Page 1


Plakater

Logo

Jeg har været med inde over alle billeder, men mit fokus var mest på DB bygningen (billedet der er taget om aftenen) Dette billede passede, æstetisk set, ganske godt, som en plakat i højformat, vi ønskede at lave. Plakaten havde formatet 297X840mm.

Til hjertet har jeg stregtegnet et eksisterende billede og lagt den ønskede røde farve i. Ligeledes er noderne stregtegnet efter et pixeleret billede.

Ved grafik og billede har jeg valgt at præsentere en serie af redigerede billeder fra vores studietur til Berlin. Her ses to farvebilleder og et i gråtoner. Der er her arbejdet med eksponering, sort niveauer, skarphed og redigering af selektive farver. Alle redigeret i Photoshop CS5

Billedet var taget med 18MP og en pixeldensitet på 300 ppi så ud fra dette mente vi at det sagtens kunne gå an. Dog var der en serie af problemer der skulle løses for at billedet kunne bruges: Billedet skulle roteres og beskæres, da vi ønskede at DB bygningen skulle fremstå som det lodrette emne. Her roterede vi billedet i forhold til en rektangel vi lod flugte ned langs bygningen og tilpassede den med øjemål. Herefter skulle billedet beskæres i det førnævnte format. Her brugte vi selvfølgelig Crop Tool med disse dimensioner. Udvælgelsen af dette område er måske en mere et æstetisk emne, så det vil jeg ikke komme mere ind på. For at få den størst mulige spænd mellem lys og mørke indstillede vi Lab værdierne til Lys: 98 Mørke: 02 Herefter blev curves taget i brug for at fremkalde lys i de lyse toner. Her blev der brugt pigment/ink % som måleenhed. Det er derfor kurven vender nedad mod lyse toner. Efter disse skridt opstod der et nyt problem. Eftersom billedet er taget i mørke, er der en lang lukketid på kameraet; og efter at Labværdierne er blevet indstillet er der blevet flere nuancer i det mørke. Dette resulterede i en grynet og grumset sort der vil se dum ud på en så stor plakat. Derfor blev der i Selective Color lagt mere sort i sort for at eliminere dette. Derudover er der blevet trukket gul ud af gul og lagt maganta i for at fjerne lidt af det noget kraftige genskær i betonbygningen overfor. Til sidst er der brugt USM. Dette er også gjort for at kompensere for den lange lukketid, kameraet havde, da dette også resulterede i en anelse rystelser i billedet. Følgende billederedigering er taget ud fra Plakatprojektets aflevering.

Logoet skal bruges til de musikstudernes MGP. Det er opbygget i illustrator og Photoshop. I Photoshop er der lavet rettelser på saxofonen så den svejer bedre omkring hjertet. Herefter er laget blevet dubleret og spejlvendt. Herefter er der brugt Live trace og expand med én farve for at vektorisere billedet.

Skrifttyperne har jeg også lavet rettelser i. Dette er sket ved hjælp af funktionen Create Outlines. Dette er gjort fordi billedet skal kunne repræsenteres med sort baggrund og hvis denne skrifttype skal kunne ses skal der være en stroke. Denne ville, selv om man skallere korrekt, gøre skrifttypen næsten usynlig ved totallet. Der er hvid stroke omkring hele logoet.

plakat_logo_overvejelser  

plakat og logo

Advertisement