Page 1

NR. 3 – 2012 · JU NI · JU L I · AU G U ST

Kristkirkens Sogn

10.30 Per Damgaard Pedersen 11.00 Michael Lerche Nygaard 17.00 Jan Holm Mortensen 10.30 Jan Holm Mortensen 10.30 Michael Lerche Nygaard 10.30 Jan H. Mortensen Kristkirkens Kantori medvirker 10.30 Per Damgaard Pedersen

J U L I

KRISTKIRKEN

1. 4. søndag efter Trinitatis 8. 5. søndag efter Trinitatis 15. 6. søndag efter Trinitatis 22. 7. søndag efter Trinitatis 29. 8. søndag efter Trinitatis

10.30 10.30 10.30 10.30 10.30

AU G U ST

KRISTKIRKEN

5. 9. søndag efter Trinitatis 12. 10. søndag efter Trinitatis 19. 11. søndag efter Trinitatis 26. 12. søndag efter Trinitatis

10.30 10.30 10.30 10.30

S E P TE M B ER

KRISTKIRKEN

IM M A N UELSKIRKEN

2. 13. søndag efter Trinitatis

10.30 Per Damgaard Pedersen Indsamlingsprojekt introduceres

9.00 Per D. Pedersen

IM M A N UELSKIRKEN

IM M A N UELSKIRKEN

Jan Holm Mortensen Michael Lerche Nygaard Jan Holm Mortensen Per Damgaard Pedersen Per Damgaard Pedersen IM M A N UELSKIRKEN

Per Damgaard Pedersen Michael Lerche Nygaard Jan Holm Mortensen 9.00 Jan H. Mortensen Michael Lerche Nygaard

Henv. Margit Larsen ☎ 2398 6765

KFUM-spejderne

Henv. Margrethe Nielsen ☎ 7552 9681

Henv. Inger Rask ☎ 2331 5966 / 2395 6184. 24/6: Udflugt. Afgang med bus fra Kristkirkens p-plads v. Hans Haves Vej kl. 13.00. Hjemkomst

De grønne pigespejdere

Søndagssamvær i Kirkebuen

Henv. ☎ 7552 2141

KFUM/KFUK

Henv. Jens Jørgen Holm ☎ 7550 2953

Henv. Vivi Eriksen ☎ 2874 1014 eller Laila Damm ☎ 6141 1681 E-mail: omsorgsgruppen@kristkirken.dk

Omsorgsgruppen ved Kristkirken

Luthersk Mission

Vejviser til Kristkirkens Sogn

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Bibelstudiegrupper, der mødes privat.

Indre Missions Unge IMU (ca. 16-25-årige) Henv. Benjamin Jensen, ☎ 6170 7472. Mødes tirsdage kl. 19.30. Se bricksite.com/koldingimu

Tro & Liv

Indre Mission i Bethel, Tøndervej 5

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 Onsdagsmødet og øvrige aktiviteter

Henv. Carsten Mikkelsen ☎ 7552 1068 / 2858 6760. E-mail: carsten.annie@stofanet.dk Første fredag i måneden kl. 19.30-21.30

Teenklubben (6.-10. klasse)

Henv. Palle Gaedt Jensen ☎ 2341 2863 For åbningsdatoer se: www.cafegenesis.dk

Café Genesis

Henv. Inger Rask ☎ 2395 6184. Tirsdage kl. 18.30-20.00 i kælderen på Haderslevvej 38. (første gang efter sommerferien 21/8)

Juniorklub (10-14-årige)

Henv. Karin Hentschel ☎ 7550 1569 Onsdage kl. 10.00-12.00

K-Klubben i Kirkebuen (Kirkens Korshær)

Henv. Jytte Aagaard ☎ 2331 5944. Mandage kl. 9.00-11.00. (lukket i juli måned)

Legestue for små børn og forældre i Kirkebuen

Henv. Michael Lerche Nygaard ☎ 7552 7646 Torsdag 7/6

Ulvetimer for småbørnsfamilier

KRISTKIRKEN

3. Trinitatis søndag 5. Grundlovsdag i Stejlbjerganlægget 7. Ulvetime 10. 1. søndag efter Trinitatis 17. 2. søndag efter Trinitatis 24. 3. søndag efter Trinitatis

Kirkebil for ældre og gangbesværede er gratis og kan bestilles på tlf. 7552 2760 senest fredag kl. 13.00

kl. 17.00. Tilmelding senest 15/6 kl. 13.00 på tlf. 7552 2760. Pris: kr. 100. 26/8: Karen og Danial Christiansen fortæller fra deres år som børnefamilie i Afrika. kl. 14.30-16.30 i Kirkebuen, Riis Toft 1. Til søndagssamvær kan bestilles kirkebil senest fredagen før kl. 13.00 på tlf. 7552 2760.

Mødestedet

J U N I

Kridthuset – Haderslevvej 38 Kirkekontor: Kordegn Egon Engmark ☎ 7552 2760. Mandag-fredag kl. 9.30-13.00. Torsdag tillige kl. 15.30-17.30 kordegn@kristkirken.dk Sognemedhjælperkontor: Inger Rask træffes efter aftale ☎ 2331 5966. ir@km.dk Jytte Aagaard, mandag kl. 11-13, tirsdag og torsdag kl. 9-12 ☎ 2331 5944. jytte@kristkirken.dk

Sognepræster

Menighedsrådsformand Karen Storgaard Larsen, Margrethesvej 1 ☎ 4692 8892 / 4098 1944. ok-larsen@gmx.net

Kirkerne Kristkirken, Haderslevvej 38 Organist: Søren Andresen ☎ 2331 5994. organist@kristkirken.dk Organistassistent: Mirjam Lumholdt ☎ 5177 8960. mirjam@kristkirken.dk Kirketjener: Jan Olesen ☎ 5155 9907 2. kirketjener: Dorte Kring Nielsen ☎ 3058 2156

Michael Lerche Nygaard (kbf.) Immanuelsvej 4 ☎ 7552 7646. mln@km.dk

Immanuelskirken, Immanuelsvej 4

Jan Holm Mortensen Lykkegårdsvej 40 ☎ 7550 3379. jhm@km.dk

Udgiver: Kristkirkens Sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Jacob Bank Møller Grafisk design: Finn Brohus

Per Damgaard Pedersen Kontor: Kirkebuen, Riis Toft 1 ☎ 2440 4828 pdp@km.dk

Kristkirkens sogn, 32. årgang, nr. 3

Internet www.kristkirken.dk


Andagt – Åses bøn På Odense Bys Museer opbevarer man en meget gammel amulet. Den er fundet nærved Skt. Knuds kirke, og stammer helt fra 1100-tallet. Amuletten er lavet af bly, og den dag i dag kan man stadig læse runerne på den: »Kristus sejrer, Kristus regerer, Kristus byder, Kristus befri mig, Åse, fra alt ondt, Kristi kors være over mig, Åse, her og overalt. Kristi blod velsigne mig.« I dag er der ikke længere nogen, der ved, hvem Åse var. Hun levede i overgangsfasen mellem vikingetiden og den nye, kristne

tidsalder. Her skrev hun sin bøn på et smykke, hun bar med sig. Og derfor kan vi i dag, 900 år senere, se hvad der rørte sig i hende. Åses bøn går ind til kernen, derind, hvor enhver kristen må havne igen og igen: Kristus har al magt i himlen og på jorden. Kun han kan befri mig og frelse mig ved sit blod. Meget tyder på, at Danmark atter står i en overgangsfase. Men uanset hvor i historien, vi befinder os, er der håb for den, der beder Åses bøn. Sognepræst Michael Lerche Nygaard

Mega-mini-konfirmander! Fra Sdr. Vang Skole har der i foråret været et stort hold minikonfirmander: 45 stk. Minikonfirmandundervisningen er et kursus i kirke og kristendom – i børnehøjde. Vi inviterer alle børn i sognets 3. klasser – det er gratis, og det er sjovt! Der har blandt andet været en dygtig

Kirkefest

Grundlovsfest

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag den 9. september, hvor Kristkirken indbyder hele sognet til kirkefest efter gudstjenesten. Mere info følger i næste nummer af kirkebladet og på hjemmesiden www.kristkirken.dk.

Også i år deltager Kristkirkens Sogn ved Grundlovsfesten i Stejlbjerganlægget. Arrangementet begynder med friluftsgudstjeneste kl. 11.00, og efterfølgende er der åbent i kirketeltet, hvor man kan købe pandekager, drikke kaffe og høre om kirkens aktiviteter. Vel mødt til en dejlig dag i det grønne!

tryllekunstner forbi, som tryllede bibelhistorier frem. Mirjam Lumholdt underviser sammen med sognepræst Per Damgaard Pedersen og frivillige medhjælpere. Nyt hold begynder efter sommerferien.

Hvorfor kommer du i Kristkirken? Jeg nyder at komme i en kirke, hvor alle de ansatte er passionerede og engagerede i deres arbejde. Desuden er det en kirke, hvor man formår at tilgodese alle aldersgrupper. Så det er et skønt sted at komme, også som børnefamilie. Tine Pradsgaard Møberg Menighedsrådsmøder 12/6 og 14/8 kl. 19.00 i Kirkebuen. Møderne er offentlige.

Kristkirkens børne- og ungdomskor skal indspille jule-cd Kristkirkens børne- og ungdomskor optrådte i foråret med »De 9 læsninger før påske«. 37 børn og unge sang en varieret musikalsk fortælling om Jesu død og opstandelse, som blev afviklet med et lysbilledshow. Søren Andresen akkompagnerede på orgel og klaver, og Marie Lange Hansen på violin. Musikgudstjenesten var debutkoncert for vores splinternye

ungdomskor. Nu skal vi så småt i gang med at indstudere vores jule-cd, som skal indspilles i august og udgives gennem Refleks Musik. Ud over det skal vi hygge os på sanglejr i maj. Kender du et barn eller ungt menneske, som elsker at synge? Så kontakt korlederen på mir jam@kristkirken.dk. Lige nu er et rigtig godt tidspunkt at starte!

kristkirken_12-03_01  
kristkirken_12-03_01  

http://kristkirken.dk/uploads/media/kristkirken_12-03_01.pdf