Page 1

12. årgang, nr. 1

Sognenyt December, januar og februar 2014 Det er nødvendigt at bryde rammerne, når der skal kommunikeres med børn og unge.

Julemånedens mange tilbud

side 3 Til alle husstande i Kristrup Sogn

Mette Krawiec fortæller om udfordringerne som præst

side 10-13

1


Det sker i sognet Babysalmesang 10 tirsdage kl. 10 Nyt hold begynder tirsdag den 14. januar. En lille times tid synger organist Marie Hauerholt Thorsted med og for børn, og derefter er der hygge og snak i dåbsværelset i kirken, hvor der serveres kaffe og frugt. Babysalmesang henvender sig til børn på 0-10 måneder og deres forældre. Sang og musik er med til at stimulere dit barns kreative udvikling - også på babystadiet. Vi synger, danser og vugger salmernes stemninger ind i de små. Du behøver ikke at kunne synge rent for at deltage, for husk at uanset hvordan dit forhold til din stemme er, så vil den for dit barn være den smukkeste i hele verden! Tilmelding efter først-til-mølle-princippet på tlf. 50 89 82 03 eller mail: organist@kristrupkirke.dk Det er gratis at deltage.

2

Både børn og voksne hygger sig gevaldigt, når der er babysalmesang i kirken. Ovenover synges ”Nu titte til hinanden”, nederst blæses sæbebobler, og der snakkes efterfølgende.


Det sker i sognet Det sker i julemåneden Adventsfest Torsdag d. 5. december kl. 19.30 Traditionen tro holdes adventsfesten i samarbejde med Grænseforeningen. Der er tale ved provst Jørgens Pontoppidan, Hvornum ved Hobro, og Degnekoret underholder med sang. Julekoncert Torsdag d. 19. december kl. 19.00 Kristrup Kirkekor og Randers Kammerkor holder en fælles julekoncert. Koncerten vil bestå af en masse forskellige jule-sange og -satser fra forskellige tider og stilarter. Et er sikkert: Den bliver pakket med julestemning! Vi begynder i kirken. Herefter fortsætter vi i sognegården, hvor korene også vil underholde, og hvor der bliver serveret gløgg og æbleskiver til 20 kr. pr. person. Børnegudstjenester I december holdes der en del korte gudstjenester for børn i alle aldre - se kalenderen på midtersiden hjemmegående børn er velkomne

KFUMSpejderne

Vorup-Kristrup Bævere 6-8 år: Onsdag kl. 17.30-19.00. Kontakt: ­Gunild tlf. 86 43 87 07 sammen med forældre eller bedsteforældre - også til at tage en madpakke med, som kan spises i sognegården bagefter - her har vi tradition for at julemanden dukker op med en lille slikpose. Daginstitutioner er inviteret og bedes tilmelde sig, men der er ikke tilmelding for hjemmegående, der blot kan dukke op til disse hyggelige arrangementer, der indleder julen. Sognepræsterne Lisbeth Damgren Højen og Mette Krawiec står for gudstjenesterne.

Nytårsgudstjeneste Tirsdag d. 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste ved Lisbeth Damgren Højen - der serveres champagne og kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten.

Ulve 8 -10 år: Tirsdag kl. 18.30-20.00. Kontakt: Niels tlf. 86 41 58 92 Juniorer 10-12 år: Torsdag kl. 18.45-20.15. Kontakt: Thomas tlf. 23 29 29 33 Spejdere 12-17 år: Torsdag kl.18.45-20.15. Kontakt: Inger tlf. 51 86 21 75 Vi holder til i Mosehuset Paderup Mosevej 20 www.kfum-vk.dk

3


Det sker i sognet Støttekredsen

Hver anden ­mandag mødes Støttekredsen i Kristrup Sognegård kl. 14.30-16.30. Vi begynder med ­kaffebord á 20 kr. Derefter holdes et f­oredrag. Overskuddet fra bl.a. juleoptakten ­bruges til at støtte folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde i sognet. Ansøgning om støtte skal indsendes inden 15. januar. Program fås i Kristrup Sognegård og kan ses på kristrupkirke.dk

Afrikadag

Tak for fremmøde og støtte til ”Projekt Heksebørn” - i løbet af efteråret og på Afrikadag, søndag d. 17. november, blev der samlet i alt 7.500 kr. ind.

4

Få kalenderen på din smartphone

Kufferten illustrerer en trosvej, man går alene eller sammen med andre. Katekumenat stammer fra græsk og betyder at vejlede eller undervise. Det moderne katekumenat handler dog mere om at undersøge og øve sig i sin tro og få sat ord på, hvad det er, man tror. Det er for voksne nysgerrige og søgende mennesker.

Voksenvej til tro - et moderne katekumenat

Af Irene Vestergaard Katekumenatet kom for et par år siden til Danmark via Sverige, hvor det har eksisteret siden 1990’erne, og hvor det bl.a. også kaldes ”Voksenvej til tro”. Det består af mindre samtalegrupper, der i et lille års tid mødes hver 2. eller 3. uge i 2 timer over en kop kaffe. Tal om tro Der tales om vores tro, tvivl, og etiske emner ud fra egne erfaringer. Gennem praktiske øvelser, spørgsmål og samtale plejes de åndelige og sjælelige sider af tilværelsen. Der er ingen

facitliste eller eksamen, men god tid til fordybelse og mange spændende oplevelser undervejs. En gruppe i Kristrup Da der skulle dannes samtalegrupper i katekumenatet dette efterår, meldte der sig så mange interesserede fra Kristrup Sogn, at der nu bliver oprettet grupper, der tilbydes at mødes i Kristrup Sognegård, altså ”hjemme på egen boldbane”. Tilmelding Hvis du er interesseret i at vide mere eller deltage, bedes du kontakte Irene Vestergaard på tlf. 20 93 82 62 eller 86 41 46 70.

Få Kirkekalenderen på din smartphone. Kirkekalenderen giver hurtig og nem adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i de fleste danske folkekirker. Du kan gemme dine favoritkirker, f.eks. din lokale sognekirke. App’en viser som standard kirker i en radius af 10 km, men det er muligt at få vist kirker over hele Danmark. Under hver kirke kan du se adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra www.sogn. dk. App’en fås til både Iphone, Android og Windows Phone.


Det sker i sognet Fastelavn er mit navn...

Frokostklubben

En mandag om måneden mødes en flok mænd med madpakke i ­sognegården til "et frikvarter”. Klubben er et mødested for mænd, der gerne vil have nogen at snakke med om "den b ­ rogede verden".

Børnegudstjeneste tirsdag den 25. februar kl. 18.30 Vi holder en gudstjeneste først på aftenen hvor både børn og voksne meget gerne må komme udklædte i kirken. Sognepræst Mette Krawiec holder en kort gudstjenesten, og bagefter serveres der pølser og brød i sognegården. Vi slutter med at slå katten af tønden og kårer kattekongen - eller kongerne, for vi har altid gang i flere tønder. Arrangementet slutter kl. 20.00, og er gratis. Der er også en slikpose til alle børn.

Program for formiddagen: Kl. 11.00: Vi mødes og ­hilser på hinanden. Kl. 11.15: Madpakken ­åbnes Kl. 11.45: Dagens gæstetaler får ordet. Derefter snak. Vi slutter kl. 13.00. Pris inkl. drikkevarer (kaffe, øl, vand): 30 kr. Husk madpakken! Tilmelding ikke ­nødvendig. Program med datoer fås i s­ ognegården og kan ses på ­ kristrupkirke.dk Kontakt Preben Wittrup Andersen. tlf. 86 43 90 92.

5


Det sker i sognet Højskoleforeningen Kristrup Højskoleforening arrangerer hver anden uge højskoledage i sognegården. Alle møder finder sted tirsdag kl. 10.30-13.30: 10.30: Fællessang fra højskolesangbogen. 11.00: Foredrag 12.00: Frokost (man medbringer selv mad og ­drikkevarer; kaffe/te kan købes). 12.30: Samtale om eller ­ fortsættelse af foredrag. Program fås i s­ ogne­gården og kan ses på kristrupkirke.dk Pris pr. foredrag: kr. 75,-. Pris for alle 12 højskoledage: kr 500,-. Tilmelding og betaling kan ske efter aftale med daglig leder Poul Frits, tlf. 86 42 61 61.

Indre Mission Genesis Randers Indre Mission Eriksvej 13, Kristrup Se program for ­aktiviteterne på randersindremission.dk Kontaktperson: Leif Grotum Sørensen. Tlf. 86 46 23 42. Mail: leifgrotum@fiberflex

6

Kyndelmissegudstjeneste

De grønne pigespejdere

Torsdag den 6. februar kl. 19.00 Kyndelmisse er den 2. februar, og markerer fra gammel tid, at vi er halvvejs gennem vinteren - efter sigende skulle det være den koldeste dag på året.

I år markerer vi dagen med en aftengudstjeneste den 6. februar. Kirkekoret vil medvirke og sognepræst Lisbeth Damgren Højen står for gudstjenesten.

Gå med i kampen mod sult Søndag den 9. marts afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Indsamlingen sætter i 2014 fokus på Etiopien, som for præcis 30 år siden oplevede en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. 30 året markeres ved at vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden - især i byerne. På landet er der dog stadig udfordringer og befolkningen oplever jævnligt perioder, hvor de ikke kan producere tilstrækkelig mad. Folkekirkens Nødhjælp arbejder

Vorup-Kristrup gruppe Vi arbejder i to alders­grupper: Spirer og grønsmutter: 6-10 år. Spejdere: 10 år og opefter. Spirer og Grønsmutter mødes ­ torsdag kl. 17.30-19.00. derfor bl.a. med at sikre fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder og ruste bønderne til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå en gentagelse af katastrofen.

Børnekor Går du i 3. eller 4. klasse, kan du lide at synge, og vil du gerne lære at bruge ­stemmen rigtigt, så prøv ­børnekoret. Børnekoret mødes i sognegården hver tirsdag kl. 15-16. Kunne du tænke dig at være med i koret, så kontakt organist Marie Gregersen, tlf. 50 89 82 03.

Spejderne mødes torsdag kl. 18.30-20.00. Begge grupper mødes i k­ ælderlokalerne i Johanneskirken i Vorup. Gruppeleder: Anne Marie Baadsgaard Tlf. 86 41 16 19 pigespejder.dk/ vorup-kristrup


Det sker i sognet BørneDisco

Familieklubben

Fredag den 24. januar og 28. marts kl. 19.00-21.30 BørneDisco er en fest for børn i 2.-5. klasse og afholdes 3-4 gange om året. Programmet byder på musik, dans, konkurrencer, lege, brætspil, hygge og snak. Der serveres hver gang nogle sjove, farverige drinks - lavet af sodavand og juice. Popcorn er også det store hit ,og hver gang serveres der en overraskelse kl. 20.00. Mange ansatte og frivillige er i sving for at give børnene en god og festlig aften. Forældre er velkomne til at melde sig som opvaskere - der vaskes mange glas af i løbet af aftenen - eller hvis man har lyst til at bage en kage.

Fredage i lige uger kl. 17.30-20.30 er vi nogle familier med børn, der mødes i sognegården.

Masser af musik og lys med skiftende farver er det helt store hit ved disco-festerne. De mage frivillige voksne gør meget ud af at pynte rummet flot, inden deltagerne møder op. Der sidder voksne i spillerummet, og der er sækkestole for dem, der gerne vil sidde og snakke.

Udenfor går der flere ”gårdvagter”, således at det også er muligt at løbe en tur ud og få lidt frisk luft i løbet af aftenen. Når entreen på 20 kr. er betalt, er alt gratis. Børnene får hver gang et armbånd i forskellige farver omkring håndleddet som indgangsbillet. Vi ser gerne, at man melder sig til ved sognehjælper Inge SchultzKnudsen. Send en sms med navn og antal til 50 89 82 05.

Vi spiser s­ ammen, synger, leger, taler om ­kristendom, laver forskel­lige ­aktiviteter og hygger os. Alt sammen på børnenes præmisser. Vi er tilknyttet folkekirken, og nogle af os har baggrund i KFUM og KFUK. Kristendom og samværet er det bærende i vores fællesskab. Program fås i ­sognegården. Har I lyst til at høre mere om familie­klubben, kan I kontakte: Henriette og Anders Kaaberbøl. Tlf. 86 42 09 59.

Redaktion

Inge Schultz-Knudsen (ansvarshavende), Irene Vestergaard, Lisbeth Damgren Højen og Mette Olesen Krawiec. Layout, tekst og foto: Inge Schultz-Knudsen (hvis ikke andet er nævnt). Næste nummer deles ud sidst i februar 2014. Tryk: Buch’s Elmenhoff, Kertemindevej 15, Randers.

7


Aktivitetsk December

Søndag den 1. kl. 10.00: 1. søndag i advent Lisbeth Damgren Højen Tirsdag den 3. kl. 9.30: Julegudstjeneste for børnehavebørn Onsdag den 4. kl. 9.30: Julegudstjeneste for børnehavebørn Torsdag den 5.: Kl. 9.30: Julegudstjeneste for børnehavebørn Kl. 19.30: Adventsfest (omtale s. 3) Søndag den 8. kl. 10.00: 2. søndag i advent Lisbeth Damgren Højen Alterlysene tændes med Fredslyset fra Betlehem

Søndag den 15. kl. 10.00: 3. søndag i advent Mette Krawiec Torsdag den 19. kl. 19.00: Julekoncert med kirkekor og kammerkor (omtale s. 3)

Tirsdag den 7. kl. 10.30-13.30: Højskoledag Flemming Kloster Poulsen spørger hvilken historie, der skal være bestemmende - den om det perfekte liv med penge og succes eller den om at vi er mennesker med fejl og mangler, men at det også er godt nok.

Søndag den 22. kl. 10.00: 4. søndag i advent Mette Krawiec

Søndag den 12. kl. 10.00: 1. søndag efter Helligtrekonger Mette Krawiec

Tirsdag den 24.: Juleaftensgudstjenester: Kl. 14.00: Lisbeth Damgren Højen Kl. 15.15: Mette Krawiec Kl. 16.30: Mette Krawiec

Mandag den 13. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd ”Briller til Afrika”. Birger Larsen fortæller om hvordan fattige svagtseende kan få glæde af vores brugte briller. Husk madpakken!

Onsdag den 25. kl. 10.00: Juledag Lisbeth Damgren Højen Torsdag den 26. kl. 10.00: 2. juledag Mette Krawiec Tirsdag den 31. kl. 15.00: Nytårsgudstjeneste Lisbeth Damgren Højen Der serveres champagne og kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten

Mandag den 9. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd Peder Svejgaard: ”Rejsebilleder fra Armenien og Georgien” Tirsdag den 10. kl. 9.00: Julegudstjeneste for vuggestuebørn og dagplejere Torsdag den 12.: Kl. 9.00: Julegudstjeneste for vuggestuebørn og dagplejere Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde

8

Tirsdag den 14. kl. 10.00: Babysalmesang. Nyt hold begynder. Husk tilmelding (omtale s. 2) Torsdag den 16. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde Søndag den 19. kl. 10.00: 2. søndag efter Helligtrekonger Lisbeth Damgren Højen

Januar

Mandag den 20. kl. 14.30-16.30: Støttekreds Ninna Jensen fortæller om en tur til Cambodja og viser billeder

Mandag den 6. kl. 14.30-16.30: Støttekreds Nytårsfest med pakkespil. Leif Arboe underholder

Tirsdag den 21.: Kl. 10.00: Babysalmesang Kl. 10.30-13.30: Højskoledag Randers fra vikingetid til købstad. Museumsinspektør Inger Marie Hyldgård fortæller om byens opståen Kl. 19.30: Litteraturkredsen mødes

Søndag den 5. kl. 10.00: Helligtrekonger Lisbeth Damgren Højen

Søndagens tekst kan læses på www.kristrupkirke.dk


kalenderen Fredag den 24. kl. 19.00-21.30: BørneDisco. Entré 20 kr. (omtale s. 7) Søndag den 26. kl. 10.00: 3. søndag efter Helligtrekonger Mette Krawiec Tirsdag den 28. kl. 10.00: Babysalmesang

Februar

Søndag den 2. kl. 10.00: 4. søndag efter Helligtrekonger Lisbeth Damgren Højen Diakoniens Dag. Alle frivillige bliver inviteret til frokost og underholdning Mandag den 3. kl. 14.30-16.30: Støttekreds Poul Jebjerg: Historien bag Underværket Tirsdag den 4. kl. 10.: Kl. 10.00: Babysalmesang Kl. 10.30-13.30: Højskoledag Tidl. højskolelærer Terkel Berg-Sørensen fortæller om verdens længste slæderejse nemlig polarforsker Knud Rasmussens Torsdag den 6. kl. 19.00: Kyndelmissegudstjeneste Lisbeth Damgren Højen (omtale s. 6) Søndag den 9. kl. 10.00: Sidste søndag efter Helligtrekonger Mette Krawiec Mandag den 10. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd Ulrik Damm, tidligere organist ved Sct. Mortens Kirke, couserer over vinterens sange. Husk madpakken!

Søndag den 16. kl. 10.00: Septuagesima Mette Krawiec Mandag den 17. kl. 14.30-16.30: Støttekreds Finn Termann Frederiksen: Et liv i kunsten Tirsdag den 18. Kl. 10.00: Babysalmesang Kl. 10.30-13.30: Højskoledag Debat-foredrag med dr. theol. Ole Jensen om menneskers opfattelse af naturen Kl. 19.30: Litteraturkredsen mødes Torsdag den 20. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde Søndag den 23. kl. 10.00: Seksagesima Lisbeth Damgren Højen Tirsdag den 25.: Kl. 10.00: Babysalmesang Kl. 18.30-20.00: Fastelavnsgudstjeneste Mette Krawiec Bagefter er der pølser og tøndeslagning i sognegården (omtale s. 5)

Sæt X i kalenderen: Søndag den 9. marts kl. 11.30-15.00: Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp Fredag den 28. marts kl. 19.00-21.30: BørneDisco

Indsamlinger De penge, som ­lægges i Kristrup Kirkes ­indsamlingsbøsser, går til: 1. og 2. søndag i advent: Menighedsplejen i Kristrup 3. søndag i advent t.o.m. julesøndag: Kirkens Korshær i Randers Juleaften dog: Folkekirkens Nødhjælp Nytårsaften t.o.m. 2. søndag efter Helligtrekonger: Det danske Bibelselskab 3. søndag efter Helligtrekonger t.o.m. Septuagesima: Kirkens Korshær i Randers Seksagesima t.o.m. fastelavnssøndag: Menighedsplejen i Kristrup

Plejehjemsgudstjenester

Kristrupcentret, tirsdage kl. 14.00 11. december Lisbeth Damgren Højen 24. december kl. 10.00 Damgren Højen 14. januar Lisbeth Damgren Højen 28. januar Lisbeth Damgren Højen 11. februar Mette Krawiec 25. februar Mette Krawiec Tirsdalens Plejehjem, ­ torsdage kl. 10.30 13. december Lisbeth Damgren Højen 24. december kl. 11.00 Damgren Højen 16. januar Lisbeth Damgren Højen 30. januar Lisbeth Damgren Højen 13. februar Mette Krawiec 27. februar Mette Krawiec Følg med på www.kristrupkirke.dk

Ved de julegudstjenester, der holdes for børn i daginstitutioner, er ­hjemmegående børn også meget velkomne med forældre eller ­bedsteforældre. Efter den korte gudstjeneste i kirken er der ­madpakkespisning i sognegården, hvor julemanden kigger forbi.

9


Set og sket i sognet Hvordan kommunikerer man med konfirmander Sognepræst Mette Krawiec giver sit bud Af Mette Krawiec Der sker meget, når man går i 7. klasse, både med de 13-14-årige selv og i de rammer, de befinder sig i. En ny ramme for en rigtig stor del af 7. klasseeleverne er kirken og konfirmationsforberedelsen. Det er skønt at få nye konfirmander – de glæder sig som regel til at skulle gå til præst og til at blive konfirmeret. Mange af dem har tidlige været minikonfirmander, nogle har sunget i kirkens kor, men det er stadig en ny

10

verden for mange af konfirmanderne. Konfirmanderne går til konfirmationsforberedelse, fordi de skal lære en masse grundlæggende om kristendommen og fordi, de skal være fortrolige med kirkens gudstjenester for at blive konfirmeret. De kommer en gang om ugen – og også i år har vi

5 hold. At tale om tro 17. september havde vi en gudstjeneste, der tog udgangspunkt i en musikvideo, for konfirmander og konfirmandforældre. Efterfølgende var der forældremøde og en kommentar, vi hørte fra mange, var: ”Det er godt nok ikke, som da jeg gik til præst”. Og det er nok rigtigt. Et af vores mål med konfirmationsforberedelsen i Kristrup er, at konfirmanderne ikke bare skal lære noget om tro, men også lære at tale om tro. Og for at tale om tro skal man inddrages og være en aktiv del af undervisningen, som konfirmanderne er i den ugentlige undervisning, men vi bryder også sommetider den almindelige ramme. Rollespil 20. september var alle konfirmander fra Randers Søndre Provsti ude ved Fussingø og spille rollespil. Rollespillet handlede om Luther og reformationen, og gennem aktiviteter, etiske dilemmaer og en vandring gennem det, der skulle være middelalderens Tyskland, lærte konfirmanderne historien, der ligger til grund for vores evangeliske-lutherske folkekirke.


Set og sket i sognet Billederne side 10 er fra konfirmandlejren og billederne side 11 fra rollespilsdagen i Fussingø.

Konfirmandlejr Også i oktober kom konfirmanderne ud at røre sig – der var de nemlig på konfirmandlejr. Konfirmandlejren er en del af undervisningsforløbet, så i løbet af lørdagen var de både på skattejagt med GPS med poster, der satte tankerne i gang, og konfirmanderne var med til at forberede søndagens gudstjeneste på Fjeldholmlejren for dem selv, forældre og søskende. Konfirmandweekenden er en fin måde at lære konfirmanderne at kende på. Facebook-grupper Et andet godt redskab til at lære konfirmanderne at kende på, er de Facebook-grupper, der er oprettet særligt til konfirmanderne. Konfirmanderne kommunikerer meget via sociale medier, og det er vigtigt, at vi møder dem der, hvor de er. Vi har en gruppe for hvert

hold, og i den gruppe kan de stille spørgsmål til præsterne – og præsterne kan stille spørgsmål

til konfirmanderne, for eksempel som appetitvækker til næste konfirmandlektion. Vi glæder os til de mange andre ting konfirmandåret vil byde på – alt fra plantning af blomsterløg på kirkegården til påskemiddagsgudstjenester. Og så glæder vi os selvfølgelig til konfirmationsgudstjenesterne i foråret!

11


Tema

Præstejobbe

Af Irene Vestergaard

Mette Olesen Krawiec har, fra hun gik i 5. klasse, vidst, at hun ville være sognepræst. Mette blev ikke præst, fordi hun havde læst teologi, men omvendt. Teologi var for hende redskabet til at blive præst. Derfor kom hun også hurtigt gennem studiet: Hun brændte for at komme i gang.

Det er blevet en tradition, at Mette bærer tylskørt ved BørneDisco-festerne.

12

Sognepræst Mette Krawiec fortæller om jobbet som sognepræst, som for Mettes vedkommende indebærer en del udklædning

KFUM og KFUK Mette er født ind i og opvokset i KFUM og KFUK, og med baggrund i KFUM og KFUK, hvor hun var leder i gymnasie- og studieårene, har hun meget erfaring, som hun kan drage fordel af i sit arbejde som præst. ”Jeg bruger elementer af det i mit arbejde med konfirmanderne og minikonfirmanderne”, siger Mette, og fortæller om en landsfestival i sommer for teenagere, hvor der bl.a. var en spise-og-prise-gudstjeneste. ”Det er vigtigt, at det både er sjovt og oplysende”, siger Mette, hvis arbejde og fritidsinteresser glider sammen. I sin fritid skal hun i foråret være præst på en børnefestival, hvor hun skal holde gudstjeneste for 1.500 børn, der skal lære noget om Gud på en sjov måde. BørneDisco Sjovt er det også for børnene i sognegården i Kristrup. Det populære BørneDisco er ét af de nye tiltag, Mette har medvirket til at udarbejde i Kristrup Sogn. ”Det er festligt, og børnene har en rimelig stor frihed”, fortæller Mette. Disco-aftenerne består f.eks. af musik, konkurrencer, dans og danselege, og der er en præmie og en overraskelse hver gang. ”Vi prøver at have et tema til hver gang, men jeg er ikke sikker på, børnene bemærker det”, fortæller Mette og uddyber ”F.eks. har vi haft et vintertema, hvor Lisbeth Damgren Højen og

jeg brugte en fridag på at tage ned på et mejeri og lave blå is”. Ligeledes var der snekrystaller. Andre eksempler på emner har været foråret med grøn og rød slush-ice, Halloween med

Her er Mette udklædt i forbindelse med rollespil for konfirmander.


Tema

et er alsidigt

”Det er uhyre vigtigt at kommunikere med konfirmanderne ved at bruge de medier, de også selv bruger”.

chokoladekage med spindelvæv på. ”Tanken bag BørneDisco er at vænne børnene til sognegården, og at de møder os i andre situationer end undervisning”, forklarer Mette. ”Og det fungerer rigtig godt, det vækker begejstring, og når de møder til undervisningen første gang, udbryder de: ”Jamen, dig kender vi jo fra BørneDisco”.

Det sociale element er enormt vigtigt ”Mødet med sognebørnene i deres forskellige situationer er grundlaget for at være præst på en vedkommende måde”, siger Mette, der, selvom hun holder meget af højmesserne, oplever, at ikke kun kirken er vigtig. Også aktiviteterne i sognegården er vigtige. ”Sognegården og kirken hænger sammen”, siger Mette og fortsætter ”I sognegården taler man sammen, og det sociale element er enormt vigtigt, for det er heri det kristne fællesskab opstår. Og aktiviteterne i kirken og i sognegården hænger rigtig godt sammen”.

Luther på spil Mette har sammen med 4 andre i Søndre Provsti udarbejdet konfirmandrollespillet ”Luther på spil”. Ideen med spillet er at gøre stof, der er tungt, spændende for konfirmanderne. Her gennemspiller de historien om Luther og reformationstiden samt foretager en dannelsesrejse til Tyskland – alt sammen i Fussingø. ”Det er vigtigt at gøre historien om Luther vedrørende, for hele Luther-historien er grundlaget for den kirke, vi har i dag”, forklarer Mette. Rollespillet fik stor succes og havde endda fjernsynets bevågenhed. Der kan ses et klip fra spillet, hvor der også gennemføres interviews med nogle af børnene samt med Mette Krawiec, på Kristrup Kirkes facebook-side. Billeder fra både BørneDisco og rollespil kan ses på kirkens hjemmeside. Kirken på facebook Sammen med sognehjælper Inge Schultz-Knudsen er Mette ansvarlig for kommunikationen ud til sognet. Således er kirken også kommet på facebook, hvor der ligeledes er oprettet lukkede konfirmandgrupper. Her kan konfirmanderne tale med hinanden og med alle kirkens præster, uanset hvilket konfirmandhold, de går på. ”Det er en måde, konfirmanderne bliver bekendt med alle præsterne på”, siger Mette og uddyber

I de seneste numre af kirkebladet har vi haft en række interview med særpræster i folkekirken - derfor bringer vi nu et interview med en af vores egne præster. Mette Krawiec, der netop er blevet ansat i den stilling, som sognepræst Ray Jones forlod 1. oktober. Mette Krawiec er ansat som sognepræst i Kristrup - dog uden bopælspligt, idet Kristrup Menighedsråd har besluttet at sælge præsteboligen på Absalonsvej. Mette Krawiec vil som hidtil kunne træffes i sognegården, hvor hun har kontor. Mette i præstekjole med resterne af et engle-kostume.

13


Nyt fra menighedsrådet Ny præst i det nye år I forbindelse med at Ray Carlton Jones er fratrådt sin stilling 1. oktober, ændres Mette Krawiec’s ansættelse fra overenskomstansat præst til tjenestemandsansat sognepræst på fuld tid. Menighedsrådet har besluttet at sælge præsteboligen, Absalonsvej 2 A, så Mette

Julehjælp

Krawiec er ansat uden bopælspligt. Stillingen som overenskomstansat præst er slået op, og menighedsrådet forventer, at ny præst kan blive ansat først i det nye år.

Skifte i menighedsrådet

Økonomisk trængte børnefamilier, som bor i Kristrup Sogn, har mulighed for at søge julehjælp fra Kristrup Sogns Menighedspleje. Ansøgningsskema kan hentes fra tirsdag den 3. december på kirkekontoret, Absalonsvej 2 i kontorets åbningstid eller hos præsterne eller downloades fra www.kristrupkirke.dk Ansøgningsfristen er onsdag den 11. december kl. 13.00.

Tænd et lys på gravstedet Vi har nu mulighed for at tilbyde at tænde levende lys på gravstedet. Det kan være på mærkedage som f.eks. dødsdato eller blot den dag, man vil sende en tanke ved at lade et lys brænde for afdøde Vi kan tilbyde flg.: Gravlys med metallåg, brændetid ca.1,5 døgn. Pris for 1 stk. 64,00 kr. Gravlys, brændetid ca. 2,5 døgn til at sætte ind i en lanterne. Pris for 1 stk. 62,00 kr. Lanterne, inklusiv 1 stk. gravlys med 2,5 døgns brændetid. Pris i alt. 140,00 kr. Der ydes ingen garanti for rust eller andet på lanternen. Vi fjerner lysene fra gravstedet, når de er brændt ud. Vi kan sætte lys på i vores almindelige åbningstid.

14

Lars Peter Stausgaard har ønsket at udtræde af menighedsrådet. Vi siger tak for hans arbejdsindsats i rådet. I stedet er suppleanten Jannie Blach Christensen indtrådt. Jannie har tidligere siddet i menighedsrådet, og vi siger velkommen tilbage.

Nyt fra kirkegården Af kirkegårdsleder Merethe Paludan Kirkeministeriet har besluttet at der skal betales forud for ydelser, der er bestilt ved Kirkegårde. I februar/marts vil du derfor modtage årsregning for de ydelser, der er bestilt, som vi skal udføre på gravstedet. Ønskes ændringer af ydelser så giv besked inden 1. februar 2014. Meget gerne pr. mail: kirkegaard@kristrupkirke.dk Herefter kan ydelser kun afbestilles/ændres med 1 års varsel til hver den 1. januar. Gå gerne en tur på kirkegården og se den smukke grandækning.


Præstetanker

Skæve eksistenser Af sognepræst Mette Krawiec

I Kristrup Kirke har vi i over et år haft PowerPoint på en stor del af gudstjenesterne. Via en projektor kan vi direkte på væggen ved siden af korbuen i den modsatte side end prædikestolen følge med i gudstjenestens gang. Når vi sidder på kirkebænken og kigger op mod alteret og den projekterede tekst på væggen, så er det tydeligt at se, at væggene ikke er lige. Uanset hvor lige projektoren står, så vil de skæve vægge gøre, at billedet ikke kan blive fuldstændig firkantet. Gamle kirker er skæve, og selvom størstedelen af Kristrup Kirke i sin nuværende skikkelse kun er lidt over 150 år gammel, så er væggene stadig ikke helt lige, men det er nu ikke kun stenene i Kristrup Kirke, der er årsagen til, at kirken er skæv – de historier, vi fortæller, er også skæve.

Men i kirken er der altså stadig en masse skævheder at spotte. Også fordi Gud selv er meget mere interesseret i det skæve end i det firkantede. Når vi træder ind i kirkerummet med de skæve vægge, lytter vi også til historierne om Jesus, der opsøgte de skæve eksistenser; alle dem, de andre ikke ville have noget at gøre med; syge, toldere, tiggere, samaritanere og andre fra samfundets bund.

Livet går ikke lige

Her i december måned får vi besøg af en

stor flok børn i kirken. Vi har gudstjenester for vuggestuebørn og dagplejebørn, for børnehavebørn og skolebørn, for unge, voksne og ældre. Alle kommer for at høre om dengang, Jesus blev født. Om hvordan kongesønnen, Guds søn, blev født i en stald og lagt i en krybbe. Det var ikke den start på livet, en kongesøn normalt kunne vente sig – men ikke meget i Jesu liv gik i en lige linje. De eneste lige linjer, Jesus møder, er de to bjælker i korset, som han hang på, da han blev korsfæstet, for alle os skæve eksistensers skyld, af kærlighed til alle os mennesker.

De skæve historier

Og hvor er det dog rart, at vi har et sted, hvor alting ikke er så firkantet. Vi kan ellers godt lide lige linjer i vores verden. Alt skal gerne foregå på bestemte tidspunkter og i bestemt rækkefølge, tingene skal gerne stå på deres rette plads. Vi skal gerne opføre os på en bestemt måde og kunne lide bestemte ting for at være en del af et bestemt fællesskab. Vi kan godt være lidt firkantede.

Ved de fleste gudstjenester vises PowerPoint på væggen for at vedlede menigheden eller understøtte prædiken med fx billeder - her fra en julegudstjeneste i 2012.

15


Kirkelig vejviser Sådan gør du

Dem kan du kontakte Sognepræst Lisbeth Damgren Højen Præstegårdsvej 2, tlf. 86 42 74 72. lisbeth.damgren@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Mette Olesen Krawiec mette.krawiec@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Træffes i Kristrup Sognegård efter aftale tlf. 86 40 50 52. Kirkekontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 50 16. kirkekontor@kristrupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-13. Torsdag desuden kl. 16-17. Kristrup Sognegård Ørneborgvej 5, tlf. 86 41 33 58. Kirketjener Kirsten Andersen Tlf. 50 89 82 01. kirketjener@kristrupkirke.dk Sognehjælper Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05. sognegaard@kristrupkirke.dk

Kristrup Kirkegårdskontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 58 10. kirkegaard@kristrupkirke.dk Kirkegårdsleder Merethe Paludan Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-15. Fredag kl. 8-14.30 Træffes bedst på kontoret efter aftale. Menighedsråd Formand Ida Nielsen, tlf. 86 41 39 29 formand@kristrupkirke.dk Besøgstjenesten Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05 Kirkebil: Randers Taxa Tlf. 87 11 30 30

Følg med på hjemmesiden:

kristrupkirke.dk

Organist Marie Hauerholt Thorsted Tlf. 50 89 82 03. organist@kristrupkirke.dk

Besøgsven Har du lyst til at besøge et andet ­menneske en gang om ugen i en times tid, så meld dig som ­besøgsven på tlf. 50 89 82 05. En besøgsven kan samtale, læse op, gå tur eller f.eks. hjælpe med brevskrivning, men udfører ikke praktisk arbejde, som ­hjemmehjælperen skal tage sig af.

16

Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal du selv aflevere fødselsanmeldelsen på ­kirkekontoret, hvis jordmoderen ikke har gjort det i forbindelse med fødslen.

Dåb

Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne.

Bryllup

Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. ­ Herefter modtager I en bekræftelse på ­reservationen samt en skriftlig ­vejledning. Før vielsen skal I også ­henvende jer på ­folkeregisteret i den kommune, hvor den ene eller begge bor, for at få en prøvelsesattest. I bliver kontaktet af præsten for at ­aftale samtale.

Dødsfald

Senest to dage efter et dødsfald skal det anmeldes til kirkekontoret. Husk at tage dødsanmeldelse og den afdødes attester med. Du kan aftale nærmere om bisættelse eller begravelse med ­kirkekontoret.

Gravsted Facebook-side ­Kristrup Kirke har sin egen side på Facebook. Gå ind på siden og ”synes godt om”, og få besked, når der sker noget i kirke og sognegård. Følg linket på kristrupkirke.dk og kom ind til den rigtige Kristrup Kirke-side.

Skal du have anlagt eller repareret et ­gravsted, eller vil du lave en aftale om ­pasning eller lignende så henvend dig til ­kirkegårdslederen/graveren. Formularer kan hentes på

www.kristrupkirke.dk

Sognenyt Kristrup nr. 45  

Kirkeblad for Kristrup Sogn - december 2013, januar og februar 2014