Page 1

11. årgang, nr. 1

Sognenyt December 2012, januar og februar 2013

Den ­barmhjertige samaritaner ­besøger sognegården Side

Side 12-13

Til alle husstande i Kristrup Sogn

Serien om særpræster: I dette hus bedes der sandsynligvis flest bønner

6


Det sker i sognet Familiegudstjeneste med minikonfirmander og Fredslys Søndag den 9. december kl. 10.00

Jul i kirken for børn Tirsdag-torsdag den 4.-6. december kl. 10.00 for børn i børnehavealderen. Tirsdag og torsdag den 11. og 13. december for børn i vuggestue- og dagpleje-alderen.

2

Institutionerne i Kristrup Sogn er inviteret, men hjemmegående børn er også meget velkomne med forældre eller bedsteforældre. Efter den korte gudstjeneste, hvor sognepræsterne Lisbeth Damgren Højen og Mette O. Krawiec medvirker, er alle velkomne til madpakkespisning i sognegården. Her er der også tradition for, at julemanden kigger forbi med en lille slikpose.

Minikonfirmanderne slutter efterårets undervisningsforløb med gudstjeneste 2. søndag i advent. Traditionen tro bliver alterlysene denne søndag tændt ved flammen fra Fredslyset. Birthe Norring-Agerskov fra Sct. Georgsgilderne har gennem mange år medvirket til dette. Hun holder liv i flammen hele december måned i en flagermuslygte, og således mindes vi om Fred på jorden. Sognepræst Mette O. Krawiec prædiker.


Det sker i sognet Inspirationsaften om diakoni Tirsdag den 26. februar kl. 19.30

HØR – det gror! Diakoniens dag d. 3. februar kl. 10.00 Ved Kristrup Kirke er der mange frivillige, der hjælper til med stort og småt, og det vil menighedsrådet gerne takke for og inviterer derfor hvert år alle frivillige med et personligt brev til at komme til en dejlig frokost efter gudstjenesten på Diakoniens Dag, som ligger første søndag i februar. I år er temaet: ”HØR – det gror!” Efter spisningen er der festlig underholdning. Uden de mange frivillige, der hver uge hjælper til med børnepasning, kirkekaffe, arrangerer foredrag, er besøgsvenner og meget andet eller dem, der 4 gange om året deler kirkeblade ud eller hjælper til med et enkeltstående arrangement som fx Børne Disco, Afrikadag eller konfirmandlejr, kunne det slet ikke lade sig gøre at have så mange tilbud til folk i alle aldre i kirke og sognegård. Det er alle disse ildsjæle, der får kirken til at gro og ligeledes får hinanden til at gro, og det giver et dejligt fællesskab omkring kirken, som sagtens kan rumme mange flere.

Går du på en ungdomsuddannelse? Som ung har du mulighed for at få udstedt et Frivilligbevis, hvis du er frivillig i nogle sammenhænge, og her har folkekirken nu også fået lov at være med. Så hvis du har lyst til at være en del af kirkens frivilligkorps fx som børnepasser under prædiken, som besøgsven eller som den, der styrer PowerPoint under gudstjenesten, så kontakt sognehjælper Inge Schultz-Knudsen, tlf. 50 89 82 05 og få mere at vide. Du kan udskrive et Frivilligbevis fra www.projektfrivillig.dk, når du har været frivillig aktiv i en forening eller organisation i minimum 20 timer samtidig med, at du er indskrevet på en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Frivilligbeviset kan bruges til at lægge ved sit CV, når der senere skal søges job.

I en meningsmåling om folkekirkens vigtigste opgaver foretaget i foråret 2012 lød det, at ud over gudstjenester, konfirmander og kirkelige handlinger, så er folkekirkens vigtigste opgave, at tage sig af de svage. Sådan er forventningen til den kristne kirke. Nu kan ”de svage” være mange forskellige, men fælles for ”de svage” er, at det er mennesker, der har brug for et andet menneske. Helt tilbage fra de første kristne menigheder har det at tage sige af ”de svage” været en vigtig opgave. Fra græsk hedder tjenesten for medmennesket diakoni. I Danmark har vi indenfor folkekirken meget godt diakonalt arbejde. Det har vi også i Kristrup. Men det er også et område, hvor vi som menighed aldrig må blive ”dovne”, for der er altid et menneske, der har brug for et andet menneske. Som menighed må vi jævnligt spørge os selv, om vi kan løse den diakonale opgave i vores sogn bedre, og om der er mennesker, vi kunne være i tjeneste for. Derfor vil Kristrup Menighedsråd gerne invitere til foredrag og debataften tirsdag d. 26. februar kl. 19.30-22.00 om diakoni. Temaaftenen vil være med foredrag af sognepræst, PhD og formand for KFUKs sociale arbejde Birgitte Graakjær Hjort, Århus og med efterfølgende debat blandt deltagerne. Birgitte Graakjær Hjort vil på baggrund af forskning og erfaringer fra både arbejdet som sognepræst og i KFUKs sociale arbejde, Reden, inspirere og motivere os.

3


Det sker i sognet KFUM-Spejderne Slutspurten i Randers salmemaraton er

VorupKristrup

Bævere 6-8 år: Onsdag kl. 17.30-19.00. Kontakt: G ­ unild tlf. 86 43 87 07 Ulve 8 -10 år: Tirsdag kl. 18.30-20.00. Kontakt: Niels tlf. 86 41 58 92 Juniorer 10-12 år: Torsdag kl. 18.45-20.15. Kontakt: Thomas tlf. 23 29 29 33 Spejdere 12-17 år: Torsdag kl.18.45-20.15. Kontakt: Inger tlf. 51 86 21 75 Vi holder til i Mosehuset Paderup Mosevej 20 www.kfum-vk.dk

blevet forlænget til januar

Som vi skrev i det seneste Sognenyt nærmer ”Salmemaraton 2010-2012” sig sin afslutning, men det blev alligevel for ambitiøst at sætte sig som mål at være færdige inden jul, så slutspurten er nu forlænget til sidst i januar 2013. De resterende datoer er derfor: Tirsdag den 4. december Tirsdag den 15. januar Torsdag den 17. januar Torsdag den 24. januar Torsdag den 31. januar: Afslutning Alle aftener begyndes der kl. 19.30, og nye deltagere er velkomne til at være med til at synge de sidste numre i salmebogen. Sognepræst Ray Jones fortæller ganske kort om hver salme, og Lone Vandt spiller til.

Redaktion Inge Schultz-Knudsen (ansvarshavende), Irene Vestergaard, Lisbeth Damgren Højen, Ray Carlton Jones, Mette Olesen Krawiec og Per Schultz-Knudsen (lay-out). Tekst og foto: Inge Schultz-Knudsen (hvis ikke andet er nævnt). Næste nummer udkommer sidst i februar. Tryk: Buch’s Elmenhoff, Kertemindevej 15, Randers. Har du ikke modtaget næste blad 1. marts, så ring tlf. 50 89 82 05.

4

Fredag den 1. februar kl. 20.00-21.00

Af Irene Vestergaard I forbindelse med kyndelmissegudstjenesten har vi inviteret Natkirken i Randers til at holde natkirke i Kristrup Kirke. Under mottoet ”Kom som du er, og gå som dig selv” er Natkirken et fint eksempel på den rummelige Folkekirkes mange muligheder, idet den er et alternativ (eller supplement) til kirkens øvrige gudstjenester. Normalt holder Randers Natkirke til i Skt. Mortens Kirke, hvor der tændes et hav af levende lys, hvilket giver en varm og særlig stemning i det smukke kirkerum. Man kan komme og gå, som man vil i løbet af åbningstiden kl. 20.00-23.00. Man sætte sig ned, nyde roen, lade stemningen virke, tænde et lys, tale med en frivillig eller bare gå en tur rundt i kirken og ud igen. Hver fredag i måneden har også en aktivitet af ca. en times varighed, som man kan deltage i eller lade være. De fire fredage ligger temamæssigt fast og spænder over rolig, meditativ musik, spillet af lokale musikere, taizé-andagt, båret af flere små nemme taizé-sange, der gentages, økumenisk tema og nadverandagt, hvor et langt bord er dækket med en hvid dug, fine glas og den 7-armede stage. Brødet brydes, og ”kirkevinen” er skiftet ud med rødvin. Hver gang, der er en femte fredag i en måned, er aktiviteten en overraskelse. I våbenhuset har man mulighed for at få en kop kaffe eller te, som man gerne må tage med ind i selve kirken.


Det sker i sognet De grønne Natkirke i Kristrup pigespejdere Vorup-Kristrup gruppe Vi arbejder i to alders­grupper: Spirer og grønsmutter: 6-10 år. Spejdere: 10 år og opefter. Spirer og smuttere mødes ­ mandage kl. 18.30-20.00. Spejderne mødes torsdag kl. 17.30-19.00. Begge grupper mødes i ­kælderlokalerne i Johanneskirken i Vorup. Gruppeleder: Anne Marie Baadsgaard Tlf. 86 41 16 19 pigespejder.dk/vorup-kristrup

Børnekor I Kristrup Kirke

I Kristrup holder Natkirken taizé-andagt. Mellem sangene læses der små bibelske tekster og bønner, der er skrevet af de besøgende, der måtte ønske det, i løbet af aftenen. Sognepræst Ray Jones medvirker. Kl. 21.00 er der mulighed for at få en kop kaffe og en snak om aftenen i sognegården. Vi ses i natten!

Taize-andagt

Taize-andagt er en andagt som er bygget op omkring nogle sange, som stammer fra et økumenisk klosterfællesskab i Frankrig kaldet Taize. Det er fællesskabet i sangen, der er det bærende. Samtidig giver sangens rolige karakter den enkelte mulighed for fordybelse og et øjebliks fred i en travl hverdag.

Går du i 3. eller 4. klasse, kan du lide at synge, og vil du gerne lære at bruge ­stemmen rigtigt, så er ­børnekoret lige noget for dig. Fra børnekoret kan du også komme videre til kirkekoret. Børnekoret mødes i sognegården hver tirsdag kl. 15-16. Kunne du tænke dig at være med i koret, så kontakt organist Marie Gregersen, tlf. 50 89 82 03.

5


Det sker i sognet Frokostklubben

En mandag om måneden mødes en flok mænd med madpakke i s­ ognegården til "et frikvarter”. Klubben er et mødested for mænd, der gerne vil have nogen at snakke med om "den ­brogede verden". Program for formiddagen: Kl. 11.00: Vi mødes og h ­ ilser på hinanden. Kl. 11.30: Madpakken s­ pises Kl. 12.00: Foredrag. Derefter snak. Vi slutter kl. 13.00. Pris inkl. drikkevarer (kaffe, øl, vand): 30 kr. Husk madpakken! Tilmelding ikke ­nødvendig. Program med datoer fås i ­sognegården og kan ses på w ­ ww.kristrupkirke.dk Kontakt Preben Wittrup Andersen, tlf. 86 43 90 92 for ­yderligere oplysninger.

Indsamlinger De penge, som lægges i Kristrup Kirkes indsamlingsbøsser, går til: 1. og 2. søndag i advent: Menighedsplejen i Kristrup 3. og 4. søndag i advent: Kirkens Korshær i Randers Juleaften: Folkekirkens Nødhjælp

6

Den barmhjertige samaritaner Børneforestilling med én skuespiller i 6 roller på knap en halv time! Onsdag den 27. februar kl. 10.00 De ældste børn i sognets børnehaver indbydes til at komme i sognegården og overvære en teaterforestilling ved Kirketeateret. Skuespiller Jens Jødal fremfører Jesu lignelse om ”Den barmhjertige samaritaner” i en særdeles underholdende og vedkommende udgave. Gennem en forestilling med masser af skør humor, hvor flere børn blandt tilskuerne kommer på scenen undervejs, fører Jens Jødal publikum ind til kernen i den gamle fortælling. Midt i al den finurlige humor får alle samtidig noget at tænke over. Efter forestillingen er menighedsrådet vært ved frugtbidder og saftevand. Hjemmegående børn med forældre eller bedsteforældre er også velkomne.

Juledag og 2. juledag: Kirkens Korshær i Randers Nytårsaftensdag-15. januar: Det danske Bibelselskab 22. januar - 5. februar: Kirkens Korshær i Randers 12. og 22. februar: Menighedsplejen i Kristrup 26. februar: Y’s Men Region Danmark

Pressefoto


Det sker i sognet Julehjælp i Kristrup Sogn

Økonomisk trængte ­børnefamilier, som bor i Kristrup Sogn, har ­mulighed for at søge julehjælp fra Kristrup Sogns Menighedspleje. Ansøgningsskema kan hentes fra torsdag 29. november på kirkekontoret,

Absalonsvej 2 eller hos præsterne eller ­downloades fra ­hjemmesiden www.kristrupkirke.dk Ansøgningsfristen er onsdag den 5. december kl. 13.00.

Højskoleforeningen Kristrup Højskoleforening arrangerer hver anden uge højskoledage i Kristrup Sognegård. Alle møder finder sted tirsdag kl. 10.30-13.30: 10.30: Fællessang fra højskolesangbogen. 11.00: Foredrag 12.00: Frokost (man medbringer selv mad og ­drikkevarer; kaffe/te kan købes). 12.30: Samtale om eller ­ fortsættelse af foredrag. Program fås i s­ ogne­gården og kan ses på kristrupkirke.dk Pris pr. foredrag: kr. 60,-. Pris for alle 12 højskoledage: kr 500,-. Tilmelding kan ske efter aftale med Kirsten Jones, tlf. 86 42 99 74.

Hvem bliver kattekonge i år? Fastelavnsgudstjeneste Tirsdag den 5. februar kl. 18.30

KFUM-spejderne og minikonfirmanderne deltager i børnegudstjenesten sammen med sognepræsterne Mette Krawiec og Lisbeth Damgren Højen. Bagefter serveres der pølser

i sognegården, og så skal der slås katten af tønden. Mød derfor meget gerne udklædte i kirken. Arrangementet slutter kl. 20.00.

Besøgsven Har du lyst til at besøge et andet ­menneske en gang om ugen i en times tid, så meld dig som b ­ esøgsven på tlf. 50 89 82 05. En besøgsven kan samtale, læse op, gå tur eller f.eks. hjælpe med brevskrivning, men udfører ikke praktisk arbejde, som h ­ jemmehjælperen skal tage sig af.

7


Aktivitetsk December

Søndag den 2. kl. 10.00 1. søndag i advent Lisbeth Damgren Højen Mandag den 3. kl. 14.30-16.00: Julehygge i Støttekredsen. Udstilling af medbragte julekrybber. Inge Schultz-Knudsen læser legender om julekrybber. Tirsdag den 4.: Kl. 10.00: Juleoptakt for børnehaver. Kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Jones og Lone Vandt (omtale s. 4) Onsdag den 5. kl. 10.00: Juleoptakt for børnehaver. Torsdag den 6.: Kl. 10.00: Juleoptakt for børnehaver. Kl. 19.30: Adventsfest i samarbejde med Grænseforeningen. Johan Herold underholder med musik. Tale ved sognepræst i Mariager Jacob Krogh Rasmussen: ”Jul og gensynets glæde”. Kaffe á 20 kr. Søndag den 9. kl. 10.00: 2. søndag i advent Mette O. Krawiec Familiegudstjeneste (omtale s. 2) Mandag den 10. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd. Poul Erik Olsen: “Lokal ulandsudvikling”. Tirsdag den 11.: Kl. 9.30: Juleoptakt for dagplejeog vuggestuebørn.

8

Kl. 19.00: Christmas carols. Kirkekoret og Kammerkoret synger danske og engelske julesalmer. Gløgg og æbleskiver á 20 kr. Torsdag den 13.: Kl. 9.30: Juleoptakt for dagpleje- og vuggestuebørn. Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde. Søndag den 16. kl. 10.00: 3. søndag i advent Lisbeth Damgren Højen Søndag den 23. kl. 10.00: 4. søndag i advent Ray Carlton Jones Mandag den 24.: Juleaften Kl. 14.00: Mette O. Krawiec Kl. 15.15: Lisbeth Damgren Højen Kl. 16.30: Ray Carlton Jones Tirsdag den 25. kl. 10.00: Juledag Mette O. Krawiec Onsdag den 26. kl. 10.00: 2. juledag Lisbeth Damgren Højen Søndag den 30. kl. 10.00: Julesøndag Ray Carlton Jones Mandag den 31. kl. 15.00: Nytårsaften. - Ray Carlton Jones Der serveres champagne og kransekage i våbenhuset.

Januar

Søndag den 6. kl. 10.00: Helligtrekonger Mette O. Krawiec Mandag den 7. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Nytårsfest med pakkespil. Medbring pakke á 20 kr. Musikalsk underholdning ved Leif Arboe. Tirsdag den 8.: Kl. 10.00: Babysalmesang begynder. Kl. 10.30-13.30: Højskoledag. ”Den tredje reformation - på vej mod en ny spiritualitet” ved generalsekretæren i Det Danske Bibelselskab Morten Thomsen Højsgaard. Torsdag den 10. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde. Søndag den 13. kl. 10.00: 1. søndag efter helligtrekonger Ray Carlton Jones Mandag den 14. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd. Lars Bundgaard fortæller om Jysk Børneforsorg. Tirsdag den 15. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Jones og Lone Vandt. Torsdag den 17. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Jones og Lone Vandt.


kalenderen Søndag den 20. kl. 10.00: Sidste søndag efter helligtrekonger Lisbeth Damgren Højen Mandag den 21. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Alice Pedersen: ”Om at være præst på hospice”. Tirsdag den 22.: Kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Pianist og musikpædagog Vibeke Lundgren Nielsen fortolker 1800-tallets populære klavermusik, idet hun fortæller om og spiller de elskede stykker. Kl. 19.30: Litteraturkreds ved Lisbeth Damgren Højen. Torsdag den 24. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Jones og Lone Vandt. Søndag den 27 kl. 10.00: Septuagesima Ray Carlton Jones Torsdag den 31. kl. 19.30: Salmemaraton-afslutning ved Ray Jones og Lone Vandt.

Februar

Mandag den 4. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Jens Jørgen Refshauge: ”Med farfar ved Østfronten blade fra en sønderjydes dagbog”. Tirsdag den 5.: Kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Bent Martinsen fortæller om og viser lysbilleder af værker malet og tegnet af J.T. Lundbye, som i sit korte liv nåede både at tegne, male, rejse og have forbindelse til Kierkegaard og Grundtvig. Kl. 18.30-20.00: Fastelavnsgudstjeneste for børn. Derefter slås katten af tønden (omtale s. 7) Torsdag den 7. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde Fredag den 8. kl. 19.00-21.30: Børne Disco (omtale s. 11)

Søndag den 17. kl. 10.00: 1. søndag i fasten Mette O. Krawiec Mandag den 18. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Hans Birger Nejsum: Hvidstens-gruppen. Tirsdag den 19. kl. 10.30-13.30: Højskoledag. ”Man jager et bæst og fanger et menneske”. Efterforskningschef og tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen fortæller ud fra sin bog om de tilfældigheder, der kan gøre, at et menneske bliver kriminelt. Søndag den 24. kl. 10.00: 2. søndag i fasten Lisbeth Damgren Højen Uddeling af kirkeblade.

Søndag den 10. kl. 10.00: Fastelavnssøndag Ray Carlton Jones

Tirsdag den 26. kl. 19.30: Inspirationsaften om diakoni ved formand for KFUKs sociale arbejde Birgitte Graakjær Hjort (omtale s. 3)

Mandag den 11. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd. Hans Kortbek fortæller om sin tid ved politiet.

Onsdag den 27. kl. 10.00-11.00: Arrangement for børnehavebørn. Kirketeateret ved Jens Jødal opfører Den barmhjertige Samaritan (omtale s 6).

Fredag den 1. kl. 20.00-21.00: Natkirken kommer på besøg i Kristrup Kirke (omtale s. 4-5)

Sogneindsamlingen holder flyttedag

Søndag den 3. kl. 10.00: Seksagesima Lisbeth Damgren Højen Diakoniens Dag (omtale s. 3)

Landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp har i flere år ligget fast den første søndag i marts, men flyttes nu permanent til anden søndag i marts for at komme lidt længere fra den store Danmarksindsamling i januar. Sæt derfor gerne allerede nu et stort kryds i kalenderen ud for søndag d. 10. marts, hvor der i Kristrup Sogn samles ind efter gudstjenesten fra kl. 11.30. Eller meld dig som indsamler på sognehjælperens telefon 50 89 82 05.

9


Set og sket i sognet Støttekredsen Hver anden ­mandag mødes Støttekredsen i Kristrup Sognegård kl. 14.30-16.30. Vi begynder med ­kaffebord á 20 kr. Derefter holdes et aktuelt ­foredrag. Hvis du har lyst til at hjælpe med noget praktisk, så kontakt Frieda Rasmussen, tlf. 86 43 48 62

Yngre kræfter efterlyses Her hygger det nuværende udvalg for Støttekredsen sig (på egen regning). Det er et stort arbejde at planlægge og forberede arrangementerne i Støttekredsen men også meget givende og - som det ses - hyggeligt. Udvalget så dog gerne, at nogle lidt yngre meldte sig til at være med i udvalget fremover. Kunne du tænke dig at komme i disse muntre kvinders selskab, så henvend dig til Frieda Rasmussen, tlf. 86 43 48 62. Der er et foredrag i sognegården hver anden mandag, hvor der serveres boller og lagkage - desuden afholdes der påskeoptakt og juleoptakt hvert år, hvor der samles penge ind til børne- og unge-arbejdet ud fra sognegården. Folkekirkeligt arbejde i sognet kan søge Støttekredsen om penge én gang om året inden den 15. december.

Eller mød op, mænd, kvinder, ung, gammel, og få en snak. Overskuddet b ­ ruges til at støtte folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde i sognet. Ansøgning om støtte skal indsendes inden 15. december. Program fås i Kristrup Sognegård og kan ses på

kristrupkirke.dk

Familieklubben i Kristrup Sognegård Fredage i lige uger kl. 17.30-20.30 er vi nogle familier med mindre børn, der mødes i sognegården. Vi spiser s­ ammen, synger, leger, taler om ­kristendom, laver forskel­lige a ­ ktiviteter og hygger os. Alt sammen på børnenes præmisser.

10

Familieklubben er et tilbud for alle familier med mindre børn. Vi er tilknyttet folkekirken, og nogle af os har baggrund i KFUM og KFUK. Kristendom og samværet er det bærende i vores fællesskab. Program fås i ­sognegården.

Har I lyst til at høre mere om familie­klubben, kan I kontakte: Henriette og Anders Kaaberbøl. Tlf. 86 42 09 59.


Set og sket i sognet Børne Disco blev en fantastisk fest

Fredag d. 26. oktober kl. 19-22 blev der holdt BØRNE DISCO i sognegården. Det blev et brag af en fest med masser af musik afbrudt af konkurrencer og lege. Der var mulighed for at spille spil og ellers bare hygge med sjove drinks og lækkerier. Over et halvt hundrede børn havde en fantastisk aften, og kan se frem til en ny fredag d. 8. februar, hvor der igen holdes BØRNE DISCO i sognegården. Se flere billeder på www.kristrupkirke.dk/boernedisco

Heksebørn fik hjælp fra Kristrup-børn Efterårets sogneprojekt kulminerede søndag d. 11. november med årets Afrikadag til støtte for heksebørn i Afrika. Det er børn, der bliver forbrændt, tæsket, udstødt eller slået ihjel, fordi de pga. overtro bliver opfattet som hekse. Hvis fx der er dødsfald i familien, skal der findes en skyldig - og det er nemt at beskylde et barn for heksekunst. De børn, der overlever mishandlingen, ender som regel i et ensomt og elendigt liv på gaden. Mission Afrika hjælper disse børn, og Kristrup Sogn støtter arbejdet. I år havde konfirmander og minikonfirmander fremstillet bl.a. glaskors og kranse, som blev solgt til støtte for projektet. Børn fra familieklubben passede boden og solgte ting, som de selv havde lavet. I alt samledes der ca. 10.000 kr. ind. Tak til alle, som bidrog enten ved at give gaver heller handle i boderne.

11


Serie: Særpræster

Livet har si Når hverdagen bryder sammen Af Irene Vestergaard

12

Foto: Irene Vestergaard

Ulla Nørager arbejder 25 % som sognepræst i Sct. Peders Sogn og 75 % som præst på sygehuset, der ligeledes ligger i Sct. Peders Sogn. Her beskæftiger hun sig hovedsageligt med alvorligt syge patienter samt deres pårørende. Det centrale i hendes arbejde som sygehuspræst er samtalen. Det er hovedsageligt den syge person, Ulla Nørager har samtaler med, men i et vist omfang også de pårørende: ”Det er jo ikke kun de syge, der rammes. Også for de pårørende er det en meget belastende situation, med megen bekymring og frygt. Især er den tid, hvor man afventer resultaterne af foretagne undersøgelser, meget vanskelig. Når vores normale hverdag bryder sammen, som den f.eks. gør ved alvorlig sygdom, er hele vores almindelige, daglige liv truet”, forklarer Ulla Nørager og uddyber : ”Vi mister kontrollen, og noget andet tager over. Vi står over for noget, vi ikke kan ændre på. I den situation rækker de fleste af os ud efter Gud.” Ulla Nørager tror, at sygehuset måske er

Særpræster Sognenyt har taget hul på en række artikler om sær-præster. Første gang var det korshærspræsten, i det seneste nummer arresthuspræsten og denne gang sygehuspræsten - i næste nummer følger hospicepræst. Særpræster er præster, der udover at være sognepræst i et sogn, har en særlig opgave med at være præst for nogle bestemte mennesker, som man kan kalde en særmenighed. Det særlige ved en særmenighed er, at den består af nogle, der ikke kan være med i deres sognemenighed. Enten fordi de er indsatte i fængsel, indlagt på sygehus eller udsendt som soldat. Man kan sige, at det er kirkens omsorg for dem, der ikke kan være en del af sognelivet, at der er ansat præster til at tage sig af mennesker, der mere eller mindre midlertidigt ikke bor hjemme. et hus, der bedes flest bønner i, og finder det vigtigt, at der er et tilbud til de syge på hospitalet.

Forsoning med skæbnen ”Når et menneske bliver uhelbredeligt sygt,


Serie: Særpræster

in pris dukker hv-spørgsmålene op: Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort? osv.”, fortæller Ulla Nørager og forbinder det med, at nutidens mennesker har behov for kontrol. ”Vi skal mestre vores liv,” beskriver Ulla Nørager den almene opfattelse og opfordrer til, at man skal lære at forsone sig med den skæbne, man alligevel ikke kan kontrollere og lave om på. Hun fortæller i forlængelse heraf, at mange alvorligt syge ønsker velsignelse eller måske afholdelse af en andagt med nadver. Nogle gange med deltagelse af pårørende.

Almindeligt præstearbejde i et andet hus Ulla Nørager karakteriserer sit arbejde som sygehuspræst således: ”Jeg udfører helt almindeligt præstearbejde, bare i et andet hus”. Ulla Nørager døber spædbørn, som er i akut livsfare, og foretager jævnligt nødvielser. Egentlig må vielser kun foretages i kirkerummet, men der kan gives dispensation ved meget svær sygdom. ”Antallet er stigende”, fortæller hun og forklarer, at det hænger sammen med det stigende antal par, der lever papirløst sammen. ”Den syge ønsker at sikre den anden part juridisk, hvorfor de søger om dispensation til en nødvielse.” Der er dog en forskel på

præstegerningerne alt efter, hvilket hus de udføres i. ”Hvor kirkevielserne spår parret en lang, lys fremtid, udgøres rammen omkring nødvielserne af det liv, parret allerede har haft sammen”, forklarer Ulla Nørager og fortsætter: ”Ligeledes forventes børn, der døbes i kirken, at have et langt liv for sig, mens børn, der nøddøbes, ofte har deres alt for korte liv bag sig.”

Taknemmelighed Adspurgt, om det er svært at lade være med at ”tage arbejdet med hjem” svarer Ulla Nørager: ”Nej, men som sygehuspræst lærer man, at små problemer ikke bør blæses op til at være store. Jeg tænker hver dag på, hvor heldig jeg er, når jeg vågner om morgenen, og jeg og mine er sunde og raske. Så føler jeg en dyb taknemmelighed.”

Indre Mission Genesis - Randers Indre Mission Eriksvej 13, Kristrup Se program for ­aktiviteterne på www.randersindremission.dk Kontaktperson: Leif Grotum Sørensen. Tlf. 8646 2342. - Mail: grotum@fiberflex

Foto: Irene Vestergaard

Præster på regionshospitalet Der er to præster tilknyttet Regionshospitalet Randers: Ulla Nørager og Inger Lise Gram.

Ønsker du eller dine pårørende at tale med hospitalets præster, kan personalet hjælpe dig med at aftale et tidspunkt. Du er naturligvis også meget velkommen til selv at henvende dig. På Regionshospitalet Randers har præsterne kontor på plan 6 ved indgangen til CD6. Ulla Nørager har træffetid tirsdag til fredag kl. 12-13 på tlf. 78 42 45 94, og Inger Lise Gram har træffetid mandag kl. 12-13 på tlf. 40 45 84 77.

13


Nyt fra menighedsrådet Kristrup har fået nyt menighedsråd Mens alle andre sogne måtte leve i uvished i endnu nogle uger - udenfor Randers Kommune for nogles vedkommende helt frem til 13. november - før de vidste, hvem der skulle være medlemmer af det menighedsråd, som træder til 1. adventssøndag, traf medlemmerne i Kristrup Sogn allerede deres valg ved en meget velbesøgt valgforsamling tirsdag d. 11. september.

Kirkens generalforsamling Valgforsamlingen blev afviklet som en generalforsamling, hvor det afgående menighedsråd aflagde beretning, der var efterfølgende mulighed for debat, og til sidst var der valg til det nye menighedsråd. Når det nye menighedsråd i Kristrup Sogn kom så tidlig på plads, skyldes det, at sognet havde fået Kirkeministeriets tilladelse til som et forsøg at vælge menighedsrådet på en valgforsamling i stedet for ved traditionel opstilling af lister. Samtidig havde Kristrup Sogn fået dispensation fra længden af valgperioden, således at de 12 medlemmer, der blev valgt til menighedsrådet på valgforsamlingen, kun er valg for to år, og ikke fire år, som i andre sogne.

Valg igen 9. september 2014 I Kristrup Sogn skal der således allerede være menighedsrådsvalg igen i 2014, hvor der vil blive holdt en ny valgforsamling tirsdag d. 9. september - en dato, som Kirkeministeriet allerede har fastsat. Det nye menighedsråd i Kristrup kommer til at bestå af Ida Nielsen, Christian Damm Knudsen

14

Det nye menighedsråd - fra venstre: Frieda Rasmussen, Lars Peter Staugaard, Irene Vestergaard, David Møller, Margit Hansen, Henning Klemmensen, Kirsten Dahl Andersen, Christian Damm Knudsen, Elin Pedersen, Søren Dahl Andersen, Ida Nielsen og Michael Mortensen. (nyvalgt), Michael Mortensen (nyvalgt), Margit Hansen (nyvalgt), David Møller (nyvalgt), Søren Dahl Andersen, Henning Klemmensen (nyvalgt), Lars Peter Stausgaard, Irene Vestergaard, Kirsten Dahl Andersen, Elin Pedersen og Frieda Rasmussen. Som stedfortrædere valgtes Elisabeth Nielsen, Jannie Christensen, Birgitte Helsinghoff og Christina Dahl Andersen.

Stor tak for indsatsen Fra det nuværende menighedsråd ønskede Ninna Jensen, Ingrid Klemmensen og Per Schultz-Knudsen ikke at modtage genvalg, mens Birgitte Helsinghoff kun ønskede at

opstille som stedfortræder. Stor tak for indsatsen til de afgående medlemmer, hvoraf Ninna Jensen har siddet i rådet i ikke færre end 16 år, mens Per SchultzKnudsen har været medlem i otte år og Ingrid Klemmensen i fire år, mens Birgitte Helsinghoff også blev valgt som suppleant for fire år siden, men i løbet af valgperioden indtrådte i rådet.

Formand og næstformand Det nye menighedsråd holdt sit konstituerende møde efter Sognenyts deadline. Derfor må vi henvise til hjemmesiden www.kristrupkirke.dk, hvor du bl.a. kan se, hvem der blev formand og næstformand.


Præstetanker

Vores ansvar Vi har ifølge Jesus et ansvar for verden og hinanden Af sognepræst Ray Carlton Jones

I det første kapitel i Første Mosebog i Det gamle Testamente kan vi læse de kendte ord om, at Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Men hvad betyder det, at mennesket er skabt i Guds billede, at vi mennesker ligner Gud, som der står i teksten? Hvordan kan det være, at mennesker tilsyneladende ligner Gud? Hvad vil teksten med disse ord?

Det var - og er - en revolutionerende tanke. Alle mennesker er lige i deres forhold til Gud, og alle mennesker har uden undtagelse et ansvar som Guds repræsentanter på jorden. Vi mennesker har således et guddommeligt ansvar. Hvert eneste menneske er enestående - ligesom kongen - og har derfor ansvar for at tage vare på den gode, skabte verden, som vi har fået betroet. Vi ved altså fra Bibelen, at vi er Guds repræsentanter på jorden. Som den danske salmedigter Lars Busk Sørensen har skrevet: ”Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød”. Med biblens ord så er vi alle som konger, der har ansvar for riget!

Vi er alle konger i Guds Rige

At hjælpe mennesker i nød og give dem nyt mod på livet

Det var sådan, at hos det gamle Israels naboer i Mellemøsten, i det nuværende Irak og Egypten, blev kongerne beskrevet som ”guds billede” eller endda som ”det levende billede af guden”. Tanken var, at kongen havde et særligt forhold til gud, ja, at kongen var gudens repræsentant på jorden, at kongen var gudens forlængede arm. På en eller anden måde deltog kongen i gudens virkelighed. I vores jødisk-kristne bibel derimod er det sådan, at alle mennesker er skabt i Guds billede - ikke blot kongen eller kongerne!

En af Jesu opgaver var - sammen med disciplene - at hjælpe mennesker i nød og give dem nyt mod på livet: Som skabt i Guds billede har mennesker et ansvar, og det vidste både Jesus og disciplene. Vi kristne må ikke vende verden ryggen; vi kan ikke meditere os ud af livets store problemer, men med Jesus og disciplene som et forbillede, skal vi hjælpe mennesker, der lider nød. Vi er alle skabt i Guds billede, og vi hører alle sammen Gud til. Jesus er Guds ord i aktion, for han viser med sine handlinger, at han elsker

mennesker og hjælper dem, dér hvor de er, uanset hvem de er. Det er vores opgave at føre den kristne arv videre, den arv, der betyder, at vi skal tage vare på vores skabte verden, idet vi - som Guds børn skabt i hans billede - har et ansvar for alt det, vi har fået forærende.

Plejehjemsgudstjenester Juleaftensdag: Kristrupcentret kl. 10.00 Ray Carlton Jones Tirsdalens Plejehjem kl. 10.45 Ray Carlton Jones Kristrupcentret, tirsdage kl. 14.00 11. december Ray Carlton Jones 15. januar Ray Carlton Jones 29. januar Lisbeth Damgren Højen 12. februar Ray Carlton Jones 26. februar Lisbeth Damgren Højen Tirsdalens Plejehjem, ­ torsdage kl. 10.30 13. december Ray Carlton Jones 17. januar Ray Carlton Jones 31. januar Lisbeth Damgren Højen 14. februar Ray Carlton Jones 28. februar Lisbeth Damgren Højen

15


Kirkelig vejviser Sådan gør du

Dem kan du kontakte Sognepræst Lisbeth Damgren Højen Præstegårdsvej 2, tlf. 86 42 74 72. lisbeth.damgren@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Ray Carlton Jones Absalonsvej 2A, tlf. 86 42 99 74. ray.jones@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Mette Olesen Krawiec mette.krawiec@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Træffes i Kristrup Sognegård efter aftale tlf. 86 40 50 52.

Kirkekontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 50 16. kirkekontor@kristrupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-13. Torsdag desuden kl. 16-17. Kristrup Sognegård Ørneborgvej 5, tlf. 86 41 33 58. Kirketjener Kirsten Andersen Tlf. 50 89 82 01. kirketjener@kristrupkirke.dk Sognehjælper Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05. sognegaard@kristrupkirke.dk Organist Marie Hauerholt Thorsted Tlf. 50 89 82 03. organist@kristrupkirke.dk

Kristrup Kirkegårdskontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 58 10. kirkegaard@kristrupkirke.dk Kirkegårdsleder Merethe Paludan Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-15. Fredag kl. 8-14.30 Træffes bedst på kontoret efter aftale. Menighedsråd Formand Ida Nielsen, tlf. 86 41 39 29 formand@kristrupkirke.dk Besøgstjenesten Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05 Kirkebil: Randers Taxa Tlf. 87 11 30 30

Følg med på hjemmesiden:

kristrupkirke.dk Facebook-side ­ ristrup Kirke har K sin egen side på Facebook. Gå ind på siden og ”synes godt om”, og få besked, når der sker noget i kirke og sognegård. Følg linket på kristrupkirke.dk og kom ind til den rigtige Kristrup Kirke-side.

Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal du selv aflevere fødselsanmeldelsen på ­kirkekontoret, hvis jordmoderen ikke har gjort det i forbindelse med fødslen.

Dåb

Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne.

Bryllup

Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. ­ Herefter modtager I en bekræftelse på ­reservationen samt en skriftlig ­vejledning. Før vielsen skal I også ­henvende jer på ­folkeregisteret i den kommune, hvor den ene eller begge bor, for at få en prøvelsesattest. I bliver kontaktet af præsten for at ­aftale samtale.

Dødsfald

Senest to dage efter et dødsfald skal det anmeldes til kirkekontoret. Husk at tage dødsanmeldelse og den afdødes attester med. Du kan aftale nærmere om bisættelse eller begravelse med ­kirkekontoret.

Gravsted

Skal du have anlagt eller repareret et ­gravsted, eller vil du lave en aftale om ­pasning eller lignende så henvend dig til ­kirkegårdslederen/graveren. Formularer kan hentes på

www.kristrupkirke.dk

Sognenyt Kristrup nr. 41  

Kirkeblad for Kristrup Sogn december 2012, januar og februar 2013