln=~.u.q-!"{)+--.........JJ'-"<......2.. .,2c.. ._.___________________

'

-

- - --

- t - - - -- --

- ----·

----------1 - - - - -- ------ - -

. . · -·· - - - - . - - - - ; - . ··--.-- .- ..··. ,..

. ·;... .- -.-··o .:-.::- .•-:. ••·


i

Group D _ .l'\1~\\\J.n

.

tcvnp <:...- 3' c

'

Dfo .

\rn0\1\n

Curoda _

.. _Dwq

Dso

_Ofb

Dsb

Qfc

osc

j

I

i i

!

I I

Gmop E ___

I .---

;

;

-~:)lao -.:kmf>- <;__1Qc.OOO~~-.

-· ---- ------- EI.. . :c __tunc\Q_·- --- ·- -·-- ··-·---- --·---~------ -

·.-. .

. _______

ff- -~ -- -~1..~l~ - _1.rf- cop_

texup__<.o·c .

~

0:nl61 _ti"h"-l~lh:J

11-11-l

wu:Hll-u

- Cumulus bjJ'JJrlo'\..1. 1\J~oUf\ODOI'\A~I

:- .Stra.tus . _un.l_\t,i:U.

=..Cirrus _ . _ \~1Jb•'

lm.Jcrw ~•ul"~AlJ)

l.l'\J-J((l1,.1f\ •.i.:l _ -- - -. \...-'--"--·-''"'~Jo,.J

_~ucl-1

!

i --

~-------

___ __ .Cirro:- _

_ ____ ____ ________ iuti1 ______________________ ______ ______________

!

! ------ _________ ___ ___ -~ ___ b'J,ll.lvtu)mtl~-------------- ----1

j _ _ ·--- __ __ ___ ___ __ '::_.CirtUS -- . --- --------- ---- ---------1

J._

I

_.. _____ ..

__-- -·- '-:.Urronrotu.L _.

I __a Nidd)_c.

._ :: A\toru mu\ us

- AI tushntus


o-w::o m

stta\us __ _

---j-~~.bl.;iU-b.i'> '--lA-".LILl84-LI~IJ.U'._ ,""':..~----·-·------·---- --·· -- ~ -- ' bJbll\.J.t1.Jl,\.cirrU.} __ ----~,, '-U .LLbiU.<J..

L.-~----o~j:w__\:l _1..i_llL"h'tJ 1,1

'1..Mi\.l,lU),l).fh, _ · ·-l \1

\}~:j )Uofl.ffi'tJ _ . .. .. ... . . .. _~...

:n,Dfi6ruq~-"'"--F-m3 1•~wmw~wi1m A

---- --- + - -...::....p..{--------·-·

----·- - - - - - - - - --· -· ----- ----- -- - -

_ ·· -·

~

-l

I

-- -- - - --~- --- --- - -- -- --------- - - ----- --- -- - - - - -

- ----- -----

--· --· - --- -- - + - - - - - -- -- --- - ·-- ·-·--·-- ·- ··- ·---·-··---- ---·- ----- - ······· ---· -·------ ·-· .. .. ····-·· - ··-··-·

.,...,


..•

i.~~'AI-{'1-\'YI~ - H~o"t-t

,---GmJ ~1-\-n'ifln

N

2q.s ~u [ uuf\}).fun!'~~6YXI ~ l,11lm1 J

our.i 3ufln

, ~u

tr11aou

'

11..2.2 {-w Au3u\tus ~

.

2

1).-N.

-t>

C.~l.-\1~ 4- <-n~)

1~ 1u ~n 4 .j

~m~ 100 ~n·1

2.8

iu

4-

31 G l

30

~0

llf\.

)C

t:.f\ .

30

No. q DCC lO

l

.-<na~. ~~1~ u

liJUL'1)

!.

/

Earth  

Earth Note Version 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you