Page 1

9. årgang, nr. 4

Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst September, oktober og november 2011

Læs side 2-3

To nye præster

Læs side 12-13

Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne

Nyt sogneprojekt i Kristrup


Det sker i sognene Frokostklubben

En mandag om måneden mødes en flok mænd med madpakke i Kristrup Sognegård til "et frikvarter for mænd". Klubben er et mødested for mænd, der gerne vil have nogen at snakke med om "den brogede verden". Program for formiddagen: Kl. 11.00: Vi mødes og hilser på hinanden. Kl. 11.30: Madpakken spises Kl. 12.00: Foredrag. Derefter snak. Vi slutter kl. 13.00. Pris inkl. drikkevarer (kaffe, øl eller vand): 30 kr. Husk madpakken! Tilmelding ikke nødvendig. Program med datoer fås i sognegården og kan ses på www.kristrupkirke.dk Kontakt Preben Wittrup Andersen, tlf. 86 43 90 92 for yderligere oplysninger.

2

Fra efteråret samler vi ind til et nyt projekt over en 3-årig periode. Det valgte projekt er et af Mission Afrikas projekter.Ved indsamlingerne i kirkebøssen om søndagen samles der ind hele efteråret, og indsamlingen kulminerer søndag den 13. november, hvor den årlige Afrikadag holdes. Heksebørn er børn, der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. De beskyldes for at have udøvet trolddom, og får skyld for forskellige ulykkelige hændelser i deres omgangskreds, fx ved dødsfald. De bliver mishandlet og forfulgt på grund af frygt og overtro. Povl Pava og Trine Panum Kjeldsen har fået hjerte for Nigerias heksebørn. Begge stiller deres kunst til rådighed for projektet. Mission Afrika samarbejder med dem om at udrydde overtroen og give børnene en værdig fremtid. Trine Panum Kjeldsen, vært på TV2, siger: - Børn skal ha’ masser af kærlighed og behandles med respekt - ligegyldigt hvor små de er. Derfor ramte det hårdt i hjertet, da jeg så og hørte om heksebørnene i Nigeria. Som mor til tre børn vil jeg kæmpe for at de udstødte og

torturerede børn får et værdigt liv, en seng at sove i, mad at putte i munden og et håb om i morgen. Intet barn skal udsættes for så grufulde overgreb. Intet barn skal have øjne uden gnist.

Barnet i os alle Kunstneren Poul Pava har malet i over 20 år, hans motiver med de karakteristiske figurer beskriver "barnet i os alle" og kendetegnes af hans naive og spontane stil. Poul Pava så en TV-dokumentar om heksebørnene på DR og besluttede sig for at hjælpe dem. Du kan støtte ved at købe postkort med Poul Pavas tegninger, 4 stk. for 50 kr. De kan købes i sognegården eller på kirkekontoret fra 1. september.

Forbandet overtro Børn, der bliver forbrændt, tæsket, udstødt eller slået ihjel. Det er virkeligheden for mange afrikanske børn, der pga. overtro bliver opfattet som hekse. Hvis fx der er dødsfald i familien, skal der findes en skyldig - og det er nemt at beskylde et barn for heksekunst, da det ikke kan forsvare sig selv. Mange af børnene ender med selv at tro på, at de er hekse og dermed onde.


Det sker i sognene Nyt sogneprojekt i Kristrup Læs mere: missionafrika.dk - tryk på linket "Heksebørn" I Nigeria er dette et særligt stort problem, og de børn, der overlever mishandlingen, ender som regel i et ensomt og elendigt liv på gaden. Mission Afrika har gennem mange år mødt disse børn på gaden, og arbejder for at give dem en fremtid og et håb. Der er brug for: - At børnene kommer væk fra gaden - At børnene får uddannelse - At der skabes debat om problematikken blandt befolkningen - At børnene lærer de har værdi

Støtter børnenes skolegang Konkret vil de indsamlede midler gå til børnenes skolegang og leveomkostninger på gadebørnshjemmet i Jos, hvor Mission Afrika i forvejen har 240 gadebørn. Hjemmet fungerer som en storfamilie med plejeforældre. Der følges hvert barn tæt, og det undersøges, om der er mulighed for at genforene barnet med sin familie eller placere det i en anden velfungerende familie. Nogle af pengene vil gå til nye bygninger, så der kan huses flere børn og unge. Mission Afrika skaber debat og oplyser om, at børn er værdifulde

Sogneaften med barsk film Torsdag den 27. oktober kl. 19.30 Projektkoordinator Jakob Stensig Henneberg vil komme og vise en film fra Nigeria om de såkaldte heksebørn og lægge op til debat om tro og overtro. Det er barske løjer, men dermed er der også ekstra grund til at hjælpe disse ulykkelige børn. Vi kan ikke bare lukke øjnene og se den anden vej. Kaffe á 15 kr.

Et af Poul Pavas postkort og ikke er redskaber i en ond åndelig verden. Planen er at nedsætte en Task Force, der via kirkens lokale arbejde arrangerer workshops om problematikken. Gruppen vil bestå af kirkeledere, meningsdannere, samt frivillige unge nigerianere og danskere. Mission Afrika har stor erfaring med at sende volontører til Afrika, der indgår i samarbejdsrelationer med afrikanske unge. Desuden laves der aftaler om reklameplads på store nigerianske virksomheders produkter for at skabe en stor oplysningskampagne, der når ud til alle nigerianere.

Afrikadag i kirke og sognegård Søndag den 13. november kl. 10.00-14.00 Dagen begynder med en familiegudstjeneste, hvorefter der kan købes frokost i sognegården. Her vil der være salg af forskelligt samt lotteri. Overskuddet går til Projekt Heksebørn. Desuden vil projektkoordinator Jakob Stensig Henneberg fortælle om, hvordan Mission Afrika hjælper børnene videre. Dagen er for hele familien og fokus vil være på den gode historie, så der vil altså ikke blive vist billeder, der er for barske for børn.

3


KFUMSpejderne

VorupKristrup Bævere 6-8 år: Onsdag kl. 17.30-19.00. Kontakt: Gunild tlf. 86 43 87 07 Ulve 8 -10 år: Tirsdag kl. 18.30-20.00. Kontakt: Niels tlf. 86 41 58 92

Det sker i sognene Rollespil for konfirmander på "Luthers nøgle" - et rollespil for alle konfirmander i Randers Søndre provsti - løber af stablen fredag den 30. september og afholdes i Fussingø, hvortil de mange konfirmander bliver kørt i busser. Konfirmanderne bliver fordelt i to hold, og i år er det Kristrups tur til at møde om eftermiddagen, men det får de meget mere at vide om, når undervisningen begynder først i september.

Et stort hit Fra tidligere år ved vi, at rollespillet er et stort hit blandt konfirmanderne. Der er brugt mange timer til forberedelse fra både præster og frivilliges side. Der er brug for mange frivillige, der alle bliver klædt ud, så de ligner nogen fra Luthers tid. Det er menighedsrådsmedlemmer, forældre eller andre, der bare har lyst til at spille lidt skuespil. Man får en grundig instruktion og skal kunne være med

Juniorer 10-12 år: Torsdag kl. 18.45-20.15. Kontakt: Thomas tlf. 23 29 29 33 Spejdere 12-17 år: Torsdag kl.18.45-20.15. Kontakt: Inger tlf. 51 86 21 75 Vi holder til i Mosehuset Paderup Mosevej 20 - et lille stykke bag ved storcentret.

4

Der er brug for mange frivillige, der alle bliver klædt ud, så de ligner nogen fra Luthers tid.

både formiddag og eftermiddag. Hvis du har lyst til at være sammen med en flok konfirmander, præster og andre frivillige, kan du melde dig til hos sognepræst Lisbeth Damgren Højen, email: ldh@km.dk

Frivillig Fredag Rent tilfældigt falder den dag, hvor vi har brug for rigtig mange frivillige sammen med en netop indført frivillig-dag, nemlig den sidste fredag i september. Hele år 2011 er europæisk år for frivilligt arbejde. Da socialministeren åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september, og i år er datoen den 30. september. Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til


Det sker i sognene "Frivillig Fredag" alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. Tiden op til frivillighedsdagen vil i hele Danmark være præget af foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden.

Der er brug for dig Der er stort fokus på brug af frivillige - også i kirkelig sammehæng er der brug

for flere hænder. Som frivillig ved Kristrup Kirke inviteres man hvert år til en frokost på Diakoniens Dag (første søndag i februar) med efterfølgende underholdning og samvær

Konfirmander får forskellige farvede kåber på, som viser, hvilket hold de hører til.

med alle de andre frivillige. Ved kirken kan man fx være med til at passe børn under prædiken, synge med når der er plejehjemsgudstjenester, brygge kirkekaffe eller gå med kirkeblade. Det, vi mangler mest i øjeblikket, er besøgsvenner.

Bliv besøgsven Hvis du har tid til at besøge et andet menneske en times tid en gang om ugen, så kontakt sognehjælper Inge Schultz-Knudsen, tlf. 50 89 82 05 eller email: sognegaard@kristrupkirke. dk - og det gælder både unge og ældre. At lytte, at få lov til at høre en andens livshistorie, selv at fortælle - at samtale - det bringer os alle fra de mørke stunder og ind i de mere lyse. Du kan bringe glæde og forventning ind i både dit eget og en andens liv.

Strikkeklubben mangler garn Garnrester af enhver slags modtages gerne af strikkeklubben, der mødes på Tirsdalens Plejehjem hver torsdag kl. 10.00-11.30. En flok strikkeglade damer mødes og strikker tæpper og tøj til fordel for Mother Teresas Børnefond. Det færdige strikketøj sendes gennem Aktion Børnehjælp til Indien, hvor det deles ud blandt de fattigste i og omkring Calcutta. Kontakt Hjørdis Hummelshøj, tlf. 86 43 14 13, hvis du har garnrester liggende, som du vil forære væk, eller hvis du selv har lyst til at komme og være med til at strikke.

5


Det sker i sognene Støttekredsen

Hver anden mandag mødes Støttekredsen i Kristrup Sognegård fra kl. 14.30-16.30. Vi begynder med kaffebord á 15 kr. Derefter bliver der holdt et aktuelt foredrag. Hvis du har lyst til at hjælpe med noget praktisk, så kontakt Frieda Rasmussen, tlf. 86 43 48 62. Eller mød op, mænd, kvinder, ung, gammel, og få en snak. Overskuddet bruges til at støtte børne- og ungdomsarbejdet. Program fås i Kristrup Sognegård og kan ses på kristrupkirke.dk

6

Høstgudstjeneste med spillemandsmusik Søndag den 25. september kl. 10.00 I Kristrup Kirke fejres årets høst med en familiegudstjeneste ved Lisbeth Damgren Højen. Musikken leveres af Knap-så-rask. Efterfølgende frokost til 40 kr. for voksne og 15 kr. for børn. Alle opfordres til at medbringe noget af egen høst - fx frugt og grønt, blomster, marmelade, kage eller lign. Efter frokosten vil der blive solgt lodder, og den medbragte høst vil blive bortloddet.

Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Mød os på Facebook Nu kan du finde Kristrup Kirke på Facebook. Meld dig ind i gruppen og få besked, når der sker noget i kirke og sognegård. Gruppen hedder "Kristrup Kirke".


Det sker i sognene Fælles kirkekoncert for fire sogne Tirsdag den 20. september kl. 19.30 i Haslund Kirke Det fælles aktivitetsudvalg mellem Vorup, Kristrup og Haslund-Ølst kan nu endelig byde velkommen til kirkekoncert med operasanger, mezzosopran Mette Østergaard og pianist Manne Østergaard i Haslund Kirke. Koncerten var faktisk allerede arrangeret til at finde sted for et år siden, men måtte desværre aflyses på grund af sygdom. Denne gang håber vi på bedre held. Mette Østergaard er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun debuterede på Den Jyske Opera som Flora i "La Traviata", efterfulgt af roller i blandt andet "Barberen i Sevilla", "Tryllefløjten", "Rhinguldet", "Madam

Butterfly" samt titelpartiet i "Carmen", hvor hun modtog imponerende kritikerros. Mette Østergaard har også været solist ved Radiounderholdningsorkestret, Århus Symfoniorkester og Ålborg Symfoniorkester og foretaget en del indspilninger blandt andet den meget roste cd "Havfruesange" og en cd med München Symfonikerne.

Det bliver i familien Mette Østergaard akkompagneres af sin mor, pianist Manne Østergaard, der er diplomuddannet ligeledes fra Det Jyske Musikkonservatorium og har givet talrige koncerter i både ind- og udland.

Mette og Manne Østergaard.

Repertoiret Ved koncerten i Haslund Kirke vil repertoiret blandt andet byde på Beethovens "Gellert Lieder", uddrag af Lange-Müllers sangcyklus "Sulamith og Salomon", med tekst af B.S. Ingemann, gendigtet efter Højsangen fra Det gamle Testamente, hvoraf nogle

PR-foto

vers vil blive læst op inden fremførelsen, så man kan følge med i handlingen. Af mere kendte "ørehængere" kan man glæde sig til BachGounods "Ave Maria" og Schuberts "Ave Maria". Entre: 50 kr., som betales ved døren.

Familieklubben i Kristrup Sognegård Fredage i lige uger kl. 17.30-20.30 er vi nogle familier med mindre børn, der mødes i sognegården. Vi spiser sammen, synger, leger, taler om kristendom, laver forskellige aktiviteter og hygger os. Alt sammen på børnenes præmisser.

Familieklubben er et tilbud for alle familier med mindre børn. Vi er tilknyttet folkekirken, og nogle af os har baggrund i KFUM og KFUK. Kristendom og samværet er det bærende i vores fællesskab. Program fås i sognegården.

Har I lyst til at høre mere om familieklubben, kan I kontakte: Henriette og Anders Kaaberbøl. Tlf. 86 42 09 59.

7


Det sker i sognene Salmemaraton 2010-2012 fortsætter

De grønne pigespejdere VorupKristrup gruppe

Vi arbejder i to aldersgrupper: Spirer og grønsmutter: 6-10 år. Spejdere: 10 år og opefter. Spirer og smuttere mødes mandage kl. 18.30-20.00. Spejderne mødes torsdag kl. 18.30-20.00. Begge grupper mødes i kælderlokalerne i Johanneskirken i Vorup. Gruppeleder: Anne Marie Baadsgaard Tlf. 86 41 16 19

Kørestolsrampe At du sidder i kørestol, skal ikke forhindre dig i at komme i Kristrup Kirke. I kirken findes en kørestolsrampe, som vi sørger for at få sat op, hvis du ringer til kirkekontoret tlf. 86 42 50 16 senest fredag.

8

Der er altid meget interessant at finde på Støttekredsens juleoptakt.

Snart er det jul… Allerede i november lader vi op til julen. Støttekredsen afholder den traditionelle juleoptakt mandag den 21. november kl. 13.30-16.30. Her vil der være salgsbord, lotteri og kaffebord samt tale ved en af sognets præster. Der vil være gevinster for store og små, og hele familien er velkommen til en hyggelig eftermiddag, hvor de indkomne penge går til at støtte arbejdet blandt børn og unge ud fra kirke og sognegård. Torsdag den 1. december kl. 19.30 er der adventsfest. Det er et samarbejde mellem Grænseforeningen og menighedsrådets aktivitetsudvalg. Provst Hanne Hjørlund holder talen.

Torsdag den 1. september kl. 19.30 fortsætter sognepræst Ray Carlton Jones og pianist Lone Vandt med næste etape af salmemaraton. Ray Jones vil fortælle ganske kort om hver salme, der derefter synges - for salmer skal synges! Deltagerne er nu nået til salme nr. 355 ud af 791. Der er mange, der siger, at vi her i Danmark har verdens bedste salmebog. Selv om den påstand næppe kan bevises, så er der ingen tvivl om, at Den danske Salmebog indeholder nogle af de smukkeste og vigtigste tekster i dansk digtning. Peter Birch og Lars Sømod har i bogen "Salmemaraton" udtrykt det sådan: "Det er den fineste samling af religiøs poesi og det mest koncentrerede udtryk for, hvad kristentro er". Ved at sætte sig ind i de danske salmer, stifter man bekendtskab med både ældre og nyere religiøse tekster og med en stor del af kirkens, Europas og Danmarks historie. Som Peter Birch har noteret: "De ældste salmer har rødder tilbage til de første århundreder efter Kristus - og de nyeste ting er fra 2000. Bortset fra Bibelen, så er der ingen anden bog, der fortsat er i brug, der spænder over så mange år." Alle er velkomne, også selv om man ikke har været med før eller ikke kan komme hver gang. Man kan bare møde op i sognegården, der er ingen tilmelding. Se datoerne i aktivitetskalenderen.


Det sker i sognene Er du tilmeldt litteraturgruppen? Har du lyst til at læse en bog sammen med andre, så meld dig til hos sognepræst Lisbeth Damgren Højen tlf. 86 42 74 72 eller email: ldh@km.dk. Deltagerne mødes på følgende tirsdage: 6. september: Anne Lise Martrand Jørgensen: Hildegard II. Gyldendal. 20. september: Musik-foredrag ved Lone Vandt om Hildegards musik og lyrik. Denne aften åbner vi for alle interesserede. 1. november: Shakespeare: Hamlet. (Kan læses på original sprog, engelsk eller i dansk oversættelse efter eget valg.) 6. december: Musab Hassan Yusef: Søn af Hamas. ProRex. 17. januar til kl. 22.00: Anette Broberg Knudsen: Begrundet mistanke. Unitas. Forfatteren vil selv fortælle om bogens tilblivelse og dens plot (forfatterens første krimi). Denne aften åbner vi for alle interesserede. 28. februar: Sofi Oksanen: Renselse. Rosinante. 27. marts til kl. 22.00: Katryn Stocket: Niceville. Denne aften afslutter vi sæsonen med hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

Tirsdalens minikonfirmander De elever fra 3. klasserne på Tirsdalens Skole, der ønsker at være med til minikonfirmandundervisning, skal huske at melde sig. Send den udleverede kupon til Kristrup Sognegård , Ørneborgvej 5, eller send en mail til sognehjælper Inge Schultz-Knudsen, sognegaard@kristrupkirke.dk Minikonfirmanderne undervises fra

september til 2. søndag i advent en gang om ugen. Eleverne fra Kristrup Skole får samme tilbud fra januar til påske. Minikonfirmanderne hører fortællingerne fra Det nye Testamente, lærer nogle salmer og morer sig med mange forskellige kreative aktiviteter.

Sognerejse til Rheinland-Pfalz den 10.-15. oktober Som omtalt i det seneste kirkeblad indbydes der til en sognerejse, hvor vi vil besøge en række af Hildegardstederne. Ideen opstod i læseklubben, da deltagerne havde læst bogen om Hildegard af Anne Lise Marstrand, men rejsen er åben for alle fra

Kristrup Sogn. Rejsen koster 4595 kr. med halvpension og gennemføres med 20 deltagere. Der kan højst deltage 30. Udførligt program kan fås i sognegården. Tilmelding til sognepræst Lisbeth Damgren Højen, tlf. 86 42 74 72.

9


Aktivitetsk September Torsdag den 1. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Carlton Jones (omtale s. 8) Søndag den 4.: 11. søndag efter trinitatis Ølst kl. 9.00 Indsættelsesgudstjeneste for ny præst Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Kirkekaffen begynder igen. Haslund kl. 10.30 Indsættelsesgudstjeneste for ny præst Tirsdag den 6. kl. 19.30-21.30: Litteraturgruppen mødes (tilmelding, omtale s. 9) Torsdag den 8. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Kristrup Søndag den 11.: 12. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Haslund kl. 10.30 Anne Hanson Mandag den 12. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Poul Nielsen: "Hvad laver de i menighedsrådet?" Onsdag den 14. kl. 19.00: Forklarings-gudstjeneste for nye konfirmander med forældre, men alle er meget velkomne. Ved sognepræsterne Lisbeth Damgren Højen og Michael Kull. Derefter forældremøde i sognegården.

10

Torsdag den 15. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Carlton Jones. Søndag den 18.: 13. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Michael Kull Ølst kl. 10.30 Anne Hanson. Høstgudstjeneste Mandag den 19. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd (omtale s. 2) Tirsdag den 20.: Kl. 19.30-21.30: Litteraturgruppen. Musikforedrag ved organist Lone Vandt om Hildegards musik og lyrik (omtale s. 9) Kl. 19.30: Kirkekoncert i Haslund Kirke (omtale s. 7) Torsdag den 22. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Carlton Jones. Søndag den 25.: 14. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen. Høstgudstjeneste med spillemandsmusik (omtale s. 6) Haslund kl. 10.30 Anne Hanson. Høstgudstjeneste Mandag den 26. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Kaj Minke: Digte gennem tiderne - vekslende med fællessang.

Søndagens tekst kan læses på www.kristrupkirke.dk

Tirsdag den 27.: Kl. 9.30: Tilmelding og betaling til Højskoleforeningens nye sæson. Kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Sang og poesi fra Højskolesangbogen ved Jens Rosendal. Torsdag den 29. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Carlton Jones.

Oktober Søndag den 2.: 15. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Ølst kl. 10.30 Anne Hanson Torsdag den 6. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Carlton Jones. Søndag den 9.: 16. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen Haslund kl. 10.30 Anne Hanson Mandag den 10. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Birgitte Weis Jørgensen: Tips til vinterens læsning. Tirsdag den 11. kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Samfundsforsker Johannes Andersen lægger op til debat. I bogen "De barnagtige" angriber han den moderne selvoptagede livsform.


kalenderen Torsdag den 13. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Kristrup Søndag den 16.: 17. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Mandag den 17. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd (omtale s. 2) Søndag den 23.: 18. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Michael Kull Mandag den 24. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. Ruth Wang Hansen fortæller spredte oplevelser fra sit liv. Tirsdag den 25. kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Henriette E. Møller fortæller om sit forfatterskab. Torsdag den 27. kl. 19.30: Sogneaften om Heksebørn (omtale s. 3) Søndag den 30.: 19. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen Haslund kl. 10.30 Anne Hanson

November Tirsdag den 1. kl. 19.30-21.30: Litteraturgruppen mødes (tilmelding, omtale s. 9)

Lørdag den 5. kl. 16.00: Allehelgens-andagt i Kristrup Kapel. Lisbeth Damgren Højen og Michael Kull. Navnene på afdøde i det seneste år læses op. Søndag den 6.: Alle helgens dag Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen Haslund kl. 10.30 Anne Hanson. Allehelgensgudstjeneste. Ølst kl. 19.30 Anne Hanson. Allehelgensgudstjeneste. Mandag den 7. kl. 14.30-16.30: Støttekreds. OK-koret underholder. Tirsdag den 8. kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Om Shakespeares Hamlet ved forfatter til bogen "Hamlet - den sidste hævner", Benny Grey Schuster. Torsdag den 10. kl. 19.00: Menighedsrådsmøde, Kristrup Søndag den 13.: 21. søndag efter trinitatis Kristrup kl. 10.00 Michael Kull Familiegudstjeneste. Afrikadag i kirke og sognegård (omtale s. 2-3) Mandag den 14. kl. 11.00-13.00: Frokostklub for mænd (omtale s. 2) Torsdag den 17. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Jones.

Søndag den 20.: Sidste søndag i kirkeåret Kristrup kl. 10.00 Ray Carlton Jones Kl. 15.00-18.00: Pilgrimsvandring fra Johanneskirken, Vorup. Mandag den 21. kl. 13.30-16.30: Støttekredsens juleoptakt (omtale s. 8) Tirsdag den 22. kl. 10.30-13.30: Højskoledag. Museumschef Jørgen Smidt-Jensen fortæller om Museum Østjylland. Torsdag den 24. kl. 19.30: Salmemaraton ved Ray Carlton Jones. Søndag den 27.: 1. søndag i advent. Kristrup kl. 10.00 Lisbeth Damgren Højen Ølst kl. 10.30 Anne Hanson Haslund kl. 19.30 Anne Hanson. Hadsten blandede Kor deltager. Tirsdag den 29. kl. 19.00: Christmas Carols. Kammerkor og kirkekor synger.

December Torsdag den 1. kl. 19.30: Adventsfest med tale af provst Hanne Hjørlund (omtale s. 8) Hvor ikke andet er nævnt, foregår arrangementerne i Kristrup Sognegård, og alle er velkomne.

11


Det sker i sognene Ny præst i Pædagogisk Haslund og Ølst sogne Tekst og foto: Anette Broberg Knudsen

Af Knud Wieland Cand. theol. Anne Hanson er ansat som sognepræst i Haslund og Ølst sogne. Anne Hanson ordineres som præst ved en gudstjeneste i Århus Domkirke tirsdag den 23. august kl. 19.00 og indsættes af provst Hanne Hjørlund i embedet som sognepræst søndag den 4. september kl. 9.00 i Ølst Kirke og kl. 10.30 i Haslund Kirke Stillingen, som er en fuldtidsstilling uden bopælspligt, er tidsbegrænset til to år. Anne Hanson skal bruge hovedparten af sin tid i Haslund og Ølst, men er også tilknyttet Arresthuset i Randers og skal stå til rådighed for provsten en mindre del af arbejdstiden. Anne Hanson har boet det meste af sit liv i Grenaa, men flytter i forbindelse med ansættelsen til Randers. Hun er uddannet social- og sundhedshjælper og har en kort periode arbejdet som sådan.

12

Anne Hanson indsættes ved gudstjenesterne i Haslund og Ølst Kirke den 4. september. Privatfoto

Anne Hanson har studeret Nordisk Sprog og Litteratur og opnået bachelorgraden, hvorefter hun er uddannet cand. theol. ved Århus Universitet med afsluttende eksamen i marts 2011. Anne Hanson har beskæftiget sig med teologi i kriminalforsorgen og skrevet speciale heri: "Når straf bliver til omsorg". Mød op og vær med til at tage godt imod Anne Hanson den 4. september.

- Jeg ønsker at møde folk i øjenhøjde. Jeg vil ikke være en akademisk præst, men tale lige ud af dagligdagen. Ordene er Michael Kulls, ny præst i Kristrup Sogn. Med sine 38 år er han en moden nybegynder som præst, og han har da også mange forskellige erfaringer og uddannelser i bagagen. Som nyuddannet teolog kastede han sig i første omgang over at undervise bl.a. på et seminarium og tog derfor pædagogikum og supplerede med en bachelor i religionsvidenskab. Samtidig var han ansat i folkeskolen og tog den to-årige merituddannelse til lærer. Ni år i alt har han arbejdet med pædagogik og formidling, senest som lærer på Kristrup Skole. - Det har hele vejen været vigtigt for mig at bruge min teologi til at undervise og inspirere. Stille min viden og min tro til rådighed. - Jeg søgte stillingen som præst i Kristrup, bl.a fordi der er meget undervisning, erklærer han og henviser til de mange konfirmander i sognet.

Familie og arbejde Michael er opvokset i Nordjylland og gift med Lene, der er fra Randers. Sammen med deres tre børn har de boet forskellige steder, men besluttede sig sidste år for at flytte til Randers for at være tættere på familien.


Det sker i sognene

præst i øjenhøjde - Jeg har vel altid tænkt, at jeg gerne ville være præst, men i nogle perioder har det været lagt på hylden. Vi vurderede, at det var lettere at være småbørnsfamilie, så længe jeg havde mere afgrænsede job som underviser, fortæller han. Nu hvor forskellige praktiske ting faldt i hak, var tiden så til at tage springet til præstejobbet. Men et vist element af kald er der også i det, vedgår Michael, der dog på mange måder godt kan se ligheder mellem det at være underviser og være præst. Begge dele handler om at formidle og være troværdig.

Kirke - også for unge Som den yngste af kirkens tre præster håber Michael på at komme i kontakt med unge. I studietiden var han med til at arrangere rockgudstjenester i en københavnsk kirke, men han vil dog ikke garantere, at han straks stiller an med rock på kirkebakken i Kristrup. - Jeg skal først vænne mig til sognet her. Men jeg vil gerne profilere kirken i forhold til unge. Jeg håber at finde en god balance mellem min teoretiske baggrund og alt det nye, siger han og tilføjer: - Som præst er det noget af det vigtigste at være nærværende i livets store øjeblikke. Michael Kull indsættes i Kristrup Kirke ved gudstjenesten d. 28. august.

13


Det sker i sognene Indre Mission Genesis Randers Indre Mission Eriksvej 13, Kristrup Se program for de forskellige aktiviteter på www.randersindremission.dk Kontaktperson: Missionær Hanus Poulsen. Tlf. 86 39 58 80. Mail: hanus.poulsen@indremission.dk

Om Indre Mission ¤ en del af Folkekirken ¤ stiftet i 1861 ¤ finansieres af frivillige gaver ¤ Mål: at lede mennesker til tro på Jesus og skabe kristne fællesskaber

Åbent hus Indre Mission holder åbent hus lørdag den 10. september på Eriksvej 13 mellem kl. 10.30 og 15.00 med rundvisning, film, musik og foredrag. Indremissionær Hanus Poulsen foran Indre Missions nye bygning i Kristrup. Foto: Anette Broberg Knudsen

14

Miss


Det sker i sognene

sionshuset er for alle Af Anette Broberg Knudsen Indre Missions splinterny rødstensbygning Genesis i Kristrup blev indviet i januar i år. Alligevel slår huset dørene op til 150 års fødselsdag den 10. september. Det er fordi, Indre Mission som landsorganisation har jubilæum. I Randers var der indtil for få år siden to ældre missionshuse. De er nu solgt, og i dag står byens nye missionshus med tidssvarende lyse mødelokaler, bogsalg, stillerum, café og hyggekroge og bliver brugt af omkring 200 mennesker med tilknytning til Indre Mission.

Jesus i centrum - Vi bliver stadig opfattet som mørkemændene fra "Fiskerne, siger indremissionær Hanus Poulsen. - Men det, vi er fælles om, er troen på Jesus. Ellers er vi lige så forskellige som alle andre. Vi vil gerne rumme alle. Man skal ikke passe ind i en bestemt skabelon for at være med i Indre Mission.

Som indremissionær er Hanus Poulsen ansat til at forkynde det kristne budskab. Men hans hverdag indeholder også mange samtaler på tomandshånd, og en række ældre får jævnligt hjemmebesøg af ham. At være missionær er ikke et 8-16 job; det er en livsstil, så i sin fritid er han frivillig i den sociale café Den Blå Paraply i Randers midtby.

Alle aldre Der er mange aktiviteter i huset: Der er møder for voksne, for unge, for mindre børn og for større børn hver uge, og cirka en gang om måneden for ældre. I denne sæson starter en klub for teenagere. En gang om måneden er der fællesspisning, og hver lørdag er der "Bøn og birkes" med fælles morgenmad og fælles bøn. Et af de seneste initiativer er en sprogskole for nydanskere. - Det vigtigste for os er at få budskabet om Jesus ud, ikke nødvendigvis at få folk herind i huset. Fællesskabet her må ikke blive lukket, siger Hanus Poulsen.

Redaktion Inge Schultz-Knudsen (ansvarshavende), Anette Broberg Knudsen, Ellis Juul, Lisbeth Damgren Højen, Ray Carlton Jones og Per Schultz-Knudsen (lay-out). Tekst og foto: Inge Schultz-Knudsen (hvis ikke andet er nævnt). Næste nummer udkommer sidst i november. Tryk: Buch’s Elmenhoff, Kertemindevej 15, Randers. Har du ikke modtaget næste blad 1. december, så ring tlf. 50 89 82 05.

INDSAMLINGER De penge, som lægges i Kristrup Kirkes indsamlingsbøsser, går til: 4. september - 13. november: Sogneprojekt - Heksebørn 20. november: Indre Mission 1. søndag i advent: Menighedsplejen i Kristrup

Plejehjemsgudstjenester Kristrupcentret, tirsdage kl. 14.00 6. september Ray Carlton Jones 20. september Ray Carlton Jones 4. oktober Ray Carlton Jones 18. oktober Michael Kull 1. november Lisbeth Damgren Højen 15. november Ray Carlton Jones 29. november Lisbeth Damgren Højen

Tirsdalens Plejecenter, torsdage kl. 10.30 8. september Ray Carlton Jones 22. september Ray Carlton Jones 6. oktober Ray Carlton Jones 20. oktober Michael Kull 3. november Lisbeth Damgren Højen 17. november Ray Carlton Jones 1. december Lisbeth Damgren Højen

15


Set og sket i sognene Kirken i bevægelse Traditionen tro holdt Kristrup og 6 andre sogne i Randers fælles friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag hos KFUM-Spejderne i Paderup. Årets tema var “Kirken i bevægelse”, og det blev bl.a. illustreret med pluk fra prædikener holdt af Luther og Grundtvig samt to moderne prædikener. Igen i år deltog mange fra hele Randers. Nogle havde garderet sig med paraply og det viste sig kort før afslutningen at have været en god idé.

16


Set og sket i sognene

Sankthans-stemning i sognegård og have

Trods det ustadige vejr blev årets sankthansfest alligevel en hyggelig begivenhed. Musikerne valgte ganske vist at trække indenfor i sognegården, da der kom et par dråber lige før deres optræden, Alligevel valgte mange at hygge sig i haven - blandt andet var der gang i snobrødsbagning det

meste af aftenen, hvor både små og store hyggede sig.

Og da bålet skulle tændes, mødtes alle omkring det.

17


Nyt fra menighedsrådene Organist på barsel Organist ved Kristrup Kirke Marie Brønnum Gregersen er i lykkelige omstændigheder og går derfor på barselsorlov fra midt i oktober. Menighedsrådet ønsker Marie held og lykke med fødslen og ser frem til gensynet og “genhørelsen” efter velfortjent orlov.

Børnekor Børnekoret i Kristrup er for børn i 3. og 4. klasse, der kan lide at synge, og som godt vil lære at bruge stemmen rigtigt. Børnekoret er også stedet, man kan komme videre til kirkekoret fra. Børnekoret mødes i sognegården hver tirsdag kl. 15-16. Kunne du tænke dig at være med i koret, så kontakt organist Marie Gregersen, tlf. 50 89 82 03.

18

Haslund-Ølst:

Ny kordegn Diane Smedegaard Nielsen er ansat som kordegn på kirkekontoret for Vorup, Kristrup og Haslund-Ølst. Diane Smedegaard Nielsen er 54 år, født og opvokset i USA, og af dansk afstamning. Hun er uddannet kordegn og har en uddannelse fra USA inden for kontor/regnskab og mange års erhvervserfaring som sekretær og bogholder. Hun bor i Ugelbølle med sin mand, Ole. Parret har to sønner på 23 og 24 år, som studerer i Aarhus.

Præstegården

Hun bruger sin fritid i haven, på cykel og med at synge i blandt andet Djurs Kammerkor. Diane Smedegaard Nielsen har allerede arbejdet nogle måneder på kirkekontoret, som vikar, men fra 1. september er hun fastansat.

Farvel og tak I forbindelse med Kristrup Sogn pr. 1. september får opnormeret antallet af præster fra 2,5 til 2,75 med ansættelsen af Michael Kull, må vi samtidig sige farvel til Anna Døssing Gunnertoft, der de senere år har haft ca. en månedlig gudstjeneste i Kristrup Kirke. Anna Døssing Gunnertoft er ansat i folkekirkens skoletjeneste i Randers. Som en del af ansættelsen skal hun bruge fem procent af sin arbejdstid i en nærliggende kirke. Det har Kristrup Sogn hidtil nyt godt af, men

Den tidligere præstebolig på Thetisvej er sat til salg hos EDC Danebo Randers. Der skal bygges en ny præstebolig i den gamle præstegårdshave i Haslund, Amstrupgårdsvej 8. Denne nye bolig skal stå færdig om to år. Herefter skal stillingen som sognepræst igen opslås ledig, men til den tid med bopælspligt i Haslund.

Måske ændrede gudstjenestetider Gudstjenestetiderne for det kommende kvartal vil muligvis blive ændret. Der vil blive annonceret i dagspressen samt på vores hjemmeside herom.

Hjemmesiden biskoppen har nu besluttet, at Anna Døssing Gunnertoft fremover skal være tilknyttet Enghøj Kirke. Kristrup Menighedsråd vil takke Anna Døssing Gunnertoft, der i øjeblikket er på barselsorlov, for hendes mange gode prædikener i Kristrup Kirke.

Der arbejdes til stadighed med at forbedre hjemmesiden. Her vil altid være informationer om tider for gudstjenester samt de seneste nyheder. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig vores "Nyhedsbrev" på www.haslund-olst-kirke.dk


Præstetanker

Sommertid - ferietid - højtid Af sognepræst Michael Wilhelm Kull

I skrivende stund har sommeren og dens utilregnelige vejrlig igen ramt det ganske danske land med al dens lune. Tiden, hvor de fleste af os holder ferie, og vi forsøger at nyde vejret, uanset hvordan det arter sig, at nyde samværet med familien og pausen fra hverdagen og travlheden. Måske fik vi i ferietiden endelig tid til et særligt samvær med mennesker, vi ikke ser så meget i hverdagen. Måske var det tid til nærvær og fordybelse, eller tid til oplevelser, rejser, læsning af bøger eller deltagelse i andre kulturelle begivenheder. Eller måske var ferie bare det at kunne sove længe og helt generelt ikke at være under den vante tidsramme og det ikke at ligge under for hverdagens krav.

Ferien en form for højtid Ferien er i mangt og meget en tid, hvor det vi hver især finder vigtig, kommer i højsædet. Ferien kan derfor betragtes som en højtid, hvor indholdet er individuelt - men som i kraft af sit fokus på det væsentlige for hver og en af os

bliver til en tid, vi skatter og højner og som ofte indebærer samvær med andre og frisættelse i forhold til hverdagens rammer. Hermed bliver fritiden - ferietiden - til en højtid hvor tiden bliver af en særlig karakter. For mange mennesker i Danmark er en række af de fridage, der falder i løbet af året, i realiteten helligdage. Mange betragter dagene primært som fridage og ikke som de centrale helligdage i kirkeåret, de egentlig i udgangspunktet var. Men netop i den almindelige højtideligholdelse af fritiden - af ferietiden - skinner fridagene - og dermed helligdagenes særlige karakter alligevel igennem. Det kan godt være, at der generelt ikke længere er så udbredt en forståelse for kirkeårets helligdages betydning og indhold - men i højtideligholdelsen er der alligevel for kirken en bro at bygge forbindelser over. For når vi nærer fællesskabet med de mennesker, der betyder noget for os, når vi nærer vores åndsliv ved oplevelser og pausen fra de sædvanlige krav - så er der en essens af højtideligholdelse af det at være et menneske, at anerkende livets gave og det at være sit livs indhold bevidst, hvilket også på mange måder er centralt i kirkens højtidsfejring.

Gudstjenesten en form for ferie Om søndagen er gudstjenesten - højmessen - en højtid i kirken. For højtid er ikke kun de helt centrale tidspunkter i kirkeåret som eksempelvis jul, påske og pinse. Hver søndags højmesse er også at betragte som en højtid. Højmessen præsenterer i denne sammenhæng ligesom ferietiden også en pause fra hverdagens travlhed og ligesom ferien, giver den en mulighed for at tage en pause fra de tanker, der fylder os normalt. Gudstjenesten er ud over meget andet også en mulighed for besindelse på de ting, der betyder noget afgørende for os. Det er en mulighed for i ro og mag at fokusere på de tanker og følelser, der forbinder os med mennesker og Gud. På mange måder er ferietiden således en fin ramme for forståelsen af den højtidsramme kirken i gudstjenesten højtideligholder. Kristendommens budskab falder fint i hak med nærvær, kærlighed og samvær med mennesker og frisættelse fra krav og stressende rammer. Selvfølgelig fordrer kristendommen også noget af os alle - men at holde ferie som højtid er vigtig og det skal der værnes om.

19


Kirkelig vejviser Dem kan du kontakte Kristrup: Sognepræst Lisbeth Damgren Højen Præstegårdsvej 2, tlf. 86 42 74 72. lisbeth.damgren@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Ray Carlton Jones Absalonsvej 2A, tlf. 86 42 99 74. ray.jones@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Sognepræst Michael Wilhelm Kull michael.kull@kristrupkirke.dk Fridag mandag. Træffes i Kristrup Sognegård efter aftale tlf. 86 40 50 52. Haslund-Ølst Sognepræst Anne Louise Hanson Fridag mandag. Tlf. 86 44 50 52 Kirkekontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 50 16. kirkekontor@kristrupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-13. Torsdag desuden kl. 16-18. Kristrup Sognegård Ørneborgvej 5, tlf. 86 41 33 58. Kirketjener Kirsten Andersen Tlf. 50 89 82 01. kirketjener@kristrupkirke.dk Sognehjælper Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05. sognegaard@kristrupkirke.dk Organist Marie Brønnum Gregersen Tlf. 50 89 82 03. organist@kristrupkirke.dk

Kristrup Kirkegårdskontor Absalonsvej 2, tlf. 86 42 58 10. kirkegaard@kristrupkirke.dk Kirkegårdsleder Merethe Paludan Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-15. Fredag kl. 8-14.30 Træffes bedst på kontoret efter aftale. Haslund og Ølst Kirkegård Graver Niels Thomsen Tlf. 40 96 68 10 - Kontortid: Haslund: Torsdag 14.30-16.30 Ølst: Fredag kl. 14.00-16.00 Menighedsrådene

Kristrup: Formand Ida Nielsen, tlf. 86 41 39 29 formand@kristrupkirke.dk Haslund-Ølst: Formand Preben Reenberg Tlf. 86 44 70 95

Sådan gør du Fødsel

Senest 14 dage efter fødslen skal du selv aflevere fødselsanmeldelsen på kirkekontoret, hvis jordmoderen ikke har gjort det i forbindelse med fødslen. Dåb

Henvend dig på kirkekontoret i god tid før dåben. Husk at medbringe navn og adresse på fadderne. Bryllup

Kontakt kirkekontoret for at reservere en dato. Herefter modtager I en bekræftelse på reservationen samt en skriftlig vejledning. Før vielsen skal I også henvende jer på folkeregisteret i den kommune, hvor den ene eller begge bor, for at få en prøvelsesattest. I vil blive kontaktet af præsten for at aftale vielsessamtale. Dødsfald

Inge Schultz-Knudsen Tlf. 50 89 82 05

Senest to dage efter dødsfaldet skal du anmelde det til kirkekontoret. Husk at tage dødsanmeldelse og den afdødes attester med. Du kan aftale nærmere om bisættelse eller begravelse med kirkekontoret.

Kirkebil:

Gravsted

Besøgstjenesten, Kristrup:

Randers Taxa - Tlf. 87 11 30 30 Følg med på hjemmesiderne: kristrupkirke.dk haslund-olst-kirke.dk

Skal du have anlagt eller repareret et gravsted, eller vil du lave en aftale om pasning eller lignende så henvend dig til kirkegårdslederen/graveren. Formularer kan hentes på Kristrup Kirkes hjemmeside.

Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst nr. 36  
Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst nr. 36  

Kirkebladet for Kristrup og Haslund-Ølst Sogn september, oktober og november 2011

Advertisement