Page 1

9. årgang, nr. 3

Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Juni, juli og august 2011

Sæt kir k en i be vægelse Fødselsdagen fejres i det fri Side 3

Side 8-9

Tonerne slås igen an til babysalmesang Side 2

Gang i kirken Side 5

Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne

På rejse til Hildegard og vin


Det sker i sognene Babysalmesang fra august i Kristrup Kirke Tirsdag den 9. august kl. 10.00 begynder et nyt hold i babysalmesang ved organist Marie Gregersen. Der er plads til 10 forældre (mor eller far) med børn mellem 0-10 måneder. Tilmelding er derfor nødvendig.

Sang og musik er med til at stimulere børns kreative udvikling også på babystadiet. Vi synger, danser og vugger salmernes stemninger ind i de små. Vi lytter til musik og lader i det hele taget børnene opleve kirkerummet på deres præmisser. Forløbet varer 10 uger, og efter hver

lektion vil der være mulighed for kaffe og frugt i kirken, hvor børnene også kan skiftes. En lektion varer 45 minutter. Det er gratis at deltage. For yderligere information og tilmelding kontakt organist Marie Gregersen på tlf. 50 89 82 03 eller send en mail til: organist@kristrupkirke.dk

Børnekor Børnekoret i Kristrup er for børn i 3. og 4. klasse, der kan lide at synge, og som godt vil lære at bruge stemmen rigtigt. Børnekoret er også stedet, man kan

2

komme videre til kirkekoret fra. Børnekoret mødes i sognegården hver tirsdag kl. 15-16. Kontakt organist Marie Gregersen, tlf. 50 89 82 03.


Det sker i sognene Tag hele familien med ud i det fri og sæt kirken i bevægelse Mandag den 13. juni kl. 11.00 flytter Kristrup Kirke gudstjenesten ud i det fri og holder en fælles 2. pinsedagsgudstjeneste sammen med 6 andre sogne. Det er igen i år KFUM-Spejderne, der låner deres grund i Paderup ud - Paderup Mosevej 20. Der vil være anderledes indslag både for øjet og for øret. I år er temaet "Kirken i bevægelse". Vi bliver mødt med kirkens bevægelse gennem historien, lige fra gregoriansk sang til moderne prædiken. Som deltager i gudstjenesten bliver der også mulighed for at bevæge sig undervejs, og især børnene får i år mulighed for at udfolde sig kreativt. Musikken leveres af de dygtige kor fra Enghøj og Sct. Clemens kirker akkompagneret af Mads Wadmann, Britta Nedergaard-Hansen og Svend Midtgaard.

Efter gudstjenesten kan man spise sin medbragte mad eller købe pølser, kage og drikkevarer af spejderne. Medbring evt. noget at

Redaktion Inge Schultz-Knudsen (ansvarshavende), Anette Broberg Knudsen, Ellis Juul, Lisbeth Damgren Højen, Ray Carlton Jones og Per Schultz-Knudsen (lay-out). Tekst og foto: Inge Schultz-Knudsen (hvis ikke andet er nævnt). Næste nummer udkommer sidst i august. Har du ikke modtaget næste blad 1. september, så ring tlf. 50 89 82 05. Tryk: Buch’s Elmenhoff, Kertemindevej 15, Randers.

sidde på. I tilfælde af regn holdes gudstjenesten i Johanneskirken i Vorup.

På Facebook Du kan også finde Kristrup Kirke på Facebook. Meld dig ind i gruppen "Kristrup Kirke" og få besked, når der sker noget i kirke og sognegård.

3


Det sker i sognene Sankthansaften i sognegårdens have Torsdag den 23. juni kl. 19.00 Igen i år arrangerer Kristrup Menighedsråd en familievenlig sankthansaften, der byder på underholdning, snobrødsbagning, boldspil, fællessang og naturligvis bål og båltale. Aftenen sluttes af med en andagt i kirken.

Program: Kl. 19.00 Velkomst og fællessang. Musikalsk underholdning ved BEE-trio. Snobrødsbagning for børn, derefter boldspil. Kl. 20.00 Salg af pølser og drikkevarer.

Sogneudflugt til Silkeborg Onsdag den 8. juni kl. 13.00-18.00 Årets sogneudflugt går til Alderslyst Kirke i Silkeborg, hvor Kamilla Bundgaard Nielsen, der har været medlem af Kristrup Menighedsråd, nu er præst. Der er afgang med bus fra parkeringspladsen ved Kristrup Kirke. Vi kører igennem Stevnstrup-Langå-Bjerringbro-Ans-

4

BEE-trio fortsætter. Kl. 20.45 Bålet tændes, fællessang. Båltale ved sognepræst Thomas Bau, Vorup. Fællessang og afslutning. Kl. 21.15 En kort andagt i kirken v. sognepræst Ray C. Jones.

Grauballe til Alderslyst. Kaffen drikkes på på Låsby Kro. Hjemad kører vi over Låsby-Farre-Hammel-HoulbjergLaurbjerg-Værum-Haslund-Kristrup. Lars Boelskifte er guide og vil undervejs fortælle historiske facts, gode historier og anekdoter. Billetter á 100 kr. kan købes på Kristrup Bibliotek og på kirkekontoret indtil mandag den 6. juni, eller så længe lager haves (der er kun en bus).


Det sker i sognene Gang i kirken Tirsdag den 21. juni kl. 19.00 - ca. 22.00 Kristrup og Haslund-Ølst har sammen med Vorup arrangeret en fælles pilgrimsvandring med afgang fra Kristrup Sognegård. Vi går ud til Grenåvej over Skovholmen (13 m over havet) ned til Randers Fjord. Vi fortsætter på Hjertestien langs Randers Fjord igennem Romalt kolonihaver og videre af Kristrup Engvej, hvor vi slår et slag forbi aktiviteterne i Romalt Bakker, igen ud på Kristrup Engvej, Ørneborgvej, og vi slutter igen ved Kristrup Sognegård. Turen er på ca. 8 km på stier og foregår i et kuperet terræn. Turen ledes af sognepræst Ruth Tiedemann, Vorup. Vi slutter med kaffe og kage i Kristrup Sognegård.

Nogle menighedsrådsmedlemmer har prøvetravet pilgrimsruten.

Bibelfortælling for børn Tirsdag den 7. juni kl. 10.00-11.00 i sognegården De ældste børn i sognets daginstitutioner er inviteret til at komme og høre en spændende fortælling fra biblen ved musikpædagog Tine Mynster og Thomas Lennert (billedet). De veksler mellem fortælling og musik. Hjemmegående børn på 4-5 år er også velkomne sammen med forældre eller bedsteforældre.

INDSAMLINGER De penge, som lægges i Kristrup Kirkes indsamlingsbøsser, går til: Kristi himmelfartsdag: Folkekirkens Mission 5. juni: Menighedsplejen i Kristrup 12.juni-21. august: Folkekirkens Nødhjælp 28. august: Menighedsplejen i Kristrup

5


Aktivitetsk Juni Torsdag d. 2.: Kristi himmelfarts dag Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Ølst kl. 19.00 Anne Bækgaard Søndag d. 5.: 6. søndag efter påske Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Tirsdag d. 7. kl. 10.00-11.00: Bibelfortælling for børn på 4-5 år (omtale s. 5) Onsdag d. 8. kl. 13.00-18.00: Sogneudflugt til Silkeborg (omtale s. 4) Torsdag d. 9. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Kristrup Søndag d. 12.: Pinsedag Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen Haslund kl. 10.00 Jens Simonsen Mandag d. 13. kl. 11.00: Anden pinsedag Friluftsgudstjeneste i Paderup Mose (omtale s. 3) Torsdag d. 16. kl. 19.30: Salmemaraton v. Ray Jones Søndag d. 19.: Trinitatis søndag Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen

6

Tirsdag d. 21. kl. 19.00-22.00: Pilgrimsvandring (omtale s. 5) Torsdag d. 23. kl. 19.00: Sankthansaften i sognegårdens have (omtale s. 4) Kl. 21.15: Andagt i kirken v. Ray Carlton Jones Søndag d. 26.: 1. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Haslund kl. 19.00 Ruth Tiedemann

Søndag d. 31.: 6. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN

August Mandag d. 1. kl. 14.30-16.30: Mandagscafé. "Ajs køer til Rais" v. Irma Hald (omtale s. 7)

Juli

Søndag d. 7.: 7. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN Ølst kl. 19.00 Anne Bækgaard

Søndag d. 3.: 2. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN

Tirsdag d. 9. kl. 10.00: Babysalmesang begynder - der kræves tilmelding (omtale s. 2)

Mandag d. 4. kl. 14.30-16.30: Mandagscafé. Sangeftermiddag v. Lisbeth Djernæs Jørgensen (omtale s. 7)

Torsdag d. 11. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Kristrup

Søndag d. 10.: 3. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN Søndag d. 17.: 4. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN Mandag d. 18. kl. 14.30-16.30: Mandagscafé. Lene Hove fortæller om en god bog (omtale s. 7) Søndag d. 24. 5. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN

Søndag d. 14.: 8. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN Haslund kl. 10.30 Jens Simonsen Søndag d. 21.: 9. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN Søndag d. 28.: 10. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 NN Uddeling af kirkeblade. Haslund kl. 10.30 Jens Simonsen Søndagens tekst kan læses på www.kristrupkirke.dk


kalenderen Program for mandagscafe Tre mandage kl. 14.30-16.30 4. juli: Sangeftermiddag ved tidl. organist Lisbeth Djernæs Jørgensen 18. juli: Bibliotekar Lene Hove fortæller om en god bog. 1. august: "Ajs køer til Rais" ved tidl. sognepræst Irma Hald. Vel mødt til et par timer i godt selskab med kaffe og kage á 10 kr.

Snart nye præster Listen over gudstjenester i aktivitetskalenderen afspejler, at der i både Kristrup og HaslundØlst forventes ansat en ny sognepræst i løbet af kort tid. Kristrup: Når ny præst er indsat, vil der i dagspressen og på kirkens hjemmeside blive annonceret, hvem der har gudstjenesterne. Haslund og Ølst: Hvis ny præst indsættes i perioden, kan der ske ændringer. Det vil fremgå af kirkens hjemmeside samt blive annonceret i dagspressen.

Tidspunktet for indsættelsesgudstjeneste offentliggøres på: kristrupkirke.dk haslund-olst-kirke.dk

Ny kirketjener Kristrup Menighedsråd har ansat Birgit Juul Nielsen som kirketjener på deltid pr. 1. juni. Hun afløser Henny Simonsen, som har valgt at gå på efterløn. Kirsten Andersen fortsætter som fuldtidsansat ledende kirketjener. Birgit Nielsen har en alsidig baggrund. Hun er uddannet som murersvend, men valgte allerede lige efter lærertiden at skifte spor. I 8 år var hun dagplejemor, og har siden arbejdet på vaskeri, som gravermedhjælper med kirketjeneste ved graverens ferie og fridage og siden nytår som vikar i en børnehave. Birgit Nielsen, der er 53 år, bor i Bjerringborg, er gift og har to sønner på 16 og 18 år.

Hvornår begynder det hele igen? Babysalmesang 9. august (tilmelding) Salmemaraton 1. september Kirkekaffen 4. september Læsekredsen 6. september (tilmelding) Støttekredsen 12. september Frokostklub for mænd 19. september Højskoleforeningen 27. september

Læs mere i næste kirkeblad og følg med på hjemmesiden www.kristrupkirke.dk

Farvel til to gode medarbejdere Kristrup Kirke har måttet sige farvel til to gode medarbejdere, kirketjenerassistent Henny M. Simonsen og kordegn Helle Marie Nygaard. Henny M. Simonsen har valgt at gå på efterløn efter 10 år ved Kristrup Kirke. Kristrup Menighedsråd, kirkens ansatte og andre sagde farvel til hende ved en reception i sognegården. Helle Marie Nygaard har søgt nye udfordringer efter et par år på kirkekontoret i en stilling delt mellem Kristrup og Vorup Sogn. Kristrup Menighedsråd takker begge for deres arbejdsindsats.

Plejehjemsgudstjenester Kristrupcentret, tirsdage kl. 14.00 21. juni 5. juli 19. juli 2. august 16. august 30. august Tirsdalens Plejehjem, torsdage kl. 10.30 23. juni 7. juli 21. juli 4. august 18. august 1. september

7


Det sker i sognene Vi læser videre… I efteråret 2010 startede "Læs en bog med andre", hvor vi gennem efteråret, vinteren og ind i foråret læste og drøftede seks bøger med hinanden. Til efteråret fortsætter vi med at læse bøger sammen på følgende tirsdage kl. 19.30-21.30: 6. september: Anne Lise Martrand Jørgensen: Hildegard II. Gyldendal. 20. september: Musik-foredrag ved Lone Vandt om Hildegards musik og lyrik. Dette foredrag vil også være åbent for øvrige deltagere på sognerejsen. (Se her ved siden af) 1. november: Shakespeare: Hamlet. (Kan læses på original sprog, engelsk eller i dansk oversættelse efter eget valg.) 6. december: Musab Hassan Yusef: Søn af Hamas. ProRex. 17. januar til kl. 22.00: Anette Broberg Knudsen: Begrundet mistanke. Unitas. Forfatteren vil selv fortælle om bogens tilblivelse og dens plot (forfatterens første krimi). Denne aften åbner vi for alle interesserede. 28. februar: Sofi Oksanen: Renselse. Rosinante. 27. marts til kl. 22.00: Katryn Stocket: Niceville. Denne aften afslutter vi sæsonen med hyggeligt samvær og lidt godt til ganen. Hver aften begynder vi med en sang, hvorefter en af gruppens medlemmer giver et oplæg til aftenens bog og måske lidt om bogens forfatter. Herefter har alle mulighed for at være med i drøftelse af temaer fra bogen. Midt på aftenen vil der være en forfriskning. Aftenen slutter med en aftensang. Vi håber, at mange læselystne har lyst til at være med - dog max 24. Pris pr gang: 15 kr. til forfriskning, som vi på skift står for. Interesserede kan tilmelde sig til sognepræst Lisbeth Damgren Højen på ldh@km.dk eller tlf. 86 42 74 72.

8

Hildegard og vin Sognerejse til Rheinland-Pfalz den 10.-15. oktober Af Lisbeth Damgren Højen I 2009 udgav journalisten og forfatteren Anne Lise Marstrand Jørgensen sin første roman om Hildegard, som på fiktionens præmisser fortæller historien om Hildegard af Bingen, et skrøbeligt barn med overnaturlige evner, der i en tidlig alder bliver optaget på klosteret Disibodenberg og senere stifter sin egen orden. Denne Indgang til klosteret roman Abtei Sankt Hildegard blev læst i den læsekreds som begyndte i Kristrup Sognegård efteråret 2010, og skabte en sådan interesse for musikeren, mystikeren og grundlæggeren af en klosterorden, at vi besluttede, at det måtte vi opleve. Det bliver nu muligt. For med denne rejse vil vi besøge en række af Hildegardstederne og på den måde få underbygget og uddybet fortællingen fra Anne-Lise Søster Veronika viser Marstrands bog. rundt i klosteret


Det sker i sognene Vi skal opleve ruinerne fra klosteret Disibodenberg, hvor Hildegard tilbragte sin barndom og ungdom, til Kaizerpfalz, hvor Hildegard mødtes med Frederik Barbarossa, og vi skal besøge Hildegards nulevende kloster Abtei Sankt Hildegard, hvor en danskfødt søster, Veronika, vil fortælle om stedet, og vi deltager i en aftengudstjeneste.

Andre perler på rejsen På rejsen vil vi også opleve andre perler i Rheinland-Pfalz. Efteråret er tid for vinhøst. Fra gammel tid har der været en særlig historie omkring vinproduktion og klostre. På et af klostrene, vi skal besøge, bliver der produceret vin, men vi skal også besøge - og smage - vin på en vingård i området ved Rüdesheim. Efterårsfarver skal også nydes,

På et af de klostre, som besøges, produceres der vin. når vi sejler på Rhinen, besøger Koblens, som i 2011 er værtsby for en blomsterudstilling, og besøger det sagnomspundne Lorelei. Rejsen vil foregå i moderne langtursbus med afgang fra Kristrup Kirke. De første tre nætter skal vi bo på klosteret Thiefenthal i Eltville, og de sidste to nætter skal vi bo på Altdeutsche Weinstube i Rüdesheim.

Åben for alle

Rejsen byder også på en sejltur på Rhinen.

Ideen til sognerejsen er opstået i Læsekredsen, men den er åben for alle med tilknytning til Kristrup Sogn. Rejsen koster 4595 kr. med

halvpension og gennemføres med 20 deltagere. Der kan max deltage 30 på rejsen. Der vil forud for rejsen være en forberedelsesaften, hvor der vil være en introduktion til Hildegards musik og lyrik, ligesom det kan anbefales at læse begge Anne-Lise Marstrand Jørgensens bøger om Hildegard. Udførligt program er fremlagt i Kristrup Sognegård. Reservation af plads sker til sognepræst Lisbeth Damgren Højen (ldh@km.dk) efter "først til mølleprincippet".

9


Nyt fra menighedsrådene Der ryddes op på Haslund Kirkegård Af kirkeværge Elly Overgaard Da Haslund Kirkegård efterhånden fremstår med mange tomme gravsteder har menighedsrådet igangsat en omstrukturering på kirkegården, så der efterhånden vil blive en mere samlet og homogen kirkegårdsstruktur. Der vil blive arbejdet på, at gravsteder samles tættere på kirken. Nogle få gravsteder tæt på kirken beplantes med bl.a. japanske kirsebærtræer. Der etableres en ny plæne både til kistebegravelser og urnebegravelser øst for kirken, hvor der kommer en liggende plade i plænen i stedet for gravsten. Nyt urnegravstedsområde etableres nord for kirken. De fredede gravsten samles på et område på den nordlige del af kirkegården, hvor de bevares for eftertiden. Omstruktureringen vil foregå løbende over de næste år, efterhånden som de ubenyttede gravsteder nedlægges.

10

Ny formand og farvel til to rådsmedlemmer Kristrup Menighedsråd har fået ny formand, idet den hidtidige næstformand Ida Nielsen har afløst Poul Nielsen, der har valgt at træde ud af menighedsrådet. Poul Nielsen har været menighedsrådsmedlem i mere end 25 år - først i Essenbæk og siden af to Poul Nielsen omgange i Kristrup, afbrudt af en årrække som byrådsmedlem. De seneste 2½ år har Poul Nielsen været formand. Det er dermed en stor kapacitet, som vi må sige farvel til, og de øvrige rådsmedlemmer beklager, at Poul Nielsen ikke ønskede at fortsætte. Der skal her lyde en stor tak til Poul Nielsen for den kæmpe indsats, som han har ydet for Kristrup Kirke. Som ny næstformand er valgt Birgitte Helsinghoff, der er ny i rådet. Også Else Marie Løfquist har efter kun 2½ år valgt at udtræde af menighedsrådet. Rådet takker for den indsats, som Else Marie Løfquist har ydet, især som kirkeværge og formand for bygningsudvalget. Som ny kirkeværge er valgt Laurs Lopdrup. Nye rådsmedlemmer er Frieda Rasmussen og Aage Salling-Poulsen, der dog har søgt orlov. Ida Nielsen

Skilte og blomster på Kristrup Kirkegård Af kirkegårdsleder Merethe Paludan Ud for de enkelte gravstedsrækker på Kristrup Kirkegård opsættes nye “skilte”, der fortæller, hvilken afdeling det er samt hvilket rækkenummer. Med tiden vil de nye skilte være ud for alle gravstedsrækker, men først ved afd. C og D. Har du et gravsted, der udløber pr. 31. december i år, vil du i november modtage et brev fra kirkegårdskontoret. Der er kommet ny lovgivning om moms på legat-aftaler og nye takster. Kirkegårdens vedtægter kan læses på kirkens hjemmeside eller fås på kirkegårdskontoret.

Sommerblomster Vi har ikke noget godt resultat med Ageratum, blåkvast. Den vil i år blive udskiftet med Lobelia, som holder sig frisk i længere tid. Når vi planter sommerblomster på gravstederne, vander vi blomsterne til, som svarer til ca. 4 gange vanding. Har du brug for hjælp til vanding, er du er altid velkommen til at kontakte en gartner eller kirkegårdskontoret på tlf. 86 42 58 10 hverdag kl. 8-15. Besøg www.kristrupkirke.dk, her kan man læse nyt fra kirkegården.


Præstetanker

Tilfældighed og omvendelse Af sognepræst Ray Carlton Jones

Den franske forfatter og nobelpristager Albert Camus har skrevet en bog, der handler om de tilfældige tildragelser, der kan ramme os mennesker. Bogen hedder "Pesten", og den handler om, hvad der sker i en nordafrikansk by, som bliver ramt af pest.

At vælge medmenneskeligheden Hele byen bliver af myndighederne sat i karantæne - ingen må forlade byen, ingen må komme ind i den. Det er bittert for de snesevis af rejsende, der tilfældigvis befinder sig i byen. Blandt dem, der tilfældigt er der, da pesten bryder ud, er journalisten Rambert. Han ønsker at forlade byen, for han hører ikke til her. Han længes efter sin kæreste. Men myndighederne giver ham ikke lov til at rejse. Alle skal indordne sig under de vanskelige forhold. Rambert er rasende. Det er uretfærdigt. Da han ikke får lov til at

rejse bort fra den sygdomsramte by, beslutter han sig for at flygte ved at bestikke vagten. Han kommer i kontakt med nogle mennesker, der vil hjælpe ham, og han får pengene skrabet sammen. Men midt i sit forsøg på at flygte, skifter Rambert mening. Han vælger at blive. Han melder sig til de frivillige, der prøver at holde byen ren og sørge for de syge. Han er af en eller anden grund blevet omvendt fra en egoistisk holdning til en medmenneskelig holdning. Den tragedie, som Rambert tilfældigt er blevet inddraget i, har medført, at han har fået et nyt, medmenneskeligt sindelag. Han er blevet omvendt i ordets egentlige forstand.

Tilfældigheder og vilkårligheder - ikke straf I Lukasevangeliet kapitel 13 i Det nye Testamente kommenterer Jesus et par helt tilfældige og tragiske begivenheder i Jerusalem: En massakre på en gruppe uskyldige, og en ulykke, hvor en bygning er styrtet sammen. De to tragedier skyldes ifølge Jesus tilfældigheder og vilkårligheder. Mennesker, der bliver ramt af en ulykke eller en alvorlig sygdom er

ikke syndere, der bliver straffet af Gud. Hele denne tankegang om skyld og dermed følgende straf afviser Jesus.

Omvendelse: Et nyt sindelag Spørgsmålet er, hvad gør vi over for de tragedier, der kan ramme os mennesker i flæng? Jesus siger, at vi skal omvende os. Ligesom Rambert i Camus' roman skal vi omvende os, og det betyder, at vi skal få et nyt sindelag. De tragedier og ulykker, vi hører om eller oplever, må ikke føre til en ligegyldig eller opgivende holdning, men de skal mane til eftertanke, til et nyt sindelag, til omvendelse. Den skæbne - de tilfældigheder som vi mennesker er underlagt, skal føre os til større forståelse for, at vi alle sammen er mennesker, der er underlagt livets tilsyneladende tilfældige tildragelser. I stedet for golde spekulationer over, hvorfor netop visse mennesker bliver ramt af uheld, opfordrer Jesus os til at få et nyt sindelag og til at omvende os fra egoistisk selvoptagethed til udadvendt medmenneskelighed.

11


Kirkelig vejviser Dem kan du kontakte Sognepræst Lisbeth Damgren Højen Præstegårdsvej 2, tlf. 86 42 74 72. lisbeth.damgren@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Ray Carlton Jones Absalonsvej 2A, tlf. 86 42 99 74. ray.jones@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Anna Døssing Gunnertoft Har barselsorlov anna@kristrupkirke.dk Kirkekontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 50 16. kirkekontor@kristrupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-13. Torsdag desuden kl. 16-18. Kristrup Sognegård Ørneborgvej 5, tlf. 86 41 33 58. Sognehjælper Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05. sognegaard@kristrupkirke.dk Kirketjener Kirsten Andersen Tlf. 50 89 82 01. kirketjener@kristrupkirke.dk Organist Marie Brønnum Gregersen Tlf. 50 89 82 03. organist@kristrupkirke.dk

Kristrup Kirkegårdskontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 58 10. kirkegaard@kristrupkirke.dk Kirkegårdsleder Merethe Paludan Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-15. Fredag kl. 8-14.30 Træffes bedst på kontoret efter aftale. Haslund og Ølst Kirkegård Graver Niels Thomsen Tlf. 40 96 68 10 - Kontortid: Haslund: Torsdag 14.30-16.30 Ølst: Fredag kl. 14.00-16.00 Menighedsrådene

Kristrup: Formand Ida Nielsen, tlf. 86 41 39 29 formand@kristrupkirke.dk Haslund-Ølst: Formand Preben Reenberg Tlf. 86 44 70 95

Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal du selv aflevere fødselsanmeldelsen på kirkekontoret, hvis jordmoderen ikke har gjort det i forbindelse med fødslen. Dåb

Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne. Bryllup

Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. Herefter modtager I en bekræftelse på reservationen samt en skriftlig vejledning. Før vielsen skal I også henvende jer på folkeregisteret i den kommune, hvor den ene eller begge bor, for at få en prøvelsesattest. I vil blive kontaktet af præsten for at aftale vielsessamtale. Dødsfald

Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05

Senest to dage efter dødsfaldet skal du anmelde det til kirkekontoret. Husk at tage dødsanmeldelse og den afdødes attester med. Du kan aftale nærmere om bisættelse eller begravelse med kirkekontoret.

Kirkebil:

Gravsted

Besøgstjenesten, Kristrup:

Randers Taxa - Tlf. 87 11 30 30

Følg med på hjemmesiderne: kristrupkirke.dk

Sådan gør du

haslund-olst-kirke.dk

Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende så henvend dig til kirkegårdslederen/graveren. Formularer kan hentes på Kristrup Kirkes hjemmeside.

Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst  
Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst  

Kirkeblad for Kristrup og Haslund-Ølst Sogn - juni, juli og august 2011.