Page 1

ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า โดย

นางจีรภัทร

เลิศวิมลลักษณ์


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

อุปกรณ์ 1. ผ้าฝ้ายลายดอก กับสีพื้น 2. แผ่นใยโพลีเอสเตอร์ 3. ใยโพลีเอสเตอร์อย่างฟู 4. กรรไกร เข็ม ด้าย 5. ไม้บรรทัด ชอล์กขีดผ้า


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

วิธีทา 1. วางแบบกับผ้าฝ้ายลายดอกและผ้าพื้น อย่างละ 1 ชิ้น 2. ขีดเส้นเป็นช่องตามแบบ ให้เรียบร้อย


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

วิธีทา 3. เย็บกันลุ่ย ทั้ง 2 ชิ้น


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

วิธีทา 4. นาใยโพลีเอสเตอร์ตัดวงกลม วางตรงกลาง งาน นาผ้าอีกชิ้นมาประกบ เย็บ ด้นถอยหลังถี่ๆ เป็น ฐานตะกร้าที่เก็บอุปกรณ์การเย็บผ้า


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

วิธีทา 5. เย็บด้นถอยหลังเป็นช่องทุกช่อง (ตามแบบ)


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

วิธีทา 6. นาใยโพลีเอสเตอร์อย่างฟู ใส่ทุกช่อง จะได้ดังรูป


ที่ใส่อุปกรณ์การเย็บผ้า

วิธีทา 7. เย็บเนาถี่ๆ ดึงให้ย่น รอบปากตะกร้า จะได้ตะกร้าเก็บอุปกรณ์การเย็บผ้าอย่างสวยงาม

ตะกร้าเก็บอุปกรณ์เย็บผ้า  

งานนำเสนอตะกร้าเก็บอุปกรณ์เย็บผ้า

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you