Page 1

MA RT S

KRIST KIRKE N

IMMAN U E LSKIRKE N

Kristkirkens Sogn

6. Fastelavnssøndag 10.30 Jan Holm Mortensen 10.30 Leif Pedersen Indsamling til Børnegudstjenesten, IM Fastelavnsgudstjeneste m. tøndeslagning og kirkekaffe 13. 1. søndag i fasten 10.30 Michael Lerche Nygaard 20. 2. søndag i fasten 10.30 Leif Pedersen 19.00 Jan Holm Mortensen og Michael Lerche Nygaard Rytmisk gudstjeneste m. gruppen Watermark. Drama v/konfirmander 27. 3. søndag i fasten 10.30 Michael Lerche Nygaard Indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde APRIL

NR. 2 – 2011 · M A RTS · A PRIL · M A J

MA J

KRIST KIRKE N

IMMAN U E LSKIRKE N

IMMAN U E LSKIRKE N

Jan Holm Mortensen 9.00 Jan H. Mortensen og Michael Lerche Nygaard. Konfirmation Michael Lerche Nygaard Sognets årlige menighedsmøde. Kirkefrokost Jan Holm Mortensen Michael Lerche Nygaard 10.30 Jan H. Mortensen Konfirmation Info om ELN Per Damgaard Pedersen Michael Lerche Nygaard – Kirkens Juniorkor medvirker. Jan Holm Mortensen m.fl. – Fællesspisning Michael Lerche Nygaard 9.00 Michael L. Nygaard

JU N I

KRIST KIRKE N

2. Kristi himmelfarts dag

10.30 Jan Holm Mortensen

IMMAN U E LSKIRKE N

Henv. Margit Larsen ☎ 2398 6765 Henv. Inger Rask ☎ 2331 5966 27/2: Diakon Lilly Biswas. 27/3: Salmedigter

KFUM-spejderne

Søndagssamvær i Kirkebuen

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

De grønne pigespejdere

Henv. ☎ 7552 2141

Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014 eller Laila Damm ☎ 6141 1681 E-mail: omsorgsgruppen@kristkirken.dk

KFUM/KFUK

Omsorgsgruppen ved Kristkirken

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Bibelstudiegrupper, der mødes privat.

Luthersk Mission

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Tro & Liv

Indre Missions Unge IMU (ca. 16-25-årige) Henv. Jens Rask ☎ 6012 1030 Mødes mandage kl. 19.30.

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 / 2858 6760. E-mail: carsten.annie@stofanet.dk 4/3 kl. 19.30-21.30, 25/3 kl. 18.30, 1/4 kl. 19.3021.30 og 6/5 kl. 19.30-21.30. Skiftende steder.

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter

Teenklubben (6.-10. klasse)

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk

Henv. Inger Rask ☎ 2395 6184. Tirsdage kl. 18.30-20.00 i den tidligere præstebolig, Haderslevvej 38.

Café Genesis

Juniorklub (10-14-årige)

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 10.00-12.00 Henv. Britta Bank Møller ☎ 2331 5944. Mandage kl. 9.00-11.00.

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

1. 1. søndag efter påske 10.30 8. 2. søndag efter påske 10.30 15. 3. søndag efter påske 10.30 20. Bededag 10.30 22. 4. søndag efter påske 10.30 24. Aftensang 17.00 26. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 29. 5. søndag efter påske 10.30

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Torsdag 7/4 og 26/5 kl. 17.00.

og præst Holger Lissner. 1/5: Karen og Dànial Christiansen. 29/5: Pastor Per Damgaard Pedersen.

Ulvetimer for småbørnsfamilier

Mødestedet

KRIST KIRKE N

3. Midfaste søndag 10.30 Jan Holm Mortensen 9.00 Kristian Grøn Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende Kristkirkens Juniorkor medvirker 7. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard m.fl. – Fællesspisning 10. Mariæ bebudelses dag 10.30 Leif Pedersen Afskedsreception for Leif Pedersen i Kirkebuen efter gudstjenesten 17. Palmesøndag 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Jan H. Mortensen Konfirmation 21. Skærtorsdag 19.00 Jan Holm Mortensen 22. Langfredag 10.30 Jan Holm Mortensen 24. Påskedag 10.30 Michael Lerche Nygaard Indsamling til KFUM&K i Danmark 25. 2. påskedag 18.00 Koncert med Sigurd Barrett 10.30 Michael L. Nygaard og Kristkirkens Juniorkor

Vejviser til Kristkirkens Sogn Kirkebuen, Riis Toft 1

Kirkerne

Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: Britta Bank Møller træffes bedst mandag kl. 12-14 og tirsdagfredag kl. 9-14 ☎ 2331 5944. Inger Rask træffes efter aftale ☎ 2331 5966. ir@km.dk

Kristkirken, Riis Toft 1 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 / 2331 5994. organist@kristkirken.dk Organistassistent: Mirjam Lumholdt ☎ 5177 8960. mirjam@kristkirken.dk Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156

Sognepræster Leif Pedersen (kbf.) Hydravej 7, Vejlby Fed, 5500 Middelfart ☎ 7550 3155. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Michael Lerche Nygaard Immanuelsvej 4 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13. Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 2118 7500

Menighedsrådsformand Karen Storgaard Larsen, Margrethesvej 1 ☎ 4692 8892 / 4098 1944. ok-larsen@gmx.net

Kristkirkens sogn, 31. årgang, nr. 1 Udgiver: Kristkirkens Sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus

Internet www.kristkirken.dk


Juniorkoret på træningslejr

Andagt – Thorvaldsens Kristus Bag alteret i Kristkirken står en smuk kristusfigur. Straks man går ind i kirken, finder blikket vej til den store skulptur af Jesus, der breder armene ud imod én. Man kommer til at tænke på Jesu ord: »Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile« og: »Den, der kommer til mig, vil jeg ikke støde bort«. Kunstneren har ladet Jesus række armene ud, indbydende. Og på nært hold ser man, at hans hænder, fødder og side bærer sårmærkerne. Så det er også et billede af den opstandne

Jesus, der kommer til sine disciple med den frelse og forsoning, han skaffede ved sin død og opstandelse. For mange er det en stor oplevelse at se på kristusfiguren, når de går til alters. Den er kun en figur, lavet af gips. Men den minder os om, at Jesus tager imod den, der kommer til ham og bekender sin synd. At det er på den måde, han løfter os op og giver os nyt liv. Sognepræst Michael Lerche Nygaard

Musikalsk optakt til påsken Palmesøndag den 17. april kl. 19.00 får Kristkirken besøg af sanger og organist Betty & Peter Arendt fra Haslev. Parret har flere gange tidligere gæstet Kristkirken, ofte med musik og musikere fra andre verdensdele som Asien, Afrika og Latinamerika. I det hele taget er musiker-parret gået mange nye kirkemusikalske veje. Mange forskellige slags kirkemusik vil man også kunne høre denne søndag aften, der former sig som en optakt til påsken, hvor vi i mu-

sik vandrer lige fra palmesøndags jubel over nadver, lidelse, død og opstandelse og frem til anden påskedags beretning om vandringen til Emmaus. Danske salmer og arier af Bach vil blive flettet sammen med anderledes salmer fra den store verden. Koncerten vil indeholde både solosang og fællessang. Kom og vær med til en anderledes musikalsk optakt til kirkens største højtid: påsken!

Kristkirkens Juniorkor lægger stemmer til

For en sikkerheds skyld Kør ikke i bil: Bilkørsel er skyld i 20 % af alle dødsulykker. Bliv ikke hjemme: 17 % af alle ulykker sker i hjemmet. Gå ikke på gaden eller på fortovet: 14 % af alle ulykker går ud over fodgængere. Rejs ikke med fly, tog eller båd: 16 % af alle ulykker sker her. MEN kun 0,001 % af alle dødsfald sker under gudstjeneste i kirken, og disse tilfælde hænger sammen med tidligere fysiske skavanker. Summa summarum: Det sikreste sted for dig at opholde dig er i kirken! Vi ses på søndag.

koncerten, og de er allerede i gang med at øve. Men hvis nogen kender et sangglad barn, der gerne vil optræde med Sigurd, så er der stadig enkelte ledige pladser i koret. Juniorkoret er et seriøst tilbud om sangundervisning til børn fra 2.-6. klasse. Det sociale i koret betyder meget, og der lægges vægt på solid musikundervisning. Vi øver tirsdage fra 15.00-16.30 i Kirkebuen, Riis Toft 1. Kontakt korleder Mirjam Lumholdt på tlf. 5177 8960 eller mail mirjam@ kristkirken.dk.

Lørdag d. 9. april i Kirkebuen, Riis Toft 1. kl. 9.45. Efter velkomst og andagt åbnes tombola og salgsboder med slik, brød, kager, kaffe og lune retter. Arrangementet slutter kl. 12.30. Arrangør: Kirkens Korshær

Bøn i kirken – for vores by, folket og kirken Immanuelskirken kl. 16.30-17.15 den 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 5/5 og 19/5. På udvalgets vegne Edel D. Hansen

Guds Ord urokket står Søndag den 10. april holder sognepræst Leif Pedersen sin sidste gudstjeneste som ansat i Kristkirkens Sogn, hvor han har været i 25 år. Tiden er kommet til at gå på pension. I den anledning har kirkebladet bedt ham besvare fire spørgsmål: Hvad har glædet dig mest i din tid som præst i Kristkirkens Sogn? Det er et svært spørgsmål, thi gennem 25 år har der været mange glædelige stunder. Skulle jeg fremhæve nogle enkelte begivenheder, må det blive indvielsen af Kirkebuen, mindegudstjenesten efter 11. september og Kristkirkens 75-års-jubilæum. Og de mange møder med sognets folk i glæde som i sorg vil jeg tænke tilbage på med stor taknemmelighed. Jeg har mødt megen velvillighed og forståelse – samt ikke mindst en umiddelbar oplevelse af, at evangeliet, således som det kommer til udtryk – oftest fornemmer jeg – igennem vore salmer og liturgien i almindelighed, er rodfæstet til glæde, trøst og opmuntring under livets forskellige tilskikkelser.

Syng med Sigurd Barrett! Vi er stolte over at kunne præsentere en koncert med den kendte entertainer Sigurd Barrett. Han optræder i Kristkirken med sit show »Sigurd fortæller bibelhistorier«. Koncerten finder sted mandag den 25. april (2. påskedag) kl. 18.00 (dørene åbnes kl. 17.40). Billetter købes på Koldingbilletten.dk. Differentieret billetpris: Forreste del af kirken kr. 130. Bageste del af kirken kr. 90 (inkl. gebyr).

Den 1.-3. april tager Kristkirkens Juniorkor på sanglejr sammen med Haderslev Domkirkes Korskole. Der skal synges og hygges på livet løs! Vi afslutter lejren med fælles korsang ved højmessen i Kristkirken 3. april kl. 10.30. Kom og lyt!

K-klubbens forårsmarked

Hvilke opgaver kommer du til at savne mest, nu hvor du ikke længere skal være præst? Når jeg nu skal prioritere, må svaret blive: at skulle forberede søndagens højmesse – arbejdet med at finde salmer, der understøtter og perspektiverer budskabet i den aktuelle prædiketekst, har altid for mig været af stor betydning, thi en række af gedigne salmer mere end opvejer en prædiken, der måske ikke hver gang fortjener topkarakter.

Hvad vil du få tiden til at gå med fremover? Rent fagligt vil jeg glæde mig til at have mere tid til de middelalder-latinske hymner og Grundtvigs bearbejdelse af samme. Ligeledes går jeg med en stille drøm om også at få kendskab til angelsksisk, således at hymnerne fra dette sprogområde kan blive tilgængelige. Herudover har jeg stor glæde af at være med i Den danske Frimurerorden. Privat ser jeg frem til et nyt livsafsnit, hvor jeg sammen med Bente kan få bedre tid til mange af de ting, der optager os begge – herunder også samværet med børn og børnebørn, der helt sikkert vil skænke os mange gode oplevelser. Har du en hilsen til menigheden? Min hilsen skal være det gamle ord »fred og alt godt!« Sådan ønskede man i gamle dage for hinanden i troen på, at både freden og alt godt kommer fra Gud. Og kære menighed: Præster kommer, og præster går; Guds Ord dog urokket står!

Afskedsreception for Leif Pedersen I anledning af sognepræst Leif Pedersens 25-års jubilæum som præst i Kristkirkens Sogn og af hans pensionering indbyder menighedsrådet til festgudstjeneste i Kristkirken søndag 10. april 2011 kl. 10.30 og efterfølgende reception i Kirkebuen. På menighedsrådets vegne Karen Storgaard Larsen

Menighedsrådsmøder 1/3, 5/4 og 3/5 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

/kristkirkens_sogn_11_02  

http://www.kristkirken.dk/images/stories/download/kirkebladet/kristkirkens_sogn_11_02.pdf

Advertisement