Page 1

m a rt s

I mmanuels kir ken

April

Krist k irk en

5. Palmesøndag (Matt 21,1-9) 9. Skærtorsdag (Matt 26,17-30) 10. Langfredag (Matt 27,31-56 / Mark 15,20-39) 12. Påskedag (Mark 16,1-8) Indsamling til KFUM&K i Danmark 13. 2. påskedag (Luk 24,13-35) 16. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 19. 1. s.e. påske (Joh 20,19-31) 21. Bøn og stilhed 26. 2. s.e. påske (Joh 10,11-16)

10.30 18.00 10.30 10.30 10.30 17.00 10.30 19.00 10.30

Ma j

Krist k irk en

Immanuels k ir ken

Michael Lerche Nygaard 10.30 Jan H. Mortensen Jan Holm Mortensen – Påskemåltid og nadver i Kirkebuen Leif Pedersen 14.00 Michael L. Nygaard Jan Holm Mortensen 10.30 Leif Pedersen Michael Lerche Nygaard Jan Holm Mortensen m. fl. – Fællesspisning Jan Holm Mortensen 9.00 Jan H. Mortensen Michael Lerche Nygaard m. fl. Jan Holm Mortensen 10.30 Michael L. Nygaard Konfirmation Immanuels k ir ken

Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

KFUM-spejderne

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

Indre Missions Unge IMU (Alder ca. 16-25) Mødes mandag kl. 19.30 i Bethel Henv. Maria Rask ☎ 4045 8977

De grønne pigespejdere

Henv. ☎ 7552 2148

Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068

KFUM/KFUK

3. 3 s.e. påske (Joh 16,16-22) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Jan H. Mortensen Konfirmation 8. Bededag (Matt 3,1-10) 10.30 Michael Lerche Nygaard – Konfirmation 19.00 Jan Holm Mortensen Bededagsgudstjeneste med info om Evangelisk-Luthersk Netværk 10. 4. s.e. påske (Joh 16,5-15) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Jan H. Mortensen 14. Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard m. fl. Fællesspisning 17. 5. s.e. påske (Joh 16,23b-28) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen 21. Kristi himmelfartsdag (Mark 16,14-20) 10.30 Jan Holm Mortensen 10.30 Michael L. Nygaard Indsamling til Dansk Ethioper Mission Bach-musik til dagen 24. 6. s.e. påske (Joh 15,26-16,4) 10.30 Jan Holm Mortensen 31. Pinsedag (Joh 14,22-31) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk

Café Genesis

Tirsdagssamvær i Immanuelskirkens krypt

Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 3/3 kl. 14.30: Lærken i dansk poesi. v/tidl. amtsborgmester og højskolelærer H.K Brinth, Bording. 7/4 kl. 14.30: Salmer – vinduer til Guds rige. Forfatter Inge Hertz Årestrup fortæller om sine salmer og sange. Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 9.30-11.30

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

Bibelstudiegrupper, der mødes privat. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646

Tro & Liv

(10-14-årige) Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411 Tirsdage kl. 18.30-20.00

Juniorklub i kælderen, Haderslevvej 38

Henv. Helene Mathiassen ☎ 7552 2373 Mandage kl. 9.30-11.00

Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 29/3 kl. 14.30: Pilgrimsvandring fra inderst til yderst. v/sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen, Gjesing. 26/4 kl. 14.30: I Folkeforbundets tjeneste – Karen Jeppe fik et kald og fulgte det. v/skoleinspektør Eli Jacobsen, Ikast. 17/5 kl. 12.30: Udflugt til KIVIK (Kristen Informations- og videncenter om islam og kristendom) i Århus med besøg i Gjellerup Kirke og i en moske. Tilmelding senest torsdag 14/5 på tlf.: 7552 2760.

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Søndagssamvær i Kirkebuen

NR. 2 - 2009 · MARTS · APRIL · MA J

Kristkirkens sogn Luthersk Mission

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 En torsdag hver måned kl. 17.00-19.00 19. marts / 16. april / 14. maj

Ulvetimer for småbørnsfamilier

Mødestedet

Krist k ir ken

1. 1. søndag i fasten (Matt 4,1-11) 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp efter gudstjenesten 8. 2. søndag i fasten (Matt 15,21-28) 10.30 Michael Lerche Nygaard 9.00 Leif Pedersen Erik Kloster og Det Kristne Gymnasiums store kor medvirker 15. 3. søndag i fasten (Luk 11,14-28) 10.30 Jan Holm Mortensen 10.30 Michael L. Nygaard Indsamling til KFUM’s Sociale Arbejde 19. Ulvetime – Gudstjeneste I børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard m. fl. – Fællesspisning 22. Midfastesøndag (Joh 6,1-15) 10.30 Leif Pedersen 10.30 Michael L. Nygaard Indsamling til Kristeligt Forbund for Studerende 29. Mariæ bebudelses dag (Luk 1,26-38) 10.30 Jan Holm Mortensen 10.30 Leif Pedersen

juni

Krist kir k en

1. 2. pinsedag (Joh 3,16-21) 7. Trinitatissøndag (Joh 3,1-15)

Ingen. I anledning af provstiets friluftsgudstjeneste på Trapholt 10.30 Leif Pedersen 10.30 Jan H. Mortensen

I mmanuels kir k en

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Vejviser til Kristkirkens sogn Kirkebuen, Riis Toft 1 Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes tirsdag og fredag kl. 11.3012.30. Helene Mathiassen træffes mandag kl. 12-15. Tirsdag-fredag kl. 10-15.

Sognepræster Leif Pedersen (kbf.) Hydravej 7, Vejlby Fed, 5500 Middelfart ☎ 7550 3155. Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13. Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Kirkerne Kristkirken, kordegnekontoret ☎ 7552 2760 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156 Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 4027 7208

Menighedsrådsformand Erik Hummelmose ☎ 7550 1977

Kristkirkens sogn, 29. årgang, nr. 2 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus

Internet www.kristkirken.dk


Andagt – Et våben i fristelserne »Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen« (Matt 4,1) I Bibelen antydes det, at Djævelen oprindelig var en af de ledende engle hos Gud. En engel, som gjorde oprør og blev smidt ud af himlens sale. Djævelen er altså Guds fjende. Endda den forræder, der står øverst på Guds sorte liste. Og da man ikke kan flygte fra Gud, er den Onde bevidst om, at hans tid er kort. En dag vil han blive pågrebet og smidt i søen, der brænder med ild og svovl. Sådan har Gud sagt i sit ord. Derfor har Djævelen vældig travlt med at rive så mange mennesker som muligt med i faldet, inden han selv går til bunds.

længe ville det blive sådan, at alle kunne få del i redningsaktionen og komme hjem til Gud igen, hvis bare de ville tage imod Jesus og tro på ham. Derfor sætter den Onde selvfølgelig ind imod Jesus, straks han skal i gang med at føre redningsplanen ud i livet. Hvis han kan få Jesus overtalt til at svigte opgaven, må jo hele verden ryge i ildsøen sammen med ham, og det vil dog være en slags trøst for Guds modstander at tænke på.

Jesu våben Meget på spil Den 1. marts er 1. søndag i fasten. Her skal vi høre om dengang, Djævelen fristede Jesus til at svigte sin opgave. Meget stod på spil, for Jesus var selve Guds redningsaktion til den verden, der var blevet besat af Djævelen. Siden de første mennesker havde lyttet til Djævelen og fulgt hans råd, var verden gået i stykker, og menneskene havde levet i en slags fangenskab. Men nu kom Jesus, Guds egen søn, for at købe gidslerne fri. Jesus skulle snart dø på korset på Golgata og på den måde betale løsepengene, der måtte til, for at mennesker kunne blive befriet fra den Ondes tyranni. Inden

Vi skal lægge mærke til, at Djævelen gerne læser op af Bibelen, når han skal friste. Alle tre gange har han et lille bibelvers med, revet ud af sammenhængen. På den måde arbejder han gerne. Som Fanden læser Bibelen, simpelthen. Men hver gang er Jesus i stand til at klare fristelsen, fordi som han siger: »Der står også skrevet«. Jesus kender sin Bibel, og det er på den måde, han klarer sig igennem livet, og står imod den ondes fikse bedragerier. Bibelen er også vores våben i de fristelser, Djævelen møder os med. Af sognepræst Michael Lerche Nygaard

Kirken er klar med en hjælpende hånd Nybagte forældre og sygdomsramte familier kender det. Praktiske gøremål kan virke helt uoverskuelige. Derfor tilbyder en ny omsorgsgruppe i Kristkirken nu sin hjælp til dig, som står i en lignende situation. »Vi tilbyder hjælp til madlavning, tøjvask og rengøring, hjælp til flytning eller havearbejde,« fortæller Laila Damm, som er med i den nye omsorgsgruppe, som en gruppe personer i Kristkirken står bag. Hjælpen skal ikke være en fast hjemmeservice-ordning, men skal gives til personer, som her og nu har brug for hjælp. Alle kan henvende sig til gruppen for at få hjælp. Eller give omsorgsgruppen et praj om, at nogen har brug for hjælp. »Vi vil alle gerne hjælpe dem, som har brug for hjælp. Men det går nogle gange lidt lettere, hvis der er sat lidt i system,« fortæller Laila Damm om baggrunden for at lave en omsorgsgruppe.

Beboerne i sognet var mødt talstærkt frem for at hilse på den nye præst, Jan Holm Mortensen. Han blev indsat i embedet ved en festlig gudstjeneste i Kristkirken den 8. februar.

Sogneindsamlingen Der er stadig brug for frivillige til den årlige indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, som i år finder sted søndag den 1. marts. kl. 12.00. Indsamlere kan melde sig på kordegnekontoret i Kristkirkens Sogn på tlf. 7552 2760.

Påskemåltid i Jesus-perspektiv Skærtorsdag aften, d. 9/4 inviterer Kristkirken til påskemåltid med nadver i Kirkebuen. Skærtorsdag mindes vi begivenhederne i Jerusalem »den nat da han blev forrådt«. Det var den aften, hvor Jesus indstiftede nadveren. Evangelierne beretter, at dette sidste måltid netop var det jødiske påskemåltid. Jesus indstiftede med andre ord nadveren som den nye pagts påskemåltid – som en opfyldelse af den gamle pagts påskemåltid. Det er denne forbindelse, vi skal gå på opdagelse i skærtorsdag aften i Kristkirken i år. Vi skal spise os gennem et jødisk påskemåltid – med særlig fokus på det, der

skete skærtorsdag aften – og med et sideblik til, hvordan Jesus-troende jøder i dag fejrer påskemåltid i Jesus-perspektiv.

Alle er velkomne! Pris: 30 kr. pr. person, dog max. 70 kr. pr. husstand. Tilmelding til sognepræst Jan Holm Mortensen på e-mail jhm@km.dk eller til kordegnekontoret på telefon 7552 2760 senest tirsdag d. 7/4.

Koncerter i Kristkirken »Mange af os, har svært ved at bede om hjælp, når vi har brug for det. Forhåbentlig bliver det lettere, når man ved, hvor man kan henvende sig,« slutter Laila Damm. Hvis du har brug for hjælp, kender én der har, eller gerne selv vil hjælpe andre, kan omsorgsgruppen kontaktes på telefon eller mail.

Kristkirkens omsorgsgruppe omsorgsgruppen@kristkirken.dk Vivi Eriksen, tlf.: 2874 1014 Laila Damm, tlf.: 6141 1681

Dissing, Kleive, Riersrud Onsdag d. 11 Marts kl. 19.30 »Den signede dag« Nyfortolkning af Grundtvig. Med guitarer i mange forskellige udgaver og det store kirkeorgel, fortolker de to fantastiske norske musikere Iver Kleive og Knut Riersrud salmer af Grundtvig, så intet hjerte forbliver uberørt. Poul Dissing synger ordene så tydeligt og klart, at alle Grundtvigs billeder står helt lyslevende. Entré 125,- kr. Købes på billetten.dk eller ved døren.

Christianskirkens Drenge- og Mandskor

K-klubbens forårsmarked i Kirkebuen Lørdag den 28. marts 2009 kl. 9.45 – 13.00. Andagt, boder og lune retter.

Menighedsrådsmøder 3/3; 14/4 og 5/5 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

Palmesøndag d. 5. April kl. 16.30 Dirigent: Hedvig Dobias. Orgel: Søren Andresen. »Du skal elske din fjende« Den gamle pagt – den nye pagt. Billeder: Bjørn Nørgaard. Tekst: Holger Lissner. Musik: Michael Bojesen. Ved koncerten medvirker Holger Lissner. Fri entré

Kantate-Gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 21. maj kl. 10.30 Kristkirkens kor med orkester og solister indgår i gudstjenesten med musikken til en Kristi Himmelfarts Kantate af J.S. Bach.

http://kristkirken.dk/images/stories/download/kirkebladet/kristkirkens_sogn_09_02  

http://kristkirken.dk/images/stories/download/kirkebladet/kristkirkens_sogn_09_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you