Page 1

gymnasium

GTIs Gymnasieskola 2012

Liten skola med eleven i centrum! Öppet hus! Onsdag 9/11 kl. 18.30–21 Lördag 26/11 kl. 12–14 Lördag 21/1 kl. 12–14 Onsdag 25/4 kl. 18.30–20


Liten skola med många möjligheter!

We

Gti

Våra program:

Liten skola GTI är den lilla skolan med ett stort innehåll. Här kan du få en gymnasieutbildning av hög kvalitet på något av våra fem program. Skolan är liten, vilket gör att vi kan ta särskild hänsyn till varje enskild elev. Alla elever har en mentor, vilket ger en trygg kunskapsutveckling. Det ger dig bra förutsättningar, vare sig du vill läsa vidare eller börja jobba direkt efter gymnasiet.

Gratis skollunch med matkort Skollunchen är gratis och på GTI använder vi systemet med matkort. Det innebär att du kan välja att äta din lunch på ca 15 restauranger nära GTI i Vasastan.

Fyra högskoleförberedande program:

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Teknikprogrammet


m iu as mn gy På GTI jobbar alla tillsammans för att skapa en trygg och trevlig studiemiljö. Då blir lärandet roligt och kunskaperna sitter fast. Detta har gjort att både elever och lärare trivs på GTI. Söker du till GTI kan du vara säker på att få en bra utbildning inför framtiden. Och ha roligt under tiden, det är ju inte fel!

Ett yrkesprogram:

Datatekniska programmet

trivsel & god stämning

Eget Café.

GTI har ett eget café som heter Talang Café och restaurang. Där kan du fika, äta frukost och din skollunch m.m.

Ligger mitt i stan.

GTIs Gymnasieskola ligger i Vasastan i centrala Göteborg. I kvarteren runt GTI finns flera andra gymnasieskolor, Universitetet och Handelshögskolan. Vasastan är ju också känd för alla sina caféer där studenterna trivs.

www.gti.se


Känd skola från 1927.

GTI grundades 1927 och är en av Göteborgs äldsta skolor. Tusentals elever har genom åren tagit examen på GTI.

Behöriga lärare.

På GTI är nästan alla lärare behöriga. 85 % av våra lärare har examen från Lärarhögskolan och målet är att alla våra lärare skall vara behöriga.

Här är ingen utanför.

Eftersom GTIs Gymnasieskola är en relativt liten skola, är man inte anonym. Vi försöker alltid att se till varje enskild elevs bästa och skapa bra stämning och en personlig atmosfär på skolan. Vi tror att det är en bra grund för att du skall få goda kunskaper under din gymnasietid.

Här följer alla våra program:


Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

S til tud l L ier on es do a n!

Tema: Ett hållbart Europa

Exempel på ämnen & kurser: Matematik Kemi

Ett nationellt program där du kan välja mellan inriktningen Naturvetenskap eller inriktningen Naturvetenskap och Samhälle. Detta är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare till exempelvis civilingenjör, veterinär eller läkare. Förutom matematik läser du här bl a fysik, kemi, biologi, svenska och flera främmande språk.

Biologi Fysik Miljö- och energikunskap Datorteknik Engelska Historia Geografi Filosofi Psykologi Samhällskunskap Idrott

Naturen tillhör alla! Ett tema i utbildningen är Ett Hållbart Europa och vi jobbar med aktuella frågor som rör vår natur. På gymnasiet väljer man själv många valbara kurser och du kan på så sätt ge en egen profil på din gymnasieutbildning. Är du mest intresserad av naturvetenskap, kanske du fördjupar dig i biologi, fysik och kemi. Är du mer intresserad av samhällsfrågor, kanske du väljer att fördjupa dig i geografi och samhällskunskap. GTIs Naturvetenskapsprogram ger dig goda kunskaper och en stabil grund att stå på inför framtiden. En vanlig dag på Naturvetenskapsprogrammet Din första lektion på morgonen är kanske en laboration i Kemi där läraren Carl hjälper dig ta reda på vilket det okända ämnet är i en blå vätska som han

delar ut i klassen. Din nästa lektion är en Samhällskunskapslektion där du och en klasskamrat hjälps åt att förbereda ett rollspel som går ut på att förhandla om framtidens energiförsörjning. Vid lunchtid väljer du och fyra klasskamrater sushi och nästa lektion är idrott. Dagen avslutas med ett språkpass där du skriver en text om italiensk musik. Studieresa till London I årskurs två gör vi en studieresa till London (som skolan betalar), för att undersöka hur en storstad löser problem och frågor om vatten, luft, mark och energi. London är idag en storstad med ett starkt miljötänkande och vi tittar närmare på hur man arbetar där.


Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

S til tud l P ier ra esa g!

Fokus: Det Nya Europa

Exempel på ämnen & kurser: Samhällskunskap

Ett nationellt program med inriktningen Samhällsvetenskap. Detta är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare till exempelvis jurist, psykolog, journalist, lärare, socionom eller polis.

Historia Religionskunskap Engelska Svenska Moderna språk Geografi Filosofi Psykologi Naturkunskap Idrott

Programmet för dig som vill ha en bred utbildning På Samhällsvetenskapsprogrammet dominerar humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen syftar till att vi skall lära känna vår roll i ett växande Europa. Europas länder kommer närmare varandra, gränser suddas ut och människor bor och arbetar i nya länder. På GTIs samhällsprogram vill vi sätta fokus på vår identitet i Det Nya Europa. På Samhällsvetenskapsprogrammet får du mycket språkundervisning, t ex i flera främmande språk. En vanlig dag på Samhällsvetenskapsprogrammet Direkt på morgonen har du kanske Spanska där ni diskuterar en film som ni sett under en tidigare lektion. Din nästa lektion är i Samhällskunskap där läraren Ella berättar att ni ska förbereda en debatt om hur man kan minska brottsligheten i samhället. Lunchen idag blir på en thai-restaurang. Efter lunch har ni Religion där ni går på studiebesök. Dagen avslutas med en lektion i Engelska där läraren Sofie ber er skriva

om era intryck från studiebesöket som ni gjorde med religionen. Fokus på det nya Europa Idag kan vi resa och till och med arbeta fritt i nästan hela Europa. Behovet av kunskap om Europa och de nya förutsättningar som finns har aldrig varit större än nu. Du kanske vill vara med och utforma framtidens EU? Då är Samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet en bra bas att stå på. Studieresa till Prag! – Lär dig mer om det nya Europa på plats I årskurs 2 gör eleverna på GTIs Samhällsvetenskapsprogram en studieresa till Prag som betalas av skolan. Tjeckien är ett av Östeuropas länder där den ekonomiska och demokratiska utvecklingen går med rasande fart. På studieresan upplever vi på plats hur det nya Europa växer! Prag är en av Europas vackraste och bäst bevarade huvudstäder och grundlades redan på 800-talet. Sök till GTIs Samhällsvetenskapsprogram och följ med till Prag du också!


Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

S til tud l P ier ra esa g!

Europaperspektiv

Exempel på ämnen & kurser: Samhällskunskap

Ett nationellt program med inriktningen Ekonomi. Detta är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare till exempelvis civilekonom, jurist eller ett yrke inom marknadsföring.

Historia Företagsekonomi Juridik Marknadsföring Entreprenörskap och företagande Psykologi Religionskunskap Engelska Svenska Moderna språk Naturkunskap Idrott

Ekonomiprogrammet – programmet för dig som vill ha en ekonomisk grundutbildning På Ekonomiprogrammet får du kunskaper inom sådant som du behöver om du skall starta eget företag eller arbeta med handel mellan olika länder. Det är t ex ekonomiämnen och markandsföring. Ekonomiska frågor är viktiga för utvecklingen av samhället. Det gäller både utvecklingen av länder och företag. På Ekonomiprogrammet får du kunskaper så att du kan vara med och påverka den utvecklingen! En vanlig dag på Ekonomiprogrammet Det första du gör på morgonen är att du går till sal 2 där läraren i Marknadsföring, Evaliz, sätter igång ett projekt där ni skall marknadsföra svenska företag i Tjeckien. Din andra lektion är i Svenska där ni skall skriva en reklamtext som skall vara till hjälp i marknadsföringen. Lunchen väljer ni att äta på skolans

restaurang, så ni kan fortsätta prata om några saker som ni inte kände er riktigt klara med tidigare. Nästa lektion är Moderna språk och eftersom du valt tyska är det nu dags för dig att läsa en text om tysk musik som ni sedan diskuterar i klassen. När ni är klara med det, är det dags att skriva tyska texter till svenska låtar. Studieresa till Prag! – Upplev den snabba ekonomiska utvecklingen på plats I årskurs 2 gör eleverna på GTIs ekonomiprogram en studieresa till Prag som betalas av skolan. Tjeckien är ett av Östeuropas länder där den ekonomiska och demokratiska utvecklingen går med rasande fart. På studieresan upplever vi på plats hur det nya Europa växer! Prag är en av Europas vackraste och bäst bevarade huvudstäder och grundlades redan på 800-talet.


Teknikprogrammet

Teknikprogrammet

Eg en

da to

r!

Bli en samhällsbyggare

Exempel på ämnen & kurser: Matematik Fysik Kemi Svenska Engelska Hållbart samhällsbyggande Datorteknik Programmering Webbutveckling CAD Idrott

Teknikprogram med dataprofil! Ett nationellt program med inriktningarna Informations- och medieteknik samt Samhällsbyggande och miljö. Detta är ett högskoleförberedande program, som lämpar sig för dig som tänkt läsa vidare på teknisk högskola eller på någon annan naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning. Teknik med datainriktning Teknikprogrammet på GTI är profilerat mot datateknik. Det är programmet för dig som är dataintresserad och som planerar att studera på teknisk högskola. Du läser Programmering och Webbutveckling och lär dig hur avancerad datateknik används inom olika teknikområden. Du läser också om tekniken roll i samspelet mellan människa och natur. Miljöaspekten är viktig och du lär dig om hållbar utveckling. En vanlig dag på teknikprogrammet Du kanske börjar dagen med Matematik. Läraren Lasse delar upp er i grupper och ber er tillsammans diskutera hur man kan visa att vinkelsumman i en triangel alltid är 180°. Nästa lektion är Svenska, där du på din laptop skriver en debattartikel som du ska

skicka in till Göteborgs Posten. Efter lunch, som idag blir på en pizzeria, är det dags för Miljö- och energikunskap. Just nu undersöker och jämför ni olika motortypers påverkan på miljön. Den sista lektionen för dagen är Idrott. Idag är det elever som håller i idrottslektionen och de har bestämt att ni ska ha ett danspass. Egen bärbar dator På våren i årskurs 1 får du en egen bärbar dator. Du kommer att använda din laptop i många ämnen under resten av din gymnasietid. Du kan logga in på skolans trådlösa nät. Datorn hjälper dig i ditt skolarbete när du söker information eller gör dina uppgifter både i skolan och hemma.


Datatekniska programmet

Datatekniska programmet

Eg en

da to

r!

Lär dig den senaste datatekniken

Exempel på ämnen & kurser: Datorteknik Nätverksteknik Programmering Webbutveckling Webbserverprogrammering Kurser med spelutveckling Elektronik och mikrodatorteknik Kommunikationsnät CAD Svenska Engelska Idrott

GTI – Göteborgs datagymnasium Datatekniska programmet är programmet för alla dataintresserade! Vi ger en avancerad datautbildning som passar både dig som redan kan mycket och dig som vill börja lära dig från grunden. Programmet är ett nationellt program och vår variant av inriktningen Dator- och kommunikationsteknik på El- och energiprogrammet. Datateknik På GTIs Datatekniska program finns många datatekniska kurser. Oavsett vilken typ av datorteknik du är intresserad av, finns där något för dig. Bland kurserna du läser eller kan välja att läsa finns Programmering, Webbutveckling, Nätverksteknik eller Elektronik och mikrodatorteknik. Är du intresserad av att utveckla dataspel, finns kurser där detta ingår. En vanlig dag på Datatekniska programmet Din första lektion när du kommer till skolan är i Datorteknik, där ni tillsammans undersöker hur ett grafikkort fungerar och hur det påverkar en dators prestanda. Din nästa lektion är i Matematik där läraren Simon delar upp er i grupper som skall göra presentationer om matematiken bakom hur en dator tänker. Efter lunch, som idag är på en kinarestaurang, är det dags för Engelska. Ni skall skriva texter som förklarar hur en dator fungerar som ”till och med era föräldrar ska förstå”. Er sista lektion är i prog-

rammering där ni, i C++, hanterar en databas som organiserar ditt personliga musikarkiv. Alla har 15 veckors praktik Eftersom Datatekniska programmet är ett yrkesprogram, är en del av utbildningen arbetsplatsförlagd (APL). Under 15 veckor, som är fördelade på årskurs 2 och 3, är du ute på arbetsplatser och praktiserar. Ämneskombinationen på programmet och den obligatoriska praktiken gör dig väl rustad när du söker jobb i framtiden. Efter gymnasiet kan du söka jobb som t ex IT-Supporttekniker, Nätverkstekniker, Servicetekniker inom data eller IT eller som Teknisk säljare. Egen bärbar dator På våren i årskurs 1 får du en egen bärbar dator. Du kommer att använda din laptop i många ämnen under resten av din gymnasietid. Du kan logga in på skolans trådlösa nät. Datorn hjälper dig i ditt skolarbete när du söker information eller gör dina uppgifter både i skolan och hemma.


Vad tycker elever och lärare om skolan och prog

Naturvetenskapsprogrammet

”Jag funderade på några olika gymnasier, men fastnade för GTI. Det är en liten mysig skola med väldig bra stämning. Här är det ingen som känner sig utanför, det känns tryggt. Skolan ligger bra till och naturprogrammet har de ämnen jag behöver för att kunna läsa vidare. Jag hoppas komma in på läkarlinjen. Dessutom ska det bli riktigt kul att åka till London med klassen till våren!”

Samhällsvetenskapsprogrammet

”Det jag gillar med GTI är att den påminner mycket om min gamla skola i Landala; en mindre skola med bra gemenskap. Jag läser samhällsprogrammet för att det är en bred utbildning och jag får behörighet till högskolan. Målet är att komma in på polishögskolan. Det är mycket som är bra här, inte minst matkortet som gör att vi kan äta lunch på olika restauranger i närheten. Nästa termin åker vi på studieresa till Prag – det ska bli kul.”

Stephaanie Hannoun läser andra året på naturvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet

”Det är lite speciellt att gå på GTI. Eleverna har många olika nationaliteter och det är som att plugga på en internationell skola. Jag har lärt känna många på skolan och jag känner mig väldigt trygg här. Jag sökte till samhällsprogrammet med kulturinriktning eftersom det verkade roligt. Dessutom är det en bra grund för att läsa marknadsföring på IHM, som jag funderar på. Skolan ligger centralt, det är nära till allt och restaurangkortet är jättebra.”

Alexandra Monrel, läser andra året på samhällsprogrammet

William Stenberg läser tredje året på samhällsprogrammet, inriktning kultur


gy

mn

as

iu

m

grammen?!

Teknikprogrammet

”GTI är en modern skola med dynamik i utbildningen. Jag lägger upp mina lektioner så att eleverna är väl förberedda när de börjar på högskolan. Genom att varva teorin med spännande laborationer blir det lättare för eleverna att förstå hur det fungerar. Dessutom betyder det kolossalt mycket att skolan är liten – här lär jag känna alla mina elever.” Allan Hedin undervisar i digitalteknik och ellära

Datatekniska programmet

”På datatekniska programmet kan jag läsa de ämnen jag gillar: fysik, kemi och matte i kombination med datateknik. Det är som att plugga natur fast med spelutveckling, programmering och datorteknik på schemat. Jag vill gärna läsa på Chalmers och jobba med datateknik i framtiden. Det är många små saker som gör skolan så bra: centralt läge, mindre skola, restaurangkortet, alla duktiga lärare och inte minst gemenskapen på skolan. Här känner alla varandra och det är lätt att få nya kompisar.” Mikael Gordani läser andra året på datatekniska programmet

Skanna QR-koden och gilla oss på facebook

Gilla oss på facebook så får du senaste nytt från GTIs Gymnasieskola!

www.gti.se


www.sommar.se

gy

mn

as

iu

m

Träffa oss på www.gti.se LLÉN

NYA A

n

gata

n gata tavs

tan

n Gym la sko

an sgat lberg

Gus

GTIassie-

Dah

Karl

iaga

or Vikt

Sigrid ecks b Rude asium n m y G atan ansg m ll e B

Erik

n gata

Stor

Hagakyrkan

tan gsga eber Asch

Park

Vasaplatsen

Univer

atan

g Vasa

Schillerska Gymnasiet

Enge

VASASTADEN

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Ekonomiprogrammet

Teknikprogrammet

Datatekniska programmet

GTIs Gymnasieskola GTIs Gymnasieskola startade höstterminen 1998 och är en fristående gymnasieskola. Vi har programmen: • Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna – Naturvetenskap – Naturvetenskap och samhälle • Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen: – Samhällsvetenskap • Ekonomiprogrammet med inriktningen: – Ekonomi • Teknikprogrammet med inriktningen: – Informations- och medieteknik – Samhällsbyggande och miljö • Datatekniska programmet (Yrkesprogram) Intagning centralt via GR Gymnasieintagning Intagningen till GTIs Gymnasieskola sker som till alla andra gymnasieskolor i Göteborg, via Göteborgsregionens gymnasieintagning. Du söker till oss genom din SYV eller på Internet. Varje hösttermin tar vi in ca 120 elever på gymnasieskolan.

Elever från många kommuner Våra program är riksrekryterande och på GTIs Gymnasieskola går elever från många olika kommuner. Alla elever som kommer från Göteborgs kommun får skolkort som gäller på lokaltrafiken i Göteborg. Eleverna trivs GTIs Gymnasieskola är en liten skola och det innebär många fördelar. Som elev är man aldrig anonym och alla känner alla. Idrott Idrottsundervisningen har vi i Landala Sporthalls stora och fina idrottshallar. På GTI finns dessutom en idrottsförening, GTI IF. Skollunch Med det s k Matkortet kan du välja mellan ca 15- restauranger i närheten av skolan för att äta din skollunch. Skollunchen är gratis. Frukost I skolans café kan du äta frukost billigt varje morgon. Böcker Eleverna betalar ingenting för litteraturen.

Skolläkare EngelbrektsGTIs Gymnasieskola har en skolläkare skolan och en skolsköterska som har sin mottagning alldeles i närheten av skolan. APL På Datatekniska och Motor- och Datatekniska programmen är 15 veckor av utbildningen arbetsplatsförlagd, s k APL. Första praktikperioden kommer i andra läsåret och skolan ordnar praktikplatserna. Centralt läge Skolan ligger på Karl Gustavsgatan 5, nära Vasaplatsen i centrala Göteborg. Övriga utbildningar GTIs Gymnasieskola är en del av skolan GTI som grundades år 1927. På GTI har under många år funnits eftergymnasiala tekniska utbildningar vid sidan av gymnasieskolan.

GTIs Gymnasieskola

Karl Gustavsgatan 5 Box 3040 400 10 Göteborg Telefon 031-17 49 40 Fax 031-13 63 05 kansli@gti.se www.gti.se

GTI - Gymnasiebroschyr  

Göteborgs Tekniska Instituts gymnasiebroschyr 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you