Page 1

OK TOB ER 2012

Henv. Margit Larsen ☎ 2398 6765

KFUM-spejderne

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

De grønne pigespejdere

KRISTKIRKEN

7. 18. søndag efter Trinitatis 10.30 11. Ulvetime 17.00 14. 19. søndag efter Trinitatis 10.30 21. 20. søndag efter Trinitatis 19.00 28. 21. søndag efter Trinitatis 10.30 N OV E M B ER

IM M A N UELSKIRKEN

Jan Holm Mortensen 9.00 Jan H. Mortensen Kantoriet medvirker Jan Holm Mortensen Michael Lerche Nygaard Kirkemorgenmad i Kirkebuen fra kl. 9.00 Per Damgaard Pedersen 10.30 Jan H. Mortensen Lovsangsgudstjeneste med forbøn. Lovsangsband medvirker Michael Lerche Nygaard – Missionssøndag. Nanna og Erik Ramballe Hansen udsendes. Kirkefrokost

KRISTKIRKEN

4. Allehelgensdag 16.00 11. 23. søndag efter Trinitatis 10.30 18. 24. søndag efter Trinitatis 10.30 22. Ulvetime 17.00 25. Sidste søndag i kirkeåret 10.30

IM M A N UELSKIRKEN

Per Damgaard Pedersen 9.00 Per D.Pedersen Michael Lerche Nygaard – Kirkefest. Gospel Groove medvirker. Michael Lerche Nygaard Per Damgaard Pedersen 9.00 Michael L. Nygaard Lovsangsband medvirker Jan Holm Mortensen Høstgudstjeneste for store og små. Kantoriet medvirker. Kirkefrokost Per Damgaard Pedersen – Lovsangsband medvirker Kirkemorgenmad i Kirkebuen fra kl. 9.00

IM M A N UELSKIRKEN

Jan Holm Mortensen 10.30 Per D. Pedersen Musik- og lysgudstjeneste Kantori og ungdomskor medvirker Michael Lerche Nygaard Kirkemorgenmad i Kirkebuen fra kl. 9.00 Liturg: Jan Holm Mortensen 9.00 Liturg: J.H.M. Prædikant: Martin Kobbersmed Prædikant: Martin fra Menighedsfaktultetet Kobbersmed fra Lovsangsband medvirker Menighedsfakultetet Per Damgaard Pedersen Per Damgaard Pedersen – Lovsangsband medvirker

KRISTKIRKEN

IM M A N UELSKIRKEN

2. 1. søndag i advent 10.30 Michael Lerche Nygaard 9.00 Michael L. Nygaard Gudstjeneste for store og små. Børne- og ungdomskor medvirker

Henv. Inger Rask ☎ 2331 5966 / 2395 6184. 30/9: Gode bøger til vinter-halvåret. (Anbefalinger indbyrdes i flokken og ved bibliotekar Marianne Lund, Sdr. Bjert). 28/10: Jan Mortensen:

Henv. ☎ 7552 2141

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014 eller Laila Damm ☎ 6141 1681 E-mail: omsorgsgruppen@kristkirken.dk

Søndagssamvær i Kirkebuen

Luthersk Mission Omsorgsgruppen ved Kristkirken

KFUM/KFUK

Indre Missions Unge IMU (ca. 16-25-årige) Henv. Benjamin Jensen, ☎ 6170 7472. Mødes tirsdage kl. 19.30. Se bricksite.com/koldingimu Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Bibelstudiegrupper, der mødes privat.

Tro & Liv

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

KRISTKIRKEN

2. 13. søndag efter Trinitatis 10.30 9. 14. søndag efter Trinitatis 10.30 13. Ulvetimens 10-års- jubilæum 17.00 16. 15. søndag efter Trinitatis 10.30 23. 16. søndag efter Trinitatis 10.30 30. 17. søndag efter Trinitatis 10.30

D E C E M B ER

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 / 2858 6760. E-mail: carsten.annie@stofanet.dk Første fredag i måneden kl. 19.30-21.30

Teenklubben (6.-10. klasse)

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk

Café Genesis

Henv. Inger Rask ☎ 2395 6184. Tirsdage kl. 18.30-20.00 i kælderen på Haderslevvej 38.

Juniorklub (10-14-årige)

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 10.00-12.00

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

Henv. Jytte Aagaard ☎ 2331 5944. Mandage kl. 9.00-11.00.

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Torsdag 13/9, 11/10 og 22/11

Ulvetimer for småbørnsfamilier

Mødestedet

10 år i Israel – i tilbageblik. 25/11: Adventshygge. Hver gang kl. 14.30-16.30. Kaffe à kr. 15. Taxakørsel for gangbesværede kan bestilles på tlf. 75 52 27 60, dog senest fredag kl. 13.00.

NR. 4 – 2012 · S EPTEM BER · OKTOBER · NOVE M BE R

Kristkirkens Sogn

S E P TE M B ER

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

Vejviser til Kristkirkens Sogn Kridthuset – Haderslevvej 38 Kirkekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. Torsdag tillige kl. 15.30-17.30 kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: Inger Rask træffes efter aftale ☎ 2331 5966. ir@km.dk Jytte Aagaard, mandag kl. 11-13, tirsdag og torsdag kl. 9-12 ☎ 2331 5944. jytte@kristkirken.dk

Sognepræster Michael Lerche Nygaard (kbf.) Immanuelsvej 4 ☎ 7552 7646. mln@km.dk Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk Per Damgaard Pedersen Kontor: Kirkebuen, Riis Toft 1 ☎ 2440 4828 pdp@km.dk

Menighedsrådsformand Karen Storgaard Larsen, Margrethesvej 1 ☎ 4692 8892 / 4098 1944. ok-larsen@gmx.net

Kirkerne Kristkirken, Haderslevvej 38 Organist: Mirjam Lumholdt ☎ 5177 8960. mirjam@kristkirken.dk Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156 Immanuelskirken, Immanuelsvej 4

Kristkirkens sogn, 32. årgang, nr. 4 Udgiver: Kristkirkens Sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus

Internet www.kristkirken.dk


Andagt - »Du skal bare tro!« »Hvis du kan drømme det, kan du gøre det«. Sådan lød Walt Disneys berømte motto. Og han gjorde det! Budskabet er også efterhånden krøbet ind under huden på os nordboere: »Du kan, hvis du vil, du skal bare tro nok på det«. Og det har vi såmænd haft god brug for at høre – i jantelovens fædreland. Men medaljen har en bagside, der bliver tydeligere i disse år. For hvis »man kan, hvad man vil« – bare man tager sig sammen og tror nok på det – så må det vel være min tro, der er noget galt med, når drømmefilmen knækker! Denne tankegang sniger sig også ind i vores forståelse af den kristne tro: »I kirken samles de, der er særligt stærke i troen – og det er jeg

Orienteringsmøde jo ikke«. Men sådan er virkeligheden ikke. Tro i kristen forstand er ikke en menneskelig ressource, men allerhøjst et menneskes reaktion på budskabet om at være elsket af Gud. Troen er slet ikke noget, vi kommer med. Det er en tillid til Gud, som han selv vækker i os, når vi hører om ham. Sådan er den kristne tro noget, der bærer mig – i stedet for noget, jeg bærer på. Det er et budskab om Guds tilstedeværelse i mit liv med sin omsorg, vejledning og tilgivelse – og det er et budskab, der giver fast grund under fødderne – både når drømmene lykkes, og når de brister. Sognepræst Jan Holm Mortensen

I Kolding Provsti afholdes der orienteringsmøder forud for årets menighedsrådsvalg den 11. september i alle sogne. I Kristkirkens Sogn foregår det i Kirkebuen kl. 19.00. Alle er velkomne.

Afskedsreception Vores organist gennem mange år, Søren Andresen, har valgt at søge nye udfordringer. I den forbindelse inviteres menigheden til en uformel sammenkomst efter gudstjenesten den 2. september, hvor der vil være lejlighed til at sige Søren tak for hans store indsats for musiklivet ved kirken. Vel mødt!

Arrangement for de fire bysogne Søndag den 11/11, kl.16 i Sct. Nicolai Kirke er der koncert med Sønderjysk Pigekor. Koret ledes af chefdirigent Mette Rasmussen. Koncertprogrammet sammensættes af

primært værker fra den nordiske korlitteratur. Koret har optrådt i tv og er efterspurgt i ind- og udland. Der er gratis adgang.

Candle Light Dinner I efteråret vil der blive afholdt et arrangement for nygifte og kommende brudepar, viede i 2011 og 2012! Det er en romantisk aften med indhold. Aftenens tema er »Kærlighedens sprog - det vigtigste og det mest forvirrende sprog! Oplægget vil blive holdt af Anna-Kathrine Thunbo og Per Damgaard Pedersen. Parret har

været gift i 23 år og har fire børn i alderen 10 til 22 år. Begge har flere års erfaring med ægteskabsrådgivning og kursusvirksomhed for par. Arrangementet er gratis og foregår i Kirkebuen, Riis Toft 1, Kolding. Deltagerne sidder parvis og ved enkeltborde.

Bøn i Kirkebuen

Ulvetimen fylder 10 år Torsdag den 13. september kl. 17 fejrer Kristkirkens Sogn 10-års-fødselsdag for de populære Ulvetime-gudstjenester. Gudstjenesterne samler otte gange om året ca. 80 glade børn og forældre til en kort børnevenlig gudstjeneste og efterfølgende aftensmad i Kirkebuen. Ulvetimerne har deres eget særlige forløb med sang, dukketeater og besøg af en person fra Bibelen. Ved jubilæumsudgaven den 13.

september får vi desuden besøg af multikunstneren Hans Jørn Østerby, og Kristkirkens Juniorkor vil medvirke. Gudstjenesten ledes af sognepræst Michael Lerche Nygaard, som i 2002 lancerede Ulvetime-gudstjenesterne i sognet. Efter gudstjenesten serveres der aftensmad og jubilæumskage i Kirkebuen, hvor også Hans Jørn Østerby giver en forestilling. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Gudstjeneste, grill og guidede ture Søndag den 9/9 er der kirkefest i Kristkirken. Programmet begynder med gudstjeneste ved Michael Lerche Nygaard, og gospelbandet GospelGroove medvirker. Efter gudstjenesten griller vi på plænen ved bunkeren. Desuden

er der hoppeborg til børnene og mulighed for en guidet tur rundt i kirken. Ruten fører op i tårnet, gennem orglet og ind i rum, hvor der normalt ikke er adgang. Pris: gratis. Alle er velkomne.

Menighedsrådsmøder 4/9, 9/10 og 6/11 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

Hver torsdag mødes en gruppe ganske almindelige mennesker en halv time for at bede sammen for vores land, by, sogn og kirke. Vi tror på, at bøn nytter, og det giver håb at bede. Samtidig er det rart at kunne dele livets udfordringer med hinanden.

Alle er hjertelig velkomne til at deltage både aktivt og passivt. Kom derfor frimodigt! Torsdage kl. 17 i Kirkebuen, Riis Toft 1. Kontakt evt. Anna-Kathrine Thunbo Pedersen på forhånd (26 34 08 94).

Flere går i kirke i Kristkirkens Sogn

Kristendomskursus – foreslå et emne

Mens mange danske sogne melder om faldende kirkegang, ser det helt anderledes ud i Kristkirkens Sogn. Her er det gennemsnitlige antal kirkegængere næsten fordoblet i løbet af de sidste 10 år. I 2011 deltog i gennemsnit 195 kirkegængere i de 63 søn- og helligdagsgudstjenester, der blev afholdt i Kristkirken.

Torsdagene den 8. og 15. november er der kristendomskursus i Kirkebuen kl. 19.00. Præsterne underviser. Emnet er åbent. Send dit forslag til sognepræst Michael Lerche Nygaard senest den 1. november på mln@km.dk. Endeligt program kan efterfølgende ses på kirkens hjemmeside.

Jeg ønsker og har brug for, at Gud viser mig vej. Derfor kommer jeg i kirken, hvor jeg oplever, at Gud taler til mig. Ofte sker det gennem præst, menighed, nadver, lovsang eller salmer, nogle gange som en indre overbevisning om, hvad der er Guds vilje i mit liv. Gennem gudstjenesten får jeg kraft til at leve mit liv. Anja Krikau

kristkirken_12-04  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_12-04.pdf

kristkirken_12-04  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_12-04.pdf

Advertisement