Page 1

Gudstjenester marts

Krist k irk en

Immanuels k irk en

2. Midfastesøndag (Joh 6,24-35) Indsamling til Kristeligt forbund for studerende 9. Mariæ bebudelsesdag (Luk 1,46-55) 13. Ulvetime – børnegudstjeneste Fællesspisning efter gudstjenesten 16. Palmesøndag (Mark 14,3-9) 20. Skærtorsdag (Joh 13,1-15) 21. Langfredag (Luk 26,26-49) 23. Påskedag (Matt 28,1-8)

10.30 Harry Sørensen 14.00 Kamalesh Biswas – English Service 10.30 Michael Lerche Nygaard 17.00 Michael Lerche Nygaard

16.00 Michael L. Nygaard Rytmisk gudstjeneste 10.30 Harry Sørensen

KFUM-spejderne Henv. Margit Larsen ☎ 7553 6765

De grønne pigespejdere Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

KFUM/KFUK Henv. ☎ 7552 2148

Søndagssamvær i Kirkebuen Henv. Eva Christensen ☎ 7552 2373 30. marts 14.30: Når Gud er god, hvorfor er han det så ikke? Om lidelsens problem v/rektor pastoralseminariet Henning Thomsen, Århus 27. april 14.30: Hjemmehospice v/Gerd Lund

Luthersk Mission Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068

Tro & Liv Bibelstudiegrupper, der mødes privat. Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 30. april inspirationsaften om frugtbart arbejde i bibelkredse og smågrupper v/Per Ladekjær, www.smaagrupper.dk

Café Genesis Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 Åben fredag og lørdag kl. 20.00-02.00 www.cafegenesis.dk

Juniorklub (10-14-årige) i præsteboligen Haderslevvej 38 Henv. Inger Rask ☎ 7550 8411 Tirsdage kl. 18.30-20.00

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen Henv. Britta Bank Møller ☎ 7552 2373 Mandage kl. 9.30-11.00

Tirsdagssamvær i Immanuelkirkens krypt Henv. Harry Sørensen ☎ 7552 2748 4. marts 14.30: Genfortælling af Selma Lagerløfs roman Jerusamlem v/pastor Ingrid Kjeldsen, Kolding. 1. april: 14.30 Så er det forår afslutning på tirsdagssamvær.

NR. 2 - 2008 MARTS APRIL MA J

Ulvetimer for småbørnsfamilier Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 En torsdag hver måned kl. 17.00-19.00 13. marts, 17. april og 15. maj

Mødestedet

Leif Pedersen Leif Pedersen Michael Lerche Nygaard Leif Pedersen

10.30 19.00 10.30 10.30

Harry Sørensen Harry Sørensen Harry Sørensen Harry Sørensen

Indsamling til KFUM & KFUK i Danmark

24. 2. påskedag (Joh 20,1-18) 30. 1. s. e. påske (Joh 21,15-19)

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær) Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 9.30-11.30

Kirke & sogn

10.30 19.00 10.30 10.30

10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen

10.30 Michael L. Nygaard

april

Krist k irk en

Immanuels k irk en

6. 2. s. e. påske (Joh 10,22-30) 13. 3. s. e. påske (Joh 14,1-11) 17. Ulvetime – børnegudstjeneste Fællesspisning efter gudstjenesten 18. Bededag (Matt 7,7-14) 20. 4. s. e. påske (Joh 8,28-36) 27. 5. s. e. påske (Joh 17,1-11)

10.30 Leif Pedersen 14.00 Kamalesh Biswas – English Service 10.30 Michael Lerche Nygaard 17.00 Michael Lerche Nygaard 10.30 19.00 10.30 10.30

Michael Lerche Nygaard – Konfirmation Michael Lerche Nygaard – Bodsgudstjeneste. Se særskilt program Michael Lerche Nygaard Harry Sørensen – Konfirmation 10.30 Leif Pedersen

ma j

Krist k irk en

1. Kristihimmelfartsdag (Luk 14,46-53) Indsamling til Dansk Ethioper Mission 4. 6. s. e. påske (Joh 17,20-26) 8. Bøn & Stilhed Meditativ kormusik og bønnevandring 11. Pinsedag (Joh 14,15-21) 12. 2. pinsedag (Joh 6,44-51) 15. Ulvetime – børnegudstjeneste Fællesspisning efter gudstjenesten 18. Trinitatis (Matt 28,16-20) 25. 1. s. e. trinitatis (Luk 12,13-21)

10.30 Michael Lerche Nygaard

Immanuels k irk en

10.30 Michael L. Nygaard – Konfirmation 10.30 Leif Pedersen 14.00 Kamalesh Biswas – English Service 19.00 Michael Lerche Nygaard m.fl. 10.30 Leif Pedersen 10.30 Michael Lerche Nygaard 17.00 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen 10.30 Leif Pedersen

10.30 Michael L. Nygaard

juni

Krist k ir ken

I mmanuels kir ken

1. 2. s. e. trinitatis (Luk 14,25-35)

10.30 Michael Lerche Nygaard 14.00 Kamalesh Biswas – English Service

10.30 Leif Pedersen

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00.

Vejviser til Kristkirkens sogn Kirkebuen, Riis Toft 1 Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-torsdag kl. 9.30-13.00. Torsdag også kl. 16-18. Fredag kl. 9-13. kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: ☎ 7552 2373. Eva Christensen træffes tirsdag og fredag kl. 11.30-12.30. Britta Bank Møller træffes mandag kl. 12-15. Tirsdag-fredag kl. 10-15. Sognepræster Leif Pedersen (kbf.) Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3155, fax 7550 3379 Træffes bedst mandag-torsdag kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Harry Sørensen Borgmestervangen 7 ☎ 7552 2748 Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13.

Kirkerne Kristkirken, kordegnekontoret ☎ 7552 2760 Organist: Søren Andresen ☎ 7552 0642 Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156 Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist: Martha Borg ☎ 7553 8861 Kirketjener: Charlotte Mejer ☎ 2096 5277 Menighedsrådsformand Erik Hummelmose ☎ 7550 1977 Kirke og Sogn, 28. årgang, nr. 2 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Lilly Biswas Grafisk design: Finn Brohus Internet www.kristkirken.dk


Andagt

Koncerter i Kristkirken 2008

»Alle årets tider er skabt og givet os af Herren!«

Koncert til »Den stille uge« i Kristkirken Palmesøndag d. 16. marts kl. 19.30 fri entré Sopranen Kristine Eiler Ernst, som går på solistklassen på Det Fynske Musikkonservatorium vil sammen med Kristkirkens Kor og organist Søren Andresen lave en koncert, der peger frem mod påsken. Det bliver musik, som giver rum for eftertanke og forberedelse til hele påskeugen.

»Hvor bliver foråret af«, spørger vi længselsfuldt i april måned? Vi spejder efter de første tegn på, at det nye liv opstår, og foråret er på vej. Tålmodighed er ikke det moderne menneskes største egenskab. Nu vil vi se lys og sol, men får måske i stedet … sne. Endnu kan vi ikke blande os i årstidernes gang – heldigvis. Vi tror på, at det stadigvæk er Skaberen, Gud, der bestemmer også over vejret, selv om vi egentligt godt ved, hvordan vejret bliver; vi kender årets gang. Forår – sommer – efterår og vinter. Det er helt naturligt for vore breddegrader og vort land. Og den evige jammer over vejret hjælper ingen steder. Vi har livet, og det skal vi glæde os over, uanset hvordan vejret er. Hvert forår bringer en nyskabelse. Hvert forår bringer liv. Af døden og mørket udspringer livet. Påskebudskabet giver os, vi kristne, et nyt liv – et liv i Kristus. »Krist stod op af dødeafsonet er vor brødethi synger lydt og sjælegladhans menighed i allen stad ære være Gud i det høje.«

Af Jesu Kristi død og opstandelse spirer og udfolder det nye liv sig for den personlige kristne, som tager imod i tro. Det er lyset, det er ordet, der skabet det nye forår i sjæl og sind. Det er håbet, det er fremtid. Det kristne livshåb udfolder sig uanset vejret. Pinsen er nær i maj måned, en kristen højtid nærmer sig igen. »I al sin glans nu stråler solen.« Gud Fader sender os Talsmanden, Helligånden. Den gode Helligånd, som kom til os i Kristi sted, det er Pinsens budskab. Og budskabet, som nu er blevet åbenbaret for os, er, at Jesus Kristus er vor og hele verdens Frelser. – Intet mindre. Den kristne, du og jeg, skal i tro leve og tage imod. Glæde os over årets skiftende tider, glæde os over at være en af Guds udvalgte, et Guds barn. Vi skal ikke bruge vore dage på at jamre over vejret, eller til at tro, at Gud har glemt os. Gud er os nær, mest når vi mindst venter – eller tror det. Påsken og Pinsen er beviset på, at Guds rige er kommet for at blive på alle årets tider, og uanset hvordan vejret er. Harry Sørensen

Lina Sandell koncert i Kirkebuen (v. Kristkirken) Søndag d. 13. April kl. 16.00 fri entré Lise Petersen vil sammen med Lasse Kobbersmed, klaver, Jesper Smalbro, bas og Jacob Schødt Worm, guitar, fortolke Lina Sandels inderlige salmer. Repertoiret er salmer som »Ingen er så tryg i fare« og »Jeg kan ikke tælle dem alle«. – Jeg synes, Sandells sange er så oprigtige i den måde, de beskriver det at være menneske og kristen på. Derfor er de også yderst relevante i dag, selvom de er skrevet i 1800-tallet, siger Lise Petersen. Se mere på www.lisepetersen.dk

K-klubbens forårsmarked i Kirkebuen Lørdag den 15. marts 2008 kl. 9.45 – 13.00 Andagt, boder og lune retter.

Ikon-workshop lørdag den 24. november 2007 På mange måder en helt almindelig lørdag med begyndende julefornemmelser i maven på de fleste koldingensere – og så alligevel – en anderledes hyggelig og kreativ lørdag i kirkebuen ved Kristkirken. Kunstner Helle Noer (se mere på www.noergalleri.dk ) ledte 30 personer igennem 4 timers ikon-fremstilling. Det blev fire timer, der emmede af kreativitet og fuld koncentration – kun afbrudt af kaffe og sandwich. Med udgangspunkt i »Hvem er Jesus?« blev vores forestillingsbillede, som indledning til lørdagens workshop sat på en opgave. Ser vi et lille barn i en krybbe med stjernen lysende over stalden, nogle får og en flok hyrder, vise mænd der kommer med gaver? For mange af os er det velkendte billeder i relation til den julemåned, hvor netop Han kom til verden. Men der er mange andre billeder at sætte på Jesus, og nogle af dem kom han selv med: Vejen, lyset, hyrden, fred, begyndelsen, osv. I Bibelen finder vi flere billeder på, hvem Jesus er. Nogle flotte og forskellige ikoner blev resultater af den dybe koncentration omkring emnet, og flere af deltagerne gav udtryk for, at de slet ikke var færdige med at prøve de kreative kræfter af på moderne ikoner. Nogle gav udtryk for, at det ville være rart at mødes igen i foråret.

Bods- og bededag 18. april: Aftengudstjeneste kl. 19 v. Michael Lerche Nygaard og Anders Møberg. Information om Evangelisk-Luthersk Netværk

Inspirationsaften for alle ansvarlige i børnekirken Det sker torsdag den 10. april i Kirkebuen kl. 20-22. Janne Lillelund, børnekonsulent i Indre Mission, medvirker og vil give ny inspiration til børnekirken. Bagefter vil der være mulighed for at udveksle ideer og erfaringer i arbejdet. Undervejs vil der blive serveret lidt godt for ganen. Arr: Julie Meier og Britta Bank Møller 10. april Inspirationsaften for alle Børnekirkemedarbejdere v/børnekonsulent Janne Lillelund.

Som sagt så gjort! Allerede nu har vi en aftale med Helle Noer om at gentage succesen den 8. marts. Denne gang som en optakt til påsken. 8. marts Ikondag med billedkunstner Helle Noer lørdag i Kirkebuen. Program følger i Ugeaveisen.

Menighedsrådsmøder 4/3, 15/4 og 13/5 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige

Lise Petersen synger sange af Lina Sandell.

Bøn og stilhed i Kristkirken Fra gudstjenesten d. 10. januar: Lyset i det store kirkerum er dæmpet, undtagen omkring den fuldt oplyste Kristusfigur på alteret, der med sine udbredte arme inviterer os til at komme nærmere. Kirkens kor åbner gudstjenesten på smuk og stemningsfuld vis. Men ellers er ordene få ved denne gudstjeneste. Vægten ligger på bønnen, stilheden og eftertanken. I løbet af gudstjenesten kan man bevæge sig rundt til de forskellige »bønnestationer«. Ét sted lægges der op til at bede for verdens forfulgte kristne. Et andet sted er der mulighed for at skrive en hilsen til en bekendt, der måske har brug for en opmuntring. Mange søger op mod alteret og knæler der en stund. Enkelte trækker længere tilbage i kirken, hvor der er mulighed for at modtage forbøn eller gå til skriftemål. Andre vælger blot at blive siddende. Her er frihed til at være forskellige. Til slut beder vi Fadervor, og med de smukke toner fra kirkekoret i ørene sendes vi atter ud i vintermørket. Måske lidt roligere og lysere i sindet end da vi kom. »Bøn og stilhed« arrangeres fire gange om året i et samarbejde mellem Indre Mission, Luthersk Mission, KFUM & K og Kristkirken. Næste »Bøn og stilhed« finder sted i Kristkirken torsdag den 8. maj, kl. 19.00.

2. marts · Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Meld dig som indsamler til kirkekontoret på tlf. 75 52 27 60.  Tak til alle der vil give et par timer for at samle ind til AIDS-ramte børn, som mangler forældre og slægtninge på grund af denne dødelige sygdom. Ved oplysning og oplæring i, hvordan man undgår AIDS, kan mange liv reddes og børnene beholde deres forældre. Orientering i Kirkebuen Riis Toft 1, om indsamling kl. 11.30. Indsamlingen slutter kl.16.00. 

/kristkirkens_sogn_08_02  

http://www.kristkirken.dk/images/stories/download/kirkebladet/kristkirkens_sogn_08_02.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you