Page 1

11. årgang, nr. 2

Sognenyt Marts, april og maj 2013 Serien om særpræster:

Alice Pedersen hjælper med at bære sorgen, når døden er nær

Side 12-13

Side 7

Du kan gøre en forskel: Gå med i kampen mod sult. Meld dig som indsamler! Side 3

Til alle husstande i Kristrup Sogn

De har strikket i 25 år for Moder Teresas Børnefond


Det sker i sognet KFUM-Spejderne VorupKristrup Bævere 6-8 år: Onsdag kl. 17.30-19.00. Kontakt: ­Gunild tlf. 86 43 87 07 Ulve 8 -10 år: Tirsdag kl. 18.30-20.00. Kontakt: Niels tlf. 86 41 58 92 Juniorer 10-12 år: Torsdag kl. 18.45-20.15. Kontakt: Thomas tlf. 23 29 29 33

Her ses kirkekoret ved deres optræden ved Christmas Carols i december. Foto: Palle Andersen

Forårskoncert med kirkekoret

Spejdere 12-17 år: Torsdag kl.18.45-20.15. Kontakt: Inger tlf. 51 86 21 75

Torsdag den 21. marts kl. 19.00

Vi holder til i Mosehuset Paderup Mosevej 20 www.kfum-vk.dk

Kristrup kirkekor og Kristrup kirkes børnekor lukker dørene op for deres årlige forårskoncert torsdag den 21. marts. Koncerten begynder i kirken, hvor korene vil synge nogle af de kirkelige sange og korsatser, de har på repertoiret.

Herefter fortsætter koncerten i sognegården, hvor det er den mere verdslige musik, der står på programmet. I sognegården bliver der serveret kaffe og the samt lidt godt til ganen. Der er gratis entre og garanteret forårsstemning!

Familieklubben i Kristrup Sognegård Fredage i lige uger kl. 17.30-20.30 er vi nogle familier med mindre børn, der mødes i sognegården. Vi spiser ­sammen, synger, leger, taler om ­kristendom, laver forskel­lige a ­ ktiviteter og hygger os. Alt sammen på børnenes præmisser.

2

Familieklubben er et tilbud for alle familier med mindre børn. Vi er tilknyttet folkekirken, og nogle af os har baggrund i KFUM og KFUK. Kristendom og samværet er det bærende i vores fællesskab. Program fås i ­sognegården.

Har I lyst til at høre mere om familie­klubben, kan I kontakte: Henriette og Anders Kaaberbøl. Tlf. 86 42 09 59.


Det sker i sognet

Min datter må ikke dø Der er brug for indsamlere, når Kristrup Sogn den 10. marts går til kamp mod sult og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling. I flygtningelejren måtte Annet Nyirabazairwa se afmægtig til, mens Leya på to år blev svagere og svagere. Leya blev reddet, og med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp arbejder Annett nu på at blive selvforsynende og uafhængig af fødevarehjælp. Foto: Edward Echwalu

Mad er en menneskeret - og der er mad nok på Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer deres liv og helbred. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde og arbejde for de fattigstes rettigheder. De mest sårbare er kvinder og børn, ikke mindst under krige og katastrofer. Annett Nyirabazairwa og hendes 2-årige datter Leya, der kendes fra årets Sogneindsamlingsplakat, er blandt dem, der har fået hjælp: Annett Nyirabazairwa fra DR Congo måtte flygte over hals og hoved med sine syv børn,

da regeringsstyrker og oprørssoldater stødte sammen i hendes landsby. Hun og tusinder af andre søgte tilflugt i en lejr i det sydvestlige Uganda, hvor de måtte hente vand fra et vandhul, hvor køerne også drikker. Da Folkekirkens Nødhjælp og andre nødhjælpsorganisationer kom til stedet for at hjælpe, blev første prioritet at bore brønde og bygge latriner. Flygtningene fik udleveret nødhjælpsrationer, men Annett fik ikke nok til at brødføde familien. Især den yngste datter, Leya på to år, blev stadig svagere. Til sidst var hun lige ved at dø og måtte indlægges på lejrens klinik for underernærede børn for at overleve. Leya kom sig og har det efter

omstændighederne godt. For at bekæmpe sult og underernæring har Folkekirkens Nødhjælp nu fokus på at hjælpe flygtningene til at dyrke egne afgrøder. Og Annett er i gang. Hun har fået såsæd og undervisning i gode dyrkningsmetoder og har til en start plantet majs på det lille stykke jord, der ligger omkring hendes hytte. Gå med i kampen mod sult! Meld dig som indsamler d. 10. marts fra kl. 11.30 hos sognehjælper Inge SchultzKnudsen, tlf. 50 89 82 05 eller sognegaard@kristrupkirke.dk

3


Det sker i sognet De grønne pigespejdere Vorup-Kristrup gruppe Vi arbejder i to alders­grupper: Spirer og grønsmutter: 6-10 år. Spejdere: 10 år og opefter. Spirer og Grønsmutter mødes ­ torsdag kl. 17.30-19.00. Spejderne mødes torsdag kl. 18.30-20.00. Begge grupper mødes i ­kælderlokalerne i Johanneskirken i Vorup. Gruppeleder: Anne Marie Baadsgaard Tlf. 86 41 16 19 pigespejder.dk/vorup-kristrup

Indre Mission Genesis - Randers Indre Mission Eriksvej 13, Kristrup Se program for ­aktiviteterne på www.randersindremission.dk Kontaktperson: Missionær Hanus Poulsen. Tlf. 86 39 58 80. Mail: hanus.poulsen@indremission.dk

4

Optrin i kirken palmesøndag Søndag den 24. marts kl. 10.00 Som en festlig optakt til påsken opfører minikonfirmander, tidligere minikonfirmander og Børnekor traditionen tro et påskespil ved gudstjenesten palmesøndag. Forud for påskespillet mødes deltagerne til nogle prøver (øverste billede) og på selve dagen dukker der et æsel op, som ”Jesus” rider ind i kirken på.


Det sker i sognet

Oplevelsesgudstjeneste for hele familien 2. pinsedag - mandag den 20. maj kl. 11.00 KFUM-Spejdernes grund i Paderup Mose, Paderup Mosevej 20, Paderup. Alle er velkomne til en festlig og anderledes gudstjeneste 2. pinsedag i Paderup Mose. Temaet i år er ”lysbrud”, og det er børn og unge fra korene i Vorup og Kristrup, der medvirker. Der er lagt op til en oplevelsesgudstjeneste for hele familien, hvor der bl.a. under gudstjenesten vil blive bagt brød til nadveren.

Frokost i det grønne Efter gudstjenesten kan man spise sin medbragte frokost eller købe pølser med brød, kage, kaffe/te og sodavand af KFUM-Spejderne. Medbring evt. noget at sidde på.

9 sogne medvirker

Stadig flere sogne bakker op om friluftsgudstjenesten, der traditionen tro holdes på KFUM-Spejdernes grund i Paderup. I år medvirker hele 9 sogne, nemlig: Skt. Andreas, Sct. Clemens, Dronningborg, Enghøj, Kristrup, Sct. Peders, Vorup, Ø. Bjerregrav og Ålum. Der er ingen gudstjeneste i disse kirker 2. pinsedag. I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Johanneskirken, Vorup Boulevard 29, Vorup.

5


Det sker i sognet Frokostklubben

Påskefrokost i Støttekredsen Mandag den 18. marts kl. 12.30

En mandag om måneden mødes en flok mænd med madpakke i s­ ognegården til "et frikvarter”. Klubben er et mødested for mænd, der gerne vil have nogen at snakke med om "den ­brogede verden". Program for formiddagen: Kl. 11.00: Vi mødes og h ­ ilser på hinanden. Kl. 11.30: Madpakken s­ pises Kl. 12.00: Foredrag. Derefter snak. Vi slutter kl. 13.00. Pris inkl. drikkevarer (kaffe, øl, vand): 30 kr. Husk madpakken! Tilmelding ikke ­nødvendig. Program med datoer fås i ­sognegården og kan ses på w ­ ww.kristrupkirke.dk Kontakt Preben Wittrup Andersen, tlf. 86 43 90 92 for ­yderligere oplysninger.

Besøgsven Har du lyst til at besøge et andet ­menneske en gang om ugen i en times tid, så meld dig som b ­ esøgsven på tlf. 50 89 82 05. En besøgsven kan samtale, læse op, gå tur eller f.eks. hjælpe med brevskrivning, men udfører ikke praktisk arbejde, som ­hjemmehjælperen skal tage sig af.

6

En ny ide i Støttekredsen er påskefrokost. Frokosten træder i stedet for den årlige påskeoptakt med salgsborde og lotteri. Der vil blive serveret ”lidt, men godt” og være bortlodning af påskedekorationer. Sognepræst Mette Krawiec taler, og Børnekoret underholder. Billetter á 50 kr. kan købes ved Støttekredsens møde den 4. marts.

Klassisk koncert Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Haslund Kirke Den danske Kirketrio afholder en klassisk koncert i Haslund Kirke. Koncerten er et fællesarrangement mellem Haslund, Vorup og Kristrup sogne. Gratis entré.

Støttekredsen

Hver anden ­mandag mødes Støttekredsen i Kristrup Sognegård kl. 14.30-16.30. Vi begynder med ­kaffebord á 20 kr. Derefter holdes et aktuelt ­foredrag. Hvis du har lyst til at hjælpe med noget praktisk, så kontakt Frieda Rasmussen, tlf. 86 43 48 62 Eller mød op, mænd, kvinder, ung, gammel, og få en snak. Overskuddet b ­ ruges til at støtte folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde i sognet. Ansøgning om støtte skal indsendes inden 15. december. Program fås i Kristrup Sognegård og kan ses på

kristrupkirke.dk

Redaktion Inge Schultz-Knudsen (ansvarshavende), Irene Vestergaard, Lisbeth Damgren Højen, Ray Carlton Jones, Mette Olesen Krawiec og Per Schultz-Knudsen (lay-out). Tekst og foto: Inge Schultz-Knudsen (hvis ikke andet er nævnt). Næste nummer udkommer sidst i maj. Tryk: Buch’s Elmenhoff, Kertemindevej 15, Randers. Har du ikke modtaget næste blad 5. juni, så ring tlf. 50 89 82 05.


Det sker i sognet

De flittige hænder Strikkeklubben til fordel for Moder Teresas Børnefond fylder 25 år. Fødselsdage

Af Irene Vestergaard Hjørdis Hummelshøj har været med i Strikkeklubben til fordel for Moder Teresas Børnefond, siden den begyndte i 1988. En gruppe på ca. 14 damer mødes en gang om ugen fra kl. 10-11.30, hvor pindenes klirren resulterer i hovedsageligt bamser, babytøj og tæpper, der afleveres i Støvring og sendes til Calcutta. Mange af damerne strikker videre derhjemme og afleverer strikkevarerne til de ugentlige møder. Noget af det lækre hjemmestrik sælges også på Plejehjemmet Tirsdalen, hvor strikkeklubben holder til. Her arbejdede Hjørdis Hummelshøj i 1988, da strikkeklubben blev oprettet. Inga Lynggaard udarbejder sammen med Ina Andersen et regnskab over, hvad der produceres og sendes til Calcutta samt indtægterne fra salget, som også går til Calcutta.

Til hyggen hører også, at damerne fejrer hinandens fødselsdag. Ina Andersen samler en femmer ind fra hver dame hver uge. Så inviterer fødselaren på kaffe og kage og bliver til gengæld forkælet med fødselsdagsgave. Nu er selve strikkeklubben fødselar, og damerne påtænker at tage på en udflugt til Gammel Estrup for at fejre fødselsdagen.

Garnrester er velkomne

Humøret er højt, og snakken går, når strikkedamerne mødes. Strikkeklubben får altid en kvittering for det, de afleverer, så Hjørdis Hummelshøj har en nøjagtig opstilling over dette for alle 25 år.

Hygge under arbejdet

Hjørdis (stående) og Marie (nr. 3 fra venstre) har været med fra klubbens begyndelse.

Tingene, der skal til Calcutta, opbevares i Støvring, til de bliver sendt. Så et par gange om året tager damerne til Støvring, hvor de spiser en frokost på vejen. Men der er også plads til hygge og snak omkring bordet, når damerne mødes ugentligt og får en tår kaffe, cider eller vand, hvis de hellere vil det.

Kontakt Hjørdis Hummelshøj, tlf. 86 43 14 13, hvis du har g ­ arnrester ­liggende, som ­strikkeklubben må få, eller hvis du selv har lyst til at være med til at ­strikke.

25 års produktion

Så meget er det blevet til i løbet af de 25 år, som strikkeklubben har eksisteret: 288 bamser - 1046 tæpper 775 babytrøjer - 258 blebukser 662 sparkedragter - 15 halstørklæder 402 svøb - 3 stolaer - 7 huer - 1420 trøjer - 4 babypakker - 14 små tæpper 4 veste - 2 tevarmere - 50 vaskeklude Desuden lidt andet til Mother Teresas Børnefonds salgsbod i Støvring, hvor de strikkede ting bliver pakket. Endelig har strikkeklubben givet 4031 kr. som gave.

7


Aktivitetsk Marts:

Søndag den 3. kl. 10.00 3. søndag i fasten Mette Krawiec Mandag den 4. kl. 14.00-16.30: Støttekreds. Vi ser filmen om Hvidstengruppen. OBS! Vi mødes kl. 14.00 Tirsdag den 5.: Kl. 10.30-13.30: Højskoledag. ”Man jager et bæst og fanger et ­menneske”. Efterforskningschef og tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen vil bl.a. fortælle om, hvor tilfældigt det kan være, når et menneske bliver kriminelt. Kl. 19.30: Litteraturkreds. Søndag den 10. kl. 10.00 Midfaste Ray Carlton Jones Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp (omtale s. 3). Mandag den 11. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd. Ib Møller Jensen viser billeder fra en Indien-tur. Søndag den 17. kl. 10.00: Mariæ bebudelses dag Lisbeth Damgren Højen Mandag den 18. kl. 12.30: Støttekredsens påskefrokost (omtale s. 6)

Tirsdag den 19.: Kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Biskop Kjeld Holm vil i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag fortælle om dennes liv og forfatterskab. Kl.17:00: Familiegudstjeneste med ­afslutning for minikonfirmander. Lisbeth Damgren Højen Kl. 19.30: Koncert i Haslund Kirke (omtale s. 6) Torsdag den 21. kl. 19.00: Forårskoncert ved Kirkekoret (omtale s. 2) Søndag den 24. kl. 10.00: Palmesøndag Lisbeth Damgren Højen Familiegudstjeneste. Børn opfører påskespil. (omtale s. 4) Mandag den 25. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Dorthe Bjørn: “Jeg ta’r det, som det kommer …”. Torsdag den 28. kl. 10.00: Skærtorsdag Ray Carlton Jones Fredag den 29. kl. 10.00 Langfredag Ray Carlton Jones Søndag den 31. kl. 10.00: Påskedag Mette Krawiec

Søndagens tekst kan læses på www.kristrupkirke.dk

8

April:

Mandag den 1. kl. 10.00: Anden påskedag Ray Carlton Jones Søndag den 7. kl. 10.00: Konfirmation, 7. a, Kristrup Skole Lisbeth Damgren Højen Mandag den 8. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Ingelise Bragh fortæller videre om Amishfolket - og patchwork. Tirsdag den 9. kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Dansk gifte Candy Eilenberg vil fortælle og vise lysbilleder fra sit hjemland, Bolivia. Derefter generalforsamling. Søndag den 14.: Konfirmation Kl. 9.30: 7. b, Kristrup Skole Kl. 11.30: 7. c, Kristrup Skole Lisbeth Damgren Højen Mandag den 15. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd. Sognepræst Peder Svejgaard, Ø. Tørslev causerer om Jeppe Aakjær. Tirsdag den 16. kl. 19.00: Litteraturkreds. Søndag den 21. april : Kl. 9.30: Konfirmation, 7. a, Tirsdalens Skole Kl. 11.30: Konfirmation, 7. b, Tirsdalens Skole Mette Krawiec


kalenderen Mandag den 22. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. OK-koret underholder.

Søndag den 12. kl. 10.00: 6. søndag efter påske Ray Carlton Jones

Søndag den 26. kl. 10.00: Trinitatis søndag Ray Carlton Jones

Fredag den 26. kl. 10.00: Bededag Ray Carlton Jones

Mandag den 13. maj: Støttekredsens udflugt. Nærmere information fås i Støttekredsen.

Næste kirkeblad deles ud den 31. maj - 5. juni.

Søndag den 28. kl. 10.00: 4. søndag efter påske Ray Carlton Jones

Søndag den 19. kl. 10.00: Pinsedag Lisbeth Damgren Højen

Maj: Søndag den 5. kl. 10.00: 5. søndag efter påske Mette Krawiec Torsdag den 9. kl. 10.00: Kristi himmelfartsdag Lisbeth Damgren Højen

Indsamlinger De penge, som lægges i Kristrup Kirkes indsamlingsbøsser, går til: 3. marts: KFUM’s sociale Arbejde 10. marts: Folkekirkens Nødhjælp 17. marts - langfredag: KFUM’s sociale Arbejde Påskedag - 5. maj: KFUM og KFUK i Danmark Kristi himmelfartsdag: Folkekirkens Mission 12. maj: Menighedsplejen i Kristrup Pinsedag - 18. august: Folkekirkens Nødhjælp

Mandag den 20. kl. 11.00: Anden pinsedag Friluftsgudstjeneste i Paderup Mose (omtale s. 5) Der er ikke gudstjeneste i Kristrup Kirke.

Plejehjemsgudstjenester Kristrupcentret, tirsdage kl. 14.00 12.marts Ray Jones 2.april Ray Jones 16.april L. Damgren Højen 30.april Ray Jones 14.maj Ray Jones 28.maj Ray Jones Tirsdalens Plejehjem, ­ torsdage kl. 10.30 14.marts Ray Jones 4.april Ray Jones 18.april L. Damgren Højen 2.maj Ray Jones 16.maj Ray Jones

Sæt kryds i kalenderen Onsdag den 19. juni, hvor der er sogneudflugt. Læs mere i næste kirkeblad.

Konfirmationer 2014 Kristrup Skole: Søndag 27. april kl. 10.00: 7.a. Søndag 4. maj kl. 9.00: 7.b - kl. 11.00: 7.c. Tirsdalens Skole: Søndag 11. maj kl. 9.00: 7.a. - kl. 11.00: 7.b.

2015 Tirsdalens Skole: Søndag 26. april kl. 9.30: 7.a. - kl.11.30: 7.b. Kristrup Skole: Fredag 1. maj kl. 10: 7.a. Søndag 3. maj kl. 10: 7.b. Indskrivningen foregår via www.kristrupkirke.dk - nærmere herom meddeles gennem skolen.

9


Set og sket i sognet Højskoleforeningen Kristrup Højskoleforening arrangerer hver anden uge højskoledage i Kristrup Sognegård. Alle møder finder sted tirsdag kl. 10.30-13.30: 10.30: Fællessang fra højskolesangbogen. 11.00: Foredrag 12.00: Frokost (man medbringer selv mad og ­drikkevarer; kaffe/te kan købes). 12.30: Samtale om eller ­ fortsættelse af foredrag. Program fås i s­ ogne­gården og kan ses på kristrupkirke.dk Pris pr. foredrag: kr. 60,-. Pris for alle 12 højskoledage: kr 500,-. Tilmelding kan ske efter aftale med Kirsten Jones, tlf. 86 42 99 74.

Børnekor Går du i 3. eller 4. klasse, kan du lide at synge, og vil du gerne lære at bruge ­stemmen rigtigt, så er ­børnekoret lige noget for dig. Fra børnekoret kan du også komme videre til kirkekoret. Børnekoret mødes i sognegården hver tirsdag kl. 15-16. Kunne du tænke dig at være med i koret, så kontakt organist Marie Gregersen, tlf. 50 89 82 03.

10

Maratonsangerne er nået i mål Sognepræst Ray Carlton Jones og pianist Lone Vandt (billedet th.) har siden 2010 stået for en række sangaftener, hvor alle Den danske Salmebogs 791 salmer er blevet sunget. Flere steder i landet har det været forsøgt med salmemaraton, men som et af de første steder, hvor det lykkedes at gennemføre, nåede maratonsangerne i Kristrup i mål torsdag den 24. januar. Det blev naturligvis fejret på behørigt vis. Da starten gik på den lokale salmemaraton var deltagerfeltet på omkring 35 hver gang, men som i et hvert andet maratonløb ramte nogle muren undervejs. Dog nåede omkring 25 gennem alle 791 salmer og kunne deltage i afslutningen.

Det var den anden form for maraton, som Ray Carlton Jones har gennemført i løbet af de seneste år. Den første var en bibelmaraton, som ovenikøbet er gennemført 2 gange.


Set og sket i sognet Fantastisk BørneDisco Kattens til tønde

85 børn havde en forrygende sjov og hyggelig Disco-fest i sognegården fredag den 8. februar. Musik afbrudt af konkurrencer, mulighed for spil og snak – blå drinks, popcorn og islagkage var nogle af ingredienserne. Det kostede 20 kr. at komme ind, og deltagerne fik et ”festivalarmbånd” mærket ”BørneDisco Kristrup Kirke”.

Send en sms til 50898205, hvis du vil have besked næste gang, der er BørneDisco. Det er for børn i 2.-5. klasse.

Se flere billeder fra BørneDisco på kristrupkirke.dk

Der blev trangt i sognegården ved årets fastelavnsfest tirsdag den 5. februar, hvor 125 børn og voksne mødte op – først til gudstjeneste og derefter pølser, tøndeslagning og slikposer. Børnene var naturligvis klædt ud efter alle kunstens regler.

Tak til frivillige

Hvert år takkes de mange frivillige ved kirken med en god frokost efter gudstjenesten på Diakoniens Dag. Hvis du har lyst til at være med i fællesskabet, så kontakt sognehjælper Inge Schultz-Knudsen, tlf. 50898205. Vi mangler i øjeblikket kirkebladsuddelere og besøgsvenner.

11


Serie: Særpræster

Når døden er nær Sorg er ikke et problem, der kan løses – sorg er en byrde, der skal bæres

Af Irene Vestergaard Alice Pedersen er sognepræst ved Enghøj Kirke. Dog er 17 procent af h ­ endes ­stilling afsat til hospice i Randers. Her kan Ved dødsfald på hospice tænder personalet dette lys. man finde hende På skiltet står: ”Når en livsflamme er endt, bliver mindelyset tændt.” 3 gange om ugen. ”Jamen det er ikke Guds vilje. Tværtimod! Det Det centrale i Alice Pedersens aktivitet på var jo det, Jesus gik rundt og bekæmpede hospice er samtaler til mange sider. Når der både i sin levevis og sine fortællinger. Ja, han kommer en ny patient på hospice, går hun satte endda sit liv ind på det”. ind og præsenterer sig og taler med patienten Hun synes, det er vigtigt at have mulighed for om lidt af hvert. Det er patienten, der sætter at se, at der er andre muligheder for at forstå dagsordnen og bestemmer, om og i hvilket tingene. omfang, han/hun ønsker kontakt til hende. Men hun er der ikke blot for patienten: ”Nogle gange ønsker patienten bare at få den ”Jeg er der for alle. Jeg kalder det ppp”, smiler tryghed, det f.eks. giver at holde i hånd, andre Alice Pedersen og uddyber ”patient, pårørende, gange kan det være samtaler, at bede en bøn, personale”. synge en salme eller måske holde altergang”, Hun har lavet nogle flotte foldere med smukke fortæller hun. citater fra f.eks. Biblen, et digt, en bøn m.v., som Nogle gange ønsker de også at tale om findes på gangen, så de er tilgængelige for alle. begravelse/bisættelse, salmer osv. Når typiske spørgsmål, som f.eks. ”Hvad har jeg dog gjort forkert”, ”Hvis Gud findes, hvorfor Mindesammenkomster er der så krige” stilles, har Alice Pedersen også et svar på læben: Personalet på Hospice Randers arrangerer

12

4 gange om året en mindesammenkomst for de pårørende til de personer, der er døde i det forudgående kvartal. ”Vi starter med at synge en salme. Der tændes lys, og navnene på de pårørende bliver læst op”, siger Alice Pedersen. Der læses et lille digt, man lytter til musik og taler sammen, og Alice Pedersen holder et oplæg, der handler om sorg. Det hjælper de fleste at få sat ord på sorgen samt at tale med andre i samme situation. ”For det er ikke døden, men sorgen, der er tabu i vores samfund”, forklarer Alice Pedersen. Efter mindesammenkomsten drikkes der kaffe i den hyggelige stue på hospice. De mange tilbagemeldinger på mindesammenkomsterne har været positive.

Sorgens mange ansigter ”Folk sørger på forskellige måder og bearbejder sorgen forskelligt. Og der er intet, der er mere rigtigt eller forkert, end andet. Sorgen er individuel”, siger Alice Pedersen. Hun giver eksempler på forskellige typiske sorgreaktioner, som f.eks. at græde, tale over en kop kaffe eller ved at udføre konkrete handlinger for at hindre, det sker igen.


Serie: Særpræster Særpræster

”Typisk får mange hukommelsestab. Sindet er simpelthen fyldt op, der er ikke plads til mere. Glemsomhed kan skabe frygt for, at man er ved at blive dement, og så er det en farlig cirkel, man er inde i”, siger Alice Pedersen. Nogle reagerer ved ikke at kunne sove om natten, mens andre sover meget: ”Sørgende er mentalt trætte. Udover, at de lige har mistet, er der også mange praktiske ting at tage stilling til og overveje”.

Sorgen kan gøre ensom ”Livets skole kan være hård. Især kan det

Sognenyt har bragt en række artikler om ­­særpræster. Første gang var det korshærspræsten, dernæst arresthuspræsten, i det seneste nummer sygehuspræsten og denne gang hospicepræst. Særpræster er præster, der udover at være sognepræst i et sogn, har en særlig opgave med at være præst for nogle bestemte mennesker, som man kan kalde en særmenighed. Det særlige ved en særmenighed er, at den består af nogle, der ikke kan være med i deres sognemenighed. Enten fordi de er indsatte i fængsel, indlagt på sygehus eller udsendt som soldat. Man kan sige, at det er kirkens omsorg for dem, der ikke kan være en del af sognelivet, at der er ansat præster til at tage sig af mennesker, der mere eller mindre midlertidigt ikke bor hjemme.

Hospicepræst være ensomt, hvis ens kæres navn ikke Alice Pedersen. Foto: Irene nævnes. Tavshed omkring den døde er en Vestergaard uretfærdighed mod dem. Den udsletter dem for anden gang”, fortsætter hun, idet hun henviser kalder ”hadesætninger”. Det er en måde at til, at det er en opfattelse, hun har overtaget fra sparke nænsomt til den sørgende på, så Herbert Pundik. ”Med tiden ændrer sorgen sig til savn, men den denne kommer i gang med sin bearbejdning af sorgen. Det er vigtigt, at den sørgende får luft, forsvinder aldrig. Man skal lære at leve med hvilket bl.a. også kan skabes af latter. den, og heldigvis bliver der med tiden længere ”Det er befriende for den sørgende at kunne le. og længere mellem nedturene”, tilføjer hun og så kommer skuldrene ned på plads”. uddyber, at det er godt for mange at bearbejde sorgen i en sorggruppe, for man finder f.eks. ud Da vi slutter samtalen, iler Alice Pedersen videre til det næste. Der er kommet nogle af, at ens reaktioner er helt normale. pårørende, der gerne vil tale med hende. Alice Pedersen bruger nogle gange det, hun

13


Nyt fra menighedsrådet Det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet Menighedsrådet, der trådte til første adventssøndag, og som er valgt for to år, har konstitueret sig og taget fat på arbejdet. Ida Nielsen blev genvalgt som formand, mens David Møller blev nyvalgt som næstformand. Sammen med Margit Hansen, der er nyvalgt som kasserer, og sognepræst Lisbeth Damgren Højen, der også er daglig leder, udgør de forretningsudvalget. Som udvalgsformænd valgtes: Børne-, unge- og familieudvalget: Michael Mortensen Aktivitets- og mødeudvalget: Margit Hansen Bygningsudvalg: Søren Dahl Andersen Kirkegårdsudvalget: Lars Peter Stausgaard Valgbestyrelsen: David Møller

Udtrådt Allerede på det første møde måtte nyvalgte Christian Damm Knudsen desværre søge om at blive løst for hvervet som menighedsrådsmedlem. I stedet indtrådte førstesuppleanten Elisabeth Nielsen i rådet.

Kuffert til børnene Fra marts vil der blive et nyt tilbud til børn, der deltager i gudstjenesten i kirken. De vil kunne tage en kuffert med legetøj med ned på bænken. Foreløbig vil tilbuddet være der hveranden søndag. De øvrige søndage vil der som hidtil være børnepasning i dåbsværelset.

14

Nyt fra Kristrup Kirkegård

Af kirkegårdsleder Merethe Paludan

Efter endnu en vinter med sne ser vi frem til foråret. Påsken falder i uge 13, og tillader vejret det, vil vi plante Stedmoder ud inden påske. Har du ikke fået bestilt, er du velkommen til at kontakte personalet på kirkegården, så vil de forsøge at få ekstra planter hjem. Dette gælder også sommerblomster, hvor udvalget bl.a. er Isbegonier, Knoldbegonier, Bacopa og Million bells. De sidste to slags er lavt voksende planter, som ikke dækker skriften på gravstenen.

Forudbetaling og prisstigning

Kirkeministeriet har besluttet, at der skal betales forud for ydelser, der er bestilt ved kirkegårde. Derfor sender vi i løbet af marts faktura for de aftaler, der er lavet til udførelse i 2013. Ydelser kan derfor fremover kun afbestilles/ ændres med et års varsel til hver den 1. januar. Meget gerne pr. mail: kirkegaard@kristrupkirke.dk Århus Stift har i øvrigt varslet prisstigning på 2,6 %. Gældende pr. 1. januar 2013.

Du kan nå det endnu

Ny belægning og hæk

Har du lagt en krans eller andet på gravstedet, som du ønsker at tage med hjem, er fristen for at fjerne den inden 1. marts hvert år. Men de materialer, som kirkegårdspersonalet fjerner, og som ikke forgår så let, som hjerter af beton, lanterner m.v., bliver lagt til side i ca. en måned. Du kan henvende dig til en gartner, hvis der er noget, du ønsker at få udleveret.

Belægningen og hækkene på Afd. U er planlagt til at skulle skiftes. Det er en lang proces, og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det bliver udført. Så snart der forelægger nyt om dette, vil vi sætte opslag op på tavlen ved kapellet og på vores hjemmeside. På kristrupkirke.dk kan du under Kirkegården læse nyhedsbreve, vedtægter mv. Rigtig godt forår ønskes af personalet på kirkegården.


Præstetanker

Den blå Anemone Af sognepræst Mette O. Krawiec

Jeg går i disse dage og venter på en billedbesked fra mine svigerforældre i Vestjylland. De har en ’Kaj Munks blå anemone’ stående i haven – hentet på Lolland, da min mand og jeg blev gift i min barndomskirke på fødeøen. Det er altid spændende, om det nu også sker den første dag i marts, at den lille blomst gennembryder jorden med dens smukke blå blade, som Kaj Munk beskriver det i sit digt om ’Den blå Anemone’. Digtet beskriver smukt det mirakel, der sker i naturen hvert år, netop omkring den 1. marts: ”Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smeltes ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit søblå flor et stænk af himlens tone? en lille anemone, jeg planted’ der i fjor” Kaj Munk var præst i Vedersø i Vestjylland, men han voksede op hos moderens kusine og hendes mand på Lolland, da han tidligt mistede begge sine forældre. Det var på Lolland, han hentede den lille anemone, som et ’kærtegn fra sin fødeø’. Og som der står i andet vers:

”Så gik jeg her og vented’ og tænkte, den må dø; den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede ler; i denne fjendske zone forgår min anemone, jeg ser den aldrig mer” Det er i år 70 år siden, Munk skrev om anemonen. Digtet fik melodi på i 1945, og har været en kendt og elsket sang siden. Som lollik i Jylland har sangen naturligvis altid fulgt mig, men selvom mange fra Lolland nok ville påpege hyldesten til Lollands gode, fede jord, så er det langt fra bare jord og blomster, digtet handler om. Anemonen bliver rykket fra sit naturlige, trygge sted til den jyske vestkyst – lige som digterpræsten selv. Da digtet bliver skrevet i 1943 er Danmark besat, og Munks tanker går på, om landet – og Munk selv - mon vil bukke under ’i denne fjendske zone’. Eller om der stadig er en styrke et sted, som hos en lille anemone, der trodser kulde og mørke? Kaj Munk beskriver senere hvor trist og

fortvivlet, han er. ”Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts”. En krise så dyb, at han egentlig har svært ved at tro på, der overhovedet kommer lyse dage igen. Alle kan blive grebet af den følelse – ikke kun om vinteren, for sorg og angst kan også tage modet fra os. Men anemonen trodser kulden og mørket ”som alverdens modgang har givet den et større værd”, som Kaj Munk skriver. På baggrund af mørke og kolde dage, har og er den blå anemone livskraften i sig selv. Den trodser mørke og død og håber det bedste. Påsketiden nærmer sig, og det er faktisk det samme, vi hører i påskens evangelium: Da alt umiddelbart virker som enden, trist og mørkt, og kvinderne påskemorgen kommer ud til graven for at salve Jesu legeme, da er der en engel, der siger: ”Han er opstanden”. Livet og håbet sejrer over død og mørke. Det er, hvad vi tror på og holder fast ved i alt, som sker. Og det er den blå anemone, det lille forårstegn, et symbol på. Som Kaj Munk skriver: ”den la’r mig nyfødt arve, en evighed af håb”.

15


Kirkelig vejviser Sådan gør du

Dem kan du kontakte Sognepræst Lisbeth Damgren Højen Præstegårdsvej 2, tlf. 86 42 74 72. lisbeth.damgren@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Ray Carlton Jones Absalonsvej 2A, tlf. 86 42 99 74. ray.jones@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Mette Olesen Krawiec mette.krawiec@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Træffes i Kristrup Sognegård efter aftale tlf. 86 40 50 52.

Kirkekontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 50 16. kirkekontor@kristrupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-13. Torsdag desuden kl. 16-17. Kristrup Sognegård Ørneborgvej 5, tlf. 86 41 33 58. Kirketjener Kirsten Andersen Tlf. 50 89 82 01. kirketjener@kristrupkirke.dk Sognehjælper Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05. sognegaard@kristrupkirke.dk Organist Marie Hauerholt Thorsted Tlf. 50 89 82 03. organist@kristrupkirke.dk

Kristrup Kirkegårdskontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 58 10. kirkegaard@kristrupkirke.dk Kirkegårdsleder Merethe Paludan Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-15. Fredag kl. 8-14.30 Træffes bedst på kontoret efter aftale. Menighedsråd Formand Ida Nielsen, tlf. 86 41 39 29 formand@kristrupkirke.dk Besøgstjenesten Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05 Kirkebil: Randers Taxa Tlf. 87 11 30 30

Følg med på hjemmesiden:

kristrupkirke.dk Facebook-side ­ ristrup Kirke har K sin egen side på Facebook. Gå ind på siden og ”synes godt om”, og få besked, når der sker noget i kirke og sognegård. Følg linket på kristrupkirke.dk og kom ind til den rigtige Kristrup Kirke-side.

Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal du selv aflevere fødselsanmeldelsen på ­kirkekontoret, hvis jordmoderen ikke har gjort det i forbindelse med fødslen.

Dåb

Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne.

Bryllup

Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. ­ Herefter modtager I en bekræftelse på ­reservationen samt en skriftlig ­vejledning. Før vielsen skal I også ­henvende jer på ­folkeregisteret i den kommune, hvor den ene eller begge bor, for at få en prøvelsesattest. I bliver kontaktet af præsten for at ­aftale samtale.

Dødsfald

Senest to dage efter et dødsfald skal det anmeldes til kirkekontoret. Husk at tage dødsanmeldelse og den afdødes attester med. Du kan aftale nærmere om bisættelse eller begravelse med ­kirkekontoret.

Gravsted

Skal du have anlagt eller repareret et ­gravsted, eller vil du lave en aftale om ­pasning eller lignende så henvend dig til ­kirkegårdslederen/graveren. Formularer kan hentes på

www.kristrupkirke.dk

Sognenyt Kristrup nr. 42  

Kirkeblad for Kristrup Sogn - marts, april og maj 2013

Advertisement