Page 1

Ge誰ntegreerde proef

Hout voor jong en oud!

Kristof Vandewynckel Klas: 6 Handel 2 Nr. 15 Mentor: Dhr. Hans Decock

Pagina |1

SintJozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge


Hout voor jong en oud!

Pagina |2


Woord vooraf Deze bundel omvat alle taken en besluiten die gemaakt zijn door Kristof Vandewynckel, leerling in het zesde Handel in Sint-Jozefsinstiuut. Deze GIP-bundel is een vertegenwoordiging van alle kennis die ik heb opgedaan in mijn jaren in Handel en is beslissend voor mijn slagen. In het ontwikkelen en voorbereiden van deze bundel is enorm veel werk gekropen door verscheidene personen. Daarom mogen deze personen zeker niet vergeten worden. Dus gaat mijn dank uit naar het Vlaamse Ministerie van Onderwijs om deze leermethode te hebben ontwikkeld voor ons. Ook wil ik de directie en de medewerkers van mijn school bedanken die ons de kans en faciliteiten hebben gegeven om onze eigen onderneming te ontwikkelen en zo de economische wereld beter te leren verstaan. Nog meer dankwoorden gaan uit richting de talloze leerkrachten die zich inzetten in hun werk en vrije tijd om ons te helpen met de onderneming en de taken, hun hulp was meer dan goud waard , wij danken met trots de heer. H. Decock, de heer. K. Punie, mevrouw D. Van de walle en mevrouw K. Demeulder. Een laatste dankwoord gaat uit naar de jury die ons uiteindelijk zal evalueren, dat zij de tijd nemen voor ons en dat broodnodige duwtje zullen geven richting de grote wereld. Het doet mij goed om te weten dat ik niet onvoorbereid de wijde wereld in zal trekken.

Hout voor jong en oud!

Pagina |3


Inleiding De geïntegreerde proef heeft als doel ons, jonge studenten, te introduceren in de wereld van het bedrijfsleven. Door jonge studenten in hun laatste jaar en met de voet op de drempel richting hogeschool of universiteit, een eigen onderneming te laten starten zorgt men zo voor een degelijke voorbereiding op mogelijke toekomstkeuzes. De studenten beheren hun onderneming zelf met alle facetten die eraan verbonden zijn. Men moet een boekhouding opstellen, belasting op toegevoegde waarde betalen en zelf verkoopmomenten organiseren. Want men doet met de omzet die men maakt, kiezen de studenten zelf. Ook door het verdelen van functies wordt het bedrijfsleven gesimuleerd. Aan de hand van verscheidene taken die zich verspreiden over verschillende onderwerpen leert deze methode ons het administratief werk dat meekomt met de verscheidene eigenschappen van economie. Van simpele uitnodigingen tot het opmaken van facturen, alles is in deze proef, die zich spreidt over één schooljaar, aanwezig. De studenten moeten per twee of individueel deze taken voorbereiden en voorstellen aan de verantwoordelijke leerkracht. Hierop wordt men dan beoordeeld. Aan het einde van het schooljaar moeten de studenten hun werk voorstellen aan een driekoppige jury die hen zal ondervragen en beoordelen. Als men hiervoor slaagt, is men geschikt bevonden voor het bedrijfsleven en kan men met glans over naar een mooie toekomst in een richting naar hun keuze. Één van waarschijnlijk de grootste taken die er was was het maken van een factuur via het computerprogramma Excel. In deze taak kreeg de student een blanco factuur. De student moest zijn/haar kennis van Excel gebruiken om deze taak op te lossen. Na de voorbereidende lessen en de nodige uitleg door de leerkracht, gingen alle studenten aan het werk. De studenten moesten een klantenlijst en productenlijst die ze overnamen van hun onderneming invoegen en er zo voor zorgen dat alles automatisch kon aangepast worden op het formulier. Deze opdracht was een test op hun kennis van Excel maar ook voor een deel op hun kennis van economie, met name: handelskorting, korting voor contante betaling, transportkosten enz. Aan de hand van die facturen moesten we dan 5 verschillende facturen maken, afprinten en boeken als een GIP-opdracht voor bedrijfseconomie. Dit was een taak die relatief gemakkelijk was maar toch vereiste dat de kennis die je had opgedaan in het vorige jaar gebruikte. Het toont ook perfect het verband tussen de verscheidene opdrachten aan. Voor onze taalvakken gingen we meer de administratieve kant op. Voor Nederlands en Frans moesten we uitnodigingen schrijven volgens de BIN normen. Ook moesten we voor Frans een catalogus maken van onze huidige producten. Deze taken waren relatief zwaar vanwege het feit dat die brieven volgens correct taalgebruik en de correcte manier van aanspreken moesten worden opgesteld. Naast deze opdrachten waren er nog veel meer, elk met hun eigen doeleinden. Hiervan ziet u meer naarmate u verder deze bundel inkijkt. Deze bundel is ingedeeld in de werkelijke GIPtaken en het individuele werk voor de mini-onderneming volgens chronologische volgorde. Ik dank u hierbij voor de interesse die u toont in mijn eindwerk.

Hout voor jong en oud!

Pagina |4


1. Opdrachten en taken i.v.m. de geïntegreerde proef Inhoud Woord vooraf .......................................................................................................................................................................3 Inleiding .................................................................................................................................................................................4 1. Opdrachten en taken i.v.m. de geïntegreerde proef ........................................................................................5 1.1 Eerste organogram ’T Houtmijntje......................................................................................................................7 1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober ........................................................................8 1.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober ..................................................................... 10 1.4 een briefhoofd opstellen ...................................................................................................................................... 11 1.5 Marktonderzoek....................................................................................................................................................... 11 1.6 Powerpoint presentatie Zwedenbezoek. ....................................................................................................... 15 1.7 Marketingsmix .......................................................................................................................................................... 16 1.8 Curriculum Vitae en sollicitatiebrief................................................................................................................ 19 1.9 Tweede organogram ’T Houtmijntje................................................................................................................ 22 1.10 E-mails verstuurd naar de Zweedse leerlingen ........................................................................................ 23 1.11 Sollicitatiebrief en een CurriculumVitae ..................................................................................................... 25 1.12 Verslagen Zweedse bedrijfsbezoeken .......................................................................................................... 28 1.13 Verkoopsfactuur via het programma Excel ............................................................................................... 30 1.14 Vijf verkoopsfacturen a.d.h.v. opdracht 1.13 ............................................................................................. 31 1.15 Prijsaanvraag en een offerte............................................................................................................................. 32 1.16 Een Zweeds bedrijf voorstellen....................................................................................................................... 33 1.17 Interview met een oud-leerling ...................................................................................................................... 34 1.18 Catalogus assortiment van de mini-onderneming. ................................................................................. 34 1.19 Het analyseren van een onderneming.......................................................................................................... 34 1.20 Verslag bedrijfsbezoek Vitalo Group NV ..................................................................................................... 35 1.21 Verslag vergadering ............................................................................................................................................. 37 1.22 Logboek ..................................................................................................................................................................... 39 Eindverslag ........................................................................................................................................................................ 44 Besluit .................................................................................................................................................................................. 45 Bibliografie ........................................................................................................................................................................ 46 2. Individueel werk voor de mini-onderneming ................................................................................................ 47 2.1 De prijszetting ........................................................................................................................................................... 47 2.2 Artikelcodes en productlijst ................................................................................................................................ 50 2.3 het kasdagboek en het financieel dagboek ................................................................................................... 52

Hout voor jong en oud!

Pagina |5


3. Bijlagen ........................................................................................................................................................................... 59 Bijlage 1 ............................................................................................................................................................................... 59 Bijlage 2 ............................................................................................................................................................................... 60 Bijlage 3 ............................................................................................................................................................................... 62 Bijlage 4 ............................................................................................................................................................................... 64 Bijlage 5 ............................................................................................................................................................................... 66 Bijlage 6 ............................................................................................................................................................................... 73 Bijlage 7 ............................................................................................................................................................................... 83

Hout voor jong en oud!

Pagina |6


1.1 Eerste organogram ’T Houtmijntje

Gedelegeerd bestuurder Nino De Moor

Manager assistent Matthias Verbeke

Commercieel directeur

Financieel directeur

Administratief directeur

Technisch directeur

Kristof Vandewynckel

Delphine Micholt

Henk Devriendt

HR-manager

Aankoper

Benjamin Hillewaert

Babette De Ketelaere

Kassierster

Administratief assistent

Mikail Darsigov

Order entry

Lindsay Ruysschaert

Severine Huyvaert

benoit Germonprez

Jana Derycke

Boekhouder Gauthier Valcke Charlotte Van de Sompele

Didier Meertens

Webdesigner SĂŠbastien Van Neste

Magazijnier

Kevin Vandevelde

Hout voor jong en oud!

Pagina |7


1.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober ’t Houtmijntje Zilverstraat 26 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 www.sintjozefbrugge.be

20 september 2009

De heer Lieven Peeters August Vermeylenstraat 24 bus 2 9100 SINT-NIKLAAS Aandeelhoudersvergadering Geachte heer Peeters Wij, leerlingen van het Sint-jozefsinstituut Brugge en medewerkers van de mini-onderneming t’Houtmijntje, nodigen u van harte uit om ons op donderdag 15 oktober te vergezellen op onze aandeelhoudersvergadering. Deze vindt plaats in onze school om 19 uur. ’T Houtmijntje specialiseert zich in het verkopen van houtproducten waarvan ook enkele stalen zullen tentoongesteld worden tijdens de vergadering die ook voor verkoop bestemd zijn. De vergadering zal als volgt verlopen: -

Verwelkoming door manager assistent ’t Houtmijntje

-

Toespraak van de directeur, de heer Vandorpe

-

Presentatie team, assortiment en promotie van Cartouche

-

Presentatie team, assortiment en promotie van ’t Houtmijntje

-

Gastspreker

-

Dankwoord door financieel directeurs

Na de presentaties van de ondernemingen kan u met ons een hapje en drankje te delen en indien u vragen heeft, kan u altijd bij medewerkers van de onderneming terecht. Wij hopen u daar te mogen verwelkomen en wensen u daar een prettige avond toe. Met vriendelijke groeten

Kristof Vandewynckel Financieel directeur ’T Houtmijntje

Hout voor jong en oud!

Pagina |8


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:………………………………..

Voornaam……………………………

Geachte, gelieve dit strookje in te vullen en terug te sturen vóór 10 Oktober 2010 naar Sint-Jozefsinstituut, zilverstraat 26 8000 Brugge.  Wij zullen niet aanwezig zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering.  Wij zullen wel aanwezig zijn tijdens de aandeelhoudersvergadering met … personen.

Hout voor jong en oud!

Pagina |9


1.3 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering van 15 oktober ’T Houtmijntje Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Monsieur Kristof Vandewynckel Rue de Saint-Joris 53B BE-8000 Brugge

Tél: 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51

Brugge, Le 7 octobre 2009

Réunion des actionnaires

Cher Monsieur Nous sommes les élèves du Sint-Jozefsinstituut et les collaborateurs de l’entreprise ’T Houtmijntje. Nous nous spécialisons en vendant des produits en bois et le 15 octobre à 19h30, nous invitons vous pour( nous accompagner) la première réunion des actionnaires dans notre école. Le programme : -

Souhait de bienvenue par le assistant du manager ‘T Houtmijntje.

-

Une allocution par le principal, monsieur Vandorpe.

-

Présentation du personnel, des assortiment et des annonces de Cartouche.

-

Un orateur

-

Présentation du personnel, des assortiment et des annonces de ‘t Houtmijntje.

-

Discours de remerciement par le responsable financier de Cartouche.

Après les présentations, nous vous invitons pour une réception où on vous offrira quelque chose de manger et boire. Aussi vous avez la possibilité de acheter quelque chose a….. d’une des entreprises.

Nino Demoor Directeur principal ‘T Houtmijntje

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 10


1.4 een briefhoofd opstellen Zie bijlage 1 pg. 60

1.5 Marktonderzoek

Marktonderzoek Wij zijn ’t Houtmijntje, een mini-onderneming van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Wij willen aan de hand van deze enquête de interesse voor ons assortiment peilen. Zou u enkele minuten vrij kunnen maken om deze enquête te beantwoorden? 1. Bent u een?  Man  Vrouw 2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?  < 18  18 – 35  35 – 65  > 65 3. Koopt u houten producten?  Regelmatig  Soms  Zelden  Nooit 4. Kent u het begrip mini-onderneming?  Ja  Nee 5. Zou u bereid zijn om houtproducten te kopen bij een mini-onderneming?  Ja  Nee 6. Bent u bereid meer geld uit te geven aan producten van een mini-onderneming?  Ja  Nee  Ja, als ik iemand uit desbetreffende mini-onderneming ken 7. Wat voor houten producten zou u kopen?  Speelgoed  Keukengerei Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 11


 Nestkastjes  Decoratieartikelen  Andere: …………………………………………………………………………………………………………………… 8. Hoeveel zou u spenderen aan deze producten?  < € 15  € 15 – € 30  € 30 – € 60  € 60 – € 100  > € 100 9. Dit zijn enkele producten uit ons assortiment. Naar welk product gaat uw voorkeur? (nummer volgens voorkeur: 1 = liefst, 6 = minst) Zelfgemaakte nestkastje Houten kaarsenhouder Badkamerkastje Bloempot Autobaan met toebehorende wagentjes Jenga 10. Hecht u veel belang aan het milieu?  Ja  Nee 11. Hecht u veel aandacht aan seizoensgebonden ( Sinterklaas, Kerstmis, Pasen,….) aankopen?  Ja  Hangt van het product/seizoen af  Nee 12. Waar koopt u uw houten producten?  Bij een standaardzaak bv….  Bij een minionderneming  Op een markt  Op het internet Bedankt om de tijd te nemen om onze enquête in te vullen.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 12


Marktonderzoek resultaten Na het marktonderzoek te hebben afgenomen van zo’n 30-tal personen op straat en zelfs in enkele winkels kwamen we tot deze resultaten. Het merendeel van onze ondervraagden waren bejaarde vrouwen met kleinkinderen. Tijdens de enquête vroegen we hen of ze vaak houtproducten kochten. Zoals u uit onderstaande grafiek kan aflezen koopt het merendeel van de ondervraagden een houten product. Slechts twee personen zeiden dat ze in de laatste 10 jaren amper houtproducten hadden gekocht. Na beraadslaging classificeerden we ze onder ‘nooit’ aangezien deze personen niet meteen zouden geïnteresseerd zijn.

Koopt u vaak houtproducten? 18

20 15 10 5

7 3 2

0 Regelmatig

Soms

Zelden

Nooit

Uit ons onderzoek bleek dat slechts een gering aantal ondervraagden het begrip minionderneming kenden, en dan meestal nog vanuit familiale kringen. De interesse om hout producten van een mini-onderneming te kopen (na de nodige uitleg) bleek veel hoger te liggen dan aanvankelijk verwacht.

Kent u het begrip minionderneming?

Bent u geïnteresseerd in het kopen van houtproducten van een mini-onderneming?

8 Ja 22

3 Ja

Nee 27

Nee

Ook de voorkeur van producten lag bij de decoratie, gevolgd door speelgoed en nestkastjes. Uit onze enquête bleek dat heel wat bejaarden kozen voor decoratie en speelgoed. Om die redenen maken wij deze soort producten tot onze hoofdproducten.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 13


Aan welke producten zou u geld spenderen?

Decoratie 8 9

5

18

Speelgoed Nestkastjes

15

Keukengerei Andere

Na verdere vragen bleek dat de personen die wel bereid waren te kopen ook bereid waren iets meer uit te geven dan anders, wij vroegen hen of ze een schatting konden maken van hoeveel dit zou bedragen.

Hoeveel zou u spenderen aan deze producten?

9

1

5

< € 15 €15 - €30 12

€30 - €60 €60 - €100

Na deze vragen kregen we een goed beeld van welke producten onze onderneming zou moeten verkopen. Decoratie bleek blijkbaar erg in trek. Velen waren bereid tot 30 euro te betalen voor de producten. Natuurlijk speelde het feit dat dit een mini-onderneming was ook een rol. Na zeer tevreden te zijn met deze antwoorden, vroegen we uiteindelijk nog hoe belangrijk ze seizoensgebonden producten vonden en waar ze voorheen hun houten producten kochten. Op de vraag of ze belang hechtten aan het milieu antwoordden alle ondervraagden spontaan ja. Dat is nog een reden waarom we overtuigd zijn dat houtproducten zullen aanslaan bij de klant. Onderstaand diagram maakte ons duidelijk dat we toch bepaalde acties zouden moeten ondernemen voor bepaalde feestdagen en seizoenen.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 14


Hecht u veel waarde aan seizoensgebonden aankopen? Ja 5

8

14

Hangt van seizoen/product af. Nee

De antwoorden die we kregen op de gestelde vragen waren zelfs voor ons onverwacht. Het gaf blijk dat er een grote interesse is voor het product en dat men met een mini-onderneming sympathiseert. We bedankten de ondervraagden en hoopten om hen terug te zien, maar dan als klant.

1.6 Powerpoint presentatie Zwedenbezoek. Partner: Matthias Verbeke Zie bijlage 2 pg. 61

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 15


1.7 Marketingsmix Marketingmix Als wij spreken over marketingmix, dan spreken wij over het op elkaar afstemmen van de vier P’s: product, prijs, promotie en plaats. Deze vier punten zijn zeer belangrijk voor het slagen van een onderneming. Een succesvol bedrijf is een bedrijf die het afstemmen van deze punten onder de knie heeft. Wanneer men deze vier puzzelstukjes perfect in elkaar kan puzzelen, dan heeft men de mogelijkheid om woekerwinsten te boeken. Wij als mini-onderneming zullen het systeem van de vier P’s ook in de praktijk toepassen, om zo een gezonde en bloeiend minionderneming te worden. Nu zullen wij u toelichten hoe deze vier P’s in onze bedrijfspolitiek worden opgenomen. Product: Het product is onder te verdelen in drie lagen, wij zullen nu ons product volgens deze lagen uitleggen. 1e laag: kernproduct: behoefte Toen wij een product zochten, hebben we ons team opgesplitst in enkele groepen. Elke groep bedacht een product en voerde vervolgens een marktonderzoek om zo de interesse van de modale mens te peilen. Toen dit marktonderzoek afgerond was, maakte elke groep een presentatie waarin men de resultaten voorstelde. Tijdens deze PowerPoint kon iedereen vragen stellen i.v.m. het product. Na lang analyseren van de marketingonderzoeken concludeerden wij dat houtproducten de beste keuze was. Toen ons product gekozen was,selecteerden wij onze doelgroepen: -

Kinderen/jonge ouders/grootouders

-

Decoratieve personen

-

Dierenvrienden

Na het selecteren van onze doelgroepen focusten wij ons op het vinden van geschikte producten. Voor de doelgroep kinderen, jonge ouders en grootouders vonden wij houten speelgoed. Houten speelgoed heeft als voordeel dat grootouders en jonge ouders het product kopen voor hun kinderen of kleinkinderen. Voor de decoratiebewuste personen onder ons hebben wij ook een zeer mooi assortiment ter aanbieding. Wij verkopen mandjes, kaarsenhouders, fotokaders, voorraadkisten, dienbladen en nog veel meer. Voor de dierenvrienden onder ons hebben wij een speciaal product. Wij zullen als minionderneming zelf de handen uit de mouwen steken om nestkastjes te maken. De klant vindt kwaliteit belangrijk, en doordat wij als mini-onderneming deze nestkastjes zelf vervaardigen kunnen wij de kwaliteit garanderen. 2e laag: uitgebreid product Wij willen ons product onderscheiden door middel van verpakking met merknaam, gerecycleerde zakken met de naam van onze mini-onderneming. Zo creëren we bijkomende fysische eigenschappen die het voorkomen van ons product verbeteren en zo ons product ook onderscheiden van de rest.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 16


3e laag: totaal product Het totaal product is een houtproduct met een mooie verpakking en makkelijk transporteerbaar doormiddel van bijgeleverde gerecycleerde zakken. Door onze gerecycleerde zakken ziet de particulier dat wij begaan zijn met het milieu, zo zullen particulieren ook meer respect voor ons krijgen. En dit respect verandert automatisch in een positief koopgedrag. Prijs: Hout is en blijft nog steeds een veel gevraagd product op de huidige markt, door de grote voorraden is de grondstofprijs goedkoop en de verkoopprijs is dus ook betaalbaar. Voor onze prijzen hebben we een verkoopmarge van 250% genomen die aangepast is aan de hand van het marktonderzoek en de logica van het ondernemen. De winstmarge die wij op ons product halen is relatief hoog dankzij de vele verscheidene functies dat het product bekleed. Deze winst wordt meteen gebruikt om meer producten aan te kopen en om zo een breed en diep assortiment te verkrijgen zodat we onmiddellijk aan de eisen van de consument kunnen voldoen. Het product moet vlug winst maken aangezien de mini-onderneming slechts ĂŠĂŠn jaar bestaat is het de bedoeling dat onze producten zo snel mogelijk verkopen om hierna zo snel mogelijk een nieuw gamma aan producten klaar te hebben voor gethematiseerde verkopen. Met feestdagen zullen er ook kortingen komen die kunnen oplopen tot 20%. Hieronder ziet u een schijfdiagram van in hoeverre de consument akkoord gaat met de prijsverdeling.

5%

16%

18% t.e.m. 5 tussen 5 en 10 tussen 10 en 20 61%

vanaf 20 tot 40

Promotie: Promotie is zeer belangrijk voor onze onderneming net als voor vele anderen ondernemingen. Dit wil zeggen dat wij, als mini-onderneming, de consument moeten aanzetten tot kopen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij een grote naambekendheid in onze regio verwerven. Dit zorgt ervoor dat wij een groot plaatselijk publiek hebben. Om onze naambekendheid nog te vergroten, zorgen wij voor allerlei communicatiekanalen. Als communicatiekanalen gebruiken wij vooral posters, flyers, e-mails en onze website.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 17


Er zal in onze e-mails een hyperlink aanwezig zijn om ondmiddelijk door te gaan naar onze site. Op onze site kunt u allerlei tijdelijke aanbiedingen bekijken. Wij gebruiken deze communicatiekanalen vooral om naambekendheid te verwerven en om de particulier naar onze verkopen te lokken. Wij zullen proberen om de consument zodanig aan te spreken, dat zij bij het horen van het Sint-Jozefsinstituut automatisch denken aan mini-onderneming ’t Houtmijntje. Wij zullen onze verkooppunten zeer strategisch plaatsen. Zoals op de oudercontacten kunt u onze stand vlakbij de ingang vinden. Zo springt het oog van de ouders en de kinderen ondmiddelijk op onze stand. Doordat iedereen een mooi gedecoreerde en uitgeruste stand ziet zal men zeker eens een kijkje komen nemen. En onderzoek bewijst dat als mensen naar de producten komen kijken is er 70% kans dat men iets koopt. Op verkoopdagen verzorgen wij een goede service naar de klant toe. Zo zorgen wij ervoor dat deze klant automatisch in positieve zin zijn aankoop doorvertelt, en dit zorgt dan weer voor mond aan mond reclame. Onze gegevens zijn ook overal te vinden, op onze mails, facturen, website, verkoopstand. Zodat de klant de weg naar onze mini-onderneming zeker vindt. Plaats: Door ons product rechtstreeks aan de consument te verkopen creëren we een goede klantverkoper relatie en dragen we ook nog een steentje bij aan de promotie van ons product. Wij zullen aanwezig zijn op markten, beurzen en andere evenementen. Op deze evenementen handelen is altijd positief. Er komen veel mensen, dus de kans op verkoop is groter, en de mensen zien je product en je naam, wat dan weer voor een goede promotie zorgt. Zo kunnen wij een naambekendheid verschaffen, wat zeker belangrijk is als mini-onderneming. Wij maken geen gebruik van JIT oftewel Just In Time omdat wij overeengekomen zijn dat het beter is om een stock te hebben dan om enkel maar met bestellingen te werken. Ook doordat wij veel gebruik maken van verkooppunten is het beter om een grote hoeveelheid aan producten te hebben, zeker als veer verkoopdagen in dezelfde maand vallen. Alvorens een beurs geboekt is, zullen wij eerst nagaan wel afzetgebied er op deze beurs aanwezig is. Is het cliënteel van de beurs gelijk aan jouw cliënteel? Zijn de personen kapitaalkrachtig? Aan de hand van deze vragen beslissen wij over het plaatsen van een verkoopsstand of niet.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 18


1.8 Curriculum Vitae en sollicitatiebrief Kristof Vandewynckel

Brugge, 16 november 2009

Sint-Jorisstraat 53 B 8000 BRUGGE

Sint-Jozefsinstituut Dhr. Decock Zilverstraat 26 8000 BRUGGE

Spontane sollicitatie Human Resources Manager

Geachte meneer Decock Ik stuur u deze brief omdat ik graag zou solliciteren voor de functie van Human Resources Manager, een job die me zeker op het lijf staat geschreven. Mijn naam is Kristof Vandewynckel, 18 jaar wonend te Brugge en juist afgestudeerd in de richting aan het Sint-Jozefsinstituut TSO Handel en Toerisme in Brugge. Ik zie mijzelf geschikt voor deze functie vanwege mijn organisatietalent. Ik ben een punctueel iemand die ook de leiderschapskwaliteiten heeft om dit te benadrukken. Verder ben ik een meelevend iemand, bij problemen luister ik altijd naar beide partijen voordat ik een beslissing neem. Bij het maken van beslissingen, denk ik altijd zeer goed na alvorens er ĂŠĂŠn te nemen. Zo neem ik dus nooit overhaaste beslissingen die anderen in het nadeel brengen. Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn bijgevoegde cv en vraag ik hierbij om een persoonlijk gesprek in verband met het invullen van deze functie. Met vriendelijke groeten

Kristof Vandewynckel

Bijlage: curriculum Vitae

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 19


Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam:

Vandewynckel

Voornaam:

Kristof

Adres:

Sint-Jorisstraat 53B

Postnummer:

8000

Gemeente:

Brugge

Telefoon nr. :

050 38 52 43

GSM nr. :

0479 33 48 49

E-mail:

Kristof_vandew@hotmail.com

Leeftijd

18 jaar

Geboortedatum: 23 september 1991 Burgerlijke stand:

Ongehuwd

Opleidingen Studies:

2003-2004 ASO_ Latijn Sint-Andreasinstituut , Brugge 2004-2005 ASO- Moderne wetenschappen Sint-Andreasinstituut, Brugge 2005-2007 ASO- Economie wiskunde(4uur) te SintAndreasinstituut, Brugge 2007-2010 TSO- Handel te Sint-Jozefsinstituut Handel&Toerisme Brugge

Diploma(â&#x20AC;&#x2DC;s):

Diploma secundair onderwijs, behaald aan Sint-Jozefsinstituut TSO te Brugge in 2010, in de richting Handel.

Sterke punten

-

Goed georganiseerd Luisterend oor empatisch punctueel goede leiderschapskwaliteiten neemt doordachte beslissingen.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 20


Ervaring ď&#x201A;ˇ

Financieel directeur van een mini-onderneming, â&#x20AC;&#x2122;T Houtmijntje. Kennis

Taal: Nederlands:

Moedertaal

Engels:

Zeer goed

Frans:

Matig tot goed

Duits:

Matig

Informatica: Word:

Zeer goed

Excel:

Zeer goed

Acces:

Zeer goed

Powerpoint:

Zeer goed

Persoonlijke doelstellingen Ik hoop in uw bedrijf te mogen bijdragen aan een goed draaiende onderneming waar weinig ruzies of meningsverschillen in voorkomen. Ik zal mij volledig inzetten en toewijden aan het personeel zodat de sfeer op de werkvloer en de productiviteit niet verlagen. Mijn uiteindelijke doelstelling is een vaste benoeming als human-resources manager in uw bedrijf en ook om teambuilding en evenementen te organiseren waaraan al het personeel kan deelnemen om zo de onderlinge banden te versterken.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 21


1.9 Tweede organogram â&#x20AC;&#x2122;T Houtmijntje

Gedelegeerd bestuurder De Ketelaere Babette

Management assistent Derycke Jana

Commercieel directeur

Financieel directeur

Administratief directeur

Technisch directeur

Valcke Gauthier

Van de Sompele Charlotte

Verbeke Matthias

Boekhouder

HR-manager

Aankoper

Van Neste SĂŠbastien

De Moor Nino

Micholt Delphine

Hillewaert Benjamin

Ruysschaert Lindsay

Kassier

Magazijnier Administratief assistent

Order entry

Darsigov Mikail

Huyvaert Severine

Vandevelde Kevin

Germonprez Benoit

Meertens Didier

Webdesigner

Vandewynckel Kristof

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 22


1.10 E-mails verstuurd naar de Zweedse leerlingen Correspondence through e-mail to Swedish students and expectation.

First mail sent: Greetings‫‏‬ Van: kristof vandewynckel (kristof_vandew@hotmail.com) Verzonden:dinsdag 13 oktober 2009 10:37:30 Aan: gean_92ibk@hotmail.com Hey, How are you? You probably wonder who we are. Our names are Kristof and Matthias, and we're two of the Belgian students that'll come to Sweden next year. I'm 18 years old and Matthias is 17, we both live in Bruges which I think you visited already. So, we're leaving for Sweden somewhere in the beginning of January and we wonder what we can expect from the trip. We're curious about the lifestyle of you Swedish students and how you spend your days in the snow, for us it's quite simple, Matthias likes soccer and going out where I only go out. :p You can reach us at Second mail sent: Hello‫‏‬ Van: kristof vandewynckel (kristof_vandew@hotmail.com) Verzonden:vrijdag 20 november 2009 9:52:40 Aan: gean_92ibk@hotmail.com Hello, it's me again you're probably screaming behind your screen now in terror. I'm one of the Belgian students that comes to visit your school in January. We heard there have been some problems with the e-mails. We wonder how it's like to live in Sweden, I guess it's a whole other system there than here. And the bad news that I have left for the end is that I'm sleeping at your house >:) If you want to answer just send an e-mail to kristof_vandew@hotmail.com or to matthias657@hotmail.com he works together with me. Greetings Kristof & Matthias No replies received.

Expectations:

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 23


My expectations for Sweden aren’t that very high, I think their lifestyle is not so different from ours except for certain subjects such as school. I would like to see how an average day of school looks like over there, the lessons must be quite interesting and very different than here, such as motocross. I wouldn’t mind trying out such a motorcycle on the rough slopes. Also the lesson Swedish, if they have that there, makes me anxious to learn more of their language. Another thing I expect to be there in Sweden when I arrive is the cold and the picturesque buildings that are build in their own typical design. Not to mention the typical nature and landscapes, perhaps we’ll be going to see some glaciers and I really, really hope to see some of the animals living there. I think that in a country with so much nature there must be some interesting animals walking around. Animals such as wolves perhaps, or moose’s . On the subject of culture and history, I really hope to see and learn more about Vikings and such. Since we all know the Scandinavian lands were home to these once proud warriors, I think it’d be a shame if they didn’t tell us anything about it. I heard something of actually visiting an old Viking village or boat. I don’t know if this is true but I really hope so. For me the Viking culture is something wonderful, their myths and habits are cruel and yet interesting. I am sure the Swedish students will welcome us warmly so that we can shake the cold off our bones in the first moments. I did have some bad contacts last year though I hope the same won’t happen again now. I still don’t know if it are the same people we met last year, somewhere I hope not, even though I haven’t met them all. Those that I did met seemed like they wanted to be everywhere but here, I can honestly say I’d rather be in my girlfriends arms here in Belgium than over there, but I have to go, so they shouldn’t be complaining more than me. I’m sure I will have lots of fun on the boat, I’m sharing a room with Nino and Pieter so it’ll be a late hour when we turn in. I hope we won’t keep the boat awake. I also hope that this Johan, where I’ll be spending the night for the rest of the week, will be so kind to learn me some things about Sweden. Perhaps he’ll be so kind to take me with him into the Swedish nightlife or teach me some Swedish traditions. Although I’m not looking forward to the tradition of eating warm for breakfast. When we visit Stockholm I’m sure to go visit the 14th century ship that’s located there. History is something I like, especially if it’s military history. Also the fact that this might be one of the last remaining 14th century ships in the world makes it worth seeing as well. I’m also going to visit the old part of the city since the buildings there must be quite nice to see. As well as the harbor and the typical alcohol shops. And I might as well try a drink or two in a bar or from the liquor cabinet at my host his house. I really am going to miss my girlfriend since I won’t be hearing from her for a week and yes, I do love her that much. But they say departing for a time makes the love stronger so I’m not too worried about it. I’m going to pack my chamber coat to keep me warm during the nights, that’s for sure. Now It’s about two more months so I’m keeping my eye on the calendar.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 24


1.11 Sollicitatiebrief en een CurriculumVitae Kristof Vandewynckel

Le 16 decembre 2009

Sint-Jorisstraat 53 B 8000 BRUGES

Mr. Decock Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Bruges

Sollicitation spontané: principal du personnel

Cher monsieur Decock Mon nom est Kristof Vandewynckel et je voudrais postuler pour la position de principal du personnel. Je me trouve le candidat idéal pour ce travail parce’ que j’ai la responsabilité et les qualités qui sont nécessaires. Je suis un personne social et ponctuel. Mon attitude est de trouver les solutions pour des problèmes qui se posent. Mon bût est de promouvoir les relations entre le personnel et le cadre. J’ai l’experience par j’étais déj{ directeur financier dans un entreprise avec le nom ‘ t Houtmijntje’. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Kristof Vandewynckel

En annexe : curriculum vitae

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 25


Curriculum Vitae Données personelles -Nom :

Kristof Vandewynckel

-Adresse :

Sint-jorisstraat 53B

-Lieu et date de naissance :

Bruges, le 23 septembre 1991

-Numéro de téléphone :

050 38 52 43

-Numéro de portable :

0479 33 48 49

-Adresse e-mail

Kristof_vandew@hotmail.com

-état civil :

Non marié

-Nationalité

Belge

Formation -Enseignement secondaire : - 2003-2007 : Diplôme économie au Sint-Andreasinstituut de Bruges - 2007-2010 : Diplôme Commerce au Sint-Jozefsinstituut de Bruges

Expérience -

2009-2010 :

Directeur financier au service comptable d’une mini-entreprise avec le nom ‘T Houtmijntje.

Connaissance des langues -néerlandais : langue maternelle

Compréhension écrite

Compréhension orale

Expression écrite

Expression orale

Français

Bon

Bon

Bon

Bonnes bases

Anglais

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Allemand

Bonnes bases

Bonnes bases

Bonnes bases

Bonnes bases

Divers

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 26


-Connaissances informatiques :

MS Word

Très bonne maîtrise

MS Powerpoint

Très bonne maîtrise

MS Access

Très bonne maîtrise

MS Excel

Très bonne maîtrise

-Permis de conduire provisoire B - Hobbys : lecture et fitness

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 27


1.12 Verslagen Zweedse bedrijfsbezoeken

Verslag bedrijfsbezoek SA Möbler Op 18 januari bezochten wij SA Möbler , een bedrijf gespecialiseerd in het maken van kantoor meubelen zoals bureaus, tafels, opbergkasten, enz… En tevens het oudste meubelen bedrijf in Zweden. Een lange historie Het bedrijf werd opgericht in 1896 door de heer Andersson, al snel bloeide dit kleine familiebedrijfje op in de economische wereld. In 1897 werd hun hele jaarproductie opgekocht door een zekere CJ Johansson wat meteen voor een, in die tijd, indrukwekkende omzet van 1355 Zweedse Kronen zorgde. Genoeg om 5 families te onderhouden. In de jaren 30 werkte SA Möbler samen met 3 andere bedrijven om nieuwe machines aan te kopen die in het begin op kerosine draaiden maar daarna op elektriciteit van een turbine in de rivier Tidan. In 1937 liet Emmanuel Andersson het bedrijf na aan zijn zoon Samuel Andersson. Een verdere uitbreiding van het bedrijf werd teweeg gebracht en de zaken gingen goed. Tot in 1980 het bedrijf bijna bankroet ging vanwege slecht winstcijfers. Dit verergerde alleen maar in de komende jaren tot het bedrijf in 1983 te koop was. De heer Kjell Hammar heeft toen het bedrijf gekocht voor een symbolische Zweedse Kroon. Kort nadien bloeide het bedrijfje weer op en kwam het geld binnenstromen. Het was ook toen dat het bedrijf zich puur op kantoor meubelen concentreerde in plaats van kantoor en binnenhuis meubelen. In 1987 was SA Möbler de eerste die aanpasbare, elektrische tafels had. Hiermee kon de gebruiker de tafel verhogen of verlagen zonder dat er een schroevendraaier aan te pas komt, een simpele druk op de knop deed de truc. Nu in 2010 werken er 65 werknemers in SA Möbler. Hun jaarlijkse omzet bedraagt 10 miljoen euro en hun markt vergroot met de dag. Voor nu blijven ze in Europa verkopen terwijl ze de andere markten aftasten en overwegen. In Los Angeles in de Verenigde Staten van Amerika en in Tokyo, Japan, hebben ze al meegedaan aan een beurs. Ook nu ligt de Chinese markt open maar er is veel concurrentie. Bij SA Möbler worden er nu eenmaal geen overhaaste beslissingen gemaakt. Het succes van het bedrijf Hun succes kan wel bewezen worden door het Noorse belastingskantoor, die een volledige set van kantoorruimtes hebben gekocht, 1000 stuks, wat goed was voor 1,1 miljoen euro omzet. Ook heeft de BBC in 1989 een reportage gemaakt over hun succesvol bedrijf. Werken in SA Möbler Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 28


SA Möbler draagt zorg voor zijn werknemers, het bedrijf gelooft in een gezonde fysieke toestand, dat bewijst de fitness ruimte waar werknemers zich kunnen ontspannen. Ook na een rondleiding door de fabriek zagen we dat het bedrijf grote zorg draagt voor het personeel. Een uitstekende beveiliging aan de machines zorgde voor een laag ongelukkenpercentage. Een werknemer van SA Möbler moet wel bereid zijn vroeg op te staan want hij begint om 6.30 uur en eindigen om 16.00 uur, dat is een normale dag voor hen, daartegenover staat wel een loon van 12 euro per uur. De showroom Na een korte powerpoint presentatie die nog eens kort de verschillen tussen de reeksen van nu en vroeger uitlegde mochten we ons even vergapen aan de showroom, inclusief eens alles uitproberen. Al meteen gingen de tafels omhoog en omlaag en verbaasden we ons aan het comfort die de kantoor meubelen met zich meebracht. Na het afscheid vertrokken we weer richting school met in ons achterhoofd het adres waar we moeten wezen, als we ooit kantoor meubelen nodig hebben. Verslag lezing over marketing en reclame

Lezing Marketing en Reclame 19 januari Op 19 januari kwam Katherine Lund, wiskundig-economische deskundige uit de buurt een lezing houden over de verschillende marketing opties. Hiermee wilde ze aantonen welke soort reclame geschikt voor welk bedrijf. De grootte van het bedrijf en de hoeveelheid aan financiële middelen die men ervoor kan vrijmaken zijn twee noodzakelijke gegevens om de juiste reclame soort te kiezen. Enkele reclame middelen zijn internet, tv, advertenties, enz. Het internet is in de laatste jaren enorm in populariteit gestegen. Door de snelle toegang en de miljoenen surfers elke dag zijn internetadvertenties een veelgekozen iets door de marketing en raclame afdelingen. Ook het prijskaartje helpt hierbij, internet is de goedkoopste en snelste manier om iets aan de man te brengen. Dit wordt voornamelijk gebruikt door kleine bedrijven. Tv is een veel duurdere marketing methode, het heeft wel een groot publiek en het is iets dat men makkelijker onthoud. Maar toch zijn er heel wat nadelen zoals de prijs, de uren dat de reclame wordt uitgezonden, het kanaal, enz.Tv als marketing methode is iets dat voornamelijk gebruikt wordt door grote bedrijven vanwege de kost. De tv wordt wel nog altijd gezien als één van de beste methodes voor reclame. Advertenties zijn het meest gekend en bewijzen nog altijd hun nut. In de krant of in een magazine staan er tientallen, de kans dat men er overleest is natuurlijk groot, daarom dat men ook voor een groot publiek probeert te gaan. Deze methode wordt door alle soort bedrijven gebruikt, groot en klein. Voornamelijk omdat de kost afhangt van de grootte en de layout van de advertentie. Zo zal een kleine advertentie met geen opmaak weinig kosten maar ook weinig de aandacht trekken van de lezer terwijl een grote advertentie met een flitsende opmaak veel zal kosten maar geheid de aandacht trekt.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 29


Er zijn ook nog verschillende andere methodes om aan marketing en reclame te doen, een staal van je product uitdelen op straat geeft je direct contact met de klant en tevens kan de klant onderworpen worden aan vragen om een nog betere campagne voor het product voor te bereiden. Affiches en slogans zijn de oude klassieke manier voor reclame net zoals de radio. Deze trekken de aandacht van ge誰nteresseerden en zetten de klant aan om te kopen of toch op zijn minst te overtuigen. Na een interessante lezing van ongeveer een half uur, vertrok ze onder daverend applaus de zaal. Haar woorden nog vers in het geheugen gegrift. Velen zullen hiervan iets opgestoken hebben.

1.13 Verkoopsfactuur via het programma Excel Zie bijlage 3 pg. 63

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 30


1.14 Vijf verkoopsfacturen a.d.h.v. opdracht 1.13

Facturen: zie bijlage 4 pg. 65

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 31


1.15 Prijsaanvraag en een offerte. La demande de prix Moi

Réceptionniste Voici Madame Hupeldepup, bonjour, comment puis-je vous aider ?

Bonjour Madame, je suis Nino De Moor de la petite entreprise, ‘t Houtmijntje. J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements concernant ce produit. D’accord, je vous passerai Monsieur Gonzalez, représentant du Service des Ventes. Bonjour, ici monsieur Gonzalez. Bonjour Monsieur Gonzalez, je suis Nino De Moor de la petite entreprise, ‘t Houtmijntje. J’ai vu un article sur votre site web et je voudrais avoir quelques renseignements concernant ce produit Vous pouvez préciser s’il vous plaît ? Il s’agit du cadre. Il s’agit de quel produit exactement ? C’est le cadre de 12cm sur 8cm Le cadre de 12cm sur 8cm. D’accord, quelle est votre question ? Je voudrais connaître le prix du cadre. C’est pour place une commande de 100 cadres. Le cadre coût €5, donc la commande coût €500. D’accord. Je veux noterai votre commande. Aussi, J’aimerais savoir le délais de livraison, s’il vous plait. Toutes les commandes sont livrées dans les deux semaines, Monsieur. Vous pourriez me faire parvenir une offre ? Vous aurez des nouvelles dans les prochains jours. D’accord, merci pour les renseignements. Au revoir, Monsieur Gonzalez. Pas de problème, Monsieur. Au revoir et merci pour d’acheter nos produits.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 32


L’offre Monsieur Gonzalez

Moi Bonjour, ici Nino De Moor.

Bonjour, ici Monsieur Gonzalez du service des Ventes de la firme Branché. Vous avez eu le temps de lire l’offre ? Oui, j’ai lu l’offre. Vous êtes encore intéressé par le cadre ? Oui oui, je suis très intéressé par le cadre. C’est possible de envoyer un représentant ? Aussi, je voudrais avoir une réduction parce que c’est une grande quantité que j’achète. D’accord. Je vous donnerai une réduction de 9%. Notre représentant, John hupeldepup, vous contactera pour faire un rendez – vous. Merci, monsieur Hupeldepup est très gentil. Voici mon numéro : c’est le 0477 50 10 92. Le numéro est le 0477 50 10 92 ? Oui. Bien, je l’ai noté. Merci de votre aide. Pas de problème. Au revoir. Au revoir.

1.16 Een Zweeds bedrijf voorstellen Zie bijlage 5 pg. 67

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 33


1.17 Interview met een oud-leerling Interview met een oud-leerling Voor mij staat Pieter Vandevenne, leerling uit het zesde handel van het Sint-Jozefsinstituut in Brugge. Onlangs is hij samen met 30 medeleerlingen op een uitwisselingsproject geweest richting Zweden. Pieter, zou u zo vriendelijk willen zijn enkele vragen te beantwoorden? 1) 2) 3) 4)

Wat ging er door je heen toen je op het vliegtuig richting Zweden stapte? Wat vond je van de wilde natuur in Zweden? Waarom vond je dat? Wat heb je gedaan tijdens de eerste dagen in Stockholm? Ben je tevreden van de verscheidene bezoeken en vrijetijdsbestedingen die je hebt gedaan? 5) Was je zenuwachtig toen je de Zweden voor het eerst ontmoette? 6) Vond je het leuk om eens bij een gastgezin te slapen? 7) Heb je de indruk dat het daar een andere cultuur is? Een andere vorm van leven? 8) Wat vond je van de kleine stad Tibro na de grote stad Stockholm gezien te hebben? Wat vond je het meest verschillend? 9) Wat was volgens jou, het meest typerend voor Zweden (stijl gebouwen, (eet)gewoonte(s),â&#x20AC;Ś)? 10) Zou je nog eens terugkeren naar Zweden? Dank u wel Pieter voor het beantwoorden van deze vragen, ik wens u nog een prettige dag. Interview zelf: zie bijgeleverde cd-rom.

1.18 Catalogus assortiment van de mini-onderneming. Zie bijlage 6 pg. 74

1.19 Het analyseren van een onderneming Bedrijf: Vanka Zie bijlage 7 pg. 84

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 34


1.20 Verslag bedrijfsbezoek Vitalo Group NV Verslag bedrijfsbezoek 29 april: Vitalo Group NV

Op 29 april gingen wij, leerlingen van 6HA2, samen met de andere handelsklas en de Zweedse uitwisselingstudenten, op bedrijfsbezoek bij Vitalo Group NV gelegen te Meulebeke. Daar werden wij opgewacht door Kevin Vandewalle, peter van de mini-onderneming ’t Houtmijntje. De eerste gedachte die in ons hoofd opkwam toen we van de bus afstapten was dat dit bedrijf niet al te groot was. Velen van ons hadden heuse fabrieken verwacht maar dat bleek het tegendeel te zijn. Eerst kregen we een goede inleiding over het bedrijf in de vergaderruimte van een goed uurtje. Vitalo Group werd gesticht in 1936 en groeide vlug uit tot een wereldleider in het produceren van kunststof onderdelen en systemen voor industrie. Vitalo Group bestaat uit twee departementen; Vitalo Packaging dat medische uitrusting , hard disk drives, Electronica and telecommunicatie produceerd en Vitalo Industries, waarbij het bedrijf in Meulebeke hoort, die zich dan specialiseert op voertuigen, uitrusting en akoestische materialen. Op dit moment heeft Vitalo Group NV meer dan 1000 werknemers en hebben ze een jaarlijkse omzet van ongeveer 56 tot 80 miljoen euro. Het bedrijf heeft verscheidene filialen gelegen in China, Japan, Mexico, de Fillipijnen, Slowakije, Thailand en de Verenigde Staten van Amerika. Hun hoofdkwartier bevindt zich in België. Wereldwijd heeft het zo’n duizendtal werknemers. Eerst kregen we een uur durende inleiding die ons veel leerde over Vitalo zelf. Hierin werd ons de gang van zaken in het bedrijf en de vele projecten uitgelegd. Vitalo is een bedrijf dat naast het gewoon produceren van kunststoffen materialen ook verscheidene opdrachten aanvaardt. Ze zijn onder andere bezig met een project om de daken van de treinen van de Nederlandse spoorwegen te vernieuwen. Na de powerpoint splitsten we ons op in drie groepen voor een rondleiding in de fabriek. Daar zagen we hoe hun materiaal werd geproduceerd. Een voorbeeld was het maken van de daken van een maaidorser. Er wordt een grote vlakke kunststoffen plaat in de machine geschoven via transportbanden. Deze wordt dan vastgeklemd en de ruimte erin wordt vacuüm gezogen. Dan wordt de plaat verhit op een bepaalde temperatuur afhankelijk van stof tot stof. De hitte laat de kunststof smelten rond een onderliggende vorm. Daarna wordt de kunststof meteen afgekoeld en wordt de nu gevormde plaat er door een werknemer uitgehaald en op de stapel geplaatst. Zo produceert men ongeveer één dak in vijf minuten. De duur van de productie, de verhitting, de afkoeling en de aard van het product hangt af van welke stof gebruikt wordt en van de huidige opdrachten die men heeft lopen. Ze moeten ongeveer om de drie dagen van product veranderen omdat ze anders met een overproductie zitten. Na een rondleiding in de fabriek werden we uitgenodigd om te genieten van een drankje en om eventjes tot rust te komen in de vergaderruimte van het bedrijf. Helaas konden we hier niet te

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 35


lang van genieten vanwege andere geplande activiteiten. Het bedrijfsbezoek was zeer leerrijk, onder andere ook omdat dit nu eenmaal een product is waarmee je niet elke dag in contact komt. Ook de productie ervan was uniek om te zien, onder meer vanwege de verscheidene soorten machines en stages die het product moest doorlopen. Het is een bedrijf waar ik zeker nog eens op bezoek wil gaan binnen enkele jaren, wie weet misschien als opdrachtgever.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 36


1.21 Verslag vergadering Verslag vergadering mini-onderneming ’t Houtmijntje op donderdag 6 mei 2010. Onderwerp:

Algemene vergadering

Afwezig:

Geen afwezigen

Voorzitter:

Deheer H. Decock

Notulist:

Kristof Vandewynckel

Agendapunten: 

Uitverkoop

Slotlijst voorraad

Vorderingen en schulden

Boekhouding

Doorsturen van verkoopsresultaten

Prijsuitreiking 12 mei

1.Uitverkoop: Vanwege de voorlopig nog grote voorraad in handen van ’t Houtmijntje heeft iedereen unaniem besloten een tombola te organiseren met de overige producten als prijs. Na een korte discussie zijn de volgende afspraken gemaakt. -

De prijs voor 1 lotje zal 1 euro bedragen.

-

Er wordt een speciale actie georganiseerd, namelijk 5 lotjes kopen is 1 lotje er gratis bijkrijgen.

-

Mr. H. Decock zal 900 lotjes leveren.

-

De verkoop van de lotjes zal duren tot 20 mei, iedereen is verantwoordelijk voor de verkoop.

-

De trekking zal plaatsvinden op 21 mei, het afhalen van de producten kan tot het eind van het schooljaar.

-

Het geld van de verkoop en de verkoopslijst van de lotjes zal bijgehouden worden door de kassier: Kristof Vandewynckel.

2.Voorraadslijst: Dhr. Decock schoof het punt naar voor dat het tijd werd om een up-to-date voorraadlijst te hebben. Deze taak werd toevertrouwd aan Benoit Germonprez en moet zo snel mogelijk in orde worden gebracht. Voorlopig geen deadline

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 37


Openstaande schulden en vorderingen: Er zijn nog heel wat facturen die geïnd moeten worden, tevens zullen er ook met de laatste aandeelhoudersvergadering weer schulden worden gemaakt die ook zo vlug mogelijk zullen betaald moeten worden. Onder openstaande vorderingen hebben we: -

de onbetaalde facturen. Gauthier Valcke is verantwoordelijk om de facturen bij te houden en te melden welke nog onbetaald zijn. Dhr. Decock spoorde mensen aan om klanten die ze persoonlijk kennen zo vlug mogelijk te benaderen.

-

Een tweede vordering is de opbrengst van de verkoop in Zweden. De school heeft dat geld bijgehouden en is nog steeds ongeveer 79 euro schuldig.

Schulden die binnenkort zullen gemaakt worden zijn: -

De kosten van de drukkerij van het school voor de uitnodigingen, affiches, enz…

-

De btw van alle producten die moet betaald worden aan VLAJO met de laatst aangifte.

-

De belasting die moet betaald worden aan VLAJO, samen met de btw.

-

De kosten van de zaal in het Hof van Watervliet. Ongeveer 11 euro.

3.De boekhouding: De boekhouding moet tegen 20 mei volledig in orde zijn, dit is de taak van het financieel departement; onder andere Nino Demoor en Gauthier Valcke. 4.De verkoopsresultaten De opbrengsten van de verkopen van de infodag van het school, de opendeuravond van de minionderneming en het oudercontact, moeten worden doorgestuurd naar Kevin Vandevelde. Hiervoor is Kristof Vandewynckel verantwoordelijk. Kevin moet van deze resultaten de nodige facturen maken en ze doorgeven aan Gauthier Valcke. Dit moet tegen 13 mei gebeuren. 5. award avond 12 mei Op 12 mei is er in Ieper een award avond. Dhr. Decock spoorde meer mensen aan om te gaan naar dit evenement. Voorlopig zonder resultaat. Op de award avond worden de verscheidene prijzen door VLAJO aangereikt. ’t Houtmijntje en Cartouche zijn genomineerd voor meest internationale onderneming vanwege het Zwedenproject.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 38


1.22 Logboek Logboek Datum

Info

3 /09/2009 8:20-10:00

Verdelen van de functies + to do lijst

4 /09/2009 13:05-14:45

Stemming over de naam + stemming over het logo + vergaderen over leveranciers.

10 /09/2009 8:20- 9:10

Infosessie over Vlajo en het project van Mevr. Beckaert + Het verkrijgen van de aandelen.

10 /09/2009 9:10- 10:00

Vergaderen i.v.m. mogelijke leveranciers en sponsors + Het verdelen van de aandelen.

11 /09/2009 13:05-14:45

Vergaderen over leveranciers en sponsors + bespreken layout logo en website.

18 /09/2009 13:05-14:45

Vergaderen leveranciers en sponsors + innen van de eerste aandelen + Registreren en openen van bankrekening met Algemeen directeur en Manager assistent.

22 /09/2009 18.00-19.00

Opstellen uitnodiging aandeelhoudersvergadering in het NL als GIP-opdracht

24 /09/2009 8:20-9:10 en 10:15-11:05

Vergaderen over leveranciers, meter of peter en sponsors + laatste blik op layout van logo en website en goedkeuren ervan + innen van aandelen en het boeken ervan + het beoordelen van aangekochte producten en het boeken ervan.

25 /09/2009 13:05-14:45

Vergaderen over leveranciers, sponsors en meter of peter voor de minionderneming + afspraak in de bank i.v.m. het openen van de bankrekening + Het persoonlijk helpen van de HR manager i.v.m. de teambuildings dag wegens tekort aan financiële taken.

1 /10/2009 10:15-11:55

Vergaderen over leveranciers en sponsors + innen van aandelen en het boeken ervan + foto’s laten maken door Jana Derycke i.v.m. ppt presentatie.

2 /10/2009 13:00-15:00

Bezoek een mogelijke leverancier Van de Vennet + Aankopen producten ter waarde van …. €

8 /10/2009 10:15-11:55 en 13:5515:50

To do lijst bespreken en de laatste taken verdelen + het opmaken van de prijzen voor de producten + Laatste voorbereidingen aandeelhoudersvergadering.

Bijlage 2

9 /10/2009 13:05-14:45

Voorbereiden aandeelhoudersvergadering + het opmaken van de prijzen voor de producten.

Bijlage 2

15 /10/2009 10:15-11:55

Het voorbereiden van de aandeelhoudersvergadering, zorgen voor een document voor de stocktelling + zaal klaar zetten voor ’s avonds.

Hout voor jong en oud!

bijlage

Gip?

Bijlage 1

GIP

P a g i n a | 39


15 /10/2009 13.55- 16.10

Het verder voorbereiden van de aandeelhoudersvergadering. Drank en hapjes van de keuken naar boven brengen + gereed zetten van de zitplaatsen.

15 /10/2009

Aandeelhoudersvergadering + afwas en opruimen van de zaal achteraf.

19.30- 23.00 16 /10/2009 13.05-14.45

Evaluatie van de aandeelhoudersvergadering + tellen van de stock + berekenen van de omzet en winst+ acces bestand van de producten opstellen en productcodes aanmaken

20 /10/2009

Opstellen van verslag aandeelhoudersvergadering voor GIP-opdracht + uitnodiging aandeelhoudersvergadering in het Frans opstellen.

22 /10/2009 10:15- 11:55

Vergaderen over het aankopen van nestkastjes, de catalogus, seminaries en verdere verkoopmomenten.

23 /10/2009 13:05-14:45

Boeken van de verkoopresultaten en nieuwe aankoopformulieren, verwerken van de winst van de aandeelhoudersvergadering+ verder afwerken van productcodes.

Acces bestand ’t Houtmijntje Bijage 3 GIP

Acces bestand ’t Houtmijntje Bijlage 3

29 /10/2009

Afwezig wegens ziekte.

30 /10/2009 13:05-14:45

Vergaderen over de organisatie van de teambuilding, nestkastjes, voorbereiden op de home party en marktverkoop en over het mogelijke nieuwe aankopen van producten. + verdelen van de productcodes voor de catalogus en stocktelling

Acces bestand ’t Houtmijntje

30 /10/2009 21:00-22:25

Briefhoofd met userform opstellen voor Informatica, (uitstel van 2 dagen wegens ziekte)

Bijlage 4

GIP

11 /11/2009

Opstellen marktonderzoek en powerpoint presentatie voor de Zweden als GIP-opdracht.

Bijlage 5 en 6

GIP

12 /11/2009 10:15-11:55

Vergaderen over de voorbereiding van de marktverkoop van 14 en 15 november. + bespreken homeparty + boeken van de verkoop en nieuw aankopen. + discussie over de verdwenen 90 euro.

13 /11/2009 13:05-11:55

Afprinten en behandelen van alle boekingen en financiële papieren + versturen met de post naar Vlajo.

15 /11/2009 18:30-19:00 en 19:3020:45

Opstellen van de marketingsmix voor Bedrijfseconomie als GIP-opdracht.

Bijlage 7

GIP

19 /11/2009 10:15-11:55

Vergaderen over de markt verkoop (afgelast), teambuilding, nestkastjes en financiële papieren + per departement een stand van zaken opmaken.

20 /11/2009 13:05-14:45

Bezoek van de peter van de mini-onderneming, Kevin Vandewalle. Voorstelling van de mini, de functies en de stand van zaken. + Vergadering van de directeurs over

Hout voor jong en oud!

Bijlage 3

P a g i n a | 40


de stand van zaken. 24 /11/2009 17:20-18:45

Opmaken van de sollicitatiebrief en CV in het NL voor de GIP-opdracht en sollicitatiegesprekken van de minionderneming voor Februari.

Bijlage 8

GIP

25 /11/2009 21:00-22:00

Opmaken van GIP opdracht voor EN i.v.m. de verstuurde e-mails naar de leerlingen van Zweden voor samenwerkingsproject.

Bijlage 9

GIP

26 /11/2009 10:15-11:55

Vergaderen over mogelijke vergaderingtechnieken en over het mogelijke aankopen van nieuwe producten i.v.m. de verkoop in de leeraarskamer. + €313,74 gaan storten op de rekening van ’t Houtmijntje bij Fortis bank + boeken van bestelfacturen.

26 /11/2009 17:00-18:05

Opstellen van sollicitatiebrief en CV in het Frans voor GIP-opdracht.

Bijlage 10

GIP

27 /11/2009

Vergadering Bijlage 11

GIP

Bijlage 12

GIP

Bijlage 13

GIP

Bijlage 13

GIP

13:05 – 14:45 24 /12/2009

Opmaken organogram

7 /01/2010

Vergadering

10:15 – 11:55 8 /01/2010 13:05 – 11:55 14 /01/2010 10:15 – 11:55

Voltooien van de vergadering van 7 /01/2010 + voorbereiden Zwedentrip. Laatste voorbereidingen Zwedentrip + verdelen van de goederen.

15 /01/2010 – 22 /01/2010

Zwedentrip + verkoopmoment op 20 Jan. 2010 in Tibro.

23 Jan.-24 Jan. 2010

Uittypen verslagen bedrijfsbezoeken.

28 /01/2010 10:15 – 11:55

Vergadering + bespreken Zwedentrip

29 /01/2010

Verder bespreken Zwedentrip + voorbereiden verkoopsdagen van 30 /01/2010 en 7 /02/2010

13:05 – 14:45 30 /01/2010

Verkoop op de zaterdagmarkt op ’t Zand.

8.00 – 10.30 4 /02/2010 10:15 – 11:55

Werken aan Gip taken: Excel verkoopsfactuur en layout CV.

5 /02/2010 13:05 – 14:45

Sollictatiegesprek voor de functie Human-resources manager.

8 /02/2010 20.:00 – 21: 00

Laatste hand leggen aan de verkoopfactuur voor Gipopdracht informatica.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 41


11 /02/2010 10:15- 11:55

Vergadering + opnemen positie als Kassier. Verder aanleggen van een kasboek en financieel dagboek.

Bijlage 14 en 15

24 /02/2010

Voorbereiden op Gip taak Frans: Une demande de prix + offre.

Bijlage 16

GIP

25 /02/2010 10:15- 11:55

- Vergaderen over leveranciers en stand van zaken + afspreken nieuw verkoopmoment. - Naar bank geweest om uittreksels.

26 /02/2010 13:05-14:45

Toestand van de kas opmaken + korte vergadering

28 /02/2010 15:00 – 17:00

Werken aan GIP taak Engels : Een Zweeds bedrijf voorstellen.

Bijlage 17

GIP

2 /03/2010 10:15 – 11:05

Les Engels voorbehouden om te werken aan de GIP taak voor Engels: Een Zweeds bedrijf voorstellen + comparison België/ Zweden

Bijlage 17

GIP

3 /03/2010 8:20-9:10

Hetzelfde als 2 Maart.

Bijlage 17

GIP

4 /03/2010 10:15-11:55

Toestand van zaken bekijken + nieuwe afspraken maken voor de weken na 100 dagen. Orde op zaken stellen in verband met leveranciers en producten.

9 /03/2010 10:15-11:05

Les Engels voorbehouden om te werken aan de GIP taak: Een Zweeds bedrijf voorstellen.

Bijlage 17

GIP

10 /03/2010

Voorstellen Zweeds bedrijf, GIP taak voor Engels.

Bijlage 17

GIP

8:20- 9:10 11 /03/2010 10:15 – 11:55 12 /03/2010 13:05 – 14:45

Vergaderen en opmaak van stand van zaken. Taken voor de komende week verdelen + concrete afspraken maken. Bespreken voorbereidingen komst zweden. Voorbereiden Zwedendag.

Bijlage 14,15 en 18

Tellen van het kasgeld + noteren in Kasboek 18 /03/2010

Kas opmaken + uittreksels van de bank controleren.

10:15 – 11:05

18 /03/2010

Werken aan GIP-taken + in orde brengen logboek

13:55-15:50 19 /03/2010

Werken aan GIP-taken + in orde brengen logboek.

13:05 – 14:45 25 /03/2010 10:15 – 11:05

Duidelijke afspraken maken voor verkoopsmoment van 1 april en voorbereidend werk + in orde brengen van de kas + afwerken GIP taak: Catalogue voor Frans

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 42


26 /03/2010

Introductie BOB-software + kaszaken

13:05 – 14:45 1 /04/2010 13:55 – 22:00

Voorbereiden verkoopmoment in ’t Hof van Watervliet + helpen bij opzetten van de zaal + opgelegde taak op de avond zelf: afruimen + helpen bij het afbreken van de zaal en het afwassen van de glazen.

20 /04/2010

Werken aan eindbundel GIP tijdens de lessen.

13:05 – 16:40 22 /04/2010 10:15 – 11:55 23 /04/2010 13:05 – 14:45

Klasgesprek + overlopen van het verkoopmoment op 1 april + duidelijke afspraken voor samenwerking en ideeën Vergaderen over de nog overige stock, award happening, financiële toestand en nog mogelijke verkoopmomenten. + kas in orde brengen en opbrengst van 1 april bepalen.

24 /04/2010 12:45-16:00

Verkopen op de infodag van Sint-Jozefsinstituut.

30 /04/2010

Werken aan het verslag van het bedrijfsbezoek naar Vitalo Group NV + bespreken van de voorbije week met de Zweden.

13:05 – 14:45 6 /05/2010 10:15 – 11:55

Vergaderen over 27 mei, de eindhappening van de mini-onderneming, de uitreiking van de awards, uitverkoop stock.

7 /05/2010

Werken aan verslagen, verbeteren van gip-taken

13:05 – 14:45 20 /05/2010 8:20 – 10:00

Werken aan eindbundel van de GIP + vergaderen over 27 mei (10:15 – 11:55)

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 43


Eindverslag Na een jaar vol uitdagingen sluiten we de mini - onderneming af. Het was een jaar vol voorbereidingen waarin we leerden omgaan met de kennis die we tijdens dat jaar opdeden. We leerden een functie naar behoren uit te voeren en verantwoordelijkheden dragen. De eerste functie die ik bekleedde, was die van financieel directeur. Het is de taak van de financieel directeur zich bezig te houden met de financiële kant van de mini–onderneming. De financieel directeur wordt bijgestaan door twee boekhouders en één kassier. Het behoud van de kassa en de bankrekening is de verantwoordelijkheid van de kassier. De financieel directeur ontvangt de facturen en geeft deze aan de boekhouder om te boeken. Elke 15e van de maand stuurt de directeur alle originele facturen en de BTW-aangifte naar VLAJO. Daar wordt de boekhouding gecontroleerd en stuurt men door of er fouten zijn gemaakt of betalingen moeten worden overgedragen aan VLAJO. Deze functie was één met een grote verantwoordelijkheid. Ik heb die ervaren in de prettige, onprettige en zelfs stressvolle momenten. In januari hielden we sollicitatiegesprekken, daar solliciteerde ik voor de positie van Human Resources Manager. Helaas werd mij een andere taak toegewezen, namelijk Kassier. De taak van de kassier is de inhoud van de kassa bijhouden en duidelijke notities maken van de financiële stand van zaken. Ik moest een financieel dagboek en een kasdagboek opstellen waarin de inkomsten en uitgaven van de kas stonden en waar er op stond in welke mate het kapitaal was gespreid over kas, bank en sponsorgeld. Ik vond de taken als kassier veel lichter dan als financieel directeur. Er komt nog steeds verantwoordelijkheid bij kijken maar het is heel wat minder dan in het totale beeld. Aan de mini–onderneming zal ik veel leuke herinneringen hebben. Ik zal vast en zeker die vergaderingen wel missen mettertijd, net zoals de onafhankelijkheid van het runnen van een onderneming. Het voorbije jaar was één met tegenslagen, hoogtepunten en veel ervaringen. De mini-onderneming is iets dat in mijn herinneringen zal blijven.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 44


Besluit Mijn persoonlijk besluit is dat ik deze leermethode een zeer succesvolle methode vind. Niet alleen leert het de persoon in kwestie beter zelfstandig te werken, het is ook een voorbereiding van de vereisten die van hem/haar verwacht worden in een mogelijke toekomstige job of studierichting. In dit voorbije jaar heb ik veel geleerd en meteen de kans gekregen om mijzelf te meten in deze kennis. Het feit dat al deze taken te maken hadden met de economische richting zorgde ervoor dat mijn interesse bleef duren. Het was een lange strijd om alles in orde te brengen maar ik ben tevreden dat ik er geraakt ben. Desondanks de stresserende deadlines en falende technologie viel alles op zijn pootjes. De reis naar Zweden, educatief en vernieuwend, zal me heugelijke herinneringen blijven geven. Net zoals de aandeelhoudersvergaderingen die door onszelf werden georganiseerd. De dag dat we de laatste organiseren en de aandeelhouders hun geld terug geven zal er een grote druk van mijn schouders vallen maar tevens ook een grote tevredenheid door mij heen stromen. Er doet niets zo goed als zelf iets op touw te zetten en het te zien bloeien tot iets groots en moois. Ik vond het positief dat we onze leerstof moesten gebruiken om de taken tot een goed eind te brengen, iets minder positief vond ik de hoeveelheid van taken en soms onnauwkeurige uitleg; Gelukkig waren de leerkrachten altijd bereid ons te helpen en draaide alles toch nog goed uit. Ik ben gerust om nu de stap te zetten richting het hoger onderwijs.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 45


Bibliografie Boeken VAN DE CRUYS, V., VAN DE SIJPE, P., HEYVAERT, F., Handel zes, module 8 De boekhouding als beleidsinstrument. Investeringsbeleid. Financieel beleid, 1ste druk, De Boeck, Antwerpen, 2009 VAN DER PAS, K., BOMBEKE, G., JACOBS, G., VANHOVE, D., WUYTS, R., Nieuw netwerk Nederlands 6T, b-richtingen, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2006 VAN HAESENDONCK, J., VANNOBEL, J., HELSEN, K., HUYSE, A., VAN CLASTER, I., VANDENBERGHE, B., Atelier Br@nché 6 tso X-tra, 1ste druk, Van In, Wommelgem, 2007 DEVRIENDT, D., Word 2007, 2 Gevorderd, voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, Oostkamp, 2008

Internetsites ’t Houtmijntje, http://www.houtmijntje.be/, [2010-04-20] Interglot , http://www.interglot.com/, [2010-04-20] Idplein , http://www.idplein.nl/solliciteren/cv_opstellen.html [2010-04-20]

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 46


2. Individueel werk voor de mini-onderneming 2.1 De prijszetting Tijdens mijn functie als financieel directeur heb ik de taak gekregen alle producten te prijzen samen met Charlotte Van de Sompele en Gauthier Valcke. Na de sollicitatiegesprekken van Februari heeft Gauthier Valcke deze taak verder op zich genomen. Door middel van berekeningen hebben we meteen de btw-waarde die we aan VLAJO moeten afstaan per product berekend in deze prijszetting. De eerste kolom btw is de btw die wij betaalden tijdens de aankoop van onze producten, terwijl de tweede kolom btw, de belasting is op onze toegevoegde waarde.

Vanka Hoeveel h. Naam

AK.prijs

Btw

totaal

7 Domino in houten bokje

0,73

0,15

0,88

1 cijferpuzzel hout

3,65

0,77

4,42

3 patatrack

4,35

0,91

5,26

2 diablo 4 mikado med 4 mikado GM 1 autorace hout danskoord hout en touw 3 met dier edocar wooden roadset 2 45pcs 2 houten treinbaan 30 st 2 Danskoord 5m 2 Knikkerspel 1 hamerbank hout 2 giraf autobaan 2 muziekinstumenten hout

Hout voor jong en oud!

3,3

0,69 3,99 0,178 1,028 0,85 5 5 2,3 0,483 2,783 0,760 4,380 3,62 2 2 0,627 3,617 2,99 9 9 15,60 12,9 2,709 9 0

0 0 0,535 3,085 2,55 5 5 2,9 0,609 3,509 5,8 1,218 7,018 10,04 8,3 1,743 3 0,955 5,505 4,55 5 5

VKp excl, Vk-prijs btw btw incl. btw 2,4793388 43 0,52 3,00 8,2231404 96 1,73 9,95 11,157024 79 2,34 13,50 9,0495867 77 1,90 10,95 3,7190082 64 0,78 4,50 7,4380165 29 1,56 9,00 8,2231404 96 1,73 9,95 6,6115702 48 1,39 8,00 30,991735 54 6,51 37,50 12,396694 21 2,60 15,00 5,7438016 53 1,21 6,95 6,5702479 34 1,38 7,95 13,181818 18 2,77 15,95 18,595041 32 3,90 22,50 7,4380165 29 1,56 9,00

P a g i n a | 47


Van der Vennet Hoevee lh. Naam 3 Sleutelkastje met kat Photoframe wood cream 10x 4 15 Photoframe wood cream 13x 4 18 Sewing box wood natural 3 19,7x14x7

AK.prijs

totaa VK.-prijs excl. Btw l btw btw 0,61 3,56 2,95 95 95 8,92375 3 3,7 6,7

2 basket with one square glass

2,95

2 basket with three glasses fotolijst hout eiken 40/23cm 2 FOTO 3*10X15cm Voorraadkist Old finis 1 36*18*12 (*meerwaarde) Dienblad + haan, bruin, 2 L50W40H6

6,95

1 vierkante linnen mand set houten dienblad m kip print 3 30x48cm Grijs wash/st kastje met 6 rieten mandjes 1 wit hout ASSORTIMENT 1 BENDOIGHEDEN Dienblad+haan,bruin, 2 L35W35H6

4,5

Hout voor jong en oud!

4,3 6,25 8,3

7 59,5 5 6,2

0,63 0,77 7 1,40 7 0,61 95 1,45 95 0,90 3 1,31 25 1,74 3 0,94 5

3,63 4,47 7 8,10 7 3,56 95 8,40 95 5,20 3 7,56 25 10,0 43 5,44 5

1,47 12,4 95

8,47 71,9 95

1,05 1,30 2

6,05 7,50 2

Vk-prijs incl. btw 9,95

9,075

10,95

11,1925

14,95

20,2675

15,95

8,92375

8,5

21,02375

19,5

13,0075

12,95

18,90625

?

25,1075

19,95

13,6125

10,95

21,175

19,95

179,9875

119,95

15,125

12,45

18,755

15,95

P a g i n a | 48


Chinoh

Hoeveel h.

Naam Sierstuk 25cm bronsparels n 20 p2,50 3 juweeldoos med 2 lades 2 juweeldoos lg 2 lades 2 doos met drie laden hout 4 kaasplateau rh hout small 4 kaasplateau rh hout medium 2 kaasplateau rh hout large 10 vouwmand vierk med bei 3 toren 3 flessen meta/rota 1 kandelaar bamboe drie kaars

3*4

Ventjes 1 Bloempot 2 sleutelkastjes

Hout voor jong en oud!

VK.-prijs Btw totaal excl. btw 0,262 1,512 3,67768 1,25 5 5 6 9,87603 4,3 0,903 5,203 3 1,249 7,199 12,3553 5,95 5 5 7 0,619 3,569 6,57024 2,95 5 5 8

AK.-prijs

2,7 0,567 3,267 8,22314 9,87603 3,5 0,735 4,235 3 11,5289 5,2 1,092 6,292 3 0,367 2,117 4,91735 1,75 5 5 5 0,829 4,779 9,87603 3,95 5 5 3 0,619 3,569 6,57024 2,95 5 5 8 4,13223 1,2 0,252 1,452 1 0,367 2,117 6,15702 1,75 5 5 5 4,09090 0,8 0,168 0,968 9

btw 0,7723 14 2,0739 67 2,5946 28 1,3797 52 1,7268 6 2,0739 67 2,4210 74 1,0326 45 2,0739 67 1,3797 52 0,8677 69 1,2929 75 0,8590 91

Vkprijs incl. btw 4,45 11,95 14,95 7,95 9,95 11,95 13,95 5,95 11,95 7,95 5 7,45 4,95

P a g i n a | 49


2.2 Artikelcodes en productlijst Omdat de technisch directeur,Henk Devriendt, een overdosis aan werk had, heb ik besloten ĂŠĂŠn van zijn taken over te nemen. Namelijk het opstellen van een productlijst en artikelcodes. Dit bestand nam wat tijd in beslag vanwege de wijzigingen van de juist opgestarte minionderneming. De artikelcodes zijn gebleven maar er is later een nieuwe productlijst gemaakt.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 50


Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 51


2.3 het kasdagboek en het financieel dagboek Tijdens mijn functie als kassier heb ik wanneer nodig de inhoud van de kassa geteld en een nauwkeurig in- en uitvoer van die inhoud bijgehouden. Ik kreeg de documenten door van mijn voorganger Lindsay Ruysschaert.

Financieel dagboek Datum 2009/09/18

2009/09/24

2009/09/25

2009/10/01

2009/10/09

2009/10/15

2009/10/16

Hout voor jong en oud!

Wat

Hoeveel

Kas

€ 180,00

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 0,00

Kas

€ 450,00

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 0,00

Kas

€ 720,00

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 0,00

Kas

€ 880,00

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 0,00

Kas

€ 449,73

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 464,05

Kas

€ 180,50

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 229,08

Kas

€ 722,21

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 229,08

P a g i n a | 52


2009/10/29

2009/10/30

2009/11/12

2009/11/13

2009/11/19

2009/11/26

2009/11/27

2009/11/27

2009/12/03

Hout voor jong en oud!

Kas

€ 589,11

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 229,08

Kas

€ 583,86

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 229,08

Kas

€ 773,70

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 225,21

Kas

€ 563,74

Bank

€ 0,00

Sponsorgeld

€ 225,21

Kas

€ 250,00

Bank

€ 313,74

Sponsorgeld

€ 225,21

Kas

€ 216,18

Bank

€ 313,74

Sponsorgeld

€ 225,21

Kas

€ 235,63

Bank

€ 313,74

Sponsorgeld

€ 225,26

Kas

€ 259,68

Bank

€ 313,74

Sponsorgeld

€ 225,26

Kas

€ 287,58

Bank

€ 313,74

Sponsorgeld

€ 225,26

P a g i n a | 53


2010/01/14

Kas

€ 290,71

Bank

€ 313,74

Sponsorgeld

€ 225,26

Kas

€ 162,64

Bank

€ 413,74

Sponsorgeld

€ 225,26

2010/02/04

Kas

€ 162,64 + 40.36 = 203

2010/02/26

Kas

€ 263,00

Bank

€ 708,57

Sponsorgeld

€ 223,69

Kas

€ 212,78

Bank

€ 714,52 (4/03)

Sponsorgeld

€ 155,78

Kas

€ 250,29

Bank

€ 723,78

Sponsorgeld

€ 140,78

Kas

€ 250,29

Bank

€ 723,78

Sponsorgeld

€ 135,78

Kas

€ 168,31

Bank

€ 956,25

Sponsorgeld

€ 134,00

Kas

€ 269,69

Bank

€ 1856,25

Sponsorgeld

€ 13,16

2010/01/22

2010/03/12

2010/03/18

2010/03/19

2010/03/25

2010/04/23

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 54


2010/05/21

Hout voor jong en oud!

Kas

€ 308,44

Bank

€ 1846,25

Sponsorgeld

€ 12,00

P a g i n a | 55


Kasboek Datum

Omschrijving

Inkomsten

2009/09/18

Geld Kristof 6 aandelen

€ 60,00

2009/09/18

Geld Mikail 5 aandelen

€ 50,00

2009/09/18

Geld Didier 7 aandelen

€ 70,00

2009/09/24

Geld Jana 6 aandelen

€ 60,00

2009/09/24

Geld Matthias 6 aandelen

€ 60,00

2009/09/24

Geld Gauthier 6 aandelen

€ 60,00

2009/09/24

Geld Lindsay 3 aandelen

€ 30,00

2009/09/24

Geld Severine 6 aandelen

€ 60,00

2009/09/25

Geld Delphine 7 aandelen

€ 70,00

2009/09/25

Geld Charlotte 6 aandelen

€ 60,00

2009/09/25

Geld Nino 8 aandelen

€ 80,00

2009/10/01

Geld Sebastien 4 aandelen

€ 40,00

2009/10/01

Geld Babette 5 aandelen

€ 50,00

2009/10/01

Geld Benoit 5 aandelen

€ 50,00

2009/10/01

Geld Didier 1 aandeel

€ 10,00

2009/10/01

Geld Nino 1 aandeel

€ 10,00

2009/10/01

Geld Benjamin 3 aandelen

€ 30,00

2009/10/01

Geld Henk 2 aandelen

€ 20,00

2009/10/01

Geld Kevin 1 aandeel

€ 10,00

2009/10/08

Geld Delphine 1 aandeel

€ 10,00

2009/10/08

Geld Sébastien 2 aandelen

€ 20,00

2009/10/08

Geld aankopen Vanca

€ 142,99

2009/10/08

Geld aankoop Van Der Vennet

€ 253,37

2009/10/09

Geld aankoop Chinoh

€ 153,91

2009/10/09

Geld Kevin 2 aandelen

€ 20,00

2009/10/09

Geld Mikail 1 aandeel

€ 10,00

2009/10/09

Geld Henk 2 aandelen

€ 20,00

2009/10/09

Geld Nino 4 aandelen

€ 40,00

2009/10/13

Geld aankoop Van Der Vennet

Hout voor jong en oud!

Uitgaven

€ 199,23

P a g i n a | 56


2009/10/15

Geld aankoop Brico

2009/10/16

Geld verkoop aandeelhoudersvergadering

2009/10/29

Geld aankoop Van Der Vennet

€ 133,10

2009/10/30

Aankoop decoratie stand oudercontact

€ 5,25

2009/10/30

Verkopen oudercontact 30 oktober 2009

2009/11/09

Aankopen goederen Van Der Vennet

2009/11/10

Verkopen homeparty Oostende

2009/11/13

Geld benzine Didier

€ 5,40

2009/11/26

Geld aankopen AVA

€ 33,82

2009/11/27

Geld verkopen lerarenkamer

€ 19,45

2009/11/27

Geld verkopen lerarenkamer

MOET NOG INGEVULD WORDEN

2009/12/03

Betaling factuur Rik Verbeke

€ 27,90

2010/01/07

Geld Didier benzine

€ 40,00

2010/01/22

Geld Sébastien Vanca

€ 28,07

2010/01/22

Geld naar de bank

€ 100,00

2010/02/04

Geld verkopen benoit

€ 40,36

2010/02/26

Geld factuur Sofie De Spiegelaere

€ 60,00

2010/03/04

Aankopen Chinoh

€117,98

2010/03/11

Betaling bestelfactuur 29 en 23 (dezelfde)

€12,45

Cadeaubon, meer gekocht dan waarde toeliet

€4,90

Betaling bestelfactuur 30 = cadeaubon

€20,00

Hout voor jong en oud!

€ 43,84 € 541,71

€ 59,75 € 204,61

€ 188,55 + 25,50(bestelling)

P a g i n a | 57


Betaling factuur nr. 1 Mr. Decock

€19,51

2010/03/12

Betaling factuur 35, Nino De Moor

€12,90

2010/03/15

Betaling factuur nr. 26

€ 15,20

2010/03/18

Betaling factuur nr. 34 Camille De Maesschalk

€ 37,51

2010/03/25

Betaling factuur 013

€ 18,00

Betaling cadeabons mr. Vandenbroecke

€ 100,00

2010/04/01

Verkoop infodag

€ 716,72

2010/04/02

Verkoop oudercontact

€ 203, 24

2010/04/22

Betaling factuur nr’s. 27 en 28 Sofie Debruyne en Alex Debruyne

€ 66,94

2010/04/23

Betaling factuur nr. 36 Karien Vandewalle

€ 19,95

2010/04/23

Miskoop, menselijke fout

€ 4,5

2010/04/24

Opendeurdag school

2010/05/21

Betaling factuur pieter Benoot nr. 7

€ 14,96 (15,00 betaald)

2010/05/21

Factuur 42

€ 39,83

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 58


3. Bijlagen Bijlage 1

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 59


Bijlage 2

Tales from the old box

Index • • • •

Legends • Born out of superstition or religion • Have a purpose, mostly a warning • Tell something about life in the old days

Where do legends come from? The legend of the bear of Bruges The legend of the haunted monastery The legend of the Belfry

The bear of Bruges A large bear made the area around Bruges unsafe Boudewijn with the iron arm returned from France After a long fight the bear was defeated In honour of the bear and Boudewijn, the people of Bruges made the bear their symbol and part of their heraldry.

The haunted monastery In 1498 A monk fell in love with a nun He could not forget about her They both disappeared soon after A white shade and a grim faced monk

Hout voor jong en oud!

In 1877 an English family called Unlacke lived there. A medium talked with the spirits The monk had murdererd the nun and burried her corpse The place is still considered haunted to this very day

P a g i n a | 60


The tale of the Belfry Jan Ryhuze was the local bell-ringer Lightning struck the tower and Jan disappeared The new bell-ringers were murdered gruesomly The bells rang at night even when no one was up in the tower

A bishop blessed the Belfry and the spirit had seemed to be driven away. Even this day, citizens tell the tale of the ghost in the Belfry, mostly with fear in their eyes.

Thank you for your attention

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 61


Bijlage 3 De factuur

De klantenlijst

De productlijst

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 62


De creditnota

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 63


Bijlage 4 Gewone factuur

Factuur met handelskorting

Factuur met transportkosten

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 64


Factuur met financiĂŤle korting

Factuur gericht naar een klant uit Zweden

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 65


Bijlage 5 Dia 1: Good day, my name is … and this is … and together we present to you the company Scania. Dia2: This is the index, first we will tell you a little bit about the company, then its history, who owns Scania, their various products and eventually their production sites. Dia3: At First the history of Scania, The man on the picture is Martin Winterkorn, he is the chairman of the board of SCANIA Dia4: Scania is a manufacturer of busses, heavy trucks and even diesel engines for motive power of heavy vehicles. It’s head office is still in Södertälje, the same city where it all began. The two most important persons of the company are Martin Winterkorn who is chairman of the board and Leif Östling who is president and CEO of the company. Worldwide in 2008 they had 34 777 employees. Their turn over is a staggering 9 billion euros each year, and their yearly profit is 890 million euros. Dia 5: Now after this brief introduction we bring you the history of the company. Dia6: It all started in 1891 when the company Vabis from Södertälje as a subsidiary of Södertälje based steel company Surahammars Bruk, where they manufactured railway carriages. In 1902 engineer Gustaf Erikson designed the company’s first truck and a year later the first order was placed for a Vabis commercial vehicle. Scania was founded in 1900 in Malmö and was a manufacturer of bicycles at first, but by 1903 they had built their first cars and in 1905 they built their first truck. In 1911, Vabis was in very bad financial papers because of the shortage of orders for their trucks. So, following this the two companies merged together to form AB Scania-Vabis. The production of engines and cars was moved to Södertälje and the truck production took now place in Malmö. For a few years their profits rose and around a third of their orders were coming from abroad. During and after the outbreak of World War I, their output was mostly diverted to the Swedish army. So during 1916 they made enough profit to invest in redeveloping both of their production facilities. After the war, in 1919 they decided to focus completely on the production of trucks. But that plan seemed to fail because of the swamping of the market of decommissioned military vehicles from the war. And eventually in 1921 the company went bankrupt. But thanks to a financial boost from the Stockholms Enskilda Bank owned by the Wallenberg family, Scania-Vabis became a solid and technically, high standing, company. Dia7: From 1930 to 1949 Scania mainly produced military vehicles for the Swedish army such as the Stridsvagn m/41 light tanks. In 1950, Scania became an agent for the Willys Jeep and the Volkswagen Beetle. Not only was this very profitable, they also started to become a competitor to Volvo when they introduced their new truck in 1954. By the end of the 50’s, Scania’s markt share in Sweden was between 40 to 50 % and 70% in the heavy truck sector. Also their export rose from 10 to 50% of their production output. Thanks to their very important partner, Beers from the Netherlands, who became importers of Scania-Vabis and Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 66


established a dealer network which helped Scania-Vabis to maintain a consistent market share of 20% in that country. In 1964 they founded a new plant in Zwolle thanks to the recently formed European Economic Community. In 1966 they acquired ownership of Be-Ge Karosserifabrik who were based in Oskarshamn. Further production locations were added at Sibbhult and Falun. In 1969 Scania-Vabis merged with SAAB and formed Saab-Scania AB. When Saab-Scania was split in 1995, the name of the truck and bus division changed to Scania AB. One year later , Scania Ab was introduced on the stock exchange. This changed their name to Scania AB (publ). Many examples of Scania, Vabis and Scania-Vabis vehicles can be seen at the Marcus Wallenberghallen in Södertälje. Dia8: Now we will tell you about who actually owns Scania these days. Dia9: On 7 August 1999, Volvo announced it had agreed to acquire a majority share in Scania. Volvo was going to buy the 49.3% stake that was owned by investor AB. The deal failed because of the European Union disapproving about the fact that it would create a company with almost 100% market share in the Nordic markets. In September 2006, the German trucker MAN AG offered 10.3 billion euros to acquire Scania AB. Scania’s CEO, Leif Östling was forced to apologise for comparing the bid of MAN to a “Blitzkrieg”. MAN AG later dropped its hostile offer but increased their voting rights in Scania up to 17% in January 2008. Currently the two major stockholder are Volkswagen AG with a 70.4% voting stake. And the german trucker manufacturer MAN SE now holds a 17.37% voting stake in Scania. Notably, Volkswagen AG also own 29.9% of the votes in MAN. Dia10: Some other shareholders are : -

Clearstream banking with 1.02% JP Morgan Chase Bank with 0.93% Swedbank with 0.66% Skanida Liv with 0.44%

Dia11: Now we’re going to give some examples of the Scania products.

Dia12: (examples of products shown) Dia13: Today Scania mainly focuses on producing, trucks, heavy trucks, special vehicles, busses and diesel engines. As well as developing and improving their older models and inventing new models, trying to fulfill the new demands, for example, hybrid cars. Dia14: Where do they manufacture their products? Dia15: Scania has around 11 production sites in the world, their main sites being: -

Sweden Netherlands France Poland Argentina

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 67


-

Brazil Russia

The fact that they have production sites in countries such as Argentina and Brazil givers us an insight at their worldwide export and how they have risen from a small bicycle making company into the number 1 supplier of trucks and busses around the globe. Dia 16:now our feedback on the Sweden trip Dia 17: Stockholm was a really lovely city. You could see that the city had a great history. We went to visit the city hall and the Vasa museum. Especially the vasa museum left a deep impression. It is great to see such an old and big ship. After Stockholm We went to Tibro. In Tibro we stayed at our guest families. When we were at our guest families’ house, we could do everything that we want, when we wanted to play videogames, then we played videogames, it was fun. Then we visited the school. The school really looked great, but I think their system isn’t good at all because they are just lazy, they do nothing. Comparison: We are now going to talk about one of the differences between Belgium and Sweden. We choose for a difference you all know and are acquainted with, namely the nature and climate of Sweden. We shall use Stockholm as an example. Stockholm has a moderate climate with mild temperatures in both winter and summer. In winter temperature ranges from -7°C to 2°C and average temperatures in the summer range between 20°C to 25°C. As you can see on these statistics there’s a lot of rainfall each year with July and August being the two wettest months. Brussels compared to Stockholm has a totally different climate. Brussels has a maritime temperate climate with warm summer and mild winters. The average temperature in the winter is 7°C and in the summer 27°C. Although we can all agree that the previous months have broken every record. When comparing the rainfall we notice there’s a lot more rain in Belgium than in Sweden. The nature in Sweden is one of spectacular sight that we just simply can’t imagine unless we have witnessed it with our own eyes. Forests of pine trees the size of a small country, snowy hills as far as the eye can see, and here and there an open plain with nothing more but grass and snow. Every now and then you can see a few lights from far away villages or houses build in what we consider to be the wilderness. Of course all this natural beauty gives quite a lot of opportunities. For example the highest altitude a person can be on in Sweden is the Kebnekaise. With its height of 2114 meters above sea level it is quite an impressive mountain. It is part if the Scandinavian mountains which run from Norway to Finland. In Belgium we have the Botrange with its height of 694 meters above sea level it’s fairly small compared to the giants in Sweden. In 1923 they build a six meter high stair to reach the magical height of 700 meters. As I previously said, the forests are very outstretched, to give you an idea, around 64,2 percent of the land that is Sweden consists out of pines, compared to Belgium’s pitiful 21,4

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 68


percent. The fact that the Swedish people are quite concerned with environment and nature, preserves the forests for their children. Besides mountains and forest Sweden is also the land of rivers. For example the national river Torne Älv runs from North-Sweden to North-Finland. It runs for a total distance of 522 km to then end into the Gulf of Bothnia. The Meuse (Maas) has a total length of 925 km and is a major European river, rising in France and flowing through several countries such as Belgium and the Netherlands. Conclusion: after this short comparison between the nature and climate of Sweden and Belgium we can agree on the fact that in Sweden there’s a lot more open nature then here in Belgium where we try to confine it to certain spaces. If we want to preserve our climate and nature we should perhaps try to think like the Swedish people, before it’s too late.

Live and work in Sweden: Nino: I really don’t want to live in Sweden, it is much too cold and the weather is bad. I think that I could work in Sweden because the companies care about their employees, here in Belgium they don’t look that much after the employees. Kristof: I don’t want to live in Sweden for which, I think the main reason is that I wasn’t born there. I was born here and I like it here and I do not know much of Sweden, but the things I do know are not convincing me to stay there. I don’t like the weather, nor the fact it gets dark very quickly, also, except for its beautiful nature, I find that Sweden has a sort of Depressive mood hanging around. Dia 18: and last but not least, the conclusion of the Sweden trip Dia 19: Kristof: I did enjoy the Sweden trip, but I think the next time I will go it shall be with a smaller group. I loved the visit to Stockholm and I’m sure I shall return one day, but I’ll probably won’t visit a far away town like Tibro ever again. Nino: I really enjoyed the trip and will never forget it, but I’m happy that I’m back in my home country. I think that the project is very good, you learn to know a totally different culture so it’s a nice experience. Dia20: Thank you for your attention. Does anyone have any questions?

Index

Door Kristof Vandewynckel & Nino De Moor

Hout voor jong en oud!

General information

History

Ownership

Products

Production sites

Feedback on the Sweden trip

Conclusion Sweden trip

P a g i n a | 69


General Information

General informtion

Södertälje

Martin Winterkorn

Leif Östling

34 777 employees

9 billion turn over

890 million profit

History

History

1891

Malmö

1911

Wold war 1

1921

History 

1930-1949

1950-1969

Saab-Scania AB

Scania AB

Hout voor jong en oud!

Ownership

P a g i n a | 70


Ownership 

Volvo takeover

Disapproved

MAN takeover

Ownership today:

Ownership 

Current shareholders: -

- Volkswagen AG - MAN SE

Volkswagen MAN SE Clearstream Banking JP Morgan Chase Bank Swedbank Skandia Liv

Products 

Historical vehicles

Products

Products 

Trucks

Special vehicles

Busses

Diesel engines

Hout voor jong en oud!

Production sites

P a g i n a | 71


Production sites 

11 production sites: - Netherlands - France - Sweden - Poland - Argentina - Brazil - Russia

Feedback

Feedback 

Stockholm

Tibro

Comparison

Live and work in Sweden

Conclusion Sweden Trip

Conclusion Sweden Trip

Kristof

Nino

Hout voor jong en oud!

Thanks for your attention

P a g i n a | 72


Bijlage 6

Catalogue

’T Houtmijntje Zilverstraat 26 BE 8000 Bruges Tél: 050 33 19 43 Fax: 050 34 30 51 info@houtmijntje.be

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 73


Qui sommes-nous? ‘T houtmijntje est une mini-entreprise du Sint-Jozefsinstituut { Bruges. C’est un projet organisé par le ministère d’éducation. C’est un projet avec l’intention d’inaugurer les étudiants dans la vie d’une entreprise. On crée un entreprise avec un nom, un logo et un slogan. On choisit des produits et on achètes et vendes. ‘T houtmijntje est la mini-entreprise du 6 Commerce 2. Leurs collègues du 6 Commerce 1, ont la mini-entreprise Cartouche, les deux classes travaillent toute l’année. La mini-entreprise est aussi la grande tâche pour l’épreuve intégrée. C’est le travail finalement que les étudiants doivent faire pour réussir leur année et étudier { l’université. Au même moment, le projet apprendent aux élèves la réalité d’une entreprise, la responsabilité et le travail qui le boulot apporte avec le. Nous espérons que nous avons la possibilité de vous aider dans des produits décoration, joujoux et ustensiles de cuisine. Nous vous remercions pour votre temps de parcourir ce catalogue. Quand vous voyez quelques produits que vous veuliez, contactons-nous. Nous nous occuperons de votre commande et livrent vos produits dans les plus brefs délais.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 74


La Décoration

Une grande bicyclette avec pot des fleurs Cela sert à mettre des fleurs à la maison ou dans le jardin. € 49,95 Code : DE-VDV-219

Un cadre de photo (13 à 18 cm) Cela sert à mettre des photos de famille et des souvenirs dans un belle encadrement. € 14,95 Code : DE-VDV-203

Un chandelier Cela sert à mettre des bougies à la maison. € 7,95 Code : DE-CH-010

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 75


Un bougeoir – grand Cela sert à mettre des bougies à la maison. € 19,50 Code : DE-VDV-206

Un bougeoir – petit Cela sert à mettre des bougies à la maison. € 8,50 Code : DE-VDV-205

Un tableau noir Cela sert à noter des messages et à pendre des clés. € 19,95 Code : DE-VDV-211

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 76


Une boîte à ranger Cela sert à ranger des affaires. P.e. des bijoux, des photos, des gadgets,… € 7,95 Code : DE-CH-004

Une boîte à couture Cela sert à ranger des affaires à couture. € 15,95 Code : DE-VDV-204

Une boîte à clés Cela sert à pendre des clés. € 9,95 Code : DE-VDV-201

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 77


Une petite armoire Cela sert à ranger des affaires. P.e. des vêtements, des culottes, des chaussettes,… € 89,99 Code : DE-VDV-212

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 78


Les joujoux

Un circuit un joujou pour les enfants. Pour se amuser. €9,95 Code : SP-VA-120

Un diabolo Cela sert à faire des cascades ou simplement à jouer. € 10,95 Code : SP-VA-117

Un jeu de dominos Un jeu pour jeune et vieux. Utilisez votre cerveaux pour gagner, mets les pointes identique contre les uns les autres. € 3,00 Code : SP-VA-114

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 79


Un jeu de marteau Un jeu pour les petits. € 15,95 Code : SP-VA-126

Le Mikado Un jeu pour prends le bâton, sans bouger l’autres. Petit : € 4,50 Code : SP-VA-118 Grand : € 9,00 Code : SP-VA-119

Une corde à sauter Cela sert à la corde sauter. € 8,00 Code : SP-VA-121

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 80


Un chemin de fer en bois Un joujou pour les enfants. Pour se amuser. â&#x201A;Ź 15,00 Code : SP-VA-123

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 81


Les Ustensiles de cuisine Un plateau à fromages Cela sert à présenter des fromages ou à couper des légumes. Grand : € 13,95 Code : KE-CH-007 Moyen : € 11,95 Code : KE-CH-006 Petit : € 9,95 Code : KE-CH-005

Un porte-bouteilles Cela sert à présenter et à stocker vos meilleures bouteilles de vin. € 11,95 Code : DE-CH-009

Une caisse à vin Cela sert à conserver votre vin favo. € 14,95 Code : DE-VDV-208

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 82


Bijlage 7 De balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen

Hout voor jong en oud!

boekjaar 1

Boekjaar 2

3.784,00

28.058,00

3.734,00

0,00 28.008,00

2.702,00 1.032,00

0,00 4.030,00 11.474,00 12.505,00

50,00

50,00

851.175,00

853.857,00

561.961,00 561.961,00

605.938,00 605.938,00

286.099,00 126.089,00 160.010,00

236.657,00 89.352,00 147.305,00

P a g i n a | 83


IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

3.095,00 20,00

4.262,00 7.000,00

854.959,00

881.915,00

-129.993,00 173.947,00 173.947,00 39.101,00 12.395,00

-179.839,00 173.947,00 173.947,00 39.101,00 12.395,00

26.707,00 -343.041,00

26.707,00 -392.887,00

984.952,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 829.952,00

1.061.754,00 160.792,00 160.792,00 5792 155.000,00 900.555,00

276.307,00 276.307,00

2.841,00 254.058,00 254.058,00

455.436,00 455.436,00

201.590,00 201.590,00

93.042,00 66.621,00 26.421,00 5.167,00

35.970,00 9.249,00 26.720,00 406.095,00 407,00

854.959,00

881.915,00

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 84


De resultatenrekening

RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Aankopen 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten VI. Winst uit de gewone

Hout voor jong en oud!

boekjaar 1

boekjaar 2

151.764,00 151.764,00

164.499,00 164.499,00

156.203,00

160.475,00

145.886,00

150.242,00

3.941,00

3.450,00

6.376,00 -4.438,00 279,00

6.783,00 4.024,00 150,00

45.686,00

43.037,00

P a g i n a | 85


bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + ) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Hout voor jong en oud!

-49.845,00 0,00

-38.862,00 0,00

0,00

0,00

-49.845,00

-38.862,00

-49.845,00

-38.862,00

P a g i n a | 86


Liquiditeit Boekjaar 1 Liquiditeit in ruime zin

Boekjaar 2 1,03

0,95

Vlottende activa Boekjaar 1 Boekjaar 2 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 561.961,00 605.938,00 VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 286.099,00 236.657,00 VIII. Geldbeleggingen 0,00 0,00 IX. Liquide middelen 3.095,00 4.262,00 X. Overlopende rekeningen 20,00 7.000,00 Totaal 851.175,00 853.857,00 Vreemd vermogen op KT Boekjaar 1 Boekjaar 2 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 829.952,00 900.555,00 X. Overlopende rekeningen 0,00 407,00 Totaal 829.952,00 900.962,00 Liquiditeit in ruime zin: -

Boekjaar 1 = 1,03 Boekjaar 2= 0,95

Het eerste boekjaar is zeer goed want zij kunnen al hun schulden op ten hoogste één jaar en de overlopende rekeningen aflossen. Maar in het tweede boekjaar kunnen zij dit niet dus hun liquiditeit in ruime zin voor het tweede boekjaar is minder goed.

Liquiditeit in enge zin

0,35 Boekjaar 1

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

Hout voor jong en oud!

0,28 Boekjaar 2

286.099,00

236.657,00

0,00

0,00

3.095,00 20,00 289.214,00

4.262,00 7.000,00 247.919,00

P a g i n a | 87


Boekjaar 1 IX. Schulden op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

829.952,00 0,00 829.952,00

Boekjaar 2 900.555,00 407,00 900.962,00

Liquiditeit in enge zin -

Boekjaar 1 = 0,35 Boekjaar 2 = 0,28

Als de onderneming zijn voorraden niet verkoopt, dan hebben zij geen goede liquiditeit, maar dit is bij veel ondernemingen zo.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 88


Solvabiliteit

Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

Boekjaar1 Boekjaar2 -129.993,00 -179.839,00 854.959,00 881.915,00 -15% -20%

Solvabiliteit -

Boekjaar 1 = -15% Boekjaar 2 = -20%

De onderneming is zeer ongezond, normaal is een onderneming gezond als het eigen vermogen 1/3 van het totaal vermogen bedraagt, maar hier is dit zeker niet het geval, het eigen vermogen is negatief, dus de onderneming is in zeer slechte staat. Dit verlies komt door de overgedragen winst. Dus dit wil zeggen dat de onderneming al zeer lang verlieslatend is.

Rendabiliteit

Winst van het boekjaar Eigen vermogen REV

Boekjaar 1 Boekjaar 2 -49.845,00 -38.862,00 -129.993,00 -179.839,00 38,34% 21,61%

Eigen vermogen Totaal vermogen solvabiliteit

Boekjaar1 Boekjaar2 -129.993,00 -179.839,00 854.959,00 881.915,00 -15% -20%

Gemiddelde verleend klantenkrediet 107.720,50 vorderingen huidig boekjaar 126.089,00 vorderingen vorig boekjaar 89.352,00 Bedrijfsopbrengsten

151.764,00

Gemiddelde klantenkrediet exclusief btw

89.025,21

Omloopsnelheid verleende klantenkrediet

1,70

Aantal dagen verleend klantenkrediet

214,1

Gemiddelde voorraad Hout voor jong en oud!

Boekjaar 1 583.949,50 P a g i n a | 89


voorraad begin van het boekjaar 561.961,00 voorraad einde van het boekjaar 605.938,00 Bedrijfskosten

156.203,00

Omloopsnelheid

3,74

Aantal dagen voorraad

97,6

Rendabiliteit -

Boekjaar 1 = -38,34% Boekjaar 2 = -21,61%

De rendabiliteit van deze onderneming is zeer slecht, jaar na jaar daalt het, de onderneming is dus zeer verlieslatend, het eigen vermogen staat negatief en i.p.v. overgedragen winst is het overgedragen verlies. Dus deze onderneming zal zijn best moeten doen om uit dit slechte vaarwater te komen.

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 90


Verticale analyse van de balans

ACTIVA

Boekjaar 1

Boekjaar 2

VASTE ACTIVA

0,44%

3,18%

I. Oprichtingskosten

0,00%

0,00%

II. Immateriële vaste activa

0,00%

0,00%

III. Materiële vaste activa

0,44%

3,18%

A. Terreinen en gebouwen

0,00%

0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

0,32%

0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal

0,12%

0,46%

D. leasing en soortgelijke rechten

0,00%

1,30%

E. Overige materiële vaste activa

0,00%

1,42%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

deelnemingsverhouding bestaat

0,00%

0,00%

1. Deelnemingen

0,00%

0,00%

2. Vorderingen

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

99,56%

96,82%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

0,00%

0,00%

A. Handelsvorderingen

0,00%

0,00%

65,73%

68,71%

65,73%

68,71%

grond- en hulpstoffen

0,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

0,00%

0,00%

33,46%

26,83%

14,75%

10,13%

IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen

B. Ondernemingen waarmee een

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 91


B. Overige vorderingen

18,72%

16,70%

VIII. Geldbeleggingen

0,00%

0,00%

B. overige beleggingen

0,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

0,36%

0,48%

X. Overlopende rekeningen

0,00%

0,79%

100,00%

100,00%

-15,20%

-20,39%

20,35%

19,72%

20,35%

19,72%

4,57%

4,43%

A. Wettelijk reserve

1,45%

1,41%

C. belastingvrije reserve

0,00%

0,00%

D. Beschikbare reserve

3,12%

3,03%

-40,12%

-44,55%

0,00%

0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00%

0,00%

BELASTINGEN

0,00%

0,00%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0,00%

0,00%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

0,00%

0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

115,20%

120,39%

18,13%

18,23%

18,13%

18,23%

0,00%

0,66%

overige schulden

18,13%

17,58%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

97,08%

102,11%

0,00%

0,32%

32,32%

28,81%

32,32%

28,81%

0,00%

0,00%

C. Handelsschulden

53,27%

22,86%

1. Leveranciers

53,27%

22,86%

TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves

V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen

B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 92


D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,88%

4,08%

1. Belastingen

7,79%

1,05%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

3,09%

3,03%

0,60%

46,05%

0,00%

0,05%

100,00%

100,00%

digingen en sociale lasten

F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 93


Horizontale analyse van de balans ACTIVA

VASTE ACTIVA

Boekjaar 1

Boekjaar 2

100,00%

741,49%

100,00%

750,08%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00%

0,00%

C. Meubilair en rollend materiaal

100,00%

390,50%

100,00%

100,00%

100,00%

100,32%

100,00%

107,83%

100,00%

107,83%

100,00%

82,72%

A. Handelsvorderingen

100,00%

70,86%

B. Overige vorderingen

100,00%

92,06%

I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen

D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 94


VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen

100,00%

137,71%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

35000,00%

100,00%

103,15%

100,00%

138,35%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

114,53%

100,00%

107,80%

100,00%

103,74%

100,00%

103,74%

overige schulden

100,00%

100,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

100,00%

108,51%

100,00%

91,95%

100,00%

91,95%

C. Handelsschulden

100,00%

44,26%

1. Leveranciers

100,00%

44,26%

TOTAAL DER ACTIVA PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen

B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 95


D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

38,66%

1. Belastingen

100,00%

13,88%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

101,13%

100,00%

7859,40%

100,00%

103,15%

F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

Hout voor jong en oud!

P a g i n a | 96

Eindbundel GIP  

Eindbundel GIP Vandewynckel Kristof 6ha2 nr.15

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you