Page 1

Håll dig uppdaterad: www.facebook.com/centimetermarankungsbacka

Spring för livet! Centimetermaran

Den 9 juni i

Kungsbacka

Innerstad

1

Alla får medalj!

Nassim Al Fakir! Barn konditions dagen

nerstaden.se .in w w w : fo in er m & an äl Anm


Välkommen till familjefest i

..

tter. ä s t r o f Succén

ts e r å l il t n e m m o lk Vä a k c a b a s g n u K i t familjefes

ANMÄLAN

Hur anmäler man sig?

sat antal platser i Det finns ett begrän r att vara säker på Centimetermaran. Fö mäler du ditt barn att få en plats så an n.se på: www.innerstade

Efteranmälan

göra en efter­ I mån av plats kan du Torg kl: 09:00 - 11:45. anmälan på Lindens

Vad kostar det?

hela anmälnings­ Det kostar 50 kr och tat till Majblommans avgiften går oavkor sbacka. lokalföreningar i Kung

årets Innerstaden

ar dig åter­ ccé och häls su ts re å a rr r vi fö n och Barn­ Nu upprepa timetermara n e C l til n e m d med igen välkom tta i samban e d llt a r e sk gen. I år fyra. konditionsda rg i dagarna To ka c a sb g n nya Ku naldags­ att vi inviger ed stort natio m r a rt a st a garn ni. Invigningsda gen den 6 ju torget onsda å p itt m e d firan nti­ de 42 195 ce ver 500 barn ö g n ra sp t torg. Förra åre ns gator och e d ta rs e n In nom et till en metrarna ge des Stortorg la d n a rv fö t tans­ Och förra åre a och förvän ig irr p , a d la g ed 2 000 r. familjefest m h farföräldra och mor- oc r ra ld rä fö , r ännu fler fulla barn och vi utlova re a g rli te yt upp u mer I år växlar vi arn och änn b r fle u n n ä aktiviteter, roliga familje glädje. företag, reningar och fö ra fle d e m ns ska bli Vi, tillsamma n här dagen e d tt a r fö r tals timma rget, tjöta, arbetar 100nerna på to n vä ffa ä Tr . rd dag ven om en minnesvä h bara njut. Ä c o n e ilj m fa ed r vi fika, umgås m ag så utlova kus denna d fo i r å nditions­ st n e barn ldrar. Barnko å lla a r fö r aktivitete miljen kan spännande u och din fa d r u h l til n spiratio dagen ger in osamt liv. leva ett häls

et! Väl mött på torg Per Hemberg Fritidsassistent Kungsbacka

kommun

Marica Heimdahl lare

Hälsoutveck

kommun Kungsbacka

Henrik Olsson re

Centrumleda Kungsbacka

Innerstads AB

in p å a ik K ! d ra e t Håll dig uppda h e m s id a a y n s n ra a m r c e n t im e t e s t e n y tt ! a n e s h c o o f fö r a ll in

p p a l g å h i m Ko Lördagen 28 maj Datum: ing och Tid: Registrer uthämtning av r nummerlappa från 10.00 12.00 start: rg Plats: lindens to maran.nu ter ime www.cent anmälan:

Klipp ut?

aran.nu

www.centimeterm


Vätskekontroll

Så här går Centi metermaran:

8

Mål Sök på: centimeter maran

Målområdet Här är det pris­ utdelning och målgång. Kungsbacka Torg

Start Startområdet Här registrerar ni barnen och hämtar ut nummerlappar mellan 10:00 - 11:30. Efteranmälan kl: 09:00 - 11:45

!

1

Visste du att:

e unik servic en! i innerstad lle:

. Centimetermaran är 42195cm En tusendels maraton.

på varje stä l Det här finns ande persona och välkomn • Barnvänlig ord tb skö h tt oc • Gratis toale arnböcker • Leksaker/b 1 år) (6 mån och jor 1 år) • Gratis blö (6 mån och at rnm ba is • Grat tservetter kedar och vå sts pla is rat • G & ngshaklapp • Gratis engå derlägg engångsun en.se www.innerstad

Förra året sprang eller gick ran. hela 500 barn Centimeterma Hela anmälningsavgiften (50:-/barn) går oavkortat till i majblommans lokalföreningar Kungsbacka Kommun.

Finns på över 20 ställen i Innerstaden! Se vilka på vår hemsida: www.centimetermaran.nu

Barnens! Bästa

nerstaden.se .in w w w : fo in er m & an äl Anm


Nassim Al Fakir

vo­ ffa barnens fa Kom och trä inte a. Nassim är rit i Bolibomp . Han mledare i TV bara progra glad sprudlande är ­också en e­ iker och skåd ­musiker, kom spelare.

rn­ aran och ba Centimeterm med gen avslutas konditionsda r låtar l Fakir framfö att Nassim A och utalbum ”Ute från sitt deb cyklar”. nske du kan Dessutom ka raf… r hans autog komma öve

ingen: m för hela invign ng Komplett progra a.se/torginvigni www.kungsback

Presentpåse till alla barn! Alla barn som springer Centimetermaran får både medalj och en presentpåse med över­ raskningar. I det här loppet är alla vinnare!

?

13:00

Vi ses i innerstaden den 9 juni!

Håll dig uppdaterad facebook.com/centimetermarankungsbacka

Detta får du inte missa under dagen:

Scenprogram 2012

10.00 Invigning av Barnkonditionsdagen 10.05 Actic, uppvisning av fartfylld grupp- träning 10.20 Yoga med Anna 10.35 Kungsbacka brukshundklubb, upp- visning av Agility 10.55 Wilnurs dansakademi, uppvisning av Zumba 11.10 GF Tempo, uppvisning av trupp- gymnastik 11.30 Uppvärmning inför Centimeter­- maran 12.00 Centimetermaran 12.30 Tölö Gymnastikförening, uppvisning truppgymnaster 13.00 Nassim Al Fakir uppträder

Övriga aktiviteter Öppen duk att måla på för alla barn, Ung konst Porträttmålning, Ung konst Ponnyridning, Anne & Pets Ponnyridskola Skateföreningen, uppvisning på gatan Bokbussen kommer fylld med böcker, musik, film, med mera. Även sagostund och boklotteri Ansiktsmålning, Frisk och Fräsch Glada Fötter presenterar sin dansverksamhet Må bra vägg


Det lilla lopper tskillnad. som gör sto

loppet där välgörenhets r ä n ra a rm Centimete mensam sak m gör en ge c 0 13 r e d n u araton. knattar undradels m h n e r e g rin r sp lommans och går elle n går till Majb e ift vg sa g in Hela anmäln cka. ar i Kungsba g in n re lfö ka lo

r hjälp iljon barn behöve m ts ar kv en g in arn växa Omkr arts miljon b knas en kv I Sverige berä engar är brist på p d ilj m fa ig tt upp i en fa h rädsla. ändig oro oc ­skapar en st som r de barnen Det är just fö rje n finns till. Va Majblomma r mman in me år får Maj­blo sökningar om än 50 000 an r info besök: hjälp. För me mman.se www.majblo

Ballonger till alla barn! Kom och träffa oss på torget under Centimetermaran. Vi delar ut ballonger till alla barn & arrangerar en tävling under dagen. Mer info på: www.centimetermaran.nu

Vi stödjer ungdomsidrotten i Kungsbacka

Uppvärmning med Funkykidz Värm upp in nan starten med de dan björnarna Fu sande nky och Fun ky lin a ! Ti ll härlig musi dansar vi loss k tillsammans o c h ko m mer i stäm­ ning för lopp et. Kom och hälsa på i Fu tältet efter m nkykidzålgång. Vi ha r heliumballo alla barn! De nger till ssutom får a lla b a rn en Funkykidz vattenflaska !

Speedmintonturnering rbete med Hendéns optik, i sama Speed­ Lacoste arrangerar en - 14. mintonturnering kl: 12 snabbast Speedminton är den ten i världen. växande racketspor ten och fram­ Snabbheten, enkelhe t med den förallt känslan i spele att så många speciella bollen gör tar till sig spelet.

Kungsbackas största sandlåda! Kungsbacka Lastbilcentral sätter upp stans största sandlåda på Centimetermaran. De 300 första barnen får dessutom var sin leksakslastbil. En rolig tävling kommer även att äga rum och ett fint pris utlovas.

nerstaden.se .in w w w : fo in er m & an äl Anm


Barnkonditionsdagen! 1. Vilka är ni? 2. Hur kommer ni att delta på Barnkonditionsdagen?

Anne & Pets Ponnyskola

1.

och personlig Vi är en liten nda rsköna Förla ridskola i natu ungs­ r söder om K ca 20 minute utbil­ r ledning av e d n U . ka c a b ktörer arnkära instru dade och b kra små ktioner på sä erbjuds ridle ården rnkalas på g ponnyer, ba er och hos er, ridläg eller hemma ponnyer. uthyrning av ola.se w.ponnyridsk Hemsida: ww der­ med våra un Tillsammans ts la p r finns vi på bara ponnye hela dagen. foto­ klappa och Ta tillfället att ns a m arn tillsam grafera era b star ä h ” rliga ”små med våra hä nny­ o p å te testa p eller varför in ridning.

Ung Konst

1.

Vi är en ungdomsdriven konstgrupp i Kungsbacka. 11-13:e maj klockan 12-21 kan ni se vår utställning i skejthallen

2.

2.

Vi kommer att ha en öppen duk som alla barn kan måla på och även göra porträtt­ målningar.

Bokbussen Bokbussen kommer till barnkonditionsdagen. Bokbussen kommer fylld med böcker, musik, film med mera. Vi kommer också att ha en sagostund samt boklotteri för barn.

Yoga med Anna

yggande äning i föreb tr m o n e g , a häls e syfte. habiliterand re m so l vä så

Anna nna drivs av Yoga med A gitimerad ner. Hon är le g Ly y sk w ro upp­ ifie­ Sede na bjuder på ationellt cert n rn A te d e in m h c a o g Yo sjukgymnast enen. aryoga på sc re. g ra n lä e a Iy i g o g ry in a visn om­ rad Iyeng hjärtligt välk amla i u g d r m ä so r a te g n n o u isar I hennes m råd om Anna underv h få tips och en. Detta är c d o to a e m rm m a g ko n tt e ger och ssar men a yoga enligt Iy sättet förbyg yoga som pa a a st th ä a b H å v p a u n. hur d en fysisk form nast lseapparate r. Som sjukgym skador i röre e r yp ra st te p ili p b o a kr h re alla olika ättre ärna till en b g ig d n o h r hjälpe

1.

2.


Barnkonventionen - alla barns rätt

Alla människor har rättigheter, men barn har faktiskt egna rättigheter. I barnkonventionen står det både saker som handlar om barn men också om vad vuxna måste göra för att barn ska må bra. Det står också vad Sverige måste göra för att alla barn ska ha det bra.

Barnkonventionen säger t.ex: Att du har rätt att vara så frisk som möjligt. Om du blir sjuk så har du rätt att få den bästa hjälpen för dig. Att vuxna ska tänka på vad som är bäst för dig när de bestämmer.

Att du har rätt att säga vad du tycker, och att vuxna måste lyssna.

Actic Gym

1.

Actic gym fin ns på Kungsb acka simhall Fjärås simha och ll. För oss på A c tic är det vikt känner sig vä igt att alla lkomna och kan hitta nå som passar. g ot att träna Därför har vi ett brett utb former. På a u d av tränings­ lla våra anlä g g n in g a r kan du träna såväl styrka som konditio n på många erbjuder allt olika sätt. Vi ifrån personlig t anpassade gram till grup träningspro­ pträning och simning.

2.

Actics instrukt örer komme r att vara nä under hela d rvarande agen för att in sp irera, svara p och erbjuda å frågor kostnadsfria provträninga tör. Vi komm r m e d instruk­ er även ha e n fartfylld up scen där vi g p vi sn in g på er ett smakp rov på vad g en hos oss h ruppträning­ ar att erbjud a.

b b lu k s d n u h s k u r B KBA

är en av kshundklubb ru b ka c a sb ar. Kung lokala klubb ndklubbens u h ks ru B a sk ku und rser Sven rt utbud av h o st tt e u d r Hos oss hitta ingar inom ruktörer, tävl st in a ig kt u d v ledda av ap, utbyte a ar, gemensk n re sg g in vl na dig våra tä s att lära kän n a h c n e h c o erfarenheter . hund bättre in själv och d kabhk.se w.kungsbac Hemsida: ww s ts tillsamman n är vi på pla e g a d r e d n sv U ra och ara r att informe fö r a d n u h med våra het. vår verksam ra hund­ på frågor om en del av vå sa vi tt a n ve s och Vi kommer ä dnad och tip ly , ty ili g a x. e t. grenar som trix.

1.

2.

Att du har rätt att leka, vila och ha roligt när du är ledig.

Tölö GF Gymnastik­förening 1.

Vi i Tölö GF är en gym­ nastikförening med allt från Bamsegymnastik till Elitgymnaster

2.

Vi kommer att med­ verka med Tölö Gf:s trupp­ gymnaster


Tillsammans med alla medlemmar i Kungsbacka Innerstads AB stödjer vi Centimetermaran & Majblomman:

www.sommar.se

www.copy-shop.se

Nassim Al Fakir Barnkonditions­dagen och centimetermaran är en del av torg­ invigningen som arrangeras av Kungsbacka Kommun i Samarbete med Kungsbacka Innerstads AB Föreställningen ingår i torginvigningen som pågår 9 juni. under fyra dagar från 6 till

www.funkykidz.se

www.norrahalland.se

www.v-tab.se

www.hemkop.se

1

invigningen: la e h r fö m ra g Komplett pro g .se/torginvignin ka c a sb g n u .k w ww

Barnkonditionsdagen arrangeras av Kungsbacka Kommun

www.centimetermaran.nu

Till förmån för:

ycket mer www.innerstaden.se - så m

Centimetermaran i Kungsbacka 2012  

Centimetermarans bilaga i Norra Halland 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you