Page 1

Gudstjenester Juni 2007

Kristkirken

Familie- og friluftsgudstjeneste

10. 14.

English Service 16.00 Kamalesh Biswas 1. s. e. trinitatis (Luk 16,19-31) 10.30 Leif Pedersen Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard

10.30 Harry Sørensen

17. 24.

2. s. e. trinitatis (Luk 14,16-24) 3. s. e. trinitatis (Luk 15,1-10)

10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Leif Pedersen

10.30 Harry Sørensen 10.30 Michael Lerche Nygaard

Kristkirken

Immanuelskirken

Juli 2007 1. 8. 15. 22. 29.

4. s. e. trinitatis (Luk 6,36-42) 5. s. e. trinitatis (Luk 5,1-11) 6. s. e. trinitatis (Matt 5,20-26) 7. s. e. trinitatis (Luk 19,1-10) 8. s. e. trinitatis (Matt 7,15-21)

5. 12. 19.

9. s. e. trinitatis (Luk 16,1-9) 10. s. e. trinitatis (Luk 19,41-48) 11. s. e. trinitatis (Luk 18,9-14)

23.

Gospel & Grill

19.00 Michael Lerche Nygaard

26. 28.

12. s. e. trinitatis (Mark 7,31-37) Bøn & Stilhed

10.30 Michael Lerche Nygaard 19.00 Michael Lerche Nygaard m..

10.30 Leif Pedersen

Kristkirken

Immanuelskirken

August 2007

Gospelgudstjeneste for alle Grillhygge bagefter på kirkens plæne

Meditativ aftensang og -bøn

September 2007 2. 6.

Leif Pedersen Harry Sørensen Leif Pedersen Leif Pedersen Harry Sørensen

Kristkirken

10.30 Anders Møberg 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Michael Lerche Nygaard

Kirkekaffe i præstens have.

10.30 9.00 10.30 10.30

Gå med i lunden Side 3

Juni Juli August

Harry Sørensen Michael Lerche Nygaard Harry Sørensen Harry Sørensen Ingen

Immanuelskirken Ingen Ingen Ingen

og Gospel Groove

13. s. e. trinitatis (Luk 10,23-37) 10.30 Leif Pedersen English Service 16.00 Kamalesh Biswas Ulvetime – Gudstjeneste i børnehøjde 17.00 Michael Lerche Nygaard

Nr. 3 - 2007

Ingen

NB: Ved Citybåden, Bredgade Spisning efter gudstjenesten

10.30 10.30 10.30 10.30 10.30

Kirke og Sogn

Immanuelskirken

3.

Fællesspisning efter gudstjenesten

10.30 Michael Lerche Nygaard

Juniorklubben

10.30 Harry Sørensen

Fællesspisning efter gudstjenesten

KIRKEBIL for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00.

Juniorklubben ved Kristkirken Hver tirsdag fra kl. 18.30-20.00 sker der noget for dig, som er mellem 10 og 14 år. Da er der juniorklub i kælderen på Haderslevvej 38. Klubben er et samarbejde mellem Kristkirken og Indre Mission. Det er meget forskelligt, hvad der sker i løbet af klubaftenen. Nogle gange får vi besøg eller har forskellige konkurrencer og spil. Andre gange tager vi af sted for at spille hockey, bowle, besøger lederne eller er på løb i området. Inden vi skal hjem, hygger vi os med saft og kage og slutter af med en andagt. Som ledere vil vi gerne bidrage til, at juniorerne igennem klubben bliver mere fortrolige med kirken og kristendommen. Samtidig er det vigtigt, at juniorerne gennem de forskellige akti-

viteter oplever et positivt og rart fællesskab med både jævnaldrende og voksne. Vi ledere vil både gerne tage os tid til en snak, hvis der er brug for det, og give dem kamp til stregen i en fodboldkamp. »Hvad er det så lige, der gør, at du kommer i klubben?« Det spørgsmål stillede jeg nogle juniorer en aften og k følgende svar: »Det er sjovere at komme i klubben end at sidde derhjemme og kede sig.« »Fordi der er kage.« »Min mor fortalte mig, at der var klub og syntes, jeg skulle tage af sted. Jeg synes, det er sjovt at komme her.« »Det er både sjovt og hyggeligt.« Hvis du er interesseret i at vide mere eller at få et program, kan du kontakte Britta

Juniorklubben på ekspedition.

Møller på tlf. 7552 2373. Juniorklubben holder ferie i skolernes sommerferie og starter op igen tirsdag den 4. september. Af sognemedhjælper Britta Bank Møller

Grundlovsdag den 5. juni er Kristkirken med ved grundlovsarrangementet i Stejlbjerganlægget.

Kig ind i kirketeltet,

og mød andre fra din sognekirke.

Hvad laver præsten? Side 2

Gudstjeneste på gågaden Side 2

INDHOLD: Andagt ................... 2 En alm. torsdag ... 2 Kirkegårdsvandring ............... 3 Mødestedet .......... 3 Vejviser ................ 4 Legestue............... 4 Gudstjenester ..... 5 Juniorklubben 6


Andagt Be’ trygt »Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.« Filipperbrevet 4,6 »Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud« står der i Bibelen. »Med tak.« –Tænk, vi behøver ikke engang at sortere vore tanker igennem, når vi be´r til Gud: alt, hvad der rører sig i os, bliver vi opfordret til at lægge frem for Ham, småt og stort, smukt og grimt… det hele! Som når vi taler i telefon med vor allerbedste ven. – Og vi risikerer ikke at miste Guds kærlighed og omsorg. Vi behøver heller ikke frygte for, at vi kommer til at ønske noget skadeligt. Mange har set lmen »Bruce den almægtige« om en mand, der bliver Guds ferieaøser. For nemheds skyld siger Bruce »Ja« til alle bønner, og verden går af lave. Vi ved det jo godt fra vort eget liv: nogle gange siger Gud ja, og andre gange svarer Han nej til vores bøn. Gud har overblikket, så vi kan trygt lægge alt frem for Ham. Dét er noget at takke for! Af Inger Rask

Kirkenyt Gå med i lunden

En almindelig torsdag Det er lidt løjerligt at skulle skrive om præstens arbejde i kirkebladet. Især når man selv er præsten! Det kan jo nemt læses som et forsøg på at pudse glorien, så folk kan se hvor travlt man har. Min glorie kan såmænd godt trænge til lidt knofedt! Det får være. Men jeg tænker at det måske ikke er alle, der ved hvad en præst egentlig bruger dagen på. Derfor slår jeg ned på en almindelig ugedag. Når børnene er sendt i skole, tager jeg fat med konrmanderne i Kirkebuen kl. 8. Her taler vi om, hvilken grund Gud skulle have til at lukke os ind i himlen, når den tid kommer. Vi ser en lm om et menneske, der ligger for døden, og får en god snak. Fem aldersgrupper Da konrmanderne er ude af døren, er der medarbejdermøde med sognets ansatte. Her gennemgår vi den kommende uges arrangementer. Efter mødet går turen til børnehaven Mælkebøtten, hvor vi har fået lov at låne legoklodser til ulvetime-gudstjenesten for børn om eftermiddagen. Først er der dog en plejehjemsgudstjeneste kl. 14 på Teglgårdsparken. Alt er parat, da jeg kommer, og en pæn ok ældre er mødt frem. Vi får os en kop kaffe sammen, før

Kirkebuen, Riis Toft 1 Kordegnekontor: Kordegn Egon Engmark, 7552 2760. Man-tors kl. 9.30-13. Tors også kl. 16-18. Fre kl. 9-13. Sognemedhjælperkontor: 7552 2373. Eva Christensen træffes tir og fre kl. 11.30-12.30. Britta Bank Møller træffes efter aftale.

Kirkegårdsbestyrelsen og Kolding Kirkegårde indbyder tirsdag den 7. august kl. 19.00 til en guidet kirkegårdsvandring på Sdr. Kirkegård. Efter turen vil der blive en kort andagt ved Lisbeth Sinnet Froholdt, og aftenen slutter med et lille traktement. Den 23. august bliver der en tilsvarende tur på Nordre Kirkegård, hvor en af præsterne fra Simon Peters Kirke vil stå for andagten.

jeg med kjolen under armen traver tilbage til Kirkebuen. Her venter tre familier, som skal have deres børn døbt søndagen efter. Vi gennemgår dåbsritualet, taler om dåb og oplæring. Vi er lige blevet færdige, da folk begynder at ankomme til ulvetimegudstjenesten. Ca. 60 børn og voksne har fundet vej til kirken. Vi hører om Jerikos mure og vælter børnehavens legoklodser, før vi slutter med at spise sammen. En dejlig travl dag i et dejligt sogn. Derhjemme læser vi godnathistorie og putter børn, og jeg ber en bøn om at Guds ord må arbejde med de mange, der har hørt det i dag. Af sognepræst Michael Lerche Nygaard

Frilufts- og familiegudstjeneste

Søndag den 3. juni kl. 10.30 ved Citybåden, Søndergade. Fællesspisning efter gudstjenesten.

Vejviser til Kristkirkens Sogn

Kirkegårdsvandring

Sognepræst Leif Pedersen (kbf.) Lykkegårdsvej 40, tlf. 7550 3155, fax 7550 3379. Træffes bedst man-tor kl. 12-13, eller efter telefonisk aftale. Sognepræst Harry Sørensen Borgmestervangen 7, 7552 2748. Sognepræst Michael Lerche Nygaard Haderslevvej 38, 7552 7646, e-mail: mln@km.dk Træffes bedst tir-fre kl. 12-13.

Kirkerne - Kristkirken, Kordegnekontoret 7552 2760 Organist Søren Andresen, 7552 0642 Kirketjener Jan Olesen, 5155 9907 2. kirketjener Dorte Kring Nielsen, 3058 2156 - Immanuelskirken, Immanuelsvej 4 Organist Martha Borg, 7553 8861 Kirketjener Charlotte Mejer, 2096 5277 Menighedsrådsformand Erik Hummelmose, 7550 1977 Kirke og Sogn, 27. årgang, nr. 3 Udgiver: Kristkirkens sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Lilly Biswas Layout: FF*Sign, www.ff-sign.dk, Frede Ruby Østergård Internet: www.kristkirken.dk

Mødestedet ULVETIMER for småbørnsfamilier Børnegudstjenester med fællesspisning Henv. Michael Lerche Nygaard, 7552 7646 En torsdag hver måned 17.00–19.00 14/6 & 6/9. Se listen side 5. LEGESTUE for små børn og forældre i Kirkebuen Henv. Britta Bank Møller, 7552 2373 Sommerferie i juli. Opstart den 6. august. Mandage: 9.30–11.00 JUNIORKLUB (10-14 årige) i præsteboligen Haderslevvej 38 Henv. Britta Bank Møller, 7552 2373 Sommerferie i skolernes ferie – sæsonstart 4/9. Tirsdage: kl. 18.30–20.00

»TRO & LIV« Bibelstudiegrupper, der mødes privat. Henv. Michael Lerche Nygaard, 7552 7646 SØNDAGSSAMVÆR i Kirkebuen Henv. Eva Christensen, 7552 2373 3. jun. kl. 12.30: Udugt til Sjælland med besøg i forskellige haver. Pris ca. 200 kr. Tilmelding senest 20/5 på 7552 2760. TIRSDAGSSAMVÆR i Immanuelskirken Henv. Harry Sørensen, 7552 2748 Nyt program følger i næste nr. CAFE GENESIS Henv. Palle Gaedt Jensen, 2341 2863 Åben fredag og lørdag kl. 19.00–03.00 www.CafeGenesis.dk

K-KLUBBEN i Kirkebuen (Kirkens Korshær) Henv. Karin Hentschel, 7550 1569 Sommerferie i juli. Opstart den 1. august. Onsdage: 9.30-11.30 INDRE MISSION i Bethel, Tøndervej 5 Onsdagsmøder og øvrige aktiviteter Henv. Carsten Mikkelsen, 7552 1068 LUTHERSK MISSION Henv. Jens Jørgen Holm, 7550 2953 KFUM-KFUK Henv. 7552 2148 DE GRØNNE PIGESPEJDERE Henv. Margrethe Nielsen, 7552 9681 KFUM-SPEJDERNE Henv. Margit Laursen, 7553 6765

Kirkenyt Legestue i Kirkebuen - et gratis tilbud til småbørn.

Hver mandag kl. 9.30-11.00 er småbørn med forældre, bedsteforældre eller au pair velkomne i Kristkirkens legestue, Riis Toft 1. Her er der mulighed for, at både børn og voksne kan mødes og få glæde af et socialt fællesskab. Der er sang, rytmik, bibelfortælling og leg. Undervejs er der en forfriskning bestående af kaffe/te, brød og nogle gange frugt. Her får de voksne tid til en hyggesnak, imens børnene leger sammen. Der er ingen tilmelding, og du er velkommen til at kigge forbi, hvis du gerne vil se, hvad der sker. Tilbudet er gratis, dog skiftes man til at tage brød med. Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sognemedhjælper Britta Møller på tlf. 7552 2373. Af sognemedhjælper Britta Møller

14 millioner kroner til AIDS-arbejdet I alt 19.000 indsamlere var på gaden i 1.250 af landets kirkesogne i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling i marts. I Kristkirkens sogn blev der indsamlet kr. 24.000 – ot. Stor tak til indsamlere, hjælpere og givere. Af indsamlingsleder og sognemedhjælper Eva Christensen

M

enighedsrådsmøder

Se www.kristkirken.dk. Møderne er offentlige.

http://kristkirken.dk/images/stories/download/kirkebladet/kristkirkens_sogn_07_03  

http://kristkirken.dk/images/stories/download/kirkebladet/kristkirkens_sogn_07_03.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you